Sunteți pe pagina 1din 26

PROIECTAREA UNITĂŢII

TEMATICE

“ Patria mea “
Clasa I
Manuale – Editura Didactică și Pedagogică S.A.
An şcolar: 2021 - 2022
Prof. înv. primar: Onu Ana Dorina
Perioada: 3 săptămâni (31.01.2022– 18.02.2022)

Competenţe
Activităţi integrate/pe discipline; Obs.
Ziua specifice/ Detalii de conţinut Resurse Evaluare
organizarea colectivului de elevi
Disciplina
Luni, DP Emoții de bază – frica - selectarea unor imagini cu personaje care a. materiale: caiet,
31 ianuarie 2.1 exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi fişe de lucru,
2022 personajele care exprimă bucurie, fericire, rechizite
veselie…) b. procedurale:
AVAP - crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii conversaţia
(aduse de acasă, realizate în clasă, decupate euristică, exerciţiul,
CLR din ziare/reviste) care exprimă diferite muncă independentă,
emoţii problematizarea,
- recitarea unei poezii în diferite ipostaze simularea, joc de rol,
(vesel, speriat, uimit) joc didactic
- propunerea unor concursuri de „Poezii şi c. forme de
cântece cu emoţii” organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
CLR 1. În Delta Dunării - identificarea sunetului d în silabe şi în Resurse materiale: observare
1.3. cuvinte; manual, decupaje din sistematică
2.2.  Sunetul şi litera - exemplificarea unor cuvinte ce conțin ziare şi reviste,
2.3. (de mână şi de ti sunetul d; alfabetar, sârmă, probă orală/
3.1. par) d/D - asocierea sunetului d cu litera d/D; plastilină, scrisă
3.2.  Textul - citirea silabelor, cuvintelor, propozițiilor Resurse
4.1.  Scrierea - scrierea unor cuvinte cu ajutorul procedurale: autoevaluare
cuvintelor cu alfabetarului; conversația,
majusculă - citirea silabelor, cuvintelor, propozițiilor; observatia dirijată ,
MM Oferirea de informații - citirea în dialog; exercițiul, jocul
AVAP despre mediul natural - citirea selectivă; didactic, metoda
- conversația - În Delta Dunării; fonetico-analitico-
- confecționarea literelor din sârmă, fire de sintetică
lână, bețişoare, plastilină, figuri Tangram;
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite; Forme de organizare
- modificarea sensului unui cuvânt prin a colectivului:
înlocuirea unei litere; individuală, în
- identificarea variantei corecte a unei echipă, frontală
propoziţii, în legătură cu textul citit;
Joc: Sunetul care se repetă
Joc de rol: La doctor
Activităţi transdisciplinare: realizarea unui
poster cu imagini din Delta Dunării
Prezentarea unor imagini ce reprezintă
Delta Dunării
Nuferi- indoire,taiere, lipire
Audiție ”Valurile Dunării”
MEM • Animale - stabilirea, prin observare, a principalelor Resurse materiale: - observarea
3.1 Scheletul structuri ale animalelor şi plantelor planşe diverse, tablă sistematică
AVAP magnetică, magneţi, - probe orale
numărătoare, riglete, - probe practice
figurine, atlase, - autoevaluarea
culori, mulaje, coli - portofoliul
albe, coli colorate, - experimentul
colţul verde al clasei, - activitatea practică
grădina şcolii
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul, explicaţia,
munca independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
AVAP 1.Joc amuzant - numirea materialelor, instrumentelor şi a. materiale: caietul
1.1 (pensulaţie, modelare, tehnicilor de arte vizuale şi
2.1 presare) utilizate; abilităţi practice,
2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor şablon, acuarele,
2.4 în mişcare, a formelor ce au suferit pensule, plastilină,
CLR deformări minore planşetă.
MM etc.; b. procedurale:
- gruparea unor instrumente şi materiale în conversaţia,
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la explicaţia,
desen, pictură, modelaj, construcţii, demonstraţia,
confecţii, foto-video); observaţia,
-realizarea jocului; exerciţiul,
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor problematizarea.
