Sunteți pe pagina 1din 32

APLICATIA NR.

Societatea SC “MORIS” SA doreste sa-si dezvolte capacitatea de productie prin


construirea unei noi hale de productie. Pentru realizarea acestui obiectiv firma are la
dispozitie trei variante de proiect de investitii ce se caracterizeaza prin urmatorii
indicatori tehnico-economici:
1. Calculati indicatorii statici de fundamentare a eficientei economice a investitiilor
care cuantifica cheltuielile.
2. Calculati indicatorii imobilizarilor stiind ca fondurile se cheltuiesc la sfarsitul
anului.
3. Centralizati indicatorii calculati si precizati care este varianta optima de proiect de
investitii prin prisma acestora.
Nr.crt INDICATORI U.M. P1 P2 P3
1 Investiţia totală(It) din care: Mii euro 700 800 850
- anul 1 140 320 340
- anul 2 210 ----- 510
- anul 3 350 480 ----
2 Capacitatea anuală de Mii buc 220 300 350
producţie (qh)
3 Valoarea anuală a Mii euro 900 1050 1200
producţiei(Qh)
4 Cheltuieli anuale de Mii euro 500 500 550
producţie(Ch)
5 Durata de funcţionare Ani 10 10 10
eficientă(D)
6 Profitul anual(Ph) Mii euro 400 550 650
7 Pt Mii euro 4000 5500 6500

1. Calculati indicatorii statici de fundamentare a eficientei economice a


investitiilor care cuantifica cheltuielile.
1)Investiţia specifică(s):
a) în funcţie de valoarea productiei:
It
s
Qh

1
700
s1   0,77 euro investiţi/bucată
900
800
s2   0,76 euro investiţi/bucată
1050
850
s3   0,70 euro investiţi/bucată
1200
b) în funcţie de capacitatea de productie:
It
s' 
qh

700
s '1   3,18 euro investiţi/1 leu producţie obţinută
220
800
s'2   2,66 euro investiţi/1 leu producţie obţinută
300
850
s '3   2,42 euro investiţi/1 leu producţie obţinută
350
2)Termenul actualizat de recupereare a investiţiei:
It
T 
Ph
700
T1   1,75ani
400
800
T2   1,45ani
550
850
T3   1,30ani
650
3)Coeficientul de eficienţă economică a investiţiei(e):
Ph
e
It
400
e1   0,57 euro profit anual/1 leu investit
700
550
e2   0,68 euro profit anual/1 leu investit
800
650
e3   0,76 euro profit anual/1 leu investit
850

4)Cheltuieli recalculate sau echivalente(K):


K  It  Ch  D

2
K 1  700  500 * 10  5700 mii euro efort total

K 2  800  500 * 10  5800 mii euro efort total


K 3  850  550 * 10  6350 mii euro efort total

5)Cheltuieli specifice recalculate(k)


a) în funcţie de capacitatea de productie:
K
k
qh  D

5700
k1   2,59 euro efort total/bucată
220 * 10
5800
k2   1,93 euro efort total/bucată
300 * 10
6350
k3   1,81 euro efort total/bucată
350 *10
b)în funcţie de valoarea productiei(k’):
K
k'
Qh  D

5700
k '1   0,63 euro efort total/1 leu producţie obţinută
900 * 10
5800
k '2   0,55 euro efort total/1leu producţie obţinută
1050 * 10
6350
k '3   0,52 euro efort total/1 leu producţie obţinută
1200 * 10
6)Randamentul economic al investiţiei(R):
Pt  D
R 1
It
4000 * 10
R1   1  56,14 euro profit total/1 leu investit
700
5500 * 10
R2   1  67,75 euro profit total/1 leu investit
800
6500 * 10
R3   1  75,47 euro profit total/1 leu investit
850

2. Calculati indicatorii imobilizarilor stiind ca fondurile se cheltuiesc la


sfarsitul anului (k=0).

3
1)Mărimea imobilizărilor totale
d
M i   Ih(d  h  0)
k 1

M1=140(3-1+0)+210(3-2+0)+350(3-3+0)=840 mii euro imob.totale


M2=320(3-1+0)+480(3-3+0)= 1120 mii euro imob.totale
M3=340(2-1+0)+510(2-2+0)= 850mii euro imob.totale
2)Imobilizarea specifică
a) exprimată fizic
Mi
mi 
qhi
840
m1   3,81 euro imobilizaţi/bucată
220
1120
m2   3,73 euro imobilizaţi/bucată
300
850
m3   2,42 euro imobilizaţi/bucată
350
b) exprimată valoric( m' i )
Mi
m' i 
Qhi
840
m'1   0,93 euro imobilizaţi/ 1leu producţie obţinută
900
1120
m' 2   1,06 euro imobilizaţi/ 1leu producţie obţinută
1050
850
m' 3   0,7 euro imobilizat/ 1leu producţie obţinută
1200

3)Imobilizarea medie anuală


Mi
mai 
di
840
ma1   280 mii euro imobilizaţi/an
3ani
1120
ma 2   373,3 mii euro imobilizaţi/an
3ani

