Sunteți pe pagina 1din 188

PLANIFICARE PE UNITATI DE INVATARE CLASA I

SEM I

Unitatea de invatare: În familie


Perioada : 4 saptamani ( IV, V, VI, VII)

Saptamana : 30. 09 - 04.10. 2019


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
Limba
franceza
CLR 1. Casa noastră - jocuri de pronunţie a cuvintelor care Resurse Observare
1.3 încep/se termină/conţin un anumit materiale: sistematică
2.1 sunet manual, caiet,
2.4 •Sunetul şi - analiza şi sinteza fonetică a figuri tangram, probă orală/
3.1 literele (de tipar
cuvintelor şi silabelor fişe pentru scrisă
şi de mână): a/A
3.2 - stabilirea poziţiei unui sunet în exersarea literei,
•Oferirea
3.3 unor silabă/cuvânt diverse autoevaluare
4.1 informaţii - oferirea unor informaţii despre sine, instrumente de
despre despre familie, colegi, despre scris, Caiet de
locuinţă/ activităţile preferate etc., folosind lucru (Sinapsis),
adresă enunţuri simple Fișe de lucru
•Citirea/scrierea
- dialoguri în pereche sau în
literelor de mână
MM Scriere pe grupuri mici pe teme familiare Resurse
AVAP liniatură tip I reale sau imaginate procedurale:
- jocuri de tipul: „Continuă conversaţia,
versul/strofa” explicaţia,
- recunoaşterea literelor mari şi munca
mici, de tipar şi de mână independentă,
- realizarea literelor mari de tipar jocul didactic,
din figuri tangram metoda fonetico
-asocierea unor cuvinte/enunţuri, – analitico –
scrise cu litere de tipar şi de mână, cu sintetică
imaginile potrivite
- punerea în corespondenţă a
imaginilor cu mesajele orale/scrise Forme de
indicate organizare a
- exerciţii de dezvoltare a colectivului:
musculaturii fine a mâinii individuală,
- modelarea din plastilină a contururilor Frontal
unor litere; decorarea literelor de mână
şi de tipar
- trasarea în duct continuu a literelor de
mână (începând prin unirea punctelor
care le compun)
- executarea conturului unor litere,
silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului, pe
hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta
pe tablă, cu markerul pe coli mari
Memorizare:
Bine e la noi acasă!,
de Emilia Căldăraru

Activităţi transdisciplinare:
Interpretarea strofei A, a, a … din
cântecul Toamna, de Ana Motora
Ionescu
MEM • Soarele, sursă - utilizarea unei lupe pentru evidenţierea Resurse - observarea
de căldură şi căldurii primite de la Soare materiale: sistematică
3.1 lumină - desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa Matematică și - probe orale
4.2 şi la prânz, la aceeaşi oră şi în raport cu explorarea - probe practice
CLR acelaşi reper, timp de o săptămână şi mediului, - autoevaluarea
evidenţierea regularităţilor manual pentru - portofoliul
AVAP - recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă cls. I, Editura - experimentul
de lumină şi căldură şi importanţa Didactică și - activitatea
acestuia în menţinerea vieţii Pedagogică S.A practică
- identificarea efectelor I, Editura
pozitive/negative ale Soarelui asupra Sinapsis planşe
Pământului diverse,
tmagneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
atlase, mulaje,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
MM activitate
Joc muzical: Deschide urechea bine frontală,
1.1 - jocul „Recunoaşte interpretul!” activitate în
2.1 Timbrul (bărbat, femeie, copil sau un instrument) perechi,
Sunete vocale -executarea unor mişcări sugerate de activitate-joc,
(vorbite sau text (de exemplu, deplasarea pe activitate în grup
CLR cântate) cântecele „Codobelcul” de L.Comes, şi independentă
„Voiniceii” de A. Ivăşcanu a. materiale:
AVAP -alegerea instrumentului potrivit sau a casetofon, cd-
percuţiei corporale pentru fiecare cântec uri, laptop
- discuţii despre propriile creaţii, analiza b. procedurale:
şi aprecierea lor conversația,
explicația,
demonstrația,
exercițiul, jocul
c. forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
individuală,pe
grup, evaluare
orală
Activitati integrate
CLR 1. Casa noastră Resurse Observare
- scrierea literelor de mână, folosind materiale: sistematică
diverse instrumente de scris (creion, manual, caiet,
1.3 carioca, stilou, pensulă, cretă) pe figuri tangram, probă orală/
2.1 variate suporturi (foaie velină, foaie fişe pentru scrisă
2.4 Scrierea literei ”a liniată, tablă etc.)
mic de mână exersarea literei,
3.1
diverse autoevaluare
3.2
instrumente de
3.3
Ce are scris, Caiet de
4.1 Adam lucru (Sinapsis),
inainte, Fișe de lucru
A, a, a! Multe Are Eva
vorbe-ncep cu " inapoi
a" Iar Anica lui Resurse
Apa, aluna, ata, Radoi
procedurale:
ac, Si-nainte, si-
Amandina si napoi conversaţia,
MM arac. Ghici, ce e? explicaţia,
AVAP munca
Litera " a" mic de mana este formata
din: o " codita" ( nu ii vom spune independentă,
linioara mica oblica, deoarece o vor jocul didactic,
confunda cu semnul grafic cu acelasi metoda fonetico
nume ), un oval, bastonas cu – analitico –
intorsatura in jos. sintetică
Pasii pe care ii urmam in scrierea
literei:  Forme de
– intuirea literei, descrierea ei; 
– numirea elementelor componente in organizare a
ordinea in care se scriu; colectivului:
– scrierea " in aer "; individuală,
– scrietea cu " degetul pe masa " ( se frontală
simuleaza scrierea ); 
– exercitii de incalzirea muschilor
mainii;
– scrierea a 2-3 litere;
– corectarea eventualelor greseli;
– scrierea unui numar de randuri in
functie de particularitatile individuale
ale copilului.
Daca copilul oboseste, se fac pauze
scurte, in care se canta, se face putina
miscare etc.

Interpretarea strofei A, a, a
… din cântecul Toamna, de Ana
Motora Ionescu

Activitati integrate
MEM • Soarele, sursă - utilizarea unei lupe pentru Resurse - observarea
de căldură şi evidenţierea căldurii primite de la materiale: sistematică
3.1 lumină Soare Matematică și - probe orale
4.2 - desenarea poziţiei Soarelui explorarea - probe practice
CLR dimineaţa şi la prânz, la aceeaşi oră şi mediului, - autoevaluarea
în raport cu acelaşi reper, timp de o manual pentru - portofoliul
AVAP săptămână şi evidenţierea cls. I, Editura - experimentul
regularităţilor Didactică și - activitatea
- recunoaşterea rolului Soarelui ca Pedagogică practică
sursă de lumină şi căldură şi S.A.; I, Editura
importanţa acestuia în menţinerea Sinapsis; Fișe
vieţii de lucru, planşe
- identificarea efectelor diverse,
pozitive/negative ale Soarelui asupra magneţi,
Pământului numărătoare,
riglete, figurine,
atlase, mulaje,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
Religie activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
CLR 1. Casa noastră - jocuri de pronunţie a cuvintelor Resurse Observare
1.3 care încep/se termină/conţin un materiale: sistematică
2.1 anumit sunet manual, caiet,
2.4 •Sunetul şi literele - analiza şi sinteza fonetică a figuri tangram, probă orală/
3.1 (de tipar şi de
cuvintelor şi silabelor fişe pentru scrisă
mână): a/A
3.2 - stabilirea poziţiei unui sunet în exersarea literei,
•Oferirea
3.3 unor silabă/cuvânt diverse autoevaluare
4.1 informaţii - oferirea unor informaţii despre instrumente de
despre sine, despre familie, colegi, despre scris, Caiet de
locuinţă/ activităţile preferate etc., folosind lucru (Art
adresă enunţuri simple Educațional),
•Citirea/scrierea
- dialoguri în pereche sau în Fișe de lucru
literelor de mână
MM grupuri mici pe teme familiare (Art
Scriere pe liniatură
AVAP reale sau imaginate Educațional)
tip I
- jocuri de tipul: „Continuă
versul/strofa”
- recunoaşterea literelor mari Resurse
şi mici, de tipar şi de mână procedurale:
- realizarea literelor mari de tipar conversaţia,
din figuri tangram explicaţia,
-asocierea unor cuvinte/enunţuri, munca
scrise cu litere de tipar şi de mână, independentă,
cu imaginile potrivite jocul didactic,
- punerea în corespondenţă a metoda fonetico
imaginilor cu mesajele orale/scrise – analitico –
indicate sintetică
- exerciţii de dezvoltare a
musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a Forme de
contururilor unor litere; decorarea organizare a
literelor de mână şi de tipar colectivului:
- trasarea în duct continuu a literelor individuală,
de mână (începând prin unirea frontală
punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere,
silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului,
pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu
creta pe tablă, cu markerul pe coli
mari
Memorizare:
Bine e la noi acasă!,
de Emilia Căldăraru

Activităţi transdisciplinare:
Interpretarea strofei A, a, a … din
cântecul Toamna, de Ana Motora
Ionescu
Activitati integrate
Educatie
fizica
CLR -scrierea literelor de mână, folosind Resurse Observare
1. Casa noastră diverse instrumente de scris (creion, materiale: sistematică
1.3 carioca, stilou, pensulă, cretă) pe manual, caiet,
2.1 Scrierea literei ”A variate suporturi (foaie velină, foaie
figuri tangram, probă orală/
2.4 mare de mână liniată, tablă etc.)
fişe pentru scrisă
3.1 exersarea literei,
3.2 diverse autoevaluare
3.3 Ce are Adam inainte, instrumente de
4.1 Are Eva inapoi
Iar Anica lui Radoi scris, Caiet de
Si-nainte, si-napoi lucru (Sinapsis),
Ghici, ce e? Fișe de lucru

MM Parti componente: 
AVAP Resurse
– un bastonas mai lung, caruia i-am "
procedurale:
indoit" putin coada;
– bastonas mare cu intorsatura in jos conversaţia,
si "valul". explicaţia,
Se insista mai ales asupra primului munca
semn, pe care copiii au tendinta sa-l independentă,
transforme intr-o linie franta jocul didactic,
metoda fonetico
– analitico –
sintetică
Interpretarea strofei A, a, a … din Forme de
cântecul Toamna, de Ana Motora organizare a
colectivului:
individuală,
frontală

Ionescu
MEM • Electricitatea - identificarea surselor convenţionale Resurse - observarea
3.1 de energie şi a unor surse alternative materiale: sistematică
3.2 de energie Matematică și - probe orale
4.2 - evidenţierea formelor de energie explorarea - probe practice
prin experimente simple mediului, - autoevaluarea
- identificarea importanţei energiei în manual pentru - portofoliul
viaţa omului, a modalităţilor de cls. I, Editura - experimentul
economisire a energiei Didactică și - activitatea
- exprimarea unor opinii (acord / Pedagogică practică
dezacord) cu privire la anumite S.A.;Caiet de
atitudini şi comportamente observate exerciții și ,
în mediul înconjurător diverse,
AVAP - identificarea propriilor greşeli de numărătoare,
comportament faţă de mediul riglete, figurine,
înconjurător culori, coli albe,
- identificarea unui şir de efecte ale coli colorate,
unei pene de curent şi recunoaşterea colţul verde al
nevoii de surse alternative de energie clasei, grădina
- identificarea căilor de economisire a şcolii
energiei electrice şi recunoaşterea Resurse
caracterului limitat al energiilor procedurale:
convenţionale conversaţia,
- organizarea unor jocuri de tip „Ce exerciţiul,
s-ar întâmpla dacă…?” explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
AVAP Elemente de Care este povestea ta preferată? Coli de bloc de Observarea
1.2; limbaj plastic: Discuții despre următoarele subiecte: desen, creioane comportamentu
linia, punctul, Frunzele povestesc, În vie, Arborii colorate, cerate, lui participati
2.1; forma, culoarea povestesc, În pădure, Toamna radieră,
darnică acuarele, guașe Analiza
2.2; Exersarea tehnicilor învățate în clasa sau tempera, produselor
pregătitoare -decupare după contur, hârtie colorată, obținute, după
Produse ale
2.3; lipire. pensulă, burete, criterii date
activității: desen Realizarea unui mobil cu frunze de foarfece, lipici,
liber, compoziții,
2.4 toamnă materiale
diferite obiecte Cantecul : A venit pe dealuri reciclabile-
decorative sau
MEM toamna capace de plastic
jucării, figurine
etc. https://www.youtube.com/watch? etc
v=s7YVYcbZ1yM
CLR

Activitati integrate

CLR 2. Familia mea - jocuri de pronunţie a cuvintelor Resurse Observare


care încep/se termină/conţin un materiale: sistematică
•Sunetul şi literele anumit sunet manual, caiet,
1.3 (de tipar şi de - analiza şi sinteza fonetică a figuri tangram, probă orală/
2.1 mână): m/M cuvintelor şi silabelor fişe pentru scrisă
2.4 •Citirea / scrierea
- stabilirea poziţiei unui sunet în exersarea literei,
3.1 literelor de mână
silabă/cuvânt diverse autoevaluare
3.2  Silaba ma
- oferirea unor informaţii despre instrumente de
3.3  Cuvântul
sine, despre familie, colegi, despre scris, plastilină,
4.1 mama
activităţile preferate etc., folosind sârmă moale,
enunţuri simple Caiet de lucru
- dialoguri în pereche sau în grupuri (Sinapsis),
mici pe teme familiare reale sau Fișe de lucru
MM imaginate
- jocuri de tipul: „Continuă Resurse
versul/strofa” procedurale:
- recunoaşterea literelor mari şi mici, conversaţia,
de tipar şi de mână explicaţia,
- realizarea literelor mari de tipar din munca
figuri tangram independentă,
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, jocul didactic,
scrise cu litere de tipar şi de mână, metoda analitico
cu imaginile potrivite –
- punerea în corespondenţă a fonetico –
imaginilor cu mesajele orale/scrise sintetică
indicate
- exerciţii de dezvoltare a Forme de
musculaturii fine a mâinii organizare a
- modelarea din plastilină a colectivului:
contururilor unor litere; decorarea individuală,
literelor de mână şi de tipar frontală
- trasarea în duct continuu a literelor
de mână (începând prin unirea
punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere,
silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului,
pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu
creta pe tablă, cu markerul pe coli
mari
Memorizare:
Mama, de G. B. Arădeanu
Activităţi transdisciplinare:
Cântecul Mama, din folclorul
copiilor
Cântecul Mama, din folclorul
copiilor
Cantecul Familia
https://www.youtube.com/watch?
v=l_l73DzfCHw
CLR 2. Familia mea - scrierea literelor de mână, folosind Resurse Observare
1.3 Scrierea literei ”m diverse instrumente de scris (creion, materiale: sistematică
2.1 mic de mână carioca, stilou, pensulă, cretă) pe manual, caiet,
2.4 variate suporturi (foaie velină, foaie figuri tangram, probă orală/
3.1 liniată, tablă etc.) fişe pentru scrisă
3.2 exersarea literei,
3.3 Mamaruta are mere diverse autoevaluare
4.1 Marinel vine si cere instrumente de
Mamaruta nu se-ndura,
scris, plastilină,
DP Marinel vine si fura.
sârmă moale,
MM
Caiet de lucru
Se observa litera, alcatuirea ei:  (Sinapsis),
– bastonas,  Fișe de lucru .
– bastonas, 
– za.
Se insista asupra continuitatii, nu Resurse
ridica varful stiloului de pe foaie, procedurale:
pana nu termina litera. conversaţia,
explicaţia,
munca
independentă,
jocul didactic,
metoda analitico

fonetico –
sintetică
Timbrul a. materiale:
Sunete vocale casetofon, cd-
(vorbite sau uri, laptop
cântate) b. procedurale:
conversația, Observarea
explicația, observarea
Cântecul Mama, din folclorul comportamentu
AVAP copiilor demonstrația, e
Coli de bloc de lui participativ
Elemente de Cantecul Familia
1.1; limbaj plastic: https://www.youtube.com/watch? desen, creioane
colorate, cerate, Analiza
linia, punctul, v=l_l73DzfCHw
2.2; radieră, produselor
forma, culoarea
acuarele, guașe obținute, după
2.3; criterii date
Joc muzical: Deschide urechea bine sau tempera,
- jocul „Recunoaşte interpretul!” hârtie colorată,
2.5 (bărbat, pensulă, burete,
foarfece, lipici,
MM materiale
reciclabile-
capace de plastic
etc.
-femeie, copil sau un instrument)
MM -executarea unor mişcări sugerate de
1.1 text (de exemplu, deplasarea pe c. forme de
2.1 cântecele „Codobelcul” de L.Comes, organizare a
„Voiniceii” de A. Ivăşcanu colectivului:
-alegerea instrumentului potrivit sau frontală,
CLR a percuţiei corporale pentru fiecare individuală,pe
AVAP cântec grup, evaluare
- discuţii despre propriile creaţii, orală
analiza şi aprecierea lor
Activitati integrate

Educatie fizica
MEM Poziţii ale unui - identificarea poziţiei pe care o Forme de
2.1 obiect: verticală, ocupă diverse obiecte în organizare a
orizontală, oblică, desene/realitatea imediată, în raport colectivului:
AVAP interior, exterior cu alte obiecte precizate
individuală,
- jocuri de poziţionare a obiectelor în
spaţiu, în raport cu alte obiecte frontală
precizate (ex.: aşază creionul galben
în stânga creionului roşu)
- identificarea poziţiei verticală,
orizontală sau oblică a unor obiecte
din realitatea imediată sau în cadrul
unor desene (ex.: încercuieşte
obiectele desenate în poziţie
orizontală; colorează obiectele
desenate în poziţie oblică)
- identificarea interiorului şi
exteriorului unei figure
CLR 2. Familia mea - jocuri de pronunţie a cuvintelor Resurse Observare
care încep/se termină/conţin un materiale: sistematică
•Sunetul şi literele anumit sunet manual, caiet,
1.3 (de tipar şi de - analiza şi sinteza fonetică a figuri tangram, probă orală/
2.1 mână): m/M cuvintelor şi silabelor fişe pentru scrisă
2.4 •Citirea / scrierea
- stabilirea poziţiei unui sunet în exersarea literei,
3.1 literelor de mână
silabă/cuvânt diverse autoevaluare
3.2  Silaba ma
- oferirea unor informaţii despre instrumente de
3.3  Cuvântul
sine, despre familie, colegi, despre scris, plastilină,
4.1 mama
activităţile preferate etc., folosind sârmă moale,
enunţuri simple Caiet de lucru
- dialoguri în pereche sau în grupuri Fișe de lucru
mici pe teme familiare reale sau
imaginate Resurse
- jocuri de tipul: „Continuă procedurale:
MM
versul/strofa” conversaţia,
- recunoaşterea literelor mari şi mici, explicaţia,
de tipar şi de mână munca
- realizarea literelor mari de tipar din independentă,
figuri tangram jocul didactic,
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, metoda analitico
scrise cu litere de tipar şi de mână, –
cu imaginile potrivite fonetico –
- punerea în corespondenţă a sintetică
imaginilor cu mesajele orale/scrise
indicate Forme de
- exerciţii de dezvoltare a organizare a
musculaturii fine a mâinii colectivului:
- modelarea din plastilină a individuală,
contururilor unor litere; decorarea frontală
literelor de mână şi de tipar
- trasarea în duct continuu a literelor
de mână (începând prin unirea
punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere,
silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului,
pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu
creta pe tablă, cu markerul pe coli
mari

Memorizare:
Mama, de G. B. Arădeanu

Activităţi transdisciplinare:
Cântecul Mama, din folclorul
copiilor

DP Autocunoaştere şi Cine sunt eu?Corpul meu! Eu și Resurse


1.1 stil de viaţă ceilalți materiale: -observare
sănătos fișe de lucru, sistematică
crearea unor ecusoane personalizate imagini, - evaluare
CLR Autocunoaştere şi - crearea unor obiecte simple prin creioane orală/evaluare
atitudine pozitivă modelaj colorate, individuală, de
faţă de sine şi faţă (plastilină, lut) sau colaj (reviste, carioca, grup
AVAP de ceilalţi . ziare, materiale acuarele, hârtie - portofoliu
(Caracteristici din natură) care să exprime glasatã, - temă de lucru
personale simple, caracteristicile creponatã, în clasă
puncte tari și propriei persoane jetoane, - inter-evaluare
limite observabile - prezentarea într-un cadru inedit mascote, jucãrii, -auto-evaluare
în activitãțile (podium de CD-uri audio,
școlare și de timp premiere, interviu) a trei aspecte video pentru
liber) plăcute diferite
referitoare propria persoană demonstrații sau
- jocuri de continuare a unor fraze, ca suport în
pentru activitãți
evidenţierea calităţilor: „Eu pot Resurse
să…”, „Îmi place procedurale:
de mine pentru că…”, „Mâncarea Metode:
mea preferată conversaþia
este…”, „Culoarea mea preferată euristicã,
este…”, „Pe tine demonstrația
te apreciez pentru că…”, „Sunt („Cum sã fii
mândru de mine sãnãtos“!)
atunci când…” -explicaþia,
- jocuri de prezentare în perechi, în munca
grupuri mici, în independentã, -
faţa clasei, a rezultatelor activităţii studiu de
- prezentarea trăsăturilor personale caz -Povestea lui
elementare în fişe de lucru Auraș, jocul de
rol , jocul
didactic
„Dezvãluie ce
Cântecul :Corpul uman simți!“
https://www.youtube.com/watch? „Culoarea
v=g6ix1KSnIFA sentimentelor“
„Eu și celãlalt,
Eu și ceilalți”,
„Eu în grupul
meu”., „Cum mã
vãd eu? Cum mã
vãd ceilalți?“,
„Ce ne apropie,
ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii
oamenilor și ai
Prințesei
Igiena”., studii
de caz, povești
terapeutice -
„Prințesa
Igiena“/ metode
activ-
participative ;
Organizare:
activitate
frontală,
individuală , pe
grupe, în echipă

Saptamana : 07.10 – 11. 10 . 2019


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
Limba
Franceza
CLR - scrierea literelor de mână, folosind Resurse Observare
2. Familia mea diverse instrumente de scris (creion, materiale: sistematică
carioca, stilou, pensulă, cretă) pe manual, caiet,
Scrierea literei”M variate suporturi (foaie velină, foaie figuri tangram, probă orală/
mare de mană
1.3 liniată, tablă etc.) fişe pentru scrisă
2.1 exersarea literei,
2.4 diverse autoevaluare
3.1 Mamaruta are mere instrumente de
Marinel vine si cere
3.2 scris, plastilină,
Mamaruta nu se-ndura,
3.3 Marinel vine si fura. sârmă moale,
4.1 Caiet de lucru
Se observa ca prima parte a literei (Sinapsis),
seamana cu "a" mare de mana, dar Fișe de lucru
atentie la primul element grafic: daca
la " A" bastonasul " se indoaie " cu Resurse
AVAP putin inainte de a ajunge la linia
MM procedurale:
punctata, la " M "ne departam de
linia oblica a caietului inainte de a conversaţia,
ajunge la linia orizontala de sus a explicaţia,
spatiului mic. munca
independentă,
jocul didactic,
metoda analitico

fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
Cantecul Familia colectivului:
https://www.youtube.com/watch? individuală,
v=l_l73DzfCHw frontală
MEM Poziţii ale unui - identificarea poziţiei pe care o Resurse - observarea
2.1 obiect: verticală, ocupă diverse obiecte în materiale: sistematică
orizontală, oblică, desene/realitatea imediată, în raport Matematică și - probe orale
AVAP interior, exterior cu alte obiecte precizate explorarea - probe practice
- jocuri de poziţionare a obiectelor în mediului, - autoevaluarea
spaţiu, în raport cu alte obiecte manual pentru - portofoliul
precizate (ex.: aşază creionul galben cls. I, Editura - experimentul
în stânga creionului roşu) Didactică și - activitatea
- identificarea poziţiei verticală, Pedagogică practică
orizontală sau oblică a unor obiecte S.A.;
din realitatea imediată sau în cadrul Matematică și
unor desene (ex.: încercuieşte explorarea
obiectele desenate în poziţie mediului
orizontală; colorează obiectele mediului. Fișe
desenate în poziţie oblică) de lucru, planşe
- identificarea interiorului şi diverse,
exteriorului unei figure magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă

a. materiale:
casetofon, cd-
uri, laptop
b.procedurale:
explicația,
demonstrația,
exercițiul, jocul
c. forme de
organizare a
colectivului:
MM 1.Timbrul Cântec:O vioară mică frontală,
2.1 Sunete muzicale - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi individuală,pe
2.2 instrumentale mânuirea jucăriilor potrivite (sau a grup, evaluare
3.1 2.Cântarea cu percuţiei corporale) pentru imitarea orală
3.4 acompaniament diferitelor sonorităţi din natură
instrumental - imitarea unor animale sau a unor
fenomene ale naturii cu onomatopee
CLR lungi-scurte, cântate tare-încet,
MEM repede-lent (exemplu : „Jocul
AVAP animalelor”
- imitarea unor animale; sonorităţi şi
acţiuni specifice, jocul „Ploaia şi
vântul”, jocul silabelor musicale
- ma,me, mi, mo, mu, jocul „Cântă
ca mine!” etc.)
- emiterea unor onomatopee cu rol de
exerciţii de dicţie şi de sincronizare;
numărători
-alegerea instrumentului potrivit sau
a
percuţiei corporale pentru fiecare
cântec