de lucru;
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru;
Marți,
1 februarie CLR 1. În Delta Dunării - identificarea sunetului d în silabe şi în Resurse materiale: observare
2022 1.3. cuvinte; manual, decupaje din sistematică
2.2.  Sunetul şi litera - exemplificarea unor cuvinte ce conțin ziare şi reviste,
2.3. (de mână şi de ti sunetul d; alfabetar, sârmă, probă orală/
3.1. par) d/D - asocierea sunetului d cu litera d/D; plastilină, scrisă
3.2.  Textul - citirea silabelor, cuvintelor, propozițiilor Resurse
4.1.  Scrierea - scrierea unor cuvinte cu ajutorul procedurale: autoevaluare
cuvintelor cu alfabetarului; conversația,
majusculă - citirea silabelor, cuvintelor, propozițiilor; observatia dirijată ,
MM Oferirea de informații - citirea în dialog; exercițiul, jocul
AVAP despre mediul natural - citirea selectivă; didactic, metoda
- conversația - În Delta Dunării; fonetico-analitico-
- confecționarea literelor din sârmă, fire de sintetică
lână, bețişoare, plastilină, figuri Tangram;
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite; Forme de organizare
- modificarea sensului unui cuvânt prin a colectivului:
înlocuirea unei litere; individuală, în
- identificarea variantei corecte a unei echipă, frontală
propoziţii, în legătură cu textul citit;
Joc: Sunetul care se repetă
Joc de rol: La doctor
Activităţi transdisciplinare: realizarea unui
poster cu imagini din Delta Dunării
Prezentarea unor imagini ce reprezintă
Delta Dunării
Nuferi- indoire,taiere, lipire
Audiție ”Valurile Dunării”
MEM Adunarea numerelor - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o Resurse materiale: - observarea
1.4 naturale de la 0 la 20, mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind planşe diverse, tablă sistematică
1.5 cu trecere peste ordin însoţită de numărarea obiectelor magnetică, magneţi, - probe orale
1.6 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şinumărătoare, riglete, - probe practice
5.2 în scris, cu şi fără trecere peste ordin, figurine, culori, coli - autoevaluarea
AVAP respectând algoritmul şi aşezarea corectă a albe, coli colorate, - portofoliul
2h unităţilor şi zecilor colţul verde al clasei, - experimentul
- evidenţierea mai multor modalităţi de grădina şcolii - activitatea practică
grupare a elementelor unei mulţimi pentru Resurse
determinarea cardinalului acesteia; procedurale:
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai conversaţia,
mici decât 100 exerciţiul, explicaţia,
- identificarea semnificaţiei datelor unei munca independentă,
probleme învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc,
activitate în grup şi
independentă
M.M. Melodia - reproducerea în grup a cântecelor însuşite a. materiale:
2.1 Sunete înalte/ joase intuitiv, respectând sincronizarea casetofon, cd-uri,
2.2 - dialog între grupe, sugerat de textul laptop
2.3 cântecului
3.4 - alegerea instrumentului potrivit sau a b. procedurale:
AVAP percuţiei corporale pentru fiecare cântec conversația,
- emiterea unor onomatopee cu rol de explicația,
exerciţii de dicţie şi de sincronizare; demonstrația,
Mergi cum îţi spun!” - joc de mişcare cu exercițiul, jocul
deplasare: tare-încet, repede-lent c. forme de
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi organizare a
aprecierea lor colectivului:
Cântec: Foaie verde siminoc frontală,
Dans: Hora (Foaie verde siminoc) individuală,pe grup,
evaluare orală
Miercuri, CLR 1. În Delta Dunării - scrierea literei d izolat, în cuvinte, în Resurse materiale: observare
2 februarie propoziţii ; manual, decupaje din sistematică
2022 1.3. Litera ”d ”mic de - scrierea după dictare a unor cuvinte şi ziare şi reviste,
2.2. mână . propoziţii scurte; alfabetar, sârmă, probă orală/
2.3. Scrierea cuvintelor cu - scrierea unor cuvinte cu ajutorul plastilină, scrisă
3.1. majusculă alfabetarului; Resurse
3.2. Litera " d " mic de mana este formata din procedurale: autoevaluare
4.1. "codita" , oval si bastonas mare cu conversația,
intorsatura in jos si spre dreapta. observatia dirijată ,
Desen : Imagini reprezentative cu Delta exercițiul, jocul
MM Dunării didactic, metoda
AVAP fonetico-analitico-
sintetică
Forme de organizare
a colectivului:
individuală, în
echipă, frontală
CLR 1. În Delta Dunării - identificarea sunetului d în silabe şi în Resurse materiale: observare
1.3. cuvinte; manual, decupaje din sistematică
2.2.  Sunetul şi litera - exemplificarea unor cuvinte ce conțin ziare şi reviste,
2.3. (de mână şi de ti sunetul d; alfabetar, sârmă, probă orală/
3.1. par) d/D - asocierea sunetului d cu litera d/D plastilină, scrisă
3.2.  Textul - citirea silabelor, cuvintelor, propozițiilor Resurse
4.1.  Scrierea - scrierea unor cuvinte cu ajutorul procedurale: autoevaluare
cuvintelor cu alfabetarului conversația,
majusculă - citirea silabelor, cuvintelor, propozițiilor observatia dirijată ,
MM Oferirea de informații - citirea în dialog exercițiul, jocul
AVAP despre mediul natural - citirea selectivă didactic, metoda
- conversația - În Delta Dunării fonetico-analitico-
- confecționarea literelor din sârmă, fire de sintetică
lână, bețişoare, plastilină, figuri Tangram
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite Forme de organizare
- modificarea sensului unui cuvânt prin a colectivului:
înlocuirea unei litere individuală, în
- identificarea variantei corecte a unei echipă, frontală