4
850
ma3   425 mii euro imobilizaţi/an
2ani
4)Pierderi din imobilizări/efectul economic al imobilizărilor
Ei  M i  e

E1=0,57*840=478,8 mii euro pierderi din imobilizări


E2=0,68*1120=761,6 mii euro pierderi din imobilizări
E3=0,76*850=646 mii euro pierderi din imobilizări
5)Efectul economic specific al imobilizărilor
Ei
a) i 
qhi
478,8
1   2,17 euro pierderi/bucată
220
761,6
2   2,53 euro pierderi/bucată
300
646
3   1,81 euro pierderi/bucată
350
Ei
b)  'i 
Qhi
478,8
 '1   0,53 euro pierderi/1 leu producţie obţinută
900
761,6
 '2   0,72 euro pierderi/1 leu producţie
1050
646
 '3   0,53 euro pierderi/1 leu producţie
1200


c)
E
"i  i
It i

 "1 
478,8
700
 0,68
euro pierderi/1 leu
producţie obţinută
" 2 
761,6
800
 0,95
euro pierderi/1 leu
investit obţinută
" 3 
646
850
 0,76
europierderi/1 leu
investit obţinută

5
3. Centralizati indicatorii calculati si precizati care este varianta optima de
proiect de investitii prin prisma acestora.

Nr. crt Indicatori P1 P2 P3 Criteriul


1 It 700 800 850 MIN
2 D 10 10 10 MAX
3 d 3 3 2 MIN
4 Ph 400 550 650 MAX
5 s 0,77 0,76 0,70 MIN
6 s’ 3,18 2,66 2,42 MIN
7 T 1,75 1,45 1,30 MAX
8 e 0,57 0,68 0,76 MAX
9 K 5700 5800 6350 MIN
10 k 2,59 1,93 1,81 MIN
11 k’ 0,63 0,55 0,52 MIN
12 R 56,14 67,75 75,47 MAX
13 Mi 840 1120 850 MIN
14 mi 3,81 3,73 2,42 MIN
15 m’i 0,93 1,06 0,7 MIN
16 mai 280 373,3 425 MIN
17 Ei 478,8 761,6 646 MIN
18 δi 2,17 2,53 1,81 MIN
19 δ’i 0,54 0,72 0,53 MIN
20 δ”i 0,68 0,95 0,76 MIN

In urma indicatorilor calculati varianta optima de proiect este P3.

APLICATIA 2

FIRMA “DIA” SA intentioneaza sa-si achizitioneze o noua linie de productie iar


in acest sens supne spre analiza 3 varinate de proiect de investitii ce se caracterizeaza
prin urmatorii indicatori tehnico economici.
1. Indicatorii statici care cuantifica profitul obtinut la o unitate monetara
investita;

6
2. Indicatorii imobilizarilor stiind ca fondurile se cheltuiesc la mijlocul anului;
3. Venitul net total actualizat si indicele de profitabilitate in forma actualizata
pentru o rata de actualizare a= 8%

Nr.crt INDICATORI U.M. P1 P2 P3


1 Investiţia totală(It) din care: Mii euro 2000 2.200 1.900
- anul 1 800 500 900
- anul 2 0 700 1000
- anul 3 1200 1000 0
2 Capacitatea anuala de Mii buc 1.800 2.000 1.780
producţie (qh)
3 Valoarea anuală a Mii euro 2.400 2.700 2.300
producţiei(Qh)
4 Cheltuieli anuale de Mii euro 1.440 1.620 1.380
producţie(Ch)
5 Durata de funcţionare Ani 15 15 17
eficientă(D)
6 Profitul anual(Ph) Mii euro 960 1.080 920
7 Durata de investiţie(d) ani 3 3 2
8 Profitul total (Pt) Mii euro 14.400 16.200 15.640

1. Indicatorii statici care cuantifica profitul obtinut la o unitate monetara


investita
Ph
e
It
960
e1   0,48 euro Ph/ 1 euro investit
2000
1080
e2   0,49 euro Ph/ 1 euro investit
2200
920
e3   0,48 euro Ph/ 1 euro investit
1900
Pt
R 1
It
14400
R1   1  6,2 euro Ph/ 1 euro investit
2000
16200
R2   1  6,36 euro Ph/ 1 euro investit
2200

7
15640
R3   1  7,23 euro Ph/ 1 euro investit
1900

2. Indicatorii imobilizarilor stiind ca fondurile se cheltuiesc la mijlocul


anului (k=0,5)
1)Mărimea imobilizarilor totale(Mi):
d
M i   Ih(d  h  0,5)
k 1

M 1  800(3  1  0,5)  1200(3  3  0,5)  2.600 mii euro imobilizari totale

M 2  500(3  1  0,5)  700(3  2  0,5)  1000(3  3  0,5)  2.800

M 3  900(2  1  0,5)  1000(2  2  0,5)  1.850 mii euro imobilizari totale

2)Imobilizarea specifică:
a) in funcţie de capacitatea de producţie(mi):

