Sunteți pe pagina 1din 30

SEMESTRUL II

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,, Învățăm să ne comportăm’’


Perioada : 11.II..2019-1.III.2019 ( 3 saptamani)

LUNI CLR - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor 1.Dialogul în situații a.materiale: caiet, fişe observarea
11.II. 1.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire concrete de lucru, fişe de sistematică
1.2 evaluare, planșe cu (probe orale,
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) imagini din povești,
2019 1.3 Text suport: Ce băiat!, probe practice,
imagini cu diverse
1.4 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere după Octav Pancu-Iaşi fişe de lucru,
obiecte,
2.3 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un teme pentru
ghicitori,planşe-formule
3.1 specifice în situaţii acasă),
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
3.2 concrete:invitaţie, urare, portofoliul,
3.4 - formularea orală a mesajului/învăţăturii prezentare, solicitare proiectul
4.1 b.procedurale:
desprinse dintr-un text citit
4.2 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
- recomandarea unor cărţi/ poveşti/povestiri
independentă, munca în
colegilor echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
- exerciții de identificare a materialelor și Muzica - pasiunea mea Materiale:Caietul de Observarea
AVAP instrumentelor de lucru; AVAP; creioane sistematică
2.2 - exerciții de utilizare a unor materiale și colorate, foarfeca, lipici,
instrumente de lucru; hartie glasata, hartie Proba practică
2.3 creponata, acuarele,
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii;
pensula:
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
2.5 Procedurale: explicatia,
viaţa de şcolar; demonstratia, observatia
- confecționarea unor obiecte reprezentând conversatia, exercitiul.
instrumente muzicale Forme de organizare a
colectivului: act.
frontala, individuala
- rezolvarea de exerciţii de tipul: ÎMPĂRŢIREA CU REST 0 A Resurse materiale: Observarea
MEM „Află suma / diferenţa / produsul / câtul / NUMERELOR NATURALE DE manual,fişe de lucru sistematică
1.6 jumătatea / sfertul / dublul etc.” LA 0 LA 100 Resurse (probe orale,
- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv procedurale: probe practice,
2.2 sfert, utilizând suport concret sau desene FRACŢII observarea dirijată, fişe de lucru,
3.1 (pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, conversaţia, teme pentru
caiet etc.) explicaţia, jocul acasă),
4.1 didactic, exerciţiul portofoliul,
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a Forme de organizare
unei figuri geometrice cu fracţia activitatea frontală,
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ activitate în echipă, ,
- identificarea fracţiilor activitate individuală
echivalente: 1/2=2/4

LIMBA FRANCEZA
MARTI CLR - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor  Formularea de întrebări și a.materiale: caiet, fişe observarea
1.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire răspunsuri de lucru, fişe de sistematică
12.II. 1.2 evaluare, planșe cu (probe orale,
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) imagini din povești,
2019 1.3 Text suport: Ce băiat!, probe practice,
imagini cu diverse
1.4 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere după Octav Pancu-Iaşi fişe de lucru,
obiecte, ghicitori,planşe-
2.3 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un formule specifice în
teme pentru
3.1 situaţii concrete: acasă),
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
3.2 invitaţie, urare, portofoliul,
3.4 - formularea orală a mesajului/învăţăturii prezentare, solicitare proiectul
4.1 b.procedurale:
desprinse dintr-un text citit
4.2 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
- recomandarea unor cărţi/ poveşti/povestiri
independentă, munca în
colegilor echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor  Povestirea orală a unui text a.materiale: caiet, fişe observarea
CLR scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire citit de lucru, fişe de sistematică
1.1 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) evaluare, planșe cu (probe orale,
1.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere imagini din povești, probe practice,
Text suport: Ce băiat!, imagini cu diverse
1.3 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un det- după Octav Pancu-Iaşi fişe de lucru,
obiecte,
1.4 selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor ghicitori,planşe-formule teme pentru
2.3 scurte audiate specifice în situaţii acasă),
3.1 - audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi concrete:invitaţie, urare, portofoliul,
3.2 indicaţii şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare prezentare, solicitare proiectul
b.procedurale:
3.4 la acestea
conversaţia, explicaţia,
4.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care exerciţiul, munca
4.2 reprezintă momente ale acţiunii textului audiat independentă, munca în
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor echipă,problematizarea,
din textul audiat jocul, învăţarea prin
- precizarea evenimentelor din textul audiat, descoperire
folosind expresiile: la început, mai întâi, prima c.forme de organizare:
dată, apoi, după aceea, până la urmă etc activitate frontală,
activitate individuală
EDUCATIE FIZICA
MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: ÎMPĂRŢIREA CU REST 0 A Resurse materiale: Observarea
„Află suma / diferenţa / produsul / câtul / NUMERELOR NATURALE DE manual,fişe de lucru sistematică
jumătatea / sfertul / dublul etc.” LA 0 LA 100 Resurse (probe orale,
- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv procedurale: probe practice,
sfert, utilizând suport concret sau desene FRACTII Observarea dirijată, fişe de lucru,
(pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, conversaţia, teme pentru
caiet etc.) explicaţia, jocul acasă),
didactic, exerciţiul portofoliul,
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a Forme de organizare
unei figuri geometrice cu fracţia activitatea frontală,
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ activitate în echipă, ,
- identificarea fracţiilor activitate individuală
echivalente: 1/2=2/4

MIER- MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: ÎMPĂRŢIREA CU REST 0 A Resurse materiale: Observarea
CURI „Află suma / diferenţa / produsul / câtul / NUMERELOR NATURALE DE manual,fişe de lucru sistematică
jumătatea / sfertul / dublul etc.” LA 0 LA 100 Resurse (probe orale,
13.II. - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv procedurale: probe practice,
2019 sfert, utilizând suport concret sau desene FRACTII Observarea dirijată, fişe de lucru,
(pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, conversaţia, teme pentru
caiet etc.) explicaţia, jocul acasă),
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a didactic, exerciţiul portofoliul
unei figuri geometrice cu fracţia Forme de organizare
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ activitatea frontală,
- identificarea fracţiilor activitate în echipă, ,
echivalente: 1/2=2/4 activitate individuală
CLR - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor  Povestirea orală a unui text a.materiale: caiet, fişe observarea
1.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire citit de lucru, fişe de sistematică
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) evaluare, planșe cu (probe orale,
1.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere imagini din povești, probe practice,
Text suport: Ce băiat!, imagini cu diverse
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un det- după Octav Pancu-Iaşi fişe de lucru,
1.3 obiecte,
selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor teme pentru
ghicitori,planşe-formule
scurte audiate specifice în situaţii acasă),
1.4 - audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi portofoliul,
concrete:invitaţie, urare,
indicaţii şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare prezentare, solicitare proiectul
2.3
la acestea b.procedurale:
3.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care conversaţia, explicaţia,
reprezintă momente ale acţiunii textului audiat exerciţiul, munca
3.2 - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor independentă, munca în
din textul audiat echipă,problematizarea,
- precizarea evenimentelor din textul audiat, jocul, învăţarea prin
3.4
descoperire
folosind expresiile: la început, mai întâi, prima
c.forme de organizare:
4.1 dată, apoi, după aceea, până la urmă etc activitate frontală,
activitate individuală
4.2

- dialoguri având ca suport imagini care surprind Starea de bine-Emoții de bază a. materiale: caiet, fişe Observarea
DP emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, - bucuria de lucru, rechizite sistematică
2.1 de exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, b. procedurale:
frică etc. („Ce fac atunci când sunt...) conversaţia euristică,
exerciţiul, muncă
- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se
independentă,
exprime diferite stări emoţionale: desene, cântece, problematizarea,
modelaje din lut şi plastilină, roluri în teatru, simularea, joc de rol, joc
colaje, tapiserii din materiale textile etc. didactic
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea c. forme de organizare
unor roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor a colectivului: activitate
în situaţii variate frontală, activitate
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi individuală.
