Sunteți pe pagina 1din 2

III.3.

3_ Exemple de forţe (greutatea, forţa de frecare, forţa elastică)

III.3.3.2_ Forța de frecare ( Ff)


Se lansează o piatră pe o pistă de gheaţă. În imaginea de mai jos este arătată poziția pietrei la
intervale egale de timp până în momentul opririi ei.

Pe porțiunea AB piatra are o mișcare încetinită din cauza interacțiunii cu suprafața pe care ea se
deplasează. Acestei interacțiuni îi corespunde forța de frecare, care acționează asupra pietrei
din partea suprafeței de contact.

DEF: Forța care apare la suprafața de contact dintre două corpuri și se


opune mișcării unui corp față de celălalt se numește forța de frecare
(Ff).

Unitatea de măsură pentru forța de frecare în SI este newtonul (N).

[Ff]SI = N

Instrumentul cu ajutorul căruia se măsoară forța de frecare este


dinamometrul.

OBS: Forța de frecare apare din cauza asperităților suprafețelor aflate în contact. Ea depinde de
natura suprafețelor aflate în contact și este cu atât mai mare cu cât apăsarea exercitată de corp pe
suprafață este mai mare.

Caracteristicile forței de frecare:

 are direcția suprafeței de contact dintre cele două corpuri;

 are sensul opus vitezei corpului;

 mărimea forței de frecare crește odată cu apăsarea exercitată


de corp pe suprafața de contact și depinde de natura
suprafețelor aflate în contact.

Activitate experimentală

Măsurarea forței de frecare cu dinamometrul

Leagă corpul de dinamometru și trage încet, ca în figura de mai jos, cu viteză constantă.
Mărimea forței indicată de dinamometru este egală cu mărimea forței de frecare.

OBS: Aproape orice activitate ar fi greu de realizat fără forța de frecare:

nu am putea ține creionul în mână,


nu am putea merge,
mașinile ar sta pe loc, deși roțile se învârtesc etc.
Un tip special de forță de frecare este forța de rezistență a aerului (vezi figura):

Ea acționează asupra obiectelor aflate în mișcare în aer.

Ea devine mai importantă pentru obiectele care se deplasează cu


viteze mari (parașutist, mașină, schior etc.) sau au suprafață foarte
mare (barca cu pânze).

Ca toate forțele de frecare, și forța de rezistență se opune mișcării


(vitezei corpului).

La viteze mici ale obiectelor, această forță poate fi neglijată.