Sunteți pe pagina 1din 2

+ 40 756 125 288 Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93 www.norgips.

eu/ro

FIȘA SISTEMULUI
Perete despărţitor SD - 3x12,5 GKF DF/CW 75
pe o structură din profiluri CW 75 și UW 75 cu placare triplă din
plăci GKF de tip DF cu o gros. 12,5 mm, - fără umplere cu vată
minerală

Elementele peretelui despărţitor

1. Plăci din gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o


gros. 12,5 mm
2. Profiluri CW 75 (montanți) Norgips System, interax de
60 cm
3. Profiluri UW 75 Norgips System fixate de elemente
portante orizontale
4. Bandă de etanșare monoadezivă Norgips System,
lăţime 70 mm
5. Şuruburi autofiletante 3,5x25 mm Norgips System
montate la interax de maxim 75 cm
6. Şuruburi autofiletante 3,5x35 mm Norgips System
montate la interax de maxim 50 cm
CLASA DE REZISTENȚĂ LA
7. Şuruburi autofiletante 3,5x45 mm Norgips System
FOC
montate la interax de maxim 25 cm
EI 180 (hmax=6,4) 1) 2)
8. Dibluri metalice 6x40 DN6, pentru fixarea în beton
armat montate la interax de max. 50 cm
9. Decupaje în montanți pentru trecerea cablurilor de
instalare
10. Pastă de îmbinare Norgips Super Filler ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ
h = 6,4 m 1)
11. Bandă din împâslitură de fibră de sticlă Norgips
System
12. Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All
Purpose Ready Mix
MASA ELEMENTULUI DE
COMPARTIMENTARE
65 kg/m 2

Parametrii de mai sus se referă la compartimentările executate cu profiluri metalice din tablă cu o gros. de 0.6 mm.

Toate caracteristicile tehnice prezentate în curenta documentație au fost determinate conform standardelor în vigoare, în condiții de
laborator. Acestea nu pot acoperi toate particularitățile unui proiect.
Modalitatea de fixare a sistemului din gips-carton într-un suport rigid (altul decât betonul armat, considerat ca ipoteza în prezenta
documentație), configurarea detaliilor de îmbinare cu elementele structurale, design-ul și/sau calculul acestora, trebuie să facă obiectul
unui proiect tehnic întocmit de un proiectant de specialitate. Pentru dimensionarea acestora trebuie să se țină cont de particularitățile
din șantier și de standardele în vigoare. Producătorul sistemelor din gips-carton poate oferi detalii cu privire la caracteristicile mecanice
ale produsului și/sau sistemului. Acestuia nu îi revine sarcina elaborării proiectul tehnic.
Pentru îmbinarea sistemului din gips-carton cu suportul portant la partea superioară trebuie să se țină cont de deformațiile din
exploatare ale acestuia. Montajul trebuie să se realizeze astfel încât deformațiile celorlalte elemente să nu fie împiedicate.
În cazul sistemelor care separă medii cu temperaturi diferite, utilizarea căptușelilor pentru pereți din vată minerală trebuie să fie
precedată de o analiză a performanței termice și de umiditate. Un rezultat al analizei poate fi necesitatea de utilizare a unei bariere de
vapori.
1) Înălțimea maximă de instalare este corespunzătoare interaxului de dispunere al profilelor metalice precizate în curenta documentație.
Pentru un interax de dispunere al profilelor metalice mai mic, înălțimea maximă de instalare crește. Înălțimile indicate se referă la
încăperile în care se află concomitent un număr mic de persoane (de ex. camerele de locuințe, hoteluri, birouri sau spitale). În încăperile în
care se află concomitent un număr mare de persoane (cum ar sălile de conferințe, sălie de clasă, sălile de curs) înălţimea admisă este de
5,4 m. Înălțimea maximă a sistemului a fost determinată conform unui calcul static și la acțiunea focului. Pentru a lua în considerare
efectele acțiunii seismice asupra sistemelor din gips-carton trebuie să se realizeze un proiect tehnic în conformitate cu particularitățile
obiectivului și standardele în vigoare.
2) Conform Agrementului Tehnic Norgips în vigoare. Toate sistemele din gips-carton ce fac obiectul Agrementului Tehnic Norgips sunt
minim configurate pentru a asigura rezistența la foc declarată.
+ 40 756 125 288 Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93 www.norgips.eu/ro

Fig. 1. Vedere a peretelui despărţitor

Fig. 2. Secţiune orizontală a peretelui despărţitor Fig. 3. Secţiune verticală a peretelui despărţitor