propoziţii, în legătură cu textul citit
Joc: Sunetul care se repetă
Joc de rol: La doctor
Activităţi transdisciplinare: realizarea unui
poster cu imagini din Delta Dunării
Prezentarea unor imagini ce reprezintă
Delta Dunării
ENGLEZĂ
EDUCAȚIE FIZICĂ
Joi, CLR 1. În Delta Dunării - scrierea literei d / D izolat, în Resurse materiale: observare
3 februarie 1.3. cuvinte, în propoziţii manual, decupaje din sistematică
2022 2.2. - scrierea după dictare a unor cuvinte ziare şi reviste,
2.3. Litera ”D ”mare de şi propoziţii scurte alfabetar, sârmă, probă orală/
3.1. mână - scrierea unor cuvinte cu ajutorul plastilină, scrisă
3.2. Scrierea cuvintelor cu alfabetarului Caiet de lucru (Art
4.1. majusculă Educațional), autoevaluare
Litera "D" mare de mana este formata Fișe de lucru (Art
MM dinttr-o linioara mare oblica, aceasta se Educațional)
AVAP continua cu o bucla mica orizontala, un Resurse
semioval mare ce se termina cu un "carlig". procedurale:
Aricelul Dic cel mic conversația,
Tare-ar mai gusta un pic observatia dirijată ,
Dudele ce cad prin iarba. exercițiul, jocul
Ba si-ar face si o salba didactic, metoda
Din seminte de dovleac fonetico-analitico-
Caci sunt dulci si tare-i plac sintetică
Desen : Imagini reprezentative cu Delta
Dunării
CLR 2. Meşterul popular - identificarea sunetului ş în silabe Resurse materiale: observare
şi în cuvinte manual, decupaje sistematică
1.3.  Sunetul şi litera - exemplificarea unor cuvinte ce din ziare şi reviste,
1.4. (de mână şi de conţin sunetul ş alfabetar, sârmă, probă orală/
2.1. tipar) ş/Ş - asocierea sunetului ş cu litera ş/Ş plastilină, scrisă
2.2.  Cuvântul - citirea silabelor, cuvintelor, Resurse
3.1.  Utilizarea propoziţiilor procedurale: autoevaluare
3.2. cuvintelor noi în - asocierea literelor de tipar cu cele conversaţia,
4.1. contexte adecvate de mână observaţia dirijată,
4.2.  Despărţirea - modificarea sensului unui cuvânt prin exerciţiul, jocul
cuvintelor în silabe înlocuirea unei litere didactic, metoda
Copierea unui - completarea cuvintelor cu silabe potrivite fonetico-analitico-
text - confecţionarea literelor din sârmă, fire de sintetică
MM lână, beţişoare, plastilină
Prezentarea unor imagini cu meșteri
populari
M.M. Melodia - reproducerea în grup a cântecelor însuşite a. materiale:
2.1 Sunete înalte/ joase intuitiv, respectând sincronizarea casetofon, cd-uri,
2.2 - dialog între grupe, sugerat de textul laptop
2.3 cântecului
3.4 - alegerea instrumentului potrivit sau a b. procedurale:
AVAP percuţiei corporale pentru fiecare cântec conversația,
- emiterea unor onomatopee cu rol de explicația,
exerciţii de dicţie şi de sincronizare; demonstrația,
Mergi cum îţi spun!” - joc de mişcare cu exercițiul, jocul
deplasare: tare-încet, repede-lent
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi c. forme de
aprecierea lor organizare a
Cântec: Foaie verde siminoc colectivului:
Dans: Hora (Foaie verde siminoc) frontală,
individuală,pe grup,
evaluare orală
RELIGIE
Vineri, EDUCAȚIE FIZCĂ
4 februarie CLR 2. Meşterul popular - identificarea sunetului ş în silabe Resurse materiale: observare
2022 şi în cuvinte manual, decupaje sistematică
1.3.  Sunetul şi litera - exemplificarea unor cuvinte ce din ziare şi reviste,
1.4. (de mână şi de conţin sunetul ş alfabetar, sârmă, probă orală/
2.1. tipar) ş/Ş - asocierea sunetului ş cu litera ş/Ş plastilină, scrisă
2.2.  Cuvântul - citirea silabelor, cuvintelor, Resurse
3.1.  Utilizarea propoziţiilor procedurale: autoevaluare
3.2. cuvintelor noi în - asocierea literelor de tipar cu cele conversaţia,
4.1. contexte adecvate de mână observaţia dirijată,
4.2.  Despărţirea - modificarea sensului unui cuvânt prin exerciţiul, jocul
cuvintelor în silabe înlocuirea unei litere didactic, metoda
Copierea unui - completarea cuvintelor cu silabe potrivite fonetico-analitico-
text - confecţionarea literelor din sârmă, fire de sintetică
MM lână, beţişoare, plastilină
Prezentarea unor imagini cu meșteri
populari
MEM • Scăderea numerelor - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o Resurse materiale: - observarea
naturale de la 0 la 20, mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind planşe diverse, tablă sistematică
cu trecere peste ordin însoţită de numărarea obiectelor magnetică, magneţi, - probe orale
1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi numărătoare, riglete, - probe practice
1.5 în scris, cu şi fără trecere peste ordin, figurine, culori, coli - autoevaluarea
1.6 respectând algoritmul şi aşezarea corectă a albe, coli colorate, - portofoliul
5.2 unităţilor şi zecilor colţul verde al clasei, - experimentul
- evidenţierea mai multor modalităţi de grădina şcolii - activitatea practică
grupare a elementelor unei mulţimi pentru Resurse
determinarea cardinalului acesteia procedurale:
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai conversaţia,
mici decât 100 exerciţiul, explicaţia,
AVAP - identificarea semnificaţiei datelor unei munca independentă,
probleme învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
AVAP 1.Joc amuzant - numirea materialelor, instrumentelor şi a. materiale: caietul
1.1 (pensulaţie, modelare, tehnicilor de arte vizuale şi
2.1 presare) utilizate; abilităţi practice,
2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor şablon, acuarele,
2.4 în mişcare, a formelor ce au suferit pensule, plastilină,
CLR deformări minore planşetă.
