Sunteți pe pagina 1din 1

III.3.

3_ Recapitulare – Interacțiunea

 Interacțiunea este acțiunea reciprocă între două corpuri.

 Interacțiunea poate fi: a). prin contact direct sau

b). la distanță

 Efectele interacțiunii sunt fenomenele care au loc în urma interacțiunii corpurilor.

 Efectele interacțiunii pot fi: 1). dinamice  a). fie prin modificarea stării de mișcare a corpurilor,
adică apariția accelerației,

 b). fie prin modificarea traiectoriei corpurilor, sau

2). statice  prin deformarea corpurilor

 Deformarea corpurilor poate să fie: a). elastică – atunci când corpul revine la forma inițială, după
încetarea interacțiunii, sau

b). plastică – atunci când corpul nu mai revine la forma inițială,


după încetarea interacțiunii.
 Forța este o măsură a interacțiunii corpurilor, adică este o mărime fizică care caracterizează
interacțiunea corpurilor.

 Unitatea de măsură pentru forţă în SI este newtonul, [F ]SI  N;

 Instrumentul de măsură pentru forţă este dinamometrul.

 Forța poate fi reprezentată printr-un segment de dreaptă cu o săgeată la un capăt (orientat).

 Forța este o mărime caracterizată prin: 1. Direcție – dreapta pe care se găsește segmentul;
2. Sens – succesiunea origine-vârf a segmentului;
3. Mărime – lungimea segmentului și
4. Punct de aplicație – punctul în care are loc interacțiunea.

Caracteristicile forței
Denumirea Reprezentarea
forței Punctul de forței
Direcția Sens Mărimea
aplicație
unde:
Greutatea m – masa corpului;
verticală în jos corpul G = mg
G g – accelerația
gravitațională
crește odată cu creșterea
Forța de a
apăsării exercitate de corp pe
frecare suprafe opus
corpul suprafața de contact și
ței de vitezei
Ff depinde de natura
contact
suprafețelor aflate în contact.
spre unde:
Forța poziția capătul k – constanta
elastică a resortu Fe = kL elastică;
resort resortului
lui L = L – L0
Fe nedefor deformat L – deformarea
mat corpului

 Accelerația gravitațională (g):  este constantă pentru un corp ceresc; gPământ = 9,8 N/kg
 [g]SI = N/kg

 Constanta elastică (k):  este constantă pentru un resort dat


 [k]SI = N/m