Sunteți pe pagina 1din 60

lOMoARcPSD|7634385

Carte de Grile ASE

Dreptul afacerilor Business law (Academia de Studii Economice din București)

StuDocu nu este sponsorizat sau avizat de nicio universitate


Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)
lOMoARcPSD|7634385

ni:;

+++3

:;9

a=
9.

(!
0q
(D
(D

+:
o 0q
UE -
>6-
!i > :r -9
:. F' (!
o
s
a
.)

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

9 > O.JtFr
!.5
=
_ E= ! t r
rdoE
" 'F"5F
2.2a-f !
A" 5tlA o
?x ^ 6^
q i z?a
s=;t=
E o:9 i:E ="- :..
+>6 :

-l

t. 3
E^

P:EU
= 6 o i.:

+eP.ar
3
'1
* =S E
5Adi

+ ." -h
;-F"!+'
-G'
9 j.2
P--[reR
ro =5'.. I
iq5'F+
;C7,i I

=t Eu"
'=3''F
-vN':

a-Fg!
.D =*s
-5q
*-9 q
3 +^ B

'i6"g.E

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

9 9P o P+rrr!J
I
=i=::=a -=tE?
ea5€si-
=.a7,76=7 sEE-=93teiqi=Eil
? ?2=.."i'z 2L-.).v,7:3='z
i3
v,z 3;;= i =Ei =5 i a:.il?t\=! =
3 =i:
;r =,ii+
r-
air;
5E+F
E
=::1i
:
t+ _3'16i=i78i7 ri
;f ;E €,i?.;.; n- li;
- ?
3_r;3i;'
e; :o f,= i:= ;!.
i:a+
;;
"F +;:1i
fi

.-=1T=!
E,i +
E ZI=!:-' f'+-i
+ ig =,i, 7
=+?;+ZEeJZ=
- == 4 -=Z
; : a =?, =
7 e; i su qE'
i=oEi3 prO;

"'33='
ol
-='a)
";!

aa
7F z !? Z +9 7P 'l
--.- o --.- o -- -..:1.
a=q=
Ja-=
d=qi
!a3=
dic[f;fi:
'i-ar!i'
=
?3!.=- Z 3eF- 3 EE;??=-
=
a
3
it2 ? : , , - ':?1;=
= 'Z?^t -i1==\::':.
=.
tTi- D i i F :: !.3.-=ry 9!
i:'
€a
==
I (tc -d,
j.?' ?
i r:?'vla=='
P;: -:-J :l ,D ;, '.
a

le; = =? ='vi,t'"*ir;
rA- .a?a '* ='
=i :ii. ;i Ej';
-=.-?. ;=. --7r'
6-

= ii
^ -a
=7n=
"- - = i
i=
EE;? = == i' .; r ' ^ = ''r
a l; -* -'
;, 6- i,
g, : ?€
,"8 aI;,
l_? d, q
E i E i I 1E
"* =
a = 4 =j e ;:
N)ir;J;-:
g:=
g-
a!a

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

-7.--:, 5 ss'*l
s;?=;- =iii€g:Eeitzi
i>i;:3= tZZ;-:z ?Ej:=il?z S
"-?7;iE=
.;;^a-'+ T +;if+ i.,'7riE=
i 7
,: i4-"= € i; i.
,?==!1+
++g;!8"-t,T{€ii3
1E 3i
I::i
=1
li
==?;1 : ilig
+:€F. ! E
E=;Ei = i:-.
F123"
n ;. EE;' i ,, i1
'!,>i
=i63--
=. =.3== 7.
7' aa? a
.+ T E_=.='
.,;
niz,'riN
='13
6a 3a=

F:-6-
-1_:1:fF
rf =f a; itr€ -li:b -eeP?'q 3
-uE:EEE;= 591+?"i
y7
6?+E*1 :
= ii=_=_!??.2 3 !'-' .V z 3 - -E-r, " iz =.
;l7'.=gr-4E!
7r :2._-i37; ) = i; ia E r*r3
.i V1 5i ?;'
r" ;=+3=:i =6.
7+
ii s -=ii r 2= il+
*: =i
- !e ;;i = = - = 5
=. > 1j
** = i!:E
"=- ai
!
ai ag -'
I
='=.
i!
3; ax
? 3=- E; i; ??
= Ti =* ?e:i l; ii
3 ei = t i It, E:
E 'Fi
? !. rA ;Y : :4 z= =
=. =!. =
!J 3'
; :-. 3: i:- :.
qii3=.
=s=3
r.!lOl!

e-

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

:.|
r D+p 9p f

g+g$ar
i= f ; igEi15
'r'..-A
=tt :: I
_i'e 3 i :.:

gl'
ig;; -. e;a t{
-t ;-
gRe.* -2 +?l:: :*
"l++r i;=l:e
':"t:t
*=
E
-_

.i
oNo
c=
:P
-.=

=.^* 5*;1 -3 o <^

a== ?* f r=

sB: dE B
+g-1-
a, -t
u-
E3
a
i
=.
a=

Fg"
r sP*
'&= -i:a:;i 5
{,F,E gbiiii't i
"it=7q :=raEF:tii =
l9rIij{ z?:78=Fi*i' i
+?+:3,i ;'p
.i ;.Eq* 3? -.'iBl
ei €':a
n=:E.=1,i. ltsE
u,EEil zE=El+
i7 7 == =:; ieF
1=* Fi -z'=,
: i:t t' I q =.e- Fi "F'G
3€_ E : ::! 6]E
7t i. 3 = i +7 F
=!. u, :.
-' , 2 A ?
:-6: ;. A- ;-
^' .r. ; ;
t3a6

c,!6'
ts.

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

N) n',
:-3+jlTp: --^l F F
'E;Ji = =oo F 1= ; V f f
; ' 3 ^ o i 3 i ; ""- ::c=!i1' 3 "
i;.!.,9==* s -f_ia"!
- =. ;+.2+;3
;!€"=2i=.iz
::dE E,q;= ?z r: E-lqtE;-- <
'1-'[' I -:i ='=;;'66='
F- ? ='=
3;= i v97 3= 5 7 =
= = i'''' " ;:':'a='ldi =
i. iT -.,i' i + i ;JE1717 =
,i= i!;5 ;!::-a?+ilrli
ilj 15 re=:
='!
7?'liEl:
t+lq -;
E e= li
t; ;;i. FE
?!
i
i'
= .=,gE
i =i'r' l
*
l. l'- r1 ; = l- E'
:; o i, a-
Ir3
41t-s
!r5.i

utltJ
!hiP
v?AF ?+?7r==Z =.d:?
==ai.i
+'z= = rl+a*=i=
;:.+ci'a= =172. 5
? = ?=;o
i= |
Z=,= ag =E+7^1=-=1-=.= "-i'Z'A =
*== e'i =;.'
i,=1
3i
H;,F,'ia! 3 1t;g
**1' + 'i;3
{+i;
=
;
- ; ?;7 ;'=;
:7
9;
=i
= t ='*= =C ?b
=E
€ 3
iq a_E E;i t= F:E" A?
77 :>
J=-
t3;1 +7
=? =!.
i;= ii
i;
i? :v.3
*E + Etg ; as' g
;= i' :95 ii ia* i;
2! 3 ii:4 r
s', ;'
= *?-- a lls f
| 3; =, ;;E 1
=5 '!

o ! *.=g
=. q, =';I
Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)
I
lOMoARcPSD|7634385

F\",
--I:E ll:gF *:l:is-?:l
dE=rE .E!_iE s356:gE=i
E77'z= i gE===:
i = - i: i &;i i: E,=
ui1++i,=ia+3i.if':EFliEi11F
:g,F3i:-g 7:'=4i='= j+i*;:i.i
'i.i.ati sg ?E$it ;i *.Ers??Y-
=E
li"E i i, Ja FgFiii::
|EFe1iE= i
6'a- -
n
Eii53;=
=:
'3;S*

sF
. i *ri=l
3: ul5i3
388
r.7-> 3 Fr.=-27e. 5 =tF
g;==E iE=-lE€;sE :gEEg
'u11'1tr4 = =EF=i=Eqi 1**Eqs
=1ia;i ;:1i:{ s,34 de=s,=i 3
'!l:;i*
;. = i rt?7.E -7* 3 iI,F= =
-:l ": . ;2 ?T-=1. Jt. -i =.' 1'. a;'
Z:=G: €'i i.=?" "'i3 €E 63. E:
i-l e* +V 3G: aE'
?=1+)i i
lr
iil 1* =i i:
== ti
= +a i = ;'EE I
".s--8 5,Q' z'
? i'_: .7. g Q ;E =.
; *'7,. i L 817- +i :i ;
= i % 3r #
=- a ='= f-
E !L
- E.: 7

*[

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

l,tJJt
i!,F
IgP 5 I ts +i, 2o:! E s
rgiE?
4?=7 S
r;zzzEi
dt.aaa=d
<'€l
=f s
;
E
i=..:Jz E:t;2=.4- y'.._?. 9
7 =-=- = v dii:;.- 3 r3.- ;.
r !-3i, i = =61if=1 = i':'3
. =. 'j ::- = =---<=- = .-=.
= 2?=?i; =
-: == .== =< - ' .=
:x E=,
.=i -l ,'
;= :1 - = 93.1 E?.1 E'.:
;i3+
-
-+= _1 =,
?? 3i35i=+a3
..
==.; ;. ; -_ r= ; =
3;i
--i =
?
=
4 ai
= = -':' - .
3 *=i
t! = . = .64 ,ts .a ii e a
d5 : I x D:- t = c
-.4 E _? ;_ =,7 '' ? i * ::
5 lv
;-''= 3 3 g 4
-2;.1 Ej:
a:l:+:)'
c._
x-
=_2 T +

I,J I,J qJ
rJ9?
!:9p9=, 9CpE=.' 99Pg)
z::r.:,?1 Vcaill z--=2=
tfiifi ei =e';J;I-E
;6.i6,=-
t,a=ii
PV,zaa_; = 9ki.:-
17_7,;_;7v? r;;il1! =i';2i= 5
';;27
-?i3 ;3 e:==!, i.
;''===+71
1.= I ; =r3:, -= =- .=3
;i '= ;: ' , = Ii-

r ..-i
;:- E7 C,) ==1=f,3F
7i ,. E! ".I lA! s,,E i:Z a?;
7l?
-:- E=,;3-
4a -J
?+++?ri=
{:.=. ;: -J
Ei;=
;2::.i
1 ? + _:a .- - ,: i , Z _ 1=
E: i . F: -€ I
;7
;-; -q =..; -B
-,: ro a, < i: 6 !r ;'
1=t?
3 a; E: 1 -:j
?
s, :.? *
7 =;- -: ; 3; i:,
i=,3s
?g^i
dtr
;-

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

.?
i a
_^ir=,F F r.+'s,.p=:

iFi:*Ei i
i=i 3:'i;
ilcsieciei
'
i?i
i
.r1
.'Fg;!
isiii i
-;V?,Zi=ri
.= +==
lq!€E;eI
3; *l 3 !,i ?1 =.1::C
i a3
7i- i3ll- 'ggti:;3:Erg
;D= 3! E. G€ i ;:-9,* ;

1E 33
i1 : i3 E?jI s;:i
igiE i
F
= A
!
1
a6 E *= E lgg$
F FglF

554
Pl,.'3
? eP? Jl;68 ,i=;;I !
E1=-*?1= f p'it=:. <s'=:;!i i.
E3,!€3,E=i ii;.1!. i;=t=il= 7
;-i?..-E=
tir-!7s* i *i:r* = P: i=j;? I
'= riif iisii3ii 1 ? ii:+,?
::l?31:.€' = =;Ei :-F
r= *?
= = =!.3;a3e,9
at 3:=:si gt 5 3€1?
Aq
E ff i E;7t=1
/_2E *i;i:'i'g5 gz -:: i
Jr=::-ii=IfE 4= aEo=Ei. I
Ie 8!;;eiH '?r
F i
[raiF a i
i 3"g.; E

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

Ffa<.E:
* r,gr,.c ia
"_,_:
: '7->I
Fiige-iii ilo:i*it =
:;="'R;=,H f
rl.siti;--= :99]:.1
lzz:ili.:1 ii i+;+ii: i E;i=,E==
?
;t +?:;+i 7| -:i=3€E:'
;: ==i+5isr:.1-il!J='"E 3.=0:=?4 E "==iE;
; oi;;r*aiE i.:;ii ;i
:E,t+A:i =;i ";iie=E;lx
;El1?? .uZ=i-+
18
-i
=?i2
. ===, 3= i i=$' t ;; i:
=€ ?fE . :i lE 3
+'=i" ;i 7'' i - i
; l; : i i z:
-a
==
;1 =.= !5,;-
1;13,ii

F5ufs5
'r+1i;i =i*;Ei;1z=z=Tlili+
2
itEi=?i:
z= tEii!:
';reg .Eii=i\7.:'llli
'
I ,Z
eEC
iEiii z iit\
iTat
*E ;'+Ei*i €€ ?\Et=4 1
:_:i l'E-=3r.9 a3 d '>7 = eV. i
i- E ! : ,l E o = : 39 7 : -- Z. =^ ;'

i E13iE=i
iTiii I
-
i3 ; i = ! :

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

..qn
!., B

ii$ifaE*
r gFi;=
FsFF[F$ l
i;1111i;':eFi'i !
tlES€lgE
. i?i: i:*?zt EE?i
=E-tiiiil=i ;iil ' 5i ii
:Fi+-i ?
55$i
=iiiE i li iF
:E =,
I3aE+I 3;i*t =t F
iEJF=E ;--=
- ;i
: EAE. +
;!.++li
fio.g.3p
z?

