Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC (ERR)

Data:
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Specială Baia Mare
Clasa: a X-a
Propunător: MMA
Arii curriculare: Matematică și științe ale naturii, Tehnologii
Discipline: Explorarea mediului înconjurător EMÎ
Tehnologii informatice asistive și de acces TIAA
Activități practice și de preprofesionalizare APP
Unitatea de învățare: Fenomene ale naturii
Titlul lecției: Circuitul apei în natură. Transformările apei
Tipul lecției: consolidare și sistematizare
Forma de organizare: activitate integrată
Competențe generale
1. Dezvoltarea capacităților de observare, de explorare și de înțelegere a lumii
înconjurătoare
2. Cunoașterea, înțelegerea și redarea fenomenelor observate în mediul înconjurător în
context socio-integrator
3. Formarea unei atitudini pozitive prin stimularea interesului față de păstrarea unui
mediu sănătos și echilibrat
Competențe specifice
1.1. Descrierea caracterisiticilor mediului social și cultural:
2.1. Utilizarea unui limbaj specific în descrierea unor corpuri/ viețuitoare din mediul
înconjurător
2.2. Înțelegerea transformărilor care au loc în mediul apropiat
2.3. Dezvoltarea unor conduite ca răspuns la fenomenele din mediul înconjurător în
scop socio-integrator
3.2. Identificarea căilor prin care se poate contribui la menținerea unui mediu sănătos
3.3. Formarea comportamentului ecologic
Obiective operaționale:
- să numească fenomenele prin care trece apa dintr-o stare de agregare în alta EMÎ
- să observe și să identifice în cadrul unui experiment simplu trecerea apei dintr-o stare
de agregare în alta EMÎ
- să explice drumul făcut de apă în natură, folosind planşa „Circuitul apei în natură”
EMÎ
- să lucreze la calculator pentru a realiza cartea lecției TIAA
- să realizeze produse practice pentru a evidenția circuitul apei în natură APP
Strategia didactică
Metode și procedee: explicația, conversația, exercițiul, munca independentă, rebus,
experimentul
Mijloace de învățământ: fișe de lucru diferențiate, materiale de pe Youtube, PPT,
tabla interactivă, apă, cuburi de gheață, reșou, oala cu capac transparent, farfurie de
carton, pioneze
Evaluare: aprecierea verbală, observație sistematică, notare
Resurse:
 umane: elevii clasei
 temporale: 4 ore
 locul de defăşurare: sala de clasă
Bibliografie:
Ordinul ministrului educației nr. 3.702/2021 privind aprobarea programelor școlare
pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial
www.twinkl.ro
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HNyBm5tfl9E
https://www.storyjumper.com/book/read/125328602
Materiale de pe Facebook
SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Moment organizatoric
Pregătirea elevilor pentru activitate, pregătirea materialelor de lucru.

Spargerea gheții
Li se citesc elevilor căteva ghicitori despre apă și utilizările ei
În natură existentă,
Incoloră, transparentă
Fără gust, fără miros,
Lichidă şi de folos
Când spălăm sau când gătim,
Setea când ne-o potolim.

Fără ea nimic nu creşte,


Mugurul nu înfloreşte,
Şi pământul, să vezi, crapă,
Dacă lipsă e de….

O bem lacom când ni-i sete,


Cu ea noi scăpăm de pete,
Dinţii, mâinile şi faţa,
Ni le spală, dimineaţa.

Evocare
Pentru descoperi titlul lecției elevii trebuie să rezolve un rebus Anexa 1
Odată descoperit titlul lecției sunt anunțate obiectivele acesteia și produsele ce vor fi
realizate în cadrul acestei activități integrate.

Realizarea sensului
Elevii urmăresc PPT- Circuitul apei în natură
Elevii urmăresc de pe youtube lecția Circuitul apei în natură. Se discută cu elevii despre
stările de agregare ale apei și modul în care aceasta se transformă. Elevii văd apă în
stare lichidă, solidă- cuburi de gheață, gazoasă – vapori obșinuți prin fierbere
Se realizează un experiment cu apa care fierbe cu capac deasupra pentru a putea fi
observate stările apei: lichidă, vapori, cum se condensează apa. Se discută împreună cu
elevii despre transformările apei.
Elevii vor decupa un fișa de la Anexa 2 și vor citi fiecare câte o parte din fișă în funcție
de starea pe care au tras-o la sorți.
La ora de Tehnologii informatice asistive și de acces folosind platforma storyjumper
elevii vor realiza cartea lecției. Elevii își vor personaliza pagina și se vor înregistra
citind fiecare câte una din transformările apei: evaporare, condensare, înghețare și
topire.
Elevii vor discuta împreună cu profesorul despre circuitul apei în natură folosind fișa
de la Anexa 3, apoi vor rezolva singuri fișa de la Anexa 4.

Reflecție
Elevii primesc din nou fișe de lucru diferențiate. Vor decupa o carte sub forma unei
picături de apă Anexa 5, apoi studiind cele 2 fișe de la Anexa 6 vor nota fiecare pe
cartea lor câteva utilizări ale apei.
Pe fișa de la Anexa 7 elevii vor colora modalități adecvate de utilizare a apei.
La ora de Activități practice și de preprofesionalizare elevii vor realiza un craft despre
Circuitul apei în natură folosindu-se de fișa de la Anexa 8.
Li se prezintă elevilor PPT-ul despre Ziua Mondială a Apei. Se discută cu aceștia pe
marginea materialului vizionat, subliindu-se aspectele importante legate de folosirea în
mod conștient a apei, evitarea poluării apelor, modalități de prevenire a poluării apelor.

Încheierea activității
Se fac aprecieri verbale pe marginea activității realizate în aceaste ore. Se notează
activitatea elevilor la ore.
Anexa 1

1
2

3
4
5

1. Se formează când norii trec prin straturi de aer mai reci


2. Precipitatii sub forma de fulgi
3. Iarna ,cad ca niste fluturi albi din cer
4. Fără ei nu există nici ploaie, nici ninsoare
5. Ninge si ploua in acelasi timp
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Fișe Raul