Sunteți pe pagina 1din 2

III.3.

3_ Exemple de forţe (greutatea, forţa de frecare, forţa elastică)

III.3.3.1_Greutatea (G)

Când un corp este lăsat liber în apropierea Pământului el cade.

Atunci când un corp cade el trece din repaus în mișcare, fenomenul indicând prezența unei
interacțiuni (forță) la distanță între corp și planeta Pământ.

DEF: Forța de atracție exercitată de Pământ asupra unui corp se numește


greutatea acelui corp (G).

Unitatea de măsură pentru greutate în SI este newtonul (N).

[G]SI = N

Instrumentul cu ajutorul căruia se măsoară greutatea este


dinamometrul.

OBS: Orice planetă sau stea exercită o forță de atracție asupra corpurilor aflate în apropierea lor,
deci o forță de greutate.

Greutatea unui corp la suprafața unei planete depinde de dimensiunea și masa planetei respective.

Activitate experimentală

Relaţia dintre masă şi greutate

Măsoară cu un dinamometru greutățile mai multor corpuri a căror masă ai determinat-o


anterior prin cântărire.

Calculează pentru fiecare corp raportul G/m.

Vei observa că acest raport are aceeași valoare pentru fiecare corp în parte. Se obține
(aproximativ) valoarea:
𝑮 𝑵
= 𝟗, 𝟖
𝒎 𝒌𝒈

DEF: Raportul dintre greutatea (G) unui corp și masa (m) lui se numește accelerație
gravitațională (notată cu g).
𝑮
𝒈=
𝒎
Unitatea de măsură pentru accelerația gravitațională în SI este newton/kilogram
(N/kg).

[g]SI = N/kg

OBS: La suprafața Pământului, g = 9,8 N/kg.

În tabelul de mai jos sunt prezentate accelerațiile gravitaționale la suprafațele unor corpuri cerești
(scrise în ordinea descrescătoare a masei lor).

Planetă/Stea Soare Jupiter Pământ Lună

g 274,1 25,93 9,8 1,62


Caracteristicile greutății:

➢ greutatea are direcția verticală (direcția firului cu plumb);

➢ sensul greutății este în jos;

➢ mărimea greutății se calculează din relația:

G=m∙g

Problemă rezolvată

Calculează greutatea unui corp cu masa de 2 kg la suprafața Pământului și la suprafața Lunii.

Rezolvare:

m = 2 kg;
Scrie datele problemei folosind și tabelul cu accelerații
gPământ = 9,8 N/kg;
gravitaționale.
gLună = 1,62 N/kg

G=m∙g

GPământ = 2 kg ∙ 9,8 N/kg = 19,6 N și Scrie formula pentru greutate și calculează valorile cerute.
GLună = 2 kg ∙ 1,62 N/kg = 3,24 N

Concluzie: Un corp are aceeași masă pe suprafața diferitelor planete, dar greutatea lui diferă de la
o planetă la alta.