((Ir,
l''i a
e e Po < e e PO F ,=ig

Ei?;i-vii =aii7i?=,v
="t,=/Ei_?z: =EeEi_7
i 3F?4i7?iq i iiTilq :
t?=7\z==i1
= ,i
rllliilli.i :+i1=rv
.i
+3s =::i; =-.tia=.+7.i!.=.9. .?
' ; ZE7Z*;+
ji + aa
FEiiE* "'i * ai
?:- 3 =.:

T z? ;;s =1
i ?+".+ig g:: i
,7ai i5€ s ;- +?i-f?E5 7E
_ 7_s
l
+/ ?1v_i a E_l|i__":?
z:4. t Iigi* A
<, 7
EF E a' 5 2\ =
Et
n
- .FP
e :,:

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

(rl
rrl
a-.) J at ,a =,
9a
l. ??
sg
7".!.
d{3E+F3. ?+E ++"; =11=i
14.):l:;F
:/===:;=
jrE-=-:.$z t-2=222? slti*7 ?
z
=-E.=:=81 ; ==3.&12
n=;-;-:-==
i
-.
--1C^!:-
==^ Fr.
j iz' E.ir 1*' ::. ';; r:i i, 3=
:--=.3=
q - Ii;" .,i :-: j= ;= =.
;!Fs+-
"tir' :ji ;7 ==. 1'; S "
:1 9 == ?.< i-
;-"' == ri li +:.Ei
6 ?=
45 !" i= gi i+97
"3 a:
:i =i : +i :;.
=,:--
-;
.q ii' = = *F: 3
= : : ;z -'
-, G
:. ; di 3
=?, i"
ta'
+

-s'F? : - 3 9 pgrb
".-oi
====-3 t777= =-- 1
i!.6=E' €:d+E -4'=p-il
;::-:94 = j,t=z=:= e1i7'Ez
1:' ':= =
--===.- =
r==151. 3 ;i?.==
-Fli(:. = i,:, A
Z'==G.* -.ri'
i. =. "?a
- ;': =
i="=l? iT -i #F F
.1 ==-*:'i s; F^ E: ii
ii=pg ;E := :i ;'_= 1o
''
J = A =
=3-.n
5 = 4 =
3g ''7
.0 g

=1
? 3 -rE + -=,
|oi
;1-j
"4i 3. ;: -; --',E
= = A 4
?
lI i =
,a I == 1 + .
F; 9 3= 3 = E
+
e:r J= =C r i' '
=(]J !t,;., = ?'
a.r
3

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

o\(o\
fPSP
?sPH; : !:eP;g)
_l;g
E?Z='
= +sf si=ilgl
I = = gl:i7a,t=
= :
rie

-=14l;; i i'5 i i7:,=u1-,1


'9C15 +ii'
==== = e ==i=,
i =7 -,i E5'i 3
3 d+ =:
-r?. ;.+ :iii
3-:.7; i.-:
;<
= i! !9,I ?!'!.i.:.€=
N : ;= =li =. i
=i.€';3
ii i=.I 77 li i=.
i =r ila :'
3i'=j'i
;:- :=ri t7_ ?7]='
2'=,i=di
> o.rD _ lD
li-^=
:.= =
iiiz-; 4 -= =.
i ';k- :;; -. ?=. + 4 ='- ;
:''?=-=l-='\=' + E:' ; - ?: :

EE*= F + a; 1
=?
*' 3 L
.d9, e

^o
Ji !
Pn gP I, +9 9-P g: - ,' f - 3
T! TT,?O
,777=,=
! +: i. i.;
= 7!!j!i
: =l?Ev??
*-?a;7,=
:?6668
i ?*=.=.d.?
e'2veIr:
=
2 =d--. 1=7
7
=
z
>
4a=7az=
:. = - a I
i = e r-Z;€E'
i;'+[,t-gl
:;.4da2d .-
i']ii]== ^
=
3
=
=.-=.-
t:.. ---
=.< a2=
3
=
7z7t1E:. =i: i ;r. E
+!
- e:: : '
7
'
;- : . t= . a- O
D n, (! -'i =-
' 2 6.' = 2 1 -!: = = - i.= 6 =.
r!
@ j:.Ec?6 !27
_=: 7 z; ai e2
;3.i* -rF -
= -1
-6
,, c-
na a )F
-'4.
E 1'D ; ; ?-.
oij =
?'T: B' 3 P =
! =. ?2
-5 a= !D
tr
3 2 ==
=6
-^ F
5

=;
:"

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

-t
-go\
+!'srP! o,?9Pt
F^g=!r!2 9+n9Ft
=a=?a? _^
Eiilzi_ ;=€1i_i=ri
z>.G.=,=.:.--
;!=:I:7
_gt!1iEl
= =ilI=?77=
;
:
=4 {; =;Z
2;-
d
:-
;i:.
"tr; ii :=li I
i=-=
;=: ; : =* =;i
9.
3
-r':
-

;{ a 3 < ill ? =. 2: .3
=-} E'>
.* il r: ;: I :{ -=:i
E=; q* €!
-' e7 ; ie ;i.
=t l? -' - ;;:i. -?
s:
-= -
g: =.+
i: = "i "=, f I =:.
t' c I E Fp' <
5
i:
e! E E e if F
6-= -
- 3 i 9 "? r
=59:-:=
'i
-

rI rt -t
PF':.
'a' -.-rtN a . JP a o-a r? trl
t=-?= nz-5,i PE;,+!; =
o,!;:i.-N.:;
t-<3Er -- {=lir gii;;x i
=
q c. a = n z- = =, c ai 4 z 7 = =d rr -r, z. a
rJ--^t -, 1ct^c i o,-aD,o-c i'
cris:tl 3 p ;i!;i. d a.?t 31.= ;'
e33=--a7 = ===: i ;.= ;;: >
=. - 3.1 4 =.:.! 4 = ;:. .=4. ?
-" ri , = ? i < -i l' =-4?. a;' -,; - = < ao
aZ==.d ;-_a
'> -il.!i ='.: .== 5 i.: o, =.-.
-i = - -q
L?.
t!a ;is ea is .{ ;F=
.-a e:.
- tt= a^ c =. o bo_
=6'"A='D'
- F -!Di - = -t'
a : -a 7 : -- i = '
I =-
J'
a
:' $,
': t
=. = .';,
.r/ ?
- 4 4 =
i=.-otr^
2 ?=S.3,*
-e
:::t Y..+ ll 5
,,,!',4+F

i'

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


1
lOMoARcPSD|7634385

{{{
9'(^5
+ PSrPS PgPb 3+3ePy)
gge3933 gEE=l git53;i
ur== r _;7711=zA-_
!7-l7q==3"l,iE
';iti=ii'f
";
' =i 5:i=
i
1l*.=.
; Flo3; i= ir
€?i7=== :? E'='
==" -=:- |i:i
='-j :6
s != = A; i=_ -=.
ei
= 1 -z i? !7 V==.
E
=. +J=?
j 3T=i
.4 rg=?
!'=:E.a€!: a.
..
6A;
lj

a5-;;
-!)
D6

-I -I -l
990J
? qP J +? eP I 7:; T
=7 = *e =d-i*ii =,7v]
4=;4..== =: a e = . 4- r1' =. 6 ! : - i = < 42PP
:3 ==-7iz
7
==-==;z ; :=
=j- == =
;tl
1.=+ :=
2= =i
.! : Z
-:i.i=Zae-
;= /,F;;q=
=
'
af!
-
z;
q.a ;
- i =:
E?; l.
.-
?.7.'-'c.-
a=7+
= Al;i 5{Ev ::i;;i3
?i3ai
a +.r ;R -i
aan:- il=?iil
it =? ==-i? ==;
; iE =$, p €..-?* 6

9+ E
A
E
a
g= i ia'lE
"...y,
:r
''= =! d. I
u) o "s 6 u i'
!,:( i ler

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

(b€oa

? v?; -r qP = 3 ? +t IP ur
F
' J.'. ! : - f ' " 4 _ ==!j:.! ? = E { e _ ! ,p . ; =
66-= e,=Eea ij. r H_:,
a=.=1J,!'. r3dui;' e3=a=3,1.?
i=l=zzi
*ciiz.-i_.i, t::=54 1a=>i-?t i
= Jij73-. g p=,'= 72=- =
'=i.;=-?;
q53L!el i
.r "E'=* 3:+ = 7.?.+ :
= i'1 =; . a= i.- < i: ? a' a 1t < -'.:
iir ' . !].;'3r - '
-op =1i ;,:. =ir ;,=
a : , j 3 ;'*
t; ?; 41",= ? .; =p.e B_l
i,i; 3 !
f ;.=- =
c -
=2.+.1
= - -S. '=il1a
' =: -D:
=. ;r"+ !. r;+' ;
-.8
a| EiE = lec E
+!::=
z:-
o ;- ' '
6
=1" !t,

a'3
ao
=g
g_A

eo 0a co
!n|9
9P =',O ? lP ' V? c
. -..= =-='1
d++?= fa=-7 e'==: 3
J*-5= E
! t - - ., 1 - , - -
EEP'F"
t=1
i2=] =
a
z =_ ====_
= Z.'=.2 6'z i =: Ez z a?.t'4 =
l:2="= i i:7 :!= i;-g:=
- I
?i;==,-, = =d, ? -3i;: =
.:a='El-
=' ! 5I
; "s5
4 :l- = =.2
6.. :
t - : -
:./ .5
-i :' =' -i=
;i=-;-<
i==z!
.' = fa =g
i..
?i !':
l=;-=
;= €'=
f!^= .. q= ..;.
==;:'
6e :: i: h ::F €r /! ::i
-l
- .a:
-t= = ^ - t .. 3o
!9 ;- - - a d
Dr-
-r!iAi,.r.q?q't!

=4 =; i i =g 6
t= - = :' :?- e
d.: E ? Z . 'g
ll r..l 1 - 6 "u =
=
_,n
I t!'

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

c! oa ca
9o -l o.
-:i:-EE.r _?qiab eif'
s€9sE:i fi???:7 s=i=
=iF;?'3.2=
!:=.)4;= i

iE: 1.2*?
EEEEi:i=
A-.-.-.--.- EdF:'
-".,'6€ 3
=:
-- =.6-= --lV==.= =7L.= ;
1:5= = Y€d?i:t' = ri: ;+=' i
IaE? -,i s_i,1€=Fi.i i'.,gi -:
ee;:l "--i I 7tB3 ili 3!={ Ei
EFiiE-
=rA
' 'r -,a
a !oZ:te-
.-. ri .) -
e:iiaE
cr r,
'o
^ ! :r o!'
z=?7
l=;i
-='
-: .- a=7;= 7.,=== -;=_:
=2
!Ei'nii z.F=:
=+;g
;*Pa 1
- i=4
?_= 5.
=, =.is'
P "i
!e
'9 !;.' 1, E, u ; ;
:l:^=.- :; r..., i-
-=. =
3a ='
a- :
c
=r!
ta_ =
=-!r!
!

