Sunteți pe pagina 1din 6

Prof.înv.pr.

Râ nceanu Livia Corina clasa a II-a D


Școala Gimnazială Miron Costin Galați

Unitatea de învatare 2
Scoala și cartea, doi prieteni adevărați

Perioada S3-S4 28.09.-02.10.2019


Comp specif/ Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; Resurse Evaluare
Disciplina continut
Autocunoaştere
şi atitudine
Întâlnirea de dimineaţă - salutul, Materiale:
pozitivă faţă de
DP prezenta, ziua, data, meteo, agenda fisă de lucru, Observarea
sine şi faţă de
1.1; 2.3 zilei, impresii Procedurale: sistematică
ceilalţi
-Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine conversaţia, explicaţia,
suntem noi? exercițiul
CLR-1.2 Frumusețea Aprecieri
-Afișul de pe usă – activitate de grup jocul de rol
AVAP 2.6 -Continuă povestea! vârstelor Organizare: globale si
-Discutarea faptelor personale pornind Text suport frontal, individual, în individuale
Luni Bunicul după
de la “poveștile începute” echipă
28.09 Barbu Ștefănescu
Delavrancea
-Familiarizarea, întelegerea, si
explorarea textului
-Citirea în ritm propriu, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
Materiale:
-Identif. titlului, autorului, a nr. de
manual,
alineate Text-suport:
CLR -Precizarea locului şi timpului acţiunii Observarea
2.2 Procedurale: sistematică
-Formularea unor întrebări şi Luchi,
conversaţia, explicaţia,
răspunsuri pe baza textului citit învăţarea prin
-Participarea la discuţii în perechi /în Otilia Cazimir Aprecieri
descoperire, exercitiul
AVAP grup pe teme de interes - cartea pag. 12 globale si
2.6 preferată individuale
Organizare:
Asezarea textului în pagină frontal, individual, grupe
- reguli de asezare corectă a textului în
pag:
- scrierea datei
- scrierea titlului, a numelui autorului
- scrierea alineatelor
respectarea liniaturii si a formei
literelor
- Efectuarea de adunări şi scăderi,
M.E.M mental şi în scris, în concentrul 0-100,
recurgând la numărare și/ sau grupare
1.4; ori de câte ori este necesar; „Adunarea și Materiale:
1.6 -Utilizarea unor denumiri şi simboluri scăderea în caiet, manual, fişe de
3.1 matematice (sumă, total, termenii unei concentrul 0-100 lucru, creioane colorate;
sume, diferenţă , rest , descăzut , fără trecere peste
M.M. scăzător , < , > , = , +. - , ) în ordin. Procedurale:
1.1 Observarea
rezolvarea şi/sau compunerea de conversaţia, explicaţia, sistematică
probleme; exerciţiul,
- Rezolvarea de probleme în cadrul Forme de relief problematizare;
unor investigații, prin observarea și
generalizarea unor modele sau - despre munți” Organizare
regularităţi din mediul apropiat obiecte activitate frontală şi
ordonate, respectând reguli precizate; Pag 16 independentă, pe grupe.
- Recunoașterea în imagini a unor
forme de relief (munți)
- Cântece cu numere
Lb. engleză
Religie
CLR Jocuri de recunoaștere a unor personaje Ase prezenta, a Materiale: Observarea
2.2 după indiciile date; prezenta pe manual, sistematică
- Realizarea de etichete după modelul cineva edurale:
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina clasa a II-a D
Școala Gimnazială Miron Costin Galați
dat;
conversaţia, explicaţia,
- Joc de rol: Prezintă-te;
învăţarea prin
AVAP - Completarea unor enunțuri după
Dialogul descoperire, exercitiul
2.6 modelele date.
Organizare:
- Colorarea etichetei pentru a o Salutul frontal, individual, grupe
personaliza;