Activitati integrate
CLR 3.Cu trenul - intuirea imaginilor din manual Resurse observare
- selectarea unor propoziţii din materiale: sistematică
1.3 •Sunetul şi literele enunţuri create de elevi manual,
1.4 (de tipar şi de - delimitarea cuvintelor din decupaje din
2.1 mână): u/U propoziţii şi despărţirea acestora în ziare şi reviste, probă orală/
2.2 •Formularea unei scrisă
silabe alfabetar, sârmă
2.3 propoziţii
•Semnificaţia unor - identificarea sunetului u în silabe moale,
3.1 - asocierea sunetului u cu litera u şi plastilină,
simboluri autoevaluare
3.2 •Modele de U Caiet de lucru
3.3 comportament - confecţionarea literelor din sârmă, (Sinapsis),
3.4 Scrierea cu fire de lână, beţişoare, plastilină Fișe de lucru
4.1 majusculă - exemplificarea unor substantive
proprii
- stabilirea corespondenţei dintre Resurse
literele de tipar şi cele de mână procedurale:
- citirea silabelor conversaţia,
- completarea cuvintelor cu silabele observaţia
MM potrivite dirijată,
- Joc de rol: Cum mă comport în exerciţiul, jocul
autobuz didactic,
- frământări de limbă metoda fonetico

Activitate transdisciplinară: analitico -
Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare sintetică

Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare Forme de


organizare a
https://www.youtube.com/watch? colectivului:
v=TJJTF2JTsdE individuală,
frontală şi în
grup
Activitati pe discipline

Activitati integrate
MEM Poziţii ale unui - identificarea poziţiei pe care o Resurse - observarea
2.1 obiect: verticală, ocupă diverse obiecte în materiale: sistematică
orizontală, oblică, desene/realitatea imediată, în raport Matematică și - probe orale
AVAP interior, exterior cu alte obiecte precizate explorarea - probe practice
- jocuri de poziţionare a obiectelor în mediului, - autoevaluarea
spaţiu, în raport cu alte obiecte manual pentru - portofoliul
precizate (ex.: aşază creionul galben cls. I, Editura - experimentul
în stânga creionului roşu) Didactică și - activitatea
- identificarea poziţiei verticală, Pedagogică practică
orizontală sau oblică a unor obiecte S.A.; Fișe de
din realitatea imediată sau în cadrul lucru, planşe
unor desene (ex.: încercuieşte diverse,
obiectele desenate în poziţie magneţi,
orizontală; colorează obiectele numărătoare,
desenate în poziţie oblică) riglete, figurine,
- identificarea interiorului şi culori, coli albe,
exteriorului unei figure coli colorate
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă

Religie

CLR 3.Cu trenul - scrierea literei u/U şi a silabelor Resurse observare


mu, um, au materiale: sistematică
1.3 Scrierea literei ”u Bastonase surioare manual,
1.4 mic de mână Au pornit-o la plimbare. decupaje din
2.1 Iar la gara s-au urcat ziare şi reviste,
2.2 Intr-un tren accelerat alfabetar, sârmă probă orală/
U,u,u trenu-a sunat scrisă
2.3 moale,
Si din gara a plecat.
3.1 plastilină,
3.2 Caiet de lucru autoevaluare
3.3  Litera "u" mic de mana este formata (Sinapsis),
3.4 dintr-o "codita" si doua bastonase Fișe de lucru
mici cu intorsatura in jos si spre
4.1 dreapta.
Resurse
Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare
procedurale:
conversaţia,
https://www.youtube.com/wat observaţia
MM ch?v=TJJTF2JTsdE
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic,
metoda fonetico
analitico -
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală şi în
grup
Activitati integrate
Educatie
fizica
CLR - intuirea imaginilor din manual Resurse observare
3.Cu trenul - selectarea unor propoziţii din materiale: sistematică
1.3 enunţuri create de elevi manual,
1.4 •Sunetul şi literele - delimitarea cuvintelor din decupaje din
2.1 (de tipar şi de propoziţii şi despărţirea acestora în ziare şi reviste, probă orală/
2.2 mână): u/U scrisă
silabe alfabetar, sârmă
2.3 •Formularea unei
propoziţii - identificarea sunetului u în silabe moale,
3.1 - asocierea sunetului u cu litera u şi plastilină,
•Semnificaţia unor autoevaluare
3.2 simboluri U Caiet de lucru
3.3 •Modele de - confecţionarea literelor din sârmă, (Sinapsis),
3.4 comportament fire de lână, beţişoare, plastilină Fișe de lucru
4.1 Scrierea cu - exemplificarea unor substantive
majusculă
proprii
- stabilirea corespondenţei dintre Resurse
literele de tipar şi cele de mână procedurale:
- citirea silabelor conversaţia,
MM
- completarea cuvintelor cu silabele observaţia
potrivite dirijată,
- Joc de rol: Cum mă comport în exerciţiul, jocul
autobuz didactic,
- frământări de limbă metoda fonetico

analitico -
Activitate transdisciplinară: sintetică
Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală şi în
grup
MEM • Recunoaşterea, - reprezentarea numerelor de două Resurse - observarea
formarea, citirea cifre cu ajutorul numărătorii de materiale: sistematică
1.1 şi scrierea poziţionare Matematică și - probe orale
numerelor - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, explorarea - probe practice
naturale de la 0 la bile etc.) a numerelor din intervalul 0- mediului, - autoevaluarea
31 100 manual pentru - portofoliul
- scrierea numerelor de la 0 la 100, pe cls. I, Editura - experimentul
AVAP reţeaua caietului de matematică Didactică și - activitatea
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor Pedagogică practică
dintr-un număr S.A.; fise de
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a lucru, planşe
zecilor dintr-un număr (ex.: Coloraţi diverse,
cifra zecilor cu roşu. Scrieţi cu verde magneţi,
cifra unităţilor) numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate,
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Tehnici de lucru: Arborii povestesc – tablou realizat Coli de bloc de Observarea
AVAP desen, amprentare, prin pliere desen, creioane comportamentu
decupare, îndoire, Găsește diferențele dintre imagini. colorate, cerate, lui participativ
1.1; lipire, pliere Creează o poveste al cărei final să radieră,
fie scena desenată acuarele, guașe
2.2; Desen pas cu pas – Fructe de toamnă sau tempera, Analiza
hârtie colorată, produselor
2.3; Cantecul :Fructele toamnei pensulă, burete, obținute, după
https://www.youtube.com/watch? foarfece, lipici, criterii date
2.5 v=KXQDFBwG2Tc materiale
reciclabile-
CLR capace de plastic
etc.
MEM
Activitati integrate

CLR Scrierea literei ”U - scrierea literei u/U şi a silabelor Resurse observare


mare de mână mu, um, au materiale: sistematică
manual,
Uite, bastonasul mare decupaje din
Cara zaua in spinare. ziare şi reviste, probă orală/
1.3 scrisă
1.4 alfabetar, sârmă
2.1 Litera "U" mare de mana este moale,
formata din zaua mare si bastonasul plastilină,
2.2 autoevaluare
mare cu intorsatura in jos si spre Caiet de lucru
2.3 dreapta.
3.1 (Sinapsis),
3.2 Fișe de lucru
3.3
Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare
3.4 Resurse
4.1 https://www.youtube.com/watch? procedurale:
v=TJJTF2JTsdE conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic,
MM metoda fonetico

analitico -
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală şi în
4. Aniversarea
grup
Nanei

CLR •Sunetul şi literele - construirea corectă a unor Resurse


(de tipar şi de enunţuri după imagini materiale: observare
1.3 mână): n/N - descoperirea unor cuvinte care să manual, sistematică
2.1 •Invitaţia: înceapă, să conţină sau să se termine decupaje din
2.2 realizarea unei cu sunetul n ziare şi reviste,
2.3 invitaţii utilizând probă orală /
- asocierea sunetului n cu litera n/N alfabetar, sârmă
3.1 desene/simboluri/ scrisă
litere/cuvinte - citirea silabelor şi a cuvintelor moale,
3.2 - asocierea cuvântului scris cu plastilină,
•Reguli de vorbire
3.3 eficientă imaginea corespunzătoare Caiet de lucru autoevaluare
3.4 •Scrierea unei - confecţionarea literelor din sârmă, (Sinapsis),
4.1 propoziţii fire de lână, beţişoare, plastilină Fișe de lucru
4.2 (punctuaţia, - citirea propoziţiilor enunţiative şi a
alineatul, scrierea
propoziţiilor interogative
cu majusculă) Resurse
Propoziția. Punctul
- confecţionarea literelor din sârmă, procedurale:
fire de lână, beţişoare, plastilină conversaţia,
MM
AVAP - colorarea şi decorarea literelor n şi observaţia
N obţinute din figure tangram dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic,
Activitate transdisciplinară:
metoda analitico
În vizită – joc de rol
fonetico –
Activitate practică: sintetică
Aniversările noastre în Arborele
clasei
Forme de
Mulți ani trăiască(pentru orice organizare a
petrecere) colectivului:
https://www.youtube.com/watch? individuală,
v=nbPr2ZA5HZw
frontală, în grup

AVAP Tehnici de lucru: Realizarea unui tablou de toamnă În Coli de bloc de Observarea
desen, amprentare, vie – prin amprentare sau prin colaj desen, creioane comportamentu
1.1; decupare, îndoire, cu capace de plastic colorate, cerate, lui participativ
lipire, pliere Găsește diferențele dintre imagini. radieră,
2.2; Creează o poveste al cărei final să acuarele, guașe Analiza
fie scena desenată sau tempera, produselor
2.3; Desen pas cu pas – Fructe de toamnă hârtie colorată, obținute, după
- pensulă, burete, criterii date
2.5 foarfece, lipici,
Cantecul :Fructele toamnei materiale
https://www.youtube.com/watch? reciclabile-
MEM v=KXQDFBwG2Tc capace de plastic
etc.

MM
2.1 1.Timbrul Cântec:O vioară mică a. materiale:
2.2 Sunete muzicale - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi casetofon, cd-
3.1 instrumentale mânuirea jucăriilor potrivite (sau a uri, laptop
3.4 2.Cântarea cu percuţiei corporale) pentru imitarea b.procedurale:
acompaniament diferitelor sonorităţi din natură explicația,
instrumental - imitarea unor animale sau a unor demonstrația,
AVAP fenomene ale naturii cu onomatopee exercițiul, jocul
lungi-scurte, cântate tare-încet, c. forme de
repede-lent (exemplu : „Jocul organizare a
animalelor” - imitarea unor animale; colectivului:
sonorităţi şi acţiuni specifice, jocul frontală,
„Ploaia şi vântul”, jocul silabelor individuală,pe
muzicale - ma,me, mi, mo, mu, jocul grup, evaluare
„Cântă ca mine!” etc.) orală
- emiterea unor onomatopee cu rol de
exerciţii de dicţie şi de sincronizare;
numărători
-alegerea instrumentului potrivit sau
a
percuţiei corporale pentru fiecare
cântec

Activitati integrate
Educatie
fizica
MEM • Recunoaşterea, - reprezentarea numerelor de două Resurse - observarea
formarea, citirea cifre cu ajutorul numărătorii de materiale: sistematică
1.1 şi scrierea poziţionare Matematică și - probe orale
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare, explorarea - probe practice
numerelor
bile etc.) a numerelor din intervalul 0- mediului, - autoevaluarea
naturale de la 0 la 100 manual pentru - portofoliul
31 - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe cls. I, Editura - experimentul
AVAP reţeaua caietului de matematică Didactică și - activitatea
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor Pedagogică S.A practică
dintr-un număr Fișe de lucru,
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a planşe diverse,
zecilor dintr-un număr (ex.: Coloraţi magneţi,
cifra zecilor cu roşu. Scrieţi cu verde numărătoare,
riglete, figurine,
cifra unităţilor)
culori, coli albe,
coli colorate,
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
4. Aniversarea frontală,
Nanei activitate în
Scrierea literei ”n perechi,
mic de mână activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă

observare
sistematică

Resurse probă orală /


scrisă
materiale:
manual,
decupaje din autoevaluare
ziare şi reviste,
alfabetar, sârmă
CLR - scrierea literei n, izolat, în silabe şi moale,
în cuvinte plastilină,
- scrierea propoziţiei, alineatul, Caiet de lucru
1.3 scrierea cu majusculă (Sinapsis),
2.1 -punerea în corespondenţă a silabei Fișe de lucru
2.2 scrise de tipar cu silaba scrisă de
2.3 mână
3.1 Resurse
3.2 Bastonasul obosit,  procedurale:
3.3 De o za s-a sprijinit. conversaţia,
3.4 observaţia
4.1 Este alcatuita dintr-un bastonas mic dirijată,
4.2 cu intorsatura in sus si deschiderea exerciţiul, jocul
spre stanga si o za. didactic,
metoda analitico

MM fonetico –
sintetică

MEM Forme de
organizare a
colectivului:
Mulți ani trăiască(pentru orice individuală,
petrecere) frontală, în grup
https://www.youtube.com/watch?
v=nbPr2ZA5HZw

DP Autocunoaştere şi Simțurile Resurse -observare


stil de viaţă sănătos crearea unor ecusoane personalizate materiale: sistematică
1.1 - crearea unor obiecte simple prin fișe de lucru, - evaluare
Autocunoaştere şi modelaj imagini, orală/evaluare
AVAP atitudine pozitivă (plastilină, lut) sau colaj (reviste, creioane individuală, de
faţă de sine şi faţă ziare, materiale colorate, grup
CLR de ceilalţi . din natură) care să exprime carioca, - portofoliu
(Caracteristici caracteristicile acuarele, hârtie - temă de lucru
personale simple, propriei persoane glasatã, în clasă
puncte tari și limite - prezentarea într-un cadru inedit creponatã, - inter-evaluare
observabile în (podium de jetoane, -auto-evaluare
activitãțile școlare premiere, interviu) a trei aspecte mascote, jucãrii,
și de timp liber plăcute CD-uri audio,
referitoare propria persoană video pentru
- jocuri de continuare a unor fraze, diferite
pentru demonstrații sau
evidenţierea calităţilor: „Eu pot ca suport în
să…”, „Îmi place activitãți
de mine pentru că…”, „Mâncarea
mea preferată Resurse
este…”, „Culoarea mea preferată procedurale:
este…”, „Pe tine Metode:
te apreciez pentru că…”, „Sunt conversaþia
mândru de mine euristicã,
atunci când…” demonstrația
- jocuri de prezentare în perechi, în („Cum sã fii
grupuri mici, în sãnãtos“!)
faţa clasei, a rezultatelor activităţii -explicaþia,
- prezentarea trăsăturilor personale munca
elementare în fişe de lucru independentã, -
studiu de
Poezia : Simturile caz -Povestea lui
https://www.youtube.com/watch? Auraș, jocul de
v=hhRyxAqpR1o rol , jocul
didactic
„Dezvãluie ce
simți!“
„Culoarea
sentimentelor“
„Eu și celãlalt,
Eu și ceilalți”,
„Eu în grupul
meu”., „Cum mã
vãd eu? Cum mã
vãd ceilalți?“,
„Ce ne apropie,
ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii
oamenilor și ai
Prințesei
Igiena”., studii
de caz, povești
terapeutice -
„Prințesa
Igiena“/ metode
activ-
participative ;

Organizare:
activitate
frontală,
individuală , pe
grupe, în echipă
Saptamana : 14. 10- 18. 10. 2019
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
Limba
franceza

CLR 4. Aniversarea - construirea corectă a unor Resurse observare


Nanei enunţuri după imagini materiale: sistematică
1.3 - descoperirea unor cuvinte care să manual,
2.1 înceapă, să conţină sau să se termine decupaje din
2.2 •Sunetul şi literele cu sunetul n ziare şi reviste, probă orală /
2.3 (de tipar şi de scrisă
- asocierea sunetului n cu litera n/N alfabetar, sârmă
3.1 mână): n/N
•Invitaţia: - citirea silabelor şi a cuvintelor moale,
3.2 - asocierea cuvântului scris cu plastilină,
realizarea unei autoevaluare
3.3 invitaţii utilizând imaginea corespunzătoare Caiet de lucru
3.4 desene/simboluri/ - confecţionarea literelor din sârmă, (Sinapsis),
4.1 litere/cuvinte fire de lână, beţişoare, plastilină Fișe de lucru
4.2 •Reguli de vorbire - citirea propoziţiilor enunţiative şi a
eficientă
propoziţiilor interogative
•Scrierea unei Resurse
propoziţii - confecţionarea literelor din sârmă, procedurale:
(punctuaţia,
alineatul, scrierea fire de lână, beţişoare, plastilină conversaţia,
cu majusculă) - colorarea şi decorarea literelor n şi observaţia
Propoziția. Punctul N obţinute din figure tangram dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic,
Activitate transdisciplinară: metoda analitico
MM În vizită – joc de rol –
AVAP
fonetico –
Activitate practică: sintetică
Aniversările noastre în Arborele
clasei
Forme de
Mulți ani trăiască(pentru orice
organizare a
petrecere)
https://www.youtube.com/watch? colectivului:
v=nbPr2ZA5HZw individuală,
frontală, în grup
MEM Compararea şi - compararea unor grupuri de obiecte Resurse - observarea
Saptamana : 21. 10- 25. 10. 2019
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
DP Autocunoaştere şi Evaluare Resurse -observare
stil de viaţă sănătos materiale: sistematică
1.1 crearea unor ecusoane personalizate fișe de lucru, - evaluare
Autocunoaştere şi - crearea unor obiecte simple prin imagini, orală/evaluare
AVAP atitudine pozitivă modelaj creioane individuală, de
faţă de sine şi faţă (plastilină, lut) sau colaj (reviste, colorate, grup
de ceilalţi . ziare, materiale carioca, - portofoliu
(Caracteristici din natură) care să exprime acuarele, hârtie - temă de lucru
personale simple, caracteristicile glasatã, în clasă
puncte tari și propriei persoane creponatã, - inter-evaluare
limite observabile - prezentarea într-un cadru inedit jetoane, -auto-evaluare
în activitãțile (podium de mascote, jucãrii,
școlare și de timp premiere, interviu) a trei aspecte CD-uri audio,
liber plăcute video pentru
referitoare propria persoană diferite
- jocuri de continuare a unor fraze, demonstrații sau
pentru ca suport în
evidenţierea calităţilor: „Eu pot activitãți
să…”, „Îmi place
de mine pentru că…”, „Mâncarea Resurse
mea preferată procedurale:
este…”, „Culoarea mea preferată Metode:
este…”, „Pe tine conversaþia
te apreciez pentru că…”, „Sunt euristicã,
mândru de mine demonstrația
atunci când…” („Cum sã fii
- jocuri de prezentare în perechi, în sãnãtos“!)
grupuri mici, în -explicaþia,
faţa clasei, a rezultatelor activităţii munca
- prezentarea trăsăturilor personale independentã, -
elementare în fişe de lucru studiu de
caz -Povestea lui
Auraș, jocul de
rol , jocul
didactic
„Dezvãluie ce
simți!“
„Culoarea
sentimentelor“
„Eu și celãlalt,
Eu și ceilalți”,
„Eu în grupul
meu”., „Cum mã
vãd eu? Cum mã
vãd ceilalți?“,
„Ce ne apropie,
ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii
oamenilor și ai
Prințesei
Igiena”., studii
de caz, povești
terapeutice -
„Prințesa
Igiena“/ metode
activ-
participative ;
Organizare:
activitate
frontală,
individuală , pe
grupe, în echipă

CLR 6. Recapitulare – - citirea literelor, silabelor, observare


O fetiţă curajoasă cuvintelor de tipar şi de mână Resurse sistematică
1.3 - descrierea ilustraţiilor materiale:
1.4 - completarea silabelor în cuvinte manual,
2.1 reprezentate grafic Caiet de lucru probă orală/
2.2 - scrierea corectă a literelor (Sinapsis), scrisă
2.3 mici şi mari de mână Fișe de lucru
3.1
autoevaluare
3.2
3.3 Resurse
3.4 procedurale:
4.1 conversaţia,
4.2 explicaţia,
demonstraţia,
exersarea,
AVAP exerciţiul, jocul
didactic, metoda
fonetico –
analitico –
sintetică
Forme de
organizare a
MM colectivului:
individuală
MEM • Numere pare, - identificarea numerelor pare/impare Resurse - observarea
1.2 numere impare dintr-un şir dat materiale: sistematică
1.3 - scrierea unui şir de numere Matematică și - probe orale
pare/impare, având date limitele explorarea - probe practice
AVAP intervalului mediului, - autoevaluarea
manual pentru - portofoliul
cls. I, Editura - experimentul
Didactică și - activitatea
Pedagogică practică
S.A.;. Fișe de
lucru, planşe
diverse, magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati pe discipline
Lb.
franceza
Activitati integrate
CLR 6. Recapitulare – - citirea literelor, silabelor, observare
O fetiţă curajoasă cuvintelor de tipar şi de mână Resurse sistematică
1.3 - descrierea ilustraţiilor materiale:
1.4 - completarea silabelor în cuvinte manual,
2.1 reprezentate grafic Caiet de lucru probă orală/
2.2 - scrierea corectă a literelor (Sinapsis), scrisă
2.3 mici şi mari de mână Fișe de lucru
3.1
autoevaluare
3.2
3.3 Resurse
3.4 procedurale:
4.1 conversaţia,
4.2 explicaţia,
demonstraţia,
exersarea,
AVAP exerciţiul, jocul
didactic, metoda
fonetico –
analitico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
MM individuală
Activitati pe discipline
Religie
Activitati integrate
MEM • Recapitulare - exerciţii de scriere, citire, formare a Resurse - observarea
numerelor naturale de la 0 la 31 materiale: sistematică
1.1 - exerciții de comparare şi ordonare a Matematică și - probe orale
1.2 numerelor naturale de la 0 la 31 explorarea - probe practice
1.3 - exerciții de identificare a numerelor mediului, - autoevaluarea
3.1 pare și a numerelor impare manual pentru - portofoliul
3.2 - exerciții de observare a unor cls. I, Editura - experimentul
4.2 regularităţi din mediul apropiat Didactică și - activitatea
- exerciții de identificare a Pedagogică practică
importanţei energiei în viaţa omului S.A.;
AVAP - exerciții de realizare de asociaţii Matematică și
CLR între fenomene şi cauzele posibile explorarea
mediului. Fișe
de lucru, planşe
diverse,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
atlase, mulaje,
culori, coli albe,
coli colorate,
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
AVAP Autoportret -
1.1; Tehnici de lucru: Realizarea de desene în care se Coli de bloc de Observarea
desen, decupare folosesc elemente de limbaj plastic: desen, creioane reacţiilor
1.2; după contur, linia, punctul, forma, culoarea. colorate, cerate, copiilor pe
tăiere, îndoire, radieră, parcursul
2.2; pliere, răsucire, acuarele, guașe activităţilor
lipire, colaj sau tempera,
2.3; hârtie colorată,
. pensulă,
2.4. foarfece, lipici,
etc. Analiza
produselor
obținute, după
CLR criterii date la
începutul
MEM activităților

Activitati integrate
CLR 6. Recapitulare – - citirea literelor, silabelor, observare
O fetiţă curajoasă cuvintelor de tipar şi de mână Resurse sistematică
1.3 - descrierea ilustraţiilor materiale:
1.4 - completarea silabelor în cuvinte manual,
2.1 reprezentate grafic Caiet de lucru probă orală/
2.2 - scrierea corectă a literelor (Sinapsis), scrisă
2.3 mici şi mari de mână Fișe de lucru
3.1
autoevaluare
3.2
3.3 Resurse
3.4 procedurale:
4.1 conversaţia,
4.2 explicaţia,
demonstraţia,
exersarea,
AVAP exerciţiul, jocul
didactic, metoda
fonetico –
analitico –
sintetică