MM etc.; b. procedurale:
- gruparea unor instrumente şi materiale în conversaţia,
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la explicaţia,
desen, pictură, modelaj, construcţii, demonstraţia,
confecţii, foto-video); observaţia,
-realizarea jocului; exerciţiul,
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor problematizarea.
de lucru; c. forme de
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare a organizare a
instrumentelor şi materialelor de lucru; colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală.
Luni, DP Emoții de bază - furia - selectarea unor imagini cu personaje care a. materiale: caiet,
7 februarie 2.1 exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi fişe de lucru,
2022 personajele care exprimă bucurie, fericire, rechizite
veselie…) b. procedurale:
AVAP - crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii conversaţia
(aduse de acasă, realizate în clasă, decupate euristică, exerciţiul,
CLR din ziare/reviste) care exprimă diferite muncă independentă,
emoţii problematizarea,
- recitarea unei poezii în diferite ipostaze simularea, joc de rol,
(vesel, speriat, uimit) joc didactic
- propunerea unor concursuri de „Poezii şi
cântece cu emoţii”
CLR Litera” Ş” mare de - scrierea literei ş / Ş izolat, în cuvinte şi în Resurse materiale:
mână propoziţii manual, decupaje
1.3. - scrierea după din ziare şi reviste,
1.4. dictare a unor alfabetar, sârmă,
2.1. cuvinte şi plastilină,
2.2. propoziţii Resurse
3.1. scurte procedurale:
3.2. - copierea unui conversaţia,
4.1. text observaţia dirijată,
4.2. - asocierea exerciţiul, jocul
literelor de didactic, metoda
tipar cu cele fonetico-analitico-
de mână sintetică
Forme de organizare
Emisiunea preferată a colectivului:
MM
individuală, în
AVAP
echipă,
frontală
MEM • Scăderea numerelor - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o Resurse materiale: - observarea
naturale de la 0 la 20, mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind planşe diverse, tablă sistematică
cu trecere peste ordin însoţită de numărarea obiectelor magnetică, magneţi, - probe orale
1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi numărătoare, riglete, - probe practice
1.5 în scris, cu şi fără trecere peste ordin, figurine, culori, coli - autoevaluarea
1.6 respectând algoritmul şi aşezarea corectă a albe, coli colorate, - portofoliul
5.2 unităţilor şi zecilor colţul verde al clasei, - experimentul
- evidenţierea mai multor modalităţi de grădina şcolii - activitatea practică
grupare a elementelor unei mulţimi pentru Resurse
determinarea cardinalului acesteia procedurale:
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai conversaţia,
AVAP mici decât 100 exerciţiul, explicaţia,
- identificarea semnificaţiei datelor unei munca independentă,
probleme învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
AVAP 1.Steluţe mobile - numirea materialelor, instrumentelor şi a. materiale: caietul observare
1.1 (decupare, lipire) tehnicilor de arte vizuale şi sistematică
1.3 utilizate; abilităţi
2.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor practice,şablon, probă orală/
obiectelor din mediul cunoscut; foarfecă, lipici, paie scrisă
CLR -ralizarea jocului. pentru băuturi
MEM răcoritoare, fire de autoevaluare
papiotă.
b. procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
observaţia,
exerciţiul,
problematizarea.
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală.
