Sunteți pe pagina 1din 10

Peste

500 DE ANI DE LITERE DE AUR

BISERICA ORTODOXA ŞI CULTURA


NAŢIONALĂ
Prof. Florica Grecu
Cuvantul
scris-mai întai,
manuscris,
apoi tiăarit-
circuăa prin
intermediul
cărţilor de cult
în limba
slavonă.
De ce nu in romană?

Pentru că traducerea carţilor de


cult greceşti a fost determinată de
nevoia Bizanţului de a creştina
popoarele slave.
In acest scop, Chiril şi Metodiu
au tradus Biblia şi carţile liturgice
in slavona.
Manuscrisele in limba romana
dateaza de la sfarsitul secolului al
– XV-lea.
În perioada 1490-1515,avem
pretioasele scrieri : Codicele
Voronetean, Psaltirea
Voroneteana, Psaltirea Scheiana.
Inceputurile culturii scrise a romanilor
sunt profund legate de viaţa lor
spirituală, de credinţa în Dumnezeu.
Religia, alături de istorie, este cel
dintai fundal de manifestare a culturii
scrise şi a literaturii.
Cartea religioasă romanească este
mai întai o carte de cult în limba
slavonă, apoi o carte de cult în limba
romană.
Călugărul sarb Macarie

A tipărit mai multe


cărţi în limba slavonă
Radu cel Mare,
domnitorul Ţării
Româneşti (1495 -1508)
îl pe Macarie la
Mănăstirea Dealu.
Coresi
Cea mai
importantă
personalitate a
tiparului romanesc,
pe care unii
specialişti o
numesc
întemeietorul limbii
literare romane.
Varlaam (1632-1653)
Principala sa contribuţie
în domeniul culturii
religioase este Cazania
(1643), lucrare în care
limba romană
dobandeşte un stil
propriu, depărtandu-se
astfel de modelele
slavone.
Dosoftei (1671-1686)
primul versificator al
Psaltirii(1673) în tot
Răsăritul ortodox, primul
traducător din literatura
dramatică universală şi
din cea istorică în
romaneşte, primul
traducător al carţilor de
slujbă în romaeşte, din
Moldova.
Mitropolitul Antim Ivireanu

Tipograf ce deţine un
adevărat record, autor de
carţi originale, traducător de
carţi de slujbă în româneşte,
predicator şi pastor de
suflete, artist, ctitor de
biserici.
Şi mai departe istoria şi-a scris
povestea…
Tu, omule, caută ca drumurile pe care
umbli să te ducă “Undeva”, la “Cineva”…
Carţile pe care le citeşti, să rămană în
tine…
În cărţi sunt cuvinte, dar şi “Cuvantul”…
Cere de la “Cuvantul” moartea de care
nu mori şi deschide prin “Carte” uşa
spre “Cer…

S-ar putea să vă placă și