Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE PRESTRI SERVICII

Nr.

/ din

2016

Art. 1. Prile contractante:


SC IDEAL CONSTRUCT SRL, cu sediul in Tulcea, str. Grigore Antipa nr.10, judetul Tulcea,
numarul de inmatriculare la Registrul Comertului J36/683/2008, CUI RO 24648370, cont nr.
RO47RZBR0000060007329158 deschis la RAIFFEISEN BANK Tulcea, reprezentata prin dl
Marcel PAVEL in calitate de Prestator
i
SC ELECTRICE RENOVATA SRL, cu sediul n Bucuresti, str. Agronomiei nr. 2-6, Bloc N, Corp
B, Etaj 1, Apartament 18,
sector 1, numrul de nmatriculare la Registrul Comerului
J40/3631/2008, CUI RO 23395341, cont nr. ________________ deschis la
___________________ reprezentat prin _________________, n calitate de Beneficiar.
Art. 2. Definiii
2.1. n prezentul contract, urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract - reprezint prezentul contract i toate anexele sale.
b. beneficiar i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre beneficiar, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului;
e. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face
imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rzboaie, revolutii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ.
Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
f. zi - zi calendaristic;
g. an - 365 de zile.
Art. 3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific n mod diferit.
Clauze obligatorii
Art. 4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se oblig s presteze Servicii de Dirigenie de antier pentru obiectivul de
investiii: .................................................................................
4.2. Beneficiarul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile
prestate.

Pagina 1 din 6

Art. 5. Preul contractului


5.1. Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil Prestatorului de ctre Beneficiar este
de 450 Euro TVA.
5.2. Plata se va efectua la cursul BNR din ziua facturarii, n termen de 5 zile de la data primirii
facturii de catre Beneficiar de la Prestator.
Art. 6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract de servicii este de la data semnrii acestuia pn la data
finalizarii lucrarilor de executie a obiectivului de investitie. Durata contractului de servicii se poate
modifica n cazul n care se modific durata de executie a lucrarilor de investitie, orice modificare
realizandu-se prin Act aditional la prezentul contract.
6.2. Prestatorul se oblig s efectueze Serviciile de Dirigentie de santier pentru urmrirea
executrii lucrrilor la obiectivul de investiii, pentru asigurarea calitii i respectarea
procedurilor i regulamentelor elaborate potrivit prevederilor legale.
Art. 7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului ncepe la data semnrii lui de ambele pri.
7.2. Prestatorul se obliga sa faca o vizita in santier in fiecare luna si sa desfasoare activitatile
specifice Dirigintelui de santier.
7.3. Beneficiarul poate solicita prezenta suplimentara a Prestatorului in santier atunci cand este
necesar, cu conditia de a solicita acest lucru cu 5 zile in prealabil Prestatorului. Fiecare astfel de
prezenta suplimentara in cadrul santierului se tarifeaza in plus fata de pretul lunar al contractului
cu 70 euro fara TVA.
7.4. Prestatorul va dispune de propriile mijloace tehnice in vederea desfasurarii activitatii de
Dirigentie de Santier.
7.5. Beneficiarul va dispune Antreprenorului General accesul Prestatorului in cadrul santierului si
va asigura cooperarea Antreprenorului General si a Proiectantului General cu Prestatorul.
7.6. Contractul nceteaz s produc efecte dup restituirea garaniei de bun execuie.
Art. 8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului (parte integrant a acestuia) sunt:
- acte aditionale (daca exista).
- dovada calificarii prestatorului in a presta servicii de Dirigentie de santier pentru
subdomeniul: 3.3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu - de interes local I
(Copie)
Art. 9. Obligaiile principale ale prestatorului
9.1. Standarde
Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i / sau performanele prezentate n
legislatia aflata in vigoare. Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu
programul stabilit de comn acord cu Beneficiarul. Prestatorul va fi prezent pe antier cel
puin 3 ore pe zi, o zi pe luna, pe toat perioada de derulare a contractului, fapt care va fi
consemnat n jurnalul de antier.
9.2. Drepturi de proprietate intelectual
Toate drepturile de proprietate intelectual asupra documentaiei care face obiectul prezentului
contract se transmit beneficiarului odat cu predarea documentaiei.

