Sunteți pe pagina 1din 279

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI

LICEUL „ŞTEFAN CEL MARE” CODĂEŞTI


TEL./FAX 0235341302
E- MAIL – grupsccod@yahoo.com
Website - http://scoli.didactic.ro/grupul_scolar_codaesti
Nr……….. din………………….
Învățător : Rebegea Iustina

SEMESTRUL al II-lea : ( 8. 02. 2021- 18. 06. 2021) 17 saptamani


Unitatea de invatare: Învățăm să ne comportăm!
Numar de ore alocat: 24 ore
Saptamana: 8. 02- 12.02. 2021
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -
instrumente
-
L Activitati integrate
U DP TRĂIRE ȘI Starea de bine-Emoții de bază - bucuria a. materiale: caiet,
N 2.1 MANIFESTARE fişe de lucru,
I EMOȚIONALĂ dialoguri având ca suport imagini care rechizite
surprind emoţii de bază, cu ajutorul cărora b. procedurale:
să se analizeze, de exemplu, stările de conversaţia
CLR tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. („Ce euristică,
fac atunci când sunt...) exerciţiul, muncă
- aplicarea unor tehnici art-creative prin independentă,
care să se exprime diferite stări problematizarea,
AVAP emoţionale: desene, cântece, modelaje simularea, joc de
din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, rol, joc didactic
tapiserii din materiale textile etc. c. forme de
- participarea la scurte scenete, prin organizare a
atribuirea unor roluri, pentru exersarea colectivului:
exprimării emoţiilor în situaţii variate activitate frontală,
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi activitate
comportamente individuală (probă
orală și scrisă).
CLR 1.Dialogul în - selectarea/formularea unor titluri Resurse materiale: observarea
situații concrete potrivite textelor scurte audiate manual, jetoane sistematică
1.1 - audierea unor poveşti, descrieri, colorate (probe
1.2  Formularea de instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea Caiet de lucru orale, probe
1.3 întrebări și reacţiilor corespunzătoare la acestea (Editura Art practice,
1.4 răspunsuri - ordonarea cronologică a imaginilor care Educațional) fişe de lucru,
2.3  Povestirea orală a reprezintă momente ale acţiunii textului teme pentru
3.1 unui text citit audiat Resurse acasă),
3.2  A cere și a da - relatarea, în succesiune logică, a procedurale: portofoliul,
3.4 informații întâmplărilor din textul audiat observarea proiectul
4.1  Două puncte - precizarea evenimentelor din textul dirijată,
4.2 audiat, folosind expresiile: la început, mai conversaţia, probă de
Text suport: Ce întâi, prima dată, apoi, după aceea, până explicaţia, evaluare
băiat!, la urmă etc. învăţarea prin orală/scrisă
AVAP
după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe descoperire, jocul
Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după didactică, munca
criterii precum: număr de sunete, sunet independentă
iniţial, sunet final etc.
- dezvoltarea sau simplificarea unei Forme de
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor organizare a
cuvinte colectivului:
- conversaţii pe teme de interes pentru activitatea
copii frontală, activitate
- participarea la discuţii în perechi/în grup în echipă,
activitate în
pe teme de interes (timpul liber, animalul
perechi, activitate
preferat, cartea preferată, prezentarea individuală
produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- recomandarea unor cărţi/
poveşti/povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin Resurse materiale: Observarea
unul dintre factori rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică
1.5 este 6 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare elevului, fişe de (probe orale,
1.6 a unei sume/ diferenţe de termeni egali lucru, culegeri, probe
3.1 Pădurea, mediu - crearea unor probleme după imagini / numărătoare practice, fişe
natural de viaţă desene / scheme / exerciţii / formule poziţională, axa de lucru,
- formularea şi rezolvarea unor probleme numerelor, teme pentru
CLR pornind de la o tematică dată /de la figurine, magneţi, acasă),
numere date /de la verbe / expresii care riglete, atlas, portofoliul,
sugerează operaţii ilustraţii, planşe, proiectul
- investigarea unui mediu de viaţă natural globul pământesc,
sau artificial (balta / acvariul, pădurea / hartă, cuburi,
parcul etc.) pentru a identifica plantele şi diverse materiale
animalele care îl populează, condiţiile de necesare
viaţă şi adaptările la mediu experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în echipă,
în perechi,
individuală

Activități pe discipline
Religie
M Activitati integrate
A CLR 1.Dialogul în - selectarea/formularea unor titluri Resurse materiale: observarea
R situații concrete potrivite textelor scurte audiate manual, jetoane sistematică
T 1.1 - audierea unor poveşti, descrieri, colorate (probe
I 1.2  Formularea de instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea Caiet de lucru orale, probe
1.3 întrebări și reacţiilor corespunzătoare la acestea (Editura Art practice,
1.4 răspunsuri - ordonarea cronologică a imaginilor care Educațional) fişe de lucru,
2.3  Povestirea orală a reprezintă momente ale acţiunii textului teme pentru
3.1 unui text citit audiat Resurse acasă),
3.2  A cere și a da - relatarea, în succesiune logică, a procedurale: portofoliul,
3.4 informații întâmplărilor din textul audiat observarea proiectul
4.1  Două puncte - precizarea evenimentelor din textul dirijată,
4.2 audiat, folosind expresiile: la început, mai conversaţia, probă de
MM Text suport: Ce întâi, prima dată, apoi, după aceea, până explicaţia, evaluare
la urmă etc. învăţarea prin orală/scrisă
băiat!,
după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe descoperire, jocul
Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după didactică, munca
criterii precum: număr de sunete, sunet independentă
iniţial, sunet final etc.
- dezvoltarea sau simplificarea unei Forme de
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor organizare a
cuvinte colectivului:
- conversaţii pe teme de interes pentru activitatea
copii frontală, activitate
- participarea la discuţii în perechi/în grup în echipă,
activitate în
pe teme de interes (timpul liber, animalul
perechi, activitate
preferat, cartea preferată, prezentarea individuală
produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- recomandarea unor cărţi/
poveşti/povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
Activitati pe discipline
Lb.Engleză
Activitati integrate
MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin Resurse materiale: Observarea
unul dintre factori rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică
1.5 este 6 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare elevului, fişe de (probe orale,
1.6 a unei sume/ diferenţe de termeni egali lucru, culegeri, probe
3.1 Pădurea, mediu - crearea unor probleme după imagini / numărătoare practice, fişe
natural de viaţă desene / scheme / exerciţii / formule poziţională, axa de lucru,
- formularea şi rezolvarea unor probleme numerelor, teme pentru
MM pornind de la o tematică dată /de la figurine, magneţi, acasă),
numere date /de la verbe / expresii care riglete, atlas, portofoliul,
sugerează operaţii ilustraţii, planşe, proiectul
- investigarea unui mediu de viaţă natural globul pământesc,
sau artificial (balta / acvariul, pădurea / hartă, cuburi,
parcul etc.) pentru a identifica plantele şi diverse materiale
animalele care îl populează, condiţiile de necesare
viaţă şi adaptările la mediu experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în echipă,
în perechi,
individuală
AVAP Muzica, pasiunea Discuții despre: Muzica, pasiunea mea, Hârtie liniată și Observarea
1.2; mea Instrumente muzicale de jucărie -pag. nr. 6 neliniată modului de
din manual creion grafit, lucru și
2.2; Elemente de limbaj Asemănări și deosebiri între exprimarea creioane colorate, implicarea în
plastic: linia, prin muzică și exprimarea prin desen -pag. cerate, peniță, activitățile
2.3 punctul, forma nr. 8. radieră, acuarele, propuse
Realizarea de desene libere, inspirate de tușuri, guașe,
Tehnici de lucru: audiții: Zborul cărăbușului și Lacul tempera, acrilice,
linie modulată, lebedelor - pag. nr. 8. ulei, hârtie Analiza
CLR repetiție, Recunoașterea instrumentelor muzicale - colorată, pensulă, produselor
pensulație pag. nr. 9. burete, foarfece, obținute,
lipici, ziare sau după criterii
Produse ale reviste vechi etc. date
activității: desen Caietul elevului -
liber, decorații, pag. 41-48 Bifarea
compoziții, obiecte căsuțelor
utile date la pag.
12 din
manual
M Activitati integrate
I CLR 1.Dialogul în - selectarea/formularea unor titluri Resurse materiale: observarea
E 1.1 situații concrete potrivite textelor scurte audiate manual, jetoane sistematică
R 1.2 - audierea unor poveşti, descrieri, colorate (probe
C 1.3  Formularea de instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea Caiet de lucru orale, probe
U
1.4 întrebări și reacţiilor corespunzătoare la acestea (Editura Art practice,
R
I 2.3 răspunsuri - ordonarea cronologică a imaginilor care Educațional) fişe de lucru,
3.1  Povestirea orală a reprezintă momente ale acţiunii textului teme pentru
3.2 unui text citit audiat Resurse acasă),
3.4  A cere și a da - relatarea, în succesiune logică, a procedurale: portofoliul,
4.1 informații întâmplărilor din textul audiat observarea proiectul
4.2  Două puncte - precizarea evenimentelor din textul dirijată,
MM audiat, folosind expresiile: la început, mai conversaţia, probă de
Text suport: Ce întâi, prima dată, apoi, după aceea, până explicaţia, evaluare
băiat!, la urmă etc. învăţarea prin orală/scrisă
după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe descoperire, jocul
Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după didactică, munca
criterii precum: număr de sunete, sunet independentă
iniţial, sunet final etc.
- dezvoltarea sau simplificarea unei Forme de
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor organizare a
cuvinte colectivului:
- conversaţii pe teme de interes pentru activitatea
copii frontală, activitate
- participarea la discuţii în perechi/în grup în echipă,
activitate în
pe teme de interes (timpul liber, animalul
perechi, activitate
preferat, cartea preferată, prezentarea individuală
produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- recomandarea unor cărţi/
poveşti/povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
CLR 1.Dialogul în - selectarea/formularea unor titluri Resurse materiale: observarea
1.1 situații concrete potrivite textelor scurte audiate manual, jetoane sistematică
1.2 - audierea unor poveşti, descrieri, colorate (probe
1.3  Formularea de instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea Caiet de lucru orale, probe
1.4 întrebări și reacţiilor corespunzătoare la acestea (Editura Art practice,
2.3 răspunsuri - ordonarea cronologică a imaginilor care Educațional) fişe de lucru,
3.1  Povestirea orală a reprezintă momente ale acţiunii textului teme pentru
3.2 unui text citit audiat Resurse acasă),
3.4  A cere și a da - relatarea, în succesiune logică, a procedurale: portofoliul,
4.1 informații întâmplărilor din textul audiat observarea proiectul
4.2  Două puncte - precizarea evenimentelor din textul dirijată,
audiat, folosind expresiile: la început, mai conversaţia, probă de
AVAP evaluare
Text suport: Ce întâi, prima dată, apoi, după aceea, până explicaţia,
băiat!, la urmă etc. învăţarea prin orală/scrisă
după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe descoperire, jocul
Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după didactică, munca
criterii precum: număr de sunete, sunet independentă
iniţial, sunet final etc.
- dezvoltarea sau simplificarea unei Forme de
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor organizare a
cuvinte colectivului:
- conversaţii pe teme de interes pentru activitatea
copii frontală, activitate
- participarea la discuţii în perechi/în grup în echipă,
activitate în
pe teme de interes (timpul liber, animalul
perechi, activitate
preferat, cartea preferată, prezentarea individuală
produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- recomandarea unor cărţi/
poveşti/povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin Resurse materiale: Observarea
1.5 unul dintre factori rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică
1.6 este 7, 8, 9 sau 10 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare elevului, fişe de (probe orale,
3.1 a unei sume/ diferenţe de termeni egali lucru, culegeri, probe
3.2 Parcul, mediu - compararea rezultatelor obţinute la numărătoare practice, fişe
artificial de viaţă exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de poziţională, axa de lucru,
CLR ordine diferite numerelor, teme pentru
- crearea unor probleme după imagini / figurine, magneţi, acasă),
desene / scheme / exerciţii / formule riglete, atlas, portofoliul,
- formularea şi rezolvarea unor probleme ilustraţii, planşe, proiectul
pornind de la o tematică dată /de la globul pământesc,
numere date /de la verbe / expresii care hartă, cuburi,
sugerează operaţii diverse materiale
- investigarea unui mediu de viaţă natural necesare
sau artificial (balta /acvariul, pădurea / experimentelor
parcul etc.) pentru a identifica plantele şi Resurse
animalele care îl populează, condiţiile de procedurale:
viaţă şi adaptările la mediu observarea
- exprimarea unor opinii (acord / dirijată,
dezacord) cu privire la anumite atitudini şi conversaţia,
comportamente observate în mediile de explicaţia,
viaţă explorate învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în echipă,
în perechi,
individuală

MM Elemente de ● audiţia – joc pentru diferenţierea Resurse materiale: ● observare


1.1 limbaj muzical intuitivă a duratelor, a intensităţilor și a manualul sistematică
2.1 Interpretarea înălţimii sunetelor muzicale; asocierea tipărit/digital, ● evaluare
2.3 Nuanţe – Tare, acestora cu mişcări sugestive ale braţelor caietul, surse audio orală
3.1 încet, mediu ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de ● temă de
Cântec vesel/ trist înălţimi diferite (exemplu - cântecul Resurse lucru în clasă
Procedee Coroana de Gr. Teodosiu) procedurale: ● inter-
armonico- ● crearea unei atmosfere propice însuşirii Metode: evaluare
CLR polifonice (solist- cântecului, prin prezentarea unor conversaţia, ●auto-
cor, lanţ, dialog, materiale muzicale sau ilustrative potrivite explicaţia, evaluare
grupe alternative) ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv exerciţiul, munca
13. Nuanțe – tare/ – grupuri mici – colectiv independentă,
încet/ mediu ● identificarea intensității diferite a jocul
manual pag. 6-7 sunetului într-un cântec audiat didactic
caiet pag. 34-35 ● interpretarea unor cântece folosind Organizare:
intensități diferite, după auz sau pe baza activitate frontală,
metodei Breazul-Saxu individuală şi pe
grupe

J Activitati pe discipline
O Ed. fizică
I Activitati integrate

CLR 1.Dialogul în - selectarea/formularea unor titluri Resurse materiale: observarea


1.1 situații concrete potrivite textelor scurte audiate manual, jetoane sistematică
1.2 - audierea unor poveşti, descrieri, colorate (probe
1.3  Formularea de instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea Caiet de lucru orale, probe
1.4 întrebări și reacţiilor corespunzătoare la acestea (Editura Art practice,
2.3 răspunsuri - ordonarea cronologică a imaginilor care Educațional) fişe de lucru,
3.1  Povestirea orală a reprezintă momente ale acţiunii textului teme pentru
3.2 unui text citit audiat Resurse acasă),
3.4  A cere și a da - relatarea, în succesiune logică, a procedurale: portofoliul,
4.1 informații întâmplărilor din textul audiat observarea proiectul
4.2  Două puncte - precizarea evenimentelor din textul dirijată,
audiat, folosind expresiile: la început, mai conversaţia, probă de
Text suport: Ce întâi, prima dată, apoi, după aceea, până explicaţia, evaluare
la urmă etc. învăţarea prin orală/scrisă
băiat!,
după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe descoperire, jocul
Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după didactică, munca
criterii precum: număr de sunete, sunet independentă
iniţial, sunet final etc.
- dezvoltarea sau simplificarea unei Forme de
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor organizare a
cuvinte colectivului:
- conversaţii pe teme de interes pentru activitatea
copii frontală, activitate
- participarea la discuţii în perechi/în grup în echipă,
activitate în
pe teme de interes (timpul liber, animalul
perechi, activitate
preferat, cartea preferată, prezentarea individuală
produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- recomandarea unor cărţi/
poveşti/povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin Resurse materiale: Observarea
1.5 unul dintre factori rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică
1.6 este 7, 8, 9 sau 10 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare elevului, fişe de (probe orale,
3.1 a unei sume/ diferenţe de termeni egali lucru, culegeri, probe
3.2 Parcul, mediu - compararea rezultatelor obţinute la numărătoare practice, fişe
artificial de viaţă exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de poziţională, axa de lucru,
ordine diferite numerelor, teme pentru
- crearea unor probleme după imagini / figurine, magneţi, acasă),
desene / scheme / exerciţii / formule riglete, atlas, portofoliul,
- formularea şi rezolvarea unor probleme ilustraţii, planşe, proiectul
pornind de la o tematică dată /de la globul pământesc,
numere date /de la verbe / expresii care hartă, cuburi,
sugerează operaţii diverse materiale
- investigarea unui mediu de viaţă natural necesare
sau artificial (balta /acvariul, pădurea / experimentelor
parcul etc.) pentru a identifica plantele şi Resurse
animalele care îl populează, condiţiile de procedurale:
viaţă şi adaptările la mediu observarea
- exprimarea unor opinii (acord / dirijată,
dezacord) cu privire la anumite atitudini şi conversaţia,
comportamente observate în mediile de explicaţia,
viaţă explorate învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în echipă,
în perechi,
individuală

MM Elemente de ● audiţia – joc pentru diferenţierea Resurse materiale: ● observare


1.1 limbaj muzical intuitivă a duratelor, a intensităţilor și a manualul sistematică
2.1 Interpretarea înălţimii sunetelor muzicale; asocierea tipărit/digital, ● evaluare
2.3 Nuanţe – Tare, acestora cu mişcări sugestive ale braţelor caietul, surse audio orală
3.1 încet, mediu ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de ● temă de
Cântec vesel/ trist înălţimi diferite (exemplu - cântecul Resurse lucru în clasă
Procedee Coroana de Gr. Teodosiu) procedurale: ● inter-
armonico- ● crearea unei atmosfere propice însuşirii Metode: evaluare
CLR polifonice (solist- cântecului, prin prezentarea unor conversaţia, ●auto-
cor, lanţ, dialog, materiale muzicale sau ilustrative potrivite explicaţia, evaluare
grupe alternative) ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv exerciţiul, munca
13. Nuanțe – tare/ – grupuri mici – colectiv independentă,
încet/ mediu ● identificarea intensității diferite a jocul
manual pag. 6-7 sunetului într-un cântec audiat didactic
caiet pag. 34-35 ● interpretarea unor cântece folosind Organizare:
intensități diferite, după auz sau pe baza activitate frontală,
metodei Breazul-Saxu individuală şi pe
grupe

V Activitati integrate
I CLR 1.Dialogul în - selectarea/formularea unor titluri Resurse materiale: observarea
N situații concrete potrivite textelor scurte audiate manual, jetoane sistematică
E 1.1 - audierea unor poveşti, descrieri, colorate (probe
R 1.2  Formularea de instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea Caiet de lucru orale, probe
I 1.3 întrebări și reacţiilor corespunzătoare la acestea (Editura Art practice,
1.4 răspunsuri - ordonarea cronologică a imaginilor care Educațional) fişe de lucru,
2.3  Povestirea orală a reprezintă momente ale acţiunii textului teme pentru
3.1 unui text citit audiat Resurse acasă),
3.2  A cere și a da - relatarea, în succesiune logică, a procedurale: portofoliul,
3.4 informații întâmplărilor din textul audiat observarea proiectul
4.1  Două puncte - precizarea evenimentelor din textul dirijată,
4.2 audiat, folosind expresiile: la început, mai conversaţia, probă de
Text suport: Ce întâi, prima dată, apoi, după aceea, până explicaţia, evaluare
la urmă etc. învăţarea prin orală/scrisă
băiat!,
după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe descoperire, jocul
Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după didactică, munca
criterii precum: număr de sunete, sunet independentă
iniţial, sunet final etc.
- dezvoltarea sau simplificarea unei Forme de
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor organizare a
MEM
cuvinte colectivului:
- conversaţii pe teme de interes pentru activitatea
copii frontală, activitate
- participarea la discuţii în perechi/în grup în echipă,
activitate în
pe teme de interes (timpul liber, animalul
perechi, activitate
preferat, cartea preferată, prezentarea individuală
produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- recomandarea unor cărţi/
poveşti/povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin Resurse materiale: Observarea
unul dintre factori rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică
1.5 este 7, 8, 9 sau 10 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare elevului, fişe de (probe orale,
1.6 a unei sume/ diferenţe de termeni egali lucru, culegeri, probe
3.1 Parcul, mediu - compararea rezultatelor obţinute la numărătoare practice, fişe
3.2 artificial de viaţă exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de poziţională, axa de lucru,
ordine diferite numerelor, teme pentru
- crearea unor probleme după imagini / figurine, magneţi, acasă),
desene / scheme / exerciţii / formule riglete, atlas, portofoliul,
CLR - formularea şi rezolvarea unor probleme ilustraţii, planşe, proiectul
pornind de la o tematică dată /de la globul pământesc,
numere date /de la verbe / expresii care hartă, cuburi,
sugerează operaţii diverse materiale
- investigarea unui mediu de viaţă natural necesare
sau artificial (balta /acvariul, pădurea / experimentelor
parcul etc.) pentru a identifica plantele şi Resurse
animalele care îl populează, condiţiile de procedurale:
viaţă şi adaptările la mediu observarea
- exprimarea unor opinii (acord / dirijată,
dezacord) cu privire la anumite atitudini şi conversaţia,
comportamente observate în mediile de explicaţia,
viaţă explorate învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în echipă,
în perechi,
individuală
Ed.
fizică
AVAP Muzica, pasiunea Discuții despre: Muzica, pasiunea mea, Hârtie liniată și Observarea
mea Instrumente muzicale de jucărie -pag. nr. 6 neliniată modului de
1.2; din manual creion grafit, lucru și
Elemente de limbaj Asemănări și deosebiri între exprimarea creioane colorate, implicarea în
2.2; plastic: linia, prin muzică și exprimarea prin desen -pag. cerate, peniță, activitățile
punctul, forma nr. 8. radieră, acuarele, propuse
2.3 Realizarea de desene libere, inspirate de tușuri, guașe,
Tehnici de lucru: audiții: Zborul cărăbușului și Lacul tempera, acrilice,
CLR linie modulată, lebedelor - pag. nr. 8. ulei, hârtie Analiza
repetiție, Recunoașterea instrumentelor muzicale - colorată, pensulă, produselor
pensulație pag. nr. 9. burete, foarfece, obținute,
lipici, ziare sau după criterii
Produse ale reviste vechi etc. date
activității: desen Caietul elevului -
liber, decorații, pag. 41-48 Bifarea
compoziții, obiecte căsuțelor
utile date la pag.
12 din
manual

Saptamana 15. 02- 19.02. 2021


Ziua Compet Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
ente - detalieri- -instrumente-
specifice

L Activitati integrate
U DP TRĂIRE ȘI Bucuria alungă tristeţea-Emoții de bază – a. materiale:
N 2.1 MANIFESTARE tristețea caiet, fişe de
I EMOȚIONALĂ lucru, rechizite
AVAP dialoguri având ca suport imagini care b. procedurale:
surprind emoţii de bază, cu ajutorul cărora conversaţia
să se analizeze, de exemplu, stările de euristică,
tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac exerciţiul, muncă
atunci când sunt...) independentă,
- aplicarea unor tehnici art-creative prin problematizarea,
care să se exprime diferite stări emoţionale: simularea, joc de
desene, cântece, modelaje din lut şi rol, joc didactic
plastilină, roluri în teatru, colaje, tapiserii c. forme de
din materiale textile etc. organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate
individuală,
activitate în
grup/ pe perechi
CLR 1.Dialogul în - selectarea/formularea unor titluri potrivite Resurse observarea
1.1 situații concrete textelor scurte audiate materiale: sistematică
1.2 - audierea unor poveşti, descrieri, manual, jetoane (probe
1.3  Formularea de instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea colorate orale, probe
1.4 întrebări și reacţiilor corespunzătoare la acestea Caiet de lucru practice,
2.3 răspunsuri - ordonarea cronologică a imaginilor care (Editura Art fişe de lucru,
3.1  Povestirea orală reprezintă momente ale acţiunii textului Educațional) teme pentru
3.2 a unui text citit audiat acasă),
3.4  A cere și a da - relatarea, în succesiune logică, a Resurse portofoliul,
4.1 informații întâmplărilor din textul audiat procedurale: proiectul
4.2  Două puncte - precizarea evenimentelor din textul audiat, observarea
AVAP folosind expresiile: la început, mai întâi, dirijată, probă de
Text suport: Ce prima dată, apoi, după aceea, până la urmă conversaţia, evaluare
băiat!, etc. explicaţia, orală/scrisă
după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe învăţarea prin
Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după descoperire,
criterii precum: număr de sunete, sunet jocul didactică,
iniţial, sunet final etc. munca
- dezvoltarea sau simplificarea unei independentă
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor
cuvinte Forme de
- conversaţii pe teme de interes pentru copii organizare a
- participarea la discuţii în perechi/în grup colectivului:
pe teme de interes (timpul liber, animalul activitatea
preferat, cartea preferată, prezentarea frontală,
produselor activităţii şcolare etc.) activitate în
echipă, activitate
- formularea unei opinii referitoare la un
în perechi,
personaj/o întâmplare/un mod de activitate
comportament etc. individuală
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- recomandarea unor cărţi/
poveşti/povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin Resurse Observarea
1.5 unul dintre rezolvarea unor probleme practice materiale: sistematică
1.6 factori este 7, 8, - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a manual, caietul (probe orale,
3.1 9 sau 10 unei sume/ diferenţe de termeni egali elevului, fişe de probe
3.2 - compararea rezultatelor obţinute la lucru, culegeri, practice, fişe
Parcul, mediu exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de numărătoare de lucru,
artificial de viaţă ordine diferite poziţională, axa teme pentru
- crearea unor probleme după imagini / numerelor, acasă),
desene / scheme / exerciţii / formule figurine, magneţi, portofoliul,
- formularea şi rezolvarea unor probleme riglete, atlas, proiectul
pornind de la o tematică dată /de la numere ilustraţii, planşe,
date /de la verbe / expresii care sugerează globul
operaţii pământesc,
- investigarea unui mediu de viaţă natural hartă, cuburi,
sau artificial (balta /acvariul, pădurea / diverse materiale
parcul etc.) pentru a identifica plantele şi necesare
animalele care îl populează, condiţiile de experimentelor
viaţă şi adaptările la mediu Resurse
- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) procedurale:
cu privire la anumite atitudini şi observarea
comportamente observate în mediile de dirijată,
viaţă explorate conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
AVAP Instrumente Discuții despre instrumentul de muzică Hârtie liniată și Observarea
muzicale de preferat -pag. 41 din caietul elevului. neliniată modului de
jucărie Desenarea instrumentului de muzică creion grafit, lucru și
1.2; preferat creioane implicarea în
Linie modulată – Decorarea unui element dat, cu note colorate, cerate, activitățile
2.2; desen liber muzicale, prin desen sau prin colaj - pag. 42, peniță, radieră, propuse
-Instrument 43, 44 din caiet. acuarele, tușuri,
2.3 muzical guașe, tempera,
acrilice, ulei, Analiza
MEM hârtie colorată, produselor
pensulă, burete, obținute,
foarfece, lipici, după criterii
ziare sau reviste date
MM vechi etc.
Caietul elevului - Bifarea
pag. 41-48 căsuțelor
date la pag.
12 din manual
M Activitati integrate
A CLR 1.Dialogul în - selectarea/formularea unor titluri potrivite Resurse observarea
R 1.1 situații concrete textelor scurte audiate materiale: sistematică
T 1.2 - audierea unor poveşti, descrieri, manual, jetoane (probe
I 1.3  Formularea de instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea colorate orale, probe
1.4 întrebări și reacţiilor corespunzătoare la acestea Caiet de lucru practice,
2.3 răspunsuri - ordonarea cronologică a imaginilor care (Editura Art fişe de lucru,
3.1  Povestirea orală reprezintă momente ale acţiunii textului Educațional) teme pentru
3.2 a unui text citit audiat acasă),
3.4  A cere și a da - relatarea, în succesiune logică, a Resurse portofoliul,
4.1 informații întâmplărilor din textul audiat procedurale: proiectul
4.2  Două puncte - precizarea evenimentelor din textul audiat, observarea
folosind expresiile: la început, mai întâi, dirijată, probă de
AVAP evaluare
Text suport: Ce prima dată, apoi, după aceea, până la urmă conversaţia,
etc. explicaţia, orală/scrisă
băiat!,
după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe învăţarea prin
Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după descoperire,
criterii precum: număr de sunete, sunet jocul didactică,
iniţial, sunet final etc. munca
- dezvoltarea sau simplificarea unei independentă
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor
cuvinte Forme de
- conversaţii pe teme de interes pentru copii organizare a
- participarea la discuţii în perechi/în grup colectivului:
pe teme de interes (timpul liber, animalul activitatea
preferat, cartea preferată, prezentarea frontală,
produselor activităţii şcolare etc.) activitate în
echipă, activitate
- formularea unei opinii referitoare la un
în perechi,
personaj/o întâmplare/un mod de activitate
comportament etc. individuală
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- recomandarea unor cărţi/
poveşti/povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
Activitati pe discipline
Religie
Lb.
engleză
Activitati integrate
MEM Înmulţirea când - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii Resurse Observarea
1.5 unul dintre (comutativitate, asociativitate, element materiale: sistematică
factori este o sau neutru), fără precizarea terminologiei manual, caietul (probe orale,
1. elevului, fişe de probe
Proprietăţile lucru, culegeri, practice, fişe
înmulţirii numărătoare de lucru,
poziţională, axa teme pentru
numerelor, acasă),
figurine, magneţi, portofoliul,
riglete, atlas, proiectul
ilustraţii, planşe,
globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală

M Activitati integrate
I CLR 1.Dialogul în - selectarea/formularea unor titluri potrivite Resurse observarea
E 1.1 situații concrete textelor scurte audiate materiale: sistematică
R 1.2 - audierea unor poveşti, descrieri, manual, jetoane (probe
C 1.3  Formularea de instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea colorate orale, probe
U
1.4 întrebări și reacţiilor corespunzătoare la acestea Caiet de lucru practice,
R
I 2.3 răspunsuri - ordonarea cronologică a imaginilor care (Editura Art fişe de lucru,
3.1  Povestirea orală reprezintă momente ale acţiunii textului Educațional) teme pentru
3.2 a unui text citit audiat acasă),
3.4  A cere și a da - relatarea, în succesiune logică, a Resurse portofoliul,
4.1 informații întâmplărilor din textul audiat procedurale: proiectul
4.2  Două puncte - precizarea evenimentelor din textul audiat, observarea
folosind expresiile: la început, mai întâi, dirijată, probă de
Text suport: Ce prima dată, apoi, după aceea, până la urmă conversaţia, evaluare
orală/scrisă
băiat!, etc. explicaţia,
după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe învăţarea prin
Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după descoperire,
criterii precum: număr de sunete, sunet jocul didactică,
iniţial, sunet final etc. munca
- dezvoltarea sau simplificarea unei independentă
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor
cuvinte Forme de
- conversaţii pe teme de interes pentru copii organizare a
- participarea la discuţii în perechi/în grup colectivului:
pe teme de interes (timpul liber, animalul activitatea
preferat, cartea preferată, prezentarea frontală,
produselor activităţii şcolare etc.) activitate în
echipă, activitate
- formularea unei opinii referitoare la un
în perechi,
personaj/o întâmplare/un mod de activitate
comportament etc. individuală
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- recomandarea unor cărţi/
poveşti/povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
CLR 1.Dialogul în - selectarea/formularea unor titluri potrivite Resurse observarea
1.1 situații concrete textelor scurte audiate materiale: sistematică
1.2 - audierea unor poveşti, descrieri, manual, jetoane (probe
1.3  Formularea de instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea colorate orale, probe
1.4 întrebări și reacţiilor corespunzătoare la acestea Caiet de lucru practice,
2.3 răspunsuri - ordonarea cronologică a imaginilor care (Editura Art fişe de lucru,
3.1  Povestirea orală reprezintă momente ale acţiunii textului Educațional) teme pentru
3.2 a unui text citit audiat acasă),
3.4  A cere și a da - relatarea, în succesiune logică, a Resurse portofoliul,
4.1 informații întâmplărilor din textul audiat procedurale: proiectul
4.2  Două puncte - precizarea evenimentelor din textul audiat, observarea
AVAP folosind expresiile: la început, mai întâi, dirijată, probă de
Text suport: Ce prima dată, apoi, după aceea, până la urmă conversaţia, evaluare
etc. explicaţia, orală/scrisă
băiat!,
după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe învăţarea prin
Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după descoperire,
criterii precum: număr de sunete, sunet jocul didactică,
iniţial, sunet final etc. munca
- dezvoltarea sau simplificarea unei independentă
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor
cuvinte Forme de
- conversaţii pe teme de interes pentru copii organizare a
- participarea la discuţii în perechi/în grup colectivului:
pe teme de interes (timpul liber, animalul activitatea
preferat, cartea preferată, prezentarea frontală,
produselor activităţii şcolare etc.) activitate în
echipă, activitate
- formularea unei opinii referitoare la un
în perechi,
personaj/o întâmplare/un mod de activitate
comportament etc. individuală
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- recomandarea unor cărţi/
poveşti/povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
MEM Înmulţirea când - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii Resurse Observarea .
1.5 unul dintre (comutativitate, asociativitate, element materiale: sistematică
factori este o sau neutru), fără precizarea terminologiei manual, caietul (probe orale,
1. elevului, fişe de probe
Proprietăţile lucru, culegeri, practice, fişe
înmulţirii numărătoare de lucru,
poziţională, axa teme pentru
numerelor, acasă),
figurine, magneţi, portofoliul,
riglete, atlas, proiectul
ilustraţii, planşe,
globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
Ed. fizică

J Activitati pe discipline
O Ed. fizică
I Activitati integrate

CLR 2.Repovestirea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse observarea


1.3 unei întâmplări prefixe sau sufixe (fără terminologie) materiale: sistematică
1.4 citite - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi manual, (probe orale,
2.3 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe Caiet de lucru probe
3.1  Intonarea mână, marionete, măşti etc. (Editura Art practice, fişe
3.2 propozițiilor - jocuri de rol: întâlniri cu personaje Educațional) de lucru,
4.1  Formularea fantastice, întâmplări petrecute în vis, teme pentru
4.2 răspunsurilor la călătorii în lumi imaginare Resurse acasă),
întrebări - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
 Scrierea pe textelor scurte (citire cu voce tare/în observarea proiectul
liniatură şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire dirijată,
ştafetă etc.) conversaţia, probă de
dictando - citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia, evaluare
 Cuvinte cu repere (alineatul, linia de dialog) sau învăţarea prin orală/scrisă
înțeles opus respectând un detaliu/o idee din text (joc: descoperire,
„Găseşte şi citeşte”) jocul didactică,
- aranjarea unei suite de propoziţii după munca
Text suport: ordinea logică de desfăşurare a independentă
Cel mai bun evenimentelor din mesajul audiat
prieten, după - transcrieri selective de cuvinte şi fraze Forme de
Victor Sivetidis dintr-un scurt text pe teme cunoscute organizare a
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a colectivului:
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, activitatea
velină, respectând încadrarea în pagina de frontală,
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), activitate în
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte echipă, activitate
- activităţi care implică folosirea în perechi,
calculatorului pentru redactarea unor activitate
enunţuri/texte scurte individuală
MEM Înmulţirea când - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii Resurse Observarea
1.5 unul dintre (comutativitate, asociativitate, element materiale: sistematică
factori este o sau neutru), fără precizarea terminologiei manual, caietul (probe orale,
1. elevului, fişe de probe
AVAP Proprietăţile lucru, culegeri, practice, fişe
înmulţirii numărătoare de lucru,
poziţională, axa teme pentru
numerelor, acasă),
figurine, magneţi, portofoliul,
riglete, atlas, proiectul
ilustraţii, planşe,
globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
MM Elemente de Cîntec: A ruginit frunza din vii Resurse ● observare
1.1 limbaj muzical materiale: sistematică
2.1 Interpretarea ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă manualul ● evaluare
2.3 Nuanţe – Tare, a duratelor, a intensităţilor și a înălţimii tipărit/digital, orală
3.1 încet, mediu sunetelor; asocierea acestora cu mişcări caietul, surse ● temă de
Cântec vesel/ sugestive ale braţelor audio lucru în clasă
trist ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de ● inter-
CLR Procedee înălţimi diferite (exemplu - cântecul Resurse evaluare
armonico- Coroana de Gr. Teodosiu) procedurale: ●auto-
polifonice (solist- ● crearea unei atmosfere propice însuşirii Metode: evaluare
cor, lanţ, dialog, cântecului, prin prezentarea unor materiale conversaţia,
grupe muzicale sau ilustrative potrivite explicaţia,
alternative) ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – exerciţiul, munca
14. Cântec vesel. grupuri mici – colectiv independentă,
Cântec trist ● identificarea cântecelor vesele/triste, jocul
manual pag. 8-9 după versuri/linie melodică didactic
caiet pag. 36-37 Organizare:
activitate
frontală,
individuală şi pe
grupe

V Activitati integrate
I CLR 2.Repovestirea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse observarea
N 1.3 unei întâmplări prefixe sau sufixe (fără terminologie) materiale: sistematică
E 1.4 citite - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi manual, (probe orale,
R 2.3 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe Caiet de lucru probe
I
3.1  Intonarea mână, marionete, măşti etc. (Editura Art practice, fişe
3.2 propozițiilor - jocuri de rol: întâlniri cu personaje Educațional) de lucru,
4.1  Formularea fantastice, întâmplări petrecute în vis, teme pentru
4.2 răspunsurilor la călătorii în lumi imaginare Resurse acasă),
MEM întrebări - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
 Scrierea pe textelor scurte (citire cu voce tare/în observarea proiectul
liniatură şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire dirijată,
dictando ştafetă etc.) conversaţia, probă de
- citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia, evaluare
 Cuvinte cu repere (alineatul, linia de dialog) sau învăţarea prin orală/scrisă
înțeles opus respectând un detaliu/o idee din text (joc: descoperire,
„Găseşte şi citeşte”) jocul didactică,
- aranjarea unei suite de propoziţii după munca
Text suport: ordinea logică de desfăşurare a independentă
Cel mai bun evenimentelor din mesajul audiat
prieten, după - transcrieri selective de cuvinte şi fraze Forme de
Victor Sivetidis dintr-un scurt text pe teme cunoscute organizare a
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a colectivului:
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, activitatea
velină, respectând încadrarea în pagina de frontală,
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), activitate în
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte echipă, activitate
- activităţi care implică folosirea în perechi,
calculatorului pentru redactarea unor activitate
enunţuri/texte scurte individuală
MEM Înmulţirea când - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii Resurse Observarea
1.5 unul dintre (comutativitate, asociativitate, element materiale: sistematică
factori este o sau neutru), fără precizarea terminologiei manual, caietul (probe orale,
MM 1. elevului, fişe de probe
Proprietăţile lucru, culegeri, practice, fişe
înmulţirii numărătoare de lucru,
poziţională, axa teme pentru
numerelor, acasă),
figurine, magneţi, portofoliul,
riglete, atlas, proiectul
ilustraţii, planşe,
globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
MM Elemente de Cîntec: Ceata lui Pițigoi Resurse ● observare
1.1 limbaj muzical ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă materiale: sistematică
2.1 Interpretarea a duratelor, a intensităţilor și a înălţimii manualul ● evaluare
2.3 Nuanţe – Tare, sunetelor; asocierea acestora cu mişcări tipărit/digital, orală
3.1 încet, mediu sugestive ale braţelor caietul, surse ● temă de
Cântec vesel/ ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de audio lucru în clasă
trist înălţimi diferite (exemplu - cântecul ● inter-
Procedee Coroana de Gr. Teodosiu) Resurse evaluare
armonico- ● crearea unei atmosfere propice însuşirii procedurale: ●auto-
polifonice (solist- cântecului, prin prezentarea unor materiale Metode: evaluare
cor, lanţ, dialog, muzicale sau ilustrative potrivite conversaţia,
grupe ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – explicaţia,
alternative) grupuri mici – colectiv exerciţiul, munca
14. Cântec vesel. ● identificarea cântecelor vesele/triste, independentă,
Cântec trist după versuri/linie melodică jocul
manual pag. 8-9 didactic
caiet pag. 36-37 Organizare:
activitate
frontală,
individuală şi pe
grupe

