Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT:ŞCOALA GENERALĂ UNGURENI CU CLASELE I-IV

NUME ŞI PRENUME : DELCĂ NICOLETA

OBIECTUL DE STUDIU : EDUCAŢIE PLASTICĂ ŞI METODICĂ

CLASA : a III – a

DATA :

TEMA PLASTICĂ : FORMA PLASTICĂ

SUBIECTUL APLICATIV : FRUCTELE ŞI LEGUMELE

SCOPUL :

 dezvoltarea priceperii şi deprinderii de a stiliza în forme variate expresive ,


elemente din natură ;

COMPETENŢE GENERALE :

 asimiarea de noi cunoştinţe şi investigarea experimentală ;

COMPETENŢE CADRU :

 dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materialele şi instrumentele


de lucru ;

 dezvoltarea sensibilităţii , a imaginaţiei şi creativităţii artistice ;

 cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic ;

 dezvoltarea capacităţii de receptarea a mesajului vizual-artistic.

COMPETENŢE SPECIFICE :

 reprezentarea trăsăturilor caracteristice ale unor structuri


preferate din natură;

 recunoaşterea diferitelor tipuri de forme plastice ;

1
COMPETENŢE PERFORMATIVE :

 explicarea denumirii de formă naturală şi formă elaborată ;

 cunoaşterea diferenţelor dintre forme naturale şi forme elaborate ;

 enumerarea regulilor de organizare compozitionala a unei forme elaborate;

 realizarea unei compozitii decorative sau plastice folosind formele plastice

METODE ŞI PROCEDEE :

 conversaţia , exemplul personal , exerciţiul joc , comparaţia , observaţia , analiza .

MIJLOACE DE ÎNVĂŢARE :

 manuale , planşe , lucrări ale copiilor , atlas de artă .

MATERIALE DE LUCRU :

 coli de bloc , creioane colorate , acuarele , pensule ,linie , lucrare model

EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE :

 la începutul activităţii se vor verifica cunoştinţele dobândite anterior ;

 la sfârşitul activităţii se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor , când va avea loc


autoevaluarea ;

2
DESFASURAREA LECTIEI

Activitatea profesorului Activitatea elevului


N Etapele lecţiei
r.
1. Momentul - se pregătesc materialele necesare -isi pregatesc materialele
organizatoric lecţiei. Se pregăteşte colectivul de elevi, de lucru
apoi se asigură liniştea şi ordinea în
clasă.
- se face prezenta
2 Captarea si orientarea
atenţiei Se discuta despre formele naturale
si formele eleborate in cadrul
compozitiilor plastice

 Ce este forma naturala?

 Care sunt formele elaborate?

 Ce diferenţe există între


formele naturale şi cele -elevii sunt atenti la
elaborate? prezenare si apoi raspund
la intrebari
 Cum putem organiza o
compozitie a unei forme
elaborate?

3. Verificarea Se vor verifica cunostinte


cunostintelor le referitoare la formele plastice : -elevii raspund

 Fiecare element al vizibilului


are o anumită înfăţişare , cum se
numeşte ea ? -forma

 De cate feluri sunt formele ?

- naturale
- artistice - plastice
 Câte accepţii are forma din
punct de vedere artistic ?
- elevii raspund 2 accepţii :
forma spontana si cea
elaborată
 Formele au o anumită expresie?

- provoacă sentimente şi

3
determină anumite
aptitudini
4. ANUNTAREA TEMEI Scriu pe tabla ,,TEMA PLASTICA” –
SI A SUBIECTULUI Forma plastica - scriu in caiete tema
APLICATIV plastica , subiectul
SUBIECTUL APLICATIV aplicativ cât şi data
„ Fructele şi legumele,,
Se anunţă că astăzi vor învăţa
5. TRANSMITEREA cum sa organizeze o compozitie a unei
NOULUI CONTINUT forme elaborata.

 Forma elaborata:
In ora de educatie tehnologica
fiecare dintre voi a realizat ca fiecare
fruct sau legumă are o anumită formă, Elevii sunt atenti la
sunt fie mai mici fie mai mari . Acestea explicatii si notează
sunt forme elaborate, pe care noi le informatiile noi primite.
vom organiza intr-o compozitie plastica
pentru a fi mai atractivă si a imbunatati
estetica produsului final.
 Identificarea regulilor de
organizare compozitionala a unei forme
elaborate si particularitatile acestora:

 Ce reguli ar trebui respectate


in organizarea unei forme
elaborate?

Elevii raspund la
într:ebare
- respectare temei
- spatialitate
- imbinarea corecta a
 Realizarea compozitiei tehnicilor de lucru
combinate, structurata pe cerintele - estetica finala a
alcatuirii unui coş cu fructe şi legume lucrarii.
( elevii lucrează în echipă ) :
Elevii realizează coşul pe
Ce tehnici de lucru am folosit în echipe
realizarea coşului?

6. Desfasurarea activitătii Se explică regulile ce trebuiesc - ascultă cu atenţie


respectate în realizarea unor forme explicaţiile ;
elaborate . Li se atrage atenţia elevilor
că fiecare fruct şi legumă are o
anumită formă . Elevii au pe bancă
diferite fructe şi legume . Se
supraveghează modul de observaţie - observă materialele
corectând eventualele greşeli sau dând necesare ;

4
multe explicaţii.

- execută lucrarea şi sunt


atenţi să se încadreze în
tema propusa , la aspectul
estetic al lucrării.

7. Evaluarea Lucrările elevilor vor fi apreciate tot


de către ei după :
 corectitudinea realizării coşului
cu fructe ; Elevii vor analiza
 respectarea temei propuse ; corectitudinea tehnicilor
 aspectul îngrijit al lucrării; utilizate şi vor aprecia
 realizarea coşului după gustul pentru frumos la
imaginaţia fiecărui elev . elevii care au realizat
Se va face o apreciere generală a lucrările corect .
lucrării .

S-ar putea să vă placă și