Efectuarea de adunări şi scăderi,
mental şi în scris, în concentrul 0-100,
recurgând la numărare și/ sau grupare Materiale:
ori de câte ori este necesar; „Adunarea și caiet, manual, fişe de
-Utilizarea unor denumiri şi simboluri scăderea în lucru, creioane colorate
matematice (sumă, total, termenii unei concentrul 0-100 laptop; Observarea
sume, diferenţă , rest , descăzut , fără trecere peste sistematică
MEM
scăzător , < , > , = , +. - , ) în ordin. Procedurale:
1.4; 1.6; 3.1;
5.2 rezolvarea şi/sau compunerea de conversaţia, explicaţia, Aprecieri
probleme; exerciţiul, globale si
Marți AVAP 2.6 - Rezolvarea de probleme în cadrul Forme de relief problematizare; individuale
29.09 unor investigații, prin observarea și
generalizarea unor modele sau - despre munți” Organizare
regularităţi din mediul apropiat obiecte activitate frontală şi
ordonate, respectând reguli precizate; Pag 16
independentă, pe grupe.
- Recunoașterea în imagini a unor
forme de relief (munți)
- Cântece cu numere
-Exersarea scrierii de cuvinte și numere Materiale:
AVAP dragi, cu ajutorul liniilor, punctelor și manual, instrumente de Aprecieri
1.1; 2.3; 2.4; petelor de culoare:
Cuvinte si scris, acuarele globale si
2.5 - Numele și prenumele, al fraților, al
numere dragi Procedurale: individuale
surorilor, al părinților, al bunicilor
- Numele străzii pe care copiii locuiesc conversaţia, explicaţia,
MEM Litere si cifre Expunerea
- Date de naștere, numărul blocului, al exercițiul
2.1 lucrărilor
casei Organizare:
frontal, individual
Mier- Alfabetul
curi Litere de tipar si de mână, mici si mari
30.09 Scrierea literelor mari si mici de mână Alfabetul • Materiale:
în ordine alfabetică Literele mari și Observarea
manual,
CLR Scrierea cuvintelor în ordine alfabetică mici de mână sistematică
Procedurale:
1.2; 1.3; 2.1; Grupurile de două si trei litere
conversaţia, explicaţia,
1.4; 3.1; 4.1 Identificarea grupului de litere în silabe • Grupurile de Aprecieri
şi de pronunţare corectă; exercitiul
litere globale si
Ex. de cuvinte care contin grupuri de Organizare:
MEM– 1.1 individuale
litere pag. 15 frontal, individual, grupe
Selectarea din text a cuvintelor care
contin grupuri de litere.
Dictare
- Efectuarea de adunări şi scăderi,
mental şi în scris, în concentrul 0-100,
recurgând la numărare și/ sau grupare Materiale:
ori de câte ori este necesar; „Adunarea și caiet, manual, fişe de
- Utilizarea unor denumiri şi simboluri scăderea în lucru, creioane colorate
matematice (sumă, total, termenii unei concentrul 0-100 laptop;
MEM sume, diferenţă, rest, descăzut, cu trecere peste
1.4; 1.6; 3.1; scăzător, <, >, =, +. -, ) în rezolvarea ordin. Procedurale: Observarea
5.2 şi/sau compunerea de probleme; conversaţia, explicaţia, sistematică
- Rezolvarea de probleme în cadrul Forme de relief – exerciţiul,
AVAP 2.6 unor investigații, prin observarea și problematizare;
generalizarea unor modele sau despre dealuri”
regularităţi din mediul apropiat obiecte Organizare
ordonate, respectând reguli precizate; pag 17 activitate frontală şi
- Recunoașterea în imagini a unor independentă, pe grupe
forme de relief (dealuri)
- Cântece cu numere
Ed. fizică
MM  Noul an de scoală - repetare Cântarea vocală Materiale: Aprecieri
1.4;  Dialog dirijat pe baza versurilor calculator, CD globale si
2.1 cântecului despre toamnă, scoală, Tonul Procedurale: individuale