Marți,
8 februarie CLR Litera” Ş” mare de - scrierea literei ş / Ş izolat, în cuvinte şi în Resurse materiale: observare
2022 mână propoziţii manual, decupaje sistematică
1.3. - scrierea după din ziare şi reviste,
1.4. dictare a unor alfabetar, sârmă, probă orală/
2.1. cuvinte şi plastilină, scrisă
2.2. propoziţii Resurse
3.1. scurte procedurale: autoevaluare
3.2. - copierea unui conversaţia,
4.1. text observaţia dirijată,
4.2. - asocierea exerciţiul, jocul
literelor de didactic, metoda
tipar cu cele fonetico-analitico-
de mână sintetică
Forme de organizare
Emisiunea preferată a colectivului:
MM
individuală, în
AVAP
echipă,
frontală
MEM • Scăderea numerelor - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o Resurse materiale: - observarea
naturale de la 0 la 20, mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind planşe diverse, tablă sistematică
cu trecere peste ordin însoţită de numărarea obiectelor magnetică, magneţi, - probe orale
1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi numărătoare, riglete, - probe practice
1.5 în scris, cu şi fără trecere peste ordin, figurine, culori, coli - autoevaluarea
1.6 respectând algoritmul şi aşezarea corectă a albe, coli colorate, - portofoliul
5.2 unităţilor şi zecilor colţul verde al clasei, - experimentul
- evidenţierea mai multor modalităţi de grădina şcolii - activitatea practică
grupare a elementelor unei mulţimi pentru Resurse
determinarea cardinalului acesteia procedurale:
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai conversaţia,
mici decât 100 exerciţiul, explicaţia,
AVAP - identificarea semnificaţiei datelor unei munca independentă,
2h probleme învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
M.M. Interpretarea - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale a. materiale:
1.1 Nuanţe – Tare clasei, a sunetelor din natură (ciripitul casetofon, cd-uri,
1.4 păsărelelor, lătratul câinelui etc.) laptop
AVAP - însuşirea după auz a cântecelor, prin b. procedurale:
demonstrarea lor de către cadrul didactic sau conversația,
cu ajutorul mijloacelor tehnice, urmată de explicația,
preluarea intuitivă / receptarea lor de către demonstrația,
copii exercițiul, jocul
- crearea unei atmosfere propice însuşirii c. forme de
cântecului, prin prezentarea unor materiale organizare a
muzicale sau ilustrative potrivite colectivului:
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – frontală,
grupuri mici – colectiv individuală,pe grup,
Cântec: Cucu! evaluare orală
Miercuri, CLR 3. România Resurse materiale: observare
9 februarie 1.3. manual, decupaje sistematică
2022 1.4.  Sunetul şi 3. România –conversație din ziare şi reviste,
2.1. litera (de mână alfabetar, sârmă, probă orală /
2.2. şi de tipar) î, plastilină scrisă
3.1. â/Î Țara mea, de Andrei Ciurunga Resurse
Cat de mandra-i tara mea!
4.1.  Despărţirea Munti cu crestetul de nea procedurale: autoevaluare
4.2. cuvintelor în silabe Si cu poale de smarald conversaţia,
 Sensul cuvintelor Unde-i soarele mai cald observaţia dirijată,
 Dialogul exerciţiul, jocul
Oferirea de informații Dealurile--numai vii,  didactic, metoda
despre patrie și popor Rad in struguri-aurii,  fonetico-analitico-
Sesurile-s mari de grau,  sintetică
MM Spicele ne trec de brau. Forme de organizare
AVAP a colectivului:
Marea, valuri care vin  individuală,
De departe, din senin,  în echipă, frontală
Si se sparg si iarasi fug...
Iar in jur e doar belsug.

Mult e dulce si frumoasa(Limba


Românească)
CLR 3. România - asocierea sunetului î cu literele Resurse materiale: observare
1.3. î/Î manual, decupaje sistematică
1.4.  Sunetul şi - diferenţierea literelor de tipar şi de din ziare şi reviste,
2.1. litera (de mână mână, mici şi mari alfabetar, sârmă, probă orală /
2.2. şi de tipar) î, - identificarea unor situaţii de folosire a plastilină scrisă
3.1. â/Î literelor mari de tipar şi de mână Resurse
4.1.  Despărţirea - intuirea imaginilor procedurale: autoevaluare
4.2. cuvintelor în silabe - alcătuirea unor enunţuri folosind conversaţia,
 Sensul cuvintelor cuvinte date observaţia dirijată,
 Dialogul - scrierea literelor î/Î, â de mână exerciţiul, jocul
Oferirea de informații - identificarea regulilor de scriere cu î/â didactic, metoda
MM - exerciţii de îmbogăţire a vocabularului fonetico-analitico-
despre patrie și popor
(diminutive, formare de cuvinte prin sintetică
AVAP derivare, fără terminologie)
- conversaţie: Patria mea
ENGLEZĂ
EDUCAȚIE FIZICĂ
Joi, CLR 3. România Resurse materiale: observare
10 februarie 1.3. manual, decupaje sistematică
2022 1.4.  Sunetul şi - asocierea sunetului î cu literele din ziare şi reviste,
2.1. litera (de mână î/Î alfabetar, sârmă, probă orală /
2.2. şi de tipar) î, - diferenţierea literelor de tipar şi de plastilină scrisă
3.1. â/Î mână, mici şi mari Caiet de lucru (Art
4.1.  Despărţirea - identificarea unor situaţii de folosire a Educațional), autoevaluare
4.2. cuvintelor în silabe literelor mari de tipar şi de mână Fișe de lucru (Art
 Sensul cuvintelor - intuirea imaginilor Educațional)
 Dialogul - alcătuirea unor enunţuri folosind Resurse
Oferirea de informații cuvinte date procedurale:
despre patrie și popor - scrierea literelor î/Î, â de mână conversaţia,