Activitati pe discipline
AVAP Instrumente Discuții despre instrumentul de muzică Hârtie liniată și Observarea
muzicale de preferat -pag. 41 din caietul elevului. neliniată modului de
1.2; jucărie Desenarea instrumentului de muzică creion grafit, lucru și
preferat creioane implicarea în
2.2; Linie modulată – Decorarea unui element dat, cu note colorate, cerate, activitățile
desen liber muzicale, prin desen sau prin colaj - pag. 42, peniță, radieră, propuse
2.3 -Instrument 43, 44 din caiet. acuarele, tușuri,
muzical guașe, tempera,
acrilice, ulei, Analiza
hârtie colorată, produselor
pensulă, burete, obținute,
foarfece, lipici, după criterii
MM ziare sau reviste date
vechi etc.
Caietul elevului - Bifarea
pag. 41-48 căsuțelor
date la pag.
12 din manual

Saptamana : 22. 02- 26.02. 2021


Ziua Compet Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
ente - detalieri- -instrumente-
specifice

L Activitati integrate
U DP TRĂIRE ȘI Nu te împrieteni cu frica!-Emoții de bază - a. materiale:
N 2.1 MANIFESTARE frica caiet, fişe de
I AVAP EMOȚIONALĂ lucru, rechizite
- participarea la scurte scenete, prin b. procedurale:
atribuirea unor roluri, pentru exersarea conversaţia
exprimării emoţiilor în situaţii variate euristică,
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi exerciţiul, muncă
comportamente independentă,
problematizarea,
simularea, joc de
rol, joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/
pe perechi
CLR 2.Repovestirea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse observarea
1.3 unei întâmplări prefixe sau sufixe (fără terminologie) materiale: sistematică
1.4 citite - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi manual, (probe orale,
2.3 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe Caiet de lucru probe
3.1  Intonarea mână, marionete, măşti etc. (Editura Art practice, fişe
3.2 propozițiilor - jocuri de rol: întâlniri cu personaje Educațional) de lucru,
4.1  Formularea fantastice, întâmplări petrecute în vis, teme pentru
4.2 răspunsurilor la călătorii în lumi imaginare Resurse acasă),
MM întrebări - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
 Scrierea pe textelor scurte (citire cu voce tare/în observarea proiectul
liniatură şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire dirijată,
dictando ştafetă etc.) conversaţia, probă de
 Cuvinte cu - citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia, evaluare
repere (alineatul, linia de dialog) sau învăţarea prin orală/scrisă
înțeles opus
respectând un detaliu/o idee din text (joc: descoperire, jocul
„Găseşte şi citeşte”) didactică, munca
Text suport: - aranjarea unei suite de propoziţii după independentă
Cel mai bun ordinea logică de desfăşurare a
prieten, după evenimentelor din mesajul audiat Forme de
Victor Sivetidis - transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a activitatea
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, frontală,
velină, respectând încadrarea în pagina de activitate în
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), echipă, activitate
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte în perechi,
- activităţi care implică folosirea activitate
calculatorului pentru redactarea unor individuală
enunţuri/texte scurte
MEM Ordinea - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării Resurse Observarea
1.5 efectuării operaţiilor materiale: sistematică
1.6 operaţiilor - rezolvarea de probleme în care sunt manual, caietul (probe orale,
necesare operaţii de acelaşi ordin / de elevului, fişe de probe
ordine diferite lucru, culegeri, practice, fişe
numărătoare de lucru,
- compararea rezultatelor obţinute la poziţională, axa teme pentru
exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de numerelor, acasă),
ordine diferite figurine, magneţi, portofoliul,
- crearea unor probleme după imagini / riglete, atlas, proiectul
desene / scheme / exerciţii / formule ilustraţii, planşe,
globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
AVAP Instrumente Confecționarea unui instrument muzical de Hârtie liniată și Observarea
musicale de jucărie cu ajutorul materialelor din natură - neliniată modului de
jucărie pag. nr.10, 11 din manual. creion grafit, lucru și
1.2; Descoperirea identității artistului picturii creioane implicarea în
date – subiectul este legat de muzică – pag. colorate, cerate, activitățile
2.2; 45 din caiet. peniță, radieră, propuse
Realizarea rochiei unei balerine prin tehnica acuarele, tușuri,
2.3 kirigami - pag. 46, 47, 48 din caietul elevului guașe, tempera,
acrilice, ulei, Analiza
hârtie colorată, produselor
pensulă, burete, obținute,
foarfece, lipici, după criterii
ziare sau reviste date
vechi etc.
Caietul elevului - Bifarea
pag. 41-48 căsuțelor date
la pag. 12 din
manual
M Activitati integrate
A CLR 2.Repovestirea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse observarea
R 1.3 unei întâmplări prefixe sau sufixe (fără terminologie) materiale: sistematică
T 1.4 citite - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi manual, (probe orale,
I 2.3 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe Caiet de lucru probe
3.1  Intonarea mână, marionete, măşti etc. (Editura Art practice, fişe
3.2 propozițiilor - jocuri de rol: întâlniri cu personaje Educațional) de lucru,
4.1  Formularea fantastice, întâmplări petrecute în vis, teme pentru
4.2 răspunsurilor la călătorii în lumi imaginare Resurse acasă),
MM întrebări - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
 Scrierea pe textelor scurte (citire cu voce tare/în observarea proiectul
liniatură şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire dirijată,
dictando ştafetă etc.) conversaţia, probă de
 Cuvinte cu - citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia, evaluare
înțeles opus repere (alineatul, linia de dialog) sau învăţarea prin orală/scrisă
respectând un detaliu/o idee din text (joc: descoperire, jocul
„Găseşte şi citeşte”) didactică, munca
Text suport: - aranjarea unei suite de propoziţii după independentă
Cel mai bun ordinea logică de desfăşurare a
prieten, după evenimentelor din mesajul audiat Forme de
Victor Sivetidis - transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a activitatea
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, frontală,
velină, respectând încadrarea în pagina de activitate în
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), echipă, activitate
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte în perechi,
- activităţi care implică folosirea activitate
calculatorului pentru redactarea unor individuală
enunţuri/texte scurte
Activitati pe discipline
Religie
Lb.
engleză
Activitati integrate
MEM Ordinea - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării Resurse Observarea
1.5 efectuării operaţiilor materiale: sistematică
1.6 operaţiilor - rezolvarea de probleme în care sunt manual, caietul (probe orale,
necesare operaţii de acelaşi ordin / de elevului, fişe de probe
ordine diferite lucru, culegeri, practice, fişe
numărătoare de lucru,
- compararea rezultatelor obţinute la poziţională, axa teme pentru
exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de numerelor, acasă),
ordine diferite figurine, magneţi, portofoliul,
- crearea unor probleme după imagini / riglete, atlas, proiectul
desene / scheme / exerciţii / formule ilustraţii, planşe,
globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală

M Activitati integrate
I CLR 2.Repovestirea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse observarea
E 1.3 unei întâmplări prefixe sau sufixe (fără terminologie) materiale: sistematică
R 1.4 citite - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi manual, (probe orale,
C 2.3 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe Caiet de lucru probe
U
R
3.1  Intonarea mână, marionete, măşti etc. (Editura Art practice, fişe
I 3.2 propozițiilor - jocuri de rol: întâlniri cu personaje Educațional) de lucru,
4.1  Formularea fantastice, întâmplări petrecute în vis, teme pentru
4.2 răspunsurilor la călătorii în lumi imaginare Resurse acasă),
MEM întrebări - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
 Scrierea pe textelor scurte (citire cu voce tare/în observarea proiectul
liniatură şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire dirijată,
dictando ştafetă etc.) conversaţia, probă de
 Cuvinte cu - citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia, evaluare
repere (alineatul, linia de dialog) sau învăţarea prin orală/scrisă
înțeles opus
respectând un detaliu/o idee din text (joc: descoperire, jocul
„Găseşte şi citeşte”) didactică, munca
Text suport: - aranjarea unei suite de propoziţii după independentă
Cel mai bun ordinea logică de desfăşurare a
prieten, după evenimentelor din mesajul audiat Forme de
Victor Sivetidis - transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a activitatea
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, frontală,
velină, respectând încadrarea în pagina de activitate în
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), echipă, activitate
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte în perechi,
- activităţi care implică folosirea activitate
calculatorului pentru redactarea unor individuală
enunţuri/texte scurte
CLR 2.Repovestirea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse observarea
1.3 unei întâmplări prefixe sau sufixe (fără terminologie) materiale: sistematică
1.4 citite - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi manual, (probe orale,
2.3 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe Caiet de lucru probe
3.1  Intonarea mână, marionete, măşti etc. (Editura Art practice, fişe
3.2 propozițiilor - jocuri de rol: întâlniri cu personaje Educațional) de lucru,
4.1  Formularea fantastice, întâmplări petrecute în vis, teme pentru
4.2 răspunsurilor la călătorii în lumi imaginare Resurse acasă),
MM întrebări - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
 Scrierea pe textelor scurte (citire cu voce tare/în observarea proiectul
liniatură şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire dirijată,
dictando ştafetă etc.) conversaţia, probă de
 Cuvinte cu - citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia, evaluare
repere (alineatul, linia de dialog) sau învăţarea prin orală/scrisă
înțeles opus
respectând un detaliu/o idee din text (joc: descoperire, jocul
„Găseşte şi citeşte”) didactică, munca
Text suport: - aranjarea unei suite de propoziţii după independentă
Cel mai bun ordinea logică de desfăşurare a
prieten, după evenimentelor din mesajul audiat Forme de
Victor Sivetidis - transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a activitatea
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, frontală,
velină, respectând încadrarea în pagina de activitate în
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), echipă, activitate
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte în perechi,
- activităţi care implică folosirea activitate
calculatorului pentru redactarea unor individuală
enunţuri/texte scurte
MEM Ordinea - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării Resurse Observarea
1.5 efectuării operaţiilor materiale: sistematică
1.6 operaţiilor - rezolvarea de probleme în care sunt manual, caietul (probe orale,
necesare operaţii de acelaşi ordin / de elevului, fişe de probe
CLR ordine diferite lucru, culegeri, practice, fişe
numărătoare de lucru,
- compararea rezultatelor obţinute la poziţională, axa teme pentru
MM exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de numerelor, acasă),
ordine diferite figurine, magneţi, portofoliul,
- crearea unor probleme după imagini / riglete, atlas, proiectul
desene / scheme / exerciţii / formule ilustraţii, planşe,
globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală

J Activitati pe discipline
O Ed. fizică
I Activitati integrate

CLR 2.Repovestirea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse observarea


1.3 unei întâmplări prefixe sau sufixe (fără terminologie) materiale: sistematică
1.4 citite - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi manual, (probe orale,
2.3 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe Caiet de lucru probe
3.1  Intonarea mână, marionete, măşti etc. (Editura Art practice, fişe
3.2 propozițiilor - jocuri de rol: întâlniri cu personaje Educațional) de lucru,
4.1  Formularea fantastice, întâmplări petrecute în vis, teme pentru
4.2 răspunsurilor la călătorii în lumi imaginare Resurse acasă),
întrebări - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
 Scrierea pe textelor scurte (citire cu voce tare/în observarea proiectul
liniatură şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire dirijată,
dictando ştafetă etc.) conversaţia, probă de
 Cuvinte cu - citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia, evaluare
înțeles opus repere (alineatul, linia de dialog) sau învăţarea prin orală/scrisă
respectând un detaliu/o idee din text (joc: descoperire, jocul
„Găseşte şi citeşte”) didactică, munca
Text suport: - aranjarea unei suite de propoziţii după independentă
Cel mai bun ordinea logică de desfăşurare a
prieten, după evenimentelor din mesajul audiat Forme de
Victor Sivetidis - transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a activitatea
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, frontală,
velină, respectând încadrarea în pagina de activitate în
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), echipă, activitate
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte în perechi,
- activităţi care implică folosirea activitate
calculatorului pentru redactarea unor individuală
enunţuri/texte scurte
MEM Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate Resurse Observarea
1.6 rezolvă prin una, prin schimbarea numerelor sau a întrebării, materiale: sistematică
două sau mai prin înlocuirea cuvintelor care sugerează manual, caietul (probe orale,
multe operaţii operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc. elevului, fişe de probe
- crearea unor probleme după imagini / lucru, culegeri, practice, fişe
desene / scheme / exerciţii / formule numărătoare de lucru,
- formularea şi rezolvarea unor probleme poziţională, axa teme pentru
pornind de la o tematică dată / de la numere numerelor, acasă),
date / de la verbe / expresii care sugerează figurine, magneţi, portofoliul,
operaţii riglete, atlas, proiectul
ilustraţii, planşe,
globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
MM Elemente de Cîntec: Vivat veselia! Resurse ● observare
1.1 limbaj muzical audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a materiale: sistematică
2.1 Interpretarea duratelor, a intensităţilor și a înălţimii manualul ● evaluare
2.3 Nuanţe – Tare, sunetelor; asocierea acestora cu mişcări tipărit/digital, orală
3.1 încet, mediu sugestive ale braţelor caietul, surse ● temă de
Cântec vesel/ ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de audio lucru în clasă
trist înălţimi diferite (exemplu - cântecul Coroana ● inter-
Procedee de Gr. Teodosiu) Resurse evaluare
armonico- ● crearea unei atmosfere propice însuşirii procedurale: ●auto-
polifonice (solist- cântecului, prin prezentarea unor materiale Metode: evaluare
cor, lanţ, dialog, muzicale sau ilustrative potrivite conversaţia,
grupe ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – explicaţia,
alternative) grupuri mici – colectiv exerciţiul, munca
15. Procedee ● interpretarea cu solist şi cor a cântecelor independentă,
armonico- cu refren (exemplu: În poiană***, Floarea jocul
polifonice mea***) didactic
A. Solist – cor ● interpretarea în lanț a unei melodii Organizare:
B. Cântarea în ● interpretarea în dialog muzical a unor activitate
lanț melodii frontală,
C. Dialog individuală şi pe
muzical grupe
D. Grupe
alternative
manual pag. 10-
12
caiet pag. 38-40
V Activitati integrate
I CLR 2.Repovestirea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse observarea
N 1.3 unei întâmplări prefixe sau sufixe (fără terminologie) materiale: sistematică
E 1.4 citite - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi manual, (probe orale,
R 2.3 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe Caiet de lucru probe
I
3.1  Intonarea mână, marionete, măşti etc. (Editura Art practice, fişe
3.2 propozițiilor - jocuri de rol: întâlniri cu personaje Educațional) de lucru,
4.1  Formularea fantastice, întâmplări petrecute în vis, teme pentru
4.2 răspunsurilor la călătorii în lumi imaginare Resurse acasă),
întrebări - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
AVAP  Scrierea pe textelor scurte (citire cu voce tare/în observarea proiectul
liniatură şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire dirijată,
dictando ştafetă etc.) conversaţia, probă de
 Cuvinte cu - citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia, evaluare
înțeles opus repere (alineatul, linia de dialog) sau învăţarea prin orală/scrisă
respectând un detaliu/o idee din text (joc: descoperire, jocul
„Găseşte şi citeşte”) didactică, munca
Text suport: - aranjarea unei suite de propoziţii după independentă
Cel mai bun ordinea logică de desfăşurare a
prieten, după evenimentelor din mesajul audiat Forme de
Victor Sivetidis - transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a activitatea
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, frontală,
velină, respectând încadrarea în pagina de activitate în
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), echipă, activitate
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte în perechi,
- activităţi care implică folosirea activitate
calculatorului pentru redactarea unor individuală
enunţuri/texte scurte
MEM Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate Resurse Observarea
rezolvă prin una, prin schimbarea numerelor sau a întrebării, materiale: sistematică
1.6 două sau mai prin înlocuirea cuvintelor care sugerează manual, caietul (probe orale,
multe operaţii operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc. elevului, fişe de probe
- crearea unor probleme după imagini / lucru, culegeri, practice, fişe
desene / scheme / exerciţii / formule numărătoare de lucru,
- formularea şi rezolvarea unor probleme poziţională, axa teme pentru
pornind de la o tematică dată / de la numere numerelor, acasă),
date / de la verbe / expresii care sugerează figurine, magneţi, portofoliul,
operaţii riglete, atlas, proiectul
ilustraţii, planşe,
globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
MM Elemente de Cîntec: Tot ce e pe lume Resurse ● observare
1.1 limbaj muzical audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a materiale: sistematică
2.1 Interpretarea duratelor, a intensităţilor și a înălţimii manualul ● evaluare
2.3 Nuanţe – Tare, sunetelor; asocierea acestora cu mişcări tipărit/digital, orală
3.1 încet, mediu sugestive ale braţelor caietul, surse ● temă de
Cântec vesel/ ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de audio lucru în clasă
trist înălţimi diferite (exemplu - cântecul Coroana ● inter-
Procedee de Gr. Teodosiu) Resurse evaluare
armonico- ● crearea unei atmosfere propice însuşirii procedurale: ●auto-
polifonice (solist- cântecului, prin prezentarea unor materiale Metode: evaluare
cor, lanţ, dialog, muzicale sau ilustrative potrivite conversaţia,
grupe ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – explicaţia,
alternative) grupuri mici – colectiv exerciţiul, munca
15. Procedee ● interpretarea cu solist şi cor a cântecelor independentă,
armonico- cu refren (exemplu: În poiană***, Floarea jocul
polifonice mea***) didactic
A. Solist – cor ● interpretarea în lanț a unei melodii Organizare:
B. Cântarea în ● interpretarea în dialog muzical a unor activitate
lanț melodii frontală,
C. Dialog individuală şi pe
muzical grupe
D. Grupe
alternative
manual pag. 10-
12
caiet pag. 38-40
AVAP Instrumente Confecționarea unui instrument muzical de Hârtie liniată și Observarea
musicale de jucărie cu ajutorul materialelor din natură - neliniată modului de
jucărie pag. nr.10, 11 din manual. creion grafit, lucru și
1.2; Descoperirea identității artistului picturii creioane implicarea în
date – subiectul este legat de muzică – pag. colorate, cerate, activitățile
2.2; 45 din caiet. peniță, radieră, propuse
Realizarea rochiei unei balerine prin tehnica acuarele, tușuri,
2.3 kirigami - pag. 46, 47, 48 din caietul elevului guașe, tempera,
acrilice, ulei, Analiza
hârtie colorată, produselor
pensulă, burete, obținute,
foarfece, lipici, după criterii
ziare sau reviste date
vechi etc.
Caietul elevului - Bifarea
pag. 41-48 căsuțelor date
la pag. 12 din
manual
Activitati pe discipline
Ed. fizică

Saptamana: 1. 03- 5.03. 2021


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U DP TRĂIRE ȘI Păstrează-ţi calmul!-Emoții de bază - a. materiale:
N 2.1 MANIFESTARE furia caiet, fişe de
I EMOȚIONALĂ lucru, rechizite
b. procedurale:
- dezbateri despre legătura dintre conversaţia
CLR emoţii şi comportamente euristică,
- exerciţii de identificare a soluţiilor exerciţiul,
proprii pentru exprimarea în mod muncă
sănătos a emoţiilor independentă,
- scrierea unor texte formate din 4-5 problematizarea,
propoziţii despre cum s-au simţit în simularea, joc de
diverse situaţii rol, joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate
individuală,
activitate în
grup/ pe perechi
CLR 2.Repovestirea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse observarea
1.3 unei întâmplări prefixe sau sufixe (fără terminologie) materiale: sistematică
1.4 citite - jocuri de rol/dramatizări ale unor manual, (probe orale, probe
2.3 lecturi cunoscute, folosind păpuşi pe Caiet de lucru practice, fişe de
3.1  Intonarea deget, pe mână, marionete, măşti etc. (Editura Art lucru, teme pentru
3.2 propozițiilor - jocuri de rol: întâlniri cu personaje Educațional) acasă), portofoliul,
4.1  Formularea fantastice, întâmplări petrecute în vis, proiectul
4.2 răspunsurilor la călătorii în lumi imaginare Resurse
MM întrebări - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: probă de evaluare
 Scrierea pe textelor scurte (citire cu voce tare/în observarea orală/scrisă
liniatură şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, dirijată,
dictando citire ştafetă etc.) conversaţia,
 Cuvinte cu - citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia,
înțeles opus repere (alineatul, linia de dialog) sau învăţarea prin
respectând un detaliu/o idee din text descoperire,
(joc: „Găseşte şi citeşte”) jocul didactică,
Text suport: - aranjarea unei suite de propoziţii după munca
Cel mai bun ordinea logică de desfăşurare a independentă
prieten, după evenimentelor din mesajul audiat
Victor Sivetidis - transcrieri selective de cuvinte şi fraze Forme de
dintr-un scurt text pe teme cunoscute organizare a
- scrierea corectă a unor colectivului:
propoziţii/fraze/a unui text scurt pe activitatea
foaie tip II, dictando, velină, respectând frontală,
încadrarea în pagina de caiet (tip II, activitate în
dictando sau cu foaie velină), aprecierea echipă, activitate
spaţiilor dintre litere şi cuvinte în perechi,
- activităţi care implică folosirea activitate
calculatorului pentru redactarea unor individuală
enunţuri/texte scurte
MEM Probleme care se - transformarea unei probleme Resurse Observarea
1.6 rezolvă prin una, rezolvate prin schimbarea numerelor materiale: sistematică (probe
două sau mai sau a întrebării, prin înlocuirea manual, caietul orale, probe
multe operaţii cuvintelor care sugerează operaţia, prin elevului, fişe de practice, fişe de
adăugarea unei întrebări etc. lucru, culegeri, lucru, teme pentru
- crearea unor probleme după imagini / numărătoare acasă), portofoliul,
desene / scheme / exerciţii / formule poziţională, axa proiectul
CLR - formularea şi rezolvarea unor numerelor,
probleme pornind de la o tematică figurine,
dată / de la numere date / de la verbe / magneţi, riglete,
expresii care sugerează operaţii atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
AVAP Frunze Discuții despre frunze, flori, fructe.
Linii, puncte, pete de culoare - Materiale din Observarea
2.1; Elemente de realizarea unor desene după tablouri natură: frunze, comportamentului
limbaj plastic: date reprezentând fragmente din textul flori, fructe participativ
2.2; linia, punctul, Frunza de Emil Gârleanu – pag. nr. 14
forme regulate și din manual. Coli de bloc de
2.3; neregulate Observarea formelor din natură-frunze. desen, creioane Observarea
Desenarea de frunze de mărimi și forme colorate, cerate, desenului familiei
2.4; Tehnici de lucru: diferite, în covor de frunze - pag. nr. 15 radieră, realizat de copii
linie modulată, din manual. acuarele, guașe
2.5 repetiție, De ce este important să fim atenți la sau tempera,
pensulație, formele plantelor?- pag. 49 din caietul hârtie colorată,
MM hașurare, colaj, elevului pensulă, burete, Analiza produselor
amprentare, foarfece, lipici, obținute, după
ștampilare cofraje de ou criterii date
etc.
Produse ale
activității: desen Caietul elevului -
liber, compoziții, pag. 49 – 54.
obiecte decorative
Pag. 20 din manual
– în Jurnalul de
învățare.
Activitati integrate
CLR 2.Repovestirea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse observarea
unei întâmplări prefixe sau sufixe (fără terminologie) materiale: sistematică
1.3 citite - jocuri de rol/dramatizări ale unor manual, (probe orale, probe
1.4 lecturi cunoscute, folosind păpuşi pe Caiet de lucru practice, fişe de
M 2.3
A  Intonarea deget, pe mână, marionete, măşti etc. (Editura Art lucru, teme pentru
3.1 propozițiilor - jocuri de rol: întâlniri cu personaje Educațional) acasă), portofoliul,
R
T 3.2  Formularea fantastice, întâmplări petrecute în vis, proiectul
I 4.1 răspunsurilor la călătorii în lumi imaginare Resurse
4.2 întrebări - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: probă de evaluare
 Scrierea pe textelor scurte (citire cu voce tare/în observarea orală/scrisă
liniatură şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, dirijată,
AVAP
dictando citire ştafetă etc.) conversaţia,
 Cuvinte cu - citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia,
înțeles opus repere (alineatul, linia de dialog) sau învăţarea prin
respectând un detaliu/o idee din text descoperire,
(joc: „Găseşte şi citeşte”) jocul didactică,
Text suport: - aranjarea unei suite de propoziţii după munca
Cel mai bun ordinea logică de desfăşurare a independentă
prieten, după evenimentelor din mesajul audiat
Victor Sivetidis - transcrieri selective de cuvinte şi fraze Forme de
dintr-un scurt text pe teme cunoscute organizare a
- scrierea corectă a unor colectivului:
propoziţii/fraze/a unui text scurt pe activitatea
foaie tip II, dictando, velină, respectând frontală,
încadrarea în pagina de caiet (tip II, activitate în
dictando sau cu foaie velină), aprecierea echipă, activitate
spaţiilor dintre litere şi cuvinte în perechi,
- activităţi care implică folosirea activitate
calculatorului pentru redactarea unor individuală
enunţuri/texte scurte
MEM Recapitulare - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse Observarea
1.6 suma / diferenţa / produsul / câtul / materiale: sistematică (probe
jumătatea / sfertul / dublul etc.” manual, caietul orale, probe
- crearea unor probleme după imagini / elevului, fişe de practice, fişe de
desene / scheme / exerciţii / formule lucru, culegeri, lucru, teme pentru
numărătoare acasă), portofoliul,
poziţională, axa proiectul
numerelor,
figurine,
magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Religie
Lb.
engleză
M Activitati integrate
I Ed.
E fizică
R CLR 3.Recapitulare - alegerea răspunsurilor corecte la Resurse materiale: observarea
C 1.1 - Despre prietenie întrebări legate de mesajul textului manual, sistematică
U 1.3 audiat, dintr-o pereche/serie de Caiet de lucru (probe orale,
R 2.3 variante date (Editura Art probe practice,
I
3.1 - identificarea unor cuvinte date după Educațional) fişe de lucru,
3.2 criterii precum: număr de sunete, sunet teme pentru
MM iniţial, sunet final etc. Resurse acasă),
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje procedurale: portofoliul,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, observarea proiectul
călătorii în lumi imaginare dirijată,conversaţia
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, explicaţia, probă de
cu adaptarea intonaţiei impusă de învăţarea prin evaluare
semnele de punctuaţie descoperire, jocul orală/scrisă
- aranjarea unei suite de propoziţii după didactică, munca
ordinea logică de desfăşurare a independentă
evenimentelor din mesajul audiat
Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea
frontală, activitate
în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
CLR 3.Recapitulare - alegerea răspunsurilor corecte la Resurse materiale: observarea
- Despre prietenie întrebări legate de mesajul textului manual, sistematică
1.1 audiat, dintr-o pereche/serie de Caiet de lucru (probe orale,
1.3 variante date (Editura Art probe practice,
2.3 - identificarea unor cuvinte date după Educațional) fişe de lucru,
3.1 criterii precum: număr de sunete, sunet teme pentru
3.2 iniţial, sunet final etc. Resurse acasă),
AVAP - jocuri de rol: întâlniri cu personaje procedurale: portofoliul,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, observarea proiectul
călătorii în lumi imaginare dirijată,conversaţia
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, explicaţia, probă de
cu adaptarea intonaţiei impusă de învăţarea prin evaluare
semnele de punctuaţie descoperire, jocul orală/scrisă
- aranjarea unei suite de propoziţii după didactică, munca
ordinea logică de desfăşurare a independentă
evenimentelor din mesajul audiat
Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea
frontală, activitate
în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
MEM Recapitulare - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse materiale: Observarea
1.6 suma / diferenţa / produsul / câtul / manual, caietul sistematică
jumătatea / sfertul / dublul etc.” elevului, fişe de (probe orale,
- crearea unor probleme după imagini / lucru, culegeri, probe practice,
CLR desene / scheme / exerciţii / formule numărătoare fişe de lucru,
poziţională, axa teme pentru
numerelor, acasă),
figurine, magneţi, portofoliul,
riglete, atlas, proiectul
ilustraţii, planşe,
globul pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în echipă,
în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Ed,
fizică
Activitati integrate
CLR - completarea unor enunţuri lacunare Resurse
4.Evaluare cu informaţii dintr-un text audiat materiale: probă de
1.2 sumativă - identificarea unor cuvinte date după manual, evaluare orală/
1.3 criterii precum: număr de sunete, sunet Caiet de lucru scrisă
2.2 iniţial, sunet final etc. (Editura Art
3.2 - crearea unor scurte povestiri orale Educațional)
4.1 după o imagine/o suită de imagini şi
după un şir de întrebări Resurse
- formularea unor răspunsuri la procedurale:
întrebări, în legătură cu un scurt text conversaţia,
MM citit explicaţia,
- scrierea corectă a unor munca
propoziţii/fraze/a unui text scurt pe independentă
J foaie tip II, dictando, velină, respectând
O încadrarea în pagina de caiet (tip II, Forme de
I dictando sau cu foaie velină), aprecierea organizare a
spaţiilor dintre litere şi cuvinte colectivului:
activitate
individuală
MEM Recapitulare - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse Observarea
1.6 suma / diferenţa / produsul / câtul / materiale: sistematică (probe
jumătatea / sfertul / dublul etc.” manual, caietul orale, probe
- crearea unor probleme după imagini / elevului, fişe de practice, fişe de
desene / scheme / exerciţii / formule lucru, culegeri, lucru, teme pentru
numărătoare acasă), portofoliul,
poziţională, axa proiectul
numerelor,
figurine,
magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
MM Elemente de Cîntec: Povestea unui ciobănaș Resurse ● observare
1.1 limbaj muzical ● audiţia – joc pentru diferenţierea materiale: sistematică
2.1 Interpretarea intuitivă a duratelor, a intensităţilor și a manualul ● evaluare orală
2.2 Nuanţe – Tare, înălţimii sunetelor; asocierea acestora tipărit/digital, ● temă de lucru în
3.1 încet, mediu cu mişcări sugestive ale braţelor caietul, surse clasă
Cântec vesel/ trist ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele audio ● inter-evaluare
Procedee de înălţimi diferite (exemplu - cântecul ●auto-evaluare
CLR armonico- Coroana de Gr. Teodosiu) Resurse
polifonice (solist- ● crearea unei atmosfere propice procedurale:
cor, lanţ, dialog, însuşirii cântecului, prin prezentarea Metode:
grupe alternative) unor materiale muzicale sau ilustrative conversaţia,
Recapitulare potrivite explicaţia,
manual pag. 13 ● însuşirea cântecelor pe traseul: exerciţiul,
caiet pag. 41 colectiv – grupuri mici – colectiv munca
● interpretarea cu solist şi cor a independentă,
cântecelor cu refren (exemplu: În jocul
poiană***, Floarea mea***) didactic
● interpretarea cu solist, cor și în dialog Organizare:
muzical a unei melodii activitate
● interpretarea unor cântece cu frontală,
intensități diferite individuală şi pe
grupe

V Activitati integrate
I CLR 5.Activităţi de - ordonarea cronologică a imaginilor Resurse observarea
N 1.2 recuperare- care reprezintă momente ale acţiunii materiale: sistematică
E 1.3 ameliorare/ textului audiat manual,
R 2.3 dezvoltare - relatarea, în succesiune logică, a Caiet de lucru
I
3.1 întâmplărilor din textul audiat (Editura Art
4.1 - precizarea evenimentelor din textul Educațional)
audiat, folosind expresiile: la început,
mai întâi, prima dată, apoi, după aceea, Resurse
AVAP până la urmă etc. procedurale:
- formarea unor cuvinte prin derivare cu observarea
prefixe sau sufixe (fără terminologie) dirijată,
- identificarea unor cuvinte date după conversaţia
criterii precum: număr de sunete, sunet explicaţia, jocul
iniţial, sunet final etc. didactic,
- participarea la discuţii în perechi/în exerciţiul
grup pe teme de interes (timpul liber,
animalul preferat, cartea preferată, Forme de
prezentarea produselor activităţii organizare a
şcolare etc.) colectivului:
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje activitatea
fantastice, întâmplări petrecute în vis, frontală,
călătorii în lumi imaginare activitate în
- formularea unei opinii referitoare la un echipă,
personaj/o întâmplare/un mod de activitate în
comportament etc. perechi,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, activitate
cu adaptarea intonaţiei impusă de individuală
semnele de punctuaţie
- scrierea corectă a unor
propoziţii/fraze/a unui text scurt pe
foaie tip II, dictando, velină, respectând
încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea unor
planşe/etichete/postere/
afişe pe teme familiare, după modele
date
MEM Evaluare - aflarea unei sume de termeni egali activitate probă scrisă
1.5 prin rezolvarea unor probleme practice independentă
1.6 - evidenţierea unor proprietăţi ale
înmulţirii (comutativitate, asociativitate,
element neutru), fără precizarea
terminologiei;
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află
CLR suma / diferenţa / produsul / câtul /
jumătatea / sfertul / dublul etc.”
- crearea unor probleme după imagini /
desene / scheme / exerciţii / formule
MM Elemente de Itemii probei de evaluare vizează: Resurse ● evaluare scrisă și
1.1 limbaj muzical ● identificarea modalității optime de materiale: orală
2.1 Interpretarea interpretare a unor cântece/fragmente fișe de evaluare
2.2 Nuanţe – Tare, de cântece
3.1 încet, mediu
Cântec vesel/ trist
Procedee
armonico-
MEM polifonice (solist-
cor, lanţ, dialog,
grupe alternative)
Evaluare
manual pag. 14
caiet pag. 42
Activitati pe discipline
AVAP Frunze Discuții despre frunze, flori, fructe.
2.1; Linii, puncte, pete de culoare - Materiale din Observarea
Elemente realizarea unor desene după tablouri natură: frunze, comportamentului
2.2; de limbaj date reprezentând fragmente din textul flori, fructe participativ
plastic: linia, Frunza de Emil Gârleanu – pag. nr. 14
2.3; punctul, din manual. Coli de bloc de
forme Observarea formelor din natură-frunze. desen, creioane Observarea
2.4; regulate și Desenarea de frunze de mărimi și forme colorate, cerate, desenului familiei
neregulate diferite, în covor de frunze - pag. nr. 15 radieră, realizat de copii
2.5 din manual. acuarele, guașe
Tehnici de De ce este important să fim atenți la sau tempera,
CLR lucru: linie formele plantelor?- pag. 49 din caietul hârtie colorată,
modulată, elevului pensulă, burete, Analiza produselor
repetiție, foarfece, lipici, obținute, după
pensulație, cofraje de ou criterii date
MM hașurare, etc.
colaj,
amprentare, Caietul elevului -
ștampilare pag. 49 – 54.