scolari Semnalul de conversaţia, explicaţia,
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina clasa a II-a D
Școala Gimnazială Miron Costin Galați
 Repetarea cântecului
 Cântarea în nuanţă medie firească, cu
participare afectivă; exercitiul
 Interpretarea cântecului individual si Organizare:
CLR început
în grup
2.3 Sincronizarea< frontal, pe grupe,
 Executarea unor miscari sugerate de
text individual
Desen: ilustrarea unui fragment din
cântec
Familiarizarea, întelegerea, si
CLR Cartea
explorarea textului Materiale:
1.2;
 Citirea în ritm propriu, cu adaptarea manual,
1.3; Cuprinsul unei Observarea
intonaţiei impusă de semnele de
2.4; cărți sistematică
punctuaţie Procedurale:
3.1;
Joi  Identif. titlului, autorului, a nr. de citire explicativă,
3.4; Text-suport:
alineate conversaţia, explicaţia,
4.1 Aprecieri
01.10  Precizarea locului şi timpului acţiunii învăţarea prin
Cartea de piatră globale si
 Formularea unor întrebări şi descoperire, exercitiul
MEM individuale
răspunsuri pe baza textului citit
3.1 după V. Colin Organizare:
 Participarea la discuţii în perechi /în
pag. 16 act. frontală, pe frupe
grup pe teme de interes - cartea
2h
preferată
 Joc: Steluța întrebărilor
Efectuarea de adunări şi scăderi,
mental şi în scris, în concentrul 0-100,
recurgând la numărare și/ sau grupare Materiale:
MEM ori de câte ori este necesar; „Adunarea și caiet, manual, fişe de
1.4; - Utilizarea unor denumiri şi simboluri scăderea în lucru, creioane colorate
1.6; matematice (sumă, total, termenii unei concentrul 0-100 laptop; Observarea
3.1; sume, diferenţă, rest, descăzut, cu trecere peste sistematică
5.2 scăzător, <, >, =, +. -, ) în rezolvarea ordin. Procedurale:
şi/sau compunerea de probleme; conversaţia, explicaţia,
AVAP Aprecieri
- Rezolvarea de probleme în cadrul Forme de relief – exerciţiul,
2.6 problematizare; globale si
unor investigații, prin observarea și
individuale
generalizarea unor modele sau despre dealuri”
M.M. regularităţi din mediul apropiat obiecte Organizare
1.1 ordonate, respectând reguli precizate; pag 17 activitate frontală şi
- Recunoașterea în imagini a unor independentă, pe grupe
forme de relief (dealuri)
- Cântece cu numere
Exersarea scrierii de cuvinte și numere Materiale:
dragi, cu ajutorul liniilor, punctelor și manual, instrumente de
AVAP Observarea
petelor de culoare: lucru, acuarele, pensule,
1.1; 2.3; 2.4; Cuvinte si sistematică
- numele și prenumele, al fraților, al creioane colorate, pahar
2.5 numere dragi
surorilor, al părinților, al bunicilor Procedurale:
MEM - numele străzii pe care copiii locuiesc Aprecieri
Litere si cifre conversaţia, explicaţia,
2.1 - date de naștere, numărul blocului, al globale si
exercițiul ,Turul Galeriei
casei individuale
Organizare:
frontal, individual
Vineri  Inițierea, menținerea si încheierea
02.10 unui dialog
CLR Materiale: Observarea
 Citirea unor dialoguri illustrate
1.4; manual, fisă de lucru sistematică
 Identificarea vorbitorului, a Comunicarea
2.1; Procedurale:
ascultătorului si a mesajului transmis orală
2.2; conversaţia, explicaţia,
 Exercitii de citire a unor diaoguri exercitiul, jocul de rol
2.3; Aprecieri
scurte pentru a identifica vorbitorul, Pag 18
3.4; Organizare: globale si
ascultătorul si mesajul transmis frontal, individual, grupe
4.1 individuale
 Joc de rol: La librărie