Pagina 2 din 6

Prestatorul se oblig s despgubeasc beneficiarul mpotriva oricror reclamaii i aciuni n


justiie ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci
nregistrate etc.).
9.3. Caracterul confidenial al contractului
(1) O parte contractant nu are dreptul, fr acordul scris al celeilalte pri:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei tere pri, n afara
acelor persoane implicate n ndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaiile i documentele obinute sau la care are acces n perioada de
derulare a contractului, n alt scop dect acela de a-i ndeplini obligaiile contractuale.
(2) Dezvluirea oricrei informaii fa de persoanele implicate n ndeplinirea contractului se va
face confidenial i se va extinde numai asupra acelor informaii necesare n vederea ndeplinirii
contractului.
(3) Prile contractante vor fi exonerate de rspunderea pentru dezvluirea de informaii
referitoare la contract dac:
a) informaia era cunoscut prii contractante nainte ca ea s fi fost primit de la cealalt
parte contractant; sau
b) informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri
contractante pentru asemenea dezvluire; sau
c) partea contractant a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia.
9.4. Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane,
materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie
definitiv cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este
prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
9.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu
programul de lucru stabilit de comun acord cu Beneficiarul. Totodat, este rspunztor att de
sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului
folosit pe toat durata contractului.
Art. 10. Obligaiile principale ale Beneficiarului
10.1. Beneficiarul se oblig s pun la dispoziia Prestatorului orice faciliti i/sau
informaii/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consider necesare ndeplinirii
contractului.
10.2. Beneficiarul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termen de 5 zile de la
finalizarea acestora.
10.3. Beneficiarul se oblig s plteasc ctre prestator preul convenit n prezentul contract
pentru serviciile prestate n termenul prevzut la art. 5.2.
Art. 11. Sanciuni i penaliti pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1. n cazul n care, din vina sa exclusiv, Prestatorul nu i ndeplinete obligaiile lunare
asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o
sum echivalent cu pretul pentru luna respectiva.
11.2 - n cazul n care Beneficiarul nu i onoreaz obligaiile n termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, pentru
suma neachitat, o suma egala cu 1% din pretul lunar al contractului pentru fiecare zi de
intarziere.
11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n
mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept.
11.4 - Beneficiarul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare
scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu
Pagina 3 din 6

condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau


despgubire pentru prestator.
11.5 - n toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru
partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.
Art. 12. Rezilierea contractului
12.1. Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri d
dreptul prii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii i de a pretinde plata de dauneinterese.
12.2. Beneficiarul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contractul de servicii fr nici o
compensaie, dac prestatorul d faliment, cu condiia ca aceasta anulare s nu prejudicieze
sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator.
Clauze specifice
Art. 13. Alte responsabiliti ale prestatorului
13.1. Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu legislatia in vigoare.
13.2. Prestatorul va avea obligaia de a urmri realizarea corecta a lucrrilor din punct de vedere
tehnic, de a verifica respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora i de a
interzice realizarea de lucrri de execuie de ctre persoane neautorizate conform
reglementrilor tehnice n vigoare.
13.3. Prestatorul va avea i responsibilitatea asigurrii unei legturi eficiente ntre toate prile
implicate. Acest lucru presupune ntlniri ale Dirigintelui de antier cu una, mai multe sau toate
prile menionate: Beneficiar, Constructor, Proiectant, Inspectoratul de Stat n Construcii.
13.4. Responsabilitile dirigintelui de antier se completeaz cu cele din:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul nr. 1496/2011 al Inspectorului general de stat al Inspectoratului de stat n
construcii pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginilor de antier;
- Legea
nr. 11 din 29 ianuarie 1991, privind combaterea concurenei neloiale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 , privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii ,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 346 din 14 iulie 2004, privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor
mici i mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea concurenei nr. 21 din 10 aprilie 1996, republicat, cu modificrile si completrile
ulterioare;
13.5. Nerespectarea obligaiilor de la pct. 14.3. i 14.4. atrage dup sine refuzul justificat al
Beneficiarului de a plti preul stabilit n contract.
13.6. Prestatorul are obligaia de a ntocmi i depune rapoartele de progres lunar n termen de
max. 5 zile de la sfritul lunii raportate.
Art. 14. Alte responsabiliti ale Beneficiarului
14.1. Beneficiarul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe
care acesta le solicita i pe care le consider necesare ndeplinirii contractului.
14.2. Beneficiarul se oblig s pun la dispoziia prestatorului: Un exemplar din documentaia
tehnic de execuie; Detaliile de execuie; Caietele de sarcini; Contractul de lucrri ncheiat cu
constructorul, precum i oferta tehnic i financiar(xerocopie); Avizele, acordurile i autorizaia
de construire.
Pagina 4 din 6