Mi
mi 
qhi
2800
m1   1,45 euro imobilizari/ bucata
1800
2800
m2   1,40 euro imobilizari/ bucata
2000
1850
m3   1,03 euro imobilizari/ bucata
1780
b) in funcţie de valoarea productiei( m' i )
Mi
m' i 
Qhi
2600
m'1   1,08 euro imobilizari/ 1leu producţie
2400
2800
m' 2   1,03 euro imobilizari / 1leu producţie
2700
1850
m' 3   0,80 euro imobilizari/ 1leu producţie
2300
3)Imobilizarea medie anuală(ma)

8
Mi
mai 
di
2600
ma1   866,66 mii euro imobilizaţi/an
3
2800
ma 2   933,33 mii euro imobilizaţi/an
3
1850
ma3   925 mii euro imobilizaţi/an
2
4) Efectul economic al imobilizărilor(Ei)

E i  e  Mi

E1  0,48  2600  1248 mii euro pierderi din imobilizări

E 2  0,49  2800  1372 mii euro imobilizaţi/an


E 3  0,48  1850  888 mii euro imobilizaţi/an

5)Efectul economic specific al imobilizărilor(δi):

a) in funcţie de capacitatea de producţie:


Ei
i 
qhi
1248
1   0,69 euro pierderi/bucată
1800
1372
2   0,68 euro pierderi/bucată
2000
888
3   0,49 euro pierderi/bucată
1780
b) in funcţie de valoarea producţiei:
Ei
 'i 
Qhi
1248
 '1   0,52 euro pierderi/1 leu producţie
2400
1372
 '2   0,50 euro pierderi/1 leu producţie
2700
888
 '3   0,38 euro pierderi/1 leu producţie
2300
c) in funcţie de volumul capitalului investit:

9
 "i 
E
It
i

 "1 
1248
2000
 0,62
euro pierderi/1 leu
investit
 "2 
1372
2200
 0,62
euro pierderi/1 leu
investit
 "3 
888
1900
 0, 46
euro pierderi/1 leu
investit

3. Venitul net total actualizat si indicele de profitabilitate in forma


actualizata pentru o rata de actualizare a= 8%

P1 h=d+D=3+15= 18 ani
h Ih Ch Kh 1/(1+0,08)^h Kha Vh Vha VNh VNha
1 800 0 800 0,926 740,74 0 0,00 -800 -740,74
2 0 0 0 0,857 0,00 0 0,00 0 0,00
3 1200 0 1200 0,794 952,60 0 0,00 -1200 -952,60
4 0 1440 1440 0,735 1058,44 2400 1764,07 960 705,63
5 0 1440 1440 0,681 980,04 2400 1633,40 960 653,36
6 0 1440 1440 0,630 907,44 2400 1512,41 960 604,96
7 0 1440 1440 0,583 840,23 2400 1400,38 960 560,15
8 0 1440 1440 0,540 777,99 2400 1296,65 960 518,66

10
9 0 1440 1440 0,500 720,36 2400 1200,60 960 480,24
10 0 1440 1440 0,463 667,00 2400 1111,66 960 444,67
11 0 1440 1440 0,429 617,59 2400 1029,32 960 411,73
12 0 1440 1440 0,397 571,84 2400 953,07 960 381,23
13 0 1440 1440 0,368 529,49 2400 882,48 960 352,99
14 0 1440 1440 0,340 490,26 2400 817,11 960 326,84
15 0 1440 1440 0,315 453,95 2400 756,58 960 302,63
16 0 1440 1440 0,292 420,32 2400 700,54 960 280,21
17 0 1440 1440 0,270 389,19 2400 648,65 960 259,46
18 0 1440 1440 0,250 360,36 2400 600,60 960 240,24
total 2000 21600 23600   11477,84 36000 16307,50 12400 4829,66

a) Venitul net actualizat


d D
1
VN ta   VN 1  a 
h 1
h h
 16307,50mii.euro

VN h  Vh  K h  16307,50  11477 ,84  4829,66mii.euro

b) Indicele de profitabilitate
VNta 4829,66
k= * 100  *100  241,48%
It 2000
VNta 4829,66
k' = * 100  * 100  285,21%
It a 1693,34

VNta
ka =  1  2,8521  1  3,85
It a

P2 h=d+D=3+15= 18 ani
h Ih Ch Kh 1/(1+0,08)^h Kha Vh Vha VNh VNha
1 500 0 500 0,926 462,96 0 0,00 -500 -462,96
2 700 0 700 0,857 600,14 0 0,00 -700 -600,14
3 1000 0 1000 0,794 793,83 0 0,00 -1000 -793,83
4 0 1620 1620 0,735 1190,75 2700 1984,58 1080 793,83
5 0 1620 1620 0,681 1102,54 2700 1837,57 1080 735,03
6 0 1620 1620 0,630 1020,87 2700 1701,46 1080 680,58
7 0 1620 1620 0,583 945,25 2700 1575,42 1080 630,17
8 0 1620 1620 0,540 875,24 2700 1458,73 1080 583,49
9 0 1620 1620 0,500 810,40 2700 1350,67 1080 540,27
10 0 1620 1620 0,463 750,37 2700 1250,62 1080 500,25
11 0 1620 1620 0,429 694,79 2700 1157,98 1080 463,19
12 0 1620 1620 0,397 643,32 2700 1072,21 1080 428,88
13 0 1620 1620 0,368 595,67 2700 992,78 1080 397,11
14 0 1620 1620 0,340 551,55 2700 919,24 1080 367,70