MM
Forme de
organizare a
colectivului:
individuală

MEM • Recapitulare - exerciţii de scriere, citire, formare a Resurse - observarea


numerelor naturale de la 0 la 31 materiale: sistematică
1.1 - exerciții de comparare şi ordonare a Matematică și - probe orale
1.2 numerelor naturale de la 0 la 31 explorarea - probe practice
1.3 - exerciții de identificare a numerelor mediului, - autoevaluarea
3.1 pare și a numerelor impare manual pentru - portofoliul
3.2 - exerciții de observare a unor cls. I, Editura - experimentul
4.2 regularităţi din mediul apropiat Didactică și - activitatea
- exerciții de identificare a Pedagogică practică
AVAP importanţei energiei în viaţa omului S.A.; Fișe de
- exerciții de realizare de asociaţii lucru, planşe
CLR între fenomene şi cauzele posibile diverse,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
atlase, mulaje,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
MM Cântare Cântec: Pisica stă la pândă-
Instrumentală predare a. materiale:
2.1 Ritmul - marcarea structurii ritmice a casetofon, cd-
2.2 Sunete lungi/ cântecului, prin acompaniamentul cu uri, laptop
CLR scurte jucării muzicale (tobiţe, trianglu, b.procedurale:
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) explicația,
sau a percuţiei corporale (bătăi din demonstrația,
palme, bătăi ale degetului în bancă, exercițiul, jocul
cu bătăi pe genunchi) c. forme de
organizare a
Colorarea unor imagini sugerate de colectivului:
cântec frontală,
AVAP individuală,pe
grup, evaluare
orală
Activități pe discipline
Ed. fizică
Activitati pe discipline

Activitati integrate
CLR - asocierea sunetului cu litera Resurse probă orală
7. Evaluare - realizarea corespondenţei dintre materiale:
1.3 sumativă literele de tipar şi cele de mână manual,
2.2 - compunerea cuvintelor folosind Caiet de lucru probă scrisă
3.1 silabele date (Sinapsis),
4.1 - copierea, transcrierea şi dictarea Fișe de lucru autoevaluare
unor litere, silabe, cuvinte
- alcătuirea de propoziţii/ enunţuri, Resurse
integrând cuvinte date procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
munca
MM independentă
AVAP
Forme de
organizare a
colectivului:
individuală

MEM • Evaluare - scrierea şi formarea numerelor Forme de - probă scrisă


naturale de la 0 la 31 organizare a
1.1 - ordonarea şi compararea numerelor colectivului
1.2 naturale de la 0 la 31 - activitate
1.3 - identificarea importanţei surselor de independentă
3.2 energie în viaţa omului
AVAP
Activitati integrate
CLR - asocierea sunetului cu litera Resurse probă orală
7. Evaluare - realizarea corespondenţei dintre materiale:
1.3 sumativă literele de tipar şi cele de mână manual,
2.2 - compunerea cuvintelor folosind Caiet de lucru probă scrisă
3.1 silabele date (Sinapsis),
4.1 - copierea, transcrierea şi dictarea Fișe de lucru autoevaluare
unor litere, silabe, cuvinte
- alcătuirea de propoziţii/ enunţuri, Resurse
integrând cuvinte date procedurale:
MM conversaţia,
AVAP explicaţia,
munca
independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală
CLR 8. Activități de - oferirea de răspunsuri la Resurse
ameliorare/dezvol întrebarea: „Despre ce este vorba... materiale:
1.1 tare Ridichea (în acest fragment de poveste / în manual, caiet,
1.2 uriaşă – lectură
acest text)?” stilou, creioane
2.1 după imagini
- audierea unor poveşti, descrieri, colorate, Caiet
2.2 instrucţiuni şi indicaţii şi de lucru
2.4 manifestarea unor reacţii (Sinapsis),
3.1 corespunzătoare Fișe de lucru
- identificarea personajelor
/personajului unui text audiat
- oferirea unor răspunsuri la întrebări Resurse
MM procedurale:
de genul: „Cine? Ce? Când? Unde?
Cum? De ce?” conversaţia,
- formularea unor întrebări şi explicaţia,
răspunsuri referitoare la conţinutul demonstraţia,
MEM unui mesaj/text audiat exersarea,
- jocuri de rol exerciţiul, jocul
- dialoguri în pereche sau în grupuri didactic
mici pe teme familiare reale sau
imaginate Forme de
- repovestirea clară şi cu intonaţie a organizare a
unui text audiat colectivului:
- discuţii privind comportamentul frontală, în
personajelor echipă, în
- evidenţierea unor modele de perechi,
comportament, formularea unor individuală
judecăţi de valoare faţă de faptele
personajelor
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
- recunoaşterea literelor mari şi mici,
de tipar şi de mână
- citirea pe silabe/integrală a
cuvintelor scrise cu litere de tipar
sau de mână
MM Cântare Cântec: Pisica stă la pândă- a. materiale:
2.1 Instrumentală repetare casetofon, cd-
2.2 Ritmul - marcarea structurii ritmice a uri, laptop
3.1 Sunete lungi/ cântecului, prin acompaniamentul cu b.procedurale:
3.4 scurte jucării muzicale (tobiţe, trianglu, explicația,
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) demonstrația,
sau a percuţiei corporale (bătăi din exercițiul, jocul
palme, bătăi ale degetului în bancă, c. forme de
cu bătăi pe genunchi) organizare a
colectivului:
AVAP frontală,
individuală,pe
grup, evaluare
orală
AVAP Cum ne îmbrăcăm?
Tehnici de lucru: –decorarea unei ii cu linii, puncte, Coli de bloc de Observarea
1.1; desen, decupare forme sau culori desen, creioane reacţiilor
după contur, . Realizarea de desene în care se colorate, cerate, copiilor pe
1.2; tăiere, îndoire, folosesc elemente de limbaj plastic: radieră, parcursul
pliere, răsucire, linia, punctul, forma,culoarea acuarele, guașe activităţilor
2.2; lipire, colaj sau tempera,
hârtie colorată,
2.3; pensulă,
foarfece, lipici,
2.4. etc. Analiza
produselor
MEM obținute, după
criterii date la
începutul
activităților
Unitatea de invatare: Muncim, învățăm, ne jucam

Perioada : 4 saptamani ( IX, X, XI , XII)

Saptamana : 04.11- 08. 11. 2019


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
DP Autocunoaștere Igiena personală . Igiena Resurse - observare
și atitudine școlarului.Igiena sălii de clasa. materiale: sistematică
pozitivã fațã de
1.2 sine și fațã de Igiena locuinței. Igiena acasă. fișe de lucru, - evaluare orală/
ceilalți Igiena - recunoaşterea în imagini a imagini, evaluare
AVAP personalã respectării/încălcării creioane individuală, de
(Norme de igienã regulilor de igienă personală colorate, grup
la școalã și acasã. - desenarea unor personaje care carioca, - portofoliu
Igiena locuinței, a
sãlii de clasã) respectă/ nu acuarele, hârtie - temă de lucru
respectă regulile de igienă personală glasatã, în clasă
- jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla creponatã, - inter-evaluare
dacă nu ar jetoane, -auto-evaluare
exista săpunul?”, „Imaginează-ţi că mascote, jucãrii, -colaj
săpunul ar conduce lumea”, “În CD-uri audio, -afiș
geanta ta descoperi că o video pentru
periuţă de dinţi îţi vorbeşte...” diferite
- rebusuri, concursuri despre reguli demonstrații sau
simple de ca suport în
igienă activitãți
- realizarea unor colaje, desene,
sloganuri/cuvinte cheie care Resurse
ilustrează reguli de igienă procedurale:
- fişe de lucru pentru exersarea Metode:
învăţării regulilor conversaþia
de igienă personală: corespondenţe, euristicã,
asocieri, demonstrația
consecinţe, completare de obiecte („Cum sã fii
care lipsesc, sãnãtos“!)
exprimare de opinii -explicaþia,
- realizarea reclamelor pentru munca
produsele de igienă preferate independentã, -
studiu de
Cantecul : Igiena caz -Povestea lui
https://www.youtube.com/watch? Auraș, jocul de
v=IFz80ErfvgE rol , jocul
didactic
Cantecul : Mâinile ni le spalam „Dezvãluie ce
https://www.youtube.com/watch? simți!“
v=SW3cBk-jvA8 „Culoarea
sentimentelor“
Cantecul : Prietenii „Eu și celãlalt,
https://www.youtube.com/watch? Eu și ceilalți”,
v=I1KwHplNE70 „Eu în grupul
meu”., „Cum mã
vãd eu? Cum mã
vãd ceilalți?“,
„Ce ne apropie,
ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii
oamenilor și ai
Prințesei
Igiena”., studii
de caz, povești
terapeutice -
„Prințesa
Igiena“/ metode
activ-
participative ;

Organizare:
activitate
frontală,
individuală , pe
grupe, în echipă

CLR - descrierea imaginilor Resurse observare


1.3, 1.4, 1. În livadă - selectarea unor cuvinte din materiale: sistematică
2.1,2.2,2.3, enunţuri realizate de elevi manual,
3.1,3.2,4.1,
- delimitarea cuvintelor din decupaje din
4.2  Sunetul şi probă orală/
propoziţii ziare şi reviste,
literele (de scrisă
- despărţirea cuvintelor în silabe alfabetar, sârmă
tipar şi de
- identificarea sunetului e în silabe şi
moale,
MM mână): e/E
cuvinte şi asocierea acestuia cu literaplastilină, figuri autoevaluare
 Dialogul e/E Tangram, Caiet
 Punctuaţia. de lucru
Utilizarea - formularea unor propoziţii alcătuite Fișe de lucru
liniei de dialog din cuvinte care încep cu acelaşi
Pronunţia şi sunet
scrierea corectă a Resurse
- completarea de propoziţii eliptice
cuvintelor care procedurale:
încep cu e şi a - identificarea numărului de silabe conversaţia,
cuvintelor care ale unui cuvânt observaţia
conţin diftongul ea - asocierea scrisului de mână cu cel dirijată,
de tipar exerciţiul, jocul
- formularea şi scrierea unor cuvinte didactic,
care conţin diftongul ea metoda fonetico
- exemplificarea unor cuvinte –
potrivite unor cerinţe date (nume de analitico -
persoane, cu sunetul e în poziţie sintetică
iniţială)
- citirea integrală a cuvintelor Forme de
- exersarea unor dialoguri organizare a
- delimitarea cuvintelor unei colectivului:
propoziţii individuală,
- confecţionarea literelor din sârmă, frontală şi în
fire de lână, beţişoare, plastilină grup

Activitate transdisciplinară:
Interpretarea strofei E, e, e …, din
cântecul …
MEM • Corpul omenesc. - realizarea unor colaje/desene care Resurse - observarea
3.1 Scheletul reprezintă corpul omenesc cu materiale: sistematică
principalele părți componente ale Matematică și - probe orale
scheletului explorarea - probe practice
- recunoaşterea părților componente mediului, - autoevaluarea
ale scheletului şi localizarea acestora manual pentru - portofoliul
AVAP folosind imagini din atlase sau cls. I, Editura - experimentul
mulaje Didactică și - activitatea
Pedagogică practică
S.A.; planşe
diverse,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
atlase, mulaje,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati pe discipline
Lb.
franceza
Activitati integrate
CLR 1. În livadă Resurse observare
1.3, 1.4, Scrierea literei ”e - scrierea literei e/E izolat şi în materiale: sistematică
2.1,2.2,2.3, mic de mână cuvinte manual,
3.1,3.2,4.1, - scrierea unui dialog decupaje din
4.2 E, e, e, placuta vreme e. probă orală/
ziare şi reviste,
Struguri, prune, mere pere, scrisă
AVAP alfabetar, sârmă
Noi avem dupa placere, 
E ,e, e, placuta vreme e. moale,
plastilină, figuri autoevaluare
Tangram, Caiet
MEM Litera "e" mic de mana este alcatuita de lucru
dintr-o bucla mica, aceasta se
continua cu un bastonas cu Fișe de lucru
intorsatura in jos, dreapta.
Resurse
procedurale:
MM conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic,
metoda fonetico

Interpretarea strofei E, e, e …, din analitico -
cântecul … sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală şi în
grup
Activitati pe discipline
Religie
Activitati integrate
MEM Adunarea - adăugarea/extragerea de elemente Resurse - observarea
1.4 numerelor dintr-o mulţime de obiecte, fiecare materiale: sistematică
1.5 naturale de la 0 la operaţie fiind însoţită de numărarea Matematică și - probe orale
1.6 10. Proprietăţile obiectelor explorarea - probe practice
CLR adunării - efectuarea de adunări şi scăderi şi mediului, - autoevaluarea
. verificarea cu obiecte sau prin manual pentru - portofoliul
operaţia inversă cls. I, Editura - experimentul
- evidenţierea proprietăţilor adunării Didactică și - activitatea
(comutativitate, asociativitate, Pedagogică S.A.; practică
element neutru), fără precizarea I,fise de lucru,
terminologiei planşe diverse,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, magneţi,
mental şi în scris, cu şi fără trecere numărătoare,
peste ordin, respectând algoritmul şi riglete, figurine,
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor culori, coli albe,
- adunarea cardinalelor unor mulţimi coli colorate
care au acelaşi număr de elemente Resurse
- evidenţierea mai multor modalităţi procedurale:
de grupare a elementelor unei mulţimi conversaţia,
pentru determinarea cardinalului exerciţiul,
acesteia explicaţia,
- aflarea sumei/diferenţei a două munca
numere mai mici decât 100 independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
AVAP Tehnici de lucru: Casa în care locuiești Coli de bloc de
1.1; desen, decupare Realizarea de desene în care se desen, creioane Observarea
după contur, folosesc elemente de limbaj plastic: colorate, cerate, reacţiilor
1.2; tăiere, îndoire, linia, punctul, forma, culoarea. radieră, copiilor pe
pliere, răsucire, Subiecte acuarele, guașe parcursul
2.2; lipire, colaj sau tempera, activităţilor
hârtie colorată,
2.3; C\ntecul >Familia mea pensulă,
https://www.youtube.com/watch? foarfece, lipici,
2.4. v=l_l73DzfCHw etc.
Analiza
produselor
obținute, după
MEM criterii date la
începutul
activităților

Activitati integrate
CLR - descrierea imaginilor Resurse observare
1.3, 1.4, 1. În livadă - selectarea unor cuvinte din materiale: sistematică
2.1,2.2,2.3,3. enunţuri realizate de elevi manual,
1,3.2,4.1, 4.2 - delimitarea cuvintelor din decupaje din
 Sunetul şi propoziţii ziare şi reviste, probă orală/
literele (de - despărţirea cuvintelor în silabe alfabetar, sârmă scrisă
tipar şi de - identificarea sunetului e în silabe şi
moale,
MM
mână): e/E cuvinte şi asocierea acestuia cu literaplastilină, figuri autoevaluare
 Dialogul e/E Tangram, Caiet
 Punctuaţia. de lucru
Utilizarea - formularea unor propoziţii alcătuite Fișe de lucru
liniei de din cuvinte care încep cu acelaşi
dialog sunet
Pronunţia şi - completarea de propoziţii eliptice Resurse
scrierea corectă a - identificarea numărului de silabe procedurale:
cuvintelor care conversaţia,
ale unui cuvânt
încep cu e şi a observaţia
cuvintelor care - asocierea scrisului de mână cu cel
de tipar dirijată,
conţin diftongul ea
- formularea şi scrierea unor cuvinte exerciţiul, jocul
care conţin diftongul ea didactic,
- exemplificarea unor cuvinte metoda fonetico
potrivite unor cerinţe date (nume de –
persoane, cu sunetul e în poziţie analitico -
iniţială) sintetică
- citirea integrală a cuvintelor
- exersarea unor dialoguri Forme de
- delimitarea cuvintelor unei organizare a
propoziţii colectivului:
- confecţionarea literelor din sârmă, individuală,
frontală şi în
fire de lână, beţişoare, plastilină grup

Activitate transdisciplinară:
Interpretarea strofei E, e, e …, din
cântecul …

MEM Adunarea - adăugarea/extragerea de elemente Resurse - observarea


1.4 numerelor dintr-o mulţime de obiecte, fiecare materiale: sistematică
1.5 naturale de la 0 la operaţie fiind însoţită de numărarea Matematică și - probe orale
1.6 10. Proprietăţile obiectelor explorarea - probe practice
adunării - efectuarea de adunări şi scăderi şi mediului, - autoevaluarea
verificarea cu obiecte sau prin manual pentru - portofoliul
CLR . operaţia inversă cls. I, Editura - experimentul
- evidenţierea proprietăţilor adunării Didactică și - activitatea
(comutativitate, asociativitate, Pedagogică S.A.; practică
element neutru), fără precizarea Fise de lucru,
terminologiei planşe diverse,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, magneţi,
mental şi în scris, cu şi fără trecere numărătoare,
peste ordin, respectând algoritmul şi riglete, figurine,
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor culori, coli albe,
- adunarea cardinalelor unor mulţimi coli colorate
care au acelaşi număr de elemente Resurse
- evidenţierea mai multor modalităţi procedurale:
de grupare a elementelor unei mulţimi conversaţia,
pentru determinarea cardinalului exerciţiul,
acesteia explicaţia,
- aflarea sumei/diferenţei a două munca
numere mai mici decât 100 independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
MM Cântare Cântec: Broscuțele Timbrul
Instrumentală - însuşirea după auz a cântecelor, prin a. materiale: Sunete din
1.4 Jocuri muzicale demonstrarea lor de către cadrul casetofon, cd- mediul
3.3 didactic sau cu ajutorul mijloacelor uri, laptop înconjurător
CLR tehnice, urmată de preluarea intuitivă b. procedurale:
/ receptarea lor de către copii conversația,
-utilizarea unor mariale şi obiecte explicația,
refolosibile pentru confecţionarea demonstrația,
unor jucării muzicale simple exercițiul, jocul
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau c. forme de
nasturi; linguri de lemn decorate de organizare a
copii etc.) colectivului:
MM -Jocuri muzicale frontală,
individuală,pe
grup, evaluare
orală
Activități pe discipline
Ed. fizică
Activitati pe discipline
Activitati integrate
CLR 1. În livadă Resurse observare
Scrierea literei E - scrierea literei e/E izolat şi în materiale: sistematică
1.3, 1.4, mare de mână cuvinte manual,
2.1,2.2,2.3,3. - scrierea unui dialog decupaje din
1,3.2,4.1, 4.2 probă orală/
ziare şi reviste,
Ene, Ema si Emil scrisă
alfabetar, sârmă
Au vazut un crocodil
Fiara ar fugi indata moale,
De n-ar fi de…ciocolata plastilină, figuri autoevaluare
Tangram, Caiet
MM de lucru,
Fișe de lucru

Resurse
procedurale:
conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic,
metoda fonetico

analitico -
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală şi în
grup
CLR 2. La fermă - alcătuirea unor enunţuri cu accent Resurse observare
1.3, pe pronunţia corectă, clară materiale: sistematică
1.4 - identificarea sunetului r în silabe şi manual,
2.1  Sunetul şi în cuvinte decupaje din probă orală/
2.2 literele (de tipar - frământări de limbă
2.3 ziare şi reviste, scrisă
şi de mână): r/R - asocierea sunetului r cu litera r/R alfabetar, sârmă
3.1
3.2  Dialogul: - identificarea poziţiei literei în moale, autoevaluare
4.1 oferirea de scrierea unui cuvânt plastilină,
informaţii - completarea de propoziţii eliptice diferite
despre mediul - formarea de cuvinte utilizând litere instrumente de
social şi natural date (cu support imagistic) scris, figuri
MEM apropiat - scrierea unor cuvinte cu ajutorul Tangram,
Citirea/scrierea alfabetarului Caiet de lucru
MM
unui dialog - citirea silabelor, cuvintelor, Fișe de lucru
propoziţiilor Resurse
- citirea în dialog procedurale:
- citirea selectivă conversaţia,
observaţia
- delimitarea în scris a cuvintelor dirijată,
unei propoziţii exerciţiul, jocul
- asocierea corectă imagine – didactic,
cuvânt metoda analitico
- citirea/scrierea unui dialog –
- confecţionarea literelor din sârmă, fonetico –
fire de lână, beţişoare, plastilină sintetică

Activitate practică:
Litera R prin tehnica Tangram Forme de
Joc de pronunţie: organizare a
Rică nu ştia să zică, de Mălina colectivului:
Cajal individuală,
frontală, în grup
Joc
Careul cuvintelor
Cantecul : Am la țară la bunici
https://www.youtube.com/watch?
v=kzEcytyY2v0
MEM Adunarea - adăugarea/extragerea de elemente Resurse - observarea
1.4 numerelor dintr-o mulţime de obiecte, fiecare materiale: sistematică
1.5 naturale de la 0 la operaţie fiind însoţită de numărarea Matematică și - probe orale
1.6 10. Proprietăţile obiectelor explorarea - probe practice
adunării - efectuarea de adunări şi scăderi şi mediului, - autoevaluarea
CLR . verificarea cu obiecte sau prin manual pentru - portofoliul
operaţia inversă cls. I, Editura - experimentul
- evidenţierea proprietăţilor adunării Didactică și - activitatea
(comutativitate, asociativitate, Pedagogică S.A.; practică
element neutru), fără precizarea fise de lucru,
terminologiei planşe diverse,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, magneţi,
mental şi în scris, cu şi fără trecere numărătoare,
peste ordin, respectând algoritmul şi riglete, figurine,
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor culori, coli albe,
- adunarea cardinalelor unor mulţimi coli colorate
care au acelaşi număr de elemente Resurse
- evidenţierea mai multor modalităţi procedurale:
de grupare a elementelor unei mulţimi conversaţia,
pentru determinarea cardinalului exerciţiul,
acesteia explicaţia,
- aflarea sumei/diferenţei a două munca
numere mai mici decât 100 independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati integrate
CLR 2. La fermă - scrierea literei r/R; cuvinte, Resurse observare
Scrierea literei ”r Propoziţii materiale: sistematică
1.3, mic de mână -scrierea unui dialog manual,
1.4 - delimitarea în scris a cuvintelor unei decupaje din probă orală/
2.1 propoziţii
2.2 ziare şi reviste, scrisă
2.3 Noduletu-am desenat alfabetar, sârmă
3.1 Zaua mica l-a urmat moale, autoevaluare
3.2 Straduindu-ne un pic plastilină,
4.1 O sa-l scriem pe "r" mic. diferite
instrumente de
MEM Litera "r" mic de mana este formata scris, figuri
dintr-o linioara mica oblica (aceasta Tangram,
porneste din stanga linioarei oblice a Caiet de lucru
caietului ), un nodulet si o za.
Fișe de lucru
Noduletul este suprarand.

