Sunteți pe pagina 1din 7

Vol.

XVIII, Issue 1,2 / 2017


GYMNASIUM
Scientific Journal of Education, Sports, and Health

Evaluarea tulburărilor de statică plantară la preșcolari


The evaluation of plantar statics disorders among preschollers
Lucaci Paul ¹
Neculăeș Marius¹
¹ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România, Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport
E-mail: lucacipaul91@yahoo.com

Cuvinte cheie: incidență, tulburări de statică plantară, podograf.

Rezumat

Lucrarea pe care am realizat-o își propune să identifice incidența tulburărilor de


statică plantară la copii. Studiul a fost realizat pe un lot de 93 de copii, 46 de sex masculin
și 47 de sex feminin, 63 dintre subiecți provenind din mediul rural, iar 30 dintre aceștia din
mediul urban. Tulburările de statică plantară au fost identificate cu ajutorul podografului,
fiecare subiect beneficiind de evaluarea amprentei plantare.
Importanța studiului este cu atât mai mare cu cât identificarea precoce a piciorului
plat sau cav, poate conduce la corectarea acestuia prin programe specifice de kinetoterapie,
asociate și cu purtarea de talonet în cazul în care este necesar, prevenindu-se astfel apariția
modificărilor de biomecanică de la nivelul articulațiilor supraiacente. Așadar, cu ajutorul
podografului am reușit să identificăm un număr semnificativ de tulburări de statică
plantară în cadrul eșantionului de subiecți. Acest lucru a condus la conștientizarea de către
părinți a faptului că este necesar să apeleze la servicii specializate de kinetoterapie în
vederea corectării tulburărilor de statică plantară ale copiilor.
1. Introducere
În istoria omenirii există numeroase atestări ale prezenței medicinii in viața
oamenilor. Încă din antichitate, îngrijirea picioarelor și adaptarea încălțămintei
la anomaliile și tulburările de statică ale picioarelor, erau făcute cu artă de către
oameni specializați. Aceștia știau să analizeze în mod vizual și tactil pacienții
reușind ulterior să întervină în modificarea poziției picioarelor și a posturii
corporale. Odată cu evoluția omenirii preocuparea analizării picioarelor a crescut
acest rol fiind preluat în zilele noastre de către medici, kinetoterapeuți și tehnicienii
proteziști.
În urmă cu aproximativ 30 de ani s-a diferențiat o specialitate tehnică
denumită „podologie”, care are rolul de a asigura evaluarea tulburărilor de statică
plantară și ulterior prescrierea talonetelor și a susținătorilor plantari care adaptează
încălțămintea la nevoia individuală a piciorului, în scopul corecției sau protecției
acestuia.
În ultimii ani a fost unanim acceptată ideea că presiunea exercitată la
nivelul diferitelor zone ale tălpii reprezintă un parametru biomecanic vital în
Author/ Gymnasium

