Sunteți pe pagina 1din 2

ESEU MOTIVAŢIONAL

Tiţa P. Cătălina-Elena
Numele meu este Tiţa P. Cătălina-Elena şi în prezent sunt absolventă a Colegiului Naţional
“Matei Basarab”, aflat în sectorul 3. Am promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-
iulie 2019, cu media 9.15, susţinând probele specifice filierei teoretice, profilului real,
matematică-informatică.
Privind oferta educaţională a Academiei de Studii Economice, am fost informată de către
profesorii Colegiului Național “Matei Basarab", cu care am participat în anul şcolar 2018-2019,
la Ziua Porților Deschise, organizată de Academia de Studii Economice Bucureşti. Doamna
profesor de economie, Radu Mirela, ne-a informat în cadrul orelor de economie despre oferta
educațională și despre importanța programelor de studii oferite de ASE Bucureşti.
Am ales să studiez în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, deoarece urmăresc să
obţin o carieră în domeniul economic, în mod special în cadrul Facultății de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică, fiind conştientă că prin procesul educaţional pe care îl oferă
Academia de Studii Economice, voi obţine calificările, competenţele şi abilităţile necesare
formării şi dezvoltării personale pe plan profesional.
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică oferă o largă pregătire teoretică
şi aplicativă în domeniul economic şi informatics, folosind specialişti în aceste domenii.
Am aflat despre competenţa şi renumele cadrelor didactice care folosesc metode moderne de
predare, au o relaţie de parteneriat cu studenţii, încurajează iniţiativa, creativitatea şi se implica
în procesul educativ.
Doresc să urmez cursurile Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
precizând ca pe durata studiilor doresc să mă angajez doar într-un domeniu de activitate care să
aibă legatură cu facultatea mai sus menţionată, deoarece sunt constientă de importanţa părţii
practice în înţelegerea şi fixarea noţiunilor teoretice.
După finalizarea programelor de studiu universitar de licenţă, doresc să continui studiile
universitare de masterat în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, deoarece asigură
desfăşurarea unui proces participativ şi acordă o atenţie deosebită necesară unui învăţământ de
calitate.
Am participat la concursuri sportive, am fost organizatoarea mai multor activităţi din cadrul
liceului. De asemenea, am obţinut diploma “Internship Programme for Marketing” eliberată de
ILSE Cambridge Bucureşti şi am participat la proiectul internaţional dintre România şi Suedia,
desfăşurat la Colegiul Naţional “Matei Basarab”.
Am participat la diverse acţiuni de voluntariat şi strângeri de fonduri pentru cazurile caritabile.
Doresc să particip la cât mai multe activităţi extracurriculare pe care le organizează cadrele
didactice sau studenţii Academiei de Studii Economice. De asemenea, doresc să fac parte din
cadrul Uniunii Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Menţionez că doresc să particip la sesiuni de comunicări ştiinţifice, acţiuni de voluntariat,
schimburi de experienţă şi activităţi sportive.
Deoarece am urmat cursurile Colegiului Naţional “Matei Basarab" Bucureşti, cu profil
teoretic, specializare matematică- informatică, am studiat numeroase module de specialitate care
m-au ajutat să înţeleg şi să studiez “Lumea Informaticii”.

Data ………………..….. Semnătura


……………………………

S-ar putea să vă placă și