Resurse
procedurale:
conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
MM didactic,
metoda analitico
Cantecul : Am la țară la bunici –
https://www.youtube.com/watch? fonetico –
v=kzEcytyY2v0 sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
CLR 2. La fermă - alcătuirea unor enunţuri cu accent Resurse observare
1.3, pe pronunţia corectă, clară materiale: sistematică
1.4 - identificarea sunetului r în silabe şi manual,
2.1  Sunetul şi în cuvinte decupaje din probă orală/
2.2 literele (de tipar - frământări de limbă
2.3 ziare şi reviste, scrisă
3.1 şi de mână): r/R - asocierea sunetului r cu litera r/R alfabetar, sârmă
3.2  Dialogul: - identificarea poziţiei literei în moale, autoevaluare
4.1 oferirea de scrierea unui cuvânt plastilină,
informaţii - completarea de propoziţii eliptice diferite
despre mediul - formarea de cuvinte utilizând litere instrumente de
MEM social şi natural date (cu support imagistic) scris, figuri
apropiat - scrierea unor cuvinte cu ajutorul Tangram,
MM Citirea/scrierea alfabetarului Caiet de lucru,
unui dialog - citirea silabelor, cuvintelor, Fișe de lucru
propoziţiilor Resurse
- citirea în dialog procedurale:
- citirea selectivă conversaţia,
observaţia
- delimitarea în scris a cuvintelor dirijată,
unei propoziţii exerciţiul, jocul
- asocierea corectă imagine – didactic,
cuvânt metoda analitico
- citirea/scrierea unui dialog –
- confecţionarea literelor din sârmă, fonetico –
fire de lână, beţişoare, plastilină sintetică

Activitate practică:
Litera R prin tehnica Tangram Forme de
organizare a
Joc de pronunţie: colectivului:
Rică nu ştia să zică, de Mălina individuală,
Cajal frontală, în grup
Joc
Careul cuvintelor
Cantecul : Am la țară la bunici
https://www.youtube.com/watch?
v=kzEcytyY2v0
MM Cântare Cântec: Broscuțele a. materiale: Timbrul
1.2 Instrumentală - însuşirea după auz a cântecelor, prin casetofon, cd- Sunete din
2.1 Jocuri muzicale demonstrarea lor de către cadrul uri, laptop mediul
2.2 didactic sau cu ajutorul mijloacelor b. procedurale: înconjurător
3.1 tehnice, urmată de preluarea intuitivă conversația,
3.4 / receptarea lor de către copii explicația,
-utilizarea unor mariale şi obiecte demonstrația,
refolosibile pentru confecţionarea exercițiul, jocul
unor jucării muzicale simple c. forme de
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau organizare a
nasturi; linguri de lemn decorate de colectivului:
MM copii etc.) frontală,
-Jocuri muzicale individuală,pe
MEM grup, evaluare
orală
AVAP Exersarea tehnicilor învățate în
1.1; Produse ale clasa pregătitoare -decupare după
1.2; activității: Analiza
contur, tăiere, îndoire, pliere,
2.2; decorații, produselor
răsucire, lipire – Frizuri
2.3; compoziții, jucării obținute, după
2.4. amuzante criterii date
CLR
Realizarea unei expoziții cu
lucrările copiilor
Saptamana : 11. 11- 15 .11. 2019
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
DP Autocunoaște Prințesa igiena te sfătuiește…Cum să Resurse - observare
1.2 re și atitudine fii sănătos, Învață să fii sănătos materiale: sistematică
pozitivã fațã
de sine și fațã - recunoaşterea în imagini a fișe de lucru, - evaluare orală/
de ceilalți respectării/încălcării imagini, evaluare
CLR Igiena regulilor de igienă personală creioane individuală, de
personalã - desenarea unor personaje care colorate, grup
(Norme de respectă/ nu carioca, - portofoliu
igienã la școalã
AVAP și acasã. Igiena respectă regulile de igienă personală acuarele, hârtie - temă de lucru
locuinței, a sãlii - jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă glasatã, în clasă
de clasã) nu ar creponatã, - inter-evaluare
exista săpunul?”, „Imaginează-ţi că jetoane, -auto-evaluare
săpunul ar conduce lumea”, “În geanta mascote, jucãrii, -colaj
ta descoperi că o CD-uri audio, -afiș
periuţă de dinţi îţi vorbeşte...” video pentru
- rebusuri, concursuri despre reguli diferite
simple de demonstrații sau
igienă ca suport în
- realizarea unor colaje, desene, activitãți
sloganuri/cuvinte cheie care ilustrează
reguli de igienă Resurse
- fişe de lucru pentru exersarea învăţării procedurale:
regulilor Metode:
de igienă personală: corespondenţe, conversaþia
asocieri, euristicã,
consecinţe, completare de obiecte care demonstrația
lipsesc, („Cum sã fii
exprimare de opinii sãnãtos“!)
- realizarea reclamelor pentru produsele -explicaþia,
de igienă preferate munca
independentã, -
studiu de
Cantecul : Igiena caz -Povestea lui
https://www.youtube.com/watch? Auraș, jocul de
v=IFz80ErfvgE rol , jocul
didactic
Cantecul : Mâinile ni le spalam „Dezvãluie ce
https://www.youtube.com/watch? simți!“
v=SW3cBk-jvA8 „Culoarea
sentimentelor“
Cantecul : Prietenii „Eu și celãlalt,
https://www.youtube.com/watch? Eu și ceilalți”,
v=I1KwHplNE70 „Eu în grupul
meu”., „Cum mã
vãd eu? Cum mã
vãd ceilalți?“,
„Ce ne apropie,
ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii
oamenilor și ai
Prințesei
Igiena”., studii
de caz, povești
terapeutice -
„Prințesa
Igiena“/ metode
activ-
participative ;

Organizare:
activitate
frontală,
individuală , pe
grupe, în echipă

CLR 2. La fermă - scrierea literei r/R; cuvinte, Resurse observare


Scrierea literei Propoziţii materiale: sistematică
1.3, ”R” mare de -scrierea unui dialog manual,
1.4 mână - delimitarea în scris a cuvintelor unei decupaje din probă orală/
2.1 propoziţii
2.2 ziare şi reviste, scrisă
Daca vrei sa-i scrii lui Rila
2.3 Iepurasul din poveste,  alfabetar, sârmă
3.1 Ai nevoie de "R" mare. moale, autoevaluare
3.2 Nu e greu, te rog, priveste! plastilină,
4.1 diferite
Este alcatuita dintr-un bastonas mare cu instrumente de
MEM
intorsatura in jos si spre stanga, o scris, figuri
"semispirala" , un nodulet si o za mic Tangram,
Caiet de lucru,
Fișe de lucru

Cantecul : Resurse
Am la țară procedurale:
la bunici conversaţia,
observaţia
dirijată,
https://www.youtube.com/watch? exerciţiul, jocul
MM v=kzEcytyY2v0 didactic,
metoda analitico

fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
MEM Scăderea - adăugarea/extragerea de elemente Resurse - observarea
1.4 numerelor dintr-o mulţime de obiecte, fiecare materiale: sistematică
1.5 naturale până la operaţie fiind însoţită de numărarea Matematică și - probe orale
1.6 10 obiectelor explorarea - probe practice
- adăugarea/extragerea de elemente mediului, - autoevaluarea
CLR dintr-o mulţime dată, pentru a obţine manual pentru - portofoliul
mulţimi „cu tot atâtea elemente” cls. I, Editura - experimentul
AVAP - efectuarea de adunări şi scăderi şi Didactică și - activitatea
verificarea cu obiecte sau prin operaţia Pedagogică S.A, practică
inversă fise de lucru,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, planşe diverse,
mental şi în scris, cu şi fără trecere peste magneţi,
ordin, respectând algoritmul şi aşezarea numărătoare,
corectă a unităţilor şi zecilor riglete, figurine,
- jocuri de extragere repetată a unui culori, coli albe,
anumit număr de elemente dintr-o coli colorate
mulţime dată (ex.: „De câte ori pot Resurse
extrage câte 3 bile dintr-un grup de 9 procedurale:
bile”; „Un băieţel împarte în mod egal conversaţia,
10 bomboane celor 5 colegi ai săi. Câte exerciţiul,
bomboane primeşte fiecare coleg?”) explicaţia,
- rezolvarea unor situaţii practice de munca
aflare a unei sume/diferenţe de termeni independentă,
egali (ex.: „4 fraţi primesc câte 2 mere. învăţarea prin
Câte mere au primit fraţii?”) descoperire,
- aflarea sumei/diferenţei a două numere problematizarea,
mai mici decât 100 demonstraţia,
- compararea a două sume, două jocul didactic
diferenţe sau a unei sume cu o diferenţă Forme de
sau cu un număr (ex., 24 + 13 ꞊ 45 – 40 organizare a
sau 99 ꞊ 34 – 30 etc.) colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati pe discipline
Lb.
franceză
Activitati integrate
CLR 3. La moară - identificarea sunetului o în silabe şi Resurse observare
 Sunetul şi în cuvinte materiale: sistematică
1.3 literele (de - exemplificarea unor cuvinte care manual,
1.4 tipar şi de conţin litera o decupaje din
1.5 - asocierea sunetului o cu litera ziare şi reviste, probă orală/
mână): o/O
2.1 o/O alfabetar, sârmă scrisă
 Propoziţia:
2.2 utilizarea - citirea silabelor, cuvintelor, moale,
3.1 cuvintelor noi propoziţiilor plastilină, autoevaluare
3.2 în contexte - scrierea literei o/O izolat ori în Caiet de lucru
4.1 adecvate cuvinte şi în propoziţii Fișe de lucru
4.3 Scrierea - scrierea după dictare a unor
funcţională– cuvinte şi propoziţii scurte
copierea, - completarea de cuvinte, propoziţii Resurse
MM transcrierea unui procedurale:
eliptice
dialog conversaţia,
- asocierea cuvântului cu numărul
AVAP observaţia
potrivit de silabe
- scrierea unor cuvinte cu ajutorul dirijată,
alfabetarului exerciţiul, jocul
- citirea silabelor, cuvintelor, didactic, metoda
propoziţiilor analitico –
- citirea în dialog fonetico –
- citirea selectivă sintetică
- delimitarea în scris a cuvintelor
dintr-o propoziţie Forme de
- ordonarea silabelor pentru organizare a
obţinerea unui cuvânt colectivului:
- realizarea acordului substantive – frontală, în
adjective (fără terminologie) echipă,
- confecţionarea literelor din sârmă, individuală
fire de lână, beţişoare, plastilină

Activitate practică:
- litera O cu pensula, creta, carioca
pe diferite suporturi de lucru
- utilizarea computerului pentru
scrierea literelor o şi O
Activitate transdisciplinară:
Orarul clasei

Joc:
Rebus

Cantecul : La moară

https://www.youtube.com/watch?
v=EDTid4YS-ao
Activitati pe discipline
Religie
Activitati integrate
MEM Scăderea - adăugarea/extragerea de elemente Resurse - observarea
1.4 numerelor dintr-o mulţime de obiecte, fiecare materiale: sistematică
1.5 naturale până la operaţie fiind însoţită de numărarea Matematică și - probe orale
1.6 10 obiectelor explorarea - probe practice
- adăugarea/extragerea de elemente mediului, - autoevaluarea
CLR dintr-o mulţime dată, pentru a obţine manual pentru - portofoliul
mulţimi „cu tot atâtea elemente” cls. I, Editura - experimentul
AVAP - efectuarea de adunări şi scăderi şi Didactică și - activitatea
verificarea cu obiecte sau prin Pedagogică practică
operaţia inversă S.A.; fise de
- rezolvarea de adunări şi scăderi, lucru, planşe
mental şi în scris, cu şi fără trecere diverse, tablă
peste ordin, respectând algoritmul şi numărătoare,
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor riglete, figurine,
- jocuri de extragere repetată a unui culori, coli albe,
anumit număr de elemente dintr-o coli colorate
mulţime dată (ex.: „De câte ori pot Resurse
extrage câte 3 bile dintr-un grup de 9 procedurale:
bile”; „Un băieţel împarte în mod conversaţia,
egal 10 bomboane celor 5 colegi ai exerciţiul,
săi. Câte bomboane primeşte fiecare explicaţia,
coleg?”) munca
- rezolvarea unor situaţii practice de independentă,
aflare a unei sume/diferenţe de învăţarea prin
termeni egali (ex.: „4 fraţi primesc descoperire,
câte 2 mere. Câte mere au primit problematizarea,
fraţii?”) demonstraţia,
- aflarea sumei/diferenţei a două jocul didactic
numere mai mici decât 100 Forme de
- compararea a două sume, două organizare a
diferenţe sau a unei sume cu o colectivului:
diferenţă sau cu un număr (ex., 24 + activitate
13 ꞊ 45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30 etc.) frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
AVAP De ce crezi că zăpada este albă? Coli de bloc de
1.3; Elemente de Subiecte propuse: Cu mănuși și desen, creioane
limbaj plastic: căciulă, Ninge! colorate, cerate, Observarea
2.2; linia, punctul, radieră, reacţiilor
culoarea, forme Folosirea elementelor de limbaj acuarele, guașe copiilor pe
2.3; regulate plastic: linia, punctul, culoarea, sau tempera, parcursul
forma. Realizarea unei rame foto sau hârtie colorată, activităţilor.
2.5; a unei coronițe decor pentru ferestre, pensulă, burete,
folosind tiparul dat al unei mănuși foarfece, lipici,
2.6. materiale
reciclabile – Analiza
Interpretarea unui cantec de tuburi de hârtie produselor
MEM iarnă igienică, ziare obținute, după
etc. criterii date la
CLR începutul
activităților

Activitati integrate
CLR 3. La moară - scrierea literei o / izolat ori Resurse observare
în cuvinte şi în propoziţii materiale: sistematică
1.3 - scrierea după dictare a unor manual,
1.4 Scrierea literei ”o cuvinte şi propoziţii scurte
decupaje din
1.5 mic de mână probă orală/
Un bastonas de-as avea ziare şi reviste,
2.1 alfabetar, sârmă scrisă
Cu "a" mic m-ati confunda
2.2 Eu sunt oul cel vestit moale,
3.1 La care Zdreant-a poftit plastilină, autoevaluare
3.2 Si a ramas pacalit. Caiet de lucru
4.1 De l-ai scris pe "a" frumos, Fișe de lucru
4.3 Nici eu n-oi fi mai prejos.

Resurse
procedurale:
MM conversaţia,
AVAP
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
Cantecul : La moară didactic, metoda
analitico –
https://www.youtube.com/wat fonetico –
ch?v=EDTid4YS-ao sintetică
Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă,
individuală

MEM Scăderea - adăugarea/extragerea de elemente Resurse - observarea


1.4 numerelor dintr-o mulţime de obiecte, fiecare materiale: sistematică
1.5 naturale până la operaţie fiind însoţită de numărarea Matematică și - probe orale
1.6 10 obiectelor explorarea - probe practice
CLR - adăugarea/extragerea de elemente mediului, - autoevaluarea
dintr-o mulţime dată, pentru a obţine manual pentru - portofoliul
AVAP mulţimi „cu tot atâtea elemente” cls. I, Editura - experimentul
- efectuarea de adunări şi scăderi şi Didactică și - activitatea
verificarea cu obiecte sau prin Pedagogică practică
operaţia inversă S.A.; fise de
- rezolvarea de adunări şi scăderi, lucru, planşe
mental şi în scris, cu şi fără trecere diverse,
peste ordin, respectând algoritmul şi magneţi,
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor numărătoare,
- jocuri de extragere repetată a unui riglete, figurine,
anumit număr de elemente dintr-o culori, coli albe,
mulţime dată (ex.: „De câte ori pot coli colorate
extrage câte 3 bile dintr-un grup de 9 Resurse
bile”; „Un băieţel împarte în mod procedurale:
egal 10 bomboane celor 5 colegi ai conversaţia,
săi. Câte bomboane primeşte fiecare exerciţiul,
coleg?”) explicaţia,
- rezolvarea unor situaţii practice de munca
aflare a unei sume/diferenţe de independentă,
termeni egali (ex.: „4 fraţi primesc învăţarea prin
câte 2 mere. Câte mere au primit descoperire,
fraţii?”) problematizarea,
- aflarea sumei/diferenţei a două demonstraţia,
numere mai mici decât 100 jocul didactic
- compararea a două sume, două Forme de
diferenţe sau a unei sume cu o organizare a
diferenţă sau cu un număr (ex., 24 + colectivului:
13 ꞊ 45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30 etc.) activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
MM Cântare a. materiale:
instrumentală - însuşirea după auz a cântecelor, prin casetofon, cd-
1.4 demonstrarea lor de către cadrul uri, laptop
3.3 1.Recapitulare didactic sau cu ajutorul mijloacelor b. procedurale:
2.Evaluare tehnice, urmată de preluarea conversația,
CLR intuitivă / receptarea lor de către explicația,
copii demonstrația,
- acompanierea cântecelor cu jucării exercițiul, jocul
AVAP muzicale de tipul: linguri de lemn c. forme de
decorate în prealabil de către copii, organizare a
pahare de sticlă şi plastic cu diferite colectivului:
tipuri de boabe, cutii din lemn/ frontală,
plastic/ metal cu individuală,pe
grup, evaluare
orală
Activități pe discipline
Ed. fizică
Activitati integrate
CLR 3. La moară - identificarea sunetului o în silabe şi Resurse observare
 Sunetul şi în cuvinte materiale: sistematică
1.3 literele (de - exemplificarea unor cuvinte care manual,
1.4 tipar şi de conţin litera o decupaje din
1.5 mână): o/O - asocierea sunetului o cu litera ziare şi reviste, probă orală/
2.1 o/O alfabetar, sârmă scrisă
 Propoziţia:
2.2 utilizarea - citirea silabelor, cuvintelor, moale,
3.1 cuvintelor noi propoziţiilor plastilină,
3.2 autoevaluare
în contexte - scrierea literei o/O izolat ori în Caiet de lucru
4.1 adecvate cuvinte şi în propoziţii Fișe de lucru
4.3 Scrierea - scrierea după dictare a unor
funcţională– cuvinte şi propoziţii scurte
copierea, - completarea de cuvinte, propoziţii Resurse
transcrierea unui eliptice procedurale:
MM dialog conversaţia,
AVAP - asocierea cuvântului cu numărul
potrivit de silabe observaţia
- scrierea unor cuvinte cu ajutorul dirijată,
alfabetarului exerciţiul, jocul
- citirea silabelor, cuvintelor, didactic, metoda
propoziţiilor analitico –
- citirea în dialog fonetico –
- citirea selectivă sintetică
- delimitarea în scris a cuvintelor
dintr-o propoziţie Forme de
- ordonarea silabelor pentru organizare a
obţinerea unui cuvânt
- realizarea acordului substantive – colectivului:
adjective (fără terminologie) frontală, în
- confecţionarea literelor din sârmă, echipă,
fire de lână, beţişoare, plastilină individuală

Activitate practică:
- litera O cu pensula, creta, carioca
pe diferite suporturi de lucru
- utilizarea computerului pentru
scrierea literelor o şi O

Activitate transdisciplinară:
Orarul clasei

Joc:
Rebus

Cantecul : La moară

https://www.youtube.com/watch?
v=EDTid4YS-ao
CLR 3. La moară Resurse observare
- scrierea literei o / O izolat ori în materiale: sistematică
1.3 cuvinte şi în propoziţii manual,
1.4 Scrierea literei ”O” - scrierea după dictare a unor cuvinte
decupaje din
1.5 mare de mână şi propoziţii scurte probă orală/
ziare şi reviste,
2.1 alfabetar, sârmă scrisă
- confecţionarea literelor din sârmă,
2.2 fire de lână, beţişoare, plastilină moale,
3.1 plastilină,
3.2 Onu, Oana si Olguta  Caiet de lucru
4.1 O ajuta pe maicuta Fișe de lucru autoevaluare
Sa roseasca ouale
4.3
Ca vin sarbatorile.
Resurse
procedurale:
MM conversaţia,
AVAP observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic, metoda
analitico –
fonetico –
sintetică

Cantecul : La moară Forme de


organizare a
https://www.youtube.com/wat
ch?v=EDTid4YS-ao colectivului:
frontală, în
echipă,
individuală
MEM Aflarea - aflarea unui termen necunoscut, Resurse - observarea
1.6 numărului folosind metoda balanţei materiale: sistematică
necunoscut Matematică și - probe orale
AVAP explorarea - probe practice
mediului, - autoevaluarea
manual pentru - portofoliul
cls. I, Editura - experimentul
Didactică și - activitatea
Pedagogică S.A.; practică
fise de lucru,
planşe diverse,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati integrate
CLR 4. Camera mea - identificarea sunetului c în silabe şi Resurse
1.3 cuvinte materiale: observare
1.4 - exemplificarea unor cuvinte ce manual, sistematică
2.1  Sunetul şi conţin sunetul c decupaje din
2.2 literele (de - asocierea sunetului c cu litera ziare şi reviste,
3.1 tipar şi de probă orală/
c/C alfabetar, sârmă
3.2 mână): c/C scrisă
- citirea silabelor, cuvintelor, moale,
4.1  Dialogul: propoziţiilor plastilină, figuri
4.2 oferirea unor - scrierea literei c/C izolat, în Tangram, autoevaluare
informaţii cuvinte, în propoziţii Caiet de lucru
DP despre igiena - scrierea după dictare a unor Fișe de lucru
personală cuvinte şi propoziţii scurte
 Descrierea - scrierea unui dialog din două
unui obiect replici Resurse
Cuvinte cu formă - formularea de propoziţii cu procedurale:
identică și înțeles sensurile diferite ale unui cuvânt conversaţia,
diferit observaţia
- asocierea de silabe pentru a
obţine un cuvânt dirijată,
- ordonarea cuvintelor unei exerciţiul, jocul
MM didactic,
propoziţii
- asocierea unei însuşiri potrivite metoda fonetico
unui obiect –
- completarea cuvintelor cu silabe analitico -
potrivite sintetică

Activitate practică: Forme de


Obţinerea literei C prin tehnica organizare a
Tangram colectivului:
individuală,
Joc: frontală şi în
Cuvinte ascunse într-un cuvânt grup

Discuții despre păstrarea ordinii în


cameră
Colorarea unei imagini ce
reprezintă o cameră – Anexa 1
CLR 4. Camera mea Resurse
1.3 Scrierea literei ”c - scrierea literei c/C izolat, în materiale: observare
1.4 mic de mână cuvinte, în propoziţii manual, sistematică
2.1 - scrierea după dictare a unor decupaje din
2.2 cuvinte şi propoziţii scurte ziare şi reviste,
3.1 probă orală/
- scrierea unui dialog din două alfabetar, sârmă
3.2 scrisă
replici moale,
4.1 plastilină, figuri
4.2 Din colac am rupt putin Tangram, autoevaluare
Si-o codita ii anin Caiet de lucru
DP Din colac va dau si voua,
Fișe de lucru
Iar eu scriu litera noua.

