Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 27 -03-2014
Clasa: a II-a, A
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: „Cel mai bun dintre prieteni”, după Victor Sivetidis
Tipul lecţiei: Predare - învăţare
Obiective operaţionale:
O1 - să citească corect, fluent, conştient, în lanţ, pe fragmente şi pe roluri textul literar;
O2 - să indice corect sensul cuvintelor noi : „a modela”;
O3 – să alcătuiască diferite enunţuri cu unele cuvinte in text: „a modela”, „jucărie”, „prieten”, „plastilină”, „muncă”;
O4 – să răspundă corect la întrebările adresate pe baza textului din manual;
O5 - să găsească cuvinte sens opus pentru următoarele cuvinte: „multe”, „a arunca”, a întreba”, „nouă”, „a construi”, „cuminte”

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, lectura explicativă.explozia stelara
Mijloace didactice: fişă de lucru, caiet, manual.
Forme de activitate: frontală şi individuală, alternativ cu activitate independentă.
Bibliografie:
Manual de Limba şi literatura română pentru clasa a II-a, Tudora Pitilă, Cleopatra Mihăilescu, Ed. Aramis, 2004;
Rebusuri şcolare pentru clasele I-IV, Dan Agrigoroae, Maria Bârjovanu, Ed. Aramis, 2005;
„Metodica predării limbii române la ciclul primar”, Silvia Nuţă, Editura Aramis, 2000;
„Curriculum National – Programe şcolare pentru învăţământul primar”, Bucureşti, 1998.
Durata: 50 minute

SCENARIU DIDACTIC

EVALUARE
DESCRIEREA DEMERSULUI DIDACTIC STRATEGII DIDACTICE
Nr
SECVENŢELE OB.
LECŢIEI OP. Forme de
crt ACTIVITATEA ACTIVITATEA
Metode Mijloace organizar
ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR
e
1. MOMENT Elevii îşi pregătesc Conversatia Manual frontal
ORGANIZA- Se stabileşte ordinea şi se pregătesc materialele necesar pentru Caiete observarea
TORIC materialele necesare pentru lecţie începerea orei: manualul şi sistematic
caietul de limba română, ă
precum şi cele necesare
scrierii (stiloul, pixul).

2. Reactualizarea Lucrează exerciţiile în cea Fisă de individual Observare


cunoştinţelor Le dau elevilor să rezolve lucru a
mai mare linişte.
anterioare şi sistematic
următoarea fişă cu exerciţii:
verificarea temei Elevii participă activ la a
(Muncă individuală)
rezolvarea exerciţiilor şi a
1. Desparte în silabe:
temei.
roşii→…; părinţi→….;
ro-şii, pă-rinţi, ştiu, bu-cu-ri-
ştiu→…; bucurie→…;
e, cioc-nesc, în-vi-e-rea.
ciocnesc→…; învierea→.. Lu-cruri, pa-ră, ra-che-tă.
2. Adaugă silabe pentru a obţine noi
cuvinte:
Lu…; …ră; …che…;
Verific, mai întâi, tema din punct
de vedere cantitativ, apoi calitativ;
.
Voi numi câte un elev să citească
Aprecieri
tema în clasă. verbale

Se poarta o scurta discutie cu Conversaţia Frontal


referire la personajele in povesti pe
care le –au intalnit ora trecuta si se Explicaţia
CAPTAREA specifica faptul ca acestea pot fi si
3 ATENŢIEI prietene. Demonstra-
Pornind de la cuvantul prietenie rea marker
se solicită elevilor să găsească cât Conversaţia coli mari
mai multe cuvinte care au legătură
cu acest cuvănt “prieten“şi se Observarea
realizează un ciorchine.
O.7

DISCUTII PREGATITOARE

Se dirijează discuţia pornind de la


ciorchinele realizat, pentru a-i face
pe elevi să înţeleagă cine le poate fi
prieten şi cine nu. Se adresează
întrebările:
- Cine poate fi prietenul nostru ?
(coleg, părinte, natura, d-na
învăţătoare, munca etc)
O.2 -Cine ne poate fi dusman?
ANUNŢAREA (lenea,minciuna.....)
TEMEI ŞI A
OBIECTIVELOR Se expune în faţa clasei, la video Video
proiector, imaginea mărită a celei proiector
din manual “Cel mai bun prieten“.
Se cere elevilor să formuleze frontal
întrebări şi răspunsuri pe baza Elevii deschid caietele şi
O.1 imaginii proiectate. scriu şi ei de pe tablă data,
titlu şi autorul textului literar