\o \o cc
:.Srp
? T?
'!.--: ?r 7? ! r =yn
Fr22?= ..,.. . ae
=EZ =8,1i'=ii g3_i'=_?
?:,a = =7..-ad=_z a2?'t='z
!i3 =:=7?=i= =iitt;=
=;lza!
=?l = l'!!Eti!
g=1ji_T a =;t?1
5
iii r; -3 .?
"=i!;'= i=P+r:
-- €'. ;l:i;,;
.S3=
='-'= 6l )!:'1 B e1 ="3* ;i'
*; = a += t= zi ?c
e: :i;
*: a =3
;'; ?-?
s.; =!
-i
;E
.-: i: 6
= ;q' i
=7"
rD
. E ; iE ;
o 7 Z i;
d E .o 3;-,
-
='
E;=
:'
6::

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

-:

FFF
gP-a-O g.Pi! l.
9 o'pc,
3 i:6 dLr
d2!g
da4Ee3 - 42V? Srani r a 1g ;
i-i4;
=,2i2?= S lEEzz 3;.=e
i=EEi= 5Fq=i= = -.=
= = ^L ro=
1. a .>
-
;;;iiA =i;;Ba s; ??i= =.
a
..
-c
6
tt
r!1;
at
,- 0 +
I
6
3
-=. ;i t-Ei A i* r - -r.)
;=Bl
o
=.P .o I - . 1"a ?a .1 =.
- ::5: i""i{:= zt €:l 1ie::1
* +:ei F.q;:e1 1: -: ?l c
;e s i ='i'5 30'
h^ ;'4^i ;=

=;l?
i'i z
1+:qF
iI.
;+
="=,
-; r!
r:6:
ilE'-lf
" a "r
-;
P;
a :i- a A:
.2.2 2. 24 = ;4 c
;'j + 3i u qi !,
:' '
i=
=.<
;'gt t
e-
a
;* j -; F::_ ^

fir x =-
;
s E( r! :.

\0 \o \o
9cJa
e+97PC ngP88Q PIFI'
d*;Ai=1 SeaA:=i =atzj
1=?.'21=; = AZ==i 21."=1=-l=
1=:,i. 7iz = jiTiir=_7=
rii], 77=, t t5;;=FT=. -a ?'lzii
*Fi= :
:
;i3 +7,7 : tl€
;+a. ;+1
:=- ;
,:
i
n i .-;; i:. iEe; ,=
; ;, =7.:
-- +,i :; 1i6::l =_-i1 E':
=
'' I ;o n
' i?.E a- . 3.c a:
i 6 3f 3=,; *\ =',; ?-c
.= ? =9. =i;
!c, .e :t.
=l t =7
q g' 3 pE.E' -L
F l'
E "2
s, E
F a
? r:
o(r:tc=.
l;E
I+i il i g
3
"t. E= 3
a c,
q
* :='

FE.
Dat

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

P
F F z ? ?sP;
t.vr aa = ?? e- i; !-- i ?,7i:17?i
qEEE
ii = i gei;g+3:= i : s;i;:E ?
;!qa:: = :_i3 :,=:e=liii
: -';,iiz=?_E i 1
- E7?==1; 7,,='-,-,
-' =4: € l=ro'ii.7!7
ra -1=
'.'
=,i9.ai*:'[ -tz
E3rI:i ?=);i
;*i €'1
^.rll'-
I !-P;r €'l
s :1E1;:AE iria; :7 *7AE
?-=aai iF
-F
cii ii ii It .e
; -g
1 -i3i ='3J, -3' j,
2_ i=_E
-. r:;
=_
i ?xC
;'; =,iZ E 3
--. o ;- 3,
=,:'; 3 i c
? =
'- =
?
"i: a
-
,i- = -' ;3'- E g i
=-E, =
->
ro{
3E s-
=' c:
*;! e X=
xi *,
3 1= ;_ '
-. EA.

55E
rc.!,Y
'-PqF - t-FEP = v:?
-c,..A?t,
q.?;; S nc+|!' f-z l;;5
'€c-:"J=7 z 73=?Z= Eii;!,.
1=-2---=-r , = =r=i19 !-fl
i =72_=;1
43Fi:{ = -F
..tFFa;q' - liEi*'
.3i;;-7 3
.= =-
iel?
\7 _
z
!t =
!:7 t .=
Fi: Jf :'E: :1 A' ;2=! =-
=;'
j=-=. E9 -: i=.
".;i.E=
z;l
io
==?
il
-,'
i;
",t 3:;
-r =
ie7.;
?+ i*i?
-
3€
".=
;.- =.e ig
rJ D!+.

I= j -!) *='- ? o- r
qfi.
- ; =|j E- =in *= 43=ii E'
.; : =al ?=?= =
"EE.==:=a9!)tr=6
;,i ? :;7 ; =?EV. E
- :: ^. '' lD c a=.
= =.i -
: u- ! F
'n
ltoi-

-r E'
-!i

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

=
=-
sFa9
";illf =t:II' =ttq? i
Z'=l-i=+=
=? ='=1=
e4CEi=
iFl.*=.= =428?2.
= ====.-= ii
.7
qi ?:cE, v=1=i=, a =*F-:: e
l'J.j_:36: ';;
c? =+-? ri
3;:l
^F-'^O!l.S=
z = ;ei =- a

7' 1= ='5
1E=iT .i.
irr-d;:"' ?< -,e
it i -rc
==
=i.d ;e 3i'iai lr ilil 3'.
" ;;; 3;' s=6.;Z dA a+ t: ai
-ii-- -' -! -
-=q^"=f=D'

=i i? =q l3 3e:i
"at
;E: s :i .c-r' =x -3 ;t q
i=^.I aF -*=
= -" r.: i'
.a:. j =. e
a
r' i;': -
< -.: Alr
P E'- d * S ; i.
* P
a
g xi -i;J3: t
.ia.
=:lt
a-
gi'<3.
"9g.='
4o=<
orl!=
.:r a

FFF
r.7?! _ p-pl:; Tp:tgp
i
.z=R
1',Ett==
5 2?+=
A Z=1=:-
3, : -;:.
< d;+''=-n=-
;E7=_7r=
it =,i4
4 i=--?1i€-
1.Y= =_1ip
=Ci! +E1
? ?== ;Fi
i=
F ;r*r
P:. :; 3 !,;; -1i
--..r ;E"s-=V -! i=V -i
s;6::t =iF,=i::F E{. il: =^
i7=_a= i+;3._ i;_ r'+ ;i:
=i=.-JF9
e=
i+ )i z;3=; := ;i E2+ li
.t ;. D 6-?34i, q
:f 7 o^;!?-E f1. . 1:;.
1=i
c.
:
Fi ! E?3?v * ii,=
E=" +
-' g-1$=- E ii" i=
g v:r]; ::
" ; 93
;
!
i.=
al!
a qE

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

;::
!,p_2
i.7r,xiJ, r.v-?*,< eP?.g i
A\'ii|+i= ===zlt€
sl-l?i|?=
;
El++E
== - z
s.p =
1zaz!-.::i
75.i6E;='8.4, 3 il-Ei i: 3;i,Fa-3.= : i = j
"f _,E g.iE. 3 *= -_r9
g;.
:.-4. ii. 2.2
t i=i: i; .?t €.E
"!
]7ii ia ;'c" = 2i E,7z;:
r3E * -:
-
d
ri
rl: E:t++FIE ?? =i
=*;2 giE=i-= g;-=' '='
E.F'E :' i='=E -€ =.'
Fe'rr L-E-; E =i :
"iP-
g
F;.)'-' 3NJ

:.;
== 3;: ;
5:,g a 9
lli B?2
-' !''
i: e
.';!,
a;

:-
nlrl

silEi=igii r iEgSi
i
,5tii1 =eEii i iiEig i
iliil ..1 a?.5E =-F =iE{E-..?
-r'j=l Er€l
iz =.i ;i =l;i= 69:-ie?= 6r
i; :t ii:€+ :?
F, i *gI,!, "E B'-EEl "$
f3 =-;;il
9 e sF E.Ela:: s,
: i s= i i lr=i 1 :=
:; i: 1'E'€ ; =' ai
?i - o
=
j pS =
-
r-
*
:' ; eF
E:,

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

--::::=

=r
eF
..=t?3 j-.ePl
Fl

a€EiEl=
.'
==

: €E1;18:
=- *=:+ i =li+;i
=j:::-:3
leltl9i:,
=;

n1 T;ii
i
F !

.J.,:,_<FlA.o_5=_J i.
a
i'E';+
: D t (o ' ' 'l:l
3
5:!=i !_ 9;p.p
i:;I! d
€.
*ia3 €':
e = ;i e=
- =.",! i -!f
a^ 6 ",!t g aD
,'
;a^=ce.t;:;
_=+;i : .='-' : 5=. -c
= =r j e is;':f
el = ;i- e ot,= ;' t
F!=44 ?. i
-,= IO -t C 2*i
=i
rD.
=
=
=';
q
= !a; B
i iii; 3,
a?
s
-l
b'
j
"2
2 !,
?
5
E' EP .f
a=
+O
ti

F33G
!_.,4:-=z
a.--? = . rrcr =-s .,:-c=,n J
FZ?-?= i. *t-;,oia -lz =;--=;. 3
=-
Ei=i4 z i lz'ai i C:::i'3-z -
; i=:;;;iX=3 1=
s'-' 3=ii17;=
1i:Z ;"=
-'
o;-;gl ? o.ld# ;
-?=3-
.:::d6:< ia.=
==i.
--=.; 3-? J;i'ri
3i i3:
+Ai :""
;+aa=:'3
';=3=_ 1'=? ,;;;l i.;; =6
=2=6
i=
==.
=7=. s./D
'i;
+A'
3t -!eZ. i== al
=-+7 ??
1j,t=i' E.i jt =;lli
=r' ; =c =J '6
=t'
'rP {
ii ; =Z ; =.1 =
;; i iE- ='j + Et
E(- ?
x; d ;
gi 3:d=.'E=

338:g
.=-<

5E
:lr=

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

p6f
:nf:-
D ooj=' => 4 dp,s
F - : -> l gP:r)
e 'oo ? =- r No =I- I ? -SE=-=. +\=?=
i=frr3i4.z _ 1_?-7=rzz_!=
;Ai"E!,.= =1r3'=== i !ii.{==
V_ i+?l
?
o3i
F =.{'?.
=f-f : ;lp €BE, 3 = 1i.E
e
=;i;'=.
i.i - $li.i
23.:;,:: =I;'i'
a
- lii i: ='1c as F* a=
":6 c.
+;' =.-E
-
Fi
''.tr ; -;=
^: i=
=a.: _i
-3 =;
'';. =l
-9 -6
i *:
=lE ;,
^E . € rq F 3€ = e /:
Ig :i - :- . t =
? ' == r ., i. = e_
i
..u_
-Dt r .= u
oA

3E :
3!),
3
=,P oi

ssE
9.J9
99if ?/?32
.'o'Darc>
----=== v4?.?7 n=--z?=: 3
ca.='i*-;z 3=v.{.i= ==i.4t,{.,== 7
i.==-a.2.== =rt=<7=
! . t z , r r '
1
i
=i1_=
! t = =
7. a
=
- . - .=- :
- =
- t. a = ,
!. =
'ii -
p --aF
!--: -,,f i1 -; idi 5:r;'
i- Xi-=;'= ? ! €'; !1= :-=:;
- l.iEE ;i i'3 a= =)= ;'- eE
3 1i=.; il iz c-;e*V 'L+l ':d ?='
:'EF* +* ?'5_? =7.7 ;9
-_-: -4, 2 -=' -pr ;;
;i -o = y.,
'3 3 3€ r'*
a E ;
i : := t
16= i i ;/.
19
=.
!')J lD =
=e!
GcP-
o^D.
F2 5
:= =
= ; .it
6' f,
E.F 1
6.= ;

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385
'--*-

3-F
!:TPF gaPF egP=?
F*6=.9 x=.= rJ--=:
tr=>1a, n7*=6{= 5 g;;;d-?=
===21.: 9r,-22:.? = 2rZ 4--!9
= 7=== =;,-='= 3 =-6?.2i,^===
; :' -3,i. ;=- i-o;:, = a;.;.i-.r,
;= =l +n : =a=o =' z
? .= - =o- : P=-'-=2 + i
Fi i.d
€'! _!..i i;
-'=. =3
E =.i i-13
i3'.
d;: -o _:: -- 6t'H
=-:: -t
r! = += ;E l.:
- =
=; a-' f7 7= ==7 A7'
=e J? =';:E. =-
';'i 317 1?
B_q =
X-.=-N.i
::t !a
!:-.: + i- --: =i
3_ 2 ? o.E. E
: :- i i.ii
6' e*
ag
E.o
'aq