11
15 0 1620 1620 0,315 510,69 2700 851,15 1080 340,46
16 0 1620 1620 0,292 472,86 2700 788,10 1080 315,24
17 0 1620 1620 0,270 437,84 2700 729,73 1080 291,89
18 0 1620 1620 0,250 405,40 2700 675,67 1080 270,27
total 2200 24300 26500   12864,49 40500 18345,93 14000 5481,44

a) Venitul net actualizat


d D
1
VN ta  VN 1  a 
h 1
h h
 5481,44mii.euro

VN h  Vh  K h  18345,93  12864,49  5481,44mii.euro

b) Indicele de profitabilitate
VNta 5481,44
k= * 100  * 100  249,15%
It 2200
VNta 5481,44
k' = * 100  * 100  295,18%
It a 1856,93

VNta
ka =  1  2,9518  1  3,95
It a

P3 h=d+D=2+17= 19 ani
h Ih Ch Kh 1/(1+0,08)^h Kha Vh Vha VNh VNha
1 900 0 900 0,926 833,33 0 0,00 -900 -833,33
2 1000 0 1000 0,857 857,34 0 0,00 -1000 -857,34
3 0 0 0 0,794 0,00 0 0,00 0 0,00
4 0 1380 1380 0,735 1014,34 2300 1690,57 920 676,23
5 0 1380 1380 0,681 939,20 2300 1565,34 920 626,14
6 0 1380 1380 0,630 869,63 2300 1449,39 920 579,76
7 0 1380 1380 0,583 805,22 2300 1342,03 920 536,81
8 0 1380 1380 0,540 745,57 2300 1242,62 920 497,05
9 0 1380 1380 0,500 690,34 2300 1150,57 920 460,23
10 0 1380 1380 0,463 639,21 2300 1065,35 920 426,14
11 0 1380 1380 0,429 591,86 2300 986,43 920 394,57
12 0 1380 1380 0,397 548,02 2300 913,36 920 365,34
13 0 1380 1380 0,368 507,42 2300 845,71 920 338,28
14 0 1380 1380 0,340 469,84 2300 783,06 920 313,22
15 0 1380 1380 0,315 435,03 2300 725,06 920 290,02
16 0 1380 1380 0,292 402,81 2300 671,35 920 268,54

12
17 0 1380 1380 0,270 372,97 2300 621,62 920 248,65
18 0 1380 1380 0,250 345,34 2300 575,57 920 230,23
19 0 1380 1380 0,232 319,76 2300 532,94 920 213,18
total 1900 22080 23980 11387,25 36800 16160,96 12820 4773,71

a) Venitul net actualizat


d D
1
VN ta  VN 1  a 
h 1
h h
 4773,71mii.euro

VN h  Vh  K h  16160,96  11387,25  4773,71mii.euro

b) Indicele de profitabilitate
VNta 4773,71
k= * 100  * 100  251,24%
It 1900
VNta 4773,71
k' = * 100  *100  282,36%
It a 1690,6

VNta
ka =  1  2,823  1  3,823
It a

APLICATIA 3

FIRMA SC VIVAS SA doreste sa-si deschida o noua linie de productie si are la


dispozitie 3 variante de proiect de investitii, ce se caracterizeaza prin urmatorii indicatori
tehnico- economici:
1. Calculati indicatorii statici: termenul de recuperare, coeficientul de eficienta
economica si randamentul economic al investitiei.
2. Calculati marimea imobilizarilor totale, pierderi din imobilizari si efectul
economic specific al imobilizarilor, stiind ca fondurile se cheltuiesc la
inceputul anului.
3. Folosind o rata de actualizare a= 12% calculati indicatori propusi de
metodologia Bancii Mondiale: angajamentul de capital, raportul dintre

13
veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate si cursul de revenire
net actualizat.
4. Centralizati valorile obtinute dupa calculul indicatorilor precizati la puncetele
precedente si evidentiati varianta oprima de proiect de investitii.

Nr.crt INDICATORI U.M. P1 P2 P3


1 Investiţia totală(It) din care: Mii $ 600 580 500
- anul 1 200 180 100
- anul 2 ----- 400 200
- anul 3 400 ---- 200
2 Capacitatea anuala de Mii buc 250 300 300
producţie (qh)
3 Valoarea anuală a Mii $ 800 900 900
producţiei(Qh)
4 Cheltuieli anuale de Mii $ 480 540 540
producţie(Ch)
5 Durata de funcţionare Ani 8 8 9
eficientă(D)
6 Profitul anual(Ph) Mii $ 320 360 360
7 Durata de investiţie(d) ani 3 2 3
8 Profitul total (Pt) Mii $ 2560 2880 3240

1. Calculati indicatorii statici: termenul de recuperare, coeficientul de


eficienta economica si randamentul economic al investitiei.
1)Termenul de recupereare a investiţiei
It
T 
Ph
600
T1   1,87 ani
320
580
T2   1,61ani
360
500
T3   1,38ani
360
2)Coeficientul de eficienţă economică a investiţiei(e):
Ph
e
It