- identificarea regulilor de scriere cu î/â observaţia dirijată,
MM - exerciţii de îmbogăţire a vocabularului exerciţiul, jocul
AVAP (diminutive, formare de cuvinte prin didactic, metoda
derivare, fără terminologie) fonetico-analitico-
- conversaţie: Patria mea sintetică
CLR Resurse materiale: observare
1.3. Literele ”î, â ”mici de - scrierea literelor î / Î, â de mână manual, decupaje sistematică
1.4. mână - identificarea regulilor de scriere cu î / â din ziare şi reviste,
2.1. alfabetar, sârmă, probă orală /
2.2. Țara mea, de Andrei Ciurunga plastilină scrisă
3.1. -repetare Resurse
4.1. Mult e dulce si frumoasa(Limba procedurale: autoevaluare
4.2. Românească) conversaţia,
MM observaţia dirijată,
exerciţiul, jocul
AVAP didactic, metoda
fonetico-analitico-
sintetică
M.M. Interpretarea - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale a. materiale:
1.1 Nuanţe – Tare clasei, a sunetelor din natură (ciripitul casetofon, cd-uri,
1.4 păsărelelor, lătratul câinelui etc.) laptop
AVAP - însuşirea după auz a cântecelor, prin b. procedurale:
demonstrarea lor de către cadrul didactic sau conversația,
cu ajutorul mijloacelor tehnice, urmată de explicația,
preluarea intuitivă / receptarea lor de către demonstrația,
copii exercițiul, jocul
- crearea unei atmosfere propice însuşirii c. forme de
cântecului, prin prezentarea unor materiale organizare a
muzicale sau ilustrative potrivite colectivului:
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – frontală,
grupuri mici – colectiv individuală,pe grup,
Cântec: Cucu! evaluare orală
RELIGIE
Vineri, EDUCAȚIE FIZICĂ
11februarie CLR Resurse materiale: observare
2022 1.3. Litera ”Δ mare de - scrierea literelor î / Î, â de mână - manual, decupaje sistematică
1.4. mână identificarea regulilor de scriere cu î / â din ziare şi reviste,
2.1. alfabetar, sârmă, probă orală /
2.2. -copierea/transcrierea unor cuvinte si plastilină scrisă
3.1. propozitii; Resurse
3.2. procedurale: autoevaluare
4.1. Mult e dulce si frumoasa(Limba conversaţia,
4.2. Românească) observaţia dirijată,
https:// exerciţiul, jocul
DP didactic, metoda
fonetico-analitico-
sintetică
Forme de organizare
a colectivului:
individuală,
în echipă, frontală
www.youtube.com/watch?
v=URB62iRIMHU

Noapte buna!- desen

MEM • Proba adunării. - efectuarea de adunări şi scăderi şi Resurse materiale: - observarea


1.4 Proba scăderii verificarea cu obiecte sau prin operaţia planşe diverse, tablă sistematică
1.5 inversă magnetică, magneţi, - probe orale
1.6 - formularea şi rezolvarea unor probleme numărătoare, riglete, - probe practice
5.2 pornind de la o tematică dată/de la numere figurine, culori, coli - autoevaluarea
date, de la imagini albe, coli colorate, - portofoliul
CLR - identificarea semnificaţiei datelor unei colţul verde al clasei, - experimentul
probleme grădina şcolii - activitatea practică
AVAP Resurse procedurale:
conversaţia,
exerciţiul, explicaţia,
munca independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
AVAP 1.Steluţe mobile - numirea materialelor, instrumentelor şi a. materiale: caietul
1.1 (decupare, lipire) tehnicilor de arte vizuale şi
1.3 utilizate; abilităţi
2.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor practice,şablon,
obiectelor din mediul cunoscut; foarfecă, lipici, paie
CLR -ralizarea jocului. pentru băuturi
MEM răcoritoare, fire de
papiotă.
b. procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
observaţia,
exerciţiul,
problematizarea.
Luni, DP Elemente simple de - selectarea unor imagini cu personaje care a. materiale: caiet,
14februarie 2.1 limbaj nonverbal – exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi fişe de lucru,
2022 AVAP expresii faciale personajele care exprimă bucurie, fericire, rechizite
CLR veselie…) b. procedurale:
- jocuri de mimă conversaţia
euristică, exerciţiul,
CLR 4. Oraşul lui Bucur - conversaţie: Bucureşti – capitala Resurse materiale: observare
1.3. României manual, decupaje sistematică
1.4.  Sunetul şi litera Prezentarea unor imagini din ziare şi reviste,
2.1. (de mână şi de Realizarea unor desene alfabetar, sârmă, probă orală/
2.2. tipar) b/B plastilină, scrisă
3.1.  Oferirea unor Resurse
3.2. informaţii despre procedurale: autoevaluare
4.1. mediul social şi conversaţia,
4.2. natural apropiat observaţia dirijată,
 Sensul cuvintelor exerciţiul, jocul
DP Povestirea unor didactic, metoda
întâmplări fonetico-analitico-
sintetică
MEM Aflarea numărului - aflarea unui termen necunoscut, folosind Resurse materiale: - observarea
necunoscut metoda balanţei planşe diverse, tablă sistematică
1.6. magnetică, magneţi, - probe orale
numărătoare, riglete, - probe practice
figurine, culori, coli - autoevaluarea
albe, coli colorate, - portofoliul
AVAP colţul verde al clasei, - experimentul
grădina şcolii - activitatea practică
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul, explicaţia,
munca independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi a. materiale: caietul observare
1.1 tehnicilor de arte vizuale şi sistematică
1.3 utilizate; abilităţi practice,
2.3 şablon, foarfecă, probă orală/
2.5 1.Soarele şi Luna - identificarea diferitelor forme pe lipici, , coli galbene, scrisă
(decupare, asamblare) reproduceri de artă, în fotografii sau în potocalii şi roşii.