6;5a
5 (, lD t,

s!:.!!i,
i=iE?i^7== : e>Es1-
.t i ;=!qF?=
t,7- - =
i +i=1{i E_. Z!: =;
;;:=;+ iiiaFi; E; i;; ae
=:=1 9'5 =a? asi=5:::1 E 33.-5::?i
. gieii;e;'i=11;i *si;fri
+::E ii1; --:'+:=fiii ii;=:e -= 1i; -=i
?=r='at'
+i 7iE:
1=, f ? P'= + 1.+i Ei
2e_7 E; E, -E ; : =E- 7
i4=' i :. p = ii E
="=_ _ T' : € i1 g
a- a E ; E" I' i
n -1 E' aE
=-r

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

66;
J5!
_i11€s r-.ei3 ?e-p;P
*='a'==< FccEE,i
;;;; =a- e i+3.3.1 3
i g':::;? ?
zv;E=2t <'3:,:a7=
;:;=n*i
'..a2
riEi
===ili'l",?!
i 3Zli -1E;i!gi:=5=i ; ;1e;-' !. ^.co-rc"oq' 6
_.* 3 ? i'"E!] ii :. i l ' ''
n; -'< a= =c=z l -';a :..;
t Fi€'=. t+i.i* !?==_{t5;
s- E3 a.
6z "i|EiE= ai .E: a=;i
?= s.3ei.; f E =_.7 -.7. ss
F+:1 ;_:i+ =a-=. - f ;+;F
*l ? =:*ir j, -:
= €
.22 ?
; i'j.'=Ef 7 = ig €
== == Et €- = =i
- =
i'i' ;: .- i =; q
-! c p.i i e ,o
i'
t "=. a- !:.
-.-7

:-F

5 w ,..1
Q€)Q

.v-= f ..rpgV
"=ig-
;??7;
t_=v?=V I iii 3Fg = cisi +;
=+7=i,.?-E=
="+h'3i
,=€i=E ;'59i lii1ln=i= 5
:, 7=,=:.:;?=,= -=;=---t"E;,
=== 3
elF=3,- . I/ ! F it=" =+=! o-: e
: =
': - +!
!oi
i !*
=;
-a
= iA7=.?
=. 1 ::=<
=l
Ep, :1oj,
i! :i,
;i.;'P
tJE
==;-;r ar i r FE ai
FE=Z= -':
-=
?= a:
rd a j
!.2t.=
.. s -*ri 1=
':t -i gi -z 2.7 '-i='
-j
7E i =E -! 1'z =
\" u E3" 7 Ze E
r-
r.
E'
_,:.
i;
=
$ i;
E
i
::'E;
-;=;

==3

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

-l

i!; F') :'


!,
. 6, > I:rP:.1 aIP?-E:
=
aoco!?' V2"7'=
dBiiE'H P,."a.;a ?,i'3+.=
1;2'x.-;2.2 4Zi.!{.?-Z z tl3idi4 z
it+::==
., ?7:."=t ?'
;EEE;:g=
;;E.6.-iH -a-
:iv=
i ^E..
!i=
2dH'
;i
:7='i73+ i';: . 6 r'- '' =
--r=1Fr. rr
=
?=lV s? -ri. j.=7 .=
;-_.=. -? €':: :;l €'.:
7;=?a=::
niB;a;1n=.
if-. =i ie .s.r ;<
r -? .'; iF its
?--=+aa =; 1E-=
..n,;
; !.: FF += i, iA -=z
_rE
j
-= -a
13
i :'; ;'g
'-= i4 re *; =4 3
R = 3f
3? 7
t 7.t
:i- -
= : i= i=
o
ur
c
= a -
F 3
s * E \a' '
6 +3, =.
=_ i= r. *
\. a ' 5 o t7 ; =
3F .E
0 ;

IE;
9lri
.]c_ ctrF ott:6 a rtt't
a=
v=:2=== -?-?3 =2!u-=
P.-=q-.; P,=-m= L.;/;a

Enti.?i==
=. = 4;,=,
i==i14 =i111;:
==
'';'.!-i -=El3= Li.ii.e=
P a=1 5 Paei:; .= "i1,=?+ 5
iz': --,E i'",'.2. a;' a.2=;- -.
"i=
- r! : -r)
E'= Z .;= E'; Z= =1= €'=
e=-A= a d=.= ;f =1?;= a=.
;a -:: = +i- -tg
-r: *+?9,;';a
E* rF
-: 1 P** -;, ;s;gi*;r -v
ai =. ?:; ;.: .i{ -
:!,4.=;=
= =: 't-
2d: iE : - - ot '
=-f ." rH=
Z = - =.-a
3E
gyr
i Fpr
:' Xa
I
Z" ; ',
p ;.
'= E.*
loE'-
i5!l
:1i'
c6

-r

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

iE
-90;J
F o - c D= ) E U 9 stP S)
?: o-tra : - - ". - = =
==rt'- 'ti'-t-'V.z
F 7 - / . - <E 3
*=="?i= gi?, i
i'=-=-=1t
lE??.=.= 2=
=6 =AE=€ Zij==--= =
r:q ":,'=4, _ i,E3,ng"" =.
'_=--=.2.=
;:f =:
''-;7.;;i = - i?=i
3n=S -EAi =:3
:7!!_i*t
P'F:gE
i
-lS
lililE;
-27";';? iiEi;= iE
ij.2 -i _; iiiilr
tl_,i.
=i=?,I
2+ I zo F,*.A'i E; ej
f;'= 4
.#.8 =; a*&= -
l;;- 3.
s=:.
*= =.
;:!;
a

pFse
=ir"$ =d?liEf :a3]l;!' z
i)?;i= 7. 12v-72'Zz iE==;EE= l
?,?====, = ;174i=-=. ; 7,===!= ''= =
--i=;+ ='7-71rlli -.E "==7 i
rt'=.=.=:?
?,:il =tr qH €'tE ;=; 1i .tt
r 1i177) 31rdis 2e"?7i Ai
=) it
?7_&ot +;i j€,g i? :?
1,q_==,
i: =€g
7Zr-E' : ?. E "4' i
7l:'4 E It i: xj t
==.- z.
- 7 i; 2 7 :: a
E
=F;
d+-
= ; E V
-' 6
;
E ct. i t r 3* =
=.;;'

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

;A!,,
!r'59
eel| i T:? i1i!3 3
;=77A_ 5f€\'e=?_ 3*a*""Eia 1
EzF;i;,i
2E=i+:i7=e,'lE=sl?i
-?+;'Q1
= =' ;r.?. =-,'^ .:;= .
=-'167 :: =';3:=.;? ? :; ?
li-?{;a€ ='7=;.iil;g
-:z==' 1t Ei
:9i'6iaI.*u
;- 61
=; 2+ E=, .',N,r.. -_:
4ra=
2; ?e
7 7l
"p
_-g =i i?'A;1t ?_,1=Z
? s! a.: TlGl,-*
,, ==
- + i?=C 3q =i :
1 = 9 A? ;"-3= == .2.
= i_ -* ii-
/, ai 6 :.:.
: =o*:, E E:
-
=.
i 3
e:'
*=.4
e?
-=

;ao5
90rJ93
o o_D !o E -,lrr > o ci p) 6 a \ '1
:

f=s:!l Fliil_ =ii, ry;338


€ a i i ?..: z
ii==2=7 = E!!;-.ii i g
e?Eu=:-:*q
r3,iiEEi ;=!,::::::i'-= ;;= i3-'Di -'
3
s
E21'=+* :i.==-=;E7?
1tsfr,3,i f; {i=i.)Ai.
=!.2
e
1'*':?
i==? iZ
is
ct iE; I :?
==7=?=;'I 7-=-
i & :; - E;:3 :=
-;i!:'E i.'. i.'l I Aii*,-;: ;
;'.1i
: I' i!. 7 ;=
,e-=l+=" =' : - = 7t==
.l=; fi
i+'il;
i- fi3 E
-:.
6 +
; ?= "=
=
F 1+ i5
€'5 E
i=
ii=
i s*
ec ?
-g
$: n
fp
Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)
lOMoARcPSD|7634385

;-
:rr\o
^ -r, F ..gp t
_::: i ,: :
r:=;5! ?:aaiV I-3:3E
E===i=
;i:iie
i= ll-ili_=
=?:-=i-1 E7="zi==F
_=;;;.'i::,
;FiG.=i = "=Eqe; f =i?i!; =
;=:€1.i
'A= 33==. -r= 2ap?.< -'.
E €'; =1;:l!3. €'3 7.+.=q= E_7
''i"q'1
'" Fi t'E + =33 ii' i=
;Li; r Isl 1= !&i+
"€' E i is€ t
a r
-.g' + -E

i- i ?
7 .==2:
... :. +

;64
llr!'
?vP* ?rPt rrr;S
rt ; 5 t-:q!=-
rr'.- .r <D = P.7-,?*=2
y<5if
"iAe
J,: =
z rc-++=z 5.
i
P .=
z=,t,4
o) - --
!?z
z=1l'+7
) =; - = 3 -< t= '?E,s._
= 4 ! a = = 1 Ei-==a-
i,E,=o-;7it' i .ql,i':'l.e I '' + i*i E
3 2 : a =.
e53dI* 3 iEFie e i'=l F3i+ S
's;:3-.
;;.ai=. l3 Ba"iS-. !i.a ; $31=il
e n'=. Ei
!;
- -=
d=HP '3. i.
I
-='-e:
'+Ea i.;
:r b. = . :
? -
e=
=5
i;,9 0=.
,t p h =?
7.i1.7;V-- 7 -='
-3 I:i -''=
-t
o..J-- '= - ,r; i-
=3:_? _A' =' EEg' 6,
ASSE
-9Ei.
:
E
E
,,
€: ! fi.iE
rr't
=.=='-, , n' -'r a
";.!r :. g,
q
tD

=
o

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

e65
J92't
PepAgS n-p+J i
qaati|- 3 4='==e
F?=EE!;-= i-e"ir'=Az ruuuiz
E ?€ i i li- =.
tr =E'g::i-= 1=l=r?'=
"-===-8,=, i ;;,.'-f ;r j il-=;! 3
* '-i:E"ii
"2!=x=:qi
7.:Q=t1i='i:ii
7j lEzriE ;:
-nt,33_: =f
E=
E=1r1? +E

=rs=s=i Z?;fr:j
X +1i-i
6l:S '
= e'=-';' i - = N'
ii=: 3 E*i€ =' 1 E
F a.j =
It; -
;5 :; ?,- +
i
;
gE
:; - .
?2. = =
5
=3
-F

56o.
aPF
oo'p> tlYV nIFSSrt
q,=Ali-
--:. - - -
= FiiEn- =4'ii?-'i?e:-
#-;=iAv ;€E=='=v= i:F;a==al#.= _
;"+ili a=e.=-l=j, =? trli?.I,"ii 5
? a"=:
,'?D
- a =. i1 i=.+ = = iz,i _; = '=
-r : ?.=;4tt. .. ; -:o
tJ.= a't
? ; |
Ei.;; 2 -' :=i= E-7.
-- =.= ea E.i
'r- 6 a? =
-=.
;- F;
=7 t= i:. /.6 -i
B,+
"; r=
-E ?1 == 3. ,.=i? ==
J, 6
o:!
Z .; s _. e-i] A
= ;1'= i.
7. E
:d =
:. =
+
V
E ;" -'
- -E; 3 €=*
-
-=
=a
=-
a i3.

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

\.t ..1 {
PP!.
ieP:t rspE' nqpi!

