Sunteți pe pagina 1din 1

Eseu motivațional

Corcodel C.G. Maria-Iulia


Menționez că m-am informat cu privire la oferta educațională a Academiei de Studii
Econimice din surse oficiale precum site-ul universității și din surse informale, respectiv
cunoscuții care studiază deja în cadrul acestei instituții.
Am decis să aleg să studiez la ASE deoarece oferta educațională pentru studiile de
licență îmi oferă o diversitate de posibilități în alegerea unei viitoare profesii, precum și datorită
pasiunii mele pentru domeniul economic și cel informatic, pasiune descoperită în timpul liceului
și pe care doresc să o cultiv prin studiile superioare. Sunt interesată de programele de studii
,,Cibernetică economică” și “Informatică economică”, deoarece consider că aceste domenii pot
oferi posibilitatea de dezvoltare profesională și personală, prin prisma cunoștințelor pe care le voi
obține pe parcursul studiilor. De asemenea, consider că a fi student la ASE îți oferă un anumit
statut, datorită prestigiului pe care Universitatea îl are atât pe plan național, cât și internațional.
Așteptările mele în ceea ce privește viața de student se referă la primirea unor
informații eficiente și interesante în domeniul informaticii economice, informații ce pot
reprezenta o bază care să îmi ofere posibilitatea să mă angajez chiar din timpul facultății și să
pun în practică noțiunele teoretice însușite pe parcursul anilor de studiu. Aș dori ca viața de
student să fie activă, să îmi solicite capacitatea de efort intelectual și emoțional, să îmi ofere
numeroase oportunități de dezvoltare personală. De asemenea, doresc să mă înscriu într-o
asociație studențească prin intermediul căreia să mă implic activ în proiecte și să cunosc oameni
de valoare.
Dorința mea de a studia în cadrul acestei instituții nu se limitează la studiile de licență,
deoarece am în plan continuarea printr-un program de master care să îmi fixeze cunoștințele
obținute și care să îmi ofere perspective pentru un viitor în domeniul informaticii economice.
Menționez că pe parcursul liceului am participat la o serie de activități și acțiuni extra
școlare, cum ar fi: olimpiade și concursuri școlare la discipline precum tehnologia informației,
unde am ajuns la națională și am luat bronz. De asemenea am fost la diverse workshopuri și
conferințe din domeniul informaticii, pe care aș vrea să o îmbin cu economia, disciplina pentru
care am avut o pasiune mare în liceu.
Ca student în cadrul Universității doresc să mă implic în cât mai multe activități
educative, precum: schimburi de experiență, sesiuni științifice și de comunicare sau diferite
proiecte.

Data: Semnătura:

S-ar putea să vă placă și