14
320
e1   0,53 $ profit anual/1 leu investit
600
360
e2   0,62 $ profit anual/1 leu investit
580
360
e3   0,72 $ profit anual/1 leu investit
500
3)Randamentul economic al investiţiei(R):
Ph  D
R 1
It
2560
R1   1  3,26 $ profit total/1 leu investit
600
2880
R2   1  3,96 $ profit total/1 leu investit
580
3240
R3   1  5,48 $ profit total/1 leu investit
500

2. Calculati marimea imobilizarilor totale, pierderi din imobilizari si efectul


economic specific al imobilizarilor, stiind ca fondurile se cheltuiesc la
inceputul anului. (k=1)
1)Mărimea imobilizarilor totale(Mi):
d
M i   Ih(d  h  1)
k 1

M 1  200(3  1  1)  400(3  3  1)  1000 mii $ imobilizari totale

M 2  180(2  1  1)  400(2  2  1)  760

M 3  100(3  1  1)  200(3  2  1)  200(3  3  1)  900 mii $ imobilizari totale

2)Efectul economic al imobilizărilor(Ei)

E i  e  Mi

E1  0,53  1000  530 mii $ pierderi din imobilizări

E 2  0,62  760  471 mii $ imobilizaţi/an


E3  0,72  900  648 mii $ imobilizaţi/an

15
3)Efectul economic specific al imobilizărilor(δi):

a) in funcţie de capacitatea de producţie:


Ei
i 
qhi
1000
1   4 $ pierderi/bucată
250
760
2   2,53 $ pierderi/bucată
300
900
3   3 $ pierderi/bucată
300
b) in funcţie de valoarea producţiei:
Ei
 'i 
Qhi
1000
 '1   1,25 $ pierderi/1 leu producţie
800
760
 '2   0,84 $ pierderi/1 leu producţie
900
900
 '3   1 $ pierderi/1 leu producţie
900


c) in funcţie de volumul capitalului investit:
E
"i  i

It i

 "1 
1000
600
 1,66
$ pierderi/1 leu investit
 "2 
760
580
 1,31
$ pierderi/1 leu investit
 "3 
900
500
 1,8
$ pierderi/1 leu investit

3. Folosind o rata de actualizare a= 12% calculati indicatori propusi de


metodologia Bancii Mondiale: angajamentul de capital, raportul dintre
veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate si cursul de
revenire net actualizat.

P1 h=d+D=3+8=11 ani
h Ih Ch Kh 1/(1+0,12)^h Kha Vh Vha VNh VNha
1 200 0 200 0,893 178,57 0 0,00 -200 -178,57

16
2 0 0 0 0,797 0,00 0 0,00 0 0,00
3 400 0 400 0,712 284,71 0 0,00 -400 -284,71
4 0 480 480 0,636 305,05 800 508,41 320 203,37
5 0 480 480 0,567 272,36 800 453,94 320 181,58
6 0 480 480 0,507 243,18 800 405,30 320 162,12
7 0 480 480 0,452 217,13 800 361,88 320 144,75
8 0 480 480 0,404 193,86 800 323,11 320 129,24
9 0 480 480 0,361 173,09 800 288,49 320 115,40
10 0 480 480 0,322 154,55 800 257,58 320 103,03
11 0 480 480 0,287 137,99 800 229,98 320 91,99
Total 600 3840 4440   2160,50 6400 2828,69 1960 668,19

a) Angajamentul de capital:
d D
1
K ta  I
h 1
h  Ch 
1  a  h
 2160,50 mii $

b) Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale


actualizate:
Vta 2828,69
r    1,30
K ta 2160,50
d D
1
Vta   V 1  a 
h 1
h h
 2828,69

AN ta  Vta  K ta  2828,69  2160,50  668,19

c). Cursul de revenire net actualizat(CRNA)


Kta (lei ) 2160,50
CRNA.    11,64lei / euro
VNta (valuta ) 185,60

1euro =3,6
VNta=668,19mii $
VNta(valuta)=185,60 mii $

P2 h=d+D=2+8=10 ani
h Ih Ch Kh 1/(1+0,12)^h Kha Vh Vha VNh VNha
1 180 0 180 0,893 160,71 0 0,00 -180,00 -160,71
2 400 0 400 0,797 318,88 0 0,00 -400,00 -318,88
3 0 0 0 0,712 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4 0 540 540 0,636 343,18 900 571,97 360,00 228,79
5 0 540 540 0,567 306,41 900 510,68 360,00 204,27
6 0 540 540 0,507 273,58 900 455,97 360,00 182,39

17
7 0 540 540 0,452 244,27 900 407,11 360,00 162,85
8 0 540 540 0,404 218,10 900 363,49 360,00 145,40
9 0 540 540 0,361 194,73 900 324,55 360,00 129,82
10 0 540 540 0,322 173,87 900 289,78 360,00 115,91
Total 580 3780 4360   2233,72 6300 2923,55 1940 689,83

a) Angajamentul de capital:
dD
1
K ta  I
h 1
h  Ch 
1  a  h
 2233,72 mii $

b) Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale


actualizate:
Vta 2923,55
r    1,30
K ta 2233,72
d D
1
Vta   V 1  a 
h 1
h h
 2923,55