comportamente
MM - selectarea şi organizarea unor sunete pentru Mişcare pe muzică a. materiale: casetofon, Observarea
crearea unei idei muzicale proprii; Mișcări sugerate de ritm cd-uri, laptop sistematică
2.1 - gruparea unor mişcări sau sunete astfel b. procedurale:
încât să genereze un dans liber pe linii conversația, explicația, Proba practică
2.2 demonstrația, exercițiul,
melodice proprii, simple
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi jocul
3.4
c. forme de organizare
aprecierea lor
a colectivului: frontală,
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un individuală,pe grup,
vers – în gând) evaluare orală
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece,
însoţite de dirijat intuitiv
Cântec:Cucul
JOI CLR -formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse  A cere și a da informații a.materiale: caiet, fişe observarea
dintr-un text citit de lucru, fişe de sistematică
14.II. 1.1 evaluare, planșe cu (probe orale,
Text suport: Ce băiat!,
2019 1.2 - recomandarea unor cărţi/ poveşti/povestiri imagini din povești, probe practice,
după Octav Pancu-Iaşi imagini cu diverse
1.3 colegilor fişe de lucru,
obiecte,
1.4 teme pentru
ghicitori,planşe-formule
2.3 - repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite specifice în situaţii acasă),
3.1 evenimente şi informaţii concrete:invitaţie, urare, portofoliul,
3.2 prezentare, solicitare proiectul
3.4 - scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui b.procedurale:
4.1 text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, conversaţia, explicaţia,
4.2 respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II, exerciţiul, munca
independentă, munca în
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor echipă,problematizarea,
dintre litere şi cuvinte jocul, învăţarea prin
descoperire
- activităţi care implică folosirea calculatorului c.forme de organizare:
pentru redactarea unor enunţuri/texte scurte activitate frontală,
activitate individuală
CLR - despărţirea cuvintelor în silabe  Două puncte a.materiale: caiet, fişe observarea
1.1 - identificarea unor cuvinte date după criterii de lucru, fişe de sistematică
1.2 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final evaluare, planșe cu (probe orale,
Text suport: Ce băiat!,
1.3 etc. imagini din povești, probe practice,
după Octav Pancu-Iaşi imagini cu diverse
1.4 - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin fişe de lucru,
obiecte,
2.3 adăugarea/eliminarea unor cuvinte teme pentru
ghicitori,planşe-formule
3.1 - conversaţii pe teme de interes pentru copii specifice în situaţii acasă),
3.2 - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme concrete:invitaţie, urare, portofoliul,
3.4 de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea prezentare, solicitare proiectul
4.1 preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare b.procedurale:
4.2 etc.) conversaţia, explicaţia,
- formularea unei opinii referitoare la un exerciţiul, munca
personaj/o întâmplare/un mod de comportament independentă, munca în
echipă,problematizarea,
etc.
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: ÎMPĂRŢIREA CU REST 0 A Resurse materiale: observarea
„Află suma / diferenţa / produsul / câtul / NUMERELOR NATURALE DE manual,fişe de lucru sistematică
jumătatea / sfertul / dublul etc.” LA 0 LA 100 Resurse (probe orale,
- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv procedurale: probe practice,
sfert, utilizând suport concret sau desene FRACTII Observarea dirijată, fişe de lucru,
(pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, conversaţia, teme pentru
caiet etc.) explicaţia, jocul acasă),
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a didactic, exerciţiul portofoliul,
unei figuri geometrice cu fracţia Forme de organizare proiectul
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ activitatea frontală,
- identificarea fracţiilor activitate în echipă, ,
echivalente: 1/2=2/4- asocierea rezolvării unei activitate individuală
probleme cu o reprezentare grafică/desen;
marcarea jumătăţii / sfertului cu fracţia
corespunzătoare:
½, respectiv ¼

EDUCATIA FIZICA
VINERI MEM - recunoaşterea în desene / imagini ÎMPĂRŢIREA CU REST 0 A Resurse materiale: observarea
/ machete / filme documentare/ prezentări a unor NUMERELOR NATURALE DE manual,fişe de lucru sistematică
15.II. forme de relief (munţi, câmpii) sau medii de viaţă LA 0 LA 100 Resurse (probe orale,
2019 - prezentarea unor fotografii Despre Delta Dunării procedurale: probe practice,
/desene ale unor plante / animale Observarea dirijată, fişe de lucru,
din mediile de viaţă explorate conversaţia, teme pentru
explicaţia, jocul acasă),
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe didactic, exerciţiul portofoliul,
criteriul apartenenţei la un mediu de viaţă şi Forme de organizare proiectul
înregistrarea rezultatelor într-un organizator activitatea frontală,
grafic activitate în echipă, ,
activitate individuală
AVAP - exerciții de identificare a materialelor și Muzica pasiunea mea Materiale:Caietul de Observarea
2.2 instrumentelor de lucru; AVAP; creioane sistematică
- exerciții de utilizare a unor materiale și colorate, foarfeca, lipici,
2.3 instrumente de lucru; hartie glasata, hartie Proba practică
creponata, acuarele,
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii;
2.5 pensula:
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în Procedurale: explicatia,
viaţa de şcolar; demonstratia, observatia
- confecționarea unor obiecte reprezentând conversatia, exercitiul.
instrumente muzicale Forme de organizare a
colectivului: act.
frontala, individuala
MM - selectarea şi organizarea unor sunete pentru Mişcare pe muzică a. materiale: Observarea
2.1 crearea unei idei muzicale proprii; Mișcări sugerate de ritm casetofon, cd-uri, sistematică
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel laptop
2.2
încât să genereze un dans liber pe linii b. procedurale: Proba practică
3.4 melodice proprii, simple conversația,
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi explicația,
aprecierea lor demonstrația,
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un exercițiul, jocul
vers – în gând) c. forme de
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, organizare a
însoţite de dirijat intuitiv colectivului: frontală,
Cântec:Cucul individuală,pe grup,
evaluare orală
RELIGIE

LUNI CLR -citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor o Repovestirea unei a.materiale: caiet, fişe observarea
18.II. scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire întâmplări citite de lucru, fişe de sistematică
2019 1.3 evaluare, planșe cu (probe orale,
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) imagini din povești,
Text suport: Cel mai bun probe practice,
1.4 prieten, după Victor Sivetidis imagini cu diverse
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere fişe de lucru,
obiecte,
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un ghicitori,planşe-formule
teme pentru
2.3 acasă),
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) specifice în situaţii
concrete:invitaţie, urare, portofoliul,
3.1 proiectul
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea prezentare, solicitare
3.2 logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul b.procedurale:
audiat conversaţia, explicaţia,
4.1 exerciţiul, munca
independentă, munca în
4.2 echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
- formularea de enunţuri despre posibile trăiri Instrumente muzicale de Materiale:Caietul de Observarea
AVAP exprimate de autori în picturi/desene/fotografii jucărie AVAP; creioane sistematică
1.1 artistice/sculptură etc. colorate, foarfeca, lipici,
- participarea la discuţii despre mesaje exprimate hartie glasata, hartie Proba practică
2.2 creponata, acuarele,
prin imagini diverse (semne de circulație,
pensula:
fotografii, picturi)
2.3 Procedurale: explicatia,
- jocuri comparative între mesaje practice demonstratia, observatia
transmise prin limbaj vizual şi mesaje artistice conversatia, exercitiul.
2.5
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori Forme de organizare a
folosite într-o reproducere, prin comparaţia cu colectivului: act.