Produse ale Pag. 20 din manual


activității: – în Jurnalul de
desen liber, învățare.
compoziții,
obiecte
decorative

Unitatea de invatare: Călători pe aripile imaginației


Numar de ore alocat: 24 ore

Saptamana :8. 03- 12. 03. 2021


Ziua Compet Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
ente - detalieri- -instrumente-
specifice

L Activitati integrate
U DP RECAPITULARE Iată ce am învăţat! a. materiale:
N 2.3 caiet, fişe de
I - exerciţii de identificare a unor reguli de lucru, rechizite
AVAP comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza b. procedurale:
discutării unor situaţii concrete din conversaţia
experienţa elevilor euristică,
- elaborarea unor lucrări individuale sau în exerciţiul, muncă
echipă despre prietenie independentă,
- elaborarea unor compuneri despre problematizarea,
prieteni, universul extins al copilului simularea, joc de
(prietenii fraţilor/ surorilor) rol, joc didactic
- crearea unor mesaje de mulţumire c. forme de
adresate organizare a
colegilor/prietenilor colectivului:
activitate
frontală,
activitate
individuală,
activitate în
grup/ pe perechi
CLR 1.A formula o - formarea unor cuvinte din silabe date Resurse observarea
idee - despărţirea cuvintelor în silabe materiale: sistematică
1.3 - identificarea trăsăturilor unui personaj, manual, (probe orale,
2.2  A identifica un descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori jetoane colorate, probe
2.3 obiect/un loc/o etc. Caiet de lucru practice, fişe
2.4 persoană - formularea unei opinii referitoare la un (Editura Art de lucru,
3.1
3.2  Despărţirea personaj/o întâmplare/un mod de Educațional) teme pentru
4.1 în silabe la comportament etc. acasă),
capăt de rând - dramatizări ale unor poveşti Resurse portofoliul,
 Cuvinte cu cunoscute/texte citite procedurale: proiectul
acceaşi formă şi - citirea în forme variate a enunţurilor şi observarea
înţeles diferit textelor scurte (citire cu voce tare/în dirijată,conversaţ probă de
AVAP
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ia, explicaţia, evaluare
Text suport: ştafetă etc.) învăţarea prin orală/scrisă
Aventurile lui - citirea selectivă în funcţie de anumite descoperire,
Habarnam, de repere (alineatul, linia de dialog) sau jocul didactică,
Nikolai Nosov respectând un detaliu/o idee din text (joc: munca
„Găseşte şi citeşte”) independentă
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text Forme de
citit transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
activitatea
frontală,
activitate în
echipă, activitate
în perechi,
activitate
individuală
MEM Fracţii - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse Observarea
1.6 suma / diferenţa / produsul / câtul / materiale: sistematică
2.2 Despre Delta jumătatea / sfertul / dublul etc.” manual, caietul (probe orale,
3.1 Dunării - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv elevului, fişe de probe
4.1 sfert, utilizând suport concret sau desene lucru, culegeri, practice, fişe
5.1 (pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, numărătoare de lucru,
5.2 caiet etc.) poziţională, axa teme pentru
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă numerelor, acasă),
a unei figuri geometrice cu fracţia figurine, magneţi, portofoliul,
corespunzătoare: ½, riglete, atlas, proiectul
respectiv ¼ ilustraţii, planşe,
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4 globul
- recunoaşterea în desene / imagini / pământesc,
machete / filme documentare/ prezentări a hartă, cuburi,
unor forme de relief (munţi, câmpii) sau diverse materiale
medii de viaţă necesare
- prezentarea unor fotografii /desene ale experimentelor
unor plante / animale din mediile de viaţă Resurse
explorate procedurale:
- gruparea unei varietăţi de plante şi observarea
animale pe criteriul apartenenţei la un dirijată,
mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor conversaţia,
într-un organizator grafic explicaţia,
- rezolvarea de probleme folosind obiecte învăţarea prin
concrete, desene sau reprezentări simbolice descoperire,
- asocierea rezolvării unei probleme cu o demonstraţia,
reprezentare grafică/desen; marcarea experimentul,
jumătăţii / sfertului cu fracţia jocul de rol
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
AVAP Flori Observarea formelor din natură-flori.
Realizarea de Flori pe deget –pag. 16 din Materiale din Observarea
2.1; manual și 50, 51, 52 din caietul elevului. natură: frunze, comportamen
Elemente de Realizarea de flori din materiale refolosibile flori, fructe tului
2.2; limbaj plastic: (cofraje de ou) - pag. 17 din manual. participativ
linia, punctul, Coli de bloc de
2.3; forme regulate și desen, creioane
neregulate colorate, cerate, Observarea
2.4; radieră, acuarele, desenului
Tehnici de lucru: guașe sau familiei
2.5 linie modulată, tempera, hârtie realizat de
repetiție, colorată, copii
MEM pensulație, pensulă, burete,
hașurare, colaj, foarfece, lipici,
amprentare, cofraje de ou etc.
ștampilare Analiza
CLR Caietul elevului - produselor
Produse ale pag. 49 – 54. obținute,
activității: desen după criterii
liber, compoziții, date
obiecte
decorative

Pag. 20 din
manual – în
Jurnalul de
învățare.
M Activitati integrate
A CLR 1.A formula o - formarea unor cuvinte din silabe date Resurse observarea
R 1.3 idee - despărţirea cuvintelor în silabe materiale: sistematică
T 2.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, manual, (probe orale,
I 2.3  A identifica un descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori jetoane colorate, probe
2.4 obiect/un loc/o etc. Caiet de lucru practice, fişe
3.1 persoană - formularea unei opinii referitoare la un (Editura Art de lucru,
3.2  Despărţirea personaj/o întâmplare/un mod de Educațional) teme pentru
4.1 în silabe la comportament etc. acasă),
AVAP capăt de rând - dramatizări ale unor poveşti Resurse portofoliul,
 Cuvinte cu cunoscute/texte citite procedurale: proiectul
acceaşi formă şi - citirea în forme variate a enunţurilor şi observarea
înţeles diferit textelor scurte (citire cu voce tare/în dirijată,conversaţ probă de
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ia, explicaţia, evaluare
Text suport: ştafetă etc.) învăţarea prin orală/scrisă
Aventurile lui - citirea selectivă în funcţie de anumite descoperire,
Habarnam, de repere (alineatul, linia de dialog) sau jocul didactică,
Nikolai Nosov respectând un detaliu/o idee din text (joc: munca
„Găseşte şi citeşte”) independentă
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text Forme de
citit transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
activitatea
frontală,
activitate în
echipă, activitate
în perechi,
activitate
individuală
MEM Fracţii - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse Observarea
1.6 suma / diferenţa / produsul / câtul / materiale: sistematică
2.2 Despre Delta jumătatea / sfertul / dublul etc.” manual, caietul (probe orale,
3.1 Dunării - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv elevului, fişe de probe
4.1 sfert, utilizând suport concret sau desene lucru, culegeri, practice, fişe
5.1 (pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, numărătoare de lucru,
5.2 caiet etc.) poziţională, axa teme pentru
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă numerelor, acasă),
a unei figuri geometrice cu fracţia figurine, magneţi, portofoliul,
corespunzătoare: ½, riglete, atlas, proiectul
respectiv ¼ ilustraţii, planşe,
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4 globul
- recunoaşterea în desene / imagini / pământesc,
machete / filme documentare/ prezentări a hartă, cuburi,
unor forme de relief (munţi, câmpii) sau diverse materiale
medii de viaţă necesare
- prezentarea unor fotografii /desene ale experimentelor
unor plante / animale din mediile de viaţă Resurse
explorate procedurale:
- gruparea unei varietăţi de plante şi observarea
animale pe criteriul apartenenţei la un dirijată,
mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor conversaţia,
într-un organizator grafic explicaţia,
- rezolvarea de probleme folosind obiecte învăţarea prin
concrete, desene sau reprezentări simbolice descoperire,
- asocierea rezolvării unei probleme cu o demonstraţia,
reprezentare grafică/desen; marcarea experimentul,
jumătăţii / sfertului cu fracţia jocul de rol
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Religie
Lb.
engleză
M Activitati integrate
I
E CLR 1.A formula o - formarea unor cuvinte din silabe date Resurse observarea
R 1.3 idee - despărţirea cuvintelor în silabe materiale: sistematică
C 2.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, manual, (probe orale,
U 2.3  A identifica un descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori jetoane colorate, probe
R
2.4 obiect/un loc/o etc. Caiet de lucru practice, fişe
I
3.1 persoană - formularea unei opinii referitoare la un (Editura Art de lucru,
3.2  Despărţirea personaj/o întâmplare/un mod de Educațional) teme pentru
4.1 în silabe la comportament etc. acasă),
AVAP capăt de rând - dramatizări ale unor poveşti Resurse portofoliul,
 Cuvinte cu cunoscute/texte citite procedurale: proiectul
acceaşi formă şi - citirea în forme variate a enunţurilor şi observarea
înţeles diferit textelor scurte (citire cu voce tare/în dirijată,conversaţ probă de
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ia, explicaţia, evaluare
Text suport: ştafetă etc.) învăţarea prin orală/scrisă
Aventurile lui - citirea selectivă în funcţie de anumite descoperire,
Habarnam, de repere (alineatul, linia de dialog) sau jocul didactică,
Nikolai Nosov respectând un detaliu/o idee din text (joc: munca
„Găseşte şi citeşte”) independentă
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text Forme de
citit transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
activitatea
frontală,
activitate în
echipă, activitate
în perechi,
activitate
individuală
CLR 1.A formula o - formarea unor cuvinte din silabe date Resurse observarea
1.3 idee - despărţirea cuvintelor în silabe materiale: sistematică
2.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, manual, (probe orale,
2.3  A identifica un descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori jetoane colorate, probe
2.4 obiect/un loc/o etc. Caiet de lucru practice, fişe
3.1 persoană - formularea unei opinii referitoare la un (Editura Art de lucru,
3.2  Despărţirea personaj/o întâmplare/un mod de Educațional) teme pentru
4.1 în silabe la comportament etc. acasă),
capăt de rând - dramatizări ale unor poveşti Resurse portofoliul,
AVAP
 Cuvinte cu cunoscute/texte citite procedurale: proiectul
acceaşi formă şi - citirea în forme variate a enunţurilor şi observarea
înţeles diferit textelor scurte (citire cu voce tare/în dirijată,conversaţ probă de
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ia, explicaţia, evaluare
Text suport: ştafetă etc.) învăţarea prin orală/scrisă
Aventurile lui - citirea selectivă în funcţie de anumite descoperire,
Habarnam, de repere (alineatul, linia de dialog) sau jocul didactică,
Nikolai Nosov respectând un detaliu/o idee din text (joc: munca
„Găseşte şi citeşte”) independentă
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text Forme de
citit transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
activitatea
frontală,
activitate în
echipă, activitate
în perechi,
activitate
individuală

MEM Împărţirea - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Resurse Observarea .


1.5 numerelor concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau materiale: sistematică
1.6 naturale folosind recurgând la înmulţire manual, caietul (probe orale,
3.1 scăderea - rezolvarea de probleme în care sunt elevului, fişe de probe
repetată necesare operaţii de acelaşi ordin / de lucru, culegeri, practice, fişe
ordine diferite numărătoare de lucru,
Despre Marea - crearea unor probleme după imagini / poziţională, axa teme pentru
Neagră desene / scheme / exerciţii / formule numerelor, acasă),
- recunoaşterea în desene / imagini / figurine, magneţi, portofoliul,
machete / filme documentare / prezentări a riglete, atlas, proiectul
unor forme de relief (munţi, câmpii) sau ilustraţii, planşe,
medii de viaţă globul
CLR - realizarea unor albume / colaje / puzzle-uri pământesc,
cu formele de relief sau cu mediile de viaţă, hartă, cuburi,
J AVAP individual sau la nivelul clasei diverse materiale
necesare
O experimentelor
I Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală

Activitati pe discipline
Ed. fizică
Activitati integrate
MM Cântare vocală Resurse ● observare
1.1 Cântarea vocală crearea unei atmosfere propice însuşirii materiale: sistematică
2.1 în colectiv, în cântecului, prin prezentarea unor materiale manualul ● evaluare
2.2 grupuri mici şi muzicale sau ilustrative potrivite tipărit/digital, orală
3.1 individual ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – caietul, surse ● temă de
Poziţia, emisia grupuri mici – colectiv audio lucru în clasă
naturală, tonul, ● enumerarea regulilor privind cântarea ● inter-
CLR semnalul de corectă Resurse evaluare
început, dicţia, ● identificarea poziției corecte de cânt procedurale: ●auto-
sincronizarea ● însușirea modului de respirație corect Metode: evaluare
16. Poziţia, conversaţia,
emisia, tonul, explicaţia,
semnalul de exerciţiul, munca
început, dicţia, independentă,
sincronizarea jocul
manual pag. 16- didactic
17 Organizare:
caiet pag. 44-45 activitate
frontală,
individuală şi pe
grupe

CLR 1.A formula o - formarea unor cuvinte din silabe date Resurse observarea
1.3 idee - despărţirea cuvintelor în silabe materiale: sistematică
2.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, manual, (probe orale,
2.3  A identifica un descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori jetoane colorate, probe
2.4 obiect/un loc/o etc. Caiet de lucru practice, fişe
3.1 persoană - formularea unei opinii referitoare la un (Editura Art de lucru,
3.2  Despărţirea personaj/o întâmplare/un mod de Educațional) teme pentru
4.1 în silabe la comportament etc. acasă),
AVAP capăt de rând - dramatizări ale unor poveşti Resurse portofoliul,
 Cuvinte cu cunoscute/texte citite procedurale: proiectul
acceaşi formă şi - citirea în forme variate a enunţurilor şi observarea
înţeles diferit textelor scurte (citire cu voce tare/în dirijată,conversaţ probă de
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ia, explicaţia, evaluare
orală/scrisă
Text suport: ştafetă etc.) învăţarea prin
Aventurile lui - citirea selectivă în funcţie de anumite descoperire,
Habarnam, de repere (alineatul, linia de dialog) sau jocul didactică,
Nikolai Nosov
respectând un detaliu/o idee din text (joc: munca
„Găseşte şi citeşte”) independentă
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text Forme de
citit transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
activitatea
frontală,
activitate în
echipă, activitate
în perechi,
activitate
individuală
MEM Împărţirea - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Resurse Observarea
numerelor concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau materiale: sistematică
1.5 naturale folosind recurgând la înmulţire manual, caietul (probe orale,
1.6 scăderea - rezolvarea de probleme în care sunt elevului, fişe de probe
3.1 repetată necesare operaţii de acelaşi ordin / de lucru, culegeri, practice, fişe
ordine diferite numărătoare de lucru,
Despre Marea - crearea unor probleme după imagini / poziţională, axa teme pentru
AVAP Neagră desene / scheme / exerciţii / formule numerelor, acasă),
- recunoaşterea în desene / imagini / figurine, magneţi, portofoliul,
machete / filme documentare / prezentări a riglete, atlas, proiectul
unor forme de relief (munţi, câmpii) sau ilustraţii, planşe,
medii de viaţă globul
- realizarea unor albume / colaje / puzzle-uri pământesc,
cu formele de relief sau cu mediile de viaţă, hartă, cuburi,
individual sau la nivelul clasei diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală

V Activitati integrate
I CLR 1.A formula o - formarea unor cuvinte din silabe date Resurse observarea
N idee - despărţirea cuvintelor în silabe materiale: sistematică
E 1.3 - identificarea trăsăturilor unui personaj, manual, (probe orale,
R 2.2  A identifica un descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori jetoane colorate, probe
I 2.3 obiect/un loc/o etc. Caiet de lucru practice, fişe
2.4 persoană - formularea unei opinii referitoare la un (Editura Art de lucru,
3.1  Despărţirea personaj/o întâmplare/un mod de Educațional) teme pentru
3.2 în silabe la comportament etc. acasă),
4.1 capăt de rând - dramatizări ale unor poveşti Resurse portofoliul,
 Cuvinte cu cunoscute/texte citite procedurale: proiectul
acceaşi formă şi - citirea în forme variate a enunţurilor şi observarea
înţeles diferit textelor scurte (citire cu voce tare/în dirijată,conversaţ probă de
MEM
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ia, explicaţia, evaluare
Text suport: ştafetă etc.) învăţarea prin orală/scrisă
Aventurile lui - citirea selectivă în funcţie de anumite descoperire,
Habarnam, de repere (alineatul, linia de dialog) sau jocul didactică,
Nikolai Nosov respectând un detaliu/o idee din text (joc: munca
„Găseşte şi citeşte”) independentă
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text Forme de
citit transcrieri selective de cuvinte şi fraze organizare a
dintr-un scurt text pe teme cunoscute colectivului:
activitatea
frontală,
activitate în
echipă, activitate
în perechi,
activitate
individuală
MEM Împărţirea – - jocuri de extragere repetată a unui anumit Resurse Observarea
1.5 operaţie inversă număr de elemente dintr-o mulţime dată materiale: sistematică
1.6 înmulţirii - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a manual, caietul (probe orale,
3.1 unei sume/ diferenţe de termeni egali elevului, fişe de probe
4.2 Despre deşert - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ lucru, culegeri, practice, fişe
MM diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ numărătoare de lucru,
sfertul/ dublul etc.” poziţională, axa teme pentru
- realizarea unor colecţii de plante din numerelor, acasă),
diferite medii de viaţă, la nivelul clasei figurine, magneţi, portofoliul,
- asocierea unor caracteristici speciale ale riglete, atlas, proiectul
plantelor şi animalelor cu anumite ilustraţii, planşe,
caracteristici ale mediului în care trăiesc, în globul
scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală

MM Cântare vocală crearea unei atmosfere propice însuşirii Resurse ● observare


1.1 Cântarea vocală cântecului, prin prezentarea unor materiale materiale: sistematică
2.1 în colectiv, în muzicale sau ilustrative potrivite manualul ● evaluare
2.3 grupuri mici şi ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – tipărit/digital, orală
3.1 individual grupuri mici – colectiv caietul, surse ● temă de
Poziţia, emisia ● enumerarea regulilor privind cântarea audio lucru în clasă
naturală, tonul, corectă ● inter-
semnalul de ● identificarea poziției corecte de cânt Resurse evaluare
început, dicţia, ● însușirea modului de respirație corect procedurale: ●auto-
sincronizarea Metode: evaluare
16. Poziţia, conversaţia,
emisia, tonul, explicaţia,
semnalul de exerciţiul, munca
început, dicţia, independentă,
sincronizarea jocul
manual pag. 16- didactic
17 Organizare:
caiet pag. 44-45 activitate
frontală,
individuală şi pe
grupe

Activitati pe discipline
AVAP Flori Observarea formelor din natură-flori.
Realizarea de Flori pe deget –pag. 16 din Materiale din Observarea
2.1; manual și 50, 51, 52 din caietul elevului. natură: frunze, comportamen
Elemente de Realizarea de flori din materiale refolosibile flori, fructe tului
2.2; limbaj plastic: (cofraje de ou) - pag. 17 din manual. participativ
linia, punctul, Coli de bloc de
2.3; forme regulate și desen, creioane
neregulate colorate, cerate, Observarea
2.4; radieră, acuarele, desenului
Tehnici de lucru: guașe sau familiei
2.5 linie modulată, tempera, hârtie realizat de
repetiție, colorată, copii
pensulație, pensulă, burete,
hașurare, colaj, foarfece, lipici,
CLR amprentare, cofraje de ou etc.
DP ștampilare Analiza
Caietul elevului - produselor
Produse ale pag. 49 – 54. obținute,
activității: desen după criterii
liber, compoziții, date
obiecte
decorative

Pag. 20 din
manual – în
Jurnalul de
învățare.

Saptamana : 15. 03 – 19. 03. 2021


Ziua Compet Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
ente - detalieri- -instrumente-
specifice
Activitati integrate
L DP INTERACȚIUNI Ştiu să-mi fac prieteni-Abilități necesare în a. materiale:
SIMPLE CU FIINȚE relațiile cu ceilalți caiet, fişe de
U 2.3 ȘI OBIECTE lucru, rechizite
AVAP FAMILIARE - exerciţii de identificare a unor reguli de b. procedurale:
N comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza conversaţia
discutării unor situaţii concrete din euristică,
I experienţa elevilor exerciţiul, muncă
- exerciţii-joc de diferenţiere a independentă,
comportamentelor problematizarea,
facilitatoare/frenatoare care contribuie sau simularea, joc de
nu la iniţierea şi păstrarea unei prietenii: rol, joc didactic
cooperare, competiţie, compromis c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/
pe perechi
CLR 1.A formula o - formarea unor cuvinte din silabe date Resurse observarea
1.3 idee - despărţirea cuvintelor în silabe materiale: sistematică
2.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, manual, (probe orale,
2.3  A identifica un descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori jetoane colorate, probe
2.4 obiect/un loc/o etc. Caiet de lucru practice, fişe
3.1 persoană - formularea unei opinii referitoare la un (Editura Art de lucru,
3.2  Despărţirea personaj/o întâmplare/un mod de Educațional) teme pentru
4.1 în silabe la comportament etc. acasă),
MM capăt de rând - dramatizări ale unor poveşti Resurse portofoliul,
 Cuvinte cu cunoscute/texte citite procedurale: proiectul
acceaşi formă şi - citirea în forme variate a enunţurilor şi observarea
înţeles diferit textelor scurte (citire cu voce tare/în dirijată,conversaţi probă de
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire a, explicaţia, evaluare
Text suport: ştafetă etc.) învăţarea prin orală/scrisă
Aventurile lui - citirea selectivă în funcţie de anumite descoperire, jocul
Habarnam, de repere (alineatul, linia de dialog) sau didactică, munca
Nikolai Nosov
respectând un detaliu/o idee din text (joc: independentă
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în Forme de
legătură cu un scurt text organizare a
citit transcrieri selective de cuvinte şi fraze colectivului:
dintr-un scurt text pe teme cunoscute activitatea
frontală,
activitate în
echipă, activitate
în perechi,
activitate
individuală
MEM Împărţirea – - jocuri de extragere repetată a unui anumit Resurse Observarea
1.5 operaţie inversă număr de elemente dintr-o mulţime dată materiale: sistematică
1.6 înmulţirii - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a manual, caietul (probe orale,
3.1 unei sume/ diferenţe de termeni egali elevului, fişe de probe
4.2 Despre deşert - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ lucru, culegeri, practice, fişe
diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ numărătoare de lucru,
sfertul/ dublul etc.” poziţională, axa teme pentru
- realizarea unor colecţii de plante din numerelor, acasă),
diferite medii de viaţă, la nivelul clasei figurine, magneţi, portofoliul,
- asocierea unor caracteristici speciale ale riglete, atlas, proiectul
plantelor şi animalelor cu anumite ilustraţii, planşe,
caracteristici ale mediului în care trăiesc, în globul
scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală

AVAP Fructe Realizarea de flori din materiale refolosibile


2.1; (cofraje de ou) - pag. 17 din manual. Materiale din Observarea
Elemente de Observarea formelor din natură-fructe. natură: frunze, comportamen
2.2; limbaj plastic: Realizarea unui desen cu titlul Natură flori, fructe tului
linia, punctul, moartă cu fructe, folosind tehnica hașurării- participativ
2.3; forme regulate și pag. 18, 19 din manual. Coli de bloc de
neregulate Desen liber în creion folosind tehnica hașurii desen, creioane
2.4; – Fructe- pag 53 din caietul elevului. colorate, cerate, Observarea
Tehnici de lucru: Observarea etapelor de creștere a unei radieră, acuarele, desenului
2.5 linie modulată, plante. Desen liber – semințe – pag 54. guașe sau familiei
repetiție, Interpretarea mesajului transmis vizual - tempera, hârtie realizat de
MEM pensulație, pag. 20 din manual. colorată, pensulă, copii
hașurare, colaj, burete, foarfece,
amprentare, lipici, cofraje de
ștampilare ou etc.
Analiza
Produse ale Caietul elevului - produselor
activității: desen pag. 49 – 54. obținute,
liber, compoziții, după criterii
obiecte date
decorative

Pag. 20 din
manual – în
Jurnalul de
învățare.
M Activitati integrate
A CLR 1.A formula o - formarea unor cuvinte din silabe date Resurse observarea
R 1.3 idee - despărţirea cuvintelor în silabe materiale: sistematică
T 2.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, manual, (probe orale,
I 2.3  A identifica un descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori jetoane colorate, probe
2.4 obiect/un loc/o etc. Caiet de lucru practice, fişe
3.1 persoană - formularea unei opinii referitoare la un (Editura Art de lucru,
3.2  Despărţirea personaj/o întâmplare/un mod de Educațional) teme pentru
4.1 în silabe la comportament etc. acasă),
capăt de rând - dramatizări ale unor poveşti Resurse portofoliul,
 Cuvinte cu cunoscute/texte citite procedurale: proiectul
acceaşi formă şi - citirea în forme variate a enunţurilor şi observarea
înţeles diferit textelor scurte (citire cu voce tare/în dirijată,conversaţi probă de
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire a, explicaţia, evaluare
MM
Text suport: ştafetă etc.) învăţarea prin orală/scrisă
Aventurile lui - citirea selectivă în funcţie de anumite descoperire, jocul
Habarnam, de repere (alineatul, linia de dialog) sau didactică, munca
Nikolai Nosov respectând un detaliu/o idee din text (joc: independentă
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în Forme de
legătură cu un scurt text organizare a
citit transcrieri selective de cuvinte şi fraze colectivului:
dintr-un scurt text pe teme cunoscute activitatea
frontală,
activitate în
echipă, activitate
în perechi,
activitate
individuală
Activitati integrate
MEM Proba înmulţirii. - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ Resurse Observarea
1.6 Proba împărţirii diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ materiale: sistematică
sfertul/ dublul etc.” manual, caietul (probe orale,
Despre Grădina elevului, fişe de probe
Botanică şi sera lucru, culegeri, practice, fişe
ei numărătoare de lucru,
poziţională, axa teme pentru
numerelor, acasă),
figurine, magneţi, portofoliul,
riglete, atlas, proiectul
ilustraţii, planşe,
globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Religie
Lb.
engleză
M Activitati integrate
I
E CLR 1.A formula o - formarea unor cuvinte din silabe date Resurse observarea
R idee - despărţirea cuvintelor în silabe materiale: sistematică
C - identificarea trăsăturilor unui personaj, manual, (probe orale,
U 1.3
 A identifica un descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori jetoane colorate, probe
R 2.2
I obiect/un loc/o etc. Caiet de lucru practice, fişe
2.3
persoană - formularea unei opinii referitoare la un (Editura Art de lucru,
2.4
 Despărţirea personaj/o întâmplare/un mod de Educațional) teme pentru
3.1
în silabe la comportament etc. acasă),
3.2
capăt de rând - dramatizări ale unor poveşti Resurse portofoliul,
4.1
 Cuvinte cu cunoscute/texte citite procedurale: proiectul
acceaşi formă şi - citirea în forme variate a enunţurilor şi observarea
MEM
înţeles diferit textelor scurte (citire cu voce tare/în dirijată,conversaţi probă de
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire a, explicaţia, evaluare
Text suport: ştafetă etc.) învăţarea prin orală/scrisă
Aventurile lui - citirea selectivă în funcţie de anumite descoperire, jocul
Habarnam, de repere (alineatul, linia de dialog) sau didactică, munca
Nikolai Nosov respectând un detaliu/o idee din text (joc: independentă
„Găseşte şi citeşte”) Forme de
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în organizare a
legătură cu un scurt text colectivului:
citit transcrieri selective de cuvinte şi fraze activitatea
dintr-un scurt text pe teme cunoscute frontală,
activitate în
echipă, activitate
în perechi,
activitate
individuală

Resurse
materiale:
manual,
jetoane colorate,
Caiet de lucru
(Editura Art
Educațional)
- formarea unor cuvinte din silabe date
CLR - despărţirea cuvintelor în silabe Resurse observarea
1.A formula o - identificarea trăsăturilor unui personaj, procedurale: sistematică
idee descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori observarea (probe orale,
etc. dirijată,conversaţi probe
 A identifica un - formularea unei opinii referitoare la un a, explicaţia, practice, fişe
obiect/un loc/o personaj/o întâmplare/un mod de învăţarea prin de lucru,
persoană comportament etc. descoperire, jocul teme pentru
 Despărţirea - dramatizări ale unor poveşti didactică, munca acasă),
în silabe la cunoscute/texte citite independentă portofoliul,
- citirea în forme variate a enunţurilor şi proiectul
capăt de rând textelor scurte (citire cu voce tare/în Forme de
 Cuvinte cu şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire organizare a probă de
acceaşi formă şi ştafetă etc.) colectivului: evaluare
înţeles diferit - citirea selectivă în funcţie de anumite activitatea orală/scrisă
1.3
repere (alineatul, linia de dialog) sau frontală,
2.2
Text suport: respectând un detaliu/o idee din text (joc: activitate în
2.3
Aventurile lui „Găseşte şi citeşte”) echipă, activitate
2.4 Habarnam, de - formularea unor răspunsuri la întrebări, în în perechi,
3.1 Nikolai Nosov
legătură cu un scurt text activitate
3.2
citit transcrieri selective de cuvinte şi fraze individuală
4.1
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
J
O MM
I MEM Proba înmulţirii. - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ Resurse Observarea
1.6 Proba împărţirii diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ materiale: sistematică
CLR sfertul/ dublul etc.” manual, caietul (probe orale,
Despre Grădina elevului, fişe de probe
Botanică şi sera lucru, culegeri, practice, fişe
ei numărătoare de lucru,
poziţională, axa teme pentru
numerelor, acasă),
figurine, magneţi, portofoliul,
riglete, atlas, proiectul
ilustraţii, planşe,
globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală

Activitati pe discipline
Ed. fizică
Activitati integrate

CLR 2.Acordul în - vizionarea unor scurte secvenţe din Resurse observarea


1.4 număr şi emisiuni sau a unor filme româneşti/ materiale: sistematică
2.1 gen dublate în limba română pentru copii şi manual, (probe orale,
2.2 discutarea lor Caiet de lucru probe
2.3  Scrierea corectă - jocuri de rol (Editura Art practice, fişe
2.4 a cuvintelor - realizarea acordului dintre subiect şi Educațional) de lucru,
3.1 dintr-o/dintr-un predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără teme pentru
3.2  Scrierea menţionarea terminologiei) Resurse acasă),
4.1 imaginativă pe - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La procedurale: portofoliul,
4.2 baza unei benzi casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu observarea proiectul
desenate respectarea normelor de adresare civilizată dirijată,
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe conversaţia, probă de
Text suport: teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, evaluare
Vrăjitorul din Oz, preferat, cartea preferată, prezentarea învăţarea prin orală/scrisă
după Lyman produselor activităţii şcolare etc.) descoperire, jocul
Frank Baum - jocuri de rol: întâlniri cu personaje didactică, munca
fantastice, întâmplări petrecute în vis, independentă
călătorii în lumi imaginare
- formularea unei opinii referitoare la un Forme de
personaj/o întâmplare/un mod de organizare a
comportament etc. colectivului:
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, activitatea
cântece şi prezentarea frontală,
acestora activitate în
- prezentarea unor lucrări personale echipă, activitate
- citirea în forme variate a enunţurilor şi în perechi,
textelor scurte (citire cu voce tare/în activitate
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire individuală
ştafetă etc.)
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- compunerea unor texte scurte (3 – 7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Recapitulare - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a Resurse Observarea
1.5 unei sume / diferenţe de termeni egali materiale: sistematică
1.6 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în manual, caietul (probe orale,
3.1 concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau elevului, fişe de probe
5.2 recurgând la înmulţire lucru, culegeri, practice, fişe
- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv numărătoare de lucru,
sfert, utilizând suport concret sau desene poziţională, axa teme pentru
(pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, numerelor, acasă),
caiet etc.) figurine, magneţi, portofoliul,
- recunoaşterea în desene / imagini / riglete, atlas, proiectul
machete / filme documentare/ prezentări a ilustraţii, planşe,
unor forme de relief (munţi, câmpii) sau globul
medii de viaţă pământesc,
- asocierea rezolvării unei probleme cu o hartă, cuburi,
reprezentare grafică / desen; marcarea diverse materiale
jumătăţii / sfertului cu fracţia necesare
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală

MM Cântare vocală ● crearea unei atmosfere propice însuşirii Resurse ● observare


1.1 Cântarea vocală cântecului, prin prezentarea unor materiale materiale: sistematică
2.1 în colectiv, în muzicale sau ilustrative potrivite manualul ● evaluare
2.2 grupuri mici şi ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – tipărit/digital, orală
3.1 individual grupuri mici – colectiv caietul, surse ● temă de
Poziţia, emisia ● respectarea regulilor de cântare corectă în audio lucru în clasă
naturală, tonul, colectiv ● inter-
semnalul de Resurse evaluare
început, dicţia, procedurale: ●auto-
sincronizarea Metode: evaluare
17. Cântarea conversaţia,
vocală în colectiv explicaţia,
manual pag. 18 exerciţiul, munca
caiet pag. 46 independentă,
jocul
didactic
Organizare:
activitate
frontală,
individuală şi pe
grupe

V Activitati integrate
I CLR 2.Acordul în - vizionarea unor scurte secvenţe din Resurse observarea
N 1.4 număr şi emisiuni sau a unor filme româneşti/ materiale: sistematică
E 2.1 gen dublate în limba română pentru copii şi manual, (probe orale,
R 2.2 discutarea lor Caiet de lucru probe
I
2.3  Scrierea corectă - jocuri de rol (Editura Art practice, fişe
2.4 a cuvintelor - realizarea acordului dintre subiect şi Educațional) de lucru,
3.1 dintr-o/dintr-un predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără teme pentru
3.2  Scrierea menţionarea terminologiei) Resurse acasă),
4.1 imaginativă pe - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La procedurale: portofoliul,
4.2 baza unei benzi casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu observarea proiectul
AVAP desenate respectarea normelor de adresare civilizată dirijată,
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe conversaţia, probă de
Text suport: teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, evaluare
Vrăjitorul din Oz, preferat, cartea preferată, prezentarea învăţarea prin orală/scrisă
după Lyman produselor activităţii şcolare etc.) descoperire, jocul
Frank Baum - jocuri de rol: întâlniri cu personaje didactică, munca
fantastice, întâmplări petrecute în vis, independentă
călătorii în lumi imaginare
- formularea unei opinii referitoare la un Forme de
personaj/o întâmplare/un mod de organizare a
comportament etc. colectivului:
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, activitatea
cântece şi prezentarea frontală,
acestora activitate în
- prezentarea unor lucrări personale echipă, activitate
- citirea în forme variate a enunţurilor şi în perechi,
textelor scurte (citire cu voce tare/în activitate
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire individuală
ştafetă etc.)
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- compunerea unor texte scurte (3 – 7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Evaluare - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a activitate probă scrisă
unei sume / diferenţe de termeni egali individuală
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în
1.5 concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau
2.2 recurgând la înmulţire
3.1 - marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă
a unei figuri geometrice cu fracţia
corespunzătoare: ½,
respectiv ¼
- recunoaşterea în desene / imagini /
machete / filme documentare/ prezentări a
unor forme de relief (munţi, câmpii) sau
medii de viaţă
MM Cântare vocală ● crearea unei atmosfere propice însuşirii Resurse ● observare
1.1 Cântarea vocală cântecului, prin prezentarea unor materiale materiale: sistematică
2.1 în colectiv, în muzicale sau ilustrative potrivite manualul ● evaluare
2.2 grupuri mici şi ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – tipărit/digital, orală
3.1 individual grupuri mici – colectiv caietul, surse ● temă de
Poziţia, emisia ● respectarea regulilor de cântare corectă în audio lucru în clasă
naturală, tonul, colectiv ● inter-
semnalul de Resurse evaluare
început, dicţia, procedurale: ●auto-
sincronizarea Metode: evaluare
17. Cântarea conversaţia,
vocală în colectiv explicaţia,
manual pag. 18 exerciţiul, munca
caiet pag. 46 independentă,
jocul
didactic
Organizare:
activitate
frontală,
individuală şi pe
grupe

Activitati pe discipline
AVAP Fructe Realizarea de flori din materiale refolosibile
2.1; (cofraje de ou) - pag. 17 din manual. Materiale din Observarea
Elemente de Observarea formelor din natură-fructe. natură: frunze, comportamen
2.2; limbaj plastic: Realizarea unui desen cu titlul Natură flori, fructe tului
linia, punctul, moartă cu fructe, folosind tehnica hașurării- participativ
2.3; forme regulate și pag. 18, 19 din manual. Coli de bloc de
neregulate Desen liber în creion folosind tehnica hașurii desen, creioane
2.4; – Fructe- pag 53 din caietul elevului. colorate, cerate, Observarea
Tehnici de lucru: Observarea etapelor de creștere a unei radieră, acuarele, desenului
2.5 linie modulată, plante. Desen liber – semințe – pag 54. guașe sau familiei
repetiție, Interpretarea mesajului transmis vizual - tempera, hârtie realizat de
pensulație, pag. 20 din manual. colorată, pensulă, copii
hașurare, colaj, burete, foarfece,
amprentare, lipici, cofraje de
ștampilare ou etc.
Analiza
Produse ale Caietul elevului - produselor
activității: desen pag. 49 – 54. obținute,
liber, compoziții, după criterii
obiecte date
decorative

Pag. 20 din
manual – în
Jurnalul de
învățare.