Resurse
procedurale:
conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
MM didactic,
metoda fonetico

analitico -
sintetică
Discuții despre igienă
Cântecul Prietenii
https://www.youtube.com/wat
Forme de
ch?v=I1KwHplNE70
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală şi în
grup
MM Cântare a. materiale:
1.1 instrumentală - însuşirea după auz a cântecelor, prin casetofon, cd-
2.1 demonstrarea lor de către cadrul uri, laptop
1.Recapitulare didactic sau cu ajutorul mijloacelor b. procedurale:
2.Evaluare tehnice, urmată de preluarea conversația,
intuitivă / receptarea lor de către explicația,
copii demonstrația,
CLR - acompanierea cântecelor cu jucării exercițiul, jocul
muzicale de tipul: linguri de lemn c. forme de
decorate în prealabil de către copii, organizare a
pahare de sticlă şi plastic cu diferite colectivului:
tipuri de boabe, cutii din lemn/ frontală,
AVAP plastic/ metal cu individuală,pe
grup, evaluare
orală
AVAP Decorarea de căciuli cu puncte, linii Coli de bloc de
Elemente de și forme desen, creioane Observarea
1.3; limbaj plastic: colorate, cerate, comportamentu
linia, punctul, radieră, lui participativ
2.2; culoarea, forme acuarele, guașe
regulate sau tempera, Analiza
2.3; hârtie colorată, produselor
pensulă, burete, obținute, după
2.5; foarfece, lipici, criterii date
materiale
2.6. reciclabile- Completarea
capace de plastic fișei Două stele
etc. și-o dorință de
la pag. 22, din
MM caietul elevului

Saptamana : 18. 11 – 22. 11. 2019


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
DP Autocunoaștere Povești de sănătate….Campionii Resurse - observare
1.2 și atitudine sănătății materiale: sistematică
pozitivã fațã de
sine și fațã de - recunoaşterea în imagini a fișe de lucru, - evaluare orală/
ceilalți Igiena respectării/încălcării imagini, evaluare
AVAP personalã regulilor de igienă personală creioane individuală, de
(Norme de igienã - desenarea unor personaje care colorate, grup
CLR la școalã și acasã. respectă/ nu carioca, - portofoliu
Igiena locuinței, a
sãlii de clasã) respectă regulile de igienă personală acuarele, hârtie - temă de lucru
- jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla glasatã, în clasă
dacă nu ar creponatã, - inter-evaluare
exista săpunul?”, „Imaginează-ţi că jetoane, -auto-evaluare
săpunul ar conduce lumea”, “În mascote, jucãrii, -colaj
geanta ta descoperi că o CD-uri audio, -afiș
periuţă de dinţi îţi vorbeşte...” video pentru
- rebusuri, concursuri despre reguli diferite
simple de demonstrații sau
igienă ca suport în
- realizarea unor colaje, desene, activitãți
sloganuri/cuvinte cheie care
ilustrează reguli de igienă Resurse
- fişe de lucru pentru exersarea procedurale:
învăţării regulilor Metode:
de igienă personală: corespondenţe, conversaþia
asocieri, euristicã,
consecinţe, completare de obiecte demonstrația
care lipsesc, („Cum sã fii
exprimare de opinii sãnãtos“!)
- realizarea reclamelor pentru -explicaþia,
produsele de igienă preferate munca
independentã, -
studiu de
caz -Povestea lui
Auraș, jocul de
Cântecul Am două mânuțe rol , jocul
https://www.youtube.com/watch? didactic
v=PvAT4gRA2_I „Dezvãluie ce
simți!“
„Culoarea
sentimentelor“
„Eu și celãlalt,
Eu și ceilalți”,
„Eu în grupul
meu”., „Cum mã
vãd eu? Cum mã
vãd ceilalți?“,
„Ce ne apropie,
ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii
oamenilor și ai
Prințesei
Igiena”., studii
de caz, povești
terapeutice -
„Prințesa
Igiena“/ metode
activ-
participative ;

Organizare:
activitate
frontală,
individuală , pe
grupe, în echipă

CLR 4. Camera mea - identificarea sunetului c în silabe şi Resurse


1.3 cuvinte materiale: observare
1.4 - exemplificarea unor cuvinte ce manual, sistematică
2.1  Sunetul şi conţin sunetul c decupaje din
2.2 literele (de - asocierea sunetului c cu litera ziare şi reviste,
3.1 tipar şi de probă orală/
c/C alfabetar, sârmă
3.2 mână): c/C scrisă
- citirea silabelor, cuvintelor, moale,
4.1  Dialogul: propoziţiilor plastilină, figuri
4.2 oferirea unor - scrierea literei c/C izolat, în Tangram, autoevaluare
informaţii cuvinte, în propoziţii Caiet de lucru
DP despre igiena - scrierea după dictare a unor Fișe de lucru
personală cuvinte şi propoziţii scurte
 Descrierea unui
obiect - scrierea unui dialog din două Resurse
Cuvinte cu formă replici procedurale:
identică și înțeles - formularea de propoziţii cu conversaţia,
diferit sensurile diferite ale unui cuvânt observaţia
- asocierea de silabe pentru a dirijată,
obţine un cuvânt exerciţiul, jocul
MM - ordonarea cuvintelor unei didactic,
propoziţii metoda fonetico
- asocierea unei însuşiri potrivite –
unui obiect analitico -
- completarea cuvintelor cu silabe sintetică
potrivite

Activitate practică: Forme de


Obţinerea literei C prin tehnica organizare a
Tangram colectivului:
individuală,
Joc: frontală şi în
Cuvinte ascunse într-un cuvânt grup

Discuții despre igienă


Cântecul Prietenii
https://www.youtube.com/watch?
v=I1KwHplNE70
MEM Aflarea numărului - aflarea unui termen necunoscut, Resurse - observarea
1.6 necunoscut folosind metoda balanţei materiale: sistematică
Matematică și - probe orale
AVAP explorarea - probe practice
mediului, - autoevaluarea
manual pentru - portofoliul
cls. I, Editura - experimentul
Didactică și - activitatea
Pedagogică S.A.; practică
fise de lucru,
planşe diverse,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati pe discipline
Lb.
franceză
Activitati integrate
CLR 4. Camera mea Resurse
1.3 Scrierea literei - scrierea literei / C izolat, în cuvinte, materiale: observare
1.4 ”C”mare de mână în propoziţii manual, sistematică
2.1 - scrierea după dictare a unor cuvinte
decupaje din
şi propoziţii scurte
2.2 ziare şi reviste,
- scrierea unui dialog din două probă orală/
3.1 replici alfabetar, sârmă
3.2 scrisă
moale,
4.1 Cu "E" mare seman bine plastilină, figuri
4.2 Poate vedea orisicine. Tangram, autoevaluare
Zice Cora catre mine: Caiet de lucru
DP -"E mai simplu, stiu precis!
Fișe de lucru
Chiar azi numele mi-am scris"

Resurse
procedurale:
conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
MM didactic,
metoda fonetico

analitico -
Discuții despre igienă
sintetică
Cântecul Prietenii
https://www.youtube.com/watch?
v=I1KwHplNE70
Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală şi în
grup
Activitati pe discipline
Religie
Activitati integrate
MEM • Probleme care - transformarea unei probleme Resurse - observarea
se rezolvă printr- rezolvate prin schimbarea numerelor/ materiale: sistematică
1.6 o operaţie întrebării, prin înlocuirea cuvintelor Matematică și - probe orale
5.2 care sugerează operaţia explorarea - probe practice
- crearea unor probleme simple după mediului, - autoevaluarea
imagini/desene/scheme date manual pentru - portofoliul
- formularea şi rezolvarea unor cls. I, Editura - experimentul
probleme pornind de la o tematică Didactică și - activitatea
AVAP dată/de la numere date, de la imagini Pedagogică practică
CLR - modificarea unei probleme fără ca S.A.; fise de
tipul de problemă să se schimbe lucru, planşe
- transformarea problemelor de diverse, tablă
adunare în probleme de scădere şi magnetică,
invers magneţi,
- identificarea cuvintelor care numărătoare,
sugerează operaţii aritmetice (a dat, a riglete, figurine,
primit, s-a spart) culori, coli albe,
- rezolvarea de probleme folosind coli colorate
obiecte concrete sau reprezentări Resurse
simbolice procedurale:
- rezolvarea unor probleme după conversaţia,
imagini date exerciţiul,
- asocierea rezolvării unei probleme explicaţia,
cu o reprezentare grafică/desen munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
AVAP . Portrete de Oameni de zăpadă
Tehnici de Observarea
1.3; lucru: linie Cantecul : Omul de zăpadă Coli de bloc de comportamentu
modulată, https://www.youtube.com/watch? desen, creioane lui participativ
2.2; repetiție, v=LlS2OIijbyk colorate, cerate,
îndoire, colaj, radieră, Analiza
2.3; acuarele, guașe produselor
decupare,
sau tempera, obținute, după
lipire,
2.5; hârtie colorată, criterii date
pensulație. pensulă, burete,
2.6. kirigami etc. foarfece, lipici,
CLR materiale Completarea
reciclabile- fișei Două stele
MEM capace de plastic și-o dorință de
etc. la pag. 22, din
caietul elevului
Activitati integrate
CLR 5. În clasă - asocierea sunetului ă cu litera ă Resurse observare
- diferenţierea literelor de tipar şi materiale: sistematică
1.3 de mână, mici şi mari manual,
1.4  Sunetul şi - descrierea imaginilor decupaje din
2.1 literele (de probă orală/
2.2 - alcătuirea unor enunţuri folosind ziare şi reviste,
tipar şi de cuvinte date alfabetar, sârmă scrisă
3.1
3.2 mână): ă/Ă -identificarea formei moale,
4.1  Norme de articulate/nearticulate a unuim plastilină, autoevaluare
exprimare orală cuvânt (fără terminologie) Caiet de lucru
 Descriere - identificarea pluralului/ Fișe de lucru
a prin singularului unui substantive (fără
comparar terminologie)
MM Resurse
e a unor - completarea cuvintelor cu
obiecte litere/silabe potrivite procedurale:
 Pronunţarea şi - confecţionarea literelor din sârmă, conversaţia,
scrierea fire de lână, beţişoare, figuri observaţia
corectă a Tangram dirijată,
cuvintelor ce - evidenţierea, în enunţuri, a exerciţiul, jocul
conţin omonimiei cuvintelor (fără didactic,
diftongul uă terminologie) metoda analitico
Acordul în număr –
fonetico –
sintetică
Activitate practică:
Fișe cu mesaje
scrise/desenate
Forme de
Ascultare/Memorare: organizare a
colectivului:
Cuvinte fermecate, de C.
individuală,
Mihăilescu
frontală, în grup

Joc de rol:

Exprimarea politicoasă

Cântecul Îmi cer iertare


https://www.youtube.com/watch?
v=JCDsRlUmJQQ

Cântecul : În clasa întâia


https://www.youtube.com/w
atch?v=leipfmIPVwM

MEM • Probleme care - transformarea unei probleme Resurse - observarea


se rezolvă printr- rezolvate prin schimbarea numerelor/ materiale: sistematică
1.6 o operaţie întrebării, prin înlocuirea cuvintelor Matematică și - probe orale
5.2 care sugerează operaţia explorarea - probe practice
- crearea unor probleme simple după mediului, - autoevaluarea
imagini/desene/scheme date manual pentru - portofoliul
- formularea şi rezolvarea unor cls. I, Editura - experimentul
probleme pornind de la o tematică Didactică și - activitatea
AVAP dată/de la numere date, de la imagini Pedagogică practică
CLR - modificarea unei probleme fără ca S.A.;fise de
tipul de problemă să se schimbe lucru, ; planşe
- transformarea problemelor de diverse,
adunare în probleme de scădere şi magneţi,
invers numărătoare,
- identificarea cuvintelor care riglete, figurine,
sugerează operaţii aritmetice (a dat, a culori, coli albe,
primit, s-a spart) coli colorate
- rezolvarea de probleme folosind Resurse
obiecte concrete sau reprezentări procedurale:
simbolice conversaţia,
- rezolvarea unor probleme după exerciţiul,
imagini date explicaţia,
- asocierea rezolvării unei probleme munca
cu o reprezentare grafică/desen independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
MM Cântare - însuşirea cântecelor pe traseul:
1.4 instrumentală colectiv –grupuri mici – colectiv a. materiale:
2.1 - reproducerea în grup a cântecelor casetofon, cd-
2.2 Jocuri muzicale- însuşite intuitiv, respectând uri, laptop
3.3 repetarea jocurilor sincronizarea b.procedurale:
muzicale învățate - marcarea structurii ritmice a explicația,
CLR cântecului, prin acompaniamentul cu demonstrația,
jucării muzicale (tobiţe, trianglu, exercițiul, jocul
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) c. forme de
MEM sau a percuţiei corporale (bătăi din organizare a
palme, bătăi ale degetului în bancă, colectivului:
cu bătăi pe genunchi) frontală,
-utilizarea unor mariale şi obiecte individuală,pe
refolosibile pentru confecţionarea grup, evaluare
AVAP unor jucării muzicale simple orală
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau
nasturi; linguri de lemn decorate de
copii etc.)
Activități pe discipline
Ed. fizică

Activitati integrate
CLR 5. În clasă - scrierea de mână a literei ă/Ă Resurse observare
Scrierea literei ”ă - scrierea/completarea unor materiale: sistematică
1.3 mic de mână enunţuri care să conţină comparaţii manual,
1.4
între obiecte familiare decupaje din
2.1 probă orală/
2.2 ziare şi reviste,
alfabetar, sârmă scrisă
3.1
- scrierea de mână a literei ă / moale,
3.2
4.1 plastilină, autoevaluare
Caiet de lucru
Fișe de lucru

MM Resurse
procedurale:
conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
Cântecul : În clasa întâia didactic,
https://www.youtube.com/w metoda analitico
atch?v=leipfmIPVwM –
fonetico –
sintetică
Cântecul Îmi cer iertare
https://www.youtube.com/watch?
v=JCDsRlUmJQQ Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
CLR 5. În clasă - asocierea sunetului ă cu litera ă Resurse observare
- diferenţierea literelor de tipar şi materiale: sistematică
1.3 de mână, mici şi mari manual,
1.4  Sunetul şi - descrierea imaginilor decupaje din
2.1 literele (de probă orală/
2.2 - alcătuirea unor enunţuri folosind ziare şi reviste,
tipar şi de cuvinte date alfabetar, sârmă scrisă
3.1
3.2 mână): ă/Ă -identificarea formei moale,
4.1  Norme de articulate/nearticulate a unuim plastilină, autoevaluare
exprimare orală cuvânt (fără terminologie) Caiet de lucru
 Descriere - identificarea pluralului/ Fișe de lucru
a prin singularului unui substantive (fără
MM comparar terminologie)
- completarea cuvintelor cu Resurse
e a unor
litere/silabe potrivite procedurale:
obiecte
- confecţionarea literelor din sârmă, conversaţia,
 Pronunţarea şi
fire de lână, beţişoare, figuri observaţia
scrierea
Tangram dirijată,
corectă a
- evidenţierea, în enunţuri, a exerciţiul, jocul
cuvintelor ce
omonimiei cuvintelor (fără didactic,
conţin
terminologie) metoda analitico
diftongul uă

Acordul în număr
fonetico –
sintetică
Activitate practică:

Fișe cu mesaje
Forme de
scrise/desenate
organizare a
colectivului:
individuală,
Ascultare/Memorare: frontală, în grup
Cuvinte fermecate, de C.
Mihăilescu
Joc de rol:

Exprimarea politicoasă

Cântecul : În clasa întâia


https://www.youtube.com/w
atch?v=leipfmIPVwM

MEM • Probleme care - transformarea unei probleme Resurse - observarea


se rezolvă printr- rezolvate prin schimbarea numerelor/ materiale: sistematică
1.6 o operaţie întrebării, prin înlocuirea cuvintelor Matematică și - probe orale
5.2 care sugerează operaţia explorarea - probe practice
- crearea unor probleme simple după mediului, - autoevaluarea
imagini/desene/scheme date manual pentru - portofoliul
- formularea şi rezolvarea unor cls. I, Editura - experimentul
probleme pornind de la o tematică Didactică și - activitatea
AVAP dată/de la numere date, de la imagini Pedagogică practică
- modificarea unei probleme fără ca S.A.; fise de
CLR tipul de problemă să se schimbe lucru, planşe
- transformarea problemelor de diverse,
adunare în probleme de scădere şi magneţi,
invers numărătoare,
- identificarea cuvintelor care riglete, figurine,
sugerează operaţii aritmetice (a dat, a culori, coli albe,
primit, s-a spart) coli colorate
- rezolvarea de probleme folosind Resurse
obiecte concrete sau reprezentări procedurale:
simbolice conversaţia,
- rezolvarea unor probleme după exerciţiul,
imagini date explicaţia,
- asocierea rezolvării unei probleme munca
cu o reprezentare grafică/desen independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati integrate
CLR 5. În clasă - scrierea de mână a literei ă/Ă Resurse observare
Scrierea literei - scrierea/completarea unor materiale: sistematică
1.3 ”Ă” mare de enunţuri care să conţină comparaţii manual,
1.4 mână între obiecte familiare decupaje din
2.1 probă orală/
2.2 ziare şi reviste,
alfabetar, sârmă scrisă
3.1
3.2 moale,
4.1 plastilină, autoevaluare
Caiet de lucru
(Art
Educațional),
MM Fișe de lucru
(Art
Educațional)

Resurse
procedurale:
conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic,
Cântecul : În clasa întâia metoda analitico
https://www.youtube.com/w –
atch?v=leipfmIPVwM fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
CLR 6. La librărie - alcătuirea unor enunţuri, cu Resurse observare
1.3 accent pe pronunţia corectă, clară materiale: sistematică
1.4 - identificarea sunetului l în silabe şi manual,
2.1  Sunetul şi în cuvinte decupaje din
2.2 literele (de probă orală/
3.1 - frământări de limbă ziare şi reviste,
tipar şi de - asocierea sunetului l cu litera l/ L alfabetar, sârmă scrisă
3.2
4.1 mână): l/L - citirea integrală a cuvintelor şi a moale,
4.2  Ortografia propoziţiilor plastilină, autoevaluare
MM cuvintelor Caiet de lucru
 Cuvinte - identificarea imaginii potrivite Fișe de lucru
cu unui cuvânt dat
aceeaşi - utilizarea în enunţuri a cuvintelor
articulate Resurse
MEM formă,
dar - construirea corectă a unor procedurale:
enunţuri după o imagine conversaţia,
înţeles
diferit - completarea enunţurilor prin observaţia
alegerea cuvântului potrivit dirijată,
Formularea unei
solicitări, unei exerciţiul, jocul
cereri didactic, metoda
Activitate practică: analitico –
- litera L prin tehnica Tangram fonetico –
sintetică
Activitate transdisciplinară:
Lalele, liliac - dactilopictură
Forme de
Joc: organizare a
Cuvinte isteţe colectivului:
frontală, în
Realizarea unui desen care sa echipă,
reprezinte cartea aleasă de la individuală
librărie
Anexa 2
MM Cântare - însuşirea cântecelor pe traseul: a. materiale:
2.1 instrumentală colectiv –grupuri mici – colectiv casetofon, cd-
2.2 - reproducerea în grup a cântecelor uri, laptop
3.1 Jocuri muzicale- însuşite intuitiv, respectând b.procedurale:
3.4 repetarea jocurilor sincronizarea explicația,
muzicale învățate - marcarea structurii ritmice a demonstrația,
cântecului, prin acompaniamentul cu exercițiul, jocul
jucării muzicale (tobiţe, trianglu, c. forme de
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) organizare a
sau a percuţiei corporale (bătăi din colectivului:
palme, bătăi ale degetului în bancă, frontală,
cu bătăi pe genunchi) individuală,pe
-utilizarea unor mariale şi obiecte grup, evaluare
refolosibile pentru confecţionarea orală
unor jucării muzicale simple
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau
AVAP nasturi; linguri de lemn decorate de
copii etc.)
AVAP Chipuri și accesorii pentru Hora Coli de bloc de
Tehnici de Oamenilor de zăpadă desen, creioane Observarea
1.3; lucru: linie Găsește diferențele dintre imagini colorate, cerate, comportamentu
modulată, radieră, lui participativ
2.2; repetiție, acuarele, guașe
îndoire, colaj, Cantecul : Omul de zăpadă sau tempera, Analiza
2.3; decupare, https://www.youtube.com/watch? hârtie colorată, produselor
lipire, v=LlS2OIijbyk pensulă, burete, obținute, după
2.5; pensulație. foarfece, lipici, criterii date
kirigami etc. materiale Completarea
2.6. reciclabile- fișei Două stele
capace de plastic și-o dorință de
Produse ale
etc. la pag. 22, din
activității: desen
caietul elevului
liber, compoziții,
MEM
obiecte decorative

Saptamana : 25. 11- 29.11. 2019


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
DP Autocunoaște Evaluare Resurse - observare
1.2 re și atitudine - recunoaşterea în imagini a materiale: sistematică
pozitivã fațã
de sine și fațã respectării/încălcării fișe de lucru, - evaluare orală/
de ceilalți regulilor de igienă personală imagini, evaluare
CLR Igiena - desenarea unor personaje care creioane individuală, de
personalã respectă/ nu colorate, grup
(Norme de respectă regulile de igienă personală carioca, - portofoliu
igienã la școalã
AVAP și acasã. Igiena - jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă acuarele, hârtie - temă de lucru
locuinței, a sãlii nu ar glasatã, în clasă
de clasã) exista săpunul?”, „Imaginează-ţi că creponatã, - inter-evaluare
săpunul ar conduce lumea”, “În geanta jetoane, -auto-evaluare
ta descoperi că o mascote, jucãrii, -colaj
periuţă de dinţi îţi vorbeşte...” CD-uri audio, -afiș
- rebusuri, concursuri despre reguli video pentru
simple de diferite
igienă demonstrații sau
- realizarea unor colaje, desene, ca suport în
sloganuri/cuvinte cheie care ilustrează activitãți
reguli de igienă
- fişe de lucru pentru exersarea învăţării Resurse
regulilor procedurale:
de igienă personală: corespondenţe, Metode:
asocieri, conversaþia
consecinţe, completare de obiecte care euristicã,
lipsesc, demonstrația
exprimare de opinii („Cum sã fii
- realizarea reclamelor pentru produsele sãnãtos“!)
de igienă preferate -explicaþia,
munca
independentã, -
studiu de
caz -Povestea lui
Auraș, jocul de
rol , jocul
didactic
„Dezvãluie ce
simți!“
„Culoarea
sentimentelor“
„Eu și celãlalt,
Eu și ceilalți”,
„Eu în grupul
meu”., „Cum mã
vãd eu? Cum mã
vãd ceilalți?“,
„Ce ne apropie,
ce ne
diferențiazã?“,
„Prietenii
oamenilor și ai
Prințesei
Igiena”., studii
de caz, povești
terapeutice -
„Prințesa
Igiena“/ metode
activ-
participative ;

Organizare:
activitate
frontală,
individuală , pe
grupe, în echipă
CLR 6. La librărie - scrierea literei l/ L în cuvinte, Resurse observare
1.3 Scrierea literei ”l propoziţii scurte materiale: sistematică
1.4 mic de mână - dictare: cuvinte, propoziţii manual,
2.1
- copierea unui dialog decupaje din
2.2 probă orală/
3.1 Lalele, liliac - dactilopictură ziare şi reviste,
alfabetar, sârmă scrisă
3.2
4.1 In gradina cresc lalele moale,
4.2 Liliac si multi bujori
plastilină, autoevaluare
MM Luca ar vrea sa duca astazi
Mamei un buchet de flori. Caiet de lucru
Fișe de lucru
Este formata dintr-o bucla ce se
continua cu un bastonas cu intorsatura
spre dreapta. Se scrie dintr-o singura Resurse
MEM
miscare. procedurale:
conversaţia,
Litera "L" mare este formata dintr-o observaţia
bucla mare suprarand, se coboara pe dirijată,
linia oblica a caietului pana la linia exerciţiul, jocul
orizontala de jos a spatiului mic, se face didactic, metoda
o bucla mica orizontala, aceasta se analitico –
continua cu un val mic. fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă,
individuală

MEM • Recapitulare - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 Resurse - observarea


1.4 în 3 etc., în ordine crescătoare şi materiale: sistematică
1.6 descrescătoare, cu precizarea limitelor Matematică și - probe orale
3.1 intervalului (de la ... până la) explorarea - probe practice
- citirea numerelor de la 0 la 100 mediului, - autoevaluarea
CLR - aflarea unui termen necunoscut, manual pentru - portofoliul
folosind metoda balanţei cls. I, Editura - experimentul
AVAP - realizarea unor colaje/desene care Didactică și - activitatea
reprezintă corpul omenesc cu Pedagogică practică
principalele organe S.A.; fise de
- recunoaşterea părților componente ale lucru, planşe
scheletului şi localizarea acestora diverse,
folosind imagini din atlase sau mulaje magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
atlase, mulaje,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati pe discipline
Lb.
franceză
Activitati integrate
CLR 6. La librărie - alcătuirea unor enunţuri, cu Resurse observare
1.3 accent pe pronunţia corectă, clară materiale: sistematică
1.4 - identificarea sunetului l în silabe şi manual,
2.1  Sunetul şi în cuvinte decupaje din
2.2 literele (de probă orală/
- frământări de limbă ziare şi reviste,
3.1 tipar şi de - asocierea sunetului l cu litera l/ L alfabetar, sârmă scrisă
3.2 mână): l/L - citirea integrală a cuvintelor şi a moale,
4.1  Ortografia propoziţiilor plastilină,
4.2 autoevaluare
cuvintelor Caiet de lucru
MM
 Cuvinte cu - identificarea imaginii potrivite Fișe de lucru
aceeaşi unui cuvânt dat
formă, dar - utilizarea în enunţuri a cuvintelor
articulate Resurse
înţeles
MEM - construirea corectă a unor procedurale:
diferit
enunţuri după o imagine conversaţia,
Formularea unei
solicitări, unei - completarea enunţurilor prin observaţia
cereri alegerea cuvântului potrivit dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic, metoda
Activitate practică: analitico –
- litera L prin tehnica Tangram fonetico –
sintetică
Activitate transdisciplinară:
Lalele, liliac - dactilopictură
Forme de
Joc: organizare a
Cuvinte isteţe colectivului:
frontală, în
echipă,
individuală
Activitati pe discipline
Religie
Activitati integrate
MEM • Recapitulare - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din Resurse - observarea
1.4 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi materiale: sistematică
1.6 descrescătoare, cu precizarea Matematică și - probe orale
3.1 limitelor intervalului (de la ... până explorarea - probe practice
CLR la) mediului, - autoevaluarea
- citirea numerelor de la 0 la 100 manual pentru - portofoliul
AVAP - aflarea unui termen necunoscut, cls. I, Editura - experimentul
folosind metoda balanţei Didactică și - activitatea
- realizarea unor colaje/desene care Pedagogică practică
reprezintă corpul omenesc cu S.A.; fise de
principalele organe lucru, planşe
- recunoaşterea părților componente diverse,
ale scheletului şi localizarea acestora magneţi,
folosind imagini din atlase sau numărătoare,
mulaje riglete, figurine,
atlase, mulaje,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
AVAP Mâncarea preferată Coli de bloc de
1.3; , desen, creioane
2.2; Realizarea de desene în care se colorate, cerate, Observarea
2.3; Elemente de folosesc elemente de limbaj plastic: radieră, reacţiilor
2.5; limbaj plastic: linia, punctul, forma acuarele, guașe copiilor pe
2.6. linia, punctul, sau tempera, parcursul
DP forma, culoarea hârtie colorată, activităţilor.
pensulă, burete,
MEM foarfece, lipici,
materiale Analiza
CLR reciclabile – produselor
tuburi de hârtie obținute, după
igienică, ziare criterii date la
etc. începutul
activităților

