Sunteți pe pagina 1din 1

LEGE nr.

45 din 18 martie 2021pentru aprobarea Ordonanței


Guvernului nr. 4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul
Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la
Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid
CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la
care România este parte
EMITENT  PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 martie 2021

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța


Guvernului nr. 4 din 28 ianuarie 2020 privind aprobarea cotizației anuale a
României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea
Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for
Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru
completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății
cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România
este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 30
ianuarie 2020.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României,
republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
LAURENȚIU-DAN LEOREANU
PREȘEDINTELE SENATULUI
ANCA DANA DRAGUBucurești, 18 martie 2021.Nr. 45.-----