zone alăturate, colorate diferit frontala, individuala
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar – Instrumentul meu preferat–
pictură;
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, Împărţirea numerelor Resurse materiale: Observarea
MEM în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau naturale folosind scăderea manual,fişe de lucru sistematică
1.5 recurgând la înmulţire repetată Resurse (probe orale,
- rezolvarea de probleme în care sunt procedurale: probe practice,
1.6 necesare operaţii de acelaşi ordin / de ordine observarea dirijată, fişe de lucru,
diferite conversaţia, teme pentru
3.1
explicaţia, jocul acasă),
- crearea unor probleme după imagini / didactic, exerciţiul portofoliul,
desene / scheme / exerciţii / formule Forme de organizare
activitatea frontală,
activitate în echipă, ,
activitate individuală
LIMBA FRANCEZA
MARTI CLR -citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor o Repovestirea unei a.materiale: caiet, fişe observarea
1.3 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire întâmplări citite de lucru, fişe de sistematică
19.II. evaluare, planșe cu (probe orale,
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) imagini din povești,
2019 1.4 probe practice,
Text suport: Cel mai bun imagini cu diverse
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere fişe de lucru,
2.3 prieten, după Victor Sivetidis obiecte, ghicitori,planşe-
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un teme pentru
formule specifice în
situaţii concrete: acasă),
3.1 detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
invitaţie, urare, portofoliul,
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea prezentare, solicitare proiectul
3.2
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul b.procedurale:
4.1 conversaţia, explicaţia,
audiat exerciţiul, munca
4.2 independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
- jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi  Intonarea propozițiilor a.materiale: caiet, fişe observarea
CLR cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, de lucru, fişe de sistematică
1.3 evaluare, planșe cu (probe orale,
marionete, măşti etc. Text suport: Cel mai bun
imagini din povești, probe practice,
prieten, după Victor Sivetidis imagini cu diverse
1.4 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, fişe de lucru,
obiecte,
întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi teme pentru
2.3 ghicitori,planşe-formule
specifice în situaţii acasă),
imaginare
concrete:invitaţie, urare, portofoliul,
3.1 proiectul
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor prezentare, solicitare
3.2 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire b.procedurale:
conversaţia, explicaţia,
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) exerciţiul, munca
4.1
independentă, munca în
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere echipă,problematizarea,
4.2 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un jocul, învăţarea prin
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
EDUCATIE FIZICA
MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, Împărţirea numerelor Resurse materiale: Observarea
1.5 în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau naturale folosind scăderea manual,fişe de lucru sistematică
recurgând la înmulţire repetată Resurse (probe orale,
1.6 - rezolvarea de probleme în care sunt procedurale: probe practice,
3.1 necesare operaţii de acelaşi ordin / de ordine Observarea dirijată, fişe de lucru,
diferite conversaţia, teme pentru
explicaţia, jocul acasă),
- crearea unor probleme după imagini / didactic, exerciţiul portofoliul,
desene / scheme / exerciţii / formule Forme de organizare
activitatea frontală,
activitate în echipă, ,
activitate individuală
MIER- MEM - crearea unor probleme după imagini / Despre Marea Neagră Resurse materiale: Observarea
CURI 1.5 desene / scheme / exerciţii / formule manual,fişe de lucru sistematică
Resurse (probe orale,
20.II. 1.6 - recunoaşterea în desene / imagini procedurale: probe practice,
2019 3.1 / machete / filme documentare / prezentări a unor Observarea dirijată, fişe de lucru,
forme de relief conversaţia, teme pentru
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă explicaţia, jocul acasă),
- realizarea unor albume / colaje / puzzle-uri cu didactic, exerciţiul portofoliul
formele de relief sau cu mediile de viaţă, Forme de organizare
individual sau la nivelul clasei activitatea frontală,
activitate în echipă, ,
activitate individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere  Formularea a.materiale: caiet, fişe observarea
CLR (alineatul, linia de dialog) sau respectând un răspunsurilor la întrebări de lucru, fişe de sistematică
1.3 detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) evaluare, planșe cu (probe orale,
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea Text suport: Cel mai bun imagini din povești, probe practice,
1.4 imagini cu diverse
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul prieten, după Victor Sivetidis fişe de lucru,
obiecte,
audiat ghicitori,planşe-formule
teme pentru
2.3 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un acasă),
specifice în situaţii
scurt text pe teme cunoscute concrete:invitaţie, urare, portofoliul,
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi proiectul
prezentare, solicitare
cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, b.procedurale:
3.2
marionete, măşti etc. conversaţia, explicaţia,
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, exerciţiul, munca
4.1 întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi independentă, munca în
imaginare echipă,problematizarea,
4.2 jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
DP - dialoguri având ca suport imagini care surprind Bucuria alungă tristeţea- a. materiale: caiet, fişe Observarea
2.1 emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, Emoții de bază – tristețea de lucru, rechizite sistematică
de exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, b. procedurale:
frică etc. („Ce fac atunci când sunt...) conversaţia euristică,
exerciţiul, muncă
- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se
independentă,
exprime diferite stări emoţionale: desene, cântece, problematizarea,
modelaje din lut şi plastilină, roluri în teatru, simularea, joc de rol, joc
colaje, tapiserii din materiale textile etc. didactic
c. forme de organizare
a colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
MM - selectarea şi organizarea unor sunete pentru Mişcare pe muzică a. materiale: casetofon, Observarea
crearea unei idei muzicale proprii; Mișcări sugerate de text cd-uri, laptop sistematică
2.2 - gruparea unor mişcări sau sunete astfel b. procedurale:
2.4 încât să genereze un dans liber pe linii melodice conversația, explicația, Proba practică
demonstrația, exercițiul,
proprii, simple
jocul
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi c. forme de organizare
aprecierea lor a colectivului: frontală,
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru individuală,pe grup,
crearea unei idei muzicale proprii; evaluare orală
Cântec: Săniuța mea
JOI CLR - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe  Scrierea pe liniatură a.materiale: caiet, fişe observarea
1.3 sau sufixe (fără terminologie) dictando de lucru, fişe de sistematică
21.II. - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea evaluare, planșe cu (probe orale,
2019 1.4 logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul imagini din povești, probe practice,
Text suport: Cel mai bun imagini cu diverse
audiat fişe de lucru,
2.3 obiecte,
transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un prieten, după Victor Sivetidis teme pentru
ghicitori,planşe-formule
scurt text pe teme cunoscute specifice în situaţii acasă),
3.1 - scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui portofoliul,
concrete:invitaţie, urare,
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, prezentare, solicitare proiectul
3.2 respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II, b.procedurale:
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor conversaţia, explicaţia,
4.1 dintre litere şi cuvinte exerciţiul, munca
- activităţi care implică folosirea calculatorului independentă, munca în
4.2 echipă,problematizarea,
pentru redactarea unor enunţuri/texte scurte
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
CLR - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe  Cuvinte cu înțeles opus a.materiale: caiet, fişe observarea
1.3 sau sufixe (fără terminologie) de lucru, fişe de sistematică
1.4 evaluare, planșe cu (probe orale,
Text suport: Cel mai bun
2.3 -transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un imagini din povești, probe practice,
prieten, după Victor Sivetidis imagini cu diverse
3.1 scurt text pe teme cunoscute fişe de lucru,
obiecte,
3.2 teme pentru
ghicitori,planşe-formule
4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui specifice în situaţii acasă),
4.2 text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, concrete:invitaţie, urare, portofoliul,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II, prezentare, solicitare proiectul
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor b.procedurale:
conversaţia, explicaţia,
dintre litere şi cuvinte exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
MEM - jocuri de extragere repetată a unui Împărţirea –operaţie Resurse materiale: observarea
1.5 anumit număr de elemente dintr-o inversă înmulţirii manual,fişe de lucru sistematică
mulţime dată Resurse (probe orale,
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei procedurale: probe practice,
1.6 sume/ diferenţe de termeni egali Observarea dirijată, fişe de lucru,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: conversaţia, teme pentru
„Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ explicaţia, jocul acasă),
sfertul/ dublul etc.” didactic, exerciţiul portofoliul,
3.1 - realizarea unor colecţii de plante din diferite Forme de organizare proiectul
medii de viaţă, la nivelul clasei activitatea frontală,
- asocierea unor caracteristici speciale ale activitate în echipă, ,
4.2 plantelor şi animalelor cu anumite caracteristici activitate individuală
ale mediului în care trăiesc, în scopul
recunoaşterii adaptărilor la mediu
EDUCATIA FIZICA
VINERI MEM - jocuri de extragere repetată a unui Împărţirea –operaţie inversă Resurse materiale: observarea
1.5 anumit număr de elemente dintr-o înmulţirii manual,fişe de lucru sistematică
22.II. mulţime dată Despre desert Resurse (probe orale,
2019 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei procedurale: probe practice,
1.6 sume/ diferenţe de termeni egali Observarea dirijată, fişe de lucru,
3.1 - rezolvarea de exerciţii de tipul: conversaţia, teme pentru
4.2 „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ explicaţia, jocul acasă),
sfertul/ dublul etc.” didactic, exerciţiul portofoliul,
- realizarea unor colecţii de plante din diferite Forme de organizare proiectul
medii de viaţă, la nivelul clasei activitatea frontală,
- asocierea unor caracteristici speciale ale activitate în echipă, ,
plantelor şi animalelor cu anumite caracteristici activitate individuală
ale mediului în care trăiesc, în scopul
recunoaşterii adaptărilor la mediu
AVAP - formularea de enunţuri despre posibile trăiri Instrumente muzicale de Materiale:Caietul de Observarea
1.1 exprimate de autori în picturi/desene/fotografii jucărie AVAP; creioane sistematică
artistice/sculptură etc. colorate, foarfeca, lipici,
2.2 - participarea la discuţii despre mesaje exprimate hartie glasata, hartie Proba practică
creponata, acuarele,
prin imagini diverse (semne de circulație,
2.3 pensula:
fotografii, picturi) Procedurale: explicatia,
- jocuri comparative între mesaje practice demonstratia, observatia
2.5
transmise prin limbaj vizual şi mesaje artistice conversatia, exercitiul.