sculptură; b. procedurale: autoevaluare
2.Soarele (decupare, -realizarea puzzle-ului; conversaţia,
lipire) - participarea la jocuri de rol cu jucării şi explicaţia,
obiecte confecţionate. demonstraţia,
observaţia,
exerciţiul,
problematizarea.
Marți,
15 februarie CLR 4. Oraşul lui Bucur - conversaţie: Bucureşti – capitala Resurse materiale: observare
2022 1.3. României manual, decupaje sistematică
1.4.  Sunetul şi litera Prezentarea unor imagini din ziare şi reviste,
2.1. (de mână şi de Realizarea unor desene alfabetar, sârmă, probă orală/
2.2. tipar) b/B plastilină, scrisă
3.1.  Oferirea unor Resurse
3.2. informaţii despre procedurale: autoevaluare
4.1. mediul social şi conversaţia,
4.2. natural apropiat observaţia dirijată,
 Sensul cuvintelor exerciţiul, jocul
DP Povestirea unor didactic, metoda
întâmplări fonetico-analitico-
sintetică
MEM Aflarea numărului - aflarea unui termen necunoscut, folosind Resurse materiale: - observarea
necunoscut metoda balanţei planşe diverse, tablă sistematică
1.6. magnetică, magneţi, - probe orale
numărătoare, riglete, - probe practice
figurine, culori, coli - autoevaluarea
albe, coli colorate, - portofoliul
AVAP colţul verde al clasei, - experimentul
2h grădina şcolii - activitatea practică
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul, explicaţia,
munca independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia, jocul
didactic
M.M. 1.Interpretarea - însuşirea după auz a cântecelor, prin a. materiale:
1.1 Nuanțe-mediu demonstrarea lor de către cadrul didactic sau casetofon, cd-uri,
2. Audiție cu ajutorul mijloacelor tehnice, urmată de laptop
1.4 preluarea intuitivă / receptarea lor de către
AVAP copii b. procedurale:
- crearea unei atmosfere propice însuşirii conversația,
cântecului, prin prezentarea unor materiale explicația,
muzicale sau ilustrative potrivite demonstrația,
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – exercițiul, jocul
grupuri mici – colectiv
Cântec: A sosit iar primăvara! c. forme de
Audiție-Cântecul raței organizare a
colectivului:
frontală,
individuală,pe grup,
evaluare orală
Miercuri, CLR 4. Oraşul lui Bucur - intuirea imaginilor Resurse materiale: observare
16 februarie 1.2. - selectarea unor propoziţii din manual, decupaje sistematică
2022 1.3.  Sunetul şi litera enunţuri realizate de elevi din ziare şi reviste,
1.4. (de mână şi de - delimitarea cuvintelor în alfabetar, sârmă, probă orală/
2.1. tipar) b/B propoziţii plastilină, scrisă
2.2.  Oferirea unor - despărţirea cuvintelor în silabe Resurse
3.1. informaţii despre - identificarea sunetului b în silabe şi în procedurale: autoevaluare
3.2. mediul social şi cuvinte şi asocirea acestuia cu litera b/B conversaţia,
4.1. natural apropiat - scrierea literei b/B izolat şi în observaţia dirijată,
4.2.  Sensul cuvintelor cuvinte exerciţiul, jocul
Povestirea unor - formularea unor propoziţii alcătuite din didactic, metoda
MM întâmplări cuvinte care încep cu acelasi sunet fonetico-analitico-
- exemplificarea unor cuvinte potrivit unor sintetică
AVAP cerinţe date (nume de persoane, cu sunetul Forme de organizare
b în poziţie iniţială a colectivului:
- citirea integrală a cuvintelor şi individuală,
propoziţiilor în echipă, frontală
- exerciţi de fonetică şi vocabular
- completarea unor propoziţii
eliptice
- stabilirea valorii de adevăr a unor
enunţuri în legătură cu textul citit
- confecţionarea literelor din sârmă, fire
de lână, beţişoare, plastilină, figuri
Tangram
- conversaţie: Bucureşti – capitala
României

Activităţi transdisciplinare: Oraşul lui


Bucur: afiş/colaj
CLR Resurse materiale: observare
1.2. Litera ”b” mic de - scrierea literei b / izolat şi în cuvinte manual, decupaje sistematică
1.3. mână din ziare şi reviste,
1.4. - alcatuirea si alfabetar, sârmă, probă orală/
2.1. scrierea unor plastilină, scrisă
2.2. propozitii Resurse
3.1. folosind cuvinte procedurale: autoevaluare
3.2. date; conversaţia,
4.1. observaţia dirijată,
4.2. exerciţiul, jocul
Desen/ cantec- Broscutele didactic, metoda
MM fonetico-analitico-
AVAP sintetică
ENGLEZĂ
EDUCAȚIE FIZICĂ
Joi, CLR Litera ”B” mare de scrierea literei / B izolat şi în cuvinte Resurse materiale: observare