AN ta  Vta  K ta  2923,55  2233,72  689,83

c). Cursul de revenire net actualizat(CRNA)


Kta (lei ) 2233,72
CRNA.    11,65lei / euro
VNta (valuta ) 191,61

1euro =3,6
VNta=689,83 mii $
VNta(valuta)=191,61 mii $

P3 h=d+D=3+9=12 ani
h Ih Ch Kh 1/(1+0,12)^h Kha Vh Vha VNh VNha
1 100 0 100 0,893 89,29 0 0,00 -100 -89,29
2 200 0 200 0,797 159,44 0 0,00 -200 -159,44
3 200 0 200 0,712 142,36 0 0,00 -200 -142,36
4 0 540 540 0,636 343,18 900 571,97 360 228,79
5 0 540 540 0,567 306,41 900 510,68 360 204,27
6 0 540 540 0,507 273,58 900 455,97 360 182,39
7 0 540 540 0,452 244,27 900 407,11 360 162,85
8 0 540 540 0,404 218,10 900 363,49 360 145,40
9 0 540 540 0,361 194,73 900 324,55 360 129,82
10 0 540 540 0,322 173,87 900 289,78 360 115,91
11 0 540 540 0,287 155,24 900 258,73 360 103,49
12 0 540 540 0,257 138,60 900 231,01 360 92,40

18
Total 500 4860 5360   2439,05 8100 3413,29 2740 974,23

a) Angajamentul de capital:
d D
1
K ta  I
h 1
h  Ch 
1  a  h
 2439,05 mii $

b) Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale


actualizate:
Vta 3413,29
r    1,40
K ta 2439,05
d D
1
Vta   V 1  a 
h 1
h h
 3413,29

AN ta  Vta  K ta  3413,29  2439,05  975,24

c). Cursul de revenire net actualizat(CRNA)


Kta (lei ) 2439,05
CRNA.    9lei / euro
VNta(valuta) 270,9

1euro =3,6
VNta=975,24 mii $
VNta(valuta)= 270,9mii $

4. Centralizati valorile obtinute dupa calculul indicatorilor precizati la


puncetele precedente si evidentiati varianta oprima de proiect de
investitii.
Nr. crt Indicatori P1 P2 P3 Criteriul
1 T 1,37 1,61 1,87 MAX
2 e 0,53 0,62 0,72 MAX
3 R 3,26 3,96 5,48 MAX
4 Mi 1000 760 900 MIN
5 Ei 530 471 648 MIN
6 δi 4 2,53 3 MIN
7 δ’i 1,25 0,84 1 MIN
8 δ”i 1,66 1,31 1,8 MIN
9 Kta 2160,50 2233,72 2439,05 MIN

19
10 r 1,30 1,29 1,40 MAX
11 Vta 2828,69 2823,55 3413,29 MAX
12 VNta 668,19 689,83 975,24 MIN
13 CRNA 11,64 11,65 9 MIN

In urma indicatorilor calculati varianta optima de proiect este P3.

APLICATIA 4

Firma SC IMPEX SA doreste sa se extinda si are la dispozitie 3 varinate de proiect de


investitii, ce se caracterizeaza prin urmatorii indicatori tehnico-economici:
1. Calculati indicatorii statici de fundamentare a eficientei economice.
2. Calculati indicatorii imobilizarilor, stiind ca fondurile se cheltuiesc la
inceputul anului.(k=1).
3. Calculati indicatorii propusi de metodologia Bancii Mondiale, stiind ca rata de
actualizare folosita este a= 15%.
4. Centralizati rezultatele obtinute la punctele precedente si evidentiati varianta
optima de proiect de investitii.
Nr.crt INDICATORI U.M. P1 P2 P3
1 Investiţia totală(It) din care: Mii lei 2000 1900 1800
- anul 1 500 900 800
- anul 2 700 1000 ----
- anul 3 800 ------ 1000
2 Capacitatea anuală de Mii buc 1200 1180 1200
producţie (qh)
3 Valoarea anuală a Mii lei 2400 2200 2480
producţiei(Qh)
4 Cheltuieli anuale de Mii lei 1400 1300 1380
producţie(Ch)
5 Durata de funcţionare Ani 15 15 10
eficientă(D)
6 Profitul anual(Ph) Mii lei 1000 900 1100
7 Pt Mii lei 15000 13500 17600
8 d Ani 3 2 3

1. Calculati indicatorii statici de fundamentare a eficientei economice.

20
1)Investiţia specifică(s):
a) în funcţie de valoarea productiei:
It
s
Qh

2000
s1   0,83 lei investiţi/bucată
2400
1900
s2   1,46 lei investiţi/bucată
1300
1800
s3   1,30 lei investiţi/bucată
1380
b) în funcţie de capacitatea de productie:
It
s' 
qh