Activitati integrate
CLR 6. La librărie - scrierea literei l/ L în cuvinte, Resurse observare
1.3 Scrierea literei ”L” propoziţii scurte materiale: sistematică
1.4 mare de mână - dictare: cuvinte, propoziţii manual,
2.1
- copierea unui dialog decupaje din
2.2 ziare şi reviste, probă orală/
3.1 alfabetar, sârmă scrisă
3.2 moale,
4.1
plastilină,
4.2 autoevaluare
Caiet de lucru
MM Fișe de lucru

Resurse
procedurale:
MEM conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic, metoda
analitico –
fonetico –
sintetică
Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă,
individuală

MEM • Recapitulare - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din Resurse - observarea


1.4 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi materiale: sistematică
1.6 descrescătoare, cu precizarea Matematică și - probe orale
3.1 limitelor intervalului (de la ... până explorarea - probe practice
la) mediului, - autoevaluarea
CLR - citirea numerelor de la 0 la 100 manual pentru - portofoliul
- aflarea unui termen necunoscut, cls. I, Editura - experimentul
AVAP folosind metoda balanţei Didactică și - activitatea
- realizarea unor colaje/desene care Pedagogică practică
reprezintă corpul omenesc cu S.A.; fise de
principalele organe lucru, planşe
- recunoaşterea părților componente diverse, ,
ale scheletului şi localizarea acestora magneţi,
folosind imagini din atlase sau numărătoare,
mulaje riglete, figurine,
atlase, mulaje,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
MM Elemente de limbaj Cântece:Treci ploaie călătoare, a. materiale:
muzical Lună nouă, Ariciul casetofon, cd-
1.1 Melodia Jocuri inspirate de cântece: joc uri, laptop
1.2 Genuri muzicale: liber , joc inspirat de scenariul b. procedurale:
3.3 folclorul copiilor acţiunii conversația,
- desenarea unor imagini sugerate de explicația,
CLR textul demonstrația,
diferitelor strofe ale unui cânte exercițiul, jocul
- jocul perechilor – joc cu personaje c. forme de
AVAP care se organizare a
mişcă în perechi pe muzica audiată colectivului:
(exemplu: J.Strauss – „Marşul frontală,
persan”) individuală,pe
- mişcare liberă pe muzică de facturi grup, evaluare
diferite orală
(de exemplu: W.A.Mozart – „Flautul
fermecat” (uvertura), „Rondo à la
Turc”)
Desenează ceea ce sugerează
cântecul
Activități pe discipline
Ed. fizică

Activitati integrate
CLR 7. Recapitulare -citirea literelor, silabelor, literelor Resurse observare
de tipar şi de mână materiale: sistematică
2.1 - descrierea ilustraţiilor manual, Caiet
2.2 - completarea silabelor în cuvinte de lucru ,
3.1 reprezentate grafic Fișe de lucru
4.1 - copierea, transcrierea, dictarea probă orală/
unor litere, silabe, cuvinte Resurse scrisă
- exersarea comunicării orale prin procedurale:
MM construirea unor propoziţii logice conversaţia, autoevaluare
după imagini observarea
AVAP
-identificarea numărului de dirijată,
cuvinte date într-o propoziţie exerciţiul, jocul
-ordonarea literelor/silabelor, didactic, metoda
pentru a obţine cuvinte fonetico –
- ortografierea corectă a cuvintelor analitico –
ce conţin diftongi sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
CLR 7. Recapitulare -citirea literelor, silabelor, literelor Resurse observare
de tipar şi de mână materiale: sistematică
2.1 - descrierea ilustraţiilor manual, Caiet
2.2 - completarea silabelor în cuvinte de lucru
3.1 reprezentate grafic Fișe de lucru probă orală/
4.1 - copierea, transcrierea, dictarea scrisă
unor litere, silabe, cuvinte Resurse
MM - exersarea comunicării orale prin procedurale:
construirea unor propoziţii logice conversaţia,
AVAP după imagini observarea autoevaluare
-identificarea numărului de dirijată,
cuvinte date într-o propoziţie exerciţiul, jocul
-ordonarea literelor/silabelor, didactic, metoda
pentru a obţine cuvinte fonetico –
- ortografierea corectă a cuvintelor analitico –
ce conţin diftongi sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
MEM • Evaluare - rezolvarea de adunări şi scăderi, Forme de - probă scrisă
1.4 mental şi în scris, cu şi fără trecere organizare a
1.5 peste ordin, respectând algoritmul şi colectivului –
3.1 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor activitate
5.2 - evidenţierea mai multor modalităţi independentă
de grupare a elementelor unei mulţimi
AVAP pentru determinarea cardinalului
acesteia
- realizarea unor colaje/desene care
reprezintă corpul omenesc cu
principalele organe
- recunoaşterea organelor şi
localizarea acestora folosind imagini
din atlase sau mulaje
- identificarea cuvintelor care
sugerează operaţii aritmetice (a dat, a
primit, s-a spart)
- rezolvarea de probleme folosind
obiecte concrete sau reprezentări
simbolice
- rezolvarea unor probleme după
imagini date
Activitati integrate
CLR 8. Evaluare - citirea literelor, silabelor, Resurse probă orală
1.3 sumativă cuvintelor, propoziţiilor materiale: probă scrisă
2.2 - completarea dialogurilor eliptice manual, Caiet autoevaluare
3.1
- compunere de cuvinte după de lucru
4.1
reprezentări date Fișe de lucru
DP - copierea, transcrierea, dictarea
unor litere, silabe, cuvinte
- alcătuirea de propoziţii/enunţuri Resurse
cu ajutorul unor cuvinte date procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
munca
independentă

MM
Forme de
organizare a
colectivului:
individuală
CLR - reactualizarea basmului/ Resurse
1.1 9. Activităţi de repovestirea materiale: observare
1.2 ameliorare/dezvo - formarea silabelor şi cuvintelor manual, Caiet sistematică
1.3 ltare - copierea, transcrierea şi dictarea de lucru
1.4
Ajutoarele unor litere, silabe, cuvinte Fișe de lucru
2.1 probă orală/
2.2 Scufiţei - descrierea ilustraţiilor
Roşii scrisă
3.1 - citirea literelor, silabelor,
3.2 cuvintelor de tipar şi de mână Resurse
4.1 - completarea silabelor în cuvinte procedurale:
autoevaluare
4.2 reprezentate grafic conversaţia,
- exersarea comunicării orale prin explicaţia,
AVAP demonstraţia,
construirea unor propoziţii logice
după imagini exersarea,
- citirea propoziţiilor exerciţiul, jocul
- completarea unui dialog cu replici didactic, metoda
potrivite fonetico –
analitico –
sintetică
MM

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală
MM Elemente de limbaj Cântece:Treci ploaie călătoare, a. materiale:
muzical Lună nouă, Ariciul casetofon, cd-
1.1 jocuri inspirate de cântece: joc uri, laptop
1.2 Melodia liber , joc inspirat de scenariul b. procedurale:
3.3 Genuri muzicale: acţiunii conversația,
folclorul copiilor - desenarea unor imagini sugerate de explicația,
textul demonstrația,
diferitelor strofe ale unui cânte exercițiul, jocul
CLR - jocul perechilor – joc cu personaje c. forme de
care se organizare a
mişcă în perechi pe muzica audiată colectivului:
(exemplu: J.Strauss – „Marşul frontală,
persan”) individuală,pe
AVAP - mişcare liberă pe muzică de facturi grup, evaluare
diferite orală
(de exemplu: W.A.Mozart – „Flautul
fermecat” (uvertura), „Rondo à la
Turc”)

AVAP Grivei roade un os Coli de bloc de


*realizarea de scurte descrieri ale desen, creioane Observarea
1.3; formelor obiectelor din mediul colorate, cerate, comportamentu
cunoscut; radieră, lui participativ
2.2; Materiale, *descrierea materialelor folosind acuarele, guașe
instrumente si drept criteriu proprietatiile lor; sau tempera, Analiza
2.3; tehnici de lucru: *gruparea unor instrumente si hârtie colorată, produselor
modelaj materiale in functie de pensulă, burete, obținute, după
2.5; domeniu(aceasta foloseste la…); foarfece, lipici, criterii date
*utilizarea unor tehnici accesibile de materiale
2.6. modelaj; reciclabile- Completarea
*exersarea muschilor mici ale manii capace de plastic fișei Două stele
prin operatii de framantare; etc. și-o dorință de
*participarea la jocuri de rol cu la pag. 22, din
MM jucarii si obiecte confecionate caietul elevului

Unitatea de invatare: Povești la gura sobei


Perioada : 3 saptamani ( XIII, XIV, XV )

Saptamana : 02 . 12 – 06.12. 2019


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
DP Dezvoltare Bucurie, tristețe, frică, furie Resurse - observare
2.1 emoționalã și - selectarea unor imagini cu materiale: sistematică
socialã personaje care fișe de lucru, -evaluare
exprimă emoţii de bază (Exemplu: hârtie glasatã, orală/evaluare
AVAP Trăire şi Alegeţi hârtie creponatã, individuală, de
manifestare personajele care exprimă bucurie, pastã de lipit, grup
emoţională,
CLR Starea de bine fericire, imagini jetoane, - temă de lucru
(Emoţii de bază veselie…) mascote, în clasă
-bucurie, tristeţe, - crearea unei expoziţii cu creioane - inter-evaluare
frică, furie şi imagini/fotografii (aduse colorate, -auto-evaluare
elemente simple
de limbaj de acasă, realizate în clasă, decupate carioca, cretã
nonverbal din coloratã, jucãrii,
-expresii faciale, ziare/reviste) care exprimă diferite CD-uri audio,
postură şi emoţii video pentru
paraverbal , - recitarea unei poezii în diferite diferite
intonaţie)
ipostaze (vesel, demonstrații sau
speriat, uimit) ca suport în
- propunerea unor concursuri de activitãți,
„Poezii şi cântece fișe/culegeri cu
cu emoţii” texte, poezii,
- jocuri de mimă ghicitori,
- turul clasei: “Cum te simţi astăzi?” cântecele,
(laînceputul/finalul zilei, la fotografii, alte
începutul/finalul uneiactivităţi) suporturi
- descrierea emoţiilor trăite în jocurile adecvate
preferate activitãților
propuse
Resurse
procedurale:
Metode:
conversaþia
euristicã,
explicaþia,
munca
independentã,
jocul de
rol(„Cercul
sentimentelor“) ,
jocul didactic ,
(„Numele
altfel”, „Eu și
ceilalți”,
„Reporterul“),
activitãți
practice („Faþa
umanã”,),
„Exprimã
emoþia
comunicând!“, .
„O poveste
despre mine“,
„La
carnaval“
/metode activ-
participative
(Turul clasei:
„Cum te simþi
astãzi?“)
Organizare:
activitate
frontală,
individuală şi pe
grupe/metode
activ-
participative
CLR 1. Cenuşăreasa - asocierea sunetului cu grupul de Resurse observare
litere materiale: sistematică
- identificarea poziţiei sunetului în manual,
1.1  Sunetul şi cuvânt decupaje din
1.2 grupul de litere probă orală/
- exemplificarea de cuvinte care ziare şi reviste,
1.3 (de tipar şi de scrisă
conţin sunetul studiat alfabetar, Caiet
1.4 mână): ce/Ce - citirea cuvintelor, propoziţiilor de lucru,
2.2  Repovestirea - formularea de propoziţii după Fișe de lucru autoevaluare
2.3 unor întâmplări imagini
2.4 auzite - realizarea acordului gramatical
3.1 Textul. Aşezarea Resurse
în propoziţii
3.2 textului în pagină procedurale:
- formularea de întrebări şi
3.4 (titlul, alineatele) conversaţia,
răspunsuri
4.1 observaţia
- dramatizarea unui basm
4.2 dirijată,
- ordonarea unor imagini potrivit
întâmplărilor descrise exerciţiul, jocul
- identificarea locului, timpului, didactic,
AVAP
personajelor acţiunii metoda fonetico
MM –
analitico -
Activitate transdisciplinară: sintetică
Basme şi culoare – expoziţie de
lucrări plastice

Joc: Forme de
Adevărat sau fals – stabilirea organizare a
valorii de adevăr a unor colectivului:
enunţuri în raport cu mesajul individuală,
audiat frontală şi în
Colorarea unor imagini ce grup
reprezintă personajele din
poveste
MEM • Organe interne - realizarea unor colaje/desene care Resurse - observarea
3.1 majore ale reprezintă corpul omenesc cu materiale: sistematică
corpului omenesc. principalele organe; Matematică și - probe orale
Localizare - recunoaşterea organelor şi explorarea - probe practice
localizarea acestora folosind imagini mediului, - autoevaluarea
din atlase sau mulaje; manual pentru - portofoliul
- identificarea pe propriul corp a cls. I, Editura - experimentul
zonelor unde sunt amplasate anumite Didactică și - activitatea
organe Pedagogică practică
S.A.; fise de
CLR lucru, diverse,
tablă magnetică,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
atlase, mulaje,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati pe discipline
Lb.
franceză
Activitati integrate
CLR 1. Cenuşăreasa Resurse observare
- scrierea grupului de litere în cuvinte materiale: sistematică
Scrierea grupului şi propoziţii manual,
1.1 de litere”ce/Ce - copieri, transcrieri, dictări
decupaje din
1.2 probă orală/
ziare şi reviste,
1.3 scrisă
alfabetar, Caiet
1.4
de lucru
2.2
Fișe de lucru autoevaluare
2.3
2.4
3.1 Resurse
3.2 procedurale:
3.4 conversaţia,
4.1 observaţia
4.2 dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic,
AVAP metoda fonetico

MM analitico -
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală şi în
grup
Activitati pe discipline
Religie
Activitati integrate
MEM • Recunoaşterea, - reprezentarea numerelor de două Resurse - observarea
formarea, citirea cifre cu ajutorul numărătorii de materiale: sistematică
1.1 şi scrierea poziţionare Matematică și - probe orale
numerelor - reprezentarea zecilor prin explorarea - probe practice
naturale de la 0 la mănunchiuri de câte 10 beţişoare mediului, - autoevaluarea
100 - citirea numerelor de la 0 la 100 manual pentru - portofoliul
AVAP - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe cls. I, Editura - experimentul
reţeaua caietului de matematică Didactică și - activitatea
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor Pedagogică practică
CLR dintr-un număr S.A.fise de
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a lucru; planşe
zecilor dintr-un număr (ex.: Coloraţi diverse, tablă
cifra zecilor cu roşu. Scrieţi cu verde magnetică,
cifra unităţilor) magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
AVAP . Elemente de Balada unui greier mic Coli de bloc de
limbaj plastic: *realizarea unor lucrari individuale si desen, creioane Observarea
1.3; pata collective; colorate, cerate, comportamentu
*vizionarea unor fragmente din filme radieră, lui participativ
2.2; de desene animate cu character acuarele, guașe
educative si forulare de raspunsuri la sau tempera, Analiza
2.3; intrebari legate de mesaj; hârtie colorată, produselor
*exemplificarea semnificatiilor pensulă, burete, obținute, după
2.5; propriilor lucrari/creatii; foarfece, lipici, criterii date
*realizarea unor compozitii materiale
2.6. individual/ in perechi/in grup reciclabile-
CLR folosind tehnici variate(amprentare capace de plastic
cu frunze); etc.
MEM Lectură: Balada unui greier mic, de
George Topîrceanu
Cântecul: Greierele și furnica
https://www.youtube.com/watch?
v=3prQPJd5lLE
Activitati integrate
CLR 1. Cenuşăreasa - asocierea sunetului cu grupul de Resurse observare
litere materiale: sistematică
- identificarea poziţiei sunetului în manual,
1.1  Sunetul şi cuvânt decupaje din
1.2 grupul de litere probă orală/
- exemplificarea de cuvinte care ziare şi reviste,
1.3 (de tipar şi de scrisă
conţin sunetul studiat alfabetar, Caiet
1.4 mână): ce/Ce - citirea cuvintelor, propoziţiilor de lucru
2.2  Repovestirea - formularea de propoziţii după Fișe de lucru autoevaluare
2.3 unor întâmplări imagini
2.4 auzite - realizarea acordului gramatical
3.1 Textul. Aşezarea în propoziţii Resurse
3.2 textului în pagină - formularea de întrebări şi procedurale:
3.4 (titlul, alineatele) răspunsuri conversaţia,
4.1 - dramatizarea unui basm observaţia
4.2 - ordonarea unor imagini potrivit dirijată,
întâmplărilor descrise exerciţiul, jocul
- identificarea locului, timpului, didactic,
AVAP
personajelor acţiunii metoda fonetico
MM –
analitico -
Activitate transdisciplinară: sintetică
Basme şi culoare – expoziţie de
lucrări plastice
Forme de
Joc: organizare a
Adevărat sau fals – stabilirea colectivului:
valorii de adevăr a unor individuală,
enunţuri în raport cu mesajul frontală şi în
audiat grup
Colorarea unor imagini ce
reprezintă personajele din
poveste

MEM • Recunoaşterea, - reprezentarea numerelor de două Resurse - observarea


formarea, citirea cifre cu ajutorul numărătorii de materiale: sistematică
1.1 şi scrierea poziţionare Matematică și - probe orale
numerelor - reprezentarea zecilor prin explorarea - probe practice
naturale de la 0 la mănunchiuri de câte 10 beţişoare mediului, - autoevaluarea
100 - citirea numerelor de la 0 la 100 manual pentru - portofoliul
AVAP - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe cls. I, Editura - experimentul
CLR reţeaua caietului de matematică Didactică și - activitatea
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor Pedagogică practică
dintr-un număr S.A.;
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a Fise de lucru,
zecilor dintr-un număr (ex.: Coloraţi planşe diverse,
cifra zecilor cu roşu. Scrieţi cu verde tablă magnetică,
cifra unităţilor) magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
MM Elemente de limbaj Cântec: Sus boieri a. materiale:
1.1 Muzical Audiție: Astăzi s-a născut Hristos casetofon, cd-
1.2 1. Melodia uri, laptop
1.4 Genuri muzicale: - crearea unei atmosfere propice b.procedurale:
colinde însuşirii cântecului, prin prezentarea explicația,
CLR 2. Auditie unor materiale muzicale sau demonstrația,
ilustrative potrivite exercițiul, jocul
- însuşirea cântecelor pe traseul: c. forme de
MEM colectiv organizare a
–grupuri mici – colectiv colectivului:
-jocuri de audiere alternativă şi frontală,
comparată a sunetelor vorbite şi individuală,pe
cântate – Exemplu: grup, evaluare
AVAP ascultarea unei poezii, în comparaţie orală
cu
audierea unui cântec
-observarea unor ilustraţii pe textul
cântecului care uşurează receptarea
- implicarea activă şi dirijată în
receptarea
cântecelor

Activități pe discipline

Activitati pe discipline
Ed. fizica
Activitati integrate
CLR 1. Cenuşăreasa Resurse observare
- scrierea grupului de litere în cuvinte materiale: sistematică
Scrierea grupului şi propoziţii manual,
1.1 de litere”ce/Ce - copieri, transcrieri, dictări decupaje din
1.2 ziare şi reviste,
1.3 alfabetar, Caiet probă orală/
1.4 de lucru scrisă
2.2 Fișe de lucru
2.3 autoevaluare
2.4
3.1 Resurse
3.2 procedurale:
3.4 conversaţia,
4.1 observaţia
4.2 dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic,
AVAP metoda fonetico

MM analitico -
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală şi în
grup
CLR 2. La munte - identificarea sunetului t în silabe Resurse observare
şi în cuvinte materiale: sistematică
1.3 - exemplificarea unor cuvinte ce manual,
2.2  Sunetul şi conţin litera t decupaje din
3.1 literele (de - asocierea sunetului t cu litera t/T ziare şi reviste,
3.2 tipar şi de - citirea silabelor, cuvintelor, alfabetar, sârmă probă orală/
4.1 mână): t/T propoziţiilor moale, scrisă
4.2  Scrierea - completarea unor enunţuri lacunare plastilină, figuri
cuvintelor ce prin alegerea cuvintelor potrivite Tangram, autoevaluare
conţin - transcrierea unui dialog Caiet de lucru
diftongul ia - schimbarea ordinii cuvintelor într- Fișe de lucru
Textul: aşezarea o propoziţie, fără a altera mesajul Resurse
textului în pagină comunicării procedurale:
conversaţia,
MM observaţia
Activitate practică: dirijată,
Litera T din figuri Tangram exerciţiul, jocul
didactic,
Joc: metoda analitico
Careul misterios –
fonetico –
Joc de rol: sintetică
Călătorie cu trenul
Forme de
organizare a
Repetarea cântecului Trenul colorat
https://www.youtube.com/watch? colectivului:
v=TJJTF2JTsdE individuală,
frontală, în grup
MEM • Recunoaşterea, - reprezentarea numerelor de două Resurse - observarea
formarea, citirea cifre cu ajutorul numărătorii de materiale: sistematică
1.1 şi scrierea poziţionare Matematică și - probe orale
numerelor - reprezentarea zecilor prin explorarea - probe practice
naturale de la 0 la mănunchiuri de câte 10 beţişoare mediului, - autoevaluarea
100 - citirea numerelor de la 0 la 100 manual pentru - portofoliul
AVAP - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe cls. I, Editura - experimentul
reţeaua caietului de matematică Didactică și - activitatea
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor Pedagogică practică
CLR dintr-un număr S.A.;
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a Fise de lucru,
zecilor dintr-un număr (ex.: Coloraţi diverse, tablă
cifra zecilor cu roşu. Scrieţi cu verde magnetică,
cifra unităţilor) magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati integrate
CLR 2. La munte - scrierea literei t/T izolat, în Resurse observare
cuvinte, în propoziţii materiale: sistematică
1.3 Litera” t mic de - scrierea după dictare a unor manual,
2.2 mână cuvinte şi propoziţii scurte decupaje din
3.1 - scrierea unui dialog din două ziare şi reviste, probă orală/
3.2 replici alfabetar, sârmă scrisă
4.1 - transcrierea unui dialog moale,
4.2 plastilină, figuri autoevaluare
Tangram,
Caiet de lucru
Fișe de lucru

Resurse
MM procedurale:
conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic,
metoda analitico

fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
CLR 2. La munte - identificarea sunetului t în silabe Resurse observare
şi în cuvinte materiale: sistematică
1.3 - exemplificarea unor cuvinte ce manual,
2.2  Sunetul şi conţin litera t decupaje din
3.1 literele (de - asocierea sunetului t cu litera t/T ziare şi reviste, probă orală/
3.2 tipar şi de - citirea silabelor, cuvintelor, alfabetar, sârmă scrisă
4.1 mână): t/T propoziţiilor moale,
4.2  Scrierea - completarea unor enunţuri lacunare plastilină, figuri autoevaluare
cuvintelor ce prin alegerea cuvintelor potrivite Tangram,
conţin - transcrierea unui dialog Caiet de lucru
diftongul ia - schimbarea ordinii cuvintelor într- Fișe de lucru
Textul: aşezarea o propoziţie, fără a altera mesajul
textului în pagină comunicării
Resurse
MM procedurale:
Activitate practică: conversaţia,
Litera T din figuri Tangram observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
Joc: didactic,
Careul misterios metoda analitico

Joc de rol: fonetico –
Călătorie cu trenul sintetică

Repetarea cântecului Trenul colorat Forme de


https://www.youtube.com/watch? organizare a
v=TJJTF2JTsdE colectivului:
individuală,
frontală, în grup
MM Elemente de limbaj Cântec: Sus boieri a. materiale:
muzical Audiție: Astăzi s-a născut Hristos casetofon, cd-
- crearea unei atmosfere propice uri, laptop
1.1 1. Melodia însuşirii cântecului, prin prezentarea b.procedurale:
1.2 Genuri muzicale: unor materiale muzicale sau explicația,
1.4 colinde ilustrative potrivite demonstrația,
2. Audiție - însuşirea cântecelor pe traseul: exercițiul, jocul
colectiv c. forme de
–grupuri mici – colectiv organizare a
-jocuri de audiere alternativă şi colectivului:
comparată a sunetelor vorbite şi frontală,
cântate – Exemplu: individuală,pe
ascultarea unei poezii, în comparaţie grup, evaluare
cu orală
audierea unui cântec
-observarea unor ilustraţii pe textul
AVAP cântecului care uşurează receptarea
- implicarea activă şi dirijată în
receptarea
cântecelor
AVAP Balada unui greier mic-modelaj Coli de bloc de
Elemente de *realizarea de benzi desenate prin desen, creioane Observarea
1.3; limbaj plastic: care sa redea etapele unei intamplari colorate, cerate, comportamentu
modelaj traite; radieră, lui participativ
2.2; *utilizarea unor tehici accesibile de acuarele, guașe
modelaj; sau tempera, Analiza
2.3; *realizarea de lucrari in care se hârtie colorată, produselor
asociaza elemente de exprimare pensulă, burete, obținute, după
2.5; plastica cu alte forme de exprimare foarfece, lipici, criterii date
artistic: ilustarea versurilor unui materiale Completarea
2.6. cantec prin desen; reciclabile- fișei Două stele
capace de plastic și-o dorință de
Cântecul: Greierele și furnica etc. la pag. 22, din
https://www.youtube.com/watch? caietul elevului
MEM v=3prQPJd5lLE