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori Forme de organizare a
folosite într-o reproducere, prin comparaţia cu colectivului: act.
zone alăturate, colorate diferit frontala, individuala
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar – Instrumentul meu preferat–
pictură;
MM - selectarea şi organizarea unor sunete pentru Mişcare pe muzică a. materiale: Observarea
2.2 crearea unei idei muzicale proprii; Mișcări sugerate de text casetofon, cd-uri, sistematică
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel laptop
2.4 încât să genereze un dans liber pe linii melodice b. procedurale: Proba practică
proprii, simple conversația,
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi explicația,
aprecierea lor demonstrația,
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru exercițiul, jocul
crearea unei idei muzicale proprii; c. forme de
Cântec: Săniuța mea organizare a
colectivului: frontală,
individuală,pe grup,
evaluare orală
RELIGIE

LUNI CLR - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate .Recapitulare a.materiale: caiet, fişe observarea
1.1 de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de de lucru, fişe de sistematică
25.II. variante date - Despre prietenie evaluare, planșe cu (probe orale,
2019 1.3 - identificarea unor cuvinte date după criterii imagini din povești, probe practice,
imagini cu diverse
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final fişe de lucru,
2.3 obiecte,
etc. teme pentru
ghicitori,planşe-formule
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, specifice în situaţii acasă),
3.1 întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi portofoliul,
concrete:invitaţie, urare,
imaginare prezentare, solicitare proiectul
3.2
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu b.procedurale:
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de conversaţia, explicaţia,
punctuaţie exerciţiul, munca
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea independentă, munca în
logică de desfăşurare a echipă,problematizarea,
evenimentelor din mesajul audiat jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
- exerciții de identificare a materialelor și Recapitulare Materiale:Caietul de Observarea
AVAP instrumentelor de lucru; AVAP; creioane sistematică
2.2 - exerciții de utilizare a unor materiale și colorate, foarfeca, lipici,
instrumente de lucru; hartie glasata, hartie Proba practică
2.3 creponata, acuarele,
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii;
pensula:
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
2.5 Procedurale: explicatia,
viaţa de şcolar; demonstratia, observatia
conversatia, exercitiul.
Forme de organizare a
colectivului: act.
frontala, individuala
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Proba înmulţirii. Resurse materiale: Observarea
MEM „Află suma/diferenţa/produsul/ Proba împărţirii manual,fişe de lucru sistematică
1.6 câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.” Resurse (probe orale,
procedurale: probe practice,
observarea dirijată, fişe de lucru,
conversaţia, teme pentru
explicaţia, jocul acasă),
didactic, exerciţiul portofoliul,
Forme de organizare
activitatea frontală,
activitate în echipă, ,
activitate individuală
LIMBA FRANCEZA
MARTI CLR - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate .Recapitulare a.materiale: caiet, fişe observarea
1.1 de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de de lucru, fişe de sistematică
26.II. variante date - Despre prietenie evaluare, planșe cu (probe orale,
2019 1.3 - identificarea unor cuvinte date după criterii imagini din povești, probe practice,
imagini cu diverse
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final fişe de lucru,
2.3 obiecte, ghicitori,planşe-
etc. formule specifice în
teme pentru
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, situaţii concrete: acasă),
3.1 întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi portofoliul,
invitaţie, urare,
imaginare prezentare, solicitare proiectul
3.2
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu b.procedurale:
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de conversaţia, explicaţia,
punctuaţie exerciţiul, munca
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea independentă, munca în
logică de desfăşurare a echipă,problematizarea,
evenimentelor din mesajul audiat jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate .Recapitulare a.materiale: caiet, fişe observarea
CLR de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de de lucru, fişe de sistematică
1.1 variante date - Despre prietenie evaluare, planșe cu (probe orale,
- identificarea unor cuvinte date după criterii imagini din povești, probe practice,
1.3 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final imagini cu diverse fişe de lucru,
etc. obiecte, teme pentru
2.3 ghicitori,planşe-formule
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, acasă),
specifice în situaţii
întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi portofoliul,
3.1 concrete:invitaţie, urare,
imaginare prezentare, solicitare proiectul
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu b.procedurale:
3.2
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de conversaţia, explicaţia,
punctuaţie exerciţiul, munca
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea independentă, munca în
logică de desfăşurare a echipă,problematizarea,
evenimentelor din mesajul audiat jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
EDUCATIE FIZICA
MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: Proba înmulţirii. Resurse materiale: Observarea
1.6 „Află suma/diferenţa/produsul/ Proba împărţirii manual,fişe de lucru sistematică
câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.” Resurse (probe orale,
procedurale: probe practice,
Observarea dirijată, fişe de lucru,
conversaţia, teme pentru
explicaţia, jocul acasă),
didactic, exerciţiul portofoliul,
Forme de organizare
activitatea frontală,
activitate în echipă, ,
activitate individuală
MIER- MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: Despre Grădina Botanică şi Resurse materiale: Observarea
CURI 1.6 „Află suma/diferenţa/produsul/ sera ei manual,fişe de lucru sistematică
câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.” Resurse (probe orale,
27.II. - asocierea unor caracteristici speciale ale procedurale: probe practice,
2019 plantelor şi animalelor cu anumite caracteristici Observarea dirijată, fişe de lucru,
ale mediului în care trăiesc, în scopul conversaţia, teme pentru
recunoaşterii adaptărilor la mediu explicaţia, jocul acasă),
didactic, exerciţiul portofoliul
Forme de organizare
activitatea frontală,
activitate în echipă, ,
activitate individual

- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii EVALUARE a.materiale: fise de (proba orala/
CLR dintr-un text audiat evaluare scrisa
1.2 - identificarea unor cuvinte date după criterii b.procedurale:
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final conversaţia, explicaţia,
1.3 munca independentă,
etc.