E'=E?l*=
=,===::a: = Ei?iE-L, : E:ai*=
I t-P_:c:B.";= ? =+:;;=
- -:i
"}i= f* => =::':
_- =-=
'=
; ;'q'
€R -+€+fr+
= :-;;5**' 3
i ='--+< -=;
--== a-< E.+ ?< -=
.Z E_i. =.8
* t. =.= i =. eE s' g + -5 i. +,=
::.QiB
Ei; -= n= i.: e= a-
'. i=.
t tE ?-?
.; ;- ='; ?= +-=''= '/':
.. j,
J:e^;" -'u -l* 7d: a
:8, :;
ii
*: -ii It' =1i-
== ;= i B? j I::
; "=+ i
;= i= i4 i iga_ E
.?n.a t
=t. : i'i * l.
=-
=
I.D ; :
!r,
ri- :l
=. i;

66
il 't
-:

55tr
9:r'35
..!'.2 = rerF 4 t=r,=3p
3?EEEE: 5 aAsri Z n=a==:=3
1??4i1\:
7i.=t -=.
I=;gig a
i=.7:ad;; *iz-==s
c 7{i;
2':
F"3, --":
rIEEE ? t 9 D;'?l: a
i:+*il?.?
ii,i,i.
*1 .i'-- 5,=f E'?i
g-*
Bi €i l4;'1
e rsea
= i=!.
=7eI
aa i=
;=e*
F.D ::=
==-=_e1
+=.o ::::
....;. )=
=+ -+ -t{
si'ri =;, :+
F: 'a
i* i i.-t
1;: 'F
?.r+' e4 3 a€ 2' =. 1 !-
;*.i' 3= 1 gZ + F'SE
;a= E3 t 1i : iii
E-ss ?- =
x €-
P +
; 3F-
=i7 i !'
-6' 6- ;' S,F.
'n. 2 f.a
- I F,F

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

{ -I -l
990r]
?ItsEF f ePEi' ..7P jJ
tq*=rg- : Fr9'==-n F2".:-

.*q:?=iE
=Eii1i€=
i\-F+?z-ar
1".--=+==
,,i=_ili= 9 1?;!.6.!.=
ii3;g= 7
=...)--

=-7=*iV = - ps.3xl 51=i=ll, =


;E'*
.i .3 Trrt\ €'- ?ali s'9 =5i4ry:'I
-7'
*;i;g
';i
,F:ii;; l!+ -s;ii!
:'i=' 1.*E", -a ?-- ^ 4
=7 -E
-= -=:i i9 ?
=r ??g"2:E-
i1 = 1=i
= a
.-
"=
- -ica
' r
E
-A. '1; a
=. ?=. 4; '
=iq ; a, -
-r a .= :: ur 3 ;a
D !4 3. ? !
3'-' I ",n
e.- '- R
a
^ .-tt
r=.
l!*
1tr
5' =.
-2.
=r.

ae;
Pzi--
;:a_i ; rrrf ?7?=,28
=,{={= i ?,4iAl e=;triE
177?2z
==.f.f,.-c =.47.?.tit
;'=:+..,,_ i??.=.a-=--!z
_._.= F
-.:===.= .. ==.-2.? = =
t;;;e- @ !=: =,=; 4=.-3 1-ai.?2e= ;=
= P:'?=== =':a===2^2.
- :
"'.??7* =:- =:ii
=i6F; ii q6,=C: rE i.''3: -ri'
1==s.= :=
2=a.='= =i=a=
j1:==
='=
=a
3'='-:a+'i
ra-
;? --'.jq= 7=. cn==;{
:::*a i! 6q+-? *: =Ei;33
na=ti? 1? -ca4? a r:
i>=";';. 1=7='; -7? i:i
:.i.':
_
rc_ r
a=... ' ?J =
- 7 =-.' =.?; r^
=:a : =-a
: =:-
t D,!
:
{'l= = =' ==,
= ='= l:5
j_=_1 ir.
= "
!.)
a iv * =
=.

$"'" E
-
g. g!
1 iE
i=

;u
A)l

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385
-=:-

ao€6 y"
!r, i
eePBn ?aP? :siEE
jLa
i Eztti= =grz?-2:
4+*+:'i - P:o2== .'6=
a_E_t_Eiz=
=
' . -_-.=- -. t-=' .=1 6,
3
e
==,
n.-
j-':.= ; i"i_t -t = V- ; = : D( =. ?
'!.)l!=.=.r i. =.8_-. = ri :
r'!=.?e^i, a' o-=4.
!. R
1-3= E =2"; +7 1
-==?=.:4Ei = - I=.:=.
l: ; <
i7-,i=:I.-F
?.-6'= *= a€ 4i'*"1;^i *.I a-
=:'.; -j qt :
? 7. e6 n1 = ? 6 =-f =1 -;
:irH. =H' ? n g:g ;- =1 l9
=:!
.-a
E
o ?
=
zC _ , E'
= i
7E' =o! '
b ! o =c
" E E - a=
Pi ='
;
e i /.
- -J it,
E-
llelr
I l:-
rQe
=.9i
-r!
Dg,=
E.
3

;;6
9oJ9
.i'r? reP? ?eil
77. r. :' F**?A f?llA
E'/==i!=
" jE'=;7i= 31=2_?i= 3
TEtes= - =;;==,= -EEEi':
= j;qg:;, I
;E1P3?
..=.371+ =. .==-?7+ E ;j3E=: 3
-1 -; ==7118. _=..755=i
L?| ;. ^ J;
=
o'-! = 4 E?
a*
=
-!.

+*:? +il=a E+ ;Es=ilqF ae E 7=== = r

3!e:=a
=lEE;
+iE;=;'
=ri; ifjg=l
a 7,7=E
'- 3 i'
==-':: ; ; ! 1
i: =.

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

'eG
:'pF3
? o-F F't ? l'gP
-=-.-...=4
a o-p: I't
r:nii: I a=r7t== =
3 E

Ei+jj?l= = ':
fig:=E = i ;=:=i z ;.
iinlii'E; 3 ;l:i3t7 jl=+zii= ====:-=
qr'=,=,=,i=
.t t*+r': -7. EIl3rl 131li;i I
=i =g=il =ix
=. i=i1=:'i +=i+ii:=-3 -i?s==_=
: .?:13=+=i? ird l'=13
2'Z =;]?-g -i=i;1?;
r*ii
71: i?!i
. P.4 +. =- 3-?,- ;; €t
=_
-
E=Ei€ i i3 ;:€ i^ :'t ;
a+ =1 .'' l ..i qj =7. :
e = -'- e
i; *" 1:- 3
-: ii ; F = + -:
c_= -- ? D' ? ;N - n,
""2 i. E = !.,1
!r
g '
:' E 6 P'
6==-o.
=.-='

GGG
:P!"
!'TFE ? T?? r'TP?
-===i ni +-si2 v?=P=
1-td=aa=- z?i.i;= ?
"-377.i=
=i,?a*? z.'==_=_=i*3 z-==.;==t i
n,-7-aa=, /,3.-"+Zl= .7i3e=.= a
=L=;?; S "=.i Ei + T . 3=;l -;i'!
!=-?.&? -t7 ii
-, o +r 2 -J tsE:
:-=l:n::,3 ?2 E
''z =,8
: l;' i3.i:;
i-= E ;; ? ;= i?
== 6.-
?=- ? A=' t?
-
=i =- . . z'-:-
==,
vaj + -r= ? -4, 7 ;-t7
1-
+ r:'
+i4 : Ji' = 7.- : - -;
:"'4 ? i. 3 P E {, ; c: 'a
B ?.3 € E =. r. { s Y a
=t?.
:ir + i 3 !qe
l..-;i-= i
.-?. ==, P ru F ; ,
UJ A'
^o-
;cD
ot?
3i!
-.o
N='

€,
f.D
")

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

:liI-,i
SdPaF ?r-F:u i-PEF
,1+=!i =*;r I - tt: t!' i!' -
s
D,..-i;-;3
5 9"3?.Zi==
z c?ii+4 ==
;i*zEj.=
=;?i.=,'--3. S====.El4
====Z=
Y,F;:;':'E Y. 1,,t ^ -2 -.', = =Etra+-*=
= .: =:=:=:t
=
=?;-=-=?7
- - ',t;.. .=
. =Vi,=.i
+= 3 3,.
= =;;='Zi: -.
.. = =,- < - ' -.-^ o - o i o'.
.) LvJ i.6 < -t ar
:.f s.='9 d3,==*:'> =.4 =li! E'=,
i=.n
=1': r= Etfri?
_-^
EE =++:'i33==---.-- -:--.:: _!

**::; E= r=
-r' ;7R;= rf -= -^
=-
9.;, =; ==- ^
-Z .o Z =.!_ G !e
3a ; E
=
E PP' '>! 2
a.t, += *. r == ,.
fi', e,-r g q,,, .1
E p-S,5.
1!='!.=-

r!tr
$99
.o
-!l

PP9O
r'rt-QQ- n9'P:O tqPF
n;,.t?iE
lj,'2.3.i nVs,==Zi
3 ==^r..==-7 drdf!
=i 6 -
.==;=8-7
t==.-.=.i=^+= = i="+?-=7 ii2z;. 1
= =ii?.tii= ? =-\,r!=1=
lj?;tEi3E =:E1q-'Ei = :'1-=E:'3'
==7 5
.'.'=-.2.3-7 i' '' 1='2.-z : '- 5 a
Z-"rAl_e:i
t ? z=.,_==
: l := : ! :.i
; -q:; l=;gi 7:Z==1=eb *?i!
1=?' -?i 7=.7=+=i =t:e
:;; =Ac -;, n. a--i -=
o=1 ?=i ='4 = qg' E
'-
:a= i" "?? - fi- = =-
=4r., 9 ='t 27. " = /,
=l-j.^.6,
+:'o o ) o S R
t$4
V. "* E'
:.3 e. - .o
.:: =. 6' 5
ro, E - t! =
rE ---,
E E: =
qs
F; F

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

r'.4 tJ b.J
occ
P|,:-
.7-a < ner;? ?7P;>
?!:==3.
F'=s c!: i
- !! j A 2?=?-=A
4?===z = 4"="!Ei
PF.E3.lz ;!3f Po.-z
-r=ts4- -. -;.?.2.4 ::.32.+;- 3
tr"_€,q:=. ?; tr=. Fi"i, _ 7ii 9=.i=. =
F===I:_ ij1.il
=ep,??.t S s=.
d 3]E1 ,1
5 r1=?
=== 1? -':
=7 =

?a|:i::1
=7-?=;b
i?!::i
elii- -=. t:
'== i!;'1
13::= s:
',= =+s= a? id- .== ';
3g ;9
?3<D,': lg=, 1 :p =3 ;':- 1e
:F;13=E
:'.7; E 7.|=?
- z=,':
=i a
r-=
g-: zV=i
,,.1 9Z ' ; -:r: = -3 3_=
:P
a
.= i :== -=. t1i
= o
:J5
'' .t a5 i'Y da '=.
-
E s:" =!
!e rlO 't
o
\4
fP :
;'-'
. ';:
4i

IJ
''n
-. I, P
-o.,
-ai=:-i!=' iaiSrP o dgl a tlt
gr;5 +! ai = ;:zzvz=i,
==??i=1f:rI 1 ez=?=EE;
i==
E3 +g s3. ';
i
::-c
it
c i1 J_-,
-n
=.
! 4
3:
: =
-7
='

;:=4.==
''=c-c; ?_.9 S P===l=:^ ? a c !i -
3_.';rd
-3+TaV, n:= eEeEfSl .r
==
+
:r -i <
- .l;
i
=??i=' a'= =1=g,Z!= "
d =:'7; ?2a7. ;:iiii*i
!:
9- =.
*P
e!
€'3
F=
6>. A 1!"L
=a ==
:o
a-.
:: !?
3?:i a? P'* j-ra
?n: ? 7i,22 'F o'
= z :g
E=
= f;,;;i
r;1
-
=t:
=a, 2
d. =
g ; )*7
= ico
r.Fi o'
^r! ng.-
rt
' : :1
a i i;, !D(

- N ,oe
; i, F:
Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)
lOMoARcPSD|7634385

bJ l'J
oco
pgoj
o o- rJ - on qF ! T .) o'!' Lal
-:'":.;5 < E:14:1
J p.=rad=
H'aa==.aq--
- =t = "J-=i=32*
B':;:.=3:=
iE-_?=ni:-4 7 2-E7= n;€_ 3 7v :-=
."iagEi5i 1a:ii
/PZi*_
:2-;. ;=.a = = =iiiz*
2Xd
f.i+ ;7q"=-77E=;* .
+;': 'r" lP :==!'7 .E
" r5
E3;3Zl:
; ;E? ;?l r5
:.j.^ o,^ !, :.F
+iE;Fg=
'i ;g i+V=,;;;?;
+i.tr Ei;
1'=; 3i E 3ll; ?i :"!?i
LE*; -:. r" -;
oi--'6, i;l 13,F:
'*:g i3=i;.F
Z';= XJ:i 1 ? -i:A7'i=- ;
a --'= e !
ii! = .
.- ?. e 3
E 3 -
:
1
i 2.':
A!.- * -3
?i 2-'
r; :'
.D3,