Saptamana : 09. 12- 13.12. 2019


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
DP Dezvoltare Emoțiile pot fi ”citite”…Poezii și Resurse - observare
2.1 emoționalã și cântece cu emoții materiale: sistematică
socialã - selectarea unor imagini cu personaje fișe de lucru, -evaluare
care hârtie glasatã, orală/evaluare
CLR Trăire şi exprimă emoţii de bază (Exemplu: hârtie creponatã, individuală, de
manifestare Alegeţi pastã de lipit, grup
emoţională,
Starea de bine personajele care exprimă bucurie, imagini jetoane, - temă de lucru
AVAP (Emoţii de fericire, mascote, în clasă
bază -bucurie, veselie…) creioane - inter-evaluare
tristeţe, frică, - crearea unei expoziţii cu colorate, -auto-evaluare
furie şi
elemente imagini/fotografii (aduse carioca, cretã
simple de de acasă, realizate în clasă, decupate din coloratã, jucãrii,
limbaj
nonverbal ziare/reviste) care exprimă diferite CD-uri audio,
-expresii emoţii video pentru
faciale, postură - recitarea unei poezii în diferite diferite
şi paraverbal , ipostaze (vesel, demonstrații sau
intonaţie) speriat, uimit) ca suport în
- propunerea unor concursuri de „Poezii activitãți,
şi cântece fișe/culegeri cu
cu emoţii” texte, poezii,
- jocuri de mimă ghicitori,
- turul clasei: “Cum te simţi astăzi?” cântecele,
(laînceputul/finalul zilei, la fotografii, alte
începutul/finalul uneiactivităţi) suporturi
- descrierea emoţiilor trăite în jocurile adecvate
preferate activitãților
propuse
Resurse
procedurale:
Metode:
conversaþia
euristicã,
explicaþia,
munca
independentã,
jocul de
rol(„Cercul
sentimentelor“) ,
jocul didactic ,
(„Numele
altfel”, „Eu și
ceilalți”,
„Reporterul“),
activitãți
practice („Faþa
umanã”,),
„Exprimã
emoþia
comunicând!“, .
„O poveste
despre mine“,
„La
carnaval“
/metode activ-
participative
(Turul clasei:
„Cum te simþi
astãzi?“)
Organizare:
activitate
frontală,
individuală şi pe
grupe/metode
activ-
participative
CLR 2. La munte - scrierea literei t/T izolat, în Resurse observare
cuvinte, în propoziţii materiale: sistematică
1.3 Litera” T”mare - scrierea după dictare a unor cuvinte şi manual,
2.2 de mână propoziţii scurte decupaje din
3.1 - scrierea unui dialog din două ziare şi reviste, probă orală/
3.2 replici alfabetar, sârmă scrisă
4.1 - transcrierea unui dialog moale,
4.2 plastilină, figuri autoevaluare
Tangram,
Caiet de lucru
Fișe de lucru

Resurse
MM
procedurale:
conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic,
metoda analitico

fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup
MEM Rotunjirea - rotunjirea la zeci a unui număr dat, Resurse - observarea
numerelor prin adăugarea sau eliminarea unui materiale: sistematică
1.3 naturale de la 0 număr de unităţi Matematică și - probe orale
CLR la 100 explorarea - probe practice
mediului, - autoevaluarea
manual pentru - portofoliul
cls. I, Editura - experimentul
Didactică și - activitatea
AVAP Pedagogică practică
S.A.;fise de
lucru, probleme
pentru; planşe
diverse, tablă
magnetică,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati pe discipline
Lb.
franceză
Activitati integrate
CLR 3. Scrisoarea - identificarea sunetului s în silabe Resurse observare
şi în cuvinte materiale: sistematică
1.3 - exemplificarea unor cuvinte care manual,
2.2  Sunetul şi conţin sunetul s decupaje din
3.1 literele (de - asocierea sunetului s cu litera s/S ziare şi reviste, probă orală/
3.2 tipar şi de - citirea silabelor, cuvintelor, alfabetar, sârmă scrisă
4.1 mână): s/S propoziţiilor moale,
4.2  Cuvinte cu - exerciţii de antonimie plastilină, figuri autoevaluare
sens opus - citirea selectivă Tangram,
 Scrierea - completarea unor dialoguri eliptice Caiet de lucru
cuvintelor ce - obţinerea de cuvinte noi prin (Art
MM conţin înlocuirea de litere/silabe iniţiale Educațional),
AVAP diftongul oa - realizarea acordului gramatical Fișe de lucru
 Povestirea dintre subiect şi predicat (fără (Art
unor terminologie) Educațional)
întâmplări - exerciţii de aşezare a textului în
trăite pagină (scrierea titlului, scrierea cu
literă majusculă, respectarea Resurse
alineatelor) procedurale:
conversaţia,
observaţia
Activitate practică: dirijată,
Litera S din figuri Tangram exerciţiul, jocul
didactic, metoda
Joc de rol: analitico –
De vorbă cu Moş Crăciun fonetico –
sintetică
Joc:
Rebus
Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă,
individuală
Activitati pe discipline
Religie
Activitati integrate
MEM Rotunjirea - rotunjirea la zeci a unui număr dat, Resurse - observarea
numerelor prin adăugarea sau eliminarea unui materiale: sistematică
1.3 naturale de la 0 la număr de unităţi Matematică și - probe orale
CLR 100 explorarea - probe practice
mediului, - autoevaluarea
manual pentru - portofoliul
cls. I, Editura - experimentul
Didactică și - activitatea
AVAP Pedagogică practică
S.A.;
Fise de lucru, ;
planşe diverse,
tablă magnetică,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
AVAP Observarea
1.3; Tehnici de Decorarea globurilor pentru Pomul Coli de bloc de reacţiilor
lucru: linie de Crăciun cu puncte, linii, forme și desen, creioane copiilor pe
2.2; modulată, culori -pag. nr. 37 din caietul colorate, cerate, parcursul
repetiție, elevului. radieră, activităţilor.
2.3; îndoire, colaj, Realizarea de fulgi de zăpadă pentru acuarele, guașe
decupare, decor, prin tehnica kirigami -pag. nr. sau tempera,
2.5; 38, 39, 40 din caietul elevului. hârtie colorată,
lipire,
pensulație. pensulă, burete, Analiza
2.6. kirigami etc. foarfece, lipici, produselor
Interpretarea unui cantec de iarnă materiale obținute, după
Produse ale reciclabile – criterii date la
MEM activității: desen Povestea fulgului de zăpadă, de tuburi de hârtie începutul
liber, compoziții, Trenca Banciu igienică, ziare activităților
obiecte decorative etc.
CLR
Activitati integrate
CLR - scrierea literei s / S izolat, ăn Resurse observare
3. Scrisoarea cuvinte, propoziţii materiale: sistematică
1.3 - scrierea după dictare a unor cuvinte manual,
2.2 şi propoziţii scurte
decupaje din
3.1 Litera ”s mic de - scrierea unui dialog din două replici probă orală/
ziare şi reviste,
3.2 mână scrisă
alfabetar, sârmă
4.1 moale,
4.2 plastilină, figuri autoevaluare
Tangram,
Caiet de lucru (
Fișe de lucru
MM

AVAP Cântecul- Săniuța Resurse


procedurale:
https://www.youtube.com/watch? conversaţia,
v=XWBnYHRCa1s observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic, metoda
analitico –
fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă,
individuală

MEM Rotunjirea - rotunjirea la zeci a unui număr dat, Resurse - observarea


numerelor prin adăugarea sau eliminarea unui materiale: sistematică
1.3 naturale de la 0 la număr de unităţi Matematică și - probe orale
CLR 100 explorarea - probe practice
mediului, - autoevaluarea
manual pentru - portofoliul
cls. I, Editura - experimentul
Didactică și - activitatea
AVAP Pedagogică practică
S.A.;fise de
lucru, planşe
diverse, tablă
magnetică,
magneţi,
numărătoare,
riglete, figurine,
culori, coli albe,
coli colorate
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
MM .Melodia Cântec: Iarna veselă a. materiale: * audierea
Genuri muzicale: crearea unei atmosfere propice casetofon, cd- colectiva
1.4 folclorul copiilor- însuşirii cântecului, prin prezentarea uri, laptop * evaluarea
3.3 Cântece de iarnă unor materiale muzicale sau b. procedurale: reciproca
ilustrative potrivite conversația,
CLR - însuşirea cântecelor pe traseul: explicația,
colectiv demonstrația,
–grupuri mici – colectiv exercițiul, jocul
AVAP -jocuri de audiere alternativă şi c. forme de
comparată a sunetelor vorbite şi organizare a
cântate – Exemplu: colectivului:
ascultarea unei poezii, în comparaţie frontală,
cu individuală,pe
audierea unui cântec grup, evaluare
-observarea unor ilustraţii pe textul orală
cântecului care uşurează receptarea
- implicarea activă şi dirijată în
receptarea
cântecelor

Activitati pe discipline
Ed. fizica
Activitati integrate
CLR 3. Scrisoarea - identificarea sunetului s în silabe Resurse observare
şi în cuvinte materiale: sistematică
1.3 - exemplificarea unor cuvinte care manual,
2.2  Sunetul şi conţin sunetul s decupaje din
3.1 literele (de - asocierea sunetului s cu litera s/S ziare şi reviste, probă orală/
3.2 tipar şi de - citirea silabelor, cuvintelor, alfabetar, sârmă scrisă
4.1 mână): s/S propoziţiilor moale,
4.2  Cuvinte cu - exerciţii de antonimie plastilină, figuri autoevaluare
sens opus - citirea selectivă Tangram,
 Scrierea - completarea unor dialoguri eliptice Caiet de lucru
cuvintelor ce - obţinerea de cuvinte noi prin Fișe de lucru
MM conţin înlocuirea de litere/silabe iniţiale
AVAP diftongul oa - realizarea acordului gramatical
 Povestirea dintre subiect şi predicat (fără Resurse
unor terminologie) procedurale:
întâmplări - exerciţii de aşezare a textului în conversaţia,
trăite pagină (scrierea titlului, scrierea cu observaţia
literă majusculă, respectarea dirijată,
alineatelor) exerciţiul, jocul
didactic, metoda
analitico –
Activitate practică: fonetico –
Litera S din figuri Tangram sintetică

Joc de rol:
De vorbă cu Moş Crăciun Forme de
organizare a
Joc: colectivului:
Rebus frontală, în
echipă,
individuală

Joc de rol De vorbă cu Moş Crăciun

Moș Crăciun ce drag ne ești-colind


https://www.youtube.com/watch?
v=uIeW5kFDqVQ
CLR - scrierea literei s / S izolat, ăn Resurse observare
3. Scrisoarea cuvinte, propoziţii materiale: sistematică
1.3 - scrierea după dictare a unor cuvinte manual,
2.2 şi propoziţii scurte
decupaje din
3.1 Litera ”S” mare de - scrierea unui dialog din două replici probă orală/
ziare şi reviste,
3.2 mână scrisă
alfabetar, sârmă
4.1 moale,
4.2 plastilină, figuri autoevaluare
Tangram,
Cântecul- Săniuța Caiet de lucru
Fișe de lucru
MM https://www.youtube.com/watch?
v=XWBnYHRCa1s
AVAP Resurse
procedurale:
conversaţia,
observaţia
dirijată,
exerciţiul, jocul
didactic, metoda
analitico –
fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă,
individuală
MEM Compararea şi - scrierea rezultatelor obţinute prin Resurse - observarea
1.2 ordonarea comparare, utilizând semnele <, >, = materiale: sistematică
1.3 numerelor - compararea a două numere naturale Matematică și - probe orale
naturale de la 0 la mai mici decât 100, atunci când explorarea - probe practice
100 acestea au acelaşi număr de zeci/de mediului, - autoevaluarea
CLR unităţi, cu ajutorul mulţimilor de manual pentru - portofoliul
AVAP obiecte sau al numărătorii de cls. I, Editura - experimentul
poziţionare Didactică și - activitatea
- identificarea „vecinilor” unui număr Pedagogică practică
de la 0 la 100 S.A.fise de
- selectarea unor numere după un lucru; planşe
criteriu dat (ex.: „Încercuiţi cu verde diverse, tablă
numerele mai mari decât 39 şi mai magnetică,
mici decât 45.”) magneţi,
- ordonarea numărătoare,
crescătoare/descrescătoare a unor riglete, figurine,
numere naturale prin compararea culori, coli albe,
acestora, două câte două coli colorate
- identificarea unor numere, situate
într-un interval dat (ex.: „Scrie trei Resurse
numere mai mici decât 25.”) procedurale:
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine conversaţia,
între cardinalele a două mulţimi exerciţiul,
- poziţionarea pe axă a unor numere explicaţia,
date munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
Activitati integrate
CLR 4. Recapitulare - asocierea literei mici/mari de Resurse observare
mână materiale: sistematică
1.3 - identificarea imaginii potrivite manual,
2.2 unui cuvânt dat Caiet de lucru
3.1 - dezvoltarea unei propoziţii prin Fișe de lucru probă orală/
3.2 adăugarea unui număr de cuvinte scrisă
4.1 indicat
4.2 - exerciţii de sinonimie Resurse
procedurale: autoevaluare
- citirea literelor, silabelor,
cuvintelor de tipar şi de mână conversaţia,
- copierea, transcrierea şi dictarea observarea
unor litere, silabe, cuvinte dirijată,
- exersarea comunicării orale prin exerciţiul, jocul
MM construirea unor propoziţii logice didactic, metoda
după imagini fonetico –
analitico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
CLR 4. Recapitulare - asocierea literei mici/mari de Resurse observare
mână materiale: sistematică
1.3 - identificarea imaginii potrivite manual,
2.2 unui cuvânt dat Caiet de lucru
3.1 - dezvoltarea unei propoziţii prin Fișe de lucru probă orală/
3.2 adăugarea unui număr de cuvinte scrisă
4.1 indicat
4.2 - exerciţii de sinonimie Resurse
procedurale: autoevaluare
- citirea literelor, silabelor,
cuvintelor de tipar şi de mână conversaţia,
- copierea, transcrierea şi dictarea observarea
unor litere, silabe, cuvinte dirijată,
- exersarea comunicării orale prin exerciţiul, jocul
MM construirea unor propoziţii logice didactic, metoda
după imagini fonetico –
analitico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
MM .Melodia Cântec: Iarna veselă a. materiale: * audierea
1.1 Genuri muzicale: crearea unei atmosfere propice casetofon, cd- colectiva
2.1 folclorul copiilor- însuşirii cântecului, prin prezentarea uri, laptop * evaluarea
Cântece de iarnă unor materiale muzicale sau b. procedurale: reciproca
ilustrative potrivite conversația,
- însuşirea cântecelor pe traseul: explicația,
colectiv demonstrația,
CLR –grupuri mici – colectiv exercițiul, jocul
-jocuri de audiere alternativă şi c. forme de
comparată a sunetelor vorbite şi organizare a
cântate – Exemplu: colectivului:
ascultarea unei poezii, în comparaţie frontală,
AVAP cu individuală,pe
audierea unui cântec grup, evaluare
-observarea unor ilustraţii pe textul orală
cântecului care uşurează receptarea
- implicarea activă şi dirijată în
receptarea
cântecelor
AVAP
Tehnici de Decorarea globurilor pentru Pomul Coli de bloc de
1.3; lucru: linie de Crăciun cu puncte, linii, forme și desen, creioane Observarea
modulată, culori -pag. nr. 37 din caietul colorate, cerate, reacţiilor
2.2; repetiție, elevului. radieră, copiilor pe
Realizarea de fulgi de zăpadă pentru acuarele, guașe parcursul
îndoire, colaj,
2.3; decor, prin tehnica kirigami -pag. nr. sau tempera, activităţilor.
decupare,
38, 39, 40 din caietul elevului. hârtie colorată,
lipire,
2.5; pensulă, burete,
pensulație. Brăduțul foarfece, lipici,
2.6. kirigami etc. https://www.youtube.com/watch? materiale
v=LFoBsqNaTWA reciclabile –
Produse ale Cântecul _Fulgii de nea tuburi de hârtie Analiza
activității: desen https://www.youtube.com/watch? igienică, ziare produselor
MM liber, compoziții, v=1q3yjpcFGJQ etc. obținute, după
obiecte decorative criterii date la
începutul
activităților

Saptamana : 16 . 12 – 20. 12. 2019


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

Activitati integrate
DP Dezvoltare Evaluare Resurse - observare
2.1 emoționalã și - selectarea unor imagini cu materiale: sistematică
socialã personaje care fișe de lucru, -evaluare
exprimă emoţii de bază (Exemplu: hârtie glasatã, orală/evaluare
AVAP Trăire şi Alegeţi hârtie creponatã, individuală, de
manifestare personajele care exprimă bucurie, pastã de lipit, grup
emoţională,
CLR Starea de bine fericire, imagini jetoane, - temă de lucru
(Emoţii de bază veselie…) mascote, în clasă
-bucurie, tristeţe, - crearea unei expoziţii cu creioane - inter-evaluare
frică, furie şi imagini/fotografii (aduse colorate, -auto-evaluare
elemente simple
de limbaj de acasă, realizate în clasă, decupate carioca, cretã
nonverbal din coloratã, jucãrii,
-expresii faciale, ziare/reviste) care exprimă diferite CD-uri audio,
postură şi emoţii video pentru
paraverbal , - recitarea unei poezii în diferite diferite
intonaţie)
ipostaze (vesel, demonstrații sau
Emoțiile pot fi speriat, uimit) ca suport în
„citite“ - propunerea unor concursuri de activitãți,
Poezii și cântece cu „Poezii şi cântece fișe/culegeri cu
emoții cu emoţii” texte, poezii,
Evaluare - jocuri de mimă ghicitori,
- turul clasei: “Cum te simţi astăzi?” cântecele,
(laînceputul/finalul zilei, la fotografii, alte
începutul/finalul uneiactivităţi) suporturi
- descrierea emoţiilor trăite în jocurile adecvate
preferate activitãților
propuse
Resurse
procedurale:
Metode:
conversaþia
euristicã,
explicaþia,
munca
independentã,
jocul de
rol(„Cercul
sentimentelor“) ,
jocul didactic ,
(„Numele
altfel”, „Eu și
ceilalți”,
„Reporterul“),
activitãți
practice („Faþa
umanã”,),
„Exprimã
emoþia
comunicând!“, .
„O poveste
despre mine“,
„La
carnaval“
/metode activ-
participative
(Turul clasei:
„Cum te simþi
astãzi?“)
Organizare:
activitate
frontală,
individuală şi pe
grupe/metode
activ-
participative
CLR 5. Evaluare - citirea literelor, silabelor, Resurse probă orală
sumativă cuvintelor, propoziţiilor materiale:
1.3 - formularea unor întrebări potrivite manual, probă scrisă
2.2 răspunsurilor date Caiet de lucru
3.1 - formularea unor enunţuri pe baza Fișe de lucru autoevaluare
4.1 imaginilor
4.2 - ortografierea cuvintelor sugerate
de imagini Resurse
- asocierea scrierii de tipar cu cea procedurale:
de mână conversaţia,
MM
- identificarea antonimelor unor explicaţia,
AVAP cuvinte dintr-o listă dată munca
- transcrierea unor enunţuri după independentă
criterii date
Forme de
organizare
a colectivului:
individuală
MEM Compararea şi - scrierea rezultatelor obţinute prin Resurse - observarea
1.2 ordonarea comparare, utilizând semnele <, >, = materiale: sistematică
1.3 numerelor - compararea a două numere naturale Matematică și - probe orale
naturale de la 0 la mai mici decât 100, atunci când explorarea - probe practice
100 acestea au acelaşi număr de zeci/de mediului, - autoevaluarea
CLR unităţi, cu ajutorul mulţimilor de manual pentru - portofoliul
AVAP obiecte sau al numărătorii de cls. I, Editura - experimentul
poziţionare Didactică și - activitatea
- identificarea „vecinilor” unui număr Pedagogică practică
de la 0 la 100 S.A.fisa de
- selectarea unor numere după un lucru, planşe
criteriu dat (ex.: „Încercuiţi cu verde diverse, tablă
numerele mai mari decât 39 şi mai magnetică,
mici decât 45.”) magneţi,
- ordonarea numărătoare,
crescătoare/descrescătoare a unor riglete, figurine,
numere naturale prin compararea culori, coli albe,
acestora, două câte două coli colorate
- identificarea unor numere, situate
într-un interval dat (ex.: „Scrie trei Resurse
numere mai mici decât 25.”) procedurale:
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine conversaţia,
între cardinalele a două mulţimi exerciţiul,
- poziţionarea pe axă a unor numere explicaţia,
date munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în
grup şi
independentă
Activitati pe discipline
Lb.
franceză
Activitati integrate
CLR 6. Activităţi de - exerciţii de pronunţie Resurse observare
ameliorare/ - analiza fonetică şi sinteza materiale: sistematică
1.3 dezvoltare cuvintelor manual,
2.2 Ajutoarele lui Moș - citirea/scrierea Caiet de lucru
2.3 Crăciun literelor/silabelor/cuvintelor ce Fișe de lucru activităţi în
3.1 clasă
conţin literele învăţate Resurse
3.2 - formularea de propoziţii procedurale:
4.1 enunţiative/interogative conversaţia,
4.2 - utilizarea semnelor de punctuaţie explicaţia,
- exerciţii de construire de demonstraţia,
MM
dialoguri orale/scrise exersarea,
- transcrierea/copierea unui text exerciţiul, jocul
didactic, metoda
fonetico –
MEM analitico –
sintetică
Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Religie
Activitati integrate
MEM Compararea şi - scrierea rezultatelor obţinute prin Resurse - observarea
1.2 ordonarea comparare, utilizând semnele <, >, = materiale: sistematică
1.3 numerelor - compararea a două numere naturale Matematică și - probe orale
naturale de la 0 la mai mici decât 100, atunci când explorarea - probe practice
100 acestea au acelaşi număr de zeci/de mediului, - autoevaluarea
CLR unităţi, cu ajutorul mulţimilor de manual pentru - portofoliul
obiecte sau al numărătorii de cls. I, Editura - experimentul
AVAP poziţionare Didactică și - activitatea
- identificarea „vecinilor” unui număr Pedagogică practică
de la 0 la 100 S.A.;fise de
- selectarea unor numere după un lucru, planşe
criteriu dat (ex.: „Încercuiţi cu verde diverse, tablă
numerele mai mari decât 39 şi mai magnetică,
mici decât 45.”) magneţi,
- ordonarea numărătoare,
crescătoare/descrescătoare a unor riglete, figurine,
numere naturale prin compararea culori, coli albe,
acestora, două câte două coli colorate
- identificarea unor numere, situate
într-un interval dat (ex.: „Scrie trei Resurse
numere mai mici decât 25.”) procedurale:
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine conversaţia,
între cardinalele a două mulţimi exerciţiul,
- poziţionarea pe axă a unor numere explicaţia,
date munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
AVAP . Tehnici de Decorarea globurilor pentru Pomul Coli de bloc de
lucru: linie de Crăciun cu puncte, linii, forme și desen, creioane
1.3; modulată, culori colorate, cerate, Observarea
repetiție, Realizarea de fulgi de zăpadă pentru radieră, reacţiilor
2.2; îndoire, colaj, decor, prin tehnica kirigami acuarele, guașe copiilor pe
decupare, Audiție : Colinde de Crăciun sau tempera, parcursul
2.3; hârtie colorată, activităţilor.
lipire,
pensulă, burete,
pensulație.
2.5; foarfece, lipici,
kirigami etc. materiale
2.6. Produse ale reciclabile –
activității: tuburi de hârtie
CLR desen liber, igienică, ziare Analiza
compoziții, etc. produselor
MEM obiecte obținute, după
decorative criterii date la
începutul
activităților
Activitati integrate
CLR Recapitulare - citirea integrală/pe roluri/selectivă Resurse probă orală/
1.3 semestrială a unui text dat materiale: scrisă
1.4 - identificarea variantei corecte a manual,
2.1 unui enunţ în legătură cu textul citit Caiet de lucru
2.2 - exerciţii de identificare a Fișe de lucru autoevaluare
3.1 pluralului unor substantive
3.2 - înlocuirea unei litere pentru a
4.1 obţine cuvinte noi Resurse
4.2 - realizarea acordului gramatical în procedurale:
enunţuri conversaţia,
MM - asocierea unei întrebări cu observarea
răspunsul potrivit dirijată,
- transcrierea unui text cu dialog exerciţiul, jocul
didactic, metoda
fonetico –
Jocuri: analitico –
Loto, Domino sintetică