c.forme de organizare:
- crearea unor scurte povestiri orale după o
2.2 activitate individuală
imagine/o suită de imagini şi după un şir de
întrebări
3.2 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
4.1
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea Nu te împrieteni cu frica!- a. materiale: caiet, fişe Observarea
DP unor roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor Emoții de bază - frica de lucru, rechizite sistematică
2.1 în situaţii variate b. procedurale:
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi conversaţia euristică,
exerciţiul, muncă
comportamente
independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol, joc
didactic
c. forme de organizare
a colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
MM - marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj Ritmul a. materiale: casetofon, Observarea
1.1 muzical din cântece, cu ajutorul anumitor jucării -Sunete lungi/ scurte cd-uri, laptop sistematică
muzicale cu sonorităţi potrivite sau folosind b. procedurale:
1.2 conversația, explicația,
percuţia corporală - sunete egale, pauza de Proba practică
demonstrația, exercițiul,
1.3 pătrime, intensităţi diferite jocul
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a c. forme de organizare
3.1 a colectivului: frontală,
duratelor şi a înălţimilor sunetelor muzicale
(jetoane – ca simboluri convenţional individuală,pe grup,
evaluare orală
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii;
Cântec: Sfârșitul iernii
JOI CLR - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă Activităţi de recuperare- a.materiale: caiet, fişe observarea
momente ale acţiunii textului audiat ameliorare/ dezvoltare de lucru, fişe de sistematică (
28.II. 1.2 - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din evaluare, planșe cu
2019 textul audiat imagini din povești,
1.3 - precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind imagini cu diverse
expresiile: la început, maiîntâi, prima dată, apoi, după obiecte,
2.3 aceea, până la urmă etc. ghicitori,planşe-formule
specifice în situaţii
- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau
3.1 concrete:invitaţie, urare,
sufixe (fără terminologie)
prezentare, solicitare
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: b.procedurale:
4.1 număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. conversaţia, explicaţia,
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme de exerciţiul, munca
interes (timpul liber, animalul preferat, cartea independentă, munca în
preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare echipă,problematizarea,
etc.) jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
CLR - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, Activităţi de recuperare- a.materiale: caiet, fişe observarea
1.2 întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare ameliorare/ dezvoltare de lucru, fişe de sistematică
- formularea unei opinii referitoare la un personaj/o evaluare, planșe cu (probe orale,
1.3 întâmplare/un mod de comportament etc. imagini din povești, probe practice,
imagini cu diverse
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea fişe de lucru,
2.3 obiecte,
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie teme pentru
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui text ghicitori,planşe-formule
specifice în situaţii acasă),
3.1 scurt pe foaie tip II, dictando, velină, respectând portofoliul,
concrete:invitaţie, urare,
încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu proiectul
4.1 prezentare, solicitare
foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi b.procedurale:
cuvinte conversaţia, explicaţia,
- realizarea unor planşe/etichete/postere/ exerciţiul, munca
afişe pe teme familiare, după modele date independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
MEM - rezolvarea unor situaţii practice RECAPITULARE Resurse materiale: observarea
1.5 de aflare a unei sume / diferenţe de manual,fişe de lucru sistematică
termeni egali Resurse (probe orale,
1.6 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul procedurale: probe practice,
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la Observarea dirijată, fişe de lucru,
3.1 înmulţire conversaţia, teme pentru
explicaţia, jocul acasă),
5.2 - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv didactic, exerciţiul portofoliul,
sfert, utilizând suport concret sau desene Forme de organizare proiectul
(pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, activitatea frontală,
caiet etc.) activitate în echipă, ,
- recunoaşterea în desene / imagini activitate individuală
/ machete / filme documentare/ prezentări a unor
forme de relief (munţi, câmpii) sau medii de viaţă
EDUCATIA FIZICA
VINERI MEM - rezolvarea unor situaţii practice EVALUARE Resurse materiale: observarea
1.5 de aflare a unei sume / diferenţe de manual,fişe de lucru sistematică
1.III. termeni egali Resurse (probe orale,
2019 2.2 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul procedurale: probe practice,
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la Observarea dirijată, fişe de lucru,
3.1 înmulţire conversaţia, teme pentru
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a explicaţia, jocul acasă),
unei figuri geometrice cu fracţia didactic, exerciţiul portofoliul,
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ Forme de organizare proiectul
- recunoaşterea în desene / imagini activitatea frontală,
/ machete / filme documentare/ prezentări a unor activitate în echipă, ,
forme de relief (munţi, câmpii) sau medii de viaţă activitate individuală
AVAP - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Evaluare Materiale:Caietul de Observarea
1.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în AVAP; creioane sistematică
2.1 viaţa de şcolar colorate, foarfeca, lipici,
hartie glasata, hartie
2.2 creponata, acuarele, Proba practică
2.3 pensula:
2.4 Procedurale: explicatia,
demonstratia, observatia
conversatia, exercitiul.
Forme de organizare a
colectivului: act.
frontala, individuala
MM - marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj Ritmul a. materiale: Observarea
1.1 muzical din cântece, cu ajutorul anumitor jucării -Sunete lungi/ scurte casetofon, cd-uri, sistematică
muzicale cu sonorităţi potrivite sau folosind laptop
1.2
percuţia corporală - sunete egale, pauza de b. procedurale: Proba practică
1.3 pătrime, intensităţi diferite conversația,
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a explicația,
3.1 duratelor şi a înălţimilor sunetelor muzicale demonstrația,
(jetoane – ca simboluri convenţional exercițiul, jocul
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru c. forme de
crearea unei idei muzicale proprii; organizare a
Cântec: Sfârșitul iernii colectivului: frontală,
individuală,pe grup,
evaluare orală
RELIGIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,, Călător pe aripile imaginației


Perioada : 4.03..2019- 22.03. III.2019 ( 3 saptamani)
LUNI CLR
LUNI CLR - citirea
- citirea în forme în forme
variate variate a enunţurilor
a enunţurilor şi textelor şi textelor scurteo idée
A formula Acordul în număr şia.materiale:
gen caiet,
a.materiale:
fişe caiet, fişe
observarea observarea
4.03. 11.03.
1.3 1.4(citire cu
scurte (citire
vocecutare/în
voce tare/în şoaptă/în
şoaptă/în gând;gând; citire Text
citire suport:Aventurile
în lanţ, pe de
Text suport:Vrăjitorul
lui lucru,
din fişe dede lucru, fişe de
sistematică sistematică
2019 roluri,
în lanţ, pe roluri, citire
citire ştafetăetc.)
ştafetă etc.) Habarnam, deOz,după Nosov evaluare, planșeevaluare,
NikolaiLyman cu planșe cu orale,
(probe (probe orale,
2019 2.2 2.1 Frank Baum imagini din povești,
imagini din povești,
probe probe
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al imagini cu diverseimagini cu diverse
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere practice, fişe practice, fişe
2.3 2.2 textului citit obiecte, obiecte,
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un de lucru, de lucru,
ghicitori,planşe-formule
ghicitori,planşe-formule
specifice în situaţii teme pentru
specifice în situaţii teme pentru
2.4 detaliu/o
2.3 idee -din text (joc:
transcrieri „Găseşte
selective şi citeşte”)
de cuvinte şi fraze dintr-un scurt
concrete:invitaţie, urare, acasă),
concrete:invitaţie, urare, acasă),
text pe teme cunoscute portofoliul, portofoliul,
3.1 - formularea
2.4 unor răspunsuri la întrebări, în prezentare, solicitare
prezentare, solicitare
b.procedurale:b.procedurale: proiectul proiectul
legătură cu un scurt text citit transcrieri selective
3.2 3.1 conversaţia, explicaţia,
conversaţia, explicaţia,
de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme exerciţiul, munca exerciţiul, munca
cunoscute independentă, munca
independentă,
în munca în
4.1 3.2
echipă,problematizarea,
echipă,problematizarea,
jocul, învăţareajocul,
prin învăţarea prin
4.1
descoperire descoperire
c.forme de organizare:
c.forme de organizare:
4.2
activitate frontală,
activitate frontală,
activitate individuală
activitate individuală
- participarea -laselectarea
jocuri de identificare
materialelorade lucru, în funcţie
Familia Materiale:Caietul
deMiau Fluturi – îndoire , amprentare Materiale:Caietul
de de
Observarea Observarea
AVAP AVAP
semnificaţiei scopul propus; AVAP; creioane AVAP; creioane sistematică sistematică
1.2 liniilor frânte/- curbe/orizontale/verticale
1.2 realizarea unui desen cu tema în desene
Fluturi- tehinca colorate, foarfeca,
colorate,
lipici,foarfeca, lipici,
- exerciții de obținere
origami;a liniilor; hartie glasata, hartie
hartie glasata, hartie
Proba Proba
2.1 2.1- desen / pictură creponata, acuarele,
creponata, acuarele,
- uscare
– Familia
şi presare
Miau,deAnimale
plante în vederea folosirii practică practică
pensula: pensula:
domestice lor în confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări
2.2 2.2 Procedurale: explicatia,
Procedurale: explicatia,
- realizare de-jocuri,
realizare
jucării
de jocuri,
sau obiecte
jucăriiutile
sauînobiecte utile în demonstratia, observatia
demonstratia, observatia
viaţa viaţa de şcolar conversatia, exercitiul.
conversatia, exercitiul.
2.3 2.3
- realizare de machete simple – Stampile - Fluturi Forme de organizare
Formeade organizare a
2.4 2.4 colectivului: act.
colectivului: act.
frontala, individuala
frontala, individuala
- recunoaşterea
- efectuarea
în desenede / imagini
împărţiri cu rest 0, ÎMPĂRŢIREA ÎCU REST 0 A CU REST
MPĂRŢIREA Resurse
0 A materiale:
Resurse materiale:
Observarea Observarea
MEM MEM
/ machete / filme
în concentrul
documentare
0-100/ prezentări
prin scăderi
a NUMERELOR NUMERELOR
NATURALE DENATURALE DE
manual,fişe demanual,fişe
lucru sistematică
de lucru sistematică
1.6 1.5
unor forme derepetate
relief (munţi,
sau recurgând
câmpii)lasau
înmulţire
medii LA 0 LA 100 LA 0 LA 100 Resurse Resurse (probe orale, (probe orale,
de viaţă - rezolvarea de exerciţii de tipul: Împărţirea la 4. Împărţirea
procedurale:procedurale: probe probe
- realizarea unor
„Aflăalbume
suma//colaje
diferenţa
/ puzzle-uri
/ produsul
cu/ câtul / la 5 observarea dirijată,
observarea dirijată,
practice, fişe practice, fişe
formele de relief
jumătatea
sau cu /mediile
sfertul /dedublul
viaţă,etc conversaţia, conversaţia,de lucru, de lucru,
3.1 1.6
individual sau- la
marcarea
nivelul clasei
jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei explicaţia, jocul
explicaţia, jocul
teme pentru teme pentru
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, didactic, exerciţiul
didactic, exerciţiul
acasă), acasă),
respectiv ¼ Forme de organizare
Forme de organizare
portofoliul, portofoliul,
activitatea frontală,
activitatea frontală,
2.2 activitate în echipă,
activitate
, în echipă, ,
activitate individuală
activitate individuală
LIMBA FRANCEZA
LIMBA FRANCEZA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,, Bun venit, primăvară!’’