MEM Efectuarea de adunări şi scăderi, Adunarea și Materiale: Observarea


1.4; mental şi în scris, în concentrul 0-100, scăderea în caiet, manual, fişe de sistematică
1.6; recurgând la numărare și/ sau grupare concentrul 0-100 lucru, creioane colorate
3.1; ori de câte ori este necesar; cu trecere peste laptop; Aprecieri
5.2 - Utilizarea unor denumiri şi simboluri ordin. globale si
matematice (sumă, total, termenii unei Procedurale: individuale
AVAP sume, diferenţă, rest, descăzut, Forme de relief – conversaţia, explicaţia,
2.6
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina clasa a II-a D
Școala Gimnazială Miron Costin Galați
scăzător, <, >, =, +. -, ) în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme;
- Rezolvarea de probleme în cadrul exerciţiul,
unor investigații, prin observarea și problematizare;
M.M generalizarea unor modele sau despre dealuri”
regularităţi din mediul apropiat obiecte Organizare
1.1
ordonate, respectând reguli precizate; pag 17 activitate frontală şi
- Recunoașterea în imagini a unor independentă, pe grupe
forme de relief (dealuri)
- Cântece cu numere
 Noul an de scoală - repetare
 Dialog dirijat pe baza versurilor
cântecului despre toamnă, scoală,
Materiale:
scolari
Cântarea vocală calculator, CD
MM  Repetarea cântecului Observarea
Procedurale:
 Cântarea în nuanţă medie firească, cu
1.4; 2.1 Tonul conversaţia, explicaţia, sistematică
participare afectivă;
Semnalul de exercitiul
 Interpretarea cântecului individual si
CLR - 2.3 început Organizare:
în grup
Sincronizarea< frontal, pe grupe,
 Executarea unor miscari sugerate de
individual
text
 Desen: ilustrarea unui fragment din
cântec
Educatie fizică
Autocunoaştere
şi atitudine-
DP pozitivă faţă de Materiale:
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta,
1.1; 2.3 sine şi faţă de fisă de lucru, manual Observarea
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii
Procedurale:
 Cine sunt eu? ceilalţi sistematică
conversaţia, explicaţia,
CLR-  Oglinda – Cine sunt eu?
exercițiul
1.2  Să ne cunoastem mai bine! – joc didactic Cum ne Aprecieri
jocul de rol
AVAP- Exercitiu-joc: Vă spun mai multe despre îmbrăcăm ? globale si
Organizare:
2.6 mine (calitătile mele, defectele mele, sunt individuale
frontal, individual, în
norocos pentru că, am probleme pentru că) Text suport
echipă
Aniversarea lui
Samuel
CLR Asezarea textului în pagină Materiale:
Așezarea in Observarea
1.2; - reguli de asezare corectă a textului în pag: manual,
pagină a textului sistematică
Luni 1.3; - scrierea datei fisă de lucru
scris
5.10 2.4; - scrierea titlului, a numelui autorului Procedurale:
Copierea
Ziua 3.1; - scrierea alineatelor conversaţia, explicaţia,
respectarea liniaturii si a formei literelor Text suport Aprecieri
educat 3.4; exercitiul,
-proverbe și zicători despre carte Cartea de piatră Organizare: globale si
iei 4.1;4.2
de Vladimir Colin individual, grupe individuale
pag19

- aflarea sumei / diferenţei a două numere; Materiale:


manual, culegere, fisă de Observarea
MEM - compararea unor sume / diferenţe;
lucru sistematică
1.4; - compunerea şi rezolvarea unor probleme;
1.6.; - exerciţii de recunoaştere a numerelor pare / Procedurale:
3.1.; explicatia, exercitiul, Aprecieri
impare;
3.2.; problematizare globale si
- stabilirea unor asemănări / deosebiri dintre
4.2.; Organizare: individuale
munte şi deal;
Recapitulare
5.1. - descrierea mediilor de viaţă (munte, deal) a frontal, individual
animalelor / plantelor illustrate; Pag 18
- exerciţii de aflare a numărului necunoscut;
DP - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri
2.3. date;
- transcrierea şi completarea unor enunţuri
AVAP lacunare cu informaţii despre munte / deal;
2.6. - desenarea unei imagini din zona de munte
sau de deal
Lb. engleză
Marti Religie
06.10 CLR Citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Recapitulare Materiale: Observarea
2.2 adaptarea intonaţiei impusă de semnele de manual, fisă de lucru sistematică
punctuaţie În căutarea Procedurale:
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina clasa a II-a D
Școala Gimnazială Miron Costin Galați
Formulare de răspunsuri la întrebări
Ex. De utilizare a cuprinsului unei cărţi
conversaţia, explicaţia,
Transcrierea sau copierea unor mesaje în comorii
AVAP exercitiul Aprecieri
cadrul unor activităţi individuale sau
2.6 Organizare: globale si
comune pag. 20
frontal, individual, individuale
Jocuri de rol în care să utilizeze acte de
vorbire: cerere si oferirea de informatii
- aflarea sumei / diferenţei a două numere;
MEM - compararea unor sume / diferenţe;
1.4; - compunerea şi rezolvarea unor probleme; Materiale:
1.6.; - exerciţii de recunoaştere a numerelor pare / manual, culegere, fisă de
3.1.; impare; lucru
3.2.; - stabilirea unor asemănări / deosebiri dintre Observarea
Procedurale:
4.2.; munte şi deal; sistematică
Recapitulare explicatia, exercitiul,
5.1. - descrierea mediilor de viaţă (munte, deal) a problematizare
animalelor / plantelor illustrate; Pag 18 Aprecieri
Organizare:
- exerciţii de aflare a numărului necunoscut; globale si
frontal, individual
DP - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri individuale
2.3. date;
- transcrierea şi completarea unor enunţuri
AVAP lacunare cu informaţii despre munte / deal;
2.6 - desenarea unei imagini din zona de munte
sau de deal
Materiale:
AVAP Desenarea literelor pe diferite suporturi manual, instrumente de
1.1; (ziar, revistă, coli colorate) si decuparea lor lucru, acuarele, pensule,
2.3; Exersarea scrierii de cuvinte și numere Cuvinte si creioane colorate, pahar
2.4; dragi, cu ajutorul colajului numere dragi CD, laptop,
2.5 - numele și prenumele, al fraților, al videoproiector Formativă
MEM surorilor, al părinților, al bunicilor Litere si cifre Procedurale:
2.1 - numele străzii pe care copiii locuiesc colaj conversaţia, explicaţia,
MM - date de naștere, numărul blocului, al casei exercițiul ,Turul Galeriei
1.1. Audiție : Numărătoarea Organizare:
frontal, individual
CLR Ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
1.2; Scrierea după dictare
1.3; Scrierea corectă a unor propoziţii /a unui Ce știu? Cât știu? Materiale:
1.4; text scurt pe foaie tip II, respectând Cum știu? fise de evaluare, manual,
2.1; încadrarea în pagina de caiet Procedurale:
2.2; Folosirea convenţiilor limbajului scris Evaluare conversaţia, explicaţia, Sumativă
2.4; (scrierea cu majusculă, cu alineat, utilizarea exercitiul
3.1; corectă a semnelor de punctuaţie) Pag 21 Organizare:
3.4; 4.1 Completarea unor dialoguri utilizând acte de frontal, individual,
vorbire: cererea si oferirea de informații
Mier-
curi DP-2.3
0 7.10 MEM Itemii probei de evaluare Materiale:
1.4; manual fisă de evaluare
1.6.; Evaluare
Procedurale: Sumativă
3.1.;
explicatia, exercitiul
3.2.;
Organizare:
4.2.;
frontal, individual
5.1.

