Sunteți pe pagina 1din 3

DATA:

PROF. :
CLASA: a VI-a A
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE/MODUL: AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ
SUBIECTUL LECŢIEI: „Totul despre mine”
TIPUL LECŢIEI: mixtă
SCOP: Dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere
COMPETENŢE:
Să identifice calităţi şi valori personale
Să experimenteze abilităţi de prezentare personală
Să dezvolte încrederea în sine, atitudinea pozitivă faţă de propria persoană
OBIECTIV GENERAL: Conştientizarea aspectelor legate de propria identitate
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să cunoască date personale despre ei, ziua de naştere;
O2 – să cunoască actele de identitate: certificat de naştere, carte de identitate;
O3 – să vorbească liber depre pasiunile lor;
O4 – să completeze fişele de lucru, fanioanele, coala de flipchart, planşa de lucru.

RESURSE:
1
I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, expunerea, metoda cubului, metoda cadranelor, exerciţiul, lectura
b) Mijloace de învăţământ : planşă Totul despre mine, fișe diferenţiate de lucru, tabla, coala flipchart, carioci, copii după certificatele de naştere, laptop,
videoproiector, fanioane
c) Forme de organizare : frontală, individuală.
II. Temporale
- 45 minute

III. Umane 14 elevi.

IV. Bibliografice:

*** Programa şcolară pentru disciplina Consiliere şi orientare, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 5286 / 09.10.2006
www.twinkl.ro
www.manutepricepute.ro

METODE DE EVALUARE: observația curentă, conversația de verificare, aprecierea

2
Evenimentul Activitatea elevilor Mijloace Forme de
Conţinutul ştiinţific Evaluare
didactic şi metode organizare
Se creează condiţiile optime pentru - îşi pregătesc
desfăşurarea lecţiei: pregătirea instrumentele de Observarea
1.Moment materialului didactic necesar, stabilirea scris conversaţia frontal sistematică
organizatoric liniştii, îndrumarea elevilor în activitatea
de pregătire.

Elevii urmăresc pe ecranul - elevii urmăresc Observare


videoproiectorului filmuleţul „Eşti prezentarea filmului sistematică
preţios” de Max Lucado. observaţia frontal frontală
2. Captarea
atenţiei
Se discută cu elevii pe marginea - sunt atenţi şi
materialului vizionat. răspund la întrebări

Astăzi vom face o lecţie la dirigenţie


care să ne ajute să ne cunoaştem mai conversaţia
bine, să ştim care e ziua noastră de - sunt atenţi la frontal
naştere, să cunoaştem documentele explicații
3. Anuntarea
oficiale personale: certificatul de naştere explicaţia
temei si a
şi cartea de identitate. Vom încerca să
obiectivelor
aflăm împreună care sunt lucrurile care
ne plac/nu ne plac.

Li se prezintă elevilor un certificat de - urmăresc


naştere şi o carte de identitate. explicaţiile Observarea
Elevilor li se explică semnificaţia CNP- profesorului sistematică a
ului. elevilor privind
Fiecare elev va căuta în dosarul personal - îşi caută capacitatea de
certificatul de naştere apoi va veni la certificatele de exprimare
tablă să noteze la luna potrivită data lui 3 dosare şi
naştere în lectura individuală
de naştere.se urmăreşte ca elevii să identifică locul şi
identifice corect luna în care s-au născut, data naşterii individual
a câta lună din an este etc. conversația Aprecierea