Sunteți pe pagina 1din 1

Doamna Decan,

Subsemnatul/a, ………………………………………………………….,
student/a al/a Facultatii de Moase si Asistenta medicala, Program de studii
_________________________, anul …….…, seria ……..., grupa………, va
rog a-mi aproba acordarea bursei sociale pe semestrul I, an universitar 2020-
2021.

Data: Semnătura:

Doamnei Decan a Facultăţii de Moase si Asistenta medicala