Saptamana: 22. 03- 26. 03. 2021


Ziua Comp. Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
Specif. - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U DP INTERACȚIUNI Îmi pasă de ceilalţi. Respecă şi vei fi a. materiale:
N 2.3 SIMPLE CU FIINȚE respectat!-Comportamente acceptate în caiet, fişe de
I ȘI OBIECTE relațiile cu ceilalți. Respectul în relațiile cu lucru, rechizite
FAMILIARE ceilalți b. procedurale:
- exerciţii de identificare a unor reguli de conversaţia
comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza euristică,
CLR discutării unor situaţii concrete din exerciţiul,
experienţa elevilor muncă
AVAP independentă,
problematizarea,
simularea, joc de
rol, joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate
individuală,
activitate în
grup/ pe perechi
CLR 2.Acordul în - vizionarea unor scurte secvenţe din Resurse observarea
număr şi emisiuni sau a unor filme româneşti/ materiale: sistematică
1.4 gen dublate în limba română pentru copii şi manual, (probe orale,
2.1 discutarea lor Caiet de lucru probe practice,
2.2  Scrierea corectă - jocuri de rol (Editura Art fişe de lucru,
2.3 a cuvintelor - realizarea acordului dintre subiect şi Educațional) teme pentru
2.4 dintr-o/dintr-un predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără acasă),
3.1  Scrierea menţionarea terminologiei) Resurse portofoliul,
3.2 imaginativă pe - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La procedurale: proiectul
4.1 baza unei benzi casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu observarea
4.2 desenate respectarea normelor de adresare civilizată dirijată, probă de
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe conversaţia, evaluare
MEM Text suport: teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, orală/scrisă
MM Vrăjitorul din Oz, preferat, cartea preferată, prezentarea învăţarea prin
după Lyman produselor activităţii şcolare etc.) descoperire,
Frank Baum - jocuri de rol: întâlniri cu personaje jocul didactică,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, munca
călătorii în lumi imaginare independentă
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de Forme de
comportament etc. organizare a
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, colectivului:
cântece şi prezentarea activitatea
acestora frontală,
- prezentarea unor lucrări personale activitate în
- citirea în forme variate a enunţurilor şi echipă, activitate
textelor scurte (citire cu voce tare/în în perechi,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate
ştafetă etc.) individuală
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- compunerea unor texte scurte (3 – 7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Împărţirea la 2. - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse Observarea
1.6 Împărţirea la 3 suma / diferenţa / produsul / câtul / materiale: sistematică
3.1 jumătatea / sfertul / dublul etc.” manual, caietul (probe orale,
Despre Polul elevului, fişe de probe practice,
Nord şi Polul Sud - recunoaşterea în desene / imagini / lucru, culegeri, fişe de lucru,
machete / filme documentare / prezentări a numărătoare teme pentru
unor forme de relief (munţi, câmpii) sau poziţională, axa acasă),
medii de viaţă numerelor, portofoliul,
CLR - realizarea unor albume / colaje / puzzle-uri figurine, proiectul
cu formele de relief sau cu mediile de viaţă, magneţi, riglete,
individual sau la nivelul clasei atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
AVAP Familia Miau Discuții despre desenele animate cu
animale. Desene animate Observarea
Desenarea unui animal, pas cu pas – pag. 22 cu animale reacţiilor
1.3; Elemente de din manual. copiilor pe
limbaj plastic: O poveste cu un broscoi – pag. 55 din caiet. Coli de bloc de parcursul
2.2; pata plată, pata Construirea unui obiect de decor în formă desen, creioane activităţilor
vibrată de animal, combinând materiale și tehnici colorate, cerate,
2.3; învățate – pag. 23 din manual. radieră,
Tehnici de lucru: Realizarea unei pisici 3 D- pag. 56, 57, 58 din acuarele, guașe
2.5 linie modulată, caiet. sau tempera,
CLR repetiție, Realizarea unei pisici în stilul lui Romero hârtie colorată, Analiza
pensulație, pliere, Britto – pag. 59 din caiet. pensulă, burete, produselor
colaj foarfece, lipici, obținute, după
reviste vechi, criterii date la
Produse ale pahare de iaurt, începutul
MM activității: desen paie de plastic activităților
liber, compoziții, etc.
obiecte
decorative Caietul elevului -
pag. 55 - 64 Completarea
fișei de
evaluare, de la
pag. 28, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
M Activitati integrate
A CLR 2.Acordul în - vizionarea unor scurte secvenţe din Resurse observarea
R 1.4 număr şi emisiuni sau a unor filme româneşti/ materiale: sistematică
T 2.1 gen dublate în limba română pentru copii şi manual, (probe orale,
I 2.2 discutarea lor Caiet de lucru probe practice,
2.3  Scrierea corectă - jocuri de rol (Editura Art fişe de lucru,
2.4 a cuvintelor - realizarea acordului dintre subiect şi Educațional) teme pentru
3.1 dintr-o/dintr-un predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără acasă),
3.2  Scrierea menţionarea terminologiei) Resurse portofoliul,
4.1 imaginativă pe - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La procedurale: proiectul
4.2 baza unei benzi casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu observarea
MM desenate respectarea normelor de adresare civilizată dirijată, probă de
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe conversaţia, evaluare
Text suport: teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, orală/scrisă
AVAP
Vrăjitorul din Oz, preferat, cartea preferată, prezentarea învăţarea prin
după Lyman produselor activităţii şcolare etc.) descoperire,
Frank Baum - jocuri de rol: întâlniri cu personaje jocul didactică,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, munca
călătorii în lumi imaginare independentă
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de Forme de
comportament etc. organizare a
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, colectivului:
cântece şi prezentarea activitatea
acestora frontală,
- prezentarea unor lucrări personale activitate în
- citirea în forme variate a enunţurilor şi echipă, activitate
textelor scurte (citire cu voce tare/în în perechi,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate
ştafetă etc.) individuală
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- compunerea unor texte scurte (3 – 7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Împărţirea la 2. - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse Observarea
1.6 Împărţirea la 3 suma / diferenţa / produsul / câtul / materiale: sistematică
3.1 jumătatea / sfertul / dublul etc.” manual, caietul (probe orale,
Despre Polul elevului, fişe de probe practice,
Nord şi Polul Sud - recunoaşterea în desene / imagini / lucru, culegeri, fişe de lucru,
machete / filme documentare / prezentări a numărătoare teme pentru
unor forme de relief (munţi, câmpii) sau poziţională, axa acasă),
medii de viaţă numerelor, portofoliul,
CLR - realizarea unor albume / colaje / puzzle-uri figurine, proiectul
cu formele de relief sau cu mediile de viaţă, magneţi, riglete,
individual sau la nivelul clasei atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Religie
Lb.
engleză
M Activitati integrate
I
E CLR 2.Acordul în - vizionarea unor scurte secvenţe din Resurse observarea
R număr şi emisiuni sau a unor filme româneşti/ materiale: sistematică
C 1.4 gen dublate în limba română pentru copii şi manual, (probe orale,
U 2.1 discutarea lor Caiet de lucru probe practice,
R 2.2
I  Scrierea corectă - jocuri de rol (Editura Art fişe de lucru,
2.3 a cuvintelor - realizarea acordului dintre subiect şi Educațional) teme pentru
2.4 dintr-o/dintr-un predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără acasă),
3.1  Scrierea menţionarea terminologiei) Resurse portofoliul,
3.2 imaginativă pe - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La procedurale: proiectul
4.1 baza unei benzi casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu observarea
4.2 desenate respectarea normelor de adresare civilizată dirijată, probă de
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe conversaţia, evaluare
Text suport: teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, orală/scrisă
MM
Vrăjitorul din Oz, preferat, cartea preferată, prezentarea învăţarea prin
după Lyman produselor activităţii şcolare etc.) descoperire,
Frank Baum - jocuri de rol: întâlniri cu personaje jocul didactică,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, munca
călătorii în lumi imaginare independentă
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de Forme de
comportament etc. organizare a
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, colectivului:
cântece şi prezentarea activitatea
acestora frontală,
- prezentarea unor lucrări personale activitate în
- citirea în forme variate a enunţurilor şi echipă, activitate
textelor scurte (citire cu voce tare/în în perechi,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate
ştafetă etc.) individuală
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- compunerea unor texte scurte (3 – 7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
CLR 2.Acordul în - vizionarea unor scurte secvenţe din Resurse observarea
1.4 număr şi emisiuni sau a unor filme româneşti/ materiale: sistematică
2.1 gen dublate în limba română pentru copii şi manual, (probe orale,
2.2 discutarea lor Caiet de lucru probe practice,
2.3  Scrierea corectă - jocuri de rol (Editura Art fişe de lucru,
2.4 a cuvintelor - realizarea acordului dintre subiect şi Educațional) teme pentru
3.1 dintr-o/dintr-un predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără acasă),
3.2  Scrierea menţionarea terminologiei) Resurse portofoliul,
4.1 imaginativă pe - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La procedurale: proiectul
4.2 baza unei benzi casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu observarea
desenate respectarea normelor de adresare civilizată dirijată, probă de
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe conversaţia, evaluare
Text suport: teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, orală/scrisă
Vrăjitorul din Oz, preferat, cartea preferată, prezentarea învăţarea prin
după Lyman produselor activităţii şcolare etc.) descoperire,
Frank Baum - jocuri de rol: întâlniri cu personaje jocul didactică,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, munca
călătorii în lumi imaginare independentă
J - formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de Forme de
O comportament etc. organizare a
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, colectivului:
I cântece şi prezentarea activitatea
acestora frontală,
- prezentarea unor lucrări personale activitate în
- citirea în forme variate a enunţurilor şi echipă, activitate
textelor scurte (citire cu voce tare/în în perechi,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate
ştafetă etc.) individuală
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- compunerea unor texte scurte (3 – 7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Împărţirea la 2. - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse Observarea
1.6 Împărţirea la 3 suma / diferenţa / produsul / câtul / materiale: sistematică
3.1 jumătatea / sfertul / dublul etc.” manual, caietul (probe orale,
Despre Polul elevului, fişe de probe practice,
Nord şi Polul Sud - recunoaşterea în desene / imagini / lucru, culegeri, fişe de lucru,
machete / filme documentare / prezentări a numărătoare teme pentru
CLR unor forme de relief (munţi, câmpii) sau poziţională, axa acasă),
medii de viaţă numerelor, portofoliul,
- realizarea unor albume / colaje / puzzle-uri figurine, proiectul
cu formele de relief sau cu mediile de viaţă, magneţi, riglete,
individual sau la nivelul clasei atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Ed.
fizică
Activitati integrate

CLR 2.Acordul în - vizionarea unor scurte secvenţe din Resurse observarea


număr şi emisiuni sau a unor filme româneşti/ materiale: sistematică
gen dublate în limba română pentru copii şi manual, (probe orale,
1.4
discutarea lor Caiet de lucru probe practice,
2.1
 Scrierea - jocuri de rol (Editura Art fişe de lucru,
2.2
corectă a - realizarea acordului dintre subiect şi Educațional) teme pentru
2.3
cuvintelor predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără acasă),
2.4
3.1 dintr-o/dintr- menţionarea terminologiei) Resurse portofoliul,
3.2 un - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La procedurale: proiectul
4.1  Scrierea casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu observarea
4.2 imaginativă pe respectarea normelor de adresare civilizată dirijată, probă de
baza unei benzi - participarea la discuţii în perechi/în grup pe conversaţia, evaluare
desenate teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, orală/scrisă
preferat, cartea preferată, prezentarea învăţarea prin
Text suport: produselor activităţii şcolare etc.) descoperire,
Vrăjitorul din Oz, - jocuri de rol: întâlniri cu personaje jocul didactică,
MEM după Lyman fantastice, întâmplări petrecute în vis, munca
Frank Baum călătorii în lumi imaginare independentă
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de Forme de
comportament etc. organizare a
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, colectivului:
cântece şi prezentarea activitatea
acestora frontală,
- prezentarea unor lucrări personale activitate în
- citirea în forme variate a enunţurilor şi echipă, activitate
textelor scurte (citire cu voce tare/în în perechi,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate
ştafetă etc.) individuală
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- compunerea unor texte scurte (3 – 7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Împărţirea la 4. - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Resurse Observarea
1.5 Împărţirea la 5 concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau materiale: sistematică
1.6 recurgând la înmulţire manual, caietul (probe orale,
2.2 Despre igiena - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / elevului, fişe de probe practice,
4.2 corporală diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / lucru, culegeri, fişe de lucru,
sfertul / dublul etc numărătoare teme pentru
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă poziţională, axa acasă),
a unei figuri geometrice cu fracţia numerelor, portofoliul,
corespunzătoare: ½, figurine, proiectul
respectiv ¼ magneţi, riglete,
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra atlas, ilustraţii,
propriei persoane şi a celor din jur planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
MM Cântare vocală crearea unei atmosfere propice însuşirii Resurse ● observare
1.1 Cântarea vocală cântecului, prin prezentarea unor materiale materiale: sistematică
1.2 în colectiv, în muzicale sau ilustrative potrivite manualul ● evaluare
1.3 grupuri mici şi ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – tipărit/digital, orală
1.4 individual grupuri mici – colectiv caietul, surse ● temă de
2.1 Poziţia, emisia ● respectarea regulilor de cântare corectă în audio lucru în clasă
2.2 naturală, tonul, grupuri mici ● inter-
2.3 semnalul de Resurse evaluare
3.1 început, dicţia, procedurale: ●auto-
3.3 sincronizarea Metode: evaluare
18. Cântarea conversaţia,
vocală în grupuri explicaţia,
mici exerciţiul,
manual pag. 19 munca
caiet pag. 47 independentă,
AVAP jocul
didactic
Organizare:
activitate
frontală,
individuală şi pe
grupe
V Activitati integrate
I CLR 2.Acordul în - vizionarea unor scurte secvenţe din Resurse observarea
N număr şi emisiuni sau a unor filme româneşti/ materiale: sistematică
E 1.4 gen dublate în limba română pentru copii şi manual, (probe orale,
R 2.1 discutarea lor Caiet de lucru probe practice,
I 2.2  Scrierea corectă - jocuri de rol (Editura Art fişe de lucru,
2.3 a cuvintelor - realizarea acordului dintre subiect şi Educațional) teme pentru
2.4 dintr-o/dintr-un predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără acasă),
3.1  Scrierea menţionarea terminologiei) Resurse portofoliul,
3.2 imaginativă pe - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La procedurale: proiectul
4.1 baza unei benzi casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu observarea
4.2 desenate respectarea normelor de adresare civilizată dirijată, probă de
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe conversaţia, evaluare
Text suport: teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, orală/scrisă
MEM
Vrăjitorul din Oz, preferat, cartea preferată, prezentarea învăţarea prin
după Lyman produselor activităţii şcolare etc.) descoperire,
Frank Baum - jocuri de rol: întâlniri cu personaje jocul didactică,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, munca
călătorii în lumi imaginare independentă
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de Forme de
comportament etc. organizare a
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, colectivului:
cântece şi prezentarea activitatea
acestora frontală,
- prezentarea unor lucrări personale activitate în
- citirea în forme variate a enunţurilor şi echipă, activitate
textelor scurte (citire cu voce tare/în în perechi,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate
ştafetă etc.) individuală
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- compunerea unor texte scurte (3 – 7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Împărţirea la 4. - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Resurse Observarea
1.5 Împărţirea la 5 concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau materiale: sistematică
1.6 recurgând la înmulţire manual, caietul (probe orale,
2.2 Despre igiena - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află elevului, fişe de probe practice,
4.2 corporală suma / diferenţa / produsul / câtul / lucru, culegeri, fişe de lucru,
jumătatea / sfertul / dublul etc numărătoare teme pentru
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă poziţională, axa acasă),
a unei figuri geometrice cu fracţia numerelor, portofoliul,
corespunzătoare: ½, figurine, proiectul
CLR respectiv ¼ magneţi, riglete,
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra atlas, ilustraţii,
propriei persoane şi a celor din jur planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
MM Cântare vocală crearea unei atmosfere propice însuşirii Resurse ● observare
1.1 Cântarea vocală cântecului, prin prezentarea unor materiale materiale: sistematică
1.2 în colectiv, în muzicale sau ilustrative potrivite manualul ● evaluare
1.3 grupuri mici şi ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – tipărit/digital, orală
1.4 individual grupuri mici – colectiv caietul, surse ● temă de
2.1 Poziţia, emisia ● respectarea regulilor de cântare corectă în audio lucru în clasă
2.2 naturală, tonul, grupuri mici ● inter-
2.3 semnalul de Resurse evaluare
3.1 început, dicţia, procedurale: ●auto-
3.3 sincronizarea Metode: evaluare
18. Cântarea conversaţia,
vocală în grupuri explicaţia,
mici exerciţiul,
manual pag. 19 munca
caiet pag. 47 independentă,
jocul
didactic
Organizare:
activitate
frontală,
individuală şi pe
grupe

Activitati pe discipline
AVAP Familia Miau Discuții despre desenele animate cu
animale. Desene animate Observarea
2.1; Desenarea unui animal, pas cu pas – pag. 22 cu animale reacţiilor
Elemente de din manual. copiilor pe
2.2; limbaj plastic: O poveste cu un broscoi – pag. 55 din caiet. Coli de bloc de parcursul
pata plată, pata Construirea unui obiect de decor în formă desen, creioane activităţilor
2.3; vibrată de animal, combinând materiale și tehnici colorate, cerate,
învățate – pag. 23 din manual. radieră,
2.4; Tehnici de lucru: Realizarea unei pisici 3 D- pag. 56, 57, 58 din acuarele, guașe
linie modulată, caiet. sau tempera,
2.5 repetiție, Realizarea unei pisici în stilul lui Romero hârtie colorată, Analiza
pensulație, pliere, Britto – pag. 59 din caiet. pensulă, burete, produselor
CLR colaj foarfece, lipici, obținute, după
reviste vechi, criterii date la
Produse ale pahare de iaurt, începutul
activității: desen paie de plastic activităților
liber, compoziții, etc.
obiecte
decorative Caietul elevului -
MM pag. 55 - 64 Completarea
fișei de
evaluare, de la
pag. 28, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Saptamana : 29. 03- 2. 04. 2021


Ziua Compet Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
ente - detalieri- -instrumente-
specifice

L Activitati integrate
U DP RECAPITULARE Iată ce am învăţat! a. materiale:
N 3.2 caiet, fişe de
I - crearea unor ştiri despre cum învaţă elevii lucru, rechizite
de
CLR clasa a II-a, elevii mai mari, adulţii b. procedurale:
- prezentarea unor scurte proiecte despre conversaţia
AVAP condiţiile de învăţare de acasă şi de la euristică,
şcoală exerciţiul, muncă
- realizarea unor scurte interviuri adresate independentă,
colegilor de clasă sau părinţilor: „Dacă ai fi problematizarea,
director, ce ai păstra şi ce ai schimba la simularea, joc de
şcoală, pentru ca elevii să înveţe mai bine, rol, joc didactic
mai uşor şi cu plăcere?” c. forme
- „Cum învăţau bunicii noştri?” - invitarea la de organizare a
clasă a unor bunici care să relateze colectivului:
experienţele personale din copilărie despre activitate
învăţare: şcoala, clasa, condiţiile de acasă, frontală,
cadrele didactice, rechizitele etc.) activitate
- interviuri aplicate membrilor familiei individuală,
despre importanţa învăţării activitate în
grup/ pe perechi
CLR 2.Acordul în - vizionarea unor scurte secvenţe din Resurse observarea
număr şi emisiuni sau a unor filme româneşti/ materiale: sistematică
gen dublate în limba română pentru copii şi manual, (probe orale,
1.4
discutarea lor Caiet de lucru probe
2.1
 Scrierea corectă - jocuri de rol (Editura Art practice, fişe
2.2
a cuvintelor - realizarea acordului dintre subiect şi Educațional) de lucru,
2.3
dintr-o/dintr-un predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără teme pentru
2.4
 Scrierea menţionarea terminologiei) Resurse acasă),
3.1
imaginativă pe - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La procedurale: portofoliul,
3.2
baza unei benzi casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu observarea proiectul
4.1
desenate respectarea normelor de adresare civilizată dirijată,
4.2
- participarea la discuţii în perechi/în grup conversaţia, probă de
Text suport: pe teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, evaluare
Vrăjitorul din Oz, preferat, cartea preferată, prezentarea învăţarea prin orală/scrisă
după Lyman produselor activităţii şcolare etc.) descoperire,
Frank Baum - jocuri de rol: întâlniri cu personaje jocul didactică,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, munca
călătorii în lumi imaginare independentă
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de Forme de
comportament etc. organizare a
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, colectivului:
cântece şi prezentarea activitatea
acestora frontală,
- prezentarea unor lucrări personale activitate în
- citirea în forme variate a enunţurilor şi echipă, activitate
textelor scurte (citire cu voce tare/în în perechi,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate
ştafetă etc.) individuală
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- compunerea unor texte scurte (3 – 7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Împărţirea la 4. - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Resurse Observarea
1.5 Împărţirea la 5 concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau materiale: sistematică
1.6 recurgând la înmulţire manual, caietul (probe orale,
2.2 Despre igiena - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află elevului, fişe de probe
4.2 corporală suma / diferenţa / produsul / câtul / lucru, culegeri, practice, fişe
jumătatea / sfertul / dublul etc numărătoare de lucru,
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă poziţională, axa teme pentru
a unei figuri geometrice cu fracţia numerelor, acasă),
corespunzătoare: ½, figurine, magneţi, portofoliul,
respectiv ¼ riglete, atlas, proiectul
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra ilustraţii, planşe,
propriei persoane şi a celor din jur globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
AVAP Realizarea unor obiecte de decor – Fluturi –
Fluturi pag. 24, 25 din manual. Desene animate Observarea
2.1; Pata plată - Măști de animale - Fluturi– pag. cu animale reacţiilor
26 din manual sau pag. 61, 62, 63, 64 din copiilor pe
2.2; caietul elevului. Coli de bloc de parcursul
Elemente de desen, creioane activităţilor
2.3; limbaj plastic: colorate, cerate,
pata plată, pata radieră, acuarele,
2.4; vibrată guașe sau
tempera, hârtie
2.5 Tehnici de lucru: colorată, Analiza
linie modulată, pensulă, burete, produselor
repetiție, foarfece, lipici, obținute,
MEM pensulație, reviste vechi, după criterii
pliere, colaj pahare de iaurt, date la
CLR paie de plastic începutul
Produse ale etc. activităților
activității: desen
liber, compoziții, Caietul elevului -
obiecte pag. 55 - 64
decorative Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 28, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
M Activitati integrate
A CLR 2.Acordul în - vizionarea unor scurte secvenţe din Resurse observarea
R 1.4 număr şi emisiuni sau a unor filme româneşti/ materiale: sistematică
T 2.1 gen dublate în limba română pentru copii şi manual, (probe orale,
I 2.2 discutarea lor Caiet de lucru probe
2.3  Scrierea corectă - jocuri de rol (Editura Art practice, fişe
2.4 a cuvintelor - realizarea acordului dintre subiect şi Educațional) de lucru,
3.1 dintr-o/dintr-un predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără teme pentru
3.2  Scrierea menţionarea terminologiei) Resurse acasă),
4.1 imaginativă pe - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La procedurale: portofoliul,
4.2 baza unei benzi casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu observarea proiectul
desenate respectarea normelor de adresare civilizată dirijată,
- participarea la discuţii în perechi/în grup conversaţia, probă de
AVAP evaluare
Text suport: pe teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia,
Vrăjitorul din Oz, preferat, cartea preferată, prezentarea învăţarea prin orală/scrisă
după Lyman produselor activităţii şcolare etc.) descoperire,
Frank Baum - jocuri de rol: întâlniri cu personaje jocul didactică,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, munca
călătorii în lumi imaginare independentă
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de Forme de
comportament etc. organizare a
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, colectivului:
cântece şi prezentarea activitatea
acestora frontală,
- prezentarea unor lucrări personale activitate în
- citirea în forme variate a enunţurilor şi echipă, activitate
textelor scurte (citire cu voce tare/în în perechi,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate
ştafetă etc.) individuală
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- compunerea unor texte scurte (3 – 7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Împărţirea la 6. - scrierea rezultatelor obţinute prin Resurse Observarea
1.2 Împărţirea la 7 comparare, utilizând semnele <, >, = materiale: sistematică
1.5 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în manual, caietul (probe orale,
1.6 Despre igiena concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau elevului, fişe de probe
4.2 danturii recurgând la înmulţire lucru, culegeri, practice, fişe
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află numărătoare de lucru,
suma / diferenţa / produsul / câtul / poziţională, axa teme pentru
jumătatea / sfertul/ dublul etc.” numerelor, acasă),
- realizarea unor jocuri de rol ”La doctor” figurine, magneţi, portofoliul,
pentru recunoaşterea unor simptome ale riglete, atlas, proiectul
unor boli frecvente ilustraţii, planşe,
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra globul
propriei persoane şi a celor din jur pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Religie

Lb.
engleză
Activitati integrate

CLR 3.Recapitulare - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări Resurse observarea


– Hoinărind prin legate de mesajul textului audiat, dintr-o materiale: sistematică
Ţara Minunilor pereche/serie de variante date manual, (probe orale,
1.1
- completarea unor enunţuri lacunare cu Caiet de lucru probe
1.2
informaţii dintr-un text audiat (Editura Art practice, fişe
1.3
- despărţirea cuvintelor în silabe Educațional) de lucru,
2.1
M - realizarea acordului dintre subiect şi teme pentru
I 4.2
predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără Resurse acasă),
E menţionarea terminologiei) procedurale: portofoliul,
R - compunerea unor texte scurte (3-7 observarea proiectul
C enunţuri) pe teme din sfera de interes a dirijată,conversaţ
U copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
R ia, explicaţia, probă de
întrebări evaluare
I învăţarea prin
descoperire, orală/scrisă
jocul didactică,
munca
independentă

Forme de
MEM organizare a
colectivului:
activitatea
frontală,
activitate în
echipă, activitate
în perechi,
activitate
individuală
CLR 3.Recapitulare - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări Resurse observarea
1.1 – Hoinărind prin legate de mesajul textului audiat, dintr-o materiale: sistematică
1.2 Ţara Minunilor pereche/serie de variante date manual, (probe orale,
1.3 - completarea unor enunţuri lacunare cu Caiet de lucru probe
2.1 informaţii dintr-un text audiat (Editura Art practice, fişe
4.2 - despărţirea cuvintelor în silabe Educațional) de lucru,
- realizarea acordului dintre subiect şi teme pentru
AVAP
predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără Resurse acasă),
menţionarea terminologiei) procedurale: portofoliul,
- compunerea unor texte scurte (3-7 observarea proiectul
enunţuri) pe teme din sfera de interes a dirijată,conversaţ
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau ia, explicaţia, probă de
întrebări evaluare
învăţarea prin
descoperire, orală/scrisă
jocul didactică,
munca
independentă
Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea
frontală,
activitate în
echipă, activitate
în perechi,
activitate
individuală
MEM Împărţirea la 6. - scrierea rezultatelor obţinute prin Resurse Observarea .
Împărţirea la 7 comparare, utilizând semnele <, >, = materiale: sistematică
1.2 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în manual, caietul (probe orale,
1.5 Despre igiena concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau elevului, fişe de probe
1.6 danturii recurgând la înmulţire lucru, culegeri, practice, fişe
4.2 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află numărătoare de lucru,
suma / diferenţa / produsul / câtul / poziţională, axa teme pentru
jumătatea / sfertul/ dublul etc.” numerelor, acasă),
- realizarea unor jocuri de rol ”La doctor” figurine, magneţi, portofoliul,
pentru recunoaşterea unor simptome ale riglete, atlas, proiectul
unor boli frecvente ilustraţii, planşe,
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra globul
propriei persoane şi a celor din jur pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Ed. fizică
Activitati integrate
MM Cântare vocală crearea unei atmosfere propice însuşirii Resurse ● observare
1.1 Cântarea vocală cântecului, prin prezentarea unor materiale materiale: sistematică
2.1 în colectiv, în muzicale sau ilustrative potrivite manualul ● evaluare
2.3 grupuri mici şi ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – tipărit/digital, orală
3.1 individual grupuri mici – colectiv caietul, surse ● temă de
Poziţia, emisia ● interpretarea cu solist şi cor a cântecelor audio lucru în clasă
naturală, tonul, cu refren (exemplu: În poiană***, Floarea ● inter-
CLR semnalul de mea***) Resurse evaluare
început, dicţia, ● respectarea regulilor de cântare corectă procedurale: ●auto-
sincronizarea individuală Metode: evaluare
19. Cântarea conversaţia,
vocală individuală explicaţia,
manual pag. 20 exerciţiul, munca
caiet pag. 48 independentă,
AVAP jocul
didactic
Organizare:
J activitate
frontală,
O individuală şi pe
grupe
I

CLR 4.Evaluare - ilustrarea prin desen a unor fragmente de Resurse probă de


sumativă text, cu respectarea unor informaţii materiale: evaluare
- despărţirea cuvintelor în silabe manual, orală/ scrisă
1.2
- realizarea acordului dintre subiect şi Caiet de lucru
1.3
predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără (Editura Art
2.2
menţionarea terminologiei) Educațional)
3.1
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
4.2
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Resurse
punctuaţie procedurale:
- compunerea unor texte scurte (3-7 conversaţia,
enunţuri) pe teme din sfera de interes a explicaţia,
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau munca
întrebări independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
individuală
MEM Împărţirea la 8. - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse materiale: Observarea
Împărţirea la 9 utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elevului, fişe de (probe orale,
1.2 elemente dintr-o mulţime dată lucru, culegeri, probe practice,
1.5 Despre igiena - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei numărătoare fişe de lucru,
1.6 alimentelor sume/ diferenţe de termeni egali poziţională, axa teme pentru
4.2 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 numerelor, figurine, acasă),
AVAP prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire magneţi, riglete, portofoliul,
- crearea unor probleme după imagini / desene / atlas, ilustraţii, proiectul
scheme / exerciţii / formule planşe, globul
pământesc, hartă,
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei cuburi, diverse
persoane şi a celor din jur materiale necesare
- modificarea unei reţete culinare simple în vederea experimentelor
realizării unui număr mai mare/mai mic de porţii Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
Ed.
fizică
V Activitati integrate
I CLR 5.Activităţi de - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse observarea
N recuperare- informaţii dintr-un text audiat materiale: sistematică
E 1.2 ameliorare/ - despărţirea cuvintelor în silabe manual,
R 1.3 dezvoltare - crearea unor scurte povestiri orale după o Caiet de lucru
I 2.2 imagine/o suită de imagini şi după un şir de (Editura Art
2.3
2.4 întrebări Educațional)
3.1 - participarea la discuţii în perechi/în grup pe
3.2 teme de interes (timpul liber, animalul Resurse
4.1 preferat, cartea preferată, prezentarea procedurale:
4.2 produselor activităţii şcolare etc.) observarea
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje dirijată,conversaţi
MEM fantastice, întâmplări petrecute în vis, a, explicaţia,
călătorii în lumi imaginare jocul didactic,
MM
- formularea unei opinii referitoare la un exerciţiul
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc. Forme de
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, organizare a
cântece şi prezentarea acestora colectivului:
- prezentarea unor lucrări personale activitatea
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu frontală,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de activitate în
punctuaţie echipă, activitate
- emiterea unor predicţii asupra firului în perechi,
narativ al textului citit activitate
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze individuală
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Împărţirea la 8. - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse materiale: Observarea
Împărţirea la 9 utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elevului, fişe de (probe orale,
elemente dintr-o mulţime dată lucru, culegeri, probe practice,
1.2 Despre igiena - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei numărătoare fişe de lucru,
1.5 alimentelor sume/ diferenţe de termeni egali poziţională, axa teme pentru
1.6 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 numerelor, figurine, acasă),
4.2 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire magneţi, riglete, portofoliul,
- crearea unor probleme după imagini / desene / atlas, ilustraţii, proiectul
scheme / exerciţii / formule planşe, globul
pământesc, hartă,
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei cuburi, diverse
persoane şi a celor din jur materiale necesare
- modificarea unei reţete culinare simple în vederea experimentelor
realizării unui număr mai mare/mai mic de porţii Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală

MM Cântare vocală crearea unei atmosfere propice însuşirii Resurse materiale: ● observare
1.1 Cântarea vocală cântecului, prin prezentarea unor materiale manualul sistematică
2.1 în colectiv, în muzicale sau ilustrative potrivite tipărit/digital, ● evaluare
2.3 grupuri mici şi ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – caietul, surse audio orală
3.1 individual grupuri mici – colectiv ● temă de
● interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu Resurse lucru în clasă
Poziţia, emisia
refren (exemplu: În poiană***, Floarea mea***) procedurale: ● inter-
naturală, tonul,
● respectarea regulilor de cântare corectă Metode: evaluare
semnalul de
individuală conversaţia, ●auto-evaluare
început, dicţia,
explicaţia,
sincronizarea
exerciţiul, munca
19. Cântarea vocală
independentă,
individuală
jocul
manual pag. 20
didactic
AVAP caiet pag. 48 Organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe
grupe

Activitati pe discipline
AVAP Realizarea unor obiecte de decor – Fluturi –
Fluturi pag. 24, 25 din manual. Desene animate Observarea
2.1; Pata plată - Măști de animale - Fluturi– pag. cu animale reacţiilor
26 din manual sau pag. 61, 62, 63, 64 din copiilor pe
2.2; caietul elevului. Coli de bloc de parcursul
desen, creioane activităţilor
Elemente de
2.3; colorate, cerate,
limbaj plastic:
radieră, acuarele,
pata plată, pata
2.4; guașe sau
vibrată
tempera, hârtie
2.5 colorată, Analiza
Tehnici de lucru:
pensulă, burete, produselor
linie modulată,
foarfece, lipici, obținute,
repetiție,
reviste vechi, după criterii
pensulație, pliere,
pahare de iaurt, date la
MM colaj
paie de plastic începutul
etc. activităților
Produse ale
activității: desen
Caietul elevului -
liber, compoziții,
pag. 55 - 64
obiecte
Completarea
decorative
fișei de
evaluare, de
la pag. 28, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Vacanța de primăvară( 5. 04- 9.04.2021) pentru cei care sărbătoresc Paștele Catolic
Unitatea de invatare: Bun venit, primăvară!
Numar de ore alocat: 24 ore
Saptamana : 12. 04- 16. 04.2021
Ziua Compete Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
nte - detalieri- -instrumente-
specifice
L Activitati integrate
U DP ABILITĂȚI ȘI Ce mă ajută să învăţ-Condițiile învățării: factori a. materiale: caiet, fişe
N 2.1. ATITUDINI DE favorizanți/ resurse (instrumente, persoane, de lucru, rechizite
ÎNVĂȚARE b. procedurale:
I 2.2. contexte) conversaţia euristică,
AVAP - elaborarea în echipe a unor postere: “Cum învăţăm?” exerciţiul, muncă
- jurnalul învăţării prin imagini sau cuvinte (cum învăţ, ce independentă,
îmi place să învăţ, uşor şi greu în activitatea de învăţare, problematizarea,
cine mă ajută) simularea, joc de rol,
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa joc didactic
învăţării c. forme de organizare
a colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup/ pe perechi
CLR 1.Sunetele limbii - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse observarea
române. Vocale şi - identificarea vocalelor şi consoanelor în materiale: sistematică
consoane silabe şi cuvinte manual, jetoane (probe orale,
1.3
- schimbarea sensului unui cuvânt prin colorate, probe
2.3
 Scrierea schimbarea unei silabe/unui sunet Caiet de lucru practice, fişe
3.1
cuvintelor care - identificarea unor cuvinte date după criterii (Editura Art de lucru, teme
3.2
conțin grupurile precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet Educațional) pentru acasă),
3.4
de sunete oa, final etc. portofoliul,
4.1
ea, ia, ie, ua, uă - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din Resurse proiectul
4.2
propoziţii de 4-6 cuvinte procedurale:
Text suport: - formularea unei opinii referitoare la un observarea probă de
Cuibul de personaj/o întâmplare/un mod de dirijată, evaluare
păsărele, comportament etc. conversaţia, orală/scrisă
MM după Cezar - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia,
Petrescu textelor scurte (citire cu voce tare/în învăţarea prin
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire descoperire,
ştafetă etc.) jocul didactică,
- citirea selectivă în funcţie de anumite munca
repere (alineatul, linia de dialog) sau independentă
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”) Forme de
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, organizare a
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii colectivului:
elementare activitatea
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în frontală, activitate
legătură cu un în echipă,
scurt text citit activitate în
- aranjarea unei suite de propoziţii după perechi, activitate
ordinea logică de desfăşurare a individuală
evenimentelor din mesajul audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite
evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
MEM Cazuri speciale - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse materiale: Observarea
1.2 de împărţire utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elevului, fişe de (probe orale,
1.5 elemente dintr-o mulţime dată lucru, culegeri, probe practice,
1.6 Despre igiena - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei numărătoare fişe de lucru,
4.2 îmbrăcămintei sume / diferenţe de termeni egali poziţională, axa teme pentru
Cazuri speciale - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 numerelor, figurine, acasă),
de împărţire prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire magneţi, riglete, portofoliul,
- crearea unor probleme după imagini / desene / atlas, ilustraţii, proiectul
scheme / exerciţii / formule planşe, globul
Despre igiena - stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei pământesc, hartă,
îmbrăcămintei persoane şi a celor din jur cuburi, diverse
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, materiale necesare
utilizând semnele <, >, = experimentelor
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de Resurse
elemente dintr-o mulţime dată procedurale:
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei observarea dirijată,
sume / diferenţe de termeni egali conversaţia,
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 explicaţia, învăţarea
prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire prin descoperire,
- crearea unor probleme după imagini / desene / demonstraţia,
scheme / exerciţii / formule experimentul, jocul
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei de rol
persoane şi a celor din jur Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
Resurse materiale:
manual, caietul
elevului, fişe de
lucru, culegeri,
numărătoare
poziţională, axa
numerelor, figurine,
magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
AVAP Fluturi Pata vibrată - obținerea de fluturi prin
amestecul de forme spontane – pag. 27 din Desene animate Observarea
2.1; manual. cu animale reacţiilor
Elemente de Două stele și-o dorință - pag. 28 din manual copiilor pe
2.2; limbaj plastic: Coli de bloc de parcursul
pata plată, pata desen, creioane activităţilor
2.3; vibrată colorate, cerate,
radieră, acuarele,
2.4; Tehnici de lucru: guașe sau
linie modulată, tempera, hârtie
2.5 repetiție, colorată, pensulă, Analiza
pensulație, pliere, burete, foarfece, produselor
colaj lipici, reviste obținute, după
vechi, pahare de criterii date la
MM
Produse ale iaurt, paie de începutul
activității: desen plastic etc. activităților
liber, compoziții,
obiecte Caietul elevului -
decorative pag. 55 - 64
Completarea
MM fișei de
evaluare, de
la pag. 28, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Activitati integrate
M CLR 1.Sunetele limbii - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse observarea
A române. Vocale şi - identificarea vocalelor şi consoanelor în materiale: sistematică
R consoane silabe şi cuvinte manual, jetoane (probe orale,
T 1.3
- schimbarea sensului unui cuvânt prin colorate, probe
I 2.3
 Scrierea schimbarea unei silabe/unui sunet Caiet de lucru practice, fişe
3.1
cuvintelor care - identificarea unor cuvinte date după criterii (Editura Art de lucru, teme
3.2
conțin grupurile precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet Educațional) pentru acasă),
3.4
de sunete oa, final etc. portofoliul,
4.1
ea, ia, ie, ua, uă - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din Resurse proiectul
4.2
propoziţii de 4-6 cuvinte procedurale:
Text suport: - formularea unei opinii referitoare la un observarea probă de
Cuibul de personaj/o întâmplare/un mod de dirijată, evaluare
păsărele, comportament etc. conversaţia, orală/scrisă
după Cezar - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia,
MM Petrescu textelor scurte (citire cu voce tare/în învăţarea prin
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire descoperire,
ştafetă etc.) jocul didactică,
- citirea selectivă în funcţie de anumite munca
repere (alineatul, linia de dialog) sau independentă
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”) Forme de
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, organizare a
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii colectivului:
elementare activitatea
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în frontală, activitate
legătură cu un în echipă,
scurt text citit activitate în
- aranjarea unei suite de propoziţii după perechi, activitate
ordinea logică de desfăşurare a individuală
evenimentelor din mesajul audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite
evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
MEM Cazuri speciale - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse materiale: Observarea
de împărţire utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elevului, fişe de (probe orale,
1.2 elemente dintr-o mulţime dată lucru, culegeri, probe practice,
1.5 Despre igiena - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei numărătoare fişe de lucru,
1.6 îmbrăcămintei sume / diferenţe de termeni egali poziţională, axa teme pentru
4.2 Cazuri speciale - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 numerelor, figurine, acasă),
de împărţire prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire magneţi, riglete, portofoliul,
- crearea unor probleme după imagini / desene / atlas, ilustraţii, proiectul
scheme / exerciţii / formule planşe, globul
Despre igiena - stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei pământesc, hartă,
îmbrăcămintei persoane şi a celor din jur cuburi, diverse
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, materiale necesare
utilizând semnele <, >, = experimentelor
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de Resurse
elemente dintr-o mulţime dată procedurale:
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei observarea dirijată,
sume / diferenţe de termeni egali conversaţia,
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 explicaţia, învăţarea
prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire prin descoperire,
- crearea unor probleme după imagini / desene / demonstraţia,
scheme / exerciţii / formule experimentul, jocul
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei de rol
persoane şi a celor din jur Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
Resurse materiale:
manual, caietul
elevului, fişe de
lucru, culegeri,
numărătoare
poziţională, axa
numerelor, figurine,
magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Religie
Lb.
engleza
Activitati integrate
CLR 1.Sunetele limbii - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse observarea
române. Vocale şi - identificarea vocalelor şi consoanelor în materiale: sistematică
1.3 consoane silabe şi cuvinte manual, jetoane (probe orale,
M 2.3 - schimbarea sensului unui cuvânt prin colorate, probe
I 3.1
E  Scrierea schimbarea unei silabe/unui sunet Caiet de lucru practice, fişe
3.2 cuvintelor care - identificarea unor cuvinte date după criterii (Editura Art de lucru, teme
R
C 3.4 conțin grupurile precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet Educațional) pentru acasă),
U 4.1 de sunete oa, final etc. portofoliul,
R 4.2 ea, ia, ie, ua, uă - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din Resurse proiectul
I propoziţii de 4-6 cuvinte procedurale:
Text suport: - formularea unei opinii referitoare la un observarea probă de
Cuibul de personaj/o întâmplare/un mod de dirijată, evaluare
MM păsărele, comportament etc. conversaţia, orală/scrisă
după Cezar - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia,
Petrescu textelor scurte (citire cu voce tare/în învăţarea prin
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire descoperire,
ştafetă etc.) jocul didactică,
- citirea selectivă în funcţie de anumite munca
repere (alineatul, linia de dialog) sau independentă
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”) Forme de
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, organizare a
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii colectivului:
elementare activitatea
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în frontală, activitate
legătură cu un în echipă,
scurt text citit activitate în
- aranjarea unei suite de propoziţii după perechi, activitate
ordinea logică de desfăşurare a individuală
evenimentelor din mesajul audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite
evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
CLR 1.Sunetele limbii - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse observarea
române. Vocale şi - identificarea vocalelor şi consoanelor în materiale: sistematică
1.3 consoane silabe şi cuvinte manual, jetoane (probe orale,
2.3 - schimbarea sensului unui cuvânt prin colorate, probe
3.1  Scrierea schimbarea unei silabe/unui sunet Caiet de lucru practice, fişe
3.2 cuvintelor care - identificarea unor cuvinte date după criterii (Editura Art de lucru, teme
3.4 conțin grupurile precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet Educațional) pentru acasă),
4.1 de sunete oa, final etc. portofoliul,
4.2 ea, ia, ie, ua, uă - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din Resurse proiectul
propoziţii de 4-6 cuvinte procedurale:
Text suport: - formularea unei opinii referitoare la un observarea probă de
Cuibul de personaj/o întâmplare/un mod de dirijată, evaluare
MM păsărele, comportament etc. conversaţia, orală/scrisă
după Cezar - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia,
Petrescu textelor scurte (citire cu voce tare/în învăţarea prin
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire descoperire,
ştafetă etc.) jocul didactică,
- citirea selectivă în funcţie de anumite munca
repere (alineatul, linia de dialog) sau independentă
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”) Forme de
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, organizare a
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii colectivului:
elementare activitatea
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în frontală, activitate
legătură cu un în echipă,
scurt text citit activitate în
- aranjarea unei suite de propoziţii după perechi, activitate
ordinea logică de desfăşurare a individuală
evenimentelor din mesajul audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite
evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea
J corectă a semnelor de punctuaţie)

