Sunteți pe pagina 1din 3

Numele si prenumele elevului:

Test de evaluare initiala


Modulul : Constructii
Clasa a IX a

Se acorda 10 puncte din oficiu.

Subiectul 1 20p
Alegeti raspunsul corect prin incercuirea punctului corespunzator:
1) Localităţile rurale sunt : a) sate, oraşe ; b) oraşe, comune ; c) sate, comune .
2) . Invelitoarea este : a) element de protectie prevazut la partea superioara a acoperisului ;
b) element de rezistenta prevazut la partea superioara a acoperisului cu pante ;
c) element de protectie prevazut la partea inferioara a acoperisului .
3) Elementul de rezistenţă al unei clădiri este: a) fereastra ; b) pardoseala ; c) planşeul ; d) tencuiala ;
e) învelitoarea ;
4) Fundația face parte din categoria elementelor : a) de finisaj ; b) de rezistență ; c) de închidere
5)Pardoseala este : a) element de inchidere ; b) element de finisaj ; c) element de rezistenta .
6) O construcţie are ca elemente de inchidere :
a) acoperişul ; b) pereţii interiori ; c) uşile şi ferestrele; d) pereţii exteriori
7)Este asezare de tip urban: a) satul ; b) comuna; c )orasul;
8) Intr-o cladire planseul : a) compartimenteaza cladirea pe verticala ; b ) pe orizontala ; c) este element de
rezistenta ; d ) este element de finisaj.
9) Care din cladirile enumerate mai jos sunt cladiri civile : a) cladiri de locuit ; b) cladiri publice; c)silozuri;
d)castel de apa.
10) Acoperisurile sunt elemente de constructie care : a) inchid constructiile la partea superioara ;
b) inchid constructiile la partea inferioara ;c) permit accesul in cladire .

Subiectul 2 10p

Incercuiti A pentru adevarat si F pentru fals in cazul urmatoarelor enunturi


A/F 1) Muzeele fac parte din categoria clădirilor de locuit .
A/F 2) Elementele orizontale dintr-o cladire sunt: peretii, stalpii, usile si ferestrele ;
A/F 3) Fundatia este element de rezistenţă al unei clădiri, situat sub nivelul terenului natural.
A/F 4) Termoizolaţia protejează împotriva frigului ;
A/F 5) Scarile compartimenteaza cladirea pe verticala ;

Subiectul 3 10p
Scrieti asocierile dintre cifrele din coloana A si literele corespunzatoare din coloana B.
Coloana A Coloana B
1 şcoală a acoperiş cu pante
2 parchet b clădiri sociale
3 invelitoare c pardoseală
4 scara d carton bitumat
5 hidroizolatie e balustrada

Subiectul 4 20p
Se dă figura de mai jos şi următoarea listă de termeni : fundaţie, perete , planşeu , pardoseala, şarpantă, fereastră, usa
,invelitoare ,sistem de colectare a apelor pluviale , capriori , astereala , soclu . Corelaţi termenii din listă cu notaţiile de
pe desen .Completaţi legenda scriind în dreptul fiecărui număr denumirea corectă a elementului de construcţie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Subiectul 5 10p

Identificati elementele de constructie din imaginile urmatoare :

1 2 3 4 5
Subiectul 6 10p

Identificati tipurile de constructii din imaginile urmatoare :

1 2 3 4 5

Subiectul 7 10p
Cititi textul urmator si raspundeti la urmatoarele intrebari :
Confortul reprezintă totalitatea condiţiilor materiale care asigură o existenţă civilizată, plăcută, comodă şi igienică
Factorii care determina confortul ambiental al locuinţei sunt:
- factori de construcţie: forma şi dimensiunile interioarelor, aranjarea mobilierului în încăpere, ansamblul instalaţiilor interioare;
- factori fizici: microclimatul (compoziţia aerului, umiditatea, temperatura), iluminarea, culoarea, zgomotul, estetica şi igiena
interioarelor .
1. Factorul de construcţie care asigură confortul ambiental în locuinţă este: a) iluminatul ; b) mărimea locuinţei; c) compoziţia
aerului; d) umiditatea aerului
2. Microclimatul este dat de : a) umiditatea aerului ; b) forma incaperilor ; c) zgomot ; d ) mobilier ; e ) temperatura aerului ;
f ) iluminat .
Test de evaluare initiala
Modulul : Constructii
Clasa a IX a
BAREM DE CORECTARE

Subiectul 1 20p

1c ; 2 a ; 3 c; 4 b ; 5 c ; 6 acd ; 7c ; 8 ac ; 9 a ; 10 a ;
Fiecare raspuns corect – 2puncte

Subiectul 2 20p
1-F ; 2- F ; 3- A; 4 – A ; 5 – F .
Fiecare raspuns corect – 2puncte

Subiectul 3 10p
1-b ; 2- c; 3- a ; 4- e; 5- d ;
Fiecare raspuns corect – 2puncte

Subiectul 4 20p
1 - sarpanta ; 2 – planseu ; 3 – invelitoare ; 4 – fereastra ; 5 – usa ; 6 – pardoseala ; 7 – fundatie ;
8 – perete ; 9 – sistem colectare ape pluviale ; 10 - soclu
Fiecare raspuns corect 2 puncte
Subiectul 5 ________10p
1-fundatie ; 2- planseu ; 3 – perete caramida ; 4 – scara ; 5- acoperis
Fiecare raspuns corect 2 puncte

Subiectul 6 10p
1 – tunel ; 2 – pod ; 3 – casa de locuit ; 4 – castel de apa ; 5 – bloc de locuinte
Fiecare raspuns corect 2 puncte

Subiectul 7 10p
1–b
2 – a, c , e , f
Fiecare raspuns corect 2 puncte

Se acorda 10 puncte din oficiu.