2000
s '1   1,66 lei investiţi/1 leu producţie obţinută
1200
1900
s'2   1,61 lei investiţi/1 leu producţie obţinută
1180
1800
s'3   1,5 lei investiţi/1 leu producţie obţinută
1200
2)Termenul actualizat de recupereare a investiţiei:
It
T 
Ph
2000
T1   2ani
1000
1900
T2   2,11ani
900
1800
T3   1,63ani
1100
3)Coeficientul de eficienţă economică a investiţiei(e):
Ph
e
It
1000
e1   0,5 lei profit anual/1 leu investit
2000
900
e2   0,47 lei profit anual/1 leu investit
1900

21
1100
e3   0,61 lei profit anual/1 leu investit
1800

4)Cheltuieli recalculate sau echivalente(K):


K  It  Ch  D
K 1  2000  1400 * 15  23000 mii lei efort total

K 2  1900  1300 * 15  21400 mii lei efort total


K 3  1800  1380 * 16  23880 mii lei efort total

5)Cheltuieli specifice recalculate(k)


a) în funcţie de capacitatea de productie:
K
k
qh  D

23000
k1   1,27 lei efort total/bucată
1200 * 15
21400
k2   1,20 lei efort total/bucată
1180 * 15
23880
k3   1,24 lei efort total/bucată
1200 * 16
b)în funcţie de valoarea productiei(k’):
K
k'
Qh  D

23000
k '1   0,63 lei efort total/1 leu producţie obţinută
2400 * 15
21400
k '2   0,65 lei efort total/1leu producţie obţinută
2200 * 15
23880
k '3   0,60 lei efort total/1 leu producţie obţinută
2480 * 16
6)Randamentul economic al investiţiei(R):
Pt  D
R 1
It
15000 * 15
R1   1  111,5 lei profit total/1 leu investit
2000
13500 * 15
R2   1  105,5 lei profit total/1 leu investit
1900

22
17600 * 16
R3   1  155,4 lei profit total/1 leu investit
1800

2. Calculati indicatorii imobilizarilor, stiind ca fondurile se cheltuiesc la


inceputul anului.(k=1).
1)Mărimea imobilizarilor totale(Mi):
d
M i   Ih(d  h  1)
k 1

M 1  500(3  1  1)  700(3  2  1)  800(3  3  1)  3700 mii lei imobilizari totale

M 2  900(2  1  1)  1000(2  2  1)  2800


M 3  800(3  1  1)  1000(3  3  1)  3400 mii lei imobilizari totale

2)Efectul economic al imobilizărilor(Ei)

E i  e  Mi

E1  0,5  3700  1850 mii lei pierderi din imobilizări

E 2  0,47  2800  1316 mii lei imobilizaţi/an


E 3  0,61  3400  2074 mii lei imobilizaţi/an

3)Efectul economic specific al imobilizărilor(δi):

a) in funcţie de capacitatea de producţie:


Ei
i 
qhi
1850
1   1,54 lei pierderi/bucată
1200
1316
2   1,11 lei pierderi/bucată
1180
2074
3   1,72 lei pierderi/bucată
1200
b) in funcţie de valoarea producţiei:
Ei
 'i 
Qhi
1850
 '1   0,77 lei pierderi/1 leu producţie
2400

23
1316
 '2   0,59 lei pierderi/1 leu producţie
2200
2074
 '3   0,83 lei pierderi/1 leu producţie
2480


c) in funcţie de volumul capitalului investit:
E
"i  i

It i

 "1 
1850
2000
 0,95
lei pierderi/1 leu
investit
 "2 
1316
1900
 0,69
lei pierderi/1 leu
investit
 "3 
2074
1800
 1,15
leipierderi/1 leu investit

3. Calculati indicatorii propusi de metodologia Bancii Mondiale, stiind ca


rata de actualizare folosita este a= 15%.

P1 h=d+D=3+15=18 ani
h Ih Ch Kh 1/(1+0,15)^h Kha Vh Vha VNh VNha
1 500 0 500 0,87 434,78 0 0,00 -500 -434,78
2 700 0 700 0,76 529,30 0 0,00 -700 -529,30
3 800 0 800 0,66 526,01 0 0,00 -800 -526,01
4 0 1400 1400 0,57 800,45 2400 1372,21 1000 571,75
5 0 1400 1400 0,50 696,05 2400 1193,22 1000 497,18
6 0 1400 1400 0,43 605,26 2400 1037,59 1000 432,33
7 0 1400 1400 0,38 526,31 2400 902,25 1000 375,94
8 0 1400 1400 0,33 457,66 2400 784,56 1000 326,90
9 0 1400 1400 0,28 397,97 2400 682,23 1000 284,26
10 0 1400 1400 0,25 346,06 2400 593,24 1000 247,18
11 0 1400 1400 0,21 300,92 2400 515,86 1000 214,94
12 0 1400 1400 0,19 261,67 2400 448,58 1000 186,91
13 0 1400 1400 0,16 227,54 2400 390,07 1000 162,53
14 0 1400 1400 0,14 197,86 2400 339,19 1000 141,33
15 0 1400 1400 0,12 172,05 2400 294,95 1000 122,89
16 0 1400 1400 0,11 149,61 2400 256,48 1000 106,86
17 0 1400 1400 0,09 130,10 2400 223,02 1000 92,93
18 0 1400 1400 0,08 113,13 2400 193,93 1000 80,81
total 2000 21000 23000   6872,73 36000 9227,38 13000 2354,64

