Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCUREŞTI

Eseu motivațional
Sesiunea de admitere 2014

Candidat: John Doe

Am identificat oferta educațională a Academiei de Studii Economice din București accesând


platforma online si paginile oficiale ale organizațiilor studențești, care mi-au oferit un set
cuprinzator de informații, ajutandu-ma ulterior in a lua o decizie privitoare la faculatea,
specializarea si forma de învățământ potrivite pentru direcția carierei mele profesionale.

Principalul motiv pentru care am ales această universitate este oportunitatea de a-mi aprofunda
cunoștințele in domentiul în care activez de o buna perioadă de vreme, adică tehnologia
informației, și de a mă perfecționa în zonele de economie si statistică care s-au dovedit a fi unele
din elementele cheie pe traiectoria pe care am ales-o din punct de vedere profesional. Un alt
factor decizional a fost faptul că programa educațională pentru forma de învățământ aleasă de
mine, mai exact învățământul la distanță, este similară cu forma de învăţământ cu frecvenţă.

În ceea ce priveşte aşteptările mele ca şi student în cadrul Academiei de Studii Economice, pot sa
spun ca sunt nerăbdător să încep aprofundarea disciplinelor din domeniul de studii ales deoarece
mă va ajuta în completarea cunoștințelor și în continua mea formare în domeniu. De asemenea,
accesul necondiţionat la diferitele surse de informare atât offline (bibliotecile, interacțiunea
interumană) cât și online (platformele web și materiale în format electronic) vor facilita acest
proces.

Absolvirea programului de licență va aduce după sine continuarea studiilor printr-un program de
master întrucât mă va ajuta în întărirea cunoștințelor dobândite și de asemenea în a mă specializa
mai departe in domeniul meu de interes.

În timpul urmării Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași mi-am descoperit înclinația
către tehnologia informației, care s-a materializat prin participări la multiple olimpiade și
concursuri naționale de specialitate, printre care etapele naționale la olimpiada de informatică,
concursul de Informatica Aplicată, Info Educatie și Concursul Național de Știință și Tehnică
Florin Vasilescu.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCUREŞTI

In cazul admiterii mele ca și student în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
vreau să fac parte din una dintre organizațiile studențești precum SISC, pentru a învăța si în
același timp împărtăși experiențe cu colegi cu aceleași viziuni și interese.

În concluzie, vă mulțumesc pentru atenția acordată motivației mele de a fi student la această


prestigioasă universitate, deoarece pentru mine reprezintă o reală oportunitate pentru dezvoltarea
atât profesională cât şi personală.

Data, Semnătura,