Proiect:
Zâna Iarna Forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
individuală

MEM RECAPITULARE - aflarea unui număr/a unor numere Resurse


respectând anumite condiţii (ex.: materiale:
1.1 „scrie cel mai mare număr mai mic Matematică și
1.2 decât 80”, „scrie toate numerele explorarea
1.3 naturale de două cifre identice” etc.) mediului,
3.1 - selectarea unor numere după un manual pentru
criteriu dat (ex.: „Încercuiţi cu verde cls. I, Editura
numerele mai mari decât 39 şi mai Didactică și
mici decât 45”) Pedagogică
- identificarea numărului mai S.A.; fise de
mic/mai mare pe baza algoritmului de lucru,planşe
AVAP comparare a două numere mai mici diverse, tablă
decât 100 magnetică,
- ordonarea magneţi,
crescătoare/descrescătoare a unor numărătoare,
numere naturale prin compararea riglete, figurine,
acestora, două câte două atlase, culori,
- realizarea unor colaje/desene care mulaje, coli
reprezintă corpul omenesc cu albe, coli
principalele organe colorate
- recunoaşterea organelor şi Resurse
localizarea acestora folosind imagini procedurale:
din atlase sau mulaje conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia,
munca
independentă,
învăţarea prin
descoperire,
problematizarea,
demonstraţia,
jocul didactic
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
MM 1. Melodia Cântec: Sus boieri a. materiale: * audierea
1.4 Genuri muzicale: Audiție: Astăzi s-a născut Hristos casetofon, cd- colectiva
2.1 colinde - crearea unei atmosfere propice uri, laptop * evaluarea
2.2 2. Audiție însuşirii cântecului, prin prezentarea b.procedurale: reciproca
3.3 unor materiale muzicale sau explicația,
ilustrative potrivite demonstrația,
CLR - însuşirea cântecelor pe traseul: exercițiul, jocul
colectiv c. forme de
–grupuri mici – colectiv organizare a
MEM -jocuri de audiere alternativă şi colectivului:
comparată a sunetelor vorbite şi frontală,
cântate – Exemplu: individuală,pe
ascultarea unei poezii, în comparaţie grup, evaluare
cu orală
AVAP audierea unui cântec
-observarea unor ilustraţii pe textul
cântecului care uşurează receptarea
- implicarea activă şi dirijată în
receptarea
cântecelor
Activități pe discipline

Ed. fizica
Activitati integrate
CLR Recapitulare - citirea integrală/pe roluri/selectivă Resurse probă orală/
1.3 semestrială a unui text dat materiale: scrisă
1.4 - identificarea variantei corecte a manual,
2.1 unui enunţ în legătură cu textul citit Caiet de lucru
2.2 - exerciţii de identificare a Fișe de lucru autoevaluare
3.1 pluralului unor substantive
3.2 - înlocuirea unei litere pentru a
4.1 obţine cuvinte noi Resurse
4.2 - realizarea acordului gramatical în procedurale:
enunţuri conversaţia,
MM - asocierea unei întrebări cu observarea
răspunsul potrivit dirijată,
- transcrierea unui text cu dialog exerciţiul, jocul
didactic, metoda
fonetico –
Jocuri: analitico –
Loto, Domino sintetică

Proiect:
Zâna Iarna Forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
individuală
CLR Recapitulare - citirea integrală/pe roluri/selectivă Resurse probă orală/
1.3 semestrială a unui text dat materiale: scrisă
1.4 - identificarea variantei corecte a manual,
2.1 unui enunţ în legătură cu textul citit Caiet de lucru
2.2 - exerciţii de identificare a Fișe de lucru autoevaluare
3.1 pluralului unor substantive
3.2 - înlocuirea unei litere pentru a
4.1 obţine cuvinte noi Resurse
4.2 - realizarea acordului gramatical în procedurale:
enunţuri conversaţia,
MM - asocierea unei întrebări cu observarea
răspunsul potrivit dirijată,
- transcrierea unui text cu dialog exerciţiul, jocul
didactic, metoda
fonetico –
Jocuri: analitico –
Loto, Domino sintetică

Proiect:
Zâna Iarna Forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
individuală
MEM EVALUARE - reprezentarea numerelor de două Forme de - probă scrisă
cifre cu ajutorul numărătorii de organizare a
1.1 poziţionare colectivului
1.2 - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor - activitate
1.3 dintr-un număr independentă
1.4 - identificarea numerelor pare/impare
3.1 dintr-un şir dat
- ordonarea
crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale prin compararea
AVAP acestora două câte două
- compunerea şi descompunerea
numerelor în concentrul 0 – 100,
folosind obiecte, desene şi numere
- recunoaşterea organelor şi
localizarea acestora folosind imagini
din atlase sau mulaje
Activitati integrate
CLR Evaluare - identificarea numărului de silabe Resurse probă orală
semestrială dintr-un cuvânt dat materiale:
- despărţirea în silabe a unui cuvânt manual, probă scrisă
1.3
dat Caiet de lucru
2.1
3.1 - completarea spaţiilor goale Fișe de lucru autoevaluare
4.1 cu silabe pentru a obţine
4.2 cuvinte
- identificarea unor şiruri de
cuvinte, după indicii date Resurse
procedurale:
- recunoaşterea propoziţiilor care conversaţia,
au legătură cu imagini date explicaţia,
- formulare de enunţuri cu ajutorul munca
cuvintelor date independentă
- citirea unui text Forme de
- exerciţii de antonimie organizare a
- completarea unor propoziţii colectivului:
eliptice individuală
- transcrierea unor elemente din
text, după indicii date
CLR Activităţi de - exerciţii de pronunţie Resurse observare
ameliorare/ - analiza fonetică şi sinteza materiale: sistematică
1.3 dezvoltare cuvintelor manual,
2.2 - citirea/scrierea Caiet de lucru
2.3 literelor/silabelor/cuvintelor ce Fișe de lucru
conţin literele învăţate
- formularea de propoziţii
enunţiative/interogative Resurse
- utilizarea semnelor de punctuaţie procedurale:
- exerciţii de construire de conversaţia,
dialoguri oral/scrise explicaţia,
- transcrierea/copierea unui text demonstraţia,
exersarea,
exerciţiul, jocul
didactic, metoda
fonetico –
analitico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
MM 1. Melodia Cântec: Sus boieri a. materiale: * audierea
2.1 Genuri muzicale: Audiție: Astăzi s-a născut Hristos casetofon, cd- colectiva
2.2 colinde - crearea unei atmosfere propice uri, laptop * evaluarea
3.1 2. Audiție însuşirii cântecului, prin prezentarea b.procedurale: reciproca
3.4 unor materiale muzicale sau explicația,
ilustrative potrivite demonstrația,
- însuşirea cântecelor pe traseul: exercițiul, jocul
colectiv c. forme de
–grupuri mici – colectiv organizare a
-jocuri de audiere alternativă şi colectivului:
comparată a sunetelor vorbite şi frontală,
cântate – Exemplu: individuală,pe
ascultarea unei poezii, în comparaţie grup, evaluare
cu orală
audierea unui cântec
-observarea unor ilustraţii pe textul
cântecului care uşurează receptarea
- implicarea activă şi dirijată în
AVAP receptarea
cântecelor
AVAP Decorarea globurilor pentru Pomul Coli de bloc de
Tehnici de de Crăciun cu puncte, linii, forme și desen, creioane
1.3; lucru: linie culori colorate, cerate, Observarea
modulată, Realizarea de fulgi de zăpadă pentru radieră, reacţiilor
2.2; repetiție, decor, prin tehnica kirigami acuarele, guașe copiilor pe
îndoire, colaj, sau tempera, parcursul
2.3; decupare, hârtie colorată, activităţilor.
lipire, pensulă, burete,
2.5; pensulație. foarfece, lipici,
kirigami etc. materiale
2.6. reciclabile –
tuburi de hârtie
Produse ale
activității: desen igienică, ziare Analiza
liber, compoziții, etc. produselor
MEM obiecte decorative obținute, după
criterii date la
începutul
activităților
Anexa CLR- Camera mea
Anexa 2 CLR- Cartea la bibliotecă
Anexa 1 UI. Povesti la gura sobei Avem grijă de haine

Facem curățenie

Ne ștergem încălțămintea
Anexa 2
Anexa 3

De ce cad frunzele ?
Cu toţii ne bucurăm de culorile deosebite pe care le capătă frunzele toamna. Dar ştii de ce nu rămân ele verzi tot anul şi care e motivul
pentru care cad când vine frigul? 
Frunzele sunt micile fabrici de mâncare ale copacului. Ele transformă căldura, apa şi dioxidul de carbon în glucoză, o substanţă cu care pomul se
hrăneşte, iar acest proces se numeşte fotosinteză. Dar, odată cu venirea toamnei, când zilele se micşorează şi nu mai este la fel de mult soare,
copacii ştiu că trebuie să se pregătească pentru iarnă. Ei intră într-o stare de repaus şi se odihnesc până când se face cald, aşa că nu mai au nevoie
de aceste făbricuţe.
De aceea, culoarea verde dispare treptat şi este înlocuită cu nuanţe de galben, portocaliu, roşu sau maro, după care, încet-încet, frunzele cad.

Povestea fulgului de zapada 

(Trenca Banciu)

Era odata, demult-tare demult, o fetita care se numea Roua. Roua se nascuse in casa unui om bun si harnic. Parintii o iubeau  ca pe lumina ochilor. Ziua si
noaptea se gandeau numai la fericirea copilei lor.
Mama ii tesea rochite din culorile tuturor florilor, iar tata ii facea coronite de pus in par din cele mai frumoase
pietricele gasite in raul ce curgea in fundul gradinitei.
Roua era tot atata de buna pe cat era de frumoasa. Avea doi ochi ca doua scantei, limpezi si plini de bunatate.
Privirile ei blande alinau cea mai mare durere. Parul ei, un val matasos, moale si stralucitor, atingea pamantul in
mers. Mainile ei erau asa de indemanatice, ca ce lucru luau il si terminau, dar nu oricum, ci frumos si bine. Intr-
un cuvant, toti erau atat de fericiti, incat pereche in lume nu aveau. Parintii nu-si mai gaseau loc de asa mare
bucurie ce daduse peste ei.
Cum uneori, insa, zilele senine sunt umbrite de nori, tot asa si in sufletul parintilor fetei era o umbra care le intuneca
fericirea. Mama, de cate ori isi aducea aminte, si isi aducea destul de des, se ascundea in cea mai intunecata
camera si plangea, si plangea pana se linistea. Astfel, zilele treceau, Roua crestea, se facea tot mai frumoasa,
dar si durerea in sufletul parintilor crestea.
 Mama avea mare grija de fetita. O urmarea pas cu pas si niciodata nu o lasa sa iasa afara in plin soare. Ea o scotea
pe fata la plimbare numai seara.
In gradina care era plina de cele mai frumoase flori, Roua zburda, se ducea in serile cu luna plina si isi privea
chipul frumos in oglinda apei. Acolo vedea ea ca ochii ei straluceau ca doua pietre scumpe, ca parul ei era un val
inspumat de matase.
Cand nu era luna, licuricii isi aprindeau felinarele si se insirau pe malul apei ca sa faca lumina in calea fetei.
Uneori, obosita de atata alergat, se oprea cu mama ei sub un pom si asculta susurul raului, piuitul pasarelelor care se pregateau de somn, fosnetul frunzelor,
soaptele vantului cald de vara care ii mangiie obrajii, infierbantati de atata zburdat si se desfata in parfumul florilor care-i erau atat de dragi. Fiecare floare era
socotita o fiinta careia Roua avea sa-i spuna ceva. Tuturora le soptea usor „Noapte buna.”, mangaindu-le cu
degetele ei subtiri si moi cand pleca sa se culce.
Aceasta fericire si multumire nu dura mult. Venind intr-o zi la ea prietenele ei, una mai vorbareata o intreba
de ce nu iese si ea afara, iar alta, de ce nu vine si ea in vizita la ele. Roua ridica cei doi ochi limpezi spre
fete si nu raspunse. Dupa plecarea lor, alerga la mama ei, spunandu-i; "Mama, mama, de ce nu merg si eu
niciodata ziua afara la joc?"
- Copila mea, copila mea! striga mama inspaimantata si o imbratisa pe fata ca si cum ar fi aparat-o de o
primejdie.
Dupa putin timp, mama ii spuse: "in clipa in care te va atinge soarele, noi te vom pierde, asa a vrut zana cea
rea." De atunci, nelinistea mamei a crescut si in curand se imbolnavi. Roua o ingriji cu dragoste, asigurand-
o ca e destul de mare ca sa inteleaga primejdia ce o astepta.
In curand mama s-a facut bine si si-a inceput iar munca de toate zilele. Intr-o zi, venind de la lucru, ea aduse
un voal de matase subtire ca panza de paianjen, alb si sclipitor, pentru a-i face o rochie.
Cand rochia a fost gata, Roua s-a asezat in fata oglinzii si s-a imbracat. Era atat de frumoasa in seara aceea, ca licuricii alergau de colo colo prin gradina, sa
vesteasca toate cantatoarele, ganganiile, florile, frunzele, vantul ca Roua este mai frumoasa ca oricand si sa pofteasca toti s-o vada.
Si, intr-adevar, privindu-se in undele lacului, Roua nu se mai recunoscu. De fericire, baga mana in apa s-o tulbure, sa vada daca nu e vreo nalucire. Nu, cu
adevarat era ea.
Mama fetei pleca zilnic la lucru si Roua ramanea cu gospodaria, acasa. Cand pleca, nu uita totdeauna sa-i spuna: „Ai grija de casa si mai ales de tine. Roua
zambea, o imbratisa, o saruta si mama pleca linistita.
Intr-una din zile, dupa ce Roua termina toata treaba, lua rochia cea frumoasa si se imbraca. Se privi in oglinda. Era incantata. Ce-ar fi sa ma duc la prietenele
mele, sa le arat ce rochie frumoasa am? Si se indrepta spre usa, dar … Isi aduse aminte de sfatul mamei. Atunci, se intoarse si incepu sa danseze prin camera.
Invartindu-se, atinse perdeaua care ii dezvalui minunile de afara. Privi pe fereastra. Soarele arzator arunca raze de aur care invaluia tot pamantul. Pasarelele
ciripeau, zburdand de ici-colo, cantand cantece de bucurie catre soare. Florile cu rochitele lor care de care mai frumoase, isi ridicau capsorul, pline de fericire,
inspre el. Fluturasii in haina lor de sarbatoare treceau pe la fiecare floare, ii spuneau ceva si plecau la alta si tot asa mereu.
Trecu ziua, veni mama, mersera in gradina si se culcara.
A doua zi, in capul fetei se infiripa asa de tare gandul sa iasa afara ca nu o mai slabea. Isi lua rochia cea minunata, se privi in oglinda, insa bucuria nu-i mai fu
atat de mare. Se duse la fereastra plictisita. Privi. Acelasi tablou. De cateva ori se indrepta spre usa si se intoarse. Trecu si ziua aceasta cu bine.
Veni a treia zi. Roua isi puse rochia, se privi in oglinda vru sa danseze, sa cante. Zadarnic. Nimic nu-i mai scotea din cap gandul de a iesi la soare.

"Si ce-o sa fie daca ies?" gandi ea … apoi cu glas tare: „Ma duc doar in prag, mai departe, nu". Se mai suci, se mai invarti, privi pe fereastra. Fluturii zburau
de colo pana colo, parca ziceau: "Vino, vino!"
Isi lua inima in dinti si se duse la usa. O deschise. Vai, ce incantare! Caldura ii invalui trupul. Ce bine se simtea acum. Nu o durea nimic, nu simtea nimic rau.
Iesi in curte. Incepu sa alerge, sa cante, sa mangaie florile, incerca sa prinda un fluture.
Obrajii i se rumenira, ochii ii straluceau mai tare. Dar parul, parul era numai din fire de aur in care sclipeau pietre scumpe.
Fericirea era nemasurata. Roua se simtea usoara, parca plutea. Radea, se invartea, nu mai avea astampar. De-indata, vrand sa se opreasca in loc, sa se
odihneaasca, simti ca nu mai poate, atinge pamantul. Bucuria ii fu mai mare. Se lasa in voia vantului si simti cum se urca tot mai  sus, tot mai sus.
- "Ajung la soare, ajung la soare! cat am dorit si doresc sa fiu langa el. Ce frumos e!"
Privi in jos. Ce frumos se vedeau casele, gradinile, pamantul! Se gandi: "Cum de n-a iesit pana acum afara?  Toate au fost numai niste nascociri. Cum o sa-i
povesteasca mamei tot ce a vazut!"
In acest timp, Roua era tot mai usoara si urca tot mai sus. Parul ei despletit ii invaluia corpul si rochita umflata de vant o ajuta sa urce mai repede, tot mai sus
si tot mai sus. Urcand asa, Roua simti ca-i este frig. Se ghemui, dar frigul era tot mai mare. Simtea ca se ingreuneaza de parca ti-ar fi atarnat cineva pietre de
picioare. Se uita imprejur si vazu ca ajunsese intr-un palat plin cu apa si in ce parte voia sa puna piciorul sau sa intinda mina, dadea numai de apa. Era palatul
lui Nor Cenusiu. Nici n-avu timp sa se dumireasca, ca se si deschise o usa si prin ea navalira o sumedenie de copii, care mai mari, care mai mici si fiecare avea
cate un nume: Nor Alb, Nor Pufusor, Nor Cenusiu, Norulet Albastrui.
Se inghesuiau asa de tare, incat s-au amestecat unii cu altii de nu-i mai cunosteai.
Roua abia isi gasise un loc sa stea. N-au intrat bine cu totii ca usa se tranti si aparu Nor Cenusiu, tunind si fulgerand. Cu glas ca din butoi sau ca si cum ar fi
batut in toba le spuse sa mearga fiecare si sa stranga cat mai multe picaturi de apa ca pe pamint trebuie ploaie.
Nor Pufusor spuse ca el a si gasit o picatura care e chiar langa el, aratand-o pe Roua. Fetita incepu sa strige ca nu ramane la ei, ca se duce la soare. Striga
degeaba. Nimeni n-o asculta. Si cu totii se ingramadeau la usa, care mai de care sa iasa mai repede afara. Acolo s-au intalnit cu Bate Vant, care i-a luat pe
aripile lui si a inceput sa-i ridice pe toti sus. Rouai i se lumina fata de un zambet. Tot va ajunge la soare. Deodata, norii se imprastiara care incotro si Roua
ramase in barba lui Bate Vant, care ii zise: „Prinde-te cu mainile de bara mea si tine-te bine, ca te duc eu la soare.” Si au zburat ei asa pana ce l-au intalnit in
cale pe Vajaie-Vant care o cauta pe fata. El auzise de la Nor Cenusiu ca sus, in vazduh, undeva, o fetita si cu Ger
Napraznic avea nevoie de cineva care sa-i aprinda pipa si sa-i scuture pletele de bruma, fetita aceasta era tocmai
ce-i trebuia.
Si asa Vajaie Vant veni in cautarea ei, ca sa-i mai intre in voie mosului care era tare suparat, mai ales in ziua
aceea, caci  raza de soare se strecurase strengareste prin fereastra si ii topise un fir de gheata, din mustata.
Asa ca Vajaie Vant, dand peste cei doi calatori, o insfasca pe fata si pleca cu ea. Bate-Vant nici n-avu timp sa-si
dea seama ce se intamplase. Roua incepu sa planga. Isi dadea seama ca acum merge la rau, si chiar asa era.
Ajunsesera la portile palatului de gheata unde locuia Ger Napraznic.
Vijaie Vant batu la poarta cu un ciocan de gheata. Poarta se deschise, iar cand intrara, la usa palatului vazura
doi oameni de zapada nemiscati care faceau de straja.

Palatul era foarte mare, inalt, facut numai din gheata si era asa de rece, ca-ti ingheta suflarea. Vijaie Vant sufla si in
fata lor se deschise printre bolovanii de gheata o potecuta, pe unde trecura cei doi calatori, sufland din greu. Au
mers ei asa o bucata de vreme si au ajuns in odaia in care se afla Ger Napraznic. El sedea pe un scaun inalt de
gheata. Era invelit cu o patura de zapada, iar in gura avea o pipa de gheata si cand pufaia iesea din ea o pulbere ce
se lipea unde nimerea. Asta era bruma.
Cum o vazu pe Roua, o trimise sa ia pieptenele din lada ce se afla intr-un colt al camerei si sa-l pieptene, ca de
mult nu-si mai scuturase bruma din par. Roua, tremurand de frig, se apropie de lada, o deschise si scoase,
spre mirarea ei, un pieptene facut din turturi. Incepu sa-l pieptene si sa planga de frig ce-i era.
Ger Napraznic simti o lacrima calda pe frunte. Se incrunta si zise: "Nu-i de ajuns ca mi-a topit raza de soare un fir din mustata, tu vrei sa ma topesti cu totul?
Ai grija, un fir de par de-mi va lipsi e vai de tine!"
Roua suspina si incerca sa-si opreasca lacrimile, dar dorul de mama, de casa, de gradina, de rauletul in care isi oglindea altadata mandrul chip o indemna la
plans. Si plangea fara oprire. Ger Napraznic, ca sa scape de lacrimile ei, le prefacea pe loc in pufusor de bruma, care, din cauza rasuflarii lui, se involbura prin
camera si se lipea la ochi, pe fata, pe gat si te ingheta.
Atunci, Roua deschise geamul. Bruma iesi afara si, cu graba mare, dusa de vanturi, alerga in jos cat mai aproape de pamant.
Roua privea dupa ea si dorul de casa ii topea inima. Ea slabea din zi in zi tot mai tare si se simtea tare-tare usoara. Se gandi ce-ar fi daca o data cu bruma de
gheata ar sari si ea pe fereastra si asa facu.
Ger Napraznic simti ca nu mai e pieptanat si lovi cu pumnul intr-un clopot de gheata care zgudui tot palatul si indata
se infatisa inainte-i Vijaie Vant.

"Alearga iute dupa fata aceea! De n-o poti prinde, sufla de poti si prefa-o in fulg de zapada!"

Vajaie Vant iesi val-vartej pe usa cu barba in vant, cu toiagul de gheata in mana si cu mantaua
fluturand. Alerga ce alerga, dar baga de seama ca Roua se departa tot mai tare. Atunci, incepu sa sufle,
Roua simti ca-i ingheata spatele, apoi mainile, picioarele, capul si incet-incet simti ca o cuprinde un somn
odihnitor. Cand sa inchida ochii, ea se mai uita odata spre pamant, sa vada ce-i era mai drag. Si, spre
marea ei bucurie, i se infatisa tot ce iubise ea mai mult - casa, curtea, gradina, insa florile nu mai erau,
pasarelele plecasera de mult, fluturii se ascunsesera, merele, perele, strugurii nu mai erau. In gradini si vii
pomii erau goi. Pamantul era pustiu. Trecuse multa vreme de cand  plecase. Roua, totusi  a recunoscut
locurile dragi.

- "N-am sa te las mosule sa ingheti pamantul, n-am sa te las," gandi ea. Isi prinse rochita inspumata cu
mainile tremurande si, intinzand-o, se lasa usor in jos, aparand pamantul de furia gerului napraznic.

Si, asa, fiecare fir din tesatura minunatei rochite se prefacu in cate un firisor sclipitor de zapada care
tocmai acoperi pamantul sa-l incalzeasca, sa ocroteasca semintele care dormeau somnul lung de iarna,
asteptand primavara sa incolteasca, sa inveseleasca si sa imbogateasca pamantul cu rod imbelsugat.

De priviti cu atentie fiecare fulgusor de zapada, in el veti vedea ochii stralucitori ai Rouai, care zambesc cu drag tuturor copiilor si-i
imbie la joc.

S-ar putea să vă placă și