MEM Cazuri speciale - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse materiale: Observarea
1.2 de împărţire utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică
O 1.5
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de
elemente dintr-o mulţime dată
elevului, fişe de
lucru, culegeri,
(probe orale,
probe practice,
1.6 Despre igiena - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei numărătoare fişe de lucru,
4.2 îmbrăcămintei sume / diferenţe de termeni egali poziţională, axa teme pentru
Cazuri speciale - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 numerelor, figurine, acasă),
I CLR de împărţire prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire
- crearea unor probleme după imagini / desene /
magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
portofoliul,
proiectul
scheme / exerciţii / formule planşe, globul
Despre igiena - stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei pământesc, hartă,
MM îmbrăcămintei persoane şi a celor din jur cuburi, diverse
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, materiale necesare
utilizând semnele <, >, = experimentelor
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de Resurse
elemente dintr-o mulţime dată procedurale:
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei observarea dirijată,
sume / diferenţe de termeni egali conversaţia,
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 explicaţia, învăţarea
prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire prin descoperire,
- crearea unor probleme după imagini / desene / demonstraţia,
scheme / exerciţii / formule experimentul, jocul
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei de rol
persoane şi a celor din jur Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
Resurse materiale:
manual, caietul
elevului, fişe de
lucru, culegeri,
numărătoare
poziţională, axa
numerelor, figurine,
magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Ed
fizică
Activitati integrate

CLR 1.Sunetele limbii - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse observarea


române. Vocale şi - identificarea vocalelor şi consoanelor în materiale: sistematică
consoane silabe şi cuvinte manual, jetoane (probe orale,
1.3
- schimbarea sensului unui cuvânt prin colorate, probe
2.3
 Scrierea schimbarea unei silabe/unui sunet Caiet de lucru practice, fişe
3.1
cuvintelor care - identificarea unor cuvinte date după criterii (Editura Art de lucru, teme
3.2
conțin grupurile precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet Educațional) pentru acasă),
3.4
de sunete oa, final etc. portofoliul,
4.1
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din Resurse proiectul
4.2 ea, ia, ie, ua, uă propoziţii de 4-6 cuvinte procedurale:
- formularea unei opinii referitoare la un observarea probă de
Text suport: personaj/o întâmplare/un mod de dirijată, evaluare
Cuibul de comportament etc. conversaţia, orală/scrisă
păsărele, - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia,
după Cezar textelor scurte (citire cu voce tare/în învăţarea prin
Petrescu şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire descoperire,
ştafetă etc.) jocul didactică,
- citirea selectivă în funcţie de anumite munca
repere (alineatul, linia de dialog) sau independentă
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”) Forme de
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, organizare a
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii colectivului:
elementare activitatea
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în frontală, activitate
legătură cu un în echipă,
scurt text citit activitate în
- aranjarea unei suite de propoziţii după perechi, activitate
ordinea logică de desfăşurare a individuală
evenimentelor din mesajul audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite
evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
MEM Aflarea aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda Resurse materiale: Observarea
1.6 numărului balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării manual, caietul sistematică
elevului, fişe de (probe orale,
necunoscut lucru, culegeri, probe practice,
numărătoare fişe de lucru,
poziţională, axa teme pentru
numerelor, figurine, acasă),
magneţi, riglete, portofoliul,
atlas, ilustraţii, proiectul
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
MM Cântare vocală crearea unei atmosfere propice însuşirii Resurse materiale: ● observare
1.1 Cântarea vocală cântecului, prin prezentarea unor materiale manualul sistematică
2.1 în colectiv, în muzicale sau ilustrative potrivite tipărit/digital, ● evaluare
2.3 grupuri mici şi ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – caietul, surse audio orală
3.1 individual grupuri mici – colectiv ● temă de
● interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu Resurse lucru în clasă
Poziţia, emisia refren (exemplu: În poiană***, Floarea mea***) procedurale: ● inter-
naturală, tonul, ● identificarea modului optim de interpretare a Metode: evaluare
semnalul de unor cântece conversaţia, ●auto-evaluare
început, dicţia, explicaţia,
sincronizarea exerciţiul, munca
Recapitulare independentă,
manual pag. 21 jocul
caiet pag. 49 didactic
Organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe
grupe

V Activitati integrate
I CLR 1.Sunetele limbii - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse observarea
N române. Vocale şi - identificarea vocalelor şi consoanelor în materiale: sistematică
E 1.3 consoane silabe şi cuvinte manual, jetoane (probe orale,
R 2.3 - schimbarea sensului unui cuvânt prin colorate, probe
I 3.1  Scrierea schimbarea unei silabe/unui sunet Caiet de lucru practice, fişe
3.2 cuvintelor care - identificarea unor cuvinte date după criterii (Editura Art de lucru, teme
3.4 conțin grupurile precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet Educațional) pentru acasă),
4.1 de sunete oa, final etc. portofoliul,
4.2 ea, ia, ie, ua, uă - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din Resurse proiectul
propoziţii de 4-6 cuvinte procedurale:
Text suport: - formularea unei opinii referitoare la un observarea probă de
Cuibul de personaj/o întâmplare/un mod de dirijată, evaluare
păsărele, comportament etc. conversaţia, orală/scrisă
după Cezar - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia,
Petrescu textelor scurte (citire cu voce tare/în învăţarea prin
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire descoperire,
ştafetă etc.) jocul didactică,
- citirea selectivă în funcţie de anumite munca
repere (alineatul, linia de dialog) sau independentă
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”) Forme de
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, organizare a
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii colectivului:
elementare activitatea
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în frontală, activitate
legătură cu un în echipă,
scurt text citit activitate în
- aranjarea unei suite de propoziţii după perechi, activitate
ordinea logică de desfăşurare a individuală
evenimentelor din mesajul audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite
evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
MEM Aflarea aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda Resurse materiale: Observarea
numărului balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării manual, caietul sistematică
elevului, fişe de (probe orale,
necunoscut lucru, culegeri, probe practice,
1.6 numărătoare fişe de lucru,
poziţională, axa teme pentru
numerelor, figurine, acasă),
magneţi, riglete, portofoliul,
atlas, ilustraţii, proiectul
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
MM Cântare vocală Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: ● evaluare
1.1 Cântarea vocală ● identificarea poziției corecte de cânt în imagini fișe de evaluare scrisă și orală
2.1 în colectiv, în ● marcarea locurilor indicate pentru respirație
2.3 grupuri mici şi ● interpretarea individuală unui cântec cunoscut
3.1 individual
Poziţia, emisia
naturală, tonul,
semnalul de
început, dicţia,
sincronizarea
Evaluare
manual pag. 22
caiet pag. 50
Activitati pe discipline
AVAP Fluturi Pata vibrată - obținerea de fluturi prin
2.1; amestecul de forme spontane – pag. 27 din Desene animate Observarea
manual. cu animale reacţiilor
2.2; Elemente de Două stele și-o dorință - pag. 28 din manual copiilor pe
limbaj plastic: Coli de bloc de parcursul
2.3; pata plată, pata desen, creioane activităţilor
vibrată colorate, cerate,
2.4; radieră, acuarele,
Tehnici de lucru: guașe sau
2.5 linie modulată, tempera, hârtie
repetiție, colorată, pensulă, Analiza
pensulație, pliere, burete, foarfece, produselor
colaj lipici, reviste obținute, după
vechi, pahare de criterii date la
Produse ale iaurt, paie de începutul
activității: desen plastic etc. activităților
liber, compoziții,
obiecte Caietul elevului -
decorative pag. 55 - 64
Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 28, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Saptamana: 19.04- 23. 04. 2021


Ziua Comp. Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
Specif. - detalieri- -instrumente-
Activitati integrate
DP ABILITĂȚI ȘI ATITUDINI Uneori am nevoie de ajutor-Condițiile învățării: a. materiale: caiet, fişe de
DE ÎNVĂȚARE factori de stres/ obstacole (instrumente, persoane, lucru, rechizite
b. procedurale:
1.3 contexte) conversaţia euristică,
exerciţiul, muncă
independentă,
- amenajarea clasei într-un mod prietenos (estetică vizuală, problematizarea,
CLR condiţii de învăţare etc.), care să respecte reguli simple de simularea, joc de rol, joc
igienă didactic
- discuţii despre importanţa regulilor de igienă în viaţa c. forme de organizare a
noastră colectivului: activitate
- realizarea unor proiecte în grupuri mici despre frontală, activitate
regulile de igienă şi prezentarea acestora în clasă individuală, activitate în
L - jocuri de rol pentru exemplificarea
comportamentelor dezirabile de igienă personală în diferite
grup/ pe perechi
contexte
CLR 1.Sunetele limbii - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse materiale: observarea
U 1.3 române. Vocale şi - identificarea vocalelor şi consoanelor în manual, jetoane sistematică
2.3 consoane silabe şi cuvinte colorate, (probe orale,
3.1 - schimbarea sensului unui cuvânt prin Caiet de lucru probe practice,
N 3.2  Scrierea schimbarea unei silabe/unui sunet (Editura Art fişe de lucru,
3.4 cuvintelor care - identificarea unor cuvinte date după criterii Educațional) teme pentru
4.1 conțin grupurile precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet acasă),
I 4.2 de sunete oa, ea, final etc. Resurse portofoliul,
ia, ie, ua, uă - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din procedurale: proiectul
propoziţii de 4-6 cuvinte observarea dirijată,
Text suport: - formularea unei opinii referitoare la un conversaţia, probă de
Cuibul de păsărele, personaj/o întâmplare/un mod de explicaţia, evaluare
după Cezar Petrescu comportament etc. învăţarea prin orală/scrisă
- citirea în forme variate a enunţurilor şi descoperire,
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în jocul didactică,
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă munca
etc.) independentă
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi organizare a
citeşte”) colectivului:
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, activitatea frontală,
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii activitate în echipă,
elementare activitate în
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în perechi, activitate
legătură cu un individuală
scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor
din mesajul audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite
evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip
II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
MEM Aflarea numărului aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda Resurse materiale: Observarea
necunoscut balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării manual, caietul sistematică
elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 culegeri, numărătoare probe practice,
poziţională, axa fişe de lucru,
numerelor, figurine, teme pentru
magneţi, riglete, atlas, acasă),
ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
pământesc, hartă, proiectul
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
AVAP Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
MM rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
AVAP Pești Subiecte de discuție: Pești, Caracatițe,
Țestoase de apă. Fotografii cu Observarea
1.3; Specificul mesajelor transmise prin fotografie, specific marin. reacţiilor
Elemente de comparativ cu mesajele transmise prin desen copiilor pe
2.2; limbaj plastic: linia, – pag.30 din manual. Coli de bloc de parcursul
punctul, forma Desen liber: Lumea de sub ape. desen, creioane activităţilor
2.3; Ce poate vedea un scafandru în adâncurile colorate, cerate,
Fotografia mării? – recunoaștere de viețuitoare din radieră, acuarele,
2.5 mediul marin – pag. 65 din caietul elevului. guașe sau
Tehnici de lucru: Pși de realizare a unei compoziții – pag. tempera, hârtie de
origami, pensulație, 31 din manual mototolit, pensulă, Analiza
pliere, colaj burete, foarfece, produselor
CLR
lipici, materiale obținute, după
Produse ale reciclabile – tuburi criterii date la
activității: desen de carton etc. începutul
liber, compoziții, activităților
obiecte decorative Caietul elevului -
pag. 65 – 72.
Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 36, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Activitati integrate
CLR 1.Sunetele limbii - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse materiale: observarea
M 1.3 române. Vocale şi - identificarea vocalelor şi consoanelor în manual, jetoane sistematică
2.3 consoane silabe şi cuvinte colorate, (probe orale,
3.1 - schimbarea sensului unui cuvânt prin Caiet de lucru probe practice,
A 3.2  Scrierea schimbarea unei silabe/unui sunet (Editura Art fişe de lucru,
3.4 cuvintelor care - identificarea unor cuvinte date după criterii Educațional) teme pentru
4.1 conțin grupurile precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet acasă),
R 4.2 de sunete oa, ea, final etc. Resurse portofoliul,
ia, ie, ua, uă - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din procedurale: proiectul
propoziţii de 4-6 cuvinte observarea dirijată,
T Text suport: - formularea unei opinii referitoare la un conversaţia, probă de
Cuibul de păsărele, personaj/o întâmplare/un mod de explicaţia, evaluare
după Cezar Petrescu comportament etc. învăţarea prin orală/scrisă
I - citirea în forme variate a enunţurilor şi descoperire,
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în jocul didactică,
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă munca
etc.) independentă
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi organizare a
citeşte”) colectivului:
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, activitatea frontală,
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii activitate în echipă,
elementare activitate în
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în perechi, activitate
legătură cu un individuală
scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor
din mesajul audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite
evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip
II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
MEM Ordinea efectuării - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării Resurse materiale: Observarea
operaţiilor operaţiilor manual, caietul sistematică
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.5 de acelaşi ordin/ de ordine diferite culegeri, numărătoare probe practice,
1.6 Despre igiena - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a poziţională, axa fişe de lucru,
4.2 încălţămintei termenilor / factorilor, folosind semne grafice cu numerelor, figurine, teme pentru
5.1 semnificaţia parantezei magneţi, riglete, atlas, acasă),
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite pământesc, hartă, proiectul
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei cuburi, diverse
persoane şi a celor din jur materiale necesare
- selectarea materialelor de lucru după mai multe experimentelor
criterii date (ex.: Alegem materiale tari, aspre şi Resurse procedurale:
AVAP colorate.) observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
MM rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Lb
englez
ă
Religie
Activitati pe discipline
M Ed.
fizică
Activitati integrate
I CLR 1.Sunetele limbii - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse materiale: observarea
1.3 române. Vocale şi - identificarea vocalelor şi consoanelor în manual, jetoane sistematică
2.3 consoane silabe şi cuvinte colorate, (probe orale,
E 3.1 - schimbarea sensului unui cuvânt prin Caiet de lucru probe practice,
3.2  Scrierea schimbarea unei silabe/unui sunet (Editura Art fişe de lucru,
3.4 cuvintelor care - identificarea unor cuvinte date după criterii Educațional) teme pentru
R 4.1 conțin grupurile precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet acasă),
4.2 de sunete oa, ea, final etc. Resurse portofoliul,
ia, ie, ua, uă - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din procedurale: proiectul
C propoziţii de 4-6 cuvinte observarea dirijată,
Text suport: - formularea unei opinii referitoare la un conversaţia, probă de
Cuibul de păsărele, personaj/o întâmplare/un mod de explicaţia, evaluare
U după Cezar Petrescu comportament etc. învăţarea prin orală/scrisă
- citirea în forme variate a enunţurilor şi descoperire,
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în jocul didactică,
R gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă munca
etc.) independentă
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de
I detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi organizare a
citeşte”) colectivului:
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, activitatea frontală,
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii activitate în echipă,
elementare activitate în
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în perechi, activitate
legătură cu un individuală
scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor
din mesajul audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite
evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip
II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
CLR 1.Sunetele limbii - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse materiale: observarea
1.3 române. Vocale şi - identificarea vocalelor şi consoanelor în manual, jetoane sistematică
2.3 consoane silabe şi cuvinte colorate, (probe orale,
3.1 - schimbarea sensului unui cuvânt prin Caiet de lucru probe practice,
3.2  Scrierea schimbarea unei silabe/unui sunet (Editura Art fişe de lucru,
3.4 cuvintelor care - identificarea unor cuvinte date după criterii Educațional) teme pentru
4.1 conțin grupurile precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet acasă),
4.2 de sunete oa, ea, final etc. Resurse portofoliul,
ia, ie, ua, uă - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din procedurale: proiectul
propoziţii de 4-6 cuvinte observarea dirijată,
Text suport: - formularea unei opinii referitoare la un conversaţia, probă de
Cuibul de păsărele, personaj/o întâmplare/un mod de explicaţia, evaluare
după Cezar Petrescu comportament etc. învăţarea prin orală/scrisă
- citirea în forme variate a enunţurilor şi descoperire,
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în jocul didactică,
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă munca
etc.) independentă
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi organizare a
citeşte”) colectivului:
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, activitatea frontală,
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii activitate în echipă,
elementare activitate în
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în perechi, activitate
legătură cu un individuală
scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor
din mesajul audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite
evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip
II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
MEM Ordinea efectuării - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării Resurse materiale: Observarea
operaţiilor operaţiilor manual, caietul sistematică
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii elevului, fişe de lucru, (probe orale,
de acelaşi ordin/ de ordine diferite culegeri, numărătoare probe practice,
1.5 Despre igiena - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a poziţională, axa fişe de lucru,
1.6 încălţămintei termenilor / factorilor, folosind semne grafice cu numerelor, figurine, teme pentru
4.2 semnificaţia parantezei magneţi, riglete, atlas, acasă),
5.1 - compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite pământesc, hartă, proiectul
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei cuburi, diverse
persoane şi a celor din jur materiale necesare
- selectarea materialelor de lucru după mai multe experimentelor
criterii date (ex.: Alegem materiale tari, aspre şi Resurse procedurale:
colorate.) observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală

Activitati integrate

CLR 2.Scrierea corectă a - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri Resurse materiale: observarea
cuvintelor de activităţi manual, jetoane sistematică
1.1 sau/s-au - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor pentru etichete, (probe orale,
1.3 - identificarea vocalelor şi consoanelor în Caiet de lucru probe practice,
2.2  Scrierea silabe şi cuvinte (Editura Art fişe de lucru,
2.3 imaginativă a unui - schimbarea sensului unui cuvânt prin Educațional) teme pentru
3.1 text pe baza unui schimbarea unei silabe/unui sunet acasă),
3.2 şir de întrebări - identificarea unor cuvinte date după criterii Resurse portofoliul,
3.3 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet procedurale: proiectul
3.4 Text suport: final etc. observarea
4.1 Buburuza, - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din dirijată,conversaţia, probă de
4.2 după Eugen Jianu propoziţii de 4-6 cuvinte explicaţia, evaluare
J - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, învăţarea prin orală/scrisă
despre animalul preferat, activităţile descoperire, jocul
preferate/desfăşurate etc. didactică, munca
O - formularea unei opinii referitoare la un independentă
personaj/o întâmplare/un mod de
I comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
Forme de
organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în colectivului:
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă activitatea frontală,
etc.) activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitate în
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un perechi, activitate
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi individuală
citeşte”)
- discutarea textelor scurte, frază cu frază,
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii
elementare
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor
din mesajul audiat
- decodarea unor informaţii din manual
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor întâlnite
în drumul spre şcoală, în
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip
II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri)
pe teme din sfera de interes a copiilor, cu
ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Ordinea efectuării - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării Resurse materiale: Observarea
operaţiilor operaţiilor manual, caietul sistematică
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii elevului, fişe de lucru, (probe orale,
de acelaşi ordin/ de ordine diferite culegeri, numărătoare probe practice,
1.5 Despre igiena - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a poziţională, axa fişe de lucru,
1.6 încălţămintei termenilor / factorilor, folosind semne grafice cu numerelor, figurine, teme pentru
4.2 semnificaţia parantezei magneţi, riglete, atlas, acasă),
5.1 - compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite pământesc, hartă, proiectul
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei cuburi, diverse
persoane şi a celor din jur materiale necesare
- selectarea materialelor de lucru după mai multe experimentelor
criterii date (ex.: Alegem materiale tari, aspre şi Resurse procedurale:
colorate.) observarea dirijată,
CLR conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
MM Cântare Cîntec: Dacă vessel se trăiește Resurse materiale: ● observare
instrumentală ● acompanierea cântecelor cu orchestra de manualul sistematică
1.2 Percuţia corporală jucării muzicale sau cu percuţie corporală tipărit/digital, ● evaluare
1.3 diversă diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii caietul, surse audio orală
2.2 Cântarea cu egali ● temă de
3.1 acompaniament
● acompanierea melodiilor populare audiate Resurse lucru în clasă
● însoțirea cântecelor de percuție corporală procedurale: ● inter-
Acompaniament diversă (bătăi din palme, lovit pulpele cu palmele, Metode: conversaţia, evaluare
instrumental bătaie cu piciorul în podea etc.) explicaţia, ●auto-evaluare
realizat de cadrul exerciţiul, munca
didactic/ de jucării independentă, jocul
AVAP muzicale realizat de didactic
copii Organizare:
20. Percuția activitate frontală,
corporală diversă individuală şi pe
manual pag. 24 grupe
caiet pag. 52

Activitati integrate
CLR 2.Scrierea corectă a - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri Resurse materiale: observarea
cuvintelor de activităţi manual, jetoane sistematică
1.1 sau/s-au - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor pentru etichete, (probe orale,
1.3 - identificarea vocalelor şi consoanelor în Caiet de lucru probe practice,
2.2  Scrierea silabe şi cuvinte (Editura Art fişe de lucru,
2.3 imaginativă a unui - schimbarea sensului unui cuvânt prin Educațional) teme pentru
3.1 text pe baza unui schimbarea unei silabe/unui sunet acasă),
3.2 şir de întrebări - identificarea unor cuvinte date după criterii Resurse portofoliul,
V 3.3 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet procedurale: proiectul
3.4 Text suport: final etc. observarea
4.1 Buburuza, - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din dirijată,conversaţia, probă de
I 4.2 după Eugen Jianu propoziţii de 4-6 cuvinte explicaţia, evaluare
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, învăţarea prin orală/scrisă
despre animalul preferat, activităţile descoperire, jocul
N preferate/desfăşurate etc. didactică, munca
- formularea unei opinii referitoare la un independentă
personaj/o întâmplare/un mod de
E comportament etc. Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în colectivului:
R gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă activitatea frontală,
etc.) activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitate în
I (alineatul, linia de dialog) sau respectând un perechi, activitate
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi individuală
citeşte”)
- discutarea textelor scurte, frază cu frază,
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii
elementare
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor
din mesajul audiat
- decodarea unor informaţii din manual
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor întâlnite
în drumul spre şcoală, în
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip
II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri)
pe teme din sfera de interes a copiilor, cu
ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Probleme care se transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea Resurse materiale: Observarea
rezolvă prin mai numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor manual, caietul sistematică
care sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 mult de două etc. culegeri, numărătoare probe practice,
5.2 operaţii - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa fişe de lucru,
scheme / exerciţii / formule numerelor, figurine, teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la magneţi, riglete, atlas, acasă),
o tematică dată /de la numere date /de la verbe / ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
expresii care sugerează operaţii pământesc, hartă, proiectul
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme cuburi, diverse
materiale necesare
CLR experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
MM Cântare Cîntec: Dacă vessel se trăiește Resurse materiale: ● observare
instrumentală ● acompanierea cântecelor cu orchestra de manualul sistematică
1.2 Percuţia corporală jucării muzicale sau cu percuţie corporală tipărit/digital, ● evaluare
1.3 diversă diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii caietul, surse audio orală
2.2 Cântarea cu egali ● temă de
3.1 acompaniament
● acompanierea melodiilor populare audiate Resurse lucru în clasă
● însoțirea cântecelor de percuție corporală procedurale: ● inter-
Acompaniament diversă (bătăi din palme, lovit pulpele cu palmele, Metode: conversaţia, evaluare
instrumental bătaie cu piciorul în podea etc.) explicaţia, ●auto-evaluare
realizat de cadrul exerciţiul, munca
didactic/ de jucării independentă, jocul
muzicale realizat de didactic
copii Organizare:
20. Percuția activitate frontală,
corporală diversă individuală şi pe
manual pag. 24 grupe
caiet pag. 52

Activitati pe discipline
AVAP Pești Subiecte de discuție: Pești, Caracatițe,
1.3; Țestoase de apă. Fotografii cu Observarea
Specificul mesajelor transmise prin fotografie, specific marin. reacţiilor
2.2; Elemente de comparativ cu mesajele transmise prin desen copiilor pe
limbaj plastic: linia, – pag.30 din manual. Coli de bloc de parcursul
2.3; punctul, forma Desen liber: Lumea de sub ape. desen, creioane activităţilor
Ce poate vedea un scafandru în adâncurile colorate, cerate,
2.5 Fotografia mării? – recunoaștere de viețuitoare din radieră, acuarele,
mediul marin – pag. 65 din caietul elevului. guașe sau
CLR Tehnici de lucru: Pși de realizare a unei compoziții – pag. tempera, hârtie de
origami, pensulație, 31 din manual mototolit, pensulă, Analiza
pliere, colaj burete, foarfece, produselor
lipici, materiale obținute, după
Produse ale reciclabile – tuburi criterii date la
activității: desen de carton etc. începutul
liber, compoziții, activităților
obiecte decorative Caietul elevului -
pag. 65 – 72.
Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 36, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Saptamana :26.04- 30.04. 2021

Ziua Comp. Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


Specif. - detalieri- -
instrumente-
Activitati integrate
DP RECAPITULARE Iată ce am învăţat! a. materiale: caiet, fişe de
lucru, rechizite
- realizarea unor scurte descrieri verbale despre efectele b. procedurale:
1.3 conversaţia euristică,
igienei personale asupra sănătăţii
- elaborarea în echipă a unor scurte compuneri exerciţiul, muncă
AVAP despre sănătate şi igienă (spălarea mâinilor, folosirea independentă,
săpunului, respectarea orelor de masă, etc.) problematizarea,
- (auto)administrarea unor fişe de observare a respectării simularea, joc de rol, joc
regulilor de igienă personală didactic
- organizarea şi implicarea elevilor în studii foarte simple c. forme de organizare a
care să investigheze rolul şi consecinţele respectării/ colectivului: activitate
nerespectării regulilor de igienă personală (chestionar, frontală, activitate
interviu, prezentare de rezultate) individuală, activitate în
grup/ pe perechi
L CLR 2.Scrierea corectă a - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: observarea
cuvintelor tipuri de activităţi manual, jetoane sistematică
sau/s-au - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor pentru etichete, (probe orale,
U 1.1
- identificarea vocalelor şi consoanelor în Caiet de lucru probe
1.3
 Scrierea silabe şi cuvinte (Editura Art practice, fişe
2.2
imaginativă a - schimbarea sensului unui cuvânt prin Educațional) de lucru,
N 2.3
unui text pe baza schimbarea unei silabe/unui sunet teme pentru
3.1
unui şir de - identificarea unor cuvinte date după Resurse acasă),
3.2
I 3.3
întrebări criterii precum: număr de sunete, sunet
iniţial, sunet final etc.
procedurale:
observarea
portofoliul,
proiectul
3.4
Text suport: - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor dirijată,conversaţia
4.1
Buburuza, din propoziţii de 4-6 cuvinte , explicaţia, probă de
4.2
după Eugen Jianu - dialoguri despre sine, despre familie, învăţarea prin evaluare
colegi, despre animalul preferat, activităţile descoperire, jocul orală/scrisă
preferate/desfăşurate etc. didactică, munca
- formularea unei opinii referitoare la un independentă
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc. Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în colectivului:
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitatea frontală,
citire ştafetă etc.) activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în
repere (alineatul, linia de dialog) sau perechi, activitate
respectând un detaliu/o idee din text (joc: individuală
„Găseşte şi citeşte”)
- discutarea textelor scurte, frază cu frază,
relevând nume, cuvinte familiare şi
expresii elementare
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- decodarea unor informaţii din manual
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor
întâlnite în drumul spre şcoală, în
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Probleme care se transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: Observarea
schimbarea numerelor sau a întrebării, prin manual, caietul sistematică
1.6 rezolvă prin mai înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin elevului, fişe de lucru, (probe orale,
5.2 mult de două adăugarea unei întrebări etc. culegeri, numărătoare probe practice,
- crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa fişe de lucru,
operaţii scheme / exerciţii / formule numerelor, figurine, teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind magneţi, riglete, atlas, acasă),
de la o tematică dată /de la numere date /de la verbe ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
/ expresii care sugerează operaţii pământesc, hartă, proiectul
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
MM conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
AVAP Țestoase sub apă Pși de realizare a unei compoziții – pag.
1.3; 31 din manual. Fotografii cu Observarea
Realizarea unei țestoase prin tehnica specific marin. reacţiilor
2.2; origami – pag. 32, 33 din manual. copiilor pe
Elemente de Desen pas cu pas – Țestoasa de apă – Coli de bloc de parcursul
2.3; limbaj plastic: pag.66 din caietul elevului. desen, creioane activităţilor
linia, punctul, forma colorate, cerate,
2.5 radieră, acuarele,
Fotografia guașe sau
tempera, hârtie de
CLR Tehnici de lucru: mototolit, pensulă, Analiza
origami, pensulație, burete, foarfece, produselor
pliere, colaj lipici, materiale obținute,
reciclabile – tuburi după criterii
Produse ale de carton etc. date la
activității: desen începutul
liber, compoziții, Caietul elevului - activităților
obiecte decorative pag. 65 – 72.

Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 36,
din manual,
în Jurnalul
de învățare
Activitati integrate
CLR 2.Scrierea corectă a - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: observarea
cuvintelor tipuri de activităţi manual, jetoane sistematică
sau/s-au - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor pentru etichete, (probe orale,
- identificarea vocalelor şi consoanelor în Caiet de lucru probe
1.1
 Scrierea silabe şi cuvinte (Editura Art practice, fişe
1.3
M 2.2
imaginativă a
unui text pe baza
- schimbarea sensului unui cuvânt prin
schimbarea unei silabe/unui sunet
Educațional) de lucru,
teme pentru
2.3
unui şir de - identificarea unor cuvinte date după Resurse acasă),
3.1
A 3.2
întrebări criterii precum: număr de sunete, sunet procedurale: portofoliul,
iniţial, sunet final etc. observarea proiectul
3.3
Text suport: - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor dirijată,conversaţia
3.4
R 4.1
Buburuza, din propoziţii de 4-6 cuvinte , explicaţia, probă de
după Eugen Jianu - dialoguri despre sine, despre familie, învăţarea prin evaluare
4.2
colegi, despre animalul preferat, activităţile descoperire, jocul orală/scrisă
T preferate/desfăşurate etc. didactică, munca
- formularea unei opinii referitoare la un independentă
personaj/o întâmplare/un mod de
I comportament etc. Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în colectivului:
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitatea frontală,
citire ştafetă etc.) activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în
repere (alineatul, linia de dialog) sau perechi, activitate
respectând un detaliu/o idee din text (joc: individuală
„Găseşte şi citeşte”)
- discutarea textelor scurte, frază cu frază,
relevând nume, cuvinte familiare şi
expresii elementare
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- decodarea unor informaţii din manual
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor
întâlnite în drumul spre şcoală, în
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Recapitulare - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării Resurse materiale: Observarea
1.5 operaţiilor manual, caietul sistematică
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / culegeri, numărătoare probe practice,
2.2 dublul etc.”; poziţională, axa fişe de lucru,
5.2 numerelor, figurine, teme pentru
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei magneţi, riglete, atlas, acasă),
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
respectiv ¼ pământesc, hartă, proiectul
cuburi, diverse
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
MM învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Lb.
englez
ă
Religie
Activitati pe discipline
Ed.
fizică
Activitati integrate
CLR 2.Scrierea corectă a - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: observarea
cuvintelor tipuri de activităţi manual, jetoane sistematică
sau/s-au - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor pentru etichete, (probe orale,
1.1
- identificarea vocalelor şi consoanelor în Caiet de lucru probe
M 1.3
2.2
 Scrierea silabe şi cuvinte (Editura Art practice, fişe
imaginativă a - schimbarea sensului unui cuvânt prin Educațional) de lucru,
2.3
unui text pe baza schimbarea unei silabe/unui sunet teme pentru
I 3.1
unui şir de - identificarea unor cuvinte date după Resurse acasă),
3.2
întrebări criterii precum: număr de sunete, sunet procedurale: portofoliul,
3.3
iniţial, sunet final etc. observarea proiectul
E 3.4
Text suport: - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor dirijată,conversaţia
4.1
Buburuza, din propoziţii de 4-6 cuvinte , explicaţia, probă de
4.2
după Eugen Jianu - dialoguri despre sine, despre familie, învăţarea prin evaluare
R colegi, despre animalul preferat, activităţile descoperire, jocul orală/scrisă
preferate/desfăşurate etc. didactică, munca
- formularea unei opinii referitoare la un independentă
C personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc. Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
U MM
textelor scurte (citire cu voce tare/în colectivului:
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitatea frontală,
R citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
activitate în echipă,
activitate în
repere (alineatul, linia de dialog) sau perechi, activitate
I respectând un detaliu/o idee din text (joc: individuală
„Găseşte şi citeşte”)
- discutarea textelor scurte, frază cu frază,
relevând nume, cuvinte familiare şi
expresii elementare
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- decodarea unor informaţii din manual
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor
întâlnite în drumul spre şcoală, în
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
CLR 2.Scrierea corectă a - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: observarea
1.1 cuvintelor tipuri de activităţi manual, jetoane sistematică
1.3 sau/s-au - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor pentru etichete, (probe orale,
2.2 - identificarea vocalelor şi consoanelor în Caiet de lucru probe
2.3  Scrierea silabe şi cuvinte (Editura Art practice, fişe
3.1 imaginativă a - schimbarea sensului unui cuvânt prin Educațional) de lucru,
3.2 unui text pe baza schimbarea unei silabe/unui sunet teme pentru
3.3 unui şir de - identificarea unor cuvinte date după Resurse acasă),
3.4 întrebări criterii precum: număr de sunete, sunet procedurale: portofoliul,
4.1 iniţial, sunet final etc. observarea proiectul
4.2 Text suport: - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor dirijată,conversaţia
AVAP Buburuza, din propoziţii de 4-6 cuvinte , explicaţia, probă de
după Eugen Jianu - dialoguri despre sine, despre familie, învăţarea prin evaluare
colegi, despre animalul preferat, activităţile descoperire, jocul orală/scrisă
preferate/desfăşurate etc. didactică, munca
- formularea unei opinii referitoare la un independentă
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc. Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în colectivului:
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitatea frontală,
citire ştafetă etc.) activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în
repere (alineatul, linia de dialog) sau perechi, activitate
respectând un detaliu/o idee din text (joc: individuală
„Găseşte şi citeşte”)
- discutarea textelor scurte, frază cu frază,
relevând nume, cuvinte familiare şi
expresii elementare
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- decodarea unor informaţii din manual
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor
întâlnite în drumul spre şcoală, în
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Recapitulare - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării Resurse materiale: Observarea
1.5 operaţiilor manual, caietul sistematică
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / culegeri, numărătoare probe practice,
2.2 dublul etc.”; poziţională, axa fişe de lucru,
5.2 numerelor, figurine, teme pentru
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei magneţi, riglete, atlas, acasă),
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
respectiv ¼ pământesc, hartă, proiectul
cuburi, diverse
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
MM observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală

Activitati integrate
MM Cântare ● acompanierea cântecelor cu orchestra de Resurse materiale: ● observare
instrumentală jucării muzicale sau cu percuţie corporală manualul sistematică
1.2 Percuţia corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii tipărit/digital, ● evaluare
1.3 diversă egali caietul, surse audio orală
2.2 Cântarea cu ● acompanierea melodiilor populare audiate ● temă de
3.1 acompaniament
● acompanierea melodiilor interpretate de Resurse lucru în clasă
J Acompaniament
jucării muzicale sau alte instrumente procedurale:
Metode:
● inter-
evaluare
instrumental conversaţia, ●auto-
realizat de cadrul explicaţia, evaluare
O didactic/ de jucării exerciţiul, munca
muzicale realizat independentă, jocul
de copii didactic
I 21. Cântarea cu Organizare:
activitate frontală,
acompaniament
manual pag. 25-26 individuală şi pe
caiet pag. 53 grupe

CLR 2.Scrierea corectă a - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: observarea
cuvintelor tipuri de activităţi manual, jetoane sistematică
1.1 sau/s-au - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor pentru etichete, (probe orale,
1.3 - identificarea vocalelor şi consoanelor în Caiet de lucru probe
2.2  Scrierea silabe şi cuvinte (Editura Art practice, fişe
2.3 imaginativă a - schimbarea sensului unui cuvânt prin Educațional) de lucru,
3.1 unui text pe baza schimbarea unei silabe/unui sunet teme pentru
3.2 unui şir de - identificarea unor cuvinte date după Resurse acasă),
3.3 întrebări criterii precum: număr de sunete, sunet procedurale: portofoliul,
3.4 iniţial, sunet final etc. observarea proiectul
4.1 Text suport: - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor dirijată,conversaţia
4.2 Buburuza, din propoziţii de 4-6 cuvinte , explicaţia, probă de
după Eugen Jianu - dialoguri despre sine, despre familie, învăţarea prin evaluare
colegi, despre animalul preferat, activităţile descoperire, jocul orală/scrisă
preferate/desfăşurate etc. didactică, munca
- formularea unei opinii referitoare la un independentă
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc. Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în colectivului:
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitatea frontală,
citire ştafetă etc.) activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în
repere (alineatul, linia de dialog) sau perechi, activitate
respectând un detaliu/o idee din text (joc: individuală
„Găseşte şi citeşte”)
- discutarea textelor scurte, frază cu frază,
relevând nume, cuvinte familiare şi
expresii elementare
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- decodarea unor informaţii din manual
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor
întâlnite în drumul spre şcoală, în
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Recapitulare - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării Resurse materiale: Observarea
1.5 operaţiilor manual, caietul sistematică
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / culegeri, numărătoare probe practice,
2.2 dublul etc.”; poziţională, axa fişe de lucru,
5.2 numerelor, figurine, teme pentru
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei magneţi, riglete, atlas, acasă),
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
respectiv ¼ pământesc, hartă, proiectul
cuburi, diverse
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Ed.
fizică
Activitati integrate
CLR 2.Scrierea corectă a - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: observarea
cuvintelor tipuri de activităţi manual, jetoane sistematică
sau/s-au - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor pentru etichete, (probe orale,
1.1
- identificarea vocalelor şi consoanelor în Caiet de lucru probe
1.3
 Scrierea silabe şi cuvinte (Editura Art practice, fişe
2.2
imaginativă a - schimbarea sensului unui cuvânt prin Educațional) de lucru,
2.3
unui text pe baza schimbarea unei silabe/unui sunet teme pentru
V 3.1
unui şir de - identificarea unor cuvinte date după Resurse acasă),
3.2
întrebări criterii precum: număr de sunete, sunet procedurale: portofoliul,
3.3
iniţial, sunet final etc. observarea proiectul
I 3.4
Text suport: - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor dirijată,conversaţia
4.1
Buburuza, din propoziţii de 4-6 cuvinte , explicaţia, probă de
4.2
după Eugen Jianu - dialoguri despre sine, despre familie, învăţarea prin evaluare
N colegi, despre animalul preferat, activităţile descoperire, jocul orală/scrisă
preferate/desfăşurate etc. didactică, munca
- formularea unei opinii referitoare la un independentă
E personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc. Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în colectivului:
R şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitatea frontală,
citire ştafetă etc.) activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în
I repere (alineatul, linia de dialog) sau perechi, activitate
respectând un detaliu/o idee din text (joc: individuală
„Găseşte şi citeşte”)
- discutarea textelor scurte, frază cu frază,
relevând nume, cuvinte familiare şi
expresii elementare
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- decodarea unor informaţii din manual
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor
întâlnite în drumul spre şcoală, în
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Evaluare - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr activitate individuală probă scrisă
1.5 de elemente dintr-o mulţime dată
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-
1.6 100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării
AVAP operaţiilor
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma /
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul /
dublul etc.”
MM Cântare ● acompanierea cântecelor cu orchestra de Resurse materiale: ● observare
instrumentală jucării muzicale sau cu percuţie corporală manualul sistematică
1.2 Percuţia corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii tipărit/digital, ● evaluare
1.3 diversă egali caietul, surse audio orală
2.2 Cântarea cu ● acompanierea melodiilor populare audiate ● temă de
3.1 acompaniament
● acompanierea melodiilor interpretate de Resurse lucru în clasă
jucării muzicale sau alte instrumente procedurale: ● inter-
Acompaniament Metode: evaluare
instrumental conversaţia, ●auto-
realizat de cadrul explicaţia, evaluare
didactic/ de jucării exerciţiul, munca
muzicale realizat independentă, jocul
de copii didactic
21. Cântarea cu Organizare:
acompaniament activitate frontală,
manual pag. 25-26 individuală şi pe
caiet pag. 53 grupe

Activitati pe discipline
AVAP Țestoase sub apă Pși de realizare a unei compoziții – pag.
31 din manual. Fotografii cu Observarea
1.3; Realizarea unei țestoase prin tehnica specific marin. reacţiilor
origami – pag. 32, 33 din manual. copiilor pe
2.2; Elemente de Desen pas cu pas – Țestoasa de apă – Coli de bloc de parcursul
limbaj plastic: pag.66 din caietul elevului. desen, creioane activităţilor
2.3; linia, punctul, forma colorate, cerate,
radieră, acuarele,
2.5 Fotografia guașe sau
tempera, hârtie de
CLR Tehnici de lucru: mototolit, pensulă, Analiza
origami, pensulație, burete, foarfece, produselor
pliere, colaj lipici, materiale obținute,
reciclabile – tuburi după criterii
Produse ale de carton etc. date la
activității: desen începutul
liber, compoziții, Caietul elevului - activităților
obiecte decorative pag. 65 – 72.

Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 36,
din manual,
în Jurnalul
de învățare
Vacanța de primăvară (3. 05- 7. 05.2021) pentru cei care sărbătoresc Paștele Ortodox

: Saptamana :10. 05- 14. 05.2021

Ziua Comp. Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


Specif. - detalieri- -instrumente-
Activitati integrate
DP IGIENA PERSONALĂ Sunt curat şi îngrijit-Norme de igienă în a. materiale: caiet, fişe de
contexte variate lucru, rechizite
b. procedurale:
1.1 conversaţia euristică,
2.4 - jocuri didactice despre meserii „De-a vânzătorul”, „De-a
prezentatorul TV”, „De-a bucătarul” etc. exerciţiul, muncă
- vizite la locuri de muncă interesante pentru copii (fabrica independentă,
problematizarea,
L de ciocolată, cabinet de stomatologie, primărie, redacţie
de ştiri, centrul pompierilor etc.). simularea, joc de rol, joc
- crearea unor postere originale despre specificul didactic
meseriilor şi beneficiile acestora pentru membrii c. forme de organizare a
colectivului: activitate
U comunităţii
- dezbateri despre produsele/rezultatele unor meserii, frontală, activitate
utilitatea meseriilor (mecanicul repară o maşină stricată, individuală, activitate în
medicul ne tratează când sunte mbolnavi, pictorul grup/ pe perechi

N CLR 2.Scrierea
creează tablouri frumoase etc.)
- executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: observarea
1.1 corectă a tipuri de activităţi manual, jetoane sistematică
1.3
I 2.2
cuvintelor - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor pentru etichete, (probe orale,
sau/s-au - identificarea vocalelor şi consoanelor în Caiet de lucru probe practice,
2.3 silabe şi cuvinte (Editura Art fişe de lucru,
3.1  Scrierea - schimbarea sensului unui cuvânt prin Educațional) teme pentru
3.2 imaginativă a schimbarea unei silabe/unui sunet acasă),
3.3 unui text pe - identificarea unor cuvinte date după Resurse portofoliul,
3.4 baza unui şir criterii precum: număr de sunete, sunet procedurale: proiectul
4.1 de întrebări iniţial, sunet final etc. observarea
4.2 - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor dirijată,conversaţia probă de
Text suport: din propoziţii de 4-6 cuvinte , explicaţia, evaluare
Buburuza, - dialoguri despre sine, despre familie, învăţarea prin orală/scrisă
după Eugen colegi, despre animalul preferat, activităţile descoperire, jocul
Jianu preferate/desfăşurate etc. didactică, munca
- formularea unei opinii referitoare la un independentă
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc. Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în colectivului:
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitatea frontală,
citire ştafetă etc.) activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în
repere (alineatul, linia de dialog) sau perechi, activitate
respectând un detaliu/o idee din text (joc: individuală
„Găseşte şi citeşte”)
- discutarea textelor scurte, frază cu frază,
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii
elementare
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- decodarea unor informaţii din manual
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor
întâlnite în drumul spre şcoală, în
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Figuri plane. - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / Resurse materiale: Observarea
Pătrate şi diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / manual, caietul sistematică (probe
dublul etc.” elevului, fişe de lucru, orale, probe
1.6 dreptunghiuri - realizarea şi completarea unor tabele respectând culegeri, numărătoare practice, fişe de
2.1 instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi poziţională, axa lucru, teme pentru
2.2 Despre igiena „coloană” numerelor, figurine, acasă), portofoliul,
3.1 locuinţei - identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri magneţi, riglete, atlas, proiectul
4.2 - jocuri de construcţii cu obiecte cu formă ilustraţii, planşe, globul
geometrică, din diferite materiale pământesc, hartă,
- identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, cuburi, diverse
triunghi, dreptunghi, cerc materiale necesare
- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ experimentelor
feţelor unor corpuri din mediul apropiat Resurse procedurale:
- identificarea numărului de forme geometrice plane observarea dirijată,
dintr-un desen dat / dintr-o figură geometrică conversaţia, explicaţia,
„fragmentată” învăţarea prin
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după descoperire,
criterii date demonstraţia,
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor experimentul, jocul de
geometrice învăţate rol
- realizarea unor modele repetitive (prin desen sau Forme de organizare
cu obiecte), respectând o anumită regulă a colectivului
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei activitatea frontală, în
persoane şi a celor din jur echipă, în perechi,
individuală
AVAP Caracatițe Curiozități despre caracatițe – realizarea
unei caracatițe din materiale reciclabile – Fotografii cu Observarea
1.3; Elemente de pag. 34. 35 din manual. specific marin. reacţiilor
limbaj plastic: Excursie cu submarinul – diferențe dintre copiilor pe
2.2; linia, punctul, desene- pag.67 din caietul elevului Coli de bloc de parcursul
forma Realizarea unui colaj cu titlul Caracatiță. desen, creioane activităţilor
2.3; Realizarea unei felicitări sub formă de colorate, cerate,
Fotografia pește – pag. 68 – 72 din caietul elevului radieră, acuarele,
2.5 guașe sau
Tehnici de tempera, hârtie de
lucru: origami, mototolit, pensulă, Analiza
pensulație, burete, foarfece, produselor
pliere, colaj lipici, materiale obținute, după
reciclabile – tuburi criterii date la
Produse ale de carton etc. începutul
activității: activităților
desen liber, Caietul elevului -
compoziții, pag. 65 – 72.
obiecte Completarea
decorative fișei de
evaluare, de la
pag. 36, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Activitati integrate
CLR 2.Scrierea - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: observarea
corectă a tipuri de activităţi manual, jetoane sistematică
cuvintelor - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor pentru etichete, (probe orale,
1.1
sau/s-au - identificarea vocalelor şi consoanelor în Caiet de lucru probe practice,
1.3
silabe şi cuvinte (Editura Art fişe de lucru,
2.2
 Scrierea
M 2.3
imaginativă a
- schimbarea sensului unui cuvânt prin
schimbarea unei silabe/unui sunet
Educațional) teme pentru
acasă),
3.1
unui text pe - identificarea unor cuvinte date după Resurse portofoliul,
3.2
A 3.3
baza unui şir criterii precum: număr de sunete, sunet procedurale: proiectul
de întrebări iniţial, sunet final etc. observarea
3.4
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor dirijată,conversaţia probă de
4.1
R 4.2
Text suport: din propoziţii de 4-6 cuvinte , explicaţia, evaluare
Buburuza, - dialoguri despre sine, despre familie, învăţarea prin orală/scrisă
după Eugen colegi, despre animalul preferat, activităţile descoperire, jocul
Jianu preferate/desfăşurate etc. didactică, munca
T - formularea unei opinii referitoare la un independentă
personaj/o întâmplare/un mod de
I comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
Forme de
organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în colectivului:
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitatea frontală,
citire ştafetă etc.) activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în
repere (alineatul, linia de dialog) sau perechi, activitate
respectând un detaliu/o idee din text (joc: individuală
„Găseşte şi citeşte”)
- discutarea textelor scurte, frază cu frază,
relevând nume, cuvinte familiare şi expresii
elementare
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- decodarea unor informaţii din manual
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor
întâlnite în drumul spre şcoală, în
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Triunghiul - realizarea unor desene, respectând condiţii date Resurse materiale: Observarea
- identificarea numărului de forme geometrice plane manual, caietul sistematică (probe
dintr-un desen dat / dintr-o figură geometrică elevului, fişe de lucru, orale, probe
12.1 Despre dieta „fragmentată” culegeri, numărătoare practice, fişe de
2.2 alimentară - realizarea planului individual de menţinere a stării poziţională, axa lucru, teme pentru
4.1 sănătoasă de sănătate prin indicarea unei diete, a programului numerelor, figurine, acasă), portofoliul,
de exerciţii fizice etc. magneţi, riglete, atlas, proiectul
ilustraţii, planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Lb.
englez
ă
Religie
Activitati pe discipline
Ed.
fizică
Activitati integrate
CLR 3.Recapitulare – - identificarea vocalelor şi consoanelor în Resurse materiale: observarea
File din cartea silabe şi cuvinte manual, sistematică
1.3 naturii - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La Caiet de lucru (probe orale,
2.2 casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu (Editura Art probe practice,
3.1
M 3.2
respectarea normelor de adresare civilizată
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
Educațional) fişe de lucru,
teme pentru
4.1 adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Resurse acasă),
4.2
I punctuaţie procedurale: portofoliul,
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în observarea proiectul
legătură cu un scurt text citit dirijată,conversaţia
E - scrierea corectă a unor propoziţii/ , explicaţia, probă de
fraze/a unui text scurt pe foaie tip II, învăţarea prin evaluare
dictando, velină, respectând încadrarea în descoperire, orală/scrisă
R pagina de caiet (tip II, dictando sau cu foaie jocul didactică,
velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi munca
cuvinte independentă
C - folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea Forme de
corectă a semnelor de punctuaţie) organizare a
U - formularea, în scris, a răspunsurilor la colectivului:
întrebări pe teme familiare/care prezintă activitatea frontală,
interes activitate în echipă,
R - compunerea unor texte scurte (3-7 activitate în
enunţuri) pe teme din sfera de interes a perechi, activitate
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau individuală
I întrebări
CLR 3.Recapitulare – - identificarea vocalelor şi consoanelor în Resurse materiale: observarea
1.3 File din cartea silabe şi cuvinte manual, sistematică
2.2 naturii - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La Caiet de lucru (probe orale,
3.1 casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu (Editura Art probe practice,
3.2 respectarea normelor de adresare civilizată Educațional) fişe de lucru,
4.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu teme pentru
4.2 adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Resurse acasă),
punctuaţie procedurale: portofoliul,
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în observarea proiectul
legătură cu un scurt text citit dirijată,conversaţia
- scrierea corectă a unor propoziţii/ , explicaţia, probă de
fraze/a unui text scurt pe foaie tip II, învăţarea prin evaluare
dictando, velină, respectând încadrarea în descoperire, orală/scrisă
pagina de caiet (tip II, dictando sau cu foaie jocul didactică,
velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi munca
cuvinte independentă
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea Forme de
corectă a semnelor de punctuaţie) organizare a
- formularea, în scris, a răspunsurilor la colectivului:
întrebări pe teme familiare/care prezintă activitatea frontală,
interes activitate în echipă,
- compunerea unor texte scurte (3-7 activitate în
enunţuri) pe teme din sfera de interes a perechi, activitate
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau individuală
întrebări
MEM Cerc. Semicerc - recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ Resurse materiale: Observarea
feţelor unor corpuri din mediul apropiat manual, caietul sistematică (probe
- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, elevului, fişe de lucru, orale, probe
2.2 Despre triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul culegeri, numărătoare practice, fişe de
4.1 exerciţiile fizice instrumentelor de geometrie/şabloanelor poziţională, axa lucru, teme pentru
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei numerelor, figurine, acasă), portofoliul,
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, magneţi, riglete, atlas, proiectul
respectiv ¼ ilustraţii, planşe, globul
- punerea în scenă a unor probleme/situaţii pământesc, hartă,
problematice care folosesc operatorii logici “şi”, cuburi, diverse
“sau”, “nu” materiale necesare
- realizarea planului individual de menţinere a stării experimentelor
de sănătate prin indicarea unei diete, a programului Resurse procedurale:
de exerciţii fizice etc. observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală

Activitati integrate
MM Cântare acompanierea cântecelor cu orchestra de materiale: observare
instrumentală jucării muzicale sau cu percuţie corporală manualul sistematică
1.2 Percuţia diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii tipărit/digital, ● evaluare orală
1.3 corporală egali caietul, surse audio ● temă de lucru
2.2 diversă ● acompanierea melodiilor populare audiate în clasă
3.1 Cântarea cu
● însoțirea cântecelor de percuție corporală Resurse ● inter-evaluare
diversă (bătăi din palme, lovit pulpele cu procedurale: ●auto-evaluare
acompaniament palmele, bătaie cu piciorul în podea etc.) Metode:
J Acompaniamen
t instrumental
● acompanierea melodiilor interpretate de conversaţia,
jucării muzicale sau alte instrumente explicaţia,
realizat de exerciţiul, munca
O cadrul didactic/
de jucării
independentă, jocul
didactic
muzicale Organizare:
realizat de copii activitate frontală,
I Recapitulare individuală şi pe
manual pag. 27 grupe
caiet pag. 54

CLR .Evaluare - identificarea vocalelor şi consoanelor în Resurse materiale: probă de


sumativă silabe şi cuvinte manual, evaluare
1.3 - identificarea unor cuvinte date după Caiet de lucru orală/scrisă
3.1 criterii precum: număr de sunete, sunet (Editura Art
4.1 iniţial, sunet final etc. Educațional)
4.2 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Resurse
punctuaţie procedurale:
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a conversaţia,
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, explicaţia, munca
velină, respectând încadrarea în pagina de independentă
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte Forme de
- folosirea convenţiilor limbajului scris organizare a
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea colectivului:
corectă a semnelor de punctuaţie) activitate
- compunerea unor texte scurte (3-7 individuală
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Interiorul şi - realizarea unor desene, respectând condiţii date Resurse materiale: Observarea
exteriorul unei - identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri manual, caietul sistematică (probe
- identificarea apartenenţei unui punct interiorului elevului, fişe de lucru, orale, probe
2.1 figuri
2.2 geometrice unei figuri geometrice culegeri, numărătoare practice, fişe de
4/1 - identificarea numărului de forme geometrice plane poziţională, axa lucru, teme pentru
dintr-un desen dat / dintr-o figură geometrică numerelor, figurine, acasă), portofoliul,
Despre efectele „fragmentată” magneţi, riglete, atlas, proiectul
dietei greşite - realizarea planului individual de menţinere a stării ilustraţii, planşe, globul
de sănătate prin indicarea unei diete, a programului pământesc, hartă,
de exerciţii fizice etc. cuburi, diverse
- alcătuirea unor postere care cuprind planul materiale necesare
individual de menţinere a stării de sănătate experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Ed.
fizică
Activitati integrate
CLR 5.Activităţi de - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse materiale: observarea
recuperare- - identificarea vocalelor şi consoanelor în manual, sistematică
1.3 ameliorare/ silabe şi cuvinte Caiet de lucru
3.1 dezvoltare - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date (Editura Art
4.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ Educațional)
4.2 cuvânt
- schimbarea sensului unui cuvânt prin Resurse
V schimbarea unei silabe/unui sunet procedurale:
- identificarea unor cuvinte date după observarea dirijată,
criterii precum: număr de sunete, sunet conversaţia,
iniţial, sunet final etc. explicaţia, jocul
I - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu didactic, exerciţiul
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
N punctuaţie
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a
Forme de
organizare a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, colectivului:
E velină, respectând încadrarea în pagina de activitatea frontală,
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), activitate în echipă,
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte activitate în
R - folosirea convenţiilor limbajului scris perechi, activitate
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea individuală
corectă a semnelor de punctuaţie)
I - compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM Axa de simetrie sesizarea intuitivă a simetriei la figurile geometrice Resurse materiale: Observarea
plane, la obiecte şi fiinţe din mediul apropiat manual, caietul sistematică (probe
- realizarea unor desene simple, respectând o axă de elevului, fişe de lucru, orale, probe
2.1 Despre bolile simetrie dată culegeri, numărătoare practice, fişe de
2.2 copilărieie - identificarea axei /axelor de simetrie ale figurilor poziţională, axa lucru, teme pentru
3.1 geometrice numerelor, figurine, acasă), portofoliul,
4.2 - realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor magneţi, riglete, atlas, proiectul
geometrice învăţate ilustraţii, planşe, globul
- investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli pământesc, hartă,
(ex. gripa) cuburi, diverse
- realizarea unor jocuri de rol ”La doctor” pentru materiale necesare
recunoaşterea unor simptome ale unor boli frecvente experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
MM Cântare Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: ● evaluare
instrumentală ● acompanierea unei melodii prin percuție fișe de evaluare scrisă și orală
1.2 Percuţia corporală sau cu jucării muzicale
1.3 corporală ● identificarea jucăriei muzicale potrivite
2.2 diversă acompaniamentului
3.1 Cântarea cu
acompaniament
Acompaniamen
t instrumental
realizat de
cadrul didactic/
de jucării
muzicale
realizat de copii
Evaluare
manual pag. 28
caiet pag. 55
Activitati pe discipline
AVAP Caracatițe Curiozități despre caracatițe – realizarea
unei caracatițe din materiale reciclabile – Fotografii cu Observarea
Elemente de pag. 34. 35 din manual. specific marin. reacţiilor
1.3; limbaj plastic: Excursie cu submarinul – diferențe dintre copiilor pe
linia, punctul, desene- pag.67 din caietul elevului Coli de bloc de parcursul
2.2; forma Realizarea unui colaj cu titlul Caracatiță. desen, creioane activităţilor
Realizarea unei felicitări sub formă de colorate, cerate,
2.3; Fotografia pește – pag. 68 – 72 din caietul elevului radieră, acuarele,
guașe sau
tempera, hârtie de
2.5 Tehnici de mototolit, pensulă, Analiza
lucru: origami, burete, foarfece, produselor
pensulație, lipici, materiale obținute, după
pliere, colaj reciclabile – tuburi criterii date la
de carton etc. începutul
Produse ale activităților
activității: Caietul elevului -
desen liber, pag. 65 – 72.
compoziții, Completarea
obiecte fișei de
decorative evaluare, de la
pag. 36, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Unitatea de invatare: Copilăria, cea mai frumoasă vârstă


Numar de ore alocat: 24 ore 17. 05- 21. 05. 2021

Ziua Comp. Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


Specif. - detalieri- -instrumente-
Activitati integrate
DP IGIENA PERSONALĂ Doresc să-mi fie bine-Importanța a. materiale: caiet, fişe de
normelor de igienă pentru sănătate, lucru, rechizite
b. procedurale:
3.3 învățare și relațiile cu ceilalți conversaţia euristică,
CLR exerciţiul, muncă
- jocuri de prezentare a profesiilor prin independentă,
costumaţii din materiale reciclabile - “Parada problematizarea,
meseriilor” simularea, joc de rol, joc
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, didactic
desene, mesaje cheie) în care să prezinte c. forme de organizare a
meseriile din zona în care locuiesc şi produsele colectivului: activitate
diferitelor meserii
L - realizarea de sondaje de opinie cu privire la
frontală, activitate
individuală, activitate în
specificul şi utilitatea unor meserii grup/ pe perechi

CLR 1.Scrierea funcțională. - analiza şi sinteza fonetică a Resurse materiale: observarea


U 1.3 Biletul. Tipuri de bilete cuvintelor manual, sistematică
2.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în jetoane colorate, (probe orale,
2.3  Scrierea cuvintelor silabă/ cuvânt Caiet de lucru probe
N 3.1 care conțin litera „x” - alcătuirea unor propoziţii prin care (Editura Art practice, fişe
3.2 se formulează o solicitare, o Educațional) de lucru, teme
4.1
I 4.2
Text suport:
Cheile,
întrebare, o mulţumire, o rugăminte,
un îndemn, un salut etc. Resurse
pentru acasă),
portofoliul,
MM după Tudor Arghezi - jocuri de rol procedurale: proiectul
- utilizarea formulelor de adresare, observarea
de solicitare, de dirijată,conversaţia probă de
mulţumire,corespunzătoare unui , explicaţia, evaluare
anumit context învăţarea prin orală/scrisă
- citirea în forme variate a descoperire, jocul
enunţurilor şi textelor scurte (citire didactică, munca
cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire independentă
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de Forme de
anumite repere (alineatul, linia de organizare a
dialog) sau respectând un detaliu/o colectivului:
idee din text (joc: „Găseşte şi activitatea frontală,
citeşte”) activitate în echipă,
- formularea unor răspunsuri la activitate în
întrebări, în legătură cu un scurt text perechi, activitate
citit individuală
- transcrierea sau copierea unor
mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire,
de informare, de solicitare, cu
respectarea convenţiilor
MEM Corpuri geometrice - identificarea şi denumirea formelor plane: Resurse materiale: Observarea
pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc manual, caietul sistematică
- recunoaşterea şi descrierea formei elevului, fişe de lucru, (probe orale,
Despre joc şi „boala obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul culegeri, numărătoare probe practice,
2.2 mâinilor murdare“ apropiat poziţională, axa fişe de lucru,
- recunoaşterea unor corpuri geometrice în numerelor, figurine, teme pentru
mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, magneţi, riglete, atlas, acasă),
cilindru, con) ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
pământesc, hartă, proiectul
cuburi, diverse
materiale necesare
AVAP experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
AVAP La castel Subiecte de discuții: La castel, Cai Observarea
și unicorni, Prâslea cel Voinic, Cărți cu povești reacţiilor
1.1; Personaje ECO. copiilor pe
Care este povestea ta preferată?- Cuburi, PC, tabletă parcursul
2.2; pag. 73 din caietul elevului. activităţilor
Castele adevărate și castele din Coli de bloc de propuse
2.3; povești – pag. 38 din manual. desen, creioane
Elemente de limbaj
Construirea unui castel din colorate, cerate, Analiza
plastic: linia, punctul,
2.5 materiale reciclabile, din cuburi, pe radieră, acuarele, produselor
forma
calculator etc. – pag. 39 guașe sau obținute,
CLR Decorarea unui castel prin repetiție, tempera, hârtie după criterii
Tehnici de lucru:
alternanță, simetrie de linii, puncte, colorată, pensulă, date la
tangram, pensulație,
forme, culori – pag. 74 din caietul burete, foarfece, începutul
pliere, colaj
elevului. lipici, materiale activităților
reciclabile – pagini
Produse ale
de reviste etc.
activității: desen liber,
compoziții, obiecte
Caietul elevului -
decorative
pag. 73-79

Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 47, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Activitati integrate
CLR 1.Scrierea funcțională. - analiza şi sinteza fonetică a Resurse materiale: observarea
M 1.3 Biletul. Tipuri de bilete cuvintelor manual, sistematică
2.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în jetoane colorate, (probe orale,
2.3  Scrierea cuvintelor silabă/ cuvânt Caiet de lucru probe
A 3.1 care conțin litera „x” - alcătuirea unor propoziţii prin care (Editura Art practice, fişe
3.2 se formulează o solicitare, o Educațional) de lucru, teme
4.1 Text suport: întrebare, o mulţumire, o rugăminte, pentru acasă),
R 4.2 Cheile, un îndemn, un salut etc. Resurse portofoliul,
AVAP după Tudor Arghezi - jocuri de rol procedurale: proiectul
- utilizarea formulelor de adresare, observarea
T de solicitare, de dirijată,conversaţia probă de
mulţumire,corespunzătoare unui , explicaţia, evaluare
anumit context învăţarea prin orală/scrisă
I - citirea în forme variate a descoperire, jocul
enunţurilor şi textelor scurte (citire didactică, munca
cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire independentă
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de Forme de
anumite repere (alineatul, linia de organizare a
dialog) sau respectând un detaliu/o colectivului:
idee din text (joc: „Găseşte şi activitatea frontală,
citeşte”) activitate în echipă,
- formularea unor răspunsuri la activitate în
întrebări, în legătură cu un scurt text perechi, activitate
citit individuală
- transcrierea sau copierea unor
mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire,
de informare, de solicitare, cu
respectarea convenţiilor
MEM Desfăşurarea unui - recunoaşterea unor corpuri geometrice în Resurse materiale: Observarea
corp geometric mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, manual, caietul sistematică
cilindru, con) elevului, fişe de lucru, (probe orale,
- decuparea pe contur a desfăşurării unui culegeri, numărătoare probe practice,
2.2 corp geometric dat: cub, cuboid, cilindru, poziţională, axa fişe de lucru,
con numerelor, figurine, teme pentru
magneţi, riglete, atlas, acasă),
ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
pământesc, hartă, proiectul
cuburi, diverse
materiale necesare
AVAP experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Lb.
englez
ă
Religie
Activitati pe discipline
M Ed.
fizică
Activitati integrate
I CLR 1.Scrierea funcțională. - analiza şi sinteza fonetică a Resurse materiale: observarea
1.3 Biletul. Tipuri de bilete cuvintelor manual, sistematică
2.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în jetoane colorate, (probe orale,
E 2.3  Scrierea cuvintelor silabă/ cuvânt Caiet de lucru probe
3.1 care conțin litera „x” - alcătuirea unor propoziţii prin care (Editura Art practice, fişe
3.2 se formulează o solicitare, o Educațional) de lucru, teme
R 4.1 Text suport: întrebare, o mulţumire, o rugăminte, pentru acasă),
4.2 Cheile, un îndemn, un salut etc. Resurse portofoliul,
după Tudor Arghezi - jocuri de rol procedurale: proiectul
C - utilizarea formulelor de adresare, observarea
de solicitare, de dirijată,conversaţia probă de
mulţumire,corespunzătoare unui , explicaţia, evaluare
U anumit context învăţarea prin orală/scrisă
- citirea în forme variate a descoperire, jocul
enunţurilor şi textelor scurte (citire didactică, munca
R cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire independentă
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de Forme de
I anumite repere (alineatul, linia de organizare a
dialog) sau respectând un detaliu/o colectivului:
idee din text (joc: „Găseşte şi activitatea frontală,
citeşte”) activitate în echipă,
- formularea unor răspunsuri la activitate în
întrebări, în legătură cu un scurt text perechi, activitate
citit individuală
- transcrierea sau copierea unor
mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire,
de informare, de solicitare, cu
respectarea convenţiilor
CLR 1.Scrierea funcțională. - analiza şi sinteza fonetică a Resurse materiale: observarea
1.3 Biletul. Tipuri de bilete cuvintelor manual, sistematică
2.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în jetoane colorate, (probe orale,
2.3  Scrierea cuvintelor silabă/ cuvânt Caiet de lucru probe
3.1 care conțin litera „x” - alcătuirea unor propoziţii prin care (Editura Art practice, fişe
3.2 se formulează o solicitare, o Educațional) de lucru, teme
4.1 Text suport: întrebare, o mulţumire, o rugăminte, pentru acasă),
4.2 Cheile, un îndemn, un salut etc. Resurse portofoliul,
după Tudor Arghezi - jocuri de rol procedurale: proiectul
- utilizarea formulelor de adresare, observarea
de solicitare, de dirijată,conversaţia probă de
mulţumire,corespunzătoare unui , explicaţia, evaluare
anumit context învăţarea prin orală/scrisă
- citirea în forme variate a descoperire, jocul
enunţurilor şi textelor scurte (citire didactică, munca
cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire independentă
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de Forme de
anumite repere (alineatul, linia de organizare a
dialog) sau respectând un detaliu/o colectivului:
idee din text (joc: „Găseşte şi activitatea frontală,
citeşte”) activitate în echipă,
- formularea unor răspunsuri la activitate în
întrebări, în legătură cu un scurt text perechi, activitate
citit individuală
- transcrierea sau copierea unor
mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire,
de informare, de solicitare, cu
respectarea convenţiilor
MEM Recapitulare - sesizarea intuitivă a simetriei la figurile Resurse materiale: Observarea
2.1 geometrice plane, la obiecte şi fiinţe din manual, caietul sistematică
mediul apropiat elevului, fişe de lucru, (probe orale,
2.2 - realizarea unor desene simple, respectând culegeri, numărătoare probe practice,
o axă de simetrie dată poziţională, axa fişe de lucru,
- identificarea interiorului şi exteriorului numerelor, figurine, teme pentru
unei figuri magneţi, riglete, atlas, acasă),
- identificarea apartenenţei unui punct ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
interiorului unei figuri geometrice pământesc, hartă, proiectul
- identificarea şi denumirea formelor plane: cuburi, diverse
pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc materiale necesare
- recunoaşterea unor corpuri geometrice în experimentelor
mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, Resurse procedurale:
cilindru, con) observarea dirijată,
- identificarea axei/axelor de simetrie ale conversaţia, explicaţia,
figurilor geometrice învăţarea prin
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4 descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Ed.
fizică
Activitati integrate
MM Mişcare pe muzică interpretarea cântecelor însoţită de Resurse materiale: ● observare
Dirijatul intuitiv dirijarea cu ambele braţe, urmând o manualul sistematică
1.1 Mişcări sugerate de mişcare egală jos-sus; tipărit/digital, ● evaluare
1.4 text ● audiţie interioară (un vers cântat cu caietul, surse audio orală
2.1 Pasul cadenţat/ Marşul vocea, un vers – în gând) însoţite de ● temă de
2.2 Mişcări sugerate de
dirijat intuitiv sau cu acompaniamentul Resurse lucru în clasă
2.3 jucăriilor muzicale procedurale: ● inter-
ritm ● reproducerea unor structuri ritmice Metode: evaluare
3.1 Dansul
3.4 din cântece, însoţite de dirijat intuitiv conversaţia, ●auto-evaluare
22. Dirijatul intuitiv ● selectarea şi organizarea unor sunete explicaţia,
manual pag. 30-31 pentru crearea unei idei muzicale exerciţiul, munca
caiet pag. 57-58 proprii; independentă, jocul
AVAP
● discuţii despre propriile creaţii, didactic
J analiza şi aprecierea lor
● identificarea mișcărilor de dirijat
Organizare:
activitate frontală,
adecvate melodiei interpretate individuală şi pe
grupe
O
CLR 1.Scrierea funcțională. - analiza şi sinteza fonetică a Resurse materiale: observarea
I Biletul. Tipuri de bilete cuvintelor manual, sistematică
1.3 - stabilirea poziţiei unui sunet în jetoane colorate, (probe orale,
2.1  Scrierea cuvintelor silabă/ cuvânt Caiet de lucru probe
2.3 care conțin litera „x” - alcătuirea unor propoziţii prin care (Editura Art practice, fişe
3.1 se formulează o solicitare, o Educațional) de lucru, teme
3.2 Text suport: întrebare, o mulţumire, o rugăminte, pentru acasă),
4.1 Cheile, un îndemn, un salut etc. Resurse portofoliul,
4.2 după Tudor Arghezi - jocuri de rol procedurale: proiectul
AVAP - utilizarea formulelor de adresare, observarea
de solicitare, de dirijată,conversaţia probă de
mulţumire,corespunzătoare unui , explicaţia, evaluare
anumit context învăţarea prin orală/scrisă
- citirea în forme variate a descoperire, jocul
enunţurilor şi textelor scurte (citire didactică, munca
cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire independentă
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de Forme de
anumite repere (alineatul, linia de organizare a
dialog) sau respectând un detaliu/o colectivului:
idee din text (joc: „Găseşte şi activitatea frontală,
citeşte”) activitate în echipă,
- formularea unor răspunsuri la activitate în
întrebări, în legătură cu un scurt text perechi, activitate
citit individuală
- transcrierea sau copierea unor
mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire,
de informare, de solicitare, cu
respectarea convenţiilor
MEM Recapitulare - sesizarea intuitivă a simetriei la figurile Resurse materiale: Observarea
geometrice plane, la obiecte şi fiinţe din manual, caietul sistematică
mediul apropiat elevului, fişe de lucru, (probe orale,
2.1 - realizarea unor desene simple, respectând culegeri, numărătoare probe practice,
2.2 o axă de simetrie dată poziţională, axa fişe de lucru,
- identificarea interiorului şi exteriorului numerelor, figurine, teme pentru
unei figuri magneţi, riglete, atlas, acasă),
- identificarea apartenenţei unui punct ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
interiorului unei figuri geometrice pământesc, hartă, proiectul
- identificarea şi denumirea formelor plane: cuburi, diverse
CLR pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc materiale necesare
- recunoaşterea unor corpuri geometrice în experimentelor
mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, Resurse procedurale:
cilindru, con) observarea dirijată,
- identificarea axei/axelor de simetrie ale conversaţia, explicaţia,
figurilor geometrice învăţarea prin
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4 descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Ed.
fizică
Activitati integrate
CLR 1.Scrierea funcțională. - analiza şi sinteza fonetică a Resurse materiale: observarea
1.3 Biletul. Tipuri de bilete cuvintelor manual, sistematică
2.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în jetoane colorate, (probe orale,
2.3  Scrierea cuvintelor silabă/ cuvânt Caiet de lucru probe
3.1 care conțin litera „x” - alcătuirea unor propoziţii prin care (Editura Art practice, fişe
3.2
4.1 se formulează o solicitare, o Educațional) de lucru, teme
4.2 Text suport: întrebare, o mulţumire, o rugăminte, pentru acasă),
V Cheile, un îndemn, un salut etc. Resurse portofoliul,
MM după Tudor Arghezi - jocuri de rol procedurale: proiectul
- utilizarea formulelor de adresare, observarea
I de solicitare, de dirijată,conversaţia probă de
mulţumire,corespunzătoare unui , explicaţia, evaluare
anumit context învăţarea prin orală/scrisă
N - citirea în forme variate a descoperire, jocul
enunţurilor şi textelor scurte (citire didactică, munca
cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire independentă
E în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de Forme de
anumite repere (alineatul, linia de organizare a
R dialog) sau respectând un detaliu/o colectivului:
idee din text (joc: „Găseşte şi activitatea frontală,
I citeşte”)
- formularea unor răspunsuri la
activitate în echipă,
activitate în
întrebări, în legătură cu un scurt text perechi, activitate
citit individuală
- transcrierea sau copierea unor
mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire,
de informare, de solicitare, cu
respectarea convenţiilor
MEM Evaluare - identificarea interiorului şi exteriorului activitate individuală probă scrisă
2.1 unei figuri
- identificarea apartenenţei unui punct
2.2 interiorului unei figuri geometrice
- recunoaşterea unor corpuri geometrice în
mediul apropiat (cub, cuboid, sferă,
cilindru, con)
- identificarea numărului de forme
geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-
o figură geometrică „fragmentată”

CLR
MM Mişcare pe muzică interpretarea cântecelor însoţită de Resurse materiale: ● observare
Dirijatul intuitiv dirijarea cu ambele braţe, urmând o manualul sistematică
1.1 Mişcări sugerate de mişcare egală jos-sus; tipărit/digital, ● evaluare
1.4 text ● audiţie interioară (un vers cântat cu caietul, surse audio orală
2.1 Pasul cadenţat/ Marşul vocea, un vers – în gând) însoţite de ● temă de
2.2 Mişcări sugerate de
dirijat intuitiv sau cu acompaniamentul Resurse lucru în clasă
2.3 jucăriilor muzicale procedurale: ● inter-
ritm ● reproducerea unor structuri ritmice Metode: evaluare
3.1 Dansul
3.4 din cântece, însoţite de dirijat intuitiv conversaţia, ●auto-evaluare
22. Dirijatul intuitiv ● selectarea şi organizarea unor sunete explicaţia,
manual pag. 30-31 pentru crearea unei idei muzicale exerciţiul, munca
caiet pag. 57-58 proprii; independentă, jocul
CLR ● discuţii despre propriile creaţii, didactic
analiza şi aprecierea lor Organizare:
● identificarea mișcărilor de dirijat activitate frontală,
adecvate melodiei interpretate individuală şi pe
grupe

Activitati pe discipline
AVAP La castel Subiecte de discuții: La castel, Cai Observarea
și unicorni, Prâslea cel Voinic, Cărți cu povești reacţiilor
1.1; Personaje ECO. copiilor pe
Care este povestea ta preferată?- Cuburi, PC, tabletă parcursul
2.2; pag. 73 din caietul elevului. activităţilor
Castele adevărate și castele din Coli de bloc de propuse
2.3; Elemente de limbaj povești – pag. 38 din manual. desen, creioane
plastic: linia, punctul, Construirea unui castel din colorate, cerate, Analiza
2.5 forma materiale reciclabile, din cuburi, pe radieră, acuarele, produselor
CLR calculator etc. – pag. 39 guașe sau obținute,
Tehnici de lucru: Decorarea unui castel prin repetiție, tempera, hârtie după criterii
tangram, pensulație, alternanță, simetrie de linii, puncte, colorată, pensulă, date la
pliere, colaj forme, culori – pag. 74 din caietul burete, foarfece, începutul
elevului. lipici, materiale activităților
Produse ale reciclabile – pagini
activității: desen liber, de reviste etc.
compoziții, obiecte
decorative Caietul elevului -
pag. 73-79

Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 47, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Saptamana :24. 05- 28. 05.2021

Ziua Comp. Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


Specif. - detalieri- -instrumente-
Activitati integrate
DP RECAPITULARE Iată ce am învăţat! a. materiale: caiet, fişe de
3.3 - crearea unor postere originale despre specificul lucru, rechizite
meseriilor şi beneficiile acestora pentru membrii b. procedurale:
AVAP
comunităţii conversaţia euristică,
- dezbateri despre produsele/rezultatele unor meserii, exerciţiul, muncă
utilitatea meseriilor (mecanicul repară o maşină independentă,
stricată, medicul ne tratează când sunte mbolnavi, problematizarea,
pictorul creează tablouri frumoase etc.) simularea, joc de rol, joc
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la didactic
specificul şi utilitatea unor meserii c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup/ pe perechi
L CLR 1.Scrierea - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse materiale: observarea
1.3 funcțională. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ manual, sistematică
2.1 Biletul. Tipuri de cuvânt jetoane colorate, (probe orale,
U 2.3 bilete - alcătuirea unor propoziţii prin care se Caiet de lucru probe
3.1 formulează o solicitare, o întrebare, o (Editura Art practice, fişe
3.2  Scrierea mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un Educațional) de lucru, teme
N 4.1 cuvintelor care salut etc. pentru acasă),
4.2 conțin litera „x” - jocuri de rol Resurse portofoliul,
MM
I - utilizarea formulelor de adresare, de
solicitare, de mulţumire,corespunzătoare
procedurale:
observarea
proiectul
Text suport:
MEM
Cheile, unui anumit context dirijată,conversaţia, probă de
după Tudor - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia, evaluare
Arghezi textelor scurte (citire cu voce tare/în învăţarea prin orală/scrisă
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, descoperire, jocul
citire ştafetă etc.) didactică, munca
- citirea selectivă în funcţie de anumite independentă
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text Forme de
(joc: „Găseşte şi citeşte”) organizare a
- formularea unor răspunsuri la colectivului:
întrebări, în legătură cu un scurt text activitatea frontală,
citit activitate în echipă,
- transcrierea sau copierea unor mesaje activitate în
în cadrul unor activităţi individuale sau perechi, activitate
comune individuală
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor
MEM Măsurarea - investigarea cauzelor posibile pentru anumite Resurse materiale: Observarea
3.1 lungimii boli (ex. gripa) manual, caietul sistematică
- ordonarea unor obiecte date, pe baza elevului, fişe de lucru, (probe orale,
6.1 comparării succesive (două câte două) a culegeri, numărătoare probe practice,
6.4 Despre gripă lungimii / capacităţii / masei lor poziţională, axa fişe de lucru,
- identificarea unor obiecte pe baza unor numerelor, figurine, teme pentru
caracteristici privind lungimea / capacitatea / magneţi, riglete, atlas, acasă),
masa acestora (”mai lung”, ”mai scurt”,”plin”, ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
”gol”, ”mai uşor”,”mai greu” etc.) pământesc, hartă, proiectul
- estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt cuburi, diverse
aproximativ la fel de înalţi?; Care copii materiale necesare
cântăresc aproape la fel?; În câte pahare pot experimentelor
vărsa sucul dintr-o sticlă de 2l?) Resurse procedurale:
- identificarea instrumentelor de măsură observarea dirijată,
potrivite pentru efectuarea unor măsurători conversaţia, explicaţia,
(rigla, panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, învăţarea prin
vasul gradat, cântarul, balanţa) descoperire,
- măsurarea unor dimensiuni / cantităţi / volume, demonstraţia,
cu instrumente de măsură potrivite (ex.: experimentul, jocul de
măsurarea taliei, a masei corporale, a masei rol
ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un Forme de organizare
recipient negradat etc.) a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
AVAP Cai și unicorni Recunoașterea personajului din Observarea
1.1; fragmentul dat – basmul Harap-Alb, de Cărți cu povești reacţiilor
Elemente de Ion Creangă . copiilor pe
2.2; limbaj plastic: Descrierea tabloului La arat, de Ioan Cuburi, PC, tabletă parcursul
linia, punctul, forma Andreescu – pag. 40 din manual activităţilor
2.3; Desenarea unui unicorn – pag. 41 din Coli de bloc de propuse
Tehnici de lucru: manual desen, creioane
2.5 tangram, colorate, cerate, Analiza
MM pensulație, pliere, radieră, acuarele, produselor
colaj guașe sau obținute, după
tempera, hârtie criterii date la
Produse ale colorată, pensulă, începutul
activității: desen burete, foarfece, activităților
liber, compoziții, lipici, materiale
obiecte decorative reciclabile – pagini
de reviste etc.