Perioada : 25.03..2019- 10.05. 2019 ( 4 saptamani)
LUNI CLR
LUNI CLR
citirea în forme -citirea executarea
identificarea
variateîn forme
a enunţurilor
unor
vocalelor
variate
instrucţiuni
aşişienunţurilor
textelor
consoanelor
în diferiteşi Sunetele
în
textelor
tipuri
silabedeşi Recapitulare
limbii Scrierea imaginativă
– a.materiale:
cuvintelor a unui caiet,
care a.materiale:
fişe caiet, fişe
observarea observarea
25.03. 1.04.
8.04.
6.05.
1.3 1.1 (citire cu
1.3
scurte scurte
activităţi
cuvinte voce(citire
tare/în cuşoaptă/în
voce tare/în gând;şoaptă/în
citire gând;române. Vocale
citire şidin
consoane
conțin
text
File pecartea
grupurile
baza unui de
de lucru,
şirsunete
naturii de fişe dede lucru, fişe de
sistematică sistematică
2019 2019 în lanţ, pe roluri,
-înjocuri analiza
lanţ,
citirepe
deşiştafetă
roluri,
rol:
sinteza„Laetc.)
citire
secretariatul
fonetică
ştafetă a cuvintelor
etc.)
şcolii”; „LaTextcasa suport:
de evaluare, planșeevaluare,
cu planșe
(probecu orale, (probe orale,
oa, ea, ia, ie, ua, imagini
întrebări uă din povești,
imagini din povești,
2.3 2.3
1.3
2.2
- citirea selectivă- identificarea
bilete”, citirea
în funcţie
„La
selectivă
bibliotecă”
de
vocalelor
anumite
în funcţie etc.,
şi repere
consoanelor
de
cuanumite
respectarea Cuibul
în silabedeşipăsărele,
repere probe probe
imagini cu diverse imagini cu diverse
(alineatul, linia (alineatul,
cuvinte
normelor de dialog) de
linia
sau
adresare
derespectând
dialog)civilizată
sauunrespectând un după Cezar Petrescu practice, fişe practice, fişe
3.1 2.2
3.1 Text suport: obiecte, obiecte,
Text suport: de lucru, de lucru,
detaliu/o idee-detaliu/o din
schimbarea
citirea
textîn(joc:
idee
ritm sensului
„Găseşte
din
propriu
textunui(joc:
aşiunui
citeşte”)
cuvânt
„Găseşte
text prin
scurt,
şi citeşte”)
cu Buburuza, ghicitori,planşe-formule
ghicitori,planşe-formule
Cuibul de păsărele, teme pentru teme pentru
3.2 - discutarea
2.3
3.2 textelor
- discutarea
schimbarea
adaptareaintonaţiei scurte, unei
textelor
frază
silabe/unui
cu
impusă
scurte,
frază,frază
de
sunet
semnele
cu frază, de după Eugen Jianu specifice în situaţii
specifice în situaţii
relevând nume, -relevând
punctuaţie
identificarea
cuvintenume, familiare
unorcuvintecuvinte
şi expresii
familiare
date dupăşi expresii
criterii după Cezar Petrescu concrete:invitaţie, urare, acasă),
concrete:invitaţie, urare, acasă),
prezentare, solicitare
prezentare, portofoliul,
solicitare portofoliul,
3.4 3.4
3.1
4.1
elementare elementare
-precum: formularea număr unor derăspunsuri
sunete, sunet la întrebări,
iniţial, sunetîn
b.procedurale:b.procedurale: proiectul proiectul
- formularea unor - formularea
final
legătură etc.
răspunsuri
cu un unor
scurt
la răspunsuri
întrebări,
text cititînla întrebări, în conversaţia, explicaţia,
conversaţia, explicaţia,
4.1 4.2 4.1 cu un-legătură
3.2
legătură stabilirea
scrierea cucorectă
poziţiei
un aşiunor a ordinii
propoziţii/
cuvintelor din exerciţiul, munca exerciţiul, munca
scurt text cititfraze/a
scurt text
propoziţii unui citit
de text
4-6 cuvinte
scurt pe foaie tip II, dictando, independentă, munca
independentă,
în munca în
4.2 4.2 3.3
- aranjarea unei - dialoguri
velină, aranjarea
suiterespectând
dedespre
unei
propoziţii
suite
sine,
încadrarea
după
dedespre
propoziţii
ordinea
în
familie,
pagina
după colegi,
de
ordinea
caiet echipă,problematizarea,
echipă,problematizarea,
logică de desfăşurarelogică
despre
(tip II, de
dictando
animalul
adesfăşurare
evenimentelor
sau
preferat,
cuafoaie
evenimentelor
din
activităţile
velină), aprecierea
din jocul, învăţareajocul,
prin învăţarea prin
mesajul audiat mesajul audiat
preferate/desfăşurate
spaţiilor dintre litere şi etc. cuvinte descoperire descoperire
c.forme de organizare:
c.forme de organizare:
scrierea corectă
- folosirea
formularea uneiaopinii
convenţiilor unorlimbajului
propoziţiiscris
referitoare / la
fraze
un / a unuicu
(scrierea
activitate frontală,
activitate frontală,
text scurt peîntâmplare/un
personaj/o
majusculă/cu foaie
alineat, tip II, dictando,
utilizareamod de velină,
corectă
comportament
a activitate individuală
activitate individuală
etc.
semnelor
respectând
- participarea la jocuri de identificare a de punctuaţie)
încadrarea în pagina de caiet (tip II,
Recapitulare Materiale:Caietul de Observarea
AVAP semnificaţiei punctului -formularea,
-dictando realizarea sau unor
în foaie
în funcţie
cu desene,
scris, adomeniul
develină), respectând
răspunsurilor în la întrebări
aprecierea spaţiilor AVAP; creioane sistematică
1.2 care este utilizat pe condiţii
teme
(pictură, date
familiare/care
grafică, prezintă
sculptură etc.) interes colorate, foarfeca, lipici,
dintre litere şi cuvinte
- identificarea- efectului -compunerea
identificarea spaţial numărului
unoral punctului,
texte scurte de forme
în (3-7geometrice
enunţuri) pe hartie glasata, hartie Proba
2.1 plane dintr-un desen dat / dintr-o figură creponata, acuarele,
funcţie de mărimea, - folosirea
teme distanţa
din sfera sau luminozitatea
convenţiilor
de interes limbajului scris (scrierea
a copiilor, cu ajutorul practică
geometrică pensula:
acestuia cu
unor imagini „fragmentată”
majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a
sau Procedurale: explicatia,
2.2 - realizare deîntrebări jocuri, jucării
semnelor sau obiecte utile în
de punctuaţie) demonstratia, observatia
Materiale:Caietul
viaţa de şcolar-- participareaselectarea materialelor de lucru, în funcţie
la jocuri de identificare a de Țestoase detridimensionale
apă-desen
desen / pictură
Caracatițe – Peștii din
conversatia, Materiale:Caietul de
exercitiul. de Observarea
Observarea
2.3 AVAP AVAP; creioane sistematică
-
AVAPexerciţii de autoanaliză
scopul propus; a propriilor creaţii
semnificaţiei punctului în funcţie de domeniul în mare Forme de organizareAVAP; creioane
a foarfeca, lipici, sistematică
1.2 -care realizarea unui desen cu tema Broasca țestoasă; colorate,
colorate, foarfeca, lipici,
2.4 1.2 liniilor estefrânte/
utilizat curbe/orizontale/verticale
(pictură, grafică, sculptură în etc.) colectivului: act.
hartie glasata, hartie
-deseneuscare şi presare de plante hartie
frontala, individuala glasata, hartie Proba
2.1 - identificarea efectului spaţialînalvederea
punctului, folosirii
în creponata, acuarele, Proba
2.1
- stabilirea efectelor lipsei de igienădistanţa creponata, acuarele, practică
practică
lor în confecţionarea
- exerciții
funcţie dede obținere
mărimea, aasupra
de colaje,
liniilor; sautablouri, Îfelicitări
luminozitateaMPĂRŢIREA CU REST 0 A Resurse materiale: pensula:
pensula:
Observarea
MEM propriei persoane şi a /celor de din NUMERELOR NATURALE DE
2.2 -acestuia
- realizare
desen pictură –jurPeștii
jocuri, jucării dinsau obiecte utile în
mare manual,fişe deProcedurale:
lucru sistematică
Procedurale: explicatia,
explicatia,
2.2 LA 0 LA 100 Resurse demonstratia,(probe
demonstratia, orale,
observatia
4.2 viaţa de şcolar
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în observatia
2.3 -viaţa
realizare de machete simple – Broscuța veselă Despre igiena îmbrăcămintei procedurale:conversatia, probe
conversatia, exercitiul.
exercitiul.