9::
|.)-92
cqPf !:q PF rP-r3 5
= i.i'2i = ?= ?-;= +; =E E- = =
r=w'€?
tt=;tE= = F t=te'i=;ts=,
r*,r=7a== = E77--il- == =
3 '='r i?,EE€*=,
= -""a-;* 1
l-=:;E1 =?'a" . i?i

lxi5lr; ..'3. €.

ti
?.aq 3A

;e
a..- = sFiS .'=.

li?ti ;c lj\ii
+r: =I =i iti; 3 =i Ez?i.\=*
=1E,-?' ;' ? =t=|!
-"A ;.
4*= j ;1 ?=t'
Za;. Z ; '7-
=-= ?, = ;+"= = ; i'i7
;;. ; ;^ ;c 3 - a i- d
=="= ,L=- :-
?7_.- =
3 3.
1;
2.7-
.
';!=r2
i2 re(
' :3
;:.
E. F,

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

5:P
:r|g
ao.FZ o o_p =.Et o ?-r- at
-;-... ----i? ----2
iF.;e? q=_iai6 d;:53
1i.*+-iz 1r';jlt: = 4:=+a7z
;i::,t.i
-=':.;-=.i: i;9q3;=Eq
-i+12=" 4;r;rl=
i ' =
1=1!') t2
! ==..4=; -r-'
a il= : 7
- , r3
-3E!=3.E';' ;F,=,+i3;'; =E':=.
6alFE r" ;J 2 e-.'
=
' l "j . l'= i> = : =E
= i=
o :-is- z='. :: :i ., :(F
; =i EI; =a ;:i
:i . ":;
'6N
- . ;€ t f i
7 -. zv. . ,
; i; e
;'

M[JNJ

co -l a\

I vr'? .9- 32' .7P€.tr


z7=22 = c, -t,w.i| =.n..!1=
;:?..=". j.:nzli= 3 i.>z"l1z 3
z=.=-'=.i7 = 2:,-;.71!
':'*=, 1 2'n;.-=
;a==:':
':;7...;,,- z 7 B"='
7io::,s=
i1;';':-'-1' 3
= -7 "=.F =
?7V:=_* a Z. - 7:G,==.=A" ;.
=-i'Zti
===.7 =.=: ^i;;
?_=:!
?r;i=^iEi
1.72;._.
dia;= i=' di Ai EEi;== ;7
D",ripo ::t =c -E .== j;--6';iP 3i.
r;='i+ -l =' 6* ': ;;
r:. = +!'
Z=.'-':
-- +7. -' +, rz :. F9;
Y = ry' =' : " i'2'
E =€ c =
co
Eii E'
== i +
'a
1-,a = = z?. t Z=i- ;
ai.: ;
I-=
i- ; =
.7 t
=
:,- = 9. =
721 = = S
-i =. a' = =
Fi
i!c

_ F i

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

p3bJtJ

lAFF
-; i; i 3 i'?*=:;;r= F:;; EI
iiTtli?= 1iil?'=i i EZ!ZF:?€_ :
= =i.\1 = * i:g-1+-i
==17,i=Z
'' - "_'i--,D = =

*E;
;'=a=*3;. 3
=- i;Z
Z 9:i;='"? j ''$c u'-t :; I ;;
-- = :3.6 ie i;'i=
ar =i::i=_i,7
=' =.-;:=
- iil la
6 xi+ ; .? =i
-g'
*+?i Ji
-? i E.e_a E
Iq i==
=!rt 3
d. 2= F !+= ia
-.=/: ; E.7 ?. ='=,
lDrw
i 3-" +
-AIEE
at
'*e
33.E

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

tJ [J tJ
N) n, l..)
J9!^
erFF 9stP3F ?/??
=.==Zl ;:a;a9, r:aqi
i7=v== i1i_\==4 = iE=ri7 s
1:E +i. sv,=^|-'E;,=
rt!+3_l in--+ii'!7,; i3
s 3 di i i
; =7 -rl e?={:: -'.i. " ?';': -i.
-e 1 €'i. 2=-iaC E'? ?= +'I
- -a
=- 2:
a -. o -i -'ii= - - r
El
=
= 6 -5 4.i..
=Z 3 6 9a
:1 "1iB ?:
? =:. ='i' n=7 =i. ;:;
p) ,r -; =' ;. o
ft=.P=",iL
35 il ,=;
i *: = i n

(,.)fJ?t)
P9i9o
.) cr D > o -N o.O I o cr!) >
p.Ei=PE 3 x***l
i
d:E::;
1|-*r=t!=: =z':i1- 3= =4222i= ;5
:'= ; =-=-'=
7,:2r rdE i;i=:
it?t"i,,+ ; ;
71+ ==-i Ea
-.=;
=.?= i+
i i;; ;:i
_E ?=
7a E= li1Ei
t.=
.=
€._I> ,-: d1 =-=:' i:- j=
-
co 1=o
:-'V!
laI.
'i;
6.
*?
=a:L Li .o< ;i
33=
7=,- =';3E' !.7
iil :E v==.i T =:
E"; -"-'4' iii.4 =.,=
-1 a
:. + j +
:
EE' IE
1= =i
7'' t1:
:
=
i
.= i
= = o
" :'t ;t e ur '!. !r
* 3
.ii = ?
F6'c*
o- ;'
di E
-=6- F

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

rJ l.J t.)
'uJ
(ra (lJ
!, |., :-
oo' !r F! adoz .l-!o-

x+?6 +6 4e '4a E =_E ! -"-? 3


€a-;=1o+32 = E'2'2222 = EEEBi.z i
!.3.;=E;-5 i =6,GcE= i'3 =:i';/= !
:;:?-.:.+ 3 i;;:;31 '.,7ftEE'4' 3
-;i:1.1"- -:;+3-+ = r+=3:ie l'
-'t =
q i.=<,!<

?igiit ?i Bii-E=z'i ii;i=:i =. :c-ot< i; o c=.ii,. a-

+-i3- ; 3oE 7i'i,=,*7; 3; -?i.E;,.-


: i;;
s:='
g =i
'l'
:
" FT =E
?' !;, i ' 'r =iE.=,
i j;.
-!ae
:J4'
-:i =
=
-
"l-e|
=?-J-l
.i"*. ;i
=
a
E+ i = " = =i' :-.
3P- 7 : 3 I F ;i- i
c= = i n
:- F :
.E
a:. ^
c< - 1
=a- = t.-
t, =_ ;
3,

tJ a-J N)
OJ (,J qJ
9:,'|
^ .-.r ^
: .- - = t' : - 4 ,' : - i'
=?v.?a -E = =; t9-9-z;
7>z=E_ tr--laq_ 72!*o- 7
?':--3.7 i?38-7 ilef?sgZ i
,=','=,.=. 1A*gt=; =;=E;ts'=, :
? Fl E
=
piF ir ; eg.s=';': !.
=6- a:
E-: -:ig
o; =-
q
+"2E:::
=.
34V*l
€F._=
=i
=r =. :. =. !;
3 g d: 1- 2 , Dt =.4 =E:3 F=i
A=
6 lt
t.i 7i.= +iiFlr.E -l
i6' = i= E=.t';
'- lr _ +6 '
O.- -i. - - =
!!8, i - Eh': g, a
'n
-;
i
= = ?i: ;
9 * AC= ! =

;i ; {a; ; E
x
6
=I9
a3

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

tJ t., n.)
(,LJLJ
\o6\,
neP:T z ??P= 5 rgeaf
Pil=='i='
?'€e=*!-
i ==s:i
?';'--:'
4
! ceoYv6!
ioo /'=" 3
3
=-E===.= = ==i-12 3 i3== "== *
;A=E:E; i;E ':il
=:=.?ia= = =;;!F3, a.a=-q == 1

- =?: r:l ; i': -ti


t ;za=+
2; ii.;. F..^
!
r
aEi.;'a. ii€'; 7-z; =i€'.1,'
3=^ i.E el i* =+1 i'= a= --
5.n ::= .in ::- ..- ?Z
s,i 'E -i a ; i
F,;,
+= ?i
=;. -
+i
l; -+=
F
Ei
< c 3 :
;'i
=c
i = = - =!i rj
37
;; ii, t,= ;' =
o rj z
3; F !" =:
u,.3: ::.=
"d9.
94.-t
az
.r^
? .'

tJr.)5*
a.Fa.ts
v:-!-
?ePg,g ..=PBF ! n=t:h 5
?6+=35 < i-"-t.e=; 3
11i?1;: i4+5;+=z
"P2]JZ E4'=E:Ji== =
-:
i:iI;'r=
',t= ..a = =iiii+=
= ..=.:.=d;=, I; ;i-;ji=
,. .":=. ?
=:- -
€ j* L'"2.?4-e.4- ? Fii; t
=Z; i-- t lT : -'ri- ;2-.: -rF
r,,.=_=5': 3 niH €,3 "ii =,i
-"" =FE a0 -- 3E e;
,2.-r iE ;g.
t=,- 3!- ?= ?,- *i
i!= 13
-l E+;2- , : ' +o --,,3.
:.i; d,: G.
-Ci i 's 7' 6 :.\
=,.' c6'
-
d="
r.-,= !.
=.
:i
j_=
r: j , E!
€=
j. =.
*,iZ !.t, E .d...
a'-, X :- 3 9,,, je
aa+F:;
.g '.t =: It
6!9 E
a===:
a"t
:=!.= -:

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

t-'} !l F
l,.|:'
nIPS d=-i
;.cy?

E+ii:
t==2.:.= = E=igi 1=
-._" =_=*- E*it*.=
3 ii=.=j=
i=;ri=,
;ir ;i =83+ Z ti+:ilE.
7Fd!:3,
= 7\ =a;
s
5; ' ='i=; 1 i: ; 7
i=- iZzl
4 ,!;-=
;!
t i72,4' ;E;;
z-74t +'-. il;;
?i *.
: d;-:t ar;s c* --.jE
{ ;.'i ='8.- C P *. i
=47.+4i;s=.
'=. =
Z E 6 :
a'= 7
-r
'-?,
a - ;

,_ =,,. i -:-
3=*
a-
e9
c r.
::'

tJ n., t-)
s.ts5
PJ9
.. -tL- ..drl!oF . q' cr ='at]
-:?
n=;P-E
't!,v;c, X!e=aE _ d===1-
z=ipf.3.Z : i=j1?zz ?
=+===;,i,1
=ri?i!ai
=r;1i.t 3 -li=,i=; irii-E|EZ
ii3r{A+ e
= -
{2lt S F=:::i. e/7"2't Z: 1?i:9t 2.i'
,!,tvE;
++=zI
a
a-
=L.. 1= '== :l:,
p,p,FrE
-i.:=
,i. 122
api.i.* ?*
-- .; 3a =: ei
::.:
tg
--.3
,f.-, .. -. ^ ; : = ='2 -r;
-= i- -16
--
"' I5 - - -=- E.3 a- -n
>= - - = = -
Jg' :!=:'
r=:
e t: =
!' r- -
;. 6= a
F
?=_ iL " 3, ii =. '=_a ?
2e
a"n
I,,.,
* -
+ :.ur
?
rD(

-i
6
'!
'a t?

