Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Specială


Clasa : a V- a B moderaţi
Data:
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: „Aşteptându-l pe Moş Nicolae”
Tipul lecţiei: mixtă

Scop: Consolidarea cunoştinţelor dobândite la limba şi literatura română

Obiective generale:
 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Obiective operaţionale:
 Să recunoască literele studiate
 Să despartă în silabe cuvinte cu literele cunoscute
 Să diferenţieze locul sunetul cunoscut în cuvânt
 Să rezolve diverse tipuri de exerciţii

Metode : explicaţia, conversaţia, demostraţia, exerciţiul

Mijloace: planşe cu literele alfabetului, cartonaşe cu litere, fişe de lucru


diferenţiate, laptop, videoproiector, soft educaţional,pinguin, bănuţi de
ciocolată, săculeţ cu surprize

Bibliografie:
www.twinkl.com
www.didactic.ro
Programă limba şi literatura română clasa I
SCENARIU DIDACTIC

 MOMENT ORGANIZATORIC
Pregătirea elevilor pentru lecţie

 CAPTAREA ATENŢIEI
Li se citeşte elevilor povestirea „Cizmuliţele nerăbtătoare”.
Elevii ascultă cu atenţie. Se discută cu elevii pe marginea povestirii
Le este prezentat elevilor pinguinul care va fi ajutorul Moşului la această
oră.
 ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR
Elevii sunt anuntaţi în legătură cu tema propusă pentru lecţie
„În aşteptarea lui Moş Nicolae” elevii clasei a V-a B vor lucra diverse
fişe la ora de limba şi literatura română, care cuprind literele cunoscute
până acum, le vor stăpâni mai bine cu ajutorul diverselor exerciţii şi
jocuri, vor despărţi în silabe diverse cuvinte.
Elevii vor primi câte un bănuţ de ciocolată la fiecare răspuns corect, ori
de câte ori vor răspunde neîntrebaţi sau peste alt coleg bănuţul va fi luat
înapoi.

 REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR
Se recapitulează oral literele cunoscute de elevi cu ajutorul unor cuvinte
care le conţin. Se despart cuvintele în silabe, elevii trebuie să precizeze
locul sunelui în cuvântul pe care l-au despărţit în silabe.

 DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Fiind o clasă care încă nu stăpâneşte bine literele din alfabet, fişele de
lucru propuse sunt în concordanţă cu nivelul lor de cunoştinţe:
- Doi elevi au pregătite fişe cu elemente grafice deoarece nu cunosc
literele deloc
- Un elev are pregătite cartonaşe cu literele alfabetului, o fişă în care să
coloreze cu diverse culori literele cunoscute, o fişă în care să coloreze
diferit după numărul de silabe
- Alţi elevi au pregătite fişele „Iarna printre litere”
- Celor care cunosc mai multe litere din alfabet le sunt pregătite fişe mai
complexe
Li se împart elevilor fişe de lucru diferenţiate şi li se explică sarcinile de
lucru.
Un elev primeşte cartonaşe cu alfabetul din care trebuie să aleagă literele
pe care le cunoaşte, apoi să coloreze după codul culorilor de pe fişă litere
sau imagini.
Elevii care lucrează pe fişa „Iarna printre litere” au diverse exerciţii cu
literele cunoscute.
Profesorul le explică tuturor sarcinile de lucru şi îi direcţionează
permanent în activitate, urmărindu-le progresul în rezolvarea fişelor de
lucru.

 FEED-BACK
Elevii sunt solicitaţi să ajute profesorul să pornească softul educaţional
care are o cheie de acces pe o pagină dintr-o revistă, un număr dintr-un
anumit dreptunghi de o anumită culoare. Odată ce softul e pornit elevii
sunt invitaţi la laptop să îşi aleagă o literă pe care o cunosc şi să se joace
jocul propus în softul educaţional folosit.

 ÎNCHEIEREA LECŢIEI
Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au participat la lecţie, iar ca
recompensă din săculeţul cu surprize vor putea să îşi aleagă ceva.