Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Nume: Șușnea D.Codruț Nicolae


Data: 11.05.2018
Clasa: a IX-a C
Modulul I : ECHIPAMENTE SI UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA MATERIALELOR
Aria curriculară: Tehnologii
Tema : Prepararea mecanizata a mortarului pentru zidarie
Tipul de lecţie: Formare de priceperi si deprinderi practice

Obiective operationale: la sfarşitul activită ţii :

O1: elevii vor fi capabili sa defineasca mortarul;


O2:elevii vor preciza dozajul mortarului pentru zidarie M25-Z;
O3:elevii vor sti sa prepare pentru o cantitate data mortarul pentru zidarie M25-Z;

Scopul lecţiei:

• In plan cognitiv :elevii isi vor forma deprinderi practice referitoare la prepararea mecanizata a mortarelor;
• In plan afectiv : creşterea interesului elevilor pentru disciplinele tehnice.
• In plan educativ : pregă tirea elevilor pentru activită ţiile practice viitoare.

Strategii didactice:

• metode şi procedee:explicaţia,conversaţia,expunerea
• mijloace didactice:tabla,caietul de notiţe,
• forme de organizare:frontal,grupe
Durata activităţii: 50 min
Nr. Obiective Momentele Activitatea maistrului Activitatea Metode si Mijloace didactice Forme de
crt. operationale lectiei instructor elevilor procedee organizare
didactice
1. Moment -salutul,verificarea -elevii raspund la -dialogul -catalogul,table,caietul de notite -frontal
oragnizatoric(2’) prezentei ,a mijloacelor salut si la prezenta si instrumentele de scris
didactice pregatite,a si isi pregatesc
existentei caietelor de materialele pt.
notite si a instrumentelor lectie
de scris
2. O1 Enuntarea Maistrul instructor anunta -elevii noteaza pe -dialogul -creta,tabla,
scopului si a titlul noii lectii: caiete
obiectivelor Prepararea mecanizata a
lectiei(3 min) mortarului pentru
zidarie M25-Z
El noteaza pe table titlul
lectiei si obiectivele
urmarite O1,O2,O3.
3. Dirijarea Definitia mortarelor: Elevii sunt atenti -dialogul, -caiet de notite -frontal
O2 invatarii(15min) Mortarele sunt amestecuri la notiunile conversatia
omogene de reamintite de dl. euristica,
lianţi(ciment,var), agregat maistru ,la
fin, apă şi în unele cazuri explicatiile lui si in
aditivi . final la
Mortarul M25-Z este un demonstratia
mortar pe baza de ciment- aplicatiei practice.
var si are urmatorul dozaj
in parti :
4. 1 : 0,75 : 8,9(ciment:var
hidratat:nisip)
-pentru 1m3 de mortar
M50-Z avem nevoie de :
-165 kg ciment marca 300
-52 kg var hidratat
-1545 kg nisip
Dozajul trebuie sa se faca
cat mai precis gravimetric
sau volumetric
Mortarul se prepara intr-o
betoniera mobila bazâ ndu-
se pe principiul
amestecarii fortate.
Ordinea de introducere a
materialelor in malaxor
este urmatoarea:
apa;nisip;var
hidratat;ciment
Durata de amestecare ~1
min.
Pe parcursul amestecarii
se pot face verificari a.î.
durata se poate modifica
astfel ca mortarul sa aiba o
compozitie omogena.
Dupa finalizarea
amestecarii,toba se
basculeaza in lade de
primire sau roabe
ducandu-se in continuare
la locul de punere în opera.
-betoniera
Activitatea Demonstratia maistrului -elevii sunt atenti
O3 -explicatia mobila,cancioc,roaba,
independenta a instructor referitoare la la demonstratia galeata,lopata,
grupelor de elevi aplicatia practica de maistrului si apoi
(20’) realizare a mortarului pentru continua lucrarea
zidarie marca M25-Z . practica
Analiza si Verificarea lucrarii practice Elevii dialogheaza -grupe de
aprecierea pentru fiecare grupa in cu maistrul pe elevi
rezultatelor parte,refacerea lucrarilor marginea aplicatiei
(feed-backul) nereusite. practice.
(10 ‘)

Intocmit : Maistru instructor Șușnea Codruț Nicolae,