Art. 15. Recepie i verificri


15.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile legale.
15.2. Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Beneficiarul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului, identitatea reprezentanilor si
mputernicii pentru acest scop.
15.3. n cazul existenei unor obiecii din partea Beneficiarului, acestea vor fi comunicate n scris
Prestatorului n termen de 5 zile de la prezentarea rapoartelor de progres lunare.
15.4. Prestatorul se va conforma cerinelor exprimate de Beneficiar n termen de cel mult 3 zile
de la notificare.
15.5. Prestatorul va prezenta:
(1) Raportul de progres lunar care va conine detalierea tuturor lucrrilor executate n luna
raportat i s descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face
referiri la asigurarea calitii lucrrilor, monitorizarea polurii - dac este cazul, modul de
implementare a Sistemului de Asigurare a Calitii i modul n care Constructorul i controleaz
propria activitate.Raportul va fi naintat Beneficiarului n termen de 5 zile de la sfritul lunii
raportate.
(2) Raportul Final ntocmit la terminarea lucrrilor i care cuprinde detalii i explicaii asupra
serviciilor asigurate de ctre Dirigintele de Santier pe parcursul desfurrii contractului de
servicii, detalii i explicaii asupra desfurrii contractului de lucrri, cu un capitol special
dedicat recepiei la terminarea lucrrii.
Art. 16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
16.1. (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor in momentul semnarii
prezentului contract
16.2. In cazul in care la data programata a prezentei prestatorului in santier, nu este posibil
acest lucru din diferite motive independente de Prestator, prezenta Prestatorului in santier va fi
reprogramata la o alta data calendaristica, de comun acord cu Beneficiarul.
16.3. Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu poate respecta programul de
lucru convenit initial, acesta va notifica acest lucru, n timp util, Beneficiarului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul prilor, prin act adiional.
16.4. Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, Beneficiarul nu poate asigura conditiile
necesare desfasurarii serviciilor Prestatorului, acesta va face o notificare in acest sens cu 3 zile
inainte de vizita programata a Prestatorului.
Art. 17. Documente i modaliti de plat
17.1. Plata aferent serviciilor prestate cf. pct. 5.1. se va achita lunar n termen de maxim 5 zile
de la primirea facturii fiscale, n baza rapoartelor de progres lunare prezentate de Prestator
Beneficiarului;
Art. 18. Ajustarea preului contractului
18.1. Preul contractului se poate modifica in functie de noile conditii contractuale negociate si
stabilite de Prestator si Beneficiar si consemnate in cadrul unui Act aditional la prezentul
contract.
18.2. Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz
interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii
contractului.
Pagina 5 din 6

Art. 19. Fora major


19.1. Fora major este constatat de o autoritate competent.
19.2. Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada n care aceasta acioneaz.
19.3. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
19.4. Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, apariia cazului de for major i s ia orice msuri care i stau la
dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
Art. 20. Soluionarea litigiilor
20.1. Beneficiarul i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur
cu ndeplinirea contractului.
20.1. Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, Beneficiarul i
Prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate
solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele judectoreti din Romnia.
Art. 21. Limba care guverneaz contractul
21.1. Limba care guverneaz contractul este limba romn.
21.2. Rapoartele i alte documente solicitate se vor redacta n limba romn.
Art. 22. Comunicri
22.1. Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmis n scris i nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.
Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia
confirmrii n scris a primirii comunicrii.
22.2. Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul
primirii.
Art. 23. Legea aplicabil contractului
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prezentul contract, mpreun cu anexele sale, reprezint voina prilor i nltur orice
nelegere verbal dintre acestea, anterior i ulterior ncheierii lui.
Prile au neles s ncheie prezentul contract azi .2016, n doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.
BENEFICIAR,
SC ELECTRICE RENOVATA SRL

PRESTATOR ,
SC IDEAL CONSTRUCT SRL

Pagina 6 din 6

S-ar putea să vă placă și