evaluarea mersului uman. Distribuirea presiunii plantare poate oferi informații


prețioase în vederea diagnosticării diferitelor tulburări de statică plantară.[3].
Podografia se realizează cu ajutorul podografului. Acesta constă dintr-un
covor de cauciuc, care prezintă pe fața internă un cadrilaj cu dierite reliefuri
impregnate cu un tuș special [2].
Atunci când în poziția stând subiectul exercită presiune asupra bazei de susținere
amprentele plantare se imprimă pe o coală de hârtie care se află sub covor. Această
măsurătoare oferă informații prețioase și cu privire la distribuirea presiunilor
asupra diferitelor părți ale suprafeței tălpii, înregistrându-se astfel presiunea
minimă și maximă suportată de fiecare zonă a plantei.
Piciorul este principalul mijloc de interacțiune a corpului cu pământul.
Acesta funcționează ca un mecanism compatibil (atunci când susține greutatea) și
ca o pârghie rigidă ( în timpul propulsiei).[5].
Examinarea amprentei plantare are un rol deosebit de important în ceea ce
privește starea de bine a copilului și a viitorului adult, mai ales în cazurile în care se
practică și un sport de performanță. În cazurile în care prin intermediul podoscopiei
se întalnește o tulburare de statică plantară, este bine ca încălțămintea să fie
adaptată așa încât să poată asigura amortizarea șocurilor și distribuția optimă a
sarcinilor în timpul sprijinului sau alergării. Dacă există tulburări la nivel plantar,
acestea pot conduce în timpul mersului la tensiuni exercitate în interiorul
încălțămintei, angrenând în timp, modificări ale axei piciorului și inclusiv ale
biomecanicii mersului.
Cu toate că incidența reală a platfusului la copii nu se cunoaște, este
recunoscut faptul că această tulburare reprezintă una din cele mai frecvente
diformități observate de medicii din ambulatoriul de pediatrie, de care mamele se
plâng. [1].
Piciorul scobit este termenul folosit pentru a descrie acel tip de picior cu
elevare excesivă a arcului medial longitudinal. Etiologia aceastei tulburări poate
implica dezechilibre musculare sau afecțiuni neurologice și se întalnește deseori la
pacienții care se plâng de dureri de picioare.[4].
Evaluarea amprentei plantare prin intermediul podografiei poate oferi
informații prețioase cu privire la tulburările pe care copii le pot dezvolta,
identificarea precoce a acestora putând conduce la corectarea lor.
2. Material și metodă
Studiul a fost realizat pe un lot de 93 de copii preșcolari, 47 de sex feminin
și 46 de sex masculin. Evaluarea a avut loc într-o grădiniță din mediul urban, unde
s-a efectuat evaluarea plantară a 30 de copii și într-o grădiniță din mediul rural
unde au fost evaluați 63 de preșcolari.
Evaluarea tulburărilor de statică plantară s-a efectuat cu ajutorul
podografului, instrument prevăzut cu un covoraș din cauciuc care pe partea
posterioară are o structură ce permite impregnarea tușului pe coala de hârtie situată
sub acesta. Fiecare subiect a fost așezat pe rând pe un scaun în fața podografului.
După impregnarea covorului cu tuș, copilul situa talpa pe acesta și realiza ridicarea
ISSUE 1, VOL. XVIII / 2017

în ortostatism cu sprijin bipodal și cu distribuirea egală a greutății pe ambele


membre inferioare. După realizarea amprentei plantare a fiecărui subiect s-a
realizat interpretarea acestora măsurându-se distanțele dintre linia mediană a tălpii
care s-a trasat prin mijlocul calcaneului și prin mijlocul degetului II și marginile
laterale. S-a trasat ulterior o linie orizontală la nivelul de maximă curbură a tălpii
care a scos în evidență în raport cu axul median distanța de la marginea externă a
tălpii până la linia ce trasează limita bolții plantare și de asemenea distanța de la
această limită până la linia tangențial internă. Raporturile matematice obținute între
distanțele măsurate au evidențiat gradul de aplatizare sau de scobire a bolții
plantare de la ambele picioare ale subiecților evaluați.
3. Rezultate și discuții
Pentru a putea evidenția rezultatele studiului efectuat, am realizat
interpretarea grafică a valorilor pe care le-am obținut în cadrul eșantionului evaluat,
cu ajutorul programului S.P.S.S
În Figura numărul 1 am realizat repartiția grafică a procentajului
tulburărilor de statică plantară de la nivelul piciorului stâng.

Conform figurii numărul 1 putem observa faptul că avem un procentaj


semnificativ al tulburărilor de statică plantară la nivelul piciorului stâng, în
categoria piciorului normal încadrându-se doar 6,45% dintre fete și respectiv
13,98% dintre băieți. Așadar, figura numărul 1 identifică un procentaj crescut al
tulburărilor plantare de la nivelul piciorului stâng atât pentru indivizii de sex
masculin cât și pentru cei de sex feminin.
În figura numărul 2 am realizat repartiția tulburărilor de statică plantară în
funcție de gen pentru indicele plantar stâng.
Author/ Gymnasium

În figura numărul 2 putem observa faptul că repartiția tulburărilor de


statică plantară pe sexe prezintă diferențe, putându-se observa faptul că pentru
piciorul scobit de gradul I în rândul genului feminin s-au identificat un număr de 22
de subiecți pe când pentru genul masculin s-au identificat 6 cazuri de picior scobit
de gradul I. Distribuirea tulburărilor de statică plantară după gen demonstrează
faptul că distribuția tulburărilor de la nivelul piciorului stâng în cadrul eșantionului
de subiecți este inegală.
În figura numărul 3 am realizat repartiția subiecților pe categorii în funcție
de indicele plantar drept.