2.3 de şcolar Forme
Forme de
observarea dirijată, de organizare
practice,aa fişe
organizare
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii
2.4
2.4 conversaţia, colectivului:
colectivului:de act.
act.lucru,
- confecștionarea unor Caracatițe tridimensionale explicaţia, jocul frontala, individuala
teme pentru
frontala, individuala
- identificarea
- -realizarea
stabilirea planului şi denumirea
efectelorindividual formelor
lipsei de igienă plane:
asupra a
de menţinere E LEMENTE
EDespre
LEMENTE INTUITIVE
igiena
INTUITIVE DE DE
didactic, Resurse
exerciţiul materiale:
acasă),
Resurse materiale: Observarea
Observarea
MEM pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc GEOMETRIE manual,fişe de
MEM propriei
stării persoaneprin
de sănătate şi aindicarea
celor dinunei jur diete, a încălţămintei
GEOMETRIE
Figuri plane.
Forme de organizare de lucru
manual,fişeportofoliul,lucru sistematică
sistematică
1.6
2.2
5.1 - recunoaşterea şi
programului de exerciţii fizice etc.descrierea formei obiectelor/ Despre exerciţiileactivitatea Resurse
frontală,
Resurse (probe
(probe orale,
orale,
feţelor unor corpuri din mediul apropiat Pătrate şi
fizice procedurale: probe
4.1 activitate în echipă, ,
procedurale: probe
- identificarea numărului de forme geometrice dreptunghiuri observarea
observarea dirijată,
activitate individuală dirijată, practice,
practice, fişe
fişe
LIMBA FRANCEZA plane dintr-un desen dat / dintr-o figură conversaţia,
conversaţia, de lucru,
de lucru,
2.1 geometrică „fragmentată” explicaţia, jocul teme pentru
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,, Copilăria, cea mai frumoasă vârstă!’’
Perioada : 13.05.2019- 31.05.2019 ( 3 saptamani)
LUNI CLR
LUNI CLR
- identificarea- vocalelor
citirea în şi forme variate aînenunţurilor
consoanelor silabe şi şiRecapitulare
textelor – a.materiale: caiet,
a.materiale:
fişe caiet, fişe
observarea observarea
13.05. 20.05.
1.3 1.3
cuvinte scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire
File din carteaCheile,
naturii de lucru, fişe de
de lucru, fişe de
sistematică sistematică
2019 2019 - jocuri de rol:în„La secretariatul
lanţ, şcolii”;
pe roluri, citire „La casa
ştafetă etc.)de după Tudor Arghezievaluare, planșeevaluare,
cu planșe
(probecu orale, (probe orale,
2.2 2.1 imagini din povești,
imagini din povești,
probe probe
bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea imagini cu diverse
imagini cu diverse
- citirea selectivă
normelor de adresare civilizatăîn funcţie de anumite repere practice, fişe practice, fişe
3.1 2.3 obiecte, obiecte,
(alineatul,
- citirea în ritm propriu alinia unuidetext dialog)
scurt,sau
cu respectând un de lucru, de lucru,
ghicitori,planşe-formule
ghicitori,planşe-formule
specifice în situaţii teme pentru
specifice în situaţii teme pentru
3.2 detaliu/o
adaptareaintonaţiei
3.1 idee din
impusă de text (joc: de
semnele „Găseşte şi citeşte”)
punctuaţie concrete:invitaţie, urare, acasă),
concrete:invitaţie, urare, acasă),
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în prezentare, solicitare
prezentare, portofoliul,
solicitare portofoliul,
4.1 3.2
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
b.procedurale:b.procedurale: proiectul proiectul
legătură cu unlegătură
scurt text cu un
cititscurt text citit conversaţia, explicaţia,
conversaţia, explicaţia,
4.2 4.1 corectă a unor propoziţii/
- scrierea exerciţiul, munca
exerciţiul, munca
- transcrierea
fraze/a unui text scurt pe foaie sau copierea unor mesaje în cadrul
tip II, dictando,
4.2 independentă, munca
independentă,
în munca în
unor activităţi individuale
velină, respectând încadrarea în pagina de caiet sau comune echipă,problematizarea,
echipă,problematizarea,
(tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea jocul, învăţareajocul,
prin învăţarea prin
spaţiilor dintre litere şi cuvinte descoperire descoperire
c.forme de organizare:
c.forme de organizare:
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
activitate frontală,
activitate frontală,
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a activitate individuală
activitate individuală
semnelor de punctuaţie)
- selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Materiale:Caietul de Observarea
Calul-desen
- formularea, scopul
AVAP în scris,propus;
a răspunsurilor la întrebări AVAP; creioane sistematică
pe
1.2 teme familiare/care prezintă interes
- realizarea unui desen cu tema Calul- colaj colorate, foarfeca, lipici,
- compunerea- unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe hartie glasata, hartie Proba
2.1 uscare şi presare de plante în vederea folosirii creponata, acuarele,
teme din sferalordeîninteres
2.2 a copiilor,decucolaje,
confecţionarea ajutorultablouri, felicitări practică
pensula:
unor imagini sau
2.3 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în Procedurale: explicatia,
întrebări
2.4 viaţa de şcolar demonstratia, observatia
- exerciţii de -autoanaliză a propriilor creaţii
realizare de machete simple – Unicornul Evaluare Materiale:Caietul de
conversatia, Observarea
exercitiul.
AVAP - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în AVAP; creioane sistematică
Forme de organizare a
viaţa de şcolar colorate, foarfeca, lipici,
colectivului: act.