Se anunţă elevii că vor afla mai


O.3 multe despre personajele din Explicatia
imagine studiind textul “Cel mai
bun prieten“ de V.Sivetidis.
Se prezintă elevilor ce aşteptări are
dascălul de la ei.
Se scrie titlul şi autorul pe tablă şi în
caiete.
O.2 Se realizează lectura Munca cu Individual Observa-
DIRIJAREA independentă a textului, integral, în Elevii citesc lecţia in gand in manualul Manualul rea
4. INVATARII gând. lant pe fragmente citire sistemati-
Se realizează lectura model de către selectiva. Citirea model ca
învăţător. Elevii vor scrie în caietele lor
Se explică cuvintele necunoscute şi cuvintele noi din text precum Explicaţia
se alcătuiesc enunţuri cu acestea. şi semnificaţiile
Se exersează cititul prin procedee Lectura
diferite: citire în lanţ, selectivă, pe Elevii raspund la intrebari: explicativă Caiete Frontal
roluri. Mai citim o dată în întregime 1 Băiatul dorea jucării noi,
textul apoi le voi adresa elevilor deoarece se plictisea de cele
câteva întrebări care să se refere la pe care le avea şi le arunca.
textul citit. 2. Cand a promis că nu va
mai arunca jucăria, baiatul
1.Ce dorea copilul mereu? încerca să obţina ceea ce
voia, neştiind dacă se va ţine Lectura Manualul Individual
2. Când a cerut ultima jucărie, ştia de promisiune explicativă Caiete
el că nu o va mai arunca? 3. Băiatul nu s-a mai plictisit,
deoarece, prin modelarea
3. De ce nu s-a mai plictisit băiatul? plastilinei, a descoperit cel
mai Conversatia
4. De ce crezi că se plictisea de bun prieten: munca
jucăriile lui? 4. El se plictisea repede de
ele pentru că: Caiete
5. Ce învăţăminte reies din această * prea uşor i se oferea orice Individual
lectură? dorea, fără să i se ceară
nimic în schimb; Observa-
* nu ştia să aprecieze efortul rea
părinţilor; sistemati-
5. Munca rămâne cel mai ca
credincios prieten al omului,
a descoperit copilul. Când a
văzut câte poate realiza prin
munca sa, băiatul nu s-a mai
plictisit şi nu
şi-a mai aruncat jucăriile.

Se poartă o mică discuţie în care


scot în relief rolul semnelor de
punctuaţie folosite.
Rezolva sarcinile date de pe
Se împarte clasa în 3 grupe de fisa Frontal
lucru, fiecare grupă având ca
sarcină să citească un fragment şi să
lucreze o fişă de muncă puţine -multe
independentă: a prinde-a da drumu
a răspunde –a intreba Explicatia
I.Găseşte cuvinte cu sens opus veche-noua
cuvintelor date a dărâma –a constui - *
obraznic -cuminte
Munca pe
II.Transcrie propoziţiile şi grupe Individual
înlocuieşte cuvintele subliniate cu
altele cu acelaşi sens
Jucarie-jucărioară, Observa-
III.Transformă cuvintele ca în Cutie-cutiuţă, Munca rea
model: jucărie – jucării Mar- merişor, independenă sistemati-
Casa -căsuţă, ca
Din manual, transcrieţi următoarea Gradina-grădiniţă Munca în
propoziţie în caiete: „Munca perechi
înnobilează pe om” şi spuneţi ce Copiii observă că cuvântul Fisa de
aţi observat? „înnobilează” este scris cu Jocul de rol Lucru
doi de „n”.
Mai daţi şi alte exemple de cuvinte „a se înnora”, „a (se)
care se scriu în această formă. înnegri”, „a înnoda”, „a (se)
înnopta”
Caiete Aprecieri
Individual verbale
Joc de rol – muncă în perechi
“Imaginează-ţi că munca este o
persoană. Realizează un dialog între
şcolar şi Muncă“.

6. OBŢINEREA O.5 Se formează 6 grupe şi se lucrează Munca pe Steluţe cu Observa-


PERFORMANŢEI în echipă steluţa grupei cu câte o grupe întrebări rea
întrebare: Cine? Ce? Când? Unde? sistemna-
Cum? De ce? Explozia
Fiecare grupă formulează, pe baza stelară Frontal
textului învăţat, cât mai multe
întrebări care să înceapă cu Conversaţia tica
cuvântul dat.
Responsabilul grupei citeşte pe
O.6 rând fiecare întrebare, iar elevii
clasei vor da răspunsurile potrivite.
Se spun proverbe despre muncă.
7. Munca Fise de Individual Aprecieri
independenta munca verbale
Activitate independentă:
RETENTIA SI indepen-
TRANSFERUL Din lecţia „Cel mai bun prieten”, de denta
Victor Siventidis descoperiţi cine
este cel mai bun prieten al A
copilului. M o d e l a
c u t i e
1. Acţiunea făcuta de copil cu a r u n c a
ajutorul noii jucării. p l i c t i s e a
2. Locul în care se află noua p l a s t i l i
jucărie. B
3. Ce se întâmplă cu restul
jucăriilor.
4. Cauza care a dus la dispariţia
celorlalte jucării.
5. Numeşte noua jucărie a copilului

Se prezintă elevilor tema pentru


acasă: să citească textul din manual;
Să noteze cât mai multe argumente
pentru care munca poate fi cel mai
bun prieten al omului; Să găsească,
ÎNCHEIEREA cu ajutorul internetului, şi alte Explicatia
ACTIVITĂŢII proverbe despre muncă. Aprecieri
Se fac aprecieri privind modul în verbale
care au lucrat elevii în timpul
lecţiei.