În figura numărul 3 putem observa faptul că peste 80% dintre subiecții evaluați
prezintă tulburări ale staticii plantare la nivelul piciorului drept. Comparând figura
ISSUE 1, VOL. XVIII / 2017

numărul 1 cu figura numărul 3 putem deduce faptul că distribuirea tulburărilor de


la nivelul piciorului este în cele mai multe cazuri bilaterală.
În figura numărul 4 am realizat repartiția tulburărilor de statică plantară în
funcție de gen pentru indicele plantar drept.

Ca și în cazul piciorului stâng în figura numărul 4 se poate observa faptul


că repartiția tulburărilor de statică plantară este neuniformă în funcție de gen.
Aceste variații se regăsesc în diferitele grade de picior scobit sau plat, cele mai
mari diferențe întâlnindu-se pentru piciorul scobit de gradul I și pentru piciorul plat
de gradul I.
Figura numărul 5 prezintă analiza comparativă a tulburărilor de statică
plantară a piciorului stâng, din mediul rural si urban.
Author/ Gymnasium

Conform figurii numărul 5 se poate observa faptul că există o distribuție


neuniformă a tulburărilor de statică plantară între preșcolarii evaluați din mediul
urban și cei din mediul rural. Așa cum reiese din figura de mai sus numărul
tulburărilor de statică plantară sunt în număr mai mare întâlnite la copii din mediul
rural.
Figura numărul 6 prezintă analiza comparativă a tulburărilor de statică
plantară a piciorului drept, din mediul rural si urban.

Conform figurii numărul 6 repartiția tulburărilor de statică plantară între


subiecții din mediul rural și cel urban este neuniformă și în cazul piciorului drept.
Putem astfel să observăm faptul că și în cazul evaluării efectuate la nivelul plantei
drepte tot în mediul rural se întâlnește un număr mai mare de deficiențe.

Discuții
Prin cercetarea care va urma vom încerca să identificăm indicii plantari ai
copiilor din școlile gimnaziale din Iași, pentru a putea face o analiză comparativă a
rezultatelor pe care noi le-am obținut cu eventualele rezultate notate de către alți
specialiști din locații diferite sau din țări diferite.
4. Concluzii
Studiul realizat concluzionează faptul că peste 80% din preșcolarii evaluați
cu ajutorul podografului prezintă modificări de statică plantară la nivelul unei tălpi
sau la nivelul ambelor plante. Diferența dintre mediul rural și mediul urban nu este
una extrem de mare însă incidența deficiențelor plantare este mai mare în rândul
copiilor din mediul rural.
Această lucrare reprezintă un punct de plecare pentru alte cercetări
asemănătoare ce pot avea un caracter mult mai amplu. Totodată lucrarea de față
poate fi un semnal de alarmă pentru părinții ai căror copii prezintă tulburări de
statică plantară, evoluția acestora putând fi stopată prin intermediul mijloacelor
ISSUE 1, VOL. XVIII / 2017

kinetice și ortopedice. De asemenea există șanse ridicate de corectare a acestor


deficiențe în cazul în care se acționează precoce și într-o manieră corectă și
adaptată particularităților fiecărui copil.
Referințe bibliografice
1. Aziz Atik, Selahattin Ozyurek, (2014) Flexible flatfoot, North Clin Istanbul
(1):57-64 doi: 10.14744/nci.2014.29292.
2. Cordun M. Kinantropometrie, ed. Cd Press, Bucureşti 2009, pg 204
3. D.V. Rai, L.M. Aggarwal, The Study of Plantar Pressure Distribution in Normal
and Pathological Foot, Pol J Med Phys Eng 2006;12(1):25-34.
4. Joshua Burns, Jack Crosbie, Adrienne Hunt, Robert Ouvrier, The efect o pes
cavus on foot pain and plantar pressure, Science Direct 2005.
5. William R. Ledoux, Howard J. Hillstrom, the distributed plantar vertical force
o neutrally aligned and pes planus feet, Gait and Posture 2001.