1.2 hartie glasata, hartie
frontala, individuala
Proba
2.1 creponata, acuarele,
- investigarea cauzelor posibile pentru UNITĂŢI DE MĂSURĂ Resurse materiale:
practică Observarea
2.2 Măsurarea pensula:
lungimii
MEM anumite boli (ex. gripa) manual,fişe de lucru sistematică
2.3 Procedurale: explicatia,
3.1 - ordonarea unor obiecte date, pe baza Despre gripă Resurse (probe orale,
2.4 demonstratia, observatia
comparării succesive (două câte două) a lungimii procedurale:
conversatia, exercitiul. probe
/ capacităţii / masei lor observarea
Forme de organizare a dirijată, practice, fişe
6.1 - identificarea unor obiecte pe baza unor conversaţia,
colectivului: act. de lucru,
caracteristici privind lungimea / capacitatea / explicaţia, jocul
frontala, individuala teme pentru
- identificarea şi denumirea formelor E LEMENTE INTUITIVE DE didactic, exerciţiul
Resurse materiale: Observarea acasă),
masa acestora (”mai lung”,
MEM plane: pătrat, ”mai
triunghi, dreptunghi, cerc GEOMETRIE manual,fişe Forme
de lucru de organizare
sistematică portofoliul,
scurt”,”plin”, ”gol”, ”mai uşor”,”mai greu”
2.2 - recunoaşterea şi descrierea formei Corpuri geometrice Resurse activitatea frontală,
(probe orale,
etc.) activitate în echipă, ,
obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul procedurale: probe
apropiat - estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt activitate individuală
observarea dirijată, practice, fişe
aproximativ la fel de înalţi?;
- recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul Care copii cântăresc conversaţia, de lucru,
aproape la fel?; În câte
LUNI CLR - citirea unor mesaje din mediul cunoscut: Textul informative a.materiale: caiet, fişe observarea
27.05. 1.3 reclame, afişe, anunţuri,  Scrierea funcțională. de lucru, fişe de sistematică
2019 enunţuri, texte scurte etc. Afișul evaluare, planșe cu (probe orale,
2.1 imagini din povești, probe
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu imagini cu diverse
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de practice, fişe
2.3 obiecte,
punctuaţie de lucru,
ghicitori,planşe-formule
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care specifice în situaţii teme pentru
3.1 acasă),
însoţesc textul citit concrete:invitaţie, urare,
prezentare, solicitare portofoliul,
3.2 - identificarea unor informaţii previzibile în
b.procedurale: proiectul
diverse materiale cotidiene (reclame, prospecte, conversaţia, explicaţia,
4.1 orare etc.) exerciţiul, munca
- decodarea unor informaţii din manual (viniete, independentă, munca în
4.2
cuprins etc.), a simbolurilor întâlnite în drumul echipă,problematizarea,
spre şcoală, în pliante/reclame/reviste pentru jocul, învăţarea prin
copii etc. descoperire
c.forme de organizare:
- realizarea unor planşe/etichete/postere/
activitate frontală,
afişe pe teme familiare, după modele date activitate individuală
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
- participarea la jocuri de identificare a Prâslea cel voinic(pictură, Materiale:Caietul de Observarea
AVAP semnificaţiei punctului în funcţie de domeniul în grafică, sculptură etc.) AVAP; creioane sistematică
1.2 care este utilizat (pictură, grafică, sculptură etc.) colorate, foarfeca, lipici,
hartie glasata, hartie Proba
2.1 - identificarea efectului spaţial al punctului, în creponata, acuarele,
2.2 funcţie de mărimea, distanţa sau luminozitatea practică
pensula:
2.3 acestuia Procedurale: explicatia,
2.4 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în demonstratia, observatia
viaţa de şcolar conversatia, exercitiul.
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Forme de organizare a
colectivului: act.
frontala, individuala
- investigarea materialelor conductoare şi UNITĂŢI DE MĂSURĂ Resurse materiale: Observarea
MEM izolatoare în cadrul unui circuit electric simplu Utilizarea banilor manual,fişe de lucru sistematică
4.1 - descrierea planului de lucru pentru Despre corpuri şi materiale Resurse (probe orale,
investigarea materialelor conductoare şi care conduc electricitatea procedurale: probe
izolatoare observarea dirijată, practice, fişe
- realizarea unor colecţii de materiale / obiecte conversaţia, de lucru,
5.1 după criteriul conductivităţii electrice şi explicaţia, jocul teme pentru
utilizarea lor în activităţile curente (pietricele, didactic, exerciţiul acasă),
dopuri de sticlă, nasturi etc.) Forme de organizare portofoliul,
- clasificarea materialelor investigate în activitatea frontală,
conductori, izolatori, cu proprietăţi activitate în echipă, ,
magnetice activitate individuală
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,, Parfum de vara !’’- Recapitulare finală
Perioada : 3.06.2019- 14.06..2019 ( 2 saptamani)
LUNI CLR
LUNI CLR - ex. de citire a unui text dat RecapitulareEvaluare
finală finală a.materiale: caiet,
a.materiale:
fişe caiet, fişe
observarea observarea
3.06. 10.06. 1.1; 1.2; - identif. titlului, autorului si a personajelor de lucru, fişe dede lucru, fişesistematică
de sistematică
2019 2019
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; - formulare de răspunsuri la întrebări Textul
legate
narativ Povestirea evaluare, planșeevaluare,
cu planșe cu orale,
(probe (probe orale,
de continutul textului orală a textului imagini din povești,
imagini din povești,
probe probe
2.2; 2.3; 3.1 2.3; 3.1 3.2;
imagini cu diverse
imagini cu diverse
3.2; 4.1 4.1; 4.2 - ex. de sinonime si antonimie Text-suport: practice, fişe practice, fişe
-familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului obiecte, obiecte,
- completarea unor enunturi cu ortogramele
Pif, Paf, Puf de lucru, de lucru,
identificarea personajelor din text ghicitori,planşe-formule
ghicitori,planşe-formule
învățate C. Petrescu specifice în situaţii teme pentru
specifice în situaţii teme pentru
-precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
- despărtirea cuvintelor în silabe concrete:invitaţie, urare, acasă),
concrete:invitaţie, urare, acasă),
într-un text audiat- identificarea consoanelor si vocalelor unor portofoliul, portofoliul,
prezentare, solicitare
prezentare, solicitare
-descrierea personajului principal
cuvinte date proiectul proiectul
b.procedurale:b.procedurale:
-citirea selectivă în funcţie de
- ex. de scriere anumite repere biletul
functională: conversaţia, explicaţia,
conversaţia, explicaţia,
-explicarea folosirii semnelor de punctuație
- redactarea unui text scurt pornind de la o exerciţiul, muncaexerciţiul, munca
reguli ale discursului imagine
oral şi un set de întrebări independentă, munca
independentă,
în munca în
-formularea de răspunsuri la întrebări echipă,problematizarea,
echipă,problematizarea,
jocul, învăţareajocul,
prin învăţarea prin
descoperire descoperire
c.forme de organizare:
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate frontală,
activitate individuală
activitate individuală
 Vizionarea unor fotografii
- exerciţii făcute de-aa lungul
de autoanaliză propriilor creaţii Foto film
Personajul ECO Materiale:CaietulMateriale:Caietul
de de
Observarea Observarea
AVAP anului
AVAP scolar la diverse activităti AVAP; creioane AVAP; creioanesistematică sistematică
 Realizarea de- realizare
fotografiide jocuri, jucăriiexpuse
a materialelor sau obiecte
în utile în
1.1; 1.2 1.2 Colegii mei colorate, foarfeca,
colorate,
lipici,foarfeca, lipici,
clasă, a colegilor
viaţa– de
amintire
şcolar din clasa a II-a
 Exersarea descărcării fotografiilor în calculator hartie glasata, hartie
hartie glasata, hartie
Proba Proba
2.1 - confecționarea personajului preferat din povesti
Realizarea unui creponata, acuarele,
creponata, acuarele,
2.2 dincolaj: Amintiri
material din clasa
reciclabile a II-a preferat
Personajul pensula: pensula:
practică practică
2.3 Procedurale: explicatia,
Procedurale: explicatia,
2.4 demonstratia, observatia
demonstratia, observatia
conversatia, exercitiul.
conversatia, exercitiul.
Forme de organizare
Formeade organizare a
colectivului: act.
colectivului: act.
frontala, individuala
frontala, individuala
 mentinerea stării de sănătate prin; alimentatie
Recapitulare finală Ştiinţele vietii
Resurse materiale:
Resurse materiale:
Observarea Observarea
MEM identificarea
MEM sănătoasă,
unor numere odihnă, miscare
mai mici decâtîn1000
aer liber,
în mese Menţinerea manual,fişe demanual,fişe
lucru sistematică
de lucru sistematică
1.1; 1.2; 1.3; condiții
3.1; 4.2; 4.1; regulate, îmbrăcăminte adecvată
precizate Numerele naturale
stării de0 sănătate
- 1000 Resurse Resurse (probe orale, (probe orale,
5.1
ordonarea  reguli de respectare a igienei
crescătoare/descrescătoare a unor
 surse de îmbolnăvire si evitarea îmbolnăvirilor procedurale: procedurale: probe probe
numere naturale de trei cifre prin compararea
 reguli de respectare a igienei pentru prevenirea Alimentaţie sănătoasă
observarea
şi dirijată,
observarea dirijată,
practice, fişe practice, fişe
acestora douăbolilor
câte două reguli de igienă conversaţia, conversaţia,de lucru, de lucru,
scrierea unui realizarea unuipare/impare,
șir de numere poster având explicaţia, jocul
explicaţia, jocul
teme pentru teme pentru
date limitele intervalului didactic, exerciţiul
didactic, exerciţiul
acasă), acasă),
selectarea unor numere după un criteriu dat Forme de organizare
Forme de organizare
portofoliul, portofoliul,
compunerea/descompunerea numerelor din activitatea frontală,
activitatea frontală,
sute, zeci si unităti activitate în echipă,
activitate
, în echipă, ,
activitate individuală
activitate individuală
LIMBA FRANCEZA LIMBA FRANCEZA