Caietul elevului -
pag. 73-79

Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 47, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Activitati integrate
CLR 1.Scrierea - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse materiale: observarea
1.3 funcțională. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ manual, sistematică
2.1 Biletul. Tipuri de cuvânt jetoane colorate, (probe orale,
2.3 bilete - alcătuirea unor propoziţii prin care se Caiet de lucru probe
3.1 formulează o solicitare, o întrebare, o (Editura Art practice, fişe
3.2  Scrierea mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un Educațional) de lucru, teme
M 4.1 cuvintelor care salut etc. pentru acasă),
4.2 conțin litera „x” - jocuri de rol Resurse portofoliul,
MM - utilizarea formulelor de adresare, de procedurale: proiectul
A Text suport: solicitare, de mulţumire,corespunzătoare observarea
Cheile, unui anumit context dirijată,conversaţia, probă de
după Tudor - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia, evaluare
R Arghezi textelor scurte (citire cu voce tare/în învăţarea prin orală/scrisă
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, descoperire, jocul
citire ştafetă etc.) didactică, munca
T - citirea selectivă în funcţie de anumite independentă
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text Forme de
I (joc: „Găseşte şi citeşte”) organizare a
- formularea unor răspunsuri la colectivului:
întrebări, în legătură cu un scurt text activitatea frontală,
citit activitate în echipă,
- transcrierea sau copierea unor mesaje activitate în
în cadrul unor activităţi individuale sau perechi, activitate
comune individuală
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor
MEM Măsurarea - investigarea cauzelor posibile pentru anumite Resurse materiale: Observarea
lungimii boli (ex. gripa) manual, caietul sistematică
- ordonarea unor obiecte date, pe baza elevului, fişe de lucru, (probe orale,
3.1 comparării succesive (două câte două) a culegeri, numărătoare probe practice,
6.1 Despre gripă lungimii / capacităţii / masei lor poziţională, axa fişe de lucru,
6.4 - identificarea unor obiecte pe baza unor numerelor, figurine, teme pentru
caracteristici privind lungimea / capacitatea / magneţi, riglete, atlas, acasă),
masa acestora (”mai lung”, ”mai scurt”,”plin”, ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
”gol”, ”mai uşor”,”mai greu” etc.) pământesc, hartă, proiectul
- estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt cuburi, diverse
aproximativ la fel de înalţi?; Care copii materiale necesare
cântăresc aproape la fel?; În câte pahare pot experimentelor
vărsa sucul dintr-o sticlă de 2l?) Resurse procedurale:
- identificarea instrumentelor de măsură observarea dirijată,
potrivite pentru efectuarea unor măsurători conversaţia, explicaţia,
(rigla, panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, învăţarea prin
vasul gradat, cântarul, balanţa) descoperire,
- măsurarea unor dimensiuni / cantităţi / volume, demonstraţia,
cu instrumente de măsură potrivite (ex.: experimentul, jocul de
măsurarea taliei, a masei corporale, a masei rol
ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un Forme de organizare
recipient negradat etc.) a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Lb.
englez
ă
Religie
Activitati pe discipline
Ed.
fizică
Activitati integrate
CLR 1.Scrierea - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse materiale: observarea
1.3 funcțională. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ manual, sistematică
2.1 Biletul. Tipuri de cuvânt jetoane colorate, (probe orale,
M 2.3 bilete - alcătuirea unor propoziţii prin care se Caiet de lucru probe
3.1 formulează o solicitare, o întrebare, o (Editura Art practice, fişe
3.2  Scrierea mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un Educațional) de lucru, teme
I 4.1 cuvintelor care salut etc. pentru acasă),
4.2 conțin litera „x” - jocuri de rol Resurse portofoliul,
MM - utilizarea formulelor de adresare, de procedurale: proiectul
Text suport: solicitare, de mulţumire,corespunzătoare observarea
E Cheile, unui anumit context dirijată,conversaţia, probă de
după Tudor - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia, evaluare
Arghezi textelor scurte (citire cu voce tare/în învăţarea prin orală/scrisă
R şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, descoperire, jocul
citire ştafetă etc.) didactică, munca
- citirea selectivă în funcţie de anumite independentă
C repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text Forme de
(joc: „Găseşte şi citeşte”) organizare a
U - formularea unor răspunsuri la colectivului:
întrebări, în legătură cu un scurt text activitatea frontală,
citit activitate în echipă,
R - transcrierea sau copierea unor mesaje activitate în
în cadrul unor activităţi individuale sau perechi, activitate
I comune
- folosirea convenţiilor limbajului scris
individuală

(scrierea cu majusculă/cu alineat,


utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor
CLR 1.Scrierea - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse materiale: observarea
funcțională. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ manual, sistematică
Biletul. Tipuri de cuvânt jetoane colorate, (probe orale,
1.3
bilete - alcătuirea unor propoziţii prin care se Caiet de lucru probe
2.1
formulează o solicitare, o întrebare, o (Editura Art practice, fişe
2.3
3.1  Scrierea mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un Educațional) de lucru, teme
3.2 cuvintelor care salut etc. pentru acasă),
4.1 conțin litera „x” - jocuri de rol Resurse portofoliul,
4.2 - utilizarea formulelor de adresare, de procedurale: proiectul
AVAP Text suport: solicitare, de mulţumire,corespunzătoare observarea
Cheile, unui anumit context dirijată,conversaţia, probă de
după Tudor - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia, evaluare
Arghezi textelor scurte (citire cu voce tare/în învăţarea prin orală/scrisă
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, descoperire, jocul
citire ştafetă etc.) didactică, munca
- citirea selectivă în funcţie de anumite independentă
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text Forme de
(joc: „Găseşte şi citeşte”) organizare a
- formularea unor răspunsuri la colectivului:
întrebări, în legătură cu un scurt text activitatea frontală,
citit activitate în echipă,
- transcrierea sau copierea unor mesaje activitate în
în cadrul unor activităţi individuale sau perechi, activitate
comune individuală
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor
MEM Măsurarea investigarea cauzelor posibile pentru anumite Resurse materiale: Observarea
3.1 capacităţii vaselor boli (ex. gripa) manual, caietul sistematică
- realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor elevului, fişe de lucru, (probe orale,
4.1 de îmbolnăvire cu boli provocate de germeni culegeri, numărătoare probe practice,
4.2 Despre metode de - realizarea unor jocuri de rol ”La doctor” pentru poziţională, axa fişe de lucru,
recunoaşterea unor simptome ale unor boli numerelor, figurine, teme pentru
6.1 prevenţie şi tratare frecvente magneţi, riglete, atlas, acasă),
6.4 a unor boli - ordonarea unor obiecte date, pe baza ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
comparării succesive (două câte două) a pământesc, hartă, proiectul
lungimii / capacităţii / masei lor cuburi, diverse
- identificarea unor obiecte pe baza unor materiale necesare
caracteristici privind lungimea / capacitatea / experimentelor
masa acestora (”mai lung”, ”mai scurt”,”plin”, Resurse procedurale:
”gol”, ”mai uşor”,”mai greu” etc.) observarea dirijată,
- estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt conversaţia, explicaţia,
aproximativ la fel de înalţi?; Care copii învăţarea prin
cântăresc aproape la fel?; În câte pahare pot descoperire,
vărsa sucul dintr-o sticlă de 2l?) demonstraţia,
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi experimentul, jocul de
exprimarea acesteia în mililitri rol
- identificarea instrumentelor de măsură Forme de organizare
potrivite pentru efectuarea unor măsurători a colectivului
(rigla, panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, activitatea frontală, în
vasul gradat, cântarul, balanţa) echipă, în perechi,
- măsurarea unor dimensiuni/ cantităţi/volume, individuală
cu instrumente de măsură potrivite (ex.:
măsurarea taliei, a masei corporale, a masei
ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un
recipient negradat etc.)
Ed.
fizică
Activitati integrate
MM Mişcare pe muzică Cîntec: La pădure Resurse materiale: ● observare
Dirijatul intuitiv organizarea unui joc de mişcare, utilizând manualul sistematică
1.1 Mişcări sugerate de onomatopeele din cântecele învăţate, tipărit/digital, ● evaluare
1.4 text sugestive pentru anumite elemente de caietul, surse audio orală
2.1 Pasul cadenţat/ limbaj muzical (intensitate, durată, ● temă de
2.2 Marşul
înălţime) Resurse lucru în clasă
J 2.3
3.1
Mişcări sugerate de
● stabilirea unor mişcări speciale pentru
fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor
procedurale:
Metode:
● inter-
evaluare
ritm după mişcarea caracteristică conversaţia, ●auto-evaluare
3.4
Dansul ● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la explicaţia,
23. Mișcări alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau exerciţiul, munca
O sugerate de text/de tempo
● desfăşurarea unui dans popular liber pe
independentă, jocul
didactic
ritm. Dansul
manual pag. 32-34 cântecul „Hora” (din folclorul copiilor), Organizare:
valorificând elementele de mişcare deja activitate frontală,
I caiet pag. 59-61
asimilate individuală şi pe
● dans popular pe un cântec de joc din grupe
zonă
● dans liber, cu obiect portabil
● joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în
perechi, pe o muzică audiată
● desfăşurarea unui joc cu personaje pe
muzica audiată sau pe cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete
pentru crearea unei idei muzicale proprii;
● gruparea unor mişcări sau sunete astfel
încât să genereze un dans liber pe linii
melodice proprii, simple
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
● manifestarea liberă a mișcărilor sugerate
de text/ritm
● redarea pașilor unui dans popular simplu
(hora
CLR 2.Textul informativ - citirea unor mesaje din mediul Resurse materiale: observarea
cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, manual, sistematică
3.1  Scrierea enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru (probe orale,
3.2 funcțională. - citirea în ritm propriu a unui text scurt, (Editura Art probe
3.3 Afișul cu adaptarea intonaţiei impusă de Educațional) practice, fişe
4.1 semnele de punctuaţie de lucru, teme
4.2 - identificarea şi analizarea ilustraţiilor Resurse pentru acasă),
care însoţesc textul citit procedurale: portofoliul,
- identificarea unor informaţii observarea proiectul
previzibile în diverse materiale dirijată,conversaţia,
cotidiene (reclame, prospecte, orare explicaţia, probă de
etc.) învăţarea prin evaluare
- decodarea unor informaţii din manual descoperire, jocul orală/scrisă
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor didactică, munca
întâlnite în drumul spre şcoală, în independentă
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
- realizarea unor planşe/etichete/postere/ Forme de
afişe pe teme familiare, după modele organizare a
date colectivului:
- confecţionarea unor fişe, etichete, activitatea frontală,
afişe, materiale necesare în activitatea activitate în echipă,
zilnică activitate în
perechi, activitate
individuală
MEM Măsurarea investigarea cauzelor posibile pentru anumite Resurse materiale: Observarea
capacităţii vaselor boli (ex. gripa) manual, caietul sistematică
- realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor elevului, fişe de lucru, (probe orale,
3.1 de îmbolnăvire cu boli provocate de germeni culegeri, numărătoare probe practice,
4.1 Despre metode de - realizarea unor jocuri de rol ”La doctor” pentru poziţională, axa fişe de lucru,
4.2 prevenţie şi tratare recunoaşterea unor simptome ale unor boli numerelor, figurine, teme pentru
6.1 a unor boli frecvente magneţi, riglete, atlas, acasă),
6.4 - ordonarea unor obiecte date, pe baza ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
comparării succesive (două câte două) a pământesc, hartă, proiectul
lungimii / capacităţii / masei lor cuburi, diverse
- identificarea unor obiecte pe baza unor materiale necesare
caracteristici privind lungimea / capacitatea / experimentelor
masa acestora (”mai lung”, ”mai scurt”,”plin”, Resurse procedurale:
”gol”, ”mai uşor”,”mai greu” etc.) observarea dirijată,
- estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt conversaţia, explicaţia,
aproximativ la fel de înalţi?; Care copii învăţarea prin
cântăresc aproape la fel?; În câte pahare pot descoperire,
vărsa sucul dintr-o sticlă de 2l?) demonstraţia,
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi experimentul, jocul de
exprimarea acesteia în mililitri rol
- identificarea instrumentelor de măsură Forme de organizare
potrivite pentru efectuarea unor măsurători a colectivului
(rigla, panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, activitatea frontală, în
vasul gradat, cântarul, balanţa) echipă, în perechi,
- măsurarea unor dimensiuni/ cantităţi/volume, individuală
cu instrumente de măsură potrivite (ex.:
măsurarea taliei, a masei corporale, a masei
ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un
recipient negradat etc.)
Ed.
fizică
Activitati integrate
CLR 2.Textul informativ - citirea unor mesaje din mediul Resurse materiale: observarea
3.1 cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, manual, sistematică
3.2  Scrierea enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru (probe orale,
3.3 funcțională. - citirea în ritm propriu a unui text scurt, (Editura Art probe
4.1 Afișul cu adaptarea intonaţiei impusă de Educațional) practice, fişe
4.2 semnele de punctuaţie de lucru, teme
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor Resurse pentru acasă),
V care însoţesc textul citit procedurale: portofoliul,
- identificarea unor informaţii observarea proiectul
previzibile în diverse materiale dirijată,conversaţia,
I cotidiene (reclame, prospecte, orare explicaţia, probă de
etc.) învăţarea prin evaluare
- decodarea unor informaţii din manual descoperire, jocul orală/scrisă
N (viniete, cuprins etc.), a simbolurilor didactică, munca
întâlnite în drumul spre şcoală, în independentă
pliante/reclame/reviste pentru copii etc.
E - realizarea unor planşe/etichete/postere/ Forme de
afişe pe teme familiare, după modele organizare a
date colectivului:
- confecţionarea unor fişe, etichete, activitatea frontală,
R afişe, materiale necesare în activitatea activitate în echipă,
zilnică activitate în
I perechi, activitate
individuală
MEM Măsurarea masei - realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor Resurse materiale: Observarea
4.1 corpurilor de îmbolnăvire cu boli provocate de germeni manual, caietul sistematică
- alegerea potrivită a unor unităţi elevului, fişe de lucru, (probe orale,
6.1 neconvenţionale pentru măsurarea masei culegeri, numărătoare probe practice,
6.4 Despre vaccinare - măsurarea masei unor obiecte folosind poziţională, axa fişe de lucru,
etaloane de forme şi mărimi diferite; numerelor, figurine, teme pentru
AVAP consemnarea rezultatelor şi discutarea lor magneţi, riglete, atlas, acasă),
- aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
propriile mâini pământesc, hartă, proiectul
- compararea maselor unor obiecte dintre care cuburi, diverse
masa unuia se cuprinde de un număr întreg de materiale necesare
ori în masa celuilalt experimentelor
- echilibrarea leagănului-balansoar de către copii Resurse procedurale:
cu mase asemănătoare / diferite observarea dirijată,
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi conversaţia, explicaţia,
exprimarea acesteia în mililitri învăţarea prin
- măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea descoperire,
acesteia în kilograme / grame demonstraţia,
- identificarea instrumentelor de măsură experimentul, jocul de
potrivite pentru efectuarea unor măsurători rol
(rigla, panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, Forme de organizare
vasul gradat, cântarul, balanţa) a colectivului
- măsurarea unor dimensiuni / cantităţi / volume, activitatea frontală, în
cu instrumente de măsură potrivite (ex.: echipă, în perechi,
măsurarea taliei, a masei corporale, a masei individuală
ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un
recipient negradat etc.)
- aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului
MM Mişcare pe muzică Joc colectiv: Hora Resurse materiale: ● observare
Dirijatul intuitiv organizarea unui joc de mişcare, utilizând manualul sistematică
1.1 Mişcări sugerate de onomatopeele din cântecele învăţate, tipărit/digital, ● evaluare
1.4 text sugestive pentru anumite elemente de caietul, surse audio orală
2.1 Pasul cadenţat/ limbaj muzical (intensitate, durată, ● temă de
2.2 Marşul înălţime) Resurse lucru în clasă
2.3 Mişcări sugerate de ● stabilirea unor mişcări speciale pentru procedurale: ● inter-
3.1 ritm fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor Metode: evaluare
3.4 Dansul după mişcarea caracteristică conversaţia, ●auto-evaluare
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la explicaţia,
23. Mișcări
AVAP alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau exerciţiul, munca
sugerate de text/de
tempo independentă, jocul
ritm. Dansul ● desfăşurarea unui dans popular liber pe didactic
manual pag. 32-34 cântecul „Hora” (din folclorul copiilor), Organizare:
caiet pag. 59-61 valorificând elementele de mişcare deja activitate frontală,
asimilate individuală şi pe
● dans popular pe un cântec de joc din grupe
zonă
● dans liber, cu obiect portabil
● joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în
perechi, pe o muzică audiată
● desfăşurarea unui joc cu personaje pe
muzica audiată sau pe cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete
pentru crearea unei idei muzicale proprii;
● gruparea unor mişcări sau sunete astfel
încât să genereze un dans liber pe linii
melodice proprii, simple
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
● manifestarea liberă a mișcărilor sugerate
de text/ritm
● redarea pașilor unui dans popular simplu
(hora
Activitati pe discipline
AVAP Cai și unicorni Recunoașterea personajului din Observarea
fragmentul dat – basmul Harap-Alb, de Cărți cu povești reacţiilor
1.1; Elemente de Ion Creangă . copiilor pe
Descrierea tabloului La arat, de Ioan Cuburi, PC, tabletă parcursul
limbaj plastic: Andreescu – pag. 40 din manual activităţilor
2.2; linia, punctul, forma Desenarea unui unicorn – pag. 41 din Coli de bloc de propuse
manual desen, creioane
2.3; Tehnici de lucru: colorate, cerate, Analiza
tangram, radieră, acuarele, produselor
2.5 pensulație, pliere, guașe sau obținute, după
MM colaj tempera, hârtie criterii date la
colorată, pensulă, începutul
Produse ale burete, foarfece, activităților
activității: desen lipici, materiale
liber, compoziții, reciclabile – pagini
obiecte decorative de reviste etc.

Caietul elevului -
pag. 73-79

Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 47, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Saptamana: 31. 05- 4. 06.2021


Ziua Comp. Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
Specif. - detalieri- -instrumente-
Activitati integrate
DP EXPLORAREA Vreau să devin...La ce folosesc a. materiale: caiet, fişe de
MESERIILOR meseriile? lucru, rechizite
1.1 b. procedurale:
1.3 - analizarea unor personaje din poveşti/ conversaţia euristică,
2.1 povestiri sau din viaţa reală, în scopul exerciţiul, muncă
2.2 identificării unor asemănări şi deosebiri între independentă,
2.3 sine şi acestea problematizarea,
3.2 - rezolvarea unor fişe de lucru pentru simularea, joc de rol, joc
3.3 identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre didactic
CLR sine şi ceilalţi c. forme de organizare a
- jocuri de rol pentru exemplificarea colectivului: activitate
comportamentelor dezirabile de igienă frontală, activitate
personală în diferite contexte individuală, activitate în
L - dialoguri având ca suport imagini care surprind grup/ pe perechi
emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se
analizeze, de exemplu, stările de tristeţe,
fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când
U sunt...)
- realizarea unor desene cu persoanele care
ascultă activ/nu ascultă activ
- elaborarea unor lucrări individuale sau în
N echipă despre prietenie
- elaborarea unor compuneri despre prieteni,
universul extins al copilului (prietenii fraţilor/
surorilor)
I - interviuri aplicate membrilor familiei despre
importanţa învăţării
- crearea unui pliant (cu imagini decupate,
desene, mesaje cheie) în care să prezinte
meseriile din zona în care locuiesc şi produsele
diferitelor meserii
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la
specificul şi utilitatea unor meserii
CLR 2.Textul informativ - citirea unor mesaje din mediul Resurse materiale: observarea
3.1 cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, manual, sistematică (probe
3.2  Scrierea enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru orale, probe
3.3 funcțională. - citirea în ritm propriu a unui text (Editura Art practice, fişe de
4.1 Afișul scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă Educațional) lucru, teme pentru
4.2 de semnele de punctuaţie acasă), portofoliul,
MEM - identificarea şi analizarea Resurse proiectul
MM
ilustraţiilor care însoţesc textul citit procedurale:
- identificarea unor informaţii observarea probă de evaluare
previzibile în diverse materiale dirijată,conversaţia, orală/scrisă
cotidiene (reclame, prospecte, orare explicaţia,
etc.) învăţarea prin
- decodarea unor informaţii din descoperire, jocul
manual (viniete, cuprins etc.), a didactică, munca
simbolurilor întâlnite în drumul spre independentă
şcoală, în pliante/reclame/reviste
pentru copii etc. Forme de
- realizarea unor organizare a
planşe/etichete/postere/ colectivului:
afişe pe teme familiare, după activitatea frontală,
modele date activitate în echipă,
- confecţionarea unor fişe, etichete, activitate în
afişe, materiale necesare în perechi, activitate
activitatea zilnică individuală
MEM Măsurarea masei - realizarea unui plan pentru micşorarea Resurse materiale: Observarea
4.1 corpurilor şanselor de îmbolnăvire cu boli provocate manual, caietul sistematică (probe
de germeni elevului, fişe de lucru, orale, probe practice,
6.1 - alegerea potrivită a unor unităţi culegeri, numărătoare fişe de lucru, teme
6.4 Despre vaccinare neconvenţionale pentru măsurarea masei poziţională, axa pentru acasă),
- măsurarea masei unor obiecte folosind numerelor, figurine, portofoliul, proiectul
etaloane de forme şi mărimi diferite; magneţi, riglete, atlas,
consemnarea rezultatelor şi discutarea lor ilustraţii, planşe, globul
- aprecierea maselor unor obiecte, pământesc, hartă,
„cântărite” în propriile mâini cuburi, diverse
- compararea maselor unor obiecte dintre materiale necesare
care masa unuia se cuprinde de un număr experimentelor
întreg de ori în masa celuilalt Resurse procedurale:
- echilibrarea leagănului-balansoar de către observarea dirijată,
copii cu mase asemănătoare / diferite conversaţia, explicaţia,
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi învăţarea prin
exprimarea acesteia în mililitri descoperire,
- măsurarea masei unor obiecte şi demonstraţia,
exprimarea acesteia în kilograme / grame experimentul, jocul de
- identificarea instrumentelor de măsură rol
potrivite pentru efectuarea unor măsurători Forme de organizare
(rigla, panglica de croitorie, metrul de a colectivului
tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa) activitatea frontală, în
- măsurarea unor dimensiuni / cantităţi / echipă, în perechi,
volume, cu instrumente de măsură potrivite individuală
(ex.: măsurarea taliei, a masei corporale, a
masei ghiozdanului, a volumului de apă
dintr-un recipient negradat etc.)
- aflarea propriei mase cu ajutorul
cântarului
AVAP Prîslea cle voinic Tehnica tangram – pag. 42, 43 din Observarea
manual Cărți cu povești reacţiilor copiilor
1.1; Realizarea unui personaj din pe parcursul
poveste prin tehnica tangram – pag Cuburi, PC, tabletă activităţilor
2.2; Elemente de 75, 76, 77 din caiet. propuse
limbaj plastic: Realizarea de personaje de poveste Coli de bloc de
2.3; linia, punctul, din materiale reciclabile pag. 44, 45 desen, creioane Analiza produselor
forma din manual. colorate, cerate, obținute, după
2.5 radieră, acuarele, criterii date la
Tehnici de lucru: guașe sau începutul
tangram, tempera, hârtie activităților
pensulație, pliere, colorată, pensulă,
CLR
colaj burete, foarfece,
lipici, materiale
Produse ale reciclabile – pagini
activității: desen de reviste etc.
liber, compoziții,
obiecte decorative Caietul elevului -
pag. 73-79 Completarea fișei
de evaluare, de la
pag. 47, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Activitati integrate
CLR 2.Textul informativ - citirea unor mesaje din mediul Resurse materiale: observarea
3.1 cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, manual, sistematică (probe
M 3.2  Scrierea enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru orale, probe
3.3 funcțională. - citirea în ritm propriu a unui text (Editura Art practice, fişe de
4.1 Afișul scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă Educațional) lucru, teme pentru
A 4.2 de semnele de punctuaţie acasă), portofoliul,
- identificarea şi analizarea Resurse proiectul
MM
ilustraţiilor care însoţesc textul citit procedurale:
R - identificarea unor informaţii observarea probă de evaluare
previzibile în diverse materiale dirijată,conversaţia, orală/scrisă
cotidiene (reclame, prospecte, orare explicaţia,
T etc.) învăţarea prin
- decodarea unor informaţii din descoperire, jocul
manual (viniete, cuprins etc.), a didactică, munca
I simbolurilor întâlnite în drumul spre independentă
şcoală, în pliante/reclame/reviste
pentru copii etc. Forme de
- realizarea unor organizare a
planşe/etichete/postere/ colectivului:
afişe pe teme familiare, după activitatea frontală,
modele date activitate în echipă,
- confecţionarea unor fişe, etichete, activitate în
afişe, materiale necesare în perechi, activitate
activitatea zilnică individuală
MEM Măsurarea investigarea forţelor exercitate de magneţi Resurse materiale: Observarea
3.1 timpului. Ceasul asupra altor magneţi sau materiale manual, caietul sistematică (probe
magnetice cu evidenţierea polilor N şi S şi elevului, fişe de lucru, orale, probe practice,
4.1 a atracţiei / respingerii dintre polii opuşi / culegeri, numărătoare fişe de lucru, teme
6.2 Despre forţe identici poziţională, axa pentru acasă),
exercitate de - alcătuirea unor postere care cuprind numerelor, figurine, portofoliul, proiectul
magneţi planul individual de menţinere a stării de magneţi, riglete, atlas,
sănătate ilustraţii, planşe, globul
- identificarea unor instrumente de pământesc, hartă,
măsurare a timpului: ceas de perete, ceasul cuburi, diverse
electronic, ceasul de mână, clepsidră, materiale necesare
CLR nisiparniţă, cadran solar experimentelor
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei Resurse procedurale:
cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind observarea dirijată,
pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un conversaţia, explicaţia,
sfert / 15 minute, ora 10 şi jumătate / 30 de învăţarea prin
minute, ora 7 şi 20 de minute etc.) descoperire,
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a demonstraţia,
jumătăţii şi sfertului de oră experimentul, jocul de
- înregistrarea duratei unor activităţi şi rol
ordonarea lor după criterii variate (durată, Forme de organizare
momentul începerii etc.) a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Lb.
englez
ă
Religie
Activitati pe discipline
M Ed.
fizică
Activitati integrate
I CLR 2.Textul informativ - citirea unor mesaje din mediul Resurse materiale: observarea
cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, manual, sistematică (probe
3.1  Scrierea enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru orale, probe
E 3.2 funcțională. - citirea în ritm propriu a unui text (Editura Art practice, fişe de
3.3 Afișul scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă Educațional) lucru, teme pentru
4.1 de semnele de punctuaţie acasă), portofoliul,
R 4.2 - identificarea şi analizarea Resurse proiectul
ilustraţiilor care însoţesc textul citit procedurale:
- identificarea unor informaţii observarea probă de evaluare
MM previzibile în diverse materiale dirijată,conversaţia, orală/scrisă
C cotidiene (reclame, prospecte, orare explicaţia,
etc.) învăţarea prin
U - decodarea unor informaţii din
manual (viniete, cuprins etc.), a
descoperire, jocul
didactică, munca
simbolurilor întâlnite în drumul spre independentă
R şcoală, în pliante/reclame/reviste
pentru copii etc. Forme de
- realizarea unor organizare a
I planşe/etichete/postere/ colectivului:
afişe pe teme familiare, după activitatea frontală,
modele date activitate în echipă,
- confecţionarea unor fişe, etichete, activitate în
afişe, materiale necesare în perechi, activitate
activitatea zilnică individuală
CLR 2.Textul informativ - citirea unor mesaje din mediul Resurse materiale: observarea
cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, manual, sistematică (probe
 Scrierea enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru orale, probe
3.1
funcțională. - citirea în ritm propriu a unui text (Editura Art practice, fişe de
3.2
Afișul scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă Educațional) lucru, teme pentru
3.3
de semnele de punctuaţie acasă), portofoliul,
4.1
- identificarea şi analizarea Resurse proiectul
4.2
ilustraţiilor care însoţesc textul citit procedurale:
- identificarea unor informaţii observarea probă de evaluare
previzibile în diverse materiale dirijată,conversaţia, orală/scrisă
cotidiene (reclame, prospecte, orare explicaţia,
etc.) învăţarea prin
- decodarea unor informaţii din descoperire, jocul
MM manual (viniete, cuprins etc.), a didactică, munca
MEM simbolurilor întâlnite în drumul spre independentă
şcoală, în pliante/reclame/reviste
pentru copii etc. Forme de
- realizarea unor organizare a
planşe/etichete/postere/ colectivului:
afişe pe teme familiare, după activitatea frontală,
modele date activitate în echipă,
- confecţionarea unor fişe, etichete, activitate în
afişe, materiale necesare în perechi, activitate
activitatea zilnică individuală
MEM Măsurarea investigarea forţelor exercitate de magneţi Resurse materiale: Observarea
timpului. Ceasul asupra altor magneţi sau materiale manual, caietul sistematică (probe
magnetice cu evidenţierea polilor N şi S şi elevului, fişe de lucru, orale, probe practice,
a atracţiei / respingerii dintre polii opuşi / culegeri, numărătoare fişe de lucru, teme
3.1 Despre forţe identici poziţională, axa pentru acasă),
4.1 exercitate de - alcătuirea unor postere care cuprind numerelor, figurine, portofoliul, proiectul
6.2 magneţi planul individual de menţinere a stării de magneţi, riglete, atlas,
sănătate ilustraţii, planşe, globul
- identificarea unor instrumente de pământesc, hartă,
măsurare a timpului: ceas de perete, ceasul cuburi, diverse
electronic, ceasul de mână, clepsidră, materiale necesare
nisiparniţă, cadran solar experimentelor
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei Resurse procedurale:
cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind observarea dirijată,
pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un conversaţia, explicaţia,
sfert / 15 minute, ora 10 şi jumătate / 30 de învăţarea prin
minute, ora 7 şi 20 de minute etc.) descoperire,
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a demonstraţia,
jumătăţii şi sfertului de oră experimentul, jocul de
- înregistrarea duratei unor activităţi şi rol
ordonarea lor după criterii variate (durată, Forme de organizare
momentul începerii etc.) a colectivului
AVAP activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Activitati integrate
MM Mişcare pe muzică Cîntec: Marșul lui Iancu Resurse materiale: ● observare
Dirijatul intuitiv Stabilirea unor mişcări speciale pentru manualul sistematică
1.1 Mişcări sugerate fiecare cântec; recunoaşterea tipărit/digital, ● evaluare orală
1.2 de text cântecelor după mişcarea caietul, surse audio ● temă de lucru în
1.3 Pasul cadenţat/ caracteristică clasă
1.4 Marşul
● marşul – pas egal pe muzică Resurse ● inter-evaluare
2.1 ● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, procedurale: ●auto-evaluare
Mişcări sugerate la alegerea copiilor, funcţie de nunanţă Metode: conversaţia,
2.2
de ritm sau tempo explicaţia,
2.3
Dansul ● joc pe audiţie: sincronizarea exerciţiul, munca
3.1 24. Pasul cadențat.
3.3 mişcărilor în perechi, pe o muzică independentă, jocul
Marșul audiată didactic
3.4 manual pag. 35-36 ● desfăşurarea unui joc cu personaje Organizare:
J caiet pag. 62 pe muzica audiată sau pe cântec
● selectarea şi organizarea unor
activitate frontală,
individuală şi pe
sunete pentru crearea unei idei grupe
muzicale proprii;
O AVAP
● discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi aprecierea lor
● marcarea structurii ritmice prin pași
I cadențați/ de marș
CLR 2.Textul informativ - citirea unor mesaje din mediul Resurse materiale: observarea
cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, manual, sistematică (probe
3.1  Scrierea enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru orale, probe
3.2 funcțională. - citirea în ritm propriu a unui text (Editura Art practice, fişe de
3.3 Afișul scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă Educațional) lucru, teme pentru
4.1 de semnele de punctuaţie acasă), portofoliul,
4.2 - identificarea şi analizarea Resurse proiectul
ilustraţiilor care însoţesc textul citit procedurale:
- identificarea unor informaţii observarea probă de evaluare
previzibile în diverse materiale dirijată,conversaţia, orală/scrisă
cotidiene (reclame, prospecte, orare explicaţia,
etc.) învăţarea prin
- decodarea unor informaţii din descoperire, jocul
manual (viniete, cuprins etc.), a didactică, munca
simbolurilor întâlnite în drumul spre independentă
MM şcoală, în pliante/reclame/reviste
pentru copii etc. Forme de
- realizarea unor organizare a
planşe/etichete/postere/ colectivului:
afişe pe teme familiare, după activitatea frontală,
modele date activitate în echipă,
- confecţionarea unor fişe, etichete, activitate în
afişe, materiale necesare în perechi, activitate
activitatea zilnică individuală
MEM Măsurarea - ordonarea unor jetoane cu numele zilelor Resurse materiale: Observarea
timpului săptămânii sau ale lunilor anului manual, caietul sistematică (probe
- identificarea datei unor evenimente din elevului, fişe de lucru, orale, probe practice,
Calendarul viaţa personală a copilului culegeri, numărătoare fişe de lucru, teme
6.2 - găsirea corespondenţei dintre un poziţională, axa pentru acasă),
eveniment şi anotimpul în care acesta are numerelor, figurine, portofoliul, proiectul
loc magneţi, riglete, atlas,
- completarea calendarului personal / ilustraţii, planşe, globul
calendarului clasei cu evenimente care au pământesc, hartă,
CLR importanţă pentru copii / activităţi cuburi, diverse
extraşcolare materiale necesare
- planificarea /repartizarea unor experimentelor
responsabilităţi personale/de grup pe o Resurse procedurale:
perioadă determinată de timp observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Ed.
fizică
Activitati integrate
CLR 2.Textul informativ - citirea unor mesaje din mediul Resurse materiale: observarea
cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, manual, sistematică (probe
 Scrierea enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru orale, probe
funcțională. - citirea în ritm propriu a unui text (Editura Art practice, fişe de
3.1
Afișul scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă Educațional) lucru, teme pentru
3.2
de semnele de punctuaţie acasă), portofoliul,
3.3
- identificarea şi analizarea Resurse proiectul
V 4.1
4.2
ilustraţiilor care însoţesc textul citit procedurale:
- identificarea unor informaţii observarea probă de evaluare
AVAP previzibile în diverse materiale dirijată,conversaţia, orală/scrisă
I cotidiene (reclame, prospecte, orare explicaţia,
etc.) învăţarea prin
- decodarea unor informaţii din descoperire, jocul
N manual (viniete, cuprins etc.), a didactică, munca
MM
simbolurilor întâlnite în drumul spre independentă
şcoală, în pliante/reclame/reviste
E pentru copii etc. Forme de
- realizarea unor organizare a
planşe/etichete/postere/ colectivului:
R afişe pe teme familiare, după activitatea frontală,
modele date activitate în echipă,
I - confecţionarea unor fişe, etichete,
afişe, materiale necesare în
activitate în
perechi, activitate
activitatea zilnică individuală
MEM Măsurarea - ordonarea unor jetoane cu numele zilelor Resurse materiale: Observarea
timpului săptămânii sau ale lunilor anului manual, caietul sistematică (probe
- identificarea datei unor evenimente din elevului, fişe de lucru, orale, probe practice,
6.2 Calendarul viaţa personală a copilului culegeri, numărătoare fişe de lucru, teme
- găsirea corespondenţei dintre un poziţională, axa pentru acasă),
eveniment şi anotimpul în care acesta are numerelor, figurine, portofoliul, proiectul
loc magneţi, riglete, atlas,
- completarea calendarului personal / ilustraţii, planşe, globul
calendarului clasei cu evenimente care au pământesc, hartă,
CLR importanţă pentru copii / activităţi cuburi, diverse
extraşcolare materiale necesare
- planificarea /repartizarea unor experimentelor
responsabilităţi personale/de grup pe o Resurse procedurale:
perioadă determinată de timp observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
MM Mişcare pe muzică Cîntec: Răsună codrul Resurse materiale: ● observare
Dirijatul intuitiv stabilirea unor mişcări speciale pentru manualul sistematică
1.1 Mişcări sugerate fiecare cântec; recunoaşterea tipărit/digital, ● evaluare orală
1.2 de text cântecelor după mişcarea caietul, surse audio ● temă de lucru în
1.3 Pasul cadenţat/ caracteristică clasă
1.4 Marşul
● marşul – pas egal pe muzică Resurse ● inter-evaluare
2.1 ● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, procedurale: ●auto-evaluare
Mişcări sugerate la alegerea copiilor, funcţie de nunanţă Metode: conversaţia,
2.2
de ritm sau tempo explicaţia,
2.3
Dansul ● joc pe audiţie: sincronizarea exerciţiul, munca
3.1 24. Pasul cadențat.
3.3 mişcărilor în perechi, pe o muzică independentă, jocul
Marșul audiată didactic
3.4 manual pag. 35-36 ● desfăşurarea unui joc cu personaje Organizare:
caiet pag. 62 pe muzica audiată sau pe cântec activitate frontală,
● selectarea şi organizarea unor individuală şi pe
sunete pentru crearea unei idei grupe
muzicale proprii;
● discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi aprecierea lor
● marcarea structurii ritmice prin pași
cadențați/ de marș
Activitati pe discipline
AVAP Prîslea cle voinic Tehnica tangram – pag. 42, 43 din Observarea
manual Cărți cu povești reacţiilor copiilor
1.1; Realizarea unui personaj din pe parcursul
poveste prin tehnica tangram – pag Cuburi, PC, tabletă activităţilor
2.2; Elemente de 75, 76, 77 din caiet. propuse
limbaj plastic: Realizarea de personaje de poveste Coli de bloc de
2.3; linia, punctul, din materiale reciclabile pag. 44, 45 desen, creioane Analiza produselor
forma din manual. colorate, cerate, obținute, după
2.5 radieră, acuarele, criterii date la
CLR Tehnici de lucru: guașe sau începutul
tangram, tempera, hârtie activităților
pensulație, pliere, colorată, pensulă,
colaj burete, foarfece,
lipici, materiale
Produse ale reciclabile – pagini
activității: desen de reviste etc.
liber, compoziții,
obiecte decorative Caietul elevului -
pag. 73-79 Completarea fișei
de evaluare, de la
pag. 47, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Saptamana :7.06.- 11.06.2021