17 februarie 1.2. mână manual, decupaje sistematică
2022 1.3. din ziare şi reviste,
1.4. alfabetar, sârmă, probă orală/
2.1. plastilină, scrisă
2.2. Resurse
3.1. procedurale: autoevaluare
3.2. conversaţia,
4.1. observaţia dirijată,
4.2. exerciţiul, jocul
didactic, metoda
MM fonetico-analitico-
AVAP sintetică
CLR 5. Recapitulare – În - citirea unui text Resurse materiale: observare
1.2. luncă - formularea de întrebări în legătură manual, decupaje sistematică
1.3. cu textul citit din ziare şi reviste,
1.4. - completarea de propoziţii eliptice alfabetar, sârmă, probă orală/
2.1. pe baza unor imagini plastilină, scrisă
2.2. - grupare cuvintelor după numărul Resurse
3.1. de imagini procedurale: autoevaluare
3.2. - exerciţii de sinonimie/antonimie conversaţia,
4.1. - transcrierea selectivă/integrală a observaţia dirijată,
4.2. unui text exerciţiul, jocul
didactic, metoda
MM fonetico-analitico-
AVAP sintetică
M.M. 1.Interpretarea - însuşirea după auz a cântecelor, prin a. materiale:
1.1 Nuanțe-mediu demonstrarea lor de către cadrul didactic sau casetofon, cd-uri,
2. Audiție cu ajutorul mijloacelor tehnice, urmată de laptop
1.4 preluarea intuitivă / receptarea lor de către b. procedurale:
AVAP copii conversația,
- crearea unei atmosfere propice însuşirii explicația,
cântecului, prin prezentarea unor materiale demonstrația,
muzicale sau ilustrative potrivite exercițiul, jocul
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –
grupuri mici – colectiv
Cântec: A sosit iar primăvara!
Audiție-Cântecul raței
Vineri, CLR 6. Evaluare sumativă - citirea literelor, cuvintelor, Resurse materiale: probă orală
18 februarie 1.3. propoziţiilor date manual, probă scrisă
2022 2.2. - stabilirea valorii de adevăr a unei Resurse autoevaluare
3.1. propoziţii corelate cu imagini date procedurale:
4.1. - exemplificarea de cuvinte după conversaţia,
reprezentări date, conţinând literele explicaţia,
studiate munca independentă
- formularea de enunuţuri, folosind Forme de organizare
cuvinte date sau imagini a colectivului:
- transcrierea unor litere date individuală
- completarea unor cuvinte cu silab
potrivite
- combinarea de silabe date, pentru
a obţine cuvinte noi
- combinarea cuvintelor date,
pentru a obţine propoziţii
CLR 7. Activităţi de - exerciţii de pronunţie Resurse materiale: observare
1.3. ameliorare/ - analiza fonetică şi sinteza cuvintelor manual, caiet, fişe sistematică
2.2. dezvoltare - citirea/scrierea literelor/ de lucru
2.3. silabelor/cuvintelor ce conţin literele Resurse activităţi în
3.1. PROIECT: Patria învăţate procedurale: clasă
3.2. mea - formularea de propoziţii conversaţia,
4.1. enunţiative/interogative explicaţia,
4.2. - utilizarea semnelor de punctuaţie demonstraţia,
- exerciţii de construire de exersarea, exerciţiul,
dialoguri orale/scrise jocul didactic,
AVAP - transcrierea/copierea unui text metoda fonetico –
MM analitico – sintetică
MEM Evaluare - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o Forme de - probă scrisă
mulţime dată, pentru a obţine mulţimi „cu organizare a
1.4 tot atâtea elemente” colectivului
1.6 - efectuarea de adunări şi scăderi şi - activitate
5.2 verificarea cu obiecte sau prin operaţia independentă
inversă
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi
în scris, cu şi fără trecere peste ordin,
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a
unităţilor şi zecilor
- compararea a două sume, două diferenţe
sau a unei sume cu o diferenţă sau cu un
număr (de exemplu, „24 + 13 ꞊ 45 – 40 sau
99 ꞊ 34 – 30” etc.)
- identificarea semnificaţiei datelor unei
probleme
- identificarea cuvintelor care sugerează
operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi a. materiale: caietul
1.1 tehnicilor de arte vizuale şi
1.3 1.Soarele şi Luna utilizate; abilităţi practice,
2.3 (decupare, asamblare) şablon, foarfecă,
2.5 - identificarea diferitelor forme pe lipici, , coli galbene,
2.Soarele (decupare, reproduceri de artă, în fotografii sau în potocalii şi roşii.
lipire) sculptură; b. procedurale:
-realizarea puzzle-ului; conversaţia,
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi explicaţia,
obiecte confecţionate.

S-ar putea să vă placă și