Ed. fizică
Căsuța din pădure Materiale: Aprecieri
MM Dialog dirijat pe baza versurilor cântecului calculator, CD
globale si
1.4; 2.1 despre toamnă, scoală, scolari Procedurale:
Cântarea vocală individuale
Audierea cântecului conversaţia, explicaţia,
CLR - Cântarea în nuanţă medie firească, cu exercitiul
participare afectivă; Organizare: Expunerea
2.3 lucrărilor
Desen: ilustrarea unui fragment din cântec frontal, pe grupe
Joi CLR  Activităti de recuperare – ameliorare/dez- La pas! Materiale: Aprecieri
1.1; voltare Un pas manual, fisă globale si
1.2;  Exercitii de ordonare alfabetică a mai sus! fotografii, carton, individuale
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina clasa a II-a D
Școala Gimnazială Miron Costin Galați
2.1;
2.2; 3.1 foarfece, lipici
cuvintelor sugerate de imagini Procedurale:
3.2;
 Alcătuirea de enunturi cu cuvinte date explicatia, exercitiul
3.4;
 Alcătuirea de dialoguri care să cuprindă problematizare
4.1; 4.2 Ameliorare/
schimb de mesaje între vorbitori, formule de dezvoltare Organizare:
MM-
salut frontal, individual, pe
1.4
Dezvoltare: Proiect: Cartea clasei echipe
2h
Oră de ameliorare-dezvoltare:
– Activităţile de învăţare cu caracter Materiale:
MEM ameliorativ se vor stabili în funcţie de manual culegere, fisă de
1.4; problemele (individuale/ale majorităţii lucru
08.10 1.6.; elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea Ameliorare/ Procedurale:
3.1.; sumativă. dezvoltare explicatia, exercitiul Formativă
3.2.; – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad problematizare
4.2.; ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru Organizare:
5.1 elevii care vor demonstra realizarea tuturor frontal, individual
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
evaluare sumativă.
 Desenarea literelor pe diferite suporturi Materiale:
(ziar, revistă, coli colorate) si decuparea lor manual, carioci, suport Aprecieri
AVAP  Exersarea scrierii de cuvinte și numere Cuvinte si hârtie, foarfece, lipici globale si
1.1; dragi, cu ajutorul colajului numere dragi
Procedurale: individuale
2.3; - numele și prenumele, al fraților, al
surorilor, al părinților, al bunicilor Litere si cifre conversaţia, explicaţia,
2.4; 2.5 Expunerea
- numele străzii pe care copiii locuiesc colaj exercițiul, Turul Galeriei
- date de naștere, numărul blocului, al casei Organizare: lucrărilor
frontal, individual
CLR
1.1;  Activităti de recuperare – ameliorare/dez- Materiale:
1.2; voltare manual, fisă
2.1;  Exercitii de ordonare alfabetică a La pas! fotografii, carton,
2.2; 3.1 cuvintelor sugerate de imagini Un pas foarfece, lipici Aprecieri
mai sus! Procedurale:
3.2;  Alcătuirea de enunturi cu cuvinte date globale si
3.4;  Alcătuirea de dialoguri care să cuprindă explicatia, exercitiul individuale
Ameliorare/ problematizare
4.1; 4.2 schimb de mesaje între vorbitori, formule de dezvoltare Organizare:
MM- salut
frontal, individual, pe
1.4 Dezvoltare: Proiect: Cartea clasei echipe
Oră de ameliorare-dezvoltare:
Materiale:
– Activităţile de învăţare cu caracter
MEM ameliorativ se vor stabili în funcţie de manual culegere, fisă de
Vineri 1.4; problemele (individuale/ale majorităţii lucru
Aprecieri
09.10. 1.6.; elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea Ameliorare/ Procedurale:
globale si
3.1.; sumativă. dezvoltare explicatia, exercitiul
individuale
3.2.; – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad problematizare
4.2.; ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru Organizare:
5.1 elevii care vor demonstra realizarea tuturor frontal, individual
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
evaluare sumativă.
Căsuța din pădure (repetare) Materiale: Aprecieri
MM Dialog dirijat pe baza versurilor cântecului calculator, CD
globale si
1.4; 2.1 despre toamnă, scoală, scolari Procedurale:
Cântarea vocală individuale
Audierea cântecului conversaţia, explicaţia,
CLR - Cântarea în nuanţă medie firească, cu exercitiul
participare afectivă; Organizare: Expunerea
2.3 lucrărilor
Desen: ilustrarea unui fragment din cântec frontal, pe grupe
Ed. fizică