&

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

r t-., I
LhulS
-?PP
?rP*F i ?ar? r'"-E
d;;;i3
4r==?.2 )= 4->7eZ
d===? _ =E==Ll
i C=i.i=
===.=e.;=
r
r -iii
'=-.i-' -'=-
-311:=?
F,.-:=ii
.a ii = n=
.i' .i ii3:;-i.i
E9=
=i,-
!i
A;
e==i::t
=.J-='= d-. i'= ;a
=.2_ t: ;,Ri; +E ii
Z^ -.2
34,i -t= ?7"? -1 +7
s.:;.-i' 3 i-= a-, 9t-i 4
4Et l, Z f- F€
31i * i, i F il7
nB- (n(! L !"
;i.:
aC
=

g;ss
lizbJFr
'6
r 3-P 3 i' - a. dry:9 Q o'F (,
--^-=- o ---^2 -- 3
i=::.;- =. d==:1. d=aAE'
4'i=i7iz ? 42?=.=z 4':'27 z
- c = - ='; = - i i.: < 9 c - = -..):: =
-=.=.=.:.=l
!--27,7.2o=' = -J=2=-=- z 7s7;13
.=)=J'*'; ==eEEi
Z -
3
n':=3{=? f ::q*=^d=
'-1.: -
?: < -l:. -3,."3 = iT _!
v-Li6E=.
EScEar;',i
q!?1-=s ii.;=
i.s ;;.
-= =1=.- Fi
i=i='E-" +==. :5'si
-t '="=
*J
-''i
- +;
=
=i. E=
-': -rB
;= ; -= i;5
' J=
- ;:c; - o.P, >
a
: i = il' :'
-tc z= ; H, Z a = !D
i'='= e= ? a 7 = ?
-6U-'t
=:---i
DO
a!)
a6*.
73;
;=:-
=--

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

TJIJ!.9

$sF
egPT estPF ?gP?'T
ryi3?i
i7_,1*a7
=Fx5IE-
i if Et=.7
3F4?f+i-
'; i7:;7avz
= =
=aii:= a ="3=iE
7=:ad,+, . =i;.{-A=
!. t:i -q= a
L Er.*i. = o
i *; i.".==p='t i.= E; 7= =
=. -:: =_L_,=.;
? a: i_.= = <
iE - r i 'Eq EE.:'83 €i ==
-= il E'q
-.i
ai
6; D'f,
1,=,i!! 5! =!_ di
1-'n; 1F;-ri ?=. n 1" i:a
-;?
-=? .;=i
-+i
E. e -;7
P' --V
x
ej= i-
i:.
.; ii
..! = -..e
:.
a =, .J 'ti =
.. :?: E i :E ='
z
:11
g t v E ir g
.6;;.
q
;
9.

iJ tJ t-)
o((,

n=*iy es*Bb F n=rb


T=2=i,.
z23c3z 3;5r3! = ?====.
Zt;z!.-7=
!=?'F.-.'=* i=' 4z""ziz =
!
1;7'i==' " 'i;1 = =.-.-.-=J
t j.3==.= = 7 :? ;?:?':= 3
;=.{-i=7'
'3;rj? 1 i' Ai7 ? ;llrtr'
===:!7 =
'6:E_. .'j FE7 E .=.
=9 +Es =i s72-. )t1
:1pi E=. 3-i €a' 7='===.'r
+:r?ai €;?ai =2a7ii:
i'=" ? -i. Fl3 +? 11= ;7
- D { -r. = =. I, s
a
'- 3' i= . :i.g' = i! a
a ;
l
= P'=.
i==.
= E
* ";
D.: o.
E
o^e
;. " *2" 7 " :.
>. ,,; i
co
':=:

;
s.

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

tJ !.) tJ
€\ o\ o\
l, !., :-
r,?-o=- cgP=

EiEEzT
_^ - -.?

===Eliii=
F "7P?

27i71=
=
a;'.J64'=,
z==Ti i = 7E!=E=
pE"EE"L qZ- 6i=: a
=
'.=+"a,a
=ii13=l_ !-- =:E:1. a- jE.i< =
jr ;ii. Z.\ai"
=Z==-s
il== ;s s =a'
-:E,E i-: ip 77 =:r P'r'6,4=:z
'*i
:e=, i,3_
,.
i2 ;; =, ei. i.i
= . .; = == ' ,;:: .. a
E z; 1; a - :3 = ;- =a
=: =;, 3 a
?; ;.
o' :6 !-
_!. a 2-; l
:r E ; ; !:- ii
=--= q.
d,' a 7'
" lt(
;
=.
:

N) f.)

9!h

-==:+
'dil=.=- < -:==i
=;'/=81.-
z
;' a
-E
P=2=i{. 3 7=ts'-- ?;=t
g = 'o .:-! 2
-
=._.) ^_1 = = =-=€1.? i.i - =
i !z. is o-_.E =
"ge.,E.!*=
==';31, 1 r=!1!* i "P E +A r i
E,=a:'; .. ai4': -,r3
=ix: €'€ !:?3 -'i
= ='= .
c r.';:. q
i=,
! r:
:-7r'; I ?"oE ;- ? EE *q:
i.z-:; ii g A- l= i:. -.'. - -.i

:.+ JZ a. 1? +i -'* -l =
3.'j -? = j. -*
E r-' a D; D9
a-a
c,=
"a e
a
= !9 ,!c
4
-2
.i l:.c

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

iJtr3-
a\o\50.
99oEJ
i1:Y
t===2 z -:i:i E_ E -:iiF
n2.==/7
i'ii+l= i n'-i6z.lz
"E+? ^-' {==?i;z
;Aiqti
^:y==i2
3iBle;i
=:7.7=;2'
Eli.?7=i
;1
i
-i.i+E + i'.q=-E=+ E 7 I.* ji i.
'tZ =4.==s =:;
j =; ' = .S =is
=: 9e.i==. !I ?s
6, =. E1
- Et eE 4 i =9 p 6- - E 6r
ev- e? =6j.=.:7
-;:9': 2--
".a
=;3i
=-
A+ -;
_i* -i
1=h=.=? -* =7 -i
=Z
r; a =Ea i;,
€ 3 g "i€ q *€ =
E E =. :',= i ::E i
d;-av'oaE'
;3T;:;F
;;'=
:.3

E'
=.

r-., bJ t.)
-l -.t -t
o

iTiI n71E.-o F -li:S


T-+2? F=;-=o- I
i;='+1'z- < t'23.i43- i F++?=i
t <'2.'-
2_=a=87 1 za=..=Ei€ = 2=172{
j,=i=,
i=iiFi
J ==.2;
e ii=-==i;
c= . F : =
t ;:q?
P
-;
-
:. ' i=f , . : = ) . ?
=; =: a .; 'r= ===-?; )?
31E* =, ii-r €'3 3=S,:* €'i
=,t iz :i =.= iE ac
7-:?r. =7 *! E-F. L-e i;'
li -g
=. :r ' - g ?;,
E, ? :
Y_4 I=. ! ; z, 4t E
t t.i Eis 7;
7. = H'; e 7,
ur
_,.n
?' =,, ;" *

;
!n:

!.
6,

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

T..' FJ ry
'J _J
!^9'3
r?-P9 rTPl ?7-=
xa?aa - * .t2i =- d < v===tt-
i,,c:
!=--E-z
oG' -? > !9 , - - T * Z! , ; i *'=-=='D
3
i i-;;i=7
ix'Fr,.E?
7*7-;>4' E =ii=.==
?::iz;';-*' i =-o;-a=1 1
4 =. 1;;*5= ic
'
gll';E+ =. ? 6i;7,=.c- a P{9ris
!?ii7 =l,;z1l ='i ?;leliI
=-'Pi=:==.0
7;+==:9 i=2.v7 1=
f;r=.!: ?E e? a=
;?,=? Lr_ =.1?.. r? ;6'
? ;'; ;=; -'t:''37;1 ;7 --
< - ;id' - - ? -
9,#, E =.=? e' = 3 ?' s
=i \ :-ii s Bt 7
a;1
=:
?
z
si' a==:'. E
3 ==
-': --7
.i -r ,
-. - r =."
D')ag
D6

,. F.

iJ tr) l.J

-5i3e.'=
!',eP;,s; ! r=rp ! r='r=F i
t3;FaE6 irlEiS_ =a=33+3 ?
i-=i?.:?i= "z=7..==? z'271i E= i
*3^i, ! i= =;i r ev7=i ;
-.i !i
=F? * "7 i* ? 3' i* 3
-- E=isF.
3,i9 Ar' ItEi
;9 a= ;l;E
gg aS'
+{l;i =';3= i.! -3
: "? l2 =? =! =.': =}
lrs a. 7z 3
i zz A
lAV i f1 i;,
='* : i.' =u, ;t i.
ii i
r.N
-
-.==a
F E F
=,E

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

3
F!53F
M = b..,

isja* 3. rsPP ? es'PoJ i


g$g=ii= igcgg==i5ru[*1i=;j
=i' "g:+= ;Er==H:,= =r=_Pr;ii
:?*P' =
;g tii ;1fi l1 1;P-?
r. i=_?=+
qE=. €:'s 77o!-'' +?.i
il ;'E el ;'1
E E=e3+: :;3I-iIl j7 1?
=++';BE.
22; - E.
i*
?:
c* -,rj
2: r:
"28 = a_? : EP' a
?;
aur r
?.
:t i
!.; E.
iE ;
=; €
:i: i==;
f.!oi=
=a
r.e'a=
E..r='
-;' =

oSB
}PF
n IP:'F o3-ro > o or: t>
p ;rr.i.= v-. '
!, N j :- o. r ., =.E E. - P?ggoq
EtZ2i.7= s €ia=_===
i. F' 6b, z .2:e3=
5_E"zE?-
= ;EEEii
= 7 i; =:
=-=8j17 i'1aa=i i'3'=': ' =
q'i*:.i gg'g;5:g
:i. t=.PlE.! ..r

!5:.1
=r n. ;- e-Z ?.. Gs,6-=_ t=.
'e =;' ?i. -cp ?e+in -?
i- !* -.r= =ilF*.ri
:*:3 "e ' '-=
-
-{
$ -
=.e, z =i
=

qz
-i = .;.:
+==. r,
a i'-= g D
"4 g
F! ;
A=
,a
2
!9
=E
i q
=
a
d L.- a 5- ;

-{
!l
I

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

t-J tr I
oo c! ca
J9.:.,|
gsrpF i,=P?'r! rgPF
dE-=.:.E
!===r-7
f4E3*; 7
:29.-^==.a
dE+rF
:.=.=C;Z
=3Fi3-
;=zr7; i"
1=Zqn--
=!91 z ="'?';'?=
v.72.7-".=, 3 v.-? +-==d.
iliEroc

i=
Eir=-: lE 36; j: ?1
G.< ji
:
? q: :i= ? ;1 6:. !=. ==
: -ry i D , : :3
'=:ii
E-e ;?
Fs
6=.
i:
&.
- =.7 3s i;
ll a- a:7 =i =? -I
13
=+-=
"4 z F+-=
;2 E_ 7t ?,
4
=r
:. p= a
:=
ii.

3 l'i
*
7
z
2.

tJ
."FsF
=_
IJ

rTrP ?rP| i ?-PT


F=e=a F7=t1 = r;+*3
871=7_= zii ii == i E1\ii == E
i?77-A=. s 7ll:"r= | i'';ISE E
==;;+r
;;j:;< -l:
a'={i79* I r i+ i
a.. !,?:: =l
i;i5{ :l;l
+
n
?! ei
=i 3e
t;'?ls
3.rBi-
ai
"-i
i: 35 a*
-a -;
=, i? i+
ai =i.i;? -jl- i3
=_2:= F:i1!g i
-: >.-i-.-

=-= =i4= 3
€; ii
+?.
=(-)
ai?i: - Z :' 1
;=..
-s
=
=

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

l.J u bJ
FFF
9gP3
' ---;1
!:gPV
=;:-tE! , r i
;, l- ?,t =
ec-pp
5
;"=-r4 b,= ei ,e
-4=-=;7 a4.".2;z = iEit3.= a
t''=7== 5 =iF,=,;=
-: ' '-o* i3 =-aF:,t
:4i--:*' =
-:: * ;?'
:1
*= : s
1
E= = s- ?+ g
i
7; :=. i: =z' ;. il
l3 !1 :'3.€';
;* ii3.E4
tT
e"2 +; 6o' ;? e:
=- -:e
=i 3= 1t ..,-
+i
i: ii
q; +l'
J= ir- +!
-€
j| t= E ;a, 9l
F.
: it
; [ ;3 .' E:i i
1- E
i'I

rv fJ tJ
g)\a)€
39,53
_11:Ee .:7P_? .719 7
Fg:31i
3. =;=z
;===i
-a=-r,n^4 d;;;;=
li€--a t ;>
a=^ li ri= i3-o;= = =
rm;+-:ii i'
1. ; 3 =, _ 7 6 =- 2 -- =-.'r L=, O
'F :: ro ^
=.27
= qs-
- - - q 9-q-='.- =
= 3't 2
;'1.-. ==
li ci =E
==. -=.
;;;ll =E
='ii = =.-? = !i'
i'3 a:' :q F3 :iP=.e;a-
Vei 3: :.-^ ?a tr-: ;; ?:,
r =F -Jj, r. ;7
; 5.;. :i r -;;
.: - -;
.:4 ';'
;-
=:€ ti 4 =';' * ; -,
;'E? - .,E =
= Zp =
.'
3
2'=
=?
E= - ? !t
=.- _
-F
= ouJ S

!) 7!-
.f :
==
E'
='

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

nrts./3*
\o\c=ro
Pg'EJ
e9'FF ee'pe.3 E !.,qtsr!
*d.'.-=
u'r!_*3=,
*3s?in
t;: = ?is,=';
Z;t=,.7 jz
E
=z_=i.:;,zr=:?=. ; j-i="i1 3
,=,
=t-=: 12.--.7iEz -

; *i+
q; Jgiii=Eig7 i;1a;i =;? -3t
i;: =P'=.:
:=.:: ; J 3
;r €';' _=-;'*.7 z, i:;,=
c6 =" 56-E =
==- -= I I
=-1 i.e +== t=-. 1 = i3 a".
-.::= =.= ;= V;=. a i- v=
ig:= i=2 JI j"i :l:g ;
=E 3 ; I *i' r sz
+: = = EE
J,Z
; a:
-i I
2V E :' 3 7
3:;
=.,EE' : E; a
c-
;=
f=.:'
P'i=
;-.

