Sunteți pe pagina 1din 2

Susanu Bianca Nicoleta

Eseu motivațional

Mă numesc Susanu Bianca Nicoleta, sunt absolventă a Colegiului Economic ”Mihail


Kogălniceanu” din Focșani, profil servicii specializarea tehnician în activități economice.
Reputația Academiei de Studii Economice și calitatea învățământului de aici m-au determinat să
îmi prezint intenția de a deveni studentă în cadrul acestei instituții de învățământ superior.
Pe parcursul liceului mi-am stabilit mai multe scopuri pe care le voi îndeplini într-un
interval de timp bine stabilit, iar pe unele dintre ele chiar le-am dus la bun sfârşit. Un prim scop a
fost acela de a promova examenul de Bacalaureat, lucru care s-a şi întâmplat. Urmatorul meu
scop este acela de urma cursurile Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Un prim pas a fost acela de a mă informa cu privire la modalitatea de admitere si oferta
educaţională din cadrul Academiei de Studii Economice. Iniţial am citit pe site despre admitere
și oferta educaţională, dar am aflat alte informaţii şi în Săptămâna Porţilor Deschise, unde am
primit pliante și broşuri, dar cel mai important a fost faptul că am stat de vorbă cu studenţii de la
diferite facultăţi, care au împartășit cu mine ceva din experienţa lor, fapt care mi-a confirmat că
această facultate este cea mai bună decizie în ceea ce priveşte o carieră in domeniul economiei.
Îmi doresc să studiez la Academia de Studii Economice, pentru că sunt interesată de
domeniile de studiu specifice acestei universităţi, în general, şi de cele ale Facultăţii de
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, în special. Am avut în jurul meu modele pentru
ceea ce înseamnă o carieră în domeniul economic şi, mai mult, pentru ceea ce înseamnă cu
adevărat competenţă profesională, dedicare şi pasiune în meseria aleasă, valori pe care sper să le
dobândesc în timpul anilor de studiu la Academia de Studii Economice.
Aşteptările mele sunt ca în cadrul procesului educaţional să dobândesc competenţele,
abilităţile şi cunoştinţele care să îmi asigure succesul în domeniul economic către care voi
accede. Intenţionez să aplic pentru o slujbă part-time, concomitent cu frecventarea cursurilor de
zi, în aşa fel încât cunoştinţele teoretice să se completeze cu experienţa dobândită prin practică.
Pentru mine, studiul în domeniul economic nu înseamnă numai cei trei ani de facultate în
care să particip la programele oferite de ASE, ci şi continuarea acestora prin studii de masterat în
cadrul acestei instituţii.
Pe parcursul liceului am avut numeroase activităţi extraşcolare, de la sesiuni de
comunicări ştiinţifice, la organizare de proiecte, participări la activităţi culturale şi acţiuni de
voluntariat. Cele mai importante sunt: proiectul POSDRU ”Azi elev, mâine anteprenor-o carieră
de succes”, jurizarea firmelor de exercițiu din cadrul Târgului Local al Firmelor de Exercițu și a
voluntariatul la programul BIBLIOVACANȚA, ediția aVI-a. Doresc să exploatez din plin
capacităţile mele alături de cei mai buni profesori din acest domeniu, în timpul studiilor
universitare.

2016
Susanu Bianca Nicoleta

Din dorinţa de a afla cât mai multe lucruri noi, în penultimul an de liceu am participat la
un proiect intitulat ”Azi elev, mâine anteprenor- o carieră de succes” finanțat din FONDUL
SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Domeniul major de interventie 2.1: ”Tranziția de la școală la viața activă” având
codul POSDRU/175/2.1/150026 . În cadrul acestui proiect mi-am dezvoltat numeroase
competențe precum: organizarea și conducerea activităților în cadrul societăților comerciale;
colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor; rezolvarea de sitații problemă;
elaborarea ofertei de produse și servicii a societăților comerciale și altele.
Mi-aş dori ca in timpul facultăţii să am oportunitatea de a mă implica in activităţi de
voluntariat, internship-uri, activităţi culturale sau orice alt tip de activitate care să mă ajute să
capăt cât mai multa experienţă.
Pentru mine, Academia de Studii Economice este nu doar o instituţie de învăţământ
superior, ci şi locul unde vreau să mă formez ca specialist şi, nu în ultimul rând, ca om.

Data, Semnătura candidatului,


20.07.2015

2016