Ziua Comp. Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


Specif. - detalieri- -instrumente-
Activitati integrate
DP EXPLORAREA Ce pot face două mâini dibace. Fiecare la locul a. materiale: caiet, fişe de
MESERIILOR potrivit- Utilitatea socială a meseriilor – lucru, rechizite
b. procedurale:
1.1 produse realizate. Utilitatea socială a conversaţia euristică,
1.3 meseriilor – beneficii pentru sine și pentru
2.1 exerciţiul, muncă
2.2
comunitate independentă,
2.3 problematizarea,
3.2 - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din simularea, joc de rol, joc
3.3 viaţa reală, în scopul identificării unor asemănări şi didactic
deosebiri între sine şi acestea c. forme de organizare a
AVAP - rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea colectivului: activitate
asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi frontală, activitate
- jocuri de rol pentru exemplificarea individuală, activitate în
L comportamentelor dezirabile de igienă personală în
diferite contexte
grup/ pe perechi

- dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii


de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de
U exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc.
(„Ce fac atunci când sunt...)
- realizarea unor desene cu persoanele care ascultă
activ/nu ascultă activ
N - elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă
despre prietenie
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul
extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor)
I - interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa
învăţării
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, desene,
mesaje cheie) în care să prezinte meseriile din zona în
care locuiesc şi produsele diferitelor meserii
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul
şi utilitatea unor meserii
CLR 2.Textul - citirea unor mesaje din mediul cunoscut: Resurse materiale: observarea
3.1 informativ reclame, afişe, anunţuri, manual, sistematică
3.2 enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru (probe orale,
3.3  Scrierea - citirea în ritm propriu a unui text scurt, (Editura Art probe practice,
4.1 funcțională. cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele Educațional) fişe de lucru,
4.2 Afișul de punctuaţie teme pentru
AVAP - identificarea şi analizarea ilustraţiilor Resurse acasă),
MM care însoţesc textul citit procedurale: portofoliul,
- identificarea unor informaţii previzibile observarea proiectul
în diverse materiale cotidiene (reclame, dirijată,conversaţia,
prospecte, orare etc.) explicaţia, probă de
- decodarea unor informaţii din manual învăţarea prin evaluare
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor descoperire, jocul orală/scrisă
întâlnite în drumul spre şcoală, în didactică, munca
pliante/reclame/reviste pentru copii etc. independentă
- realizarea unor planşe/etichete/postere/
afişe pe teme familiare, după modele date Forme de
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, organizare a
materiale necesare în activitatea zilnică colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
MEM Utilizarea izolatoare în cadrul unui circuit electric simplu Resurse materiale: Observarea
banilor - descrierea planului de lucru pentru investigarea manual, caietul sistematică (probe
materialelor conductoare şi izolatoare elevului, fişe de lucru, orale, probe
3.1 - realizarea unor colecţii de materiale / obiecte culegeri, numărătoare practice, fişe de
4.1 Despre corpuri după criteriul conductivităţii electrice şi utilizarea poziţională, axa lucru, teme pentru
5.1 şi materiale care lor în activităţile curente (pietricele, dopuri de numerelor, figurine, acasă), portofoliul,
6.3 conduc sticlă, nasturi etc.) magneţi, riglete, atlas, proiectul
electricitatea - clasificarea materialelor investigate în conductori, ilustraţii, planşe, globul
izolatori, cu proprietăţi magnetice pământesc, hartă,
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, cuburi, diverse
50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei materiale necesare
- schimbarea unui grup de monede / bancnote cu o experimentelor
bancnotă / un alt grup de bancnote sau monede Resurse procedurale:
având aceeaşi valoare observarea dirijată,
- adunarea şi scăderea în limitele conversaţia, explicaţia,
0-1000, folosind bancnotele şi monedele învăţate învăţarea prin
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă descoperire,
singuri dacă pot / nu pot cumpăra un obiect cu demonstraţia,
suma de bani de care dispun experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
AVAP Personajul ECO Observarea
Realizarea de personaje de poveste din Cărți cu povești reacţiilor
1.1; Elemente de materiale reciclabile pag. 44, 45 din copiilor pe
limbaj plastic: manual. Cuburi, PC, tabletă parcursul
2.2; linia, punctul, activităţilor
forma Coli de bloc de propuse
2.3; desen, creioane
Tehnici de colorate, cerate, Analiza
2.5 lucru: tangram, radieră, acuarele, produselor
CLR pensulație, guașe sau obținute, după
pliere, colaj tempera, hârtie criterii date la
colorată, pensulă, începutul
Produse ale burete, foarfece, activităților
activității: lipici, materiale
desen liber, reciclabile – pagini
compoziții, de reviste etc.
obiecte
decorative Caietul elevului -
pag. 73-79

Completarea
fișei de
evaluare, de la
pag. 47, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Activitati integrate
CLR 2.Textul - citirea unor mesaje din mediul cunoscut: Resurse materiale: observarea
informativ reclame, afişe, anunţuri, manual, sistematică
3.1 enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru (probe orale,
3.2  Scrierea - citirea în ritm propriu a unui text scurt, (Editura Art probe practice,
3.3 funcțională. cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele Educațional) fişe de lucru,
4.1
M 4.2
Afișul de punctuaţie
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor Resurse
teme pentru
acasă),
care însoţesc textul citit procedurale: portofoliul,
A - identificarea unor informaţii previzibile observarea proiectul
în diverse materiale cotidiene (reclame, dirijată,conversaţia,
MM prospecte, orare etc.) explicaţia, probă de
R - decodarea unor informaţii din manual învăţarea prin evaluare
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor descoperire, jocul orală/scrisă
întâlnite în drumul spre şcoală, în didactică, munca
T pliante/reclame/reviste pentru copii etc. independentă
- realizarea unor planşe/etichete/postere/
afişe pe teme familiare, după modele date Forme de
I - confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, organizare a
materiale necesare în activitatea zilnică colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
MEM Utilizarea izolatoare în cadrul unui circuit electric simplu Resurse materiale: Observarea
- descrierea planului de lucru pentru investigarea manual, caietul sistematică (probe
banilor materialelor conductoare şi izolatoare elevului, fişe de lucru, orale, probe
3.1 - realizarea unor colecţii de materiale / obiecte culegeri, numărătoare practice, fişe de
după criteriul conductivităţii electrice şi utilizarea poziţională, axa lucru, teme pentru
4.1 Despre corpuri lor în activităţile curente (pietricele, dopuri de numerelor, figurine, acasă), portofoliul,
5.1 şi materiale care sticlă, nasturi etc.) magneţi, riglete, atlas, proiectul
6.3 conduc - clasificarea materialelor investigate în conductori, ilustraţii, planşe, globul
electricitatea izolatori, cu proprietăţi magnetice pământesc, hartă,
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, cuburi, diverse
50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei materiale necesare
- schimbarea unui grup de monede / bancnote cu o experimentelor
bancnotă / un alt grup de bancnote sau monede Resurse procedurale:
având aceeaşi valoare observarea dirijată,
CLR - adunarea şi scăderea în limitele conversaţia, explicaţia,
0-1000, folosind bancnotele şi monedele învăţate învăţarea prin
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă descoperire,
singuri dacă pot / nu pot cumpăra un obiect cu demonstraţia,
suma de bani de care dispun experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Lb.
englez
ă
Religie
Activitati pe discipline
Ed.
fizică
Activitati integrate
CLR 3.Recapitulare – - citirea unor mesaje din mediul cunoscut: Resurse materiale: observarea
3.1 Către vacanţă reclame, afişe, manual, sistematică
4.1 anunţuri, enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru (probe orale,
M 4.2 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, (Editura Art probe practice,
AVAP cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele Educațional) fişe de lucru,
de punctuaţie teme pentru
MM - realizarea unor planşe/etichete/postere/ Resurse acasă),
I afişe pe teme familiare, după modele date procedurale: portofoliul,
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, observarea dirijată, proiectul
materiale necesare în activitatea zilnică conversaţia,
E explicaţia, probă de
învăţarea prin evaluare
descoperire, jocul orală/scrisă
R didactică, munca
independentă

C Forme de
organizare a
colectivului:
U activitatea frontală,
activitate în echipă,
R activitate în
perechi, activitate
individuală
I CLR 3.Recapitulare –
Către vacanţă
- citirea unor mesaje din mediul cunoscut:
reclame, afişe,
Resurse materiale:
manual,
observarea
sistematică
3.1 anunţuri, enunţuri, texte scurte etc. Caiet de lucru (probe orale,
4.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, (Editura Art probe practice,
4.2 cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele Educațional) fişe de lucru,
AVAP
de punctuaţie teme pentru
- realizarea unor planşe/etichete/postere/ Resurse acasă),
afişe pe teme familiare, după modele date procedurale: portofoliul,
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, observarea dirijată, proiectul
materiale necesare în activitatea zilnică conversaţia,
explicaţia, probă de
învăţarea prin evaluare
descoperire, jocul orală/scrisă
didactică, munca
independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
MEM Organizarea şi - realizarea şi completarea unor tabele respectând Resurse materiale: Observarea
2.1 reprezentarea instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi manual, caietul sistematică (probe
„coloană” elevului, fişe de lucru, orale, probe
2.2 datelor din - gruparea unor forme / corpuri geometrice după culegeri, numărătoare practice, fişe de
3.1 mediul cunoscut criterii date poziţională, axa lucru, teme pentru
5.1 numerelor, figurine, acasă), portofoliul,
5.2 Despre unde şi - verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii magneţi, riglete, atlas, proiectul
6.1 vibraţii şi probleme ilustraţii, planşe, globul
- realizarea de experimente care să evidenţieze pământesc, hartă,
intensitatea/tăria sunetului cuburi, diverse
- sortarea unui set de fotografii cu oameni de pe materiale necesare
diferitele continente şi de rase diferite pentru experimentelor
evidenţierea varietăţii speciei umane Resurse procedurale:
- înregistrarea observaţiilor din investigaţii în observarea dirijată,
tabele conversaţia, explicaţia,
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza învăţarea prin
unor informaţii date/culese descoperire,
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, demonstraţia,
desene sau reprezentări simbolice experimentul, jocul de
- modificarea unei reţete culinare simple în rol
vederea realizării unui număr mai mare/mai mic de Forme de organizare
porţii a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Ed.
fizică
Activitati integrate
MM Mişcare pe Cîntec: Melodie Resurse materiale: ● observare
muzică interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea manualul sistematică
1.1 Dirijatul intuitiv cu ambele braţe, urmând o mişcare egală jos- tipărit/digital, ● evaluare orală
1.2 Mişcări sugerate sus; caietul, surse audio ● temă de lucru
1.3 de text ● interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu în clasă
1.4 Pasul cadenţat/
refren (exemplu: În poiană***, Floarea Resurse ● inter-evaluare
J 2.1 Marşul
mea***)
● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea,
procedurale:
Metode:
●auto-evaluare
2.2
Mişcări sugerate un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv conversaţia,
2.3
de ritm sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale explicaţia,
3.1
O 3.3
Dansul ● reproducerea unor structuri ritmice din exerciţiul, munca
Recapitulare cântece, însoţite de dirijat intuitiv independentă, jocul
3.4
manual pag. 37 ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând didactic
I caiet pag. 63 onomatopeele din cântecele învăţate,
sugestive pentru anumite elemente de limbaj
Organizare:
activitate frontală,
muzical (intensitate, durată, înălţime) individuală şi pe
● stabilirea unor mişcări speciale pentru grupe
fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor
după mişcarea caracteristică
● marşul – pas egal pe muzică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau
tempo
● desfăşurarea unui dans popular liber pe
cântecul „Hora” (din folclorul copiilor),
valorificând elementele de mişcare deja
asimilate
● dans popular pe un cântec de joc din zonă
● dans liber, cu obiect portabil
● joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în
perechi, pe o muzică audiată
● desfăşurarea unui joc cu personaje pe
muzica audiată sau pe cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete
pentru crearea unei idei muzicale proprii;
● gruparea unor mişcări sau sunete astfel
încât să genereze un dans liber pe linii
melodice proprii, simple
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
● interpretarea unor cântece însoțindu-le de
mișcări simple de dirijat
● acompanierea unor melodii
● interpretarea unor melodii respectând
indicațiile de tărie
CLR 4.Evaluare - citirea în ritm propriu a unui text scurt, Resurse materiale: probă de
sumativă cu adaptarea manual, evaluare
intonaţiei impusă de semnele de Caiet de lucru orală/scrisă
3.1
punctuaţie (Editura Art
4.1
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a Educațional)
4.2
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de Resurse
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), procedurale:
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte conversaţia,
- folosirea convenţiilor limbajului scris explicaţia, munca
(scrierea cu majusculă/cu alineat, independentă
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie) Forme de
- scrierea unor bilete de mulţumire, de organizare a
informare, de solicitare, cu respectarea colectivului:
convenţiilor activitate
individuală
MEM Recapitulare - investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra Resurse materiale: Observarea
altor magneţi sau materiale magnetice cu manual, caietul sistematică
evidenţierea polilor N şi S şi a atracţiei / elevului, fişe de (probe orale,
3.1 respingerii dintre polii opuşi / identici
4.1 lucru, culegeri, probe practice,
- investigarea materialelor conductoare şi
numărătoare fişe de lucru,
6.2 izolatoare în cadrul unui circuit electric simplu
poziţională, axa teme pentru
6.3 - prezentarea unor fotografii / desene ale unor
numerelor, figurine, acasă),
6.4 plante / animale din mediile de viaţă explorate
- calcularea numărului de ore / zile / săptămâni magneţi, riglete, portofoliul,
dintr-un interval dat atlas, ilustraţii, proiectul
- rezolvarea unor probleme de cheltuieli / buget / planşe, globul
cumpărături, oral şi scris, folosind adunarea şi / sau pământesc, hartă,
scăderea, înmulţirea, împărţirea cuburi, diverse
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite materiale necesare
pentru efectuarea unor măsurători (rigla, panglica experimentelor
de croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat, Resurse
cântarul, balanţa)
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală

Activitati integrate
CLR 5.Activităţi de - selectarea/formularea unor titluri Resurse materiale: observarea
recuperare- potrivite textelor scurte audiate manual, sistematică
ameliorare/ - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a Caiet de lucru
1.1 dezvoltare unui fragment audiat (Editura Art
1.2 - relatarea, în succesiune logică, a Educațional)
1.3 întâmplărilor din textul audiat
2.1 - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse
2.2
V 2.3
informaţii dintr-un text audiat procedurale:
- identificarea vocalelor şi consoanelor în observarea dirijată,
3.1 silabe şi cuvinte conversaţia,
I 4.1
4.2
- formarea unor cuvinte prin derivare cu explicaţia, jocul
prefixe sau sufixe (fără terminologie) didactic, exerciţiul
- despărţirea cuvintelor în silabe
N - schimbarea sensului unui cuvânt prin Forme de
schimbarea unei silabe/unui sunet organizare a
- povestirea unor vise, poveşti etc. colectivului:
E - crearea unor scurte povestiri orale după o activitatea frontală,
imagine/o suită de imagini şi după un şir activitate în echipă,
de întrebări activitate în
R - participarea la discuţii în perechi/în grup perechi, activitate
pe teme de interes (timpul liber, animalul individuală
preferat, cartea preferată, prezentarea
I produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
- citirea în ritm propriu a unui text scurt,
cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele
de punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor
MEM Evaluare - investigarea materialelor conductoare şi activitate individuală probă scrisă
3.1 izolatoare în cadrul unui circuit electric simplu
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele
4.2 posibile
5.1 - construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza
5.2 unor informaţii date/culese
6.2 - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete,
6.4 desene sau reprezentări simbolice
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii
şi sfertului de oră
AVAP - identificarea instrumentelor de măsură potrivite
pentru efectuarea unor măsurători (rigla, panglica
de croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat,
cântarul, balanţa)

MM Mişcare pe Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: ● evaluare scrisă


muzică ● interpretarea unui cântec simplu, fișe de evaluare și orală
1.1 Dirijatul intuitiv respectând duratele, înălțimea sunetelor și
1.2 Mişcări sugerate însoțindu-l de mișcări simple de dirijat
1.3 de text ● identificarea tipului de cântec
1.4 Pasul cadenţat/
● marcarea locurilor adecvate respirației
2.1 Marşul
2.2
Mişcări sugerate
2.3
de ritm
3.1 Dansul
3.3 Evaluare
3.4 manual pag. 38
caiet pag. 64
Activitati pe discipline
AVAP Personajul ECO Observarea
1.1; Realizarea de personaje de poveste din Cărți cu povești reacţiilor
Elemente de materiale reciclabile pag. 44, 45 din copiilor pe
2.2; limbaj plastic: manual. Cuburi, PC, tabletă parcursul
linia, punctul, activităţilor
2.3; forma Coli de bloc de propuse
desen, creioane
2.5 Tehnici de colorate, cerate, Analiza
lucru: tangram, radieră, acuarele, produselor
pensulație, guașe sau obținute, după
CLR pliere, colaj tempera, hârtie criterii date la
colorată, pensulă, începutul
Produse ale burete, foarfece, activităților
activității: lipici, materiale
desen liber, reciclabile – pagini
compoziții, de reviste etc.
obiecte
decorative Caietul elevului -
pag. 73-79

Completarea
fișei de
evaluare, de la
pag. 47, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Recapitulare finală/ Evaluare finală Saptamana :14.06- 18. 06. 2021


Ziua Comp. Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
Specif. - detalieri- -instrumente-
Activitati integrate
DP RECAPITULARE Iată ce am învăţat! a. materiale: caiet, fişe de
lucru, rechizite
- jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin b. procedurale:
1.1., folosirea diferitelor forme de comunicare conversaţia euristică,
1.2, - realizarea unor desene cu persoanele care exerciţiul, muncă
2.1,
L 2.2
ascultă activ/nu ascultă activ
- fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare
independentă,
problematizarea,
activă din viaţa cotidiană (acasă, pe stradă, în simularea, joc de rol, joc
parc, la şcoală, la magazin, la film etc.) didactic
U - elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă
despre prietenie
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, frontală, activitate
universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ individuală (probă orală și
N surorilor)
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate
scrisă

colegilor/prietenilor
- analiza gradului de îndeplinire a programului
I zilnic
- investigarea programelor zilnice ale membrilor
familiei
CLR Recapitulare - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse materiale: observarea
1.1 finală corespunzătoare subiectului manual, sistematică
1.2 unui text audiat Caiet de lucru
1.3 - alegerea răspunsurilor corecte la (Editura Art
2.1 întrebări legate de mesajul textului Educațional)
2.2 audiat, dintr-o pereche/serie de
2.3 variante date Resurse
3.1 - povestirea orală, cu întrebări de procedurale:
3.2 sprijin, a unui fragment audiat observarea dirijată,
4.1 - identificarea personajelor dintr-un conversaţia,
4.2 text audiat explicaţia, jocul
- precizarea locului şi timpului didactic, exerciţiul
acţiunii prezentate într-un text audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ Forme de
false referitoare la textul audiat organizare a
- completarea unor enunţuri lacunare colectivului:
cu informaţii dintr-un text audiat activitatea frontală,
- analiza şi sinteza fonetică a activitate în echipă,
cuvintelor activitate în
- identificarea vocalelor şi perechi, activitate
consoanelor în silabe şi cuvinte individuală
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte
date
- formarea unor cuvinte din silabe
date
- despărţirea cuvintelor în silabe
- schimbarea sensului unui cuvânt
prin schimbarea unei silabe/unui
sunet
- stabilirea poziţiei şi a ordinii
cuvintelor din propoziţii de 4-6
cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei
propoziţii prin adăugarea/eliminarea
unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în
propoziţie, fără a schimba mesajul
transmis
- alcătuirea unor propoziţii prin care
se formulează o solicitare, o întrebare,
o mulţumire, o rugăminte, un îndemn,
un salut etc.
- oferirea unor informaţii despre sine,
despre familie, colegi, despre
activităţile preferate etc., folosind
enunţuri
- jocuri de rol
- schimbarea topicii propoziţiei, cu
accentuarea unor detalii ale mesajului
transmis
- transformarea/completarea unor
enunţuri după modele date
- formularea de enunţuri după
ilustraţii sau folosind cuvinte date
- combinarea unor propoziţii care au
legătură între ele, pentru a explora
formarea textului
- dialoguri despre sine, despre
familie, colegi, despre animalul
preferat, activităţile
preferate/desfăşurate etc.
- povestirea unor evenimente
semnificative din viaţa proprie sau
din activitatea şcolară/a clasei, cu
folosirea verbelor la timpurile
potrivite
- identificarea trăsăturilor unui
personaj, descrierea unui loc, a unui
fruct, a unei flori etc.
- realizarea acordului dintre subiect şi
predicat, dintre substantiv şi adjectiv
(fără menţionarea terminologiei)
- utilizarea formulelor de adresare, de
solicitare, de mulţumire,
corespunzătoare unui anumit context
- formularea unei opinii referitoare la
un personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor
şi textelor scurte (citire cu voce
tare/în şoaptă/în gând; citire în lanţ,
pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
- identificarea alineatelor,
paragrafelor, titlului şi autorului unui
text
- formularea orală amesajului/
învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi
răspunsuri pe baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu
sprijin, a unui fragment dintr- un text
citit
- formularea unor răspunsuri la
întrebări, în legătură cu un scurt text
citit
- aranjarea unei suite de propoziţii
după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- scrierea corectă a unor propoziţii/
fraze/a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând
încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi
cuvinte
- scrierea cuvintelor obţinute prin
completarea sau combinarea unor
silabe
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie
într-un text
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu
respectarea convenţiilor
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes
a copiilor, cu ajutorul unor imagini
sau întrebări
MEM Evaluare la –Itemii testului vizează: Resurse materiale: Proba scrisă
finalul – recunoașterea formelor de relief (3.1); fișa de evaluare Grila de
1.6 clasei a II-a – ordonarea numerelor naturale mai pentru evaluare – Cum
3.1 Numerele mici decât 1000 (1.2.); fiecare elev te poți aprecia?
– efectuarea de adunări și scăderi în Resurse
5.2 naturale 0-
1000 concentrul 0-1000 (1.4.); procedurale:
Adunarea și – calcularea duratelor exprimate în  explicația,
scăderea nr. luni/zile (6.2.); exercițiul
naturale 0- – identificarea regulii de constituire a
unor modele repetitive (3.1.);
1000
– compararea lungimilor unor obiecte
Înmulțirea și ilustrate (6.1.);
împărțirea nr. – rezolvarea de probleme cu una,
naturale 0-100 respectiv mai multe operații: înmulțiri,
Măsurarea adunări (5.2.);
lungimilor – sortarea unor date din mediul
Timpul înconjurător (5.1.).
Probleme

AVAP Elemente de Recapitularea cunoștințelor Observarea


limbaj plastic: dobândite de-a lungul semestrului al Cărți cu povești reacţiilor copiilor pe
2.2; linia, punctul, II-lea -pag. 46 din manual sau 78, 79 parcursul
forma din caietul elevului Cuburi, PC, tabletă activităţilor propuse
2.3;
Tehnici de Coli de bloc de Analiza produselor
2.4; lucru: tangram, desen, creioane obținute, după
pensulație, colorate, cerate, criterii date la
2.5; pliere, colaj radieră, acuarele, începutul
guașe sau activităților
2.6 Produse ale tempera, hârtie
activității: colorată, pensulă,
desen liber, burete, foarfece,
compoziții, lipici, materiale
reciclabile – pagini
obiecte
de reviste etc.
decorative
Caietul elevului - Completarea fișei
pag. 73-79 de evaluare, de la
pag. 47, din
manual, în Jurnalul
de învățare
Activitati integrate
CLR Recapitulare - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse materiale: observarea
finală corespunzătoare subiectului manual, sistematică
unui text audiat Caiet de lucru
1.1
- alegerea răspunsurilor corecte la (Editura Art
1.2
întrebări legate de mesajul textului Educațional)
1.3
M 2.1
audiat, dintr-o pereche/serie de
variante date Resurse
2.2
- povestirea orală, cu întrebări de procedurale:
2.3
A 3.1
sprijin, a unui fragment audiat observarea dirijată,
- identificarea personajelor dintr-un conversaţia,
3.2
text audiat explicaţia, jocul
4.1
R 4.2
- precizarea locului şi timpului didactic, exerciţiul
acţiunii prezentate într-un text audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ Forme de
T false referitoare la textul audiat organizare a
- completarea unor enunţuri lacunare colectivului:
cu informaţii dintr-un text audiat activitatea frontală,
I - analiza şi sinteza fonetică a activitate în echipă,
4.1 cuvintelor activitate în
- identificarea vocalelor şi perechi, activitate
consoanelor în silabe şi cuvinte individuală
4.2 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte
date
- formarea unor cuvinte din silabe
date
- despărţirea cuvintelor în silabe
- schimbarea sensului unui cuvânt
prin schimbarea unei silabe/unui
sunet
- stabilirea poziţiei şi a ordinii
cuvintelor din propoziţii de 4-6
cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei
propoziţii prin adăugarea/eliminarea
unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în
propoziţie, fără a schimba mesajul
transmis
- alcătuirea unor propoziţii prin care
se formulează o solicitare, o întrebare,
o mulţumire, o rugăminte, un îndemn,
un salut etc.
- oferirea unor informaţii despre sine,
despre familie, colegi, despre
activităţile preferate etc., folosind
enunţuri
- jocuri de rol
- schimbarea topicii propoziţiei, cu
accentuarea unor detalii ale mesajului
transmis
- transformarea/completarea unor
enunţuri după modele date
- formularea de enunţuri după
ilustraţii sau folosind cuvinte date
- combinarea unor propoziţii care au
legătură între ele, pentru a explora
formarea textului
- dialoguri despre sine, despre
familie, colegi, despre animalul
preferat, activităţile
preferate/desfăşurate etc.
- povestirea unor evenimente
semnificative din viaţa proprie sau
din activitatea şcolară/a clasei, cu
folosirea verbelor la timpurile
potrivite
- identificarea trăsăturilor unui
personaj, descrierea unui loc, a unui
fruct, a unei flori etc.
- realizarea acordului dintre subiect şi
predicat, dintre substantiv şi adjectiv
(fără menţionarea terminologiei)
- utilizarea formulelor de adresare, de
solicitare, de mulţumire,
corespunzătoare unui anumit context
- formularea unei opinii referitoare la
un personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor
şi textelor scurte (citire cu voce
tare/în şoaptă/în gând; citire în lanţ,
pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
- identificarea alineatelor,
paragrafelor, titlului şi autorului unui
text
- formularea orală amesajului/
învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi
răspunsuri pe baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu
sprijin, a unui fragment dintr- un text
citit
- formularea unor răspunsuri la
întrebări, în legătură cu un scurt text
citit
- aranjarea unei suite de propoziţii
după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- scrierea corectă a unor propoziţii/
fraze/a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând
încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi
cuvinte
- scrierea cuvintelor obţinute prin
completarea sau combinarea unor
silabe
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie
într-un text
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu
respectarea convenţiilor
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes
a copiilor, cu ajutorul unor imagini
sau întrebări
MEM Evaluare la –Itemii testului vizează: Resurse materiale: Proba scrisă
finalul – recunoașterea formelor de relief (3.1); fișa de evaluare Grila de
clasei a II-a – ordonarea numerelor naturale mai pentru evaluare – Cum
Numerele mici decât 1000 (1.2.); fiecare elev te poți aprecia?
– efectuarea de adunări și scăderi în Resurse
naturale 0-
concentrul 0-1000 (1.4.); procedurale:
1000 – calcularea duratelor exprimate în  explicația,
Adunarea și luni/zile (6.2.); exercițiul
scăderea nr. – identificarea regulii de constituire a
naturale 0- unor modele repetitive (3.1.);
1000 – compararea lungimilor unor obiecte
Înmulțirea și ilustrate (6.1.);
împărțirea nr. – rezolvarea de probleme cu una,
naturale 0-100 respectiv mai multe operații: înmulțiri,
Măsurarea adunări (5.2.);
lungimilor – sortarea unor date din mediul
înconjurător (5.1.).
Timpul
Probleme
Activitati pe discipline
Lb.
englez
ă
Religie
Activitati pe discipline
Ed.
fizică
Activitati integrate
CLR Recapitulare - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse materiale: observarea
1.1 finală corespunzătoare subiectului manual, sistematică
1.2 unui text audiat Caiet de lucru
1.3 - alegerea răspunsurilor corecte la (Editura Art
2.1 întrebări legate de mesajul textului Educațional)
M 2.2
2.3
audiat, dintr-o pereche/serie de
variante date Resurse
3.1 - povestirea orală, cu întrebări de procedurale:
I 3.2 sprijin, a unui fragment audiat observarea dirijată,
4.1 - identificarea personajelor dintr-un conversaţia,
4.2 text audiat explicaţia, jocul
E - precizarea locului şi timpului didactic, exerciţiul
acţiunii prezentate într-un text audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ Forme de
R false referitoare la textul audiat organizare a
- completarea unor enunţuri lacunare colectivului:
cu informaţii dintr-un text audiat activitatea frontală,
C - analiza şi sinteza fonetică a activitate în echipă,
cuvintelor activitate în
- identificarea vocalelor şi perechi, activitate
U consoanelor în silabe şi cuvinte individuală
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte
date
R - formarea unor cuvinte din silabe
date
- despărţirea cuvintelor în silabe
I - schimbarea sensului unui cuvânt
prin schimbarea unei silabe/unui
sunet
- stabilirea poziţiei şi a ordinii
cuvintelor din propoziţii de 4-6
cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei
propoziţii prin adăugarea/eliminarea
unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în
propoziţie, fără a schimba mesajul
transmis
- alcătuirea unor propoziţii prin care
se formulează o solicitare, o întrebare,
o mulţumire, o rugăminte, un îndemn,
un salut etc.
- oferirea unor informaţii despre sine,
despre familie, colegi, despre
activităţile preferate etc., folosind
enunţuri
- jocuri de rol
- schimbarea topicii propoziţiei, cu
accentuarea unor detalii ale mesajului
transmis
- transformarea/completarea unor
enunţuri după modele date
- formularea de enunţuri după
ilustraţii sau folosind cuvinte date
- combinarea unor propoziţii care au
legătură între ele, pentru a explora
formarea textului
- dialoguri despre sine, despre
familie, colegi, despre animalul
preferat, activităţile
preferate/desfăşurate etc.
- povestirea unor evenimente
semnificative din viaţa proprie sau
din activitatea şcolară/a clasei, cu
folosirea verbelor la timpurile
potrivite
- identificarea trăsăturilor unui
personaj, descrierea unui loc, a unui
fruct, a unei flori etc.
- realizarea acordului dintre subiect şi
predicat, dintre substantiv şi adjectiv
(fără menţionarea terminologiei)
- utilizarea formulelor de adresare, de
solicitare, de mulţumire,
corespunzătoare unui anumit context
- formularea unei opinii referitoare la
un personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor
şi textelor scurte (citire cu voce
tare/în şoaptă/în gând; citire în lanţ,
pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
- identificarea alineatelor,
paragrafelor, titlului şi autorului unui
text
- formularea orală amesajului/
învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi
răspunsuri pe baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu
sprijin, a unui fragment dintr- un text
citit
- formularea unor răspunsuri la
întrebări, în legătură cu un scurt text
citit
- aranjarea unei suite de propoziţii
după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- scrierea corectă a unor propoziţii/
fraze/a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând
încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi
cuvinte
- scrierea cuvintelor obţinute prin
completarea sau combinarea unor
silabe
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie
într-un text
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu
respectarea convenţiilor
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes
a copiilor, cu ajutorul unor imagini
sau întrebări
CLR Evaluare finală - identificarea unor cuvinte date după
criterii precum: număr de sunete,
sunet iniţial, sunet final etc.
1.3
- alcătuirea unor propoziţii prin care
2.1
se formulează o solicitare, o întrebare,
3.1
o mulţumire, o rugăminte, un îndemn,
4.2
un salut etc.
- citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
- plasarea semnelor de punctuaţie
într-un text
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes
a copiilor, cu ajutorul unor imagini
sau întrebări
MEM Evaluare la –Itemii testului vizează: Resurse materiale: Proba scrisă
finalul – recunoașterea formelor de relief (3.1); fișa de evaluare Grila de
clasei a II-a – ordonarea numerelor naturale mai pentru evaluare – Cum
Numerele mici decât 1000 (1.2.); fiecare elev te poți aprecia?
– efectuarea de adunări și scăderi în Resurse
naturale 0- concentrul 0-1000 (1.4.); procedurale:
1000 – calcularea duratelor exprimate în  explicația,
Adunarea și luni/zile (6.2.); exercițiul
scăderea nr. – identificarea regulii de constituire a
unor modele repetitive (3.1.);
naturale 0-
– compararea lungimilor unor obiecte
1000 ilustrate (6.1.);
Înmulțirea și – rezolvarea de probleme cu una,
împărțirea nr. respectiv mai multe operații: înmulțiri,
naturale 0-100 adunări (5.2.);
Măsurarea – sortarea unor date din mediul
lungimilor înconjurător (5.1.).
Timpul
Probleme

Activitati integrate
MM Cântarea vocala Repetarea cantecelor invatate Conversatia,exercitiul Proba practica
în grup Cântarea -Receptarea unor sunete emise de surse Activitate frontala, pe Autoevaluarea
vocala individual diferite, cu durate, intensitati,înălţime si grupe
1.1 Pozitia Emisia viteza de succesiune contrastante
1.2 Tobite, maracasuri,
natural Tonul -Receptarea sunetelor emise de anumite
jucarii –sunatoare,
1.3 Semnalul de instrumente muzicale şi identificarea direcţiei
umerase metalice,
1.4 început Dictia de propagare a sunetului
linguri de lemn
2.1 Sincronizarea - Recunoaştera sunetelor emise de jucăriile
Batai din palme, musicale in corelarea lor auditivă cu anumite
2.2
J 2.3
cu degetul în
banca, cu palmele
calităţi ale sunetelor muzicale
- Receptarea cântecelor cu ambitus cuprins
3.1 pe genunchi între c -Cântarea în colectiv ,în grupuri mici
3.3 Jucarii muzicale şi individual ,asociind dirijatul intuitive
O 3.4 din materiale si
obiecte refolosibile
-Cântarea în colectiv ,asociind
acompaniamentul sugerat de ritm şi măsură
Acompaniament - Reprezentarea unor calitaţi ale sunetelor
de jucarii prin semen convenţionale
I muzicale realizat
de copii (trianglu,
-Manifestarea adecvată pe muzică ,sugerată
de anumite elemente de limbaj muzical
maracas, clopotel, -Confecţionarea de jucării muzicale din
tamburina) Sunete material naturale
din mediul -Crearea unor linii melodic simple şi a unor
înconjurator combinaţii ritmice associate cu mişcări
Sunete muzicale adecvate
vocale
CLR Completăm
rebusuri
1.3

4.1

4.2
MEM Evaluare la –Itemii testului vizează: Resurse materiale: Proba scrisă
finalul – recunoașterea formelor de relief (3.1); fișa de evaluare Grila de
clasei a II-a – ordonarea numerelor naturale mai pentru evaluare – Cum
Numerele mici decât 1000 (1.2.); fiecare elev te poți aprecia?
naturale 0- – efectuarea de adunări și scăderi în Resurse
1000 concentrul 0-1000 (1.4.); procedurale:
Adunarea și – calcularea duratelor exprimate în  explicația,
scăderea nr. luni/zile (6.2.); exercițiul
– identificarea regulii de constituire a
naturale 0-
unor modele repetitive (3.1.);
1000 – compararea lungimilor unor obiecte
Înmulțirea și ilustrate (6.1.);
împărțirea nr. – rezolvarea de probleme cu una,
naturale 0-100 respectiv mai multe operații: înmulțiri,
Măsurarea adunări (5.2.);
lungimilor – sortarea unor date din mediul
Timpul înconjurător (5.1.).
Probleme

Ed.
fizică
Activitati integrate
CLR Completăm
V 1.2 rebusuri

I 1.3

N
4.2
E

R MEM Test sumativ Fisa de lucru

MM Test sumativ -Interpretarea unui cantec specific Conversatia,exercitiul Proba practica


I obiceiurilor de iarna Activitate frontala Autoevaluarea
Activitati pe discipline
AVAP Elemente de Recapitularea cunoștințelor Observarea
limbaj plastic: dobândite de-a lungul semestrului al Cărți cu povești reacţiilor copiilor pe
2.2; linia, punctul, II-lea -pag. 46 din manual sau 78, 79 parcursul
forma din caietul elevului Cuburi, PC, tabletă activităţilor propuse
2.3;
Tehnici de Coli de bloc de Analiza produselor
2.4; lucru: tangram, desen, creioane obținute, după
pensulație, colorate, cerate, criterii date la
2.5; pliere, colaj radieră, acuarele, începutul
guașe sau activităților
2.6 Produse ale tempera, hârtie
MM activității: colorată, pensulă,
desen liber, burete, foarfece,
compoziții, lipici, materiale
reciclabile – pagini
obiecte
de reviste etc.
decorative
Caietul elevului - Completarea fișei
pag. 73-79 de evaluare, de la
pag. 47, din
manual, în Jurnalul
de învățare

S-ar putea s