533
N:u

?v"i i :.tr! i rrpl


dia?? = =.=i2E i v-:=ii 3
{';ii3z =.4''44=E-. = -Z'3"4e;
==i?=_= - -t'=1a=
'^ ;.z-=.==! 3
=/V'=1=
'.===i4 7 lz4'= :; , . = a =j*=.
==3 !.
'?*+;+ .. .' : :.,;=; { ;i
j. : ;'3 ;'s!+5 1*
a a <a n 6: -t'; a==.- ] +3
:€:3=!'i
=i i;=.;q 1=:i
=F :: !€otil-a
-- i6 I
='4-*=i! i.7 3F {i.;3;
i lla:i -+ itl? -i ;r::
; iI: Ft E,; ?
5 i3E L a.E x i.f I
? 1 5- i i- i
"-?1
fi
i? : = l * = e'-r E. r- 3
ii..==i:.
€iar'

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

.3
wo)i'
o-l!
!r5i

3;g+i
33;i :
iFsie
:i,tE-
i
t
i.s,*€ i
F<'g
i =':

FA;;4.
tllt
i ' o . -:
i:
ltt

iq; i ,f iitil .,*u ;-!


---it
NA

iEr i;; ;:i 483


i;3 2 rq #;:s
o= ,i==
q 3z N;i
-c J=;
r..j - :
6,9X : a -e*! : P, *o
!2e o, ?
- t= E a D{ -.:.
:iq ; iE F 3
!)(

;d-r ? ;2 .
sr:
i^-
X F';
-F z.
- ^ =
i==t g +: i -.r
*= ='
adi

i+3 ET E,i *- =
i--q
'll.i
!.
=j
in
i +
i "

t) L) tt,

9.Jl
o-Do? . o-!, a.u .q oP

nZ vli.J *,=z a"i? ;pc c o cro Q 5


E?'cL
_=222
i= =
;i
EEZe_iEiJt
: ==;__;:6',= , Ea?z==E=1
<,=::1i=i= =
-r'lF €:i 2i+7=21?:
-+1;iii ;;=;=a*'i,i -
g.: -rE ;2 ;'=c
= -'-s:=l=
5g; =ii.
TaZii=E=i= 'EiI;s
. e:Ei?e s3=,iaii.!'a= [I*iig
=. ,!; -ts -Z;8=; -_, g r. la
l-lg,-a
=i
re:!,4t,-e
f" P l=Ee.-i
3 =!";i i
-
i ?,
I:
ii'
-34-";E
:??=77, ? .=
=TEi €='
; ;"- ?===?J ::=j"-
+ 1 *il';E fEg ;f
t" 'E
3,F ?'?.,c6 €8-;
?*
lJ.i
16g
;sE
-n r3' =
i.
E
= E*l

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

,.) ?

= o- F' ;r
----.-!.! 9 iE'o "o ro o- -a q !?E 7
fig: ii 3 ii ; :
Y',;
:-
t?-
-.:
:. .l;
^ Y, ^
1.:-
u-.x- f
1===IE;= : ! ir'o'i i o- s =!r
Tdiligdt E = : =.
4 !: :.r-= -: =oi
.-. o) !l 6
=
q
3
=
s3 S; -:E'.i E '
=L- -
i=l'li*l .l "2i='^6.='
j6.q3"3,* €'g j: - rr c ii cr =:n-
E: i ;E
iisl
==: r?
i? 3;i
fr.r =3,
aDo
=
c,
2i
3-
e -:; '- a:'
==
'-
i-
- ';
'-6
!t

+ j r!,
'' , E
t
ii,

i5-=i ;# B .D T(t
=.^
c-1
r
..)NC
1''€
t =

rll<d
- =:i .) E) a e= - ;
:
7i'i; l; a)
=-. Ei ; a'
=;l
= 'r -='

a6 -: .:7 e

v, fJ-

. v?j :.r pdF


:Eo-.4 = 3
= =,7 Z=-ZE n;i?iT,j g
;?+:E.=. '
--
?;;.'7=2. 1 it-=-7.2i= = 2'='ai;!i-z ;
ii:=iF! - =Ai ;r5 71--="'.8.:3= 7
r ?!
-
=:
f-r
?.:..=_'_F-;sE, : i=t - -i :?
1.i ;.6- -'-Ft"i=.+
- '- =.4. ;;'
! e*; A Jr -
-^ . e ;j'i
'< ia
;'e ; =i o-- =''^ s : E'-'
G+. ; 7 tI e"' ; ;. *3
a a*
i= = = i; +E :; .; ?=
=a 2. E,+ _,,i
.Z = aI =i = -- =j -,:
7 =:?z
-. ^ = a-
t2' i
i'
:7g*
^=
;' 2 I i-==
6i.
V
=
-
s =. < = !. o
= = : +- D, = 3_ =
6 a =-,': F E ;
o - r; o a
6
' , =<; |:!- :
D
n1l
E-

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

399
n!ri3
eqPlt erPF reP:.> ;
I:3 ot FBHHT +:*q=': 3
i'7 F.z.i_ ?i=_;: i
Z''==7'3€ 32.=-==s= z Z'"F; +=_z =
=E.i..i.==
i.
?
is-Fts-ii, e aa.a?F.=, aa' sEr
;F x!:' i ;i=: ^i =
; -=.=-. F
i ;.ti'
:r
i
+ :9- ,= .; l;- ,c-
-/ <
r;'i
< i6 '= €'i
=.- .-.,i
-! ii!==a'r
+Fi !': ;a*
: )i
+gF il=
=:= * l= =*lni
ii
-a 7* .-.
=*,-+
.
,r
;i.
_',i ic
;"[
-;-
,. :tr !e

= =i "
? tr='= =*,-t - a-. =
3 .! =
=- 3:is
'! r --g
4
= ^ = t
A i7. na :( '
e F* ? :,t!
::e53
:. .r
o."ro I ?
5=i
eeE=
'.
:

33
9.J
. 9Po ?9P?3,:> ?
=='t=,=-= ? x=2 =1.^=; a

E7:*i:i: i !==r'=rE
3i i i= i
9 i gF++ i
",-[i =18
F=:-=l;:^+ ;
i-a "*.-=EalEii r+3i;i EE
-' ' I,?-\ j= 1d r2!.7.-=
t=
4, E '*
:' E=;E i
.:
i =
: !,
Eti'= i:
:F3
+ i ='a3- i
. e c:;
? + ei:'

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

qJw
fr3:3
PrFt
o d N z. i t
'oa I o c' r,z 9,

fq3=3E;43i:- .! {-78-e?Eri1i
raii:1i:-ii-E- i
E ;t:i-;Ea1E:ii
vr 3"r'Eo tI
=:ri.E, i ==jjfqFi,iotu,
" i+ i: .tttr -i - +FqEe?1i ;.a -..*
EZ-i= E1:,1J= =z;+ 5ii:
g!
!- €l i*r? at F.E*=i=l;
-E
t7 ;7 E=Et =J: ;-'=; =i5+ i?-i
+F ir l:is ? giaz ?tig.
g-o"5 l.
;; it- ;s;;= 3. ::
g;, 3d sa:;
i:-q !, = x= :c$; :i
iip ai = = -7e =;i ':i'
*3 ;- *i; +
;i ,; ";ii + ? E; 1=S
7? E;'
ia
;.: -
?;
-:
i="' i.: -
s, ; = t,
ri

SF
q o O
9 U 9

E=?77iEv
l-27
=
!r +n 9
u=i
Eii^=Enl=a=!l
= i
=ai"+_ziEliz2a _i' z-t"==+g i+t 1 =
ilFrii.,p,-izE:!i,
il27ZLtf/-'=*T
*?= =i
E;:'E:;*a Z=_ 7:=T2==:272
' : =_1=?E=.?;1i
=
1?
- e;!|i|==E=i i?
i+
t ='l 1vll!,i i '=i_|ii_ =_,,78
=n?- '- '.i ?
A;:?1 i;E€ i t 1
=r=i i E=,1=
'-i az
g;; *, li *i
Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)
lOMoARcPSD|7634385

'J(,
Pu
!r5(,
'-..7 r= irp;" p;,
5 r.v
3333AsBn PLLES3 3 r;or=oi
EEI=?iiii7 =
j
Et-siA:z
;-+::='=
= Eiisiei=
-. =3=;FP3=
aEF=:*:==,
E-.j^=r.-=i . 3E*i;s - = 1'=:t*l I l.="I .=iE'

iir'i'li+g
-. ='-E?+=-? r=
= :; =,E
Eq:,= :E
F..-=
z;i:"eii
+iv?e"=
=,i
E'3
6 :d 1+ =F 7 A7 tt; a1?.;t = ia.
E:€.n j "i; ;'F.'Ee':=
-!' ;:,='=n.? i *a
-. -,!
:. -i
c
Va''-'i
='
,
= 1.i
+
o
?:
*
-?
-l ..)
..(*F,r 3 =!'
2.3 'Do = '= Pp F
E -A' i €B' E
E- l : e, 6 ...! 15 [
=a j 7, e i gz j Es ?
.i. =er D N;
r LJ

'=z g' ! F'tr


:. !: !
! )- E -: =
===:,:-

6q-r
E$i;

3
$E$F
:t:?r E
7 ,:1:?=
4???;i
dE:Eai ; dE72Zt,iZ.
4777R!'z 3 €_EE:EPZ i !+:=':t_7.4.€
====?1=, -;,=7===' = = =a' s
t="78- i=:i-=z=z--^7;i i-7 i::7 ': Z :!7 -z
:i",i [l rEE i i !i ; i=? i7
: 6ii:i 3.?SE t lE=Ei 3! : ? = i i?;,
Z! i;:i
=ii' +;,=v*=? ?-n':'r=i
i- 3: ai 2i i: z "2 { 4 j,
? *t +i+;ti =" i' it+7i-
7-' = ''
i
=
==:--.-
. 7
+, j - 3 Fga
=?-!c'=.:
ca'1r:i
=!r(=)
Drr=:E-i'6'
?F=.e"?

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

(, (,

*^^:,^:^:.? F";IlgiF F
EZliil+ii: =-".
nA *3 4 3 3 {s i
ir;=;g
I i= i
r =-==r+\=?+
!'i i i=++ F
g3:
o:=i\Ep?i5i-
R.E.Zr.-: -;i = f,-i,iEZ
Qt=?Ei*'i Ai'
--E' i-i e=
;;
='ig':i., 1': ei:
;r7i='13 == ltg =;'
'==:=-i:i! j-=: ?
i i-
!'+7.2'':.+V = \i?
=7'.E ==" - i:" ;
--i7; i=' _i 3E
-; i
=
.. 1 - ;
. .)
{?= ?,= ". 3.;,
i=-7 !. =,.
Si, 1' c *3.

- ' ,-jt

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)