24
a) Angajamentul de capital:
dD
1
K ta  I
h 1
h  Ch 
1  a  h
 6872,73 mii lei

b) Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate:


Vta 9227,38
r   1,34mii.lei
K ta 6872,73
d D
1
Vta   V 1  a 
h 1
h h
 9227,38mii.lei

AN ta  Vta  K ta  9227,38  6872,73  2354,64mii.lei

c) Venitul net actualizat


d D
1
VN ta  VN 1  a 
h 1
h h
 2354,64mii.lei

VN h  Vh  K h  9227,38  6872,73  2354,64mii.lei

d) Indicele de profitabilitate
VNta 2354,64
k= * 100  * 100  117 ,73%
It 2000
VNta 2354,64
k' = * 100  * 100  158,01%
It a 1490,09

VNta
ka =  1  1,5801  1  2,5801
It a

e)Rata interna de rentabilitate(RIR)

25
1/(1+0,2)^h VNha 1/(1+0,3)^h Vnha 1/(1+0,35)^h Vnha 1/(1+0,37)^h Vnha
0,74

0,83 -416,67 0,77 -384,6 -370,37 0,73 -364,96


0,69 -486,11 0,59 -414,2 0,55 -384,09 0,53 -372,96
0,58 -462,96 0,46 -364,1 0,41 -325,15 0,39 -311,12
0,48 482,25 0,35 350,13 0,30 301,068 0,28 283,87
0,40 401,88 0,27 269,33 0,22 223,014 0,21 207,20
0,33 334,90 0,21 207,18 0,17 165,195 0,15 151,24
0,28 279,08 0,16 159,37 0,12 122,367 0,11 110,40
0,23 232,57 0,12 122,59 0,09 90,6421 0,08 80,58
0,19 193,81 0,09 94,3 0,07 67,1423 0,06 58,82
0,16 161,51 0,07 72,538 0,05 49,735 0,04 42,93
0,13 134,59 0,06 55,799 0,04 36,8408 0,03 31,34
0,11 112,16 0,04 42,922 0,03 27,2894 0,02 22,87
0,09 93,46 0,03 33,017 0,02 20,2144 0,02 16,70
0,08 77,89 0,03 25,398 0,01 14,9736 0,01 12,19
0,06 64,91 0,02 19,537 0,01 11,0916 0,01 8,90
0,05 54,09 0,02 15,028 0,01 8,21599 0,01 6,49
0,05 45,07 0,01 11,56 0,01 6,08592 0,00 4,74
0,04 37,56 0,01 8,8924 0,00 4,50809 0,00 3,46
  1339,97   324,63   68,7711   -7,31

a=15% → VN =2354,64 mii lei


ta

a=20% → VN =1339,97 mii lei


ta

a=30% → VN =324,63 mii lei


ta

a=35% → VN =68,77 mii lei →amin


ta

a= 37% → VN =-7,31 mii lei →amax


ta

VNta  68,77
RIR  a min  (a max  a min )  35%  (37%  35%)   36,8%
VNta   VNta  68,77  7,31

e) Cursul de revenire net actualizat(CRNA)


Kta(lei ) 6872,73
CRNA    10,50lei / euro
VNta (valuta) 654,06

1euro =3,6 lei


VNta=2354,64 mii lei
VNta(valuta)=654,06 mii euro

26
P2 h=d+D=2+15=17 ani
h Ih Ch Kh 1/(1+0,15)^h Kha Vh Vha VNh VNha
1 900 0 900 0,87 782,61 0 0,00 -900 -782,61
2 1000 0 1000 0,76 756,14 0 0,00 -1000 -756,14
3 0 0 0 0,66 0,00 0 0,00 0 0,00
4 0 1300 1300 0,57 743,28 2200 1257,86 900 514,58
5 0 1300 1300 0,50 646,33 2200 1093,79 900 447,46
6 0 1300 1300 0,43 562,03 2200 951,12 900 389,09
7 0 1300 1300 0,38 488,72 2200 827,06 900 338,34
8 0 1300 1300 0,33 424,97 2200 719,18 900 294,21
9 0 1300 1300 0,28 369,54 2200 625,38 900 255,84
10 0 1300 1300 0,25 321,34 2200 543,81 900 222,47
11 0 1300 1300 0,21 279,43 2200 472,88 900 193,45
12 0 1300 1300 0,19 242,98 2200 411,20 900 168,22
13 0 1300 1300 0,16 211,29 2200 357,56 900 146,28
14 0 1300 1300 0,14 183,73 2200 310,92 900 127,20
15 0 1300 1300 0,12 159,76 2200 270,37 900 110,61
16 0 1300 1300 0,11 138,92 2200 235,10 900 96,18
17 0 1300 1300 0,09 120,80 2200 204,44 900 83,63
total 1900 18200 20100   6431,87 30800 8280,66 10700 1848,79

a) Angajamentul de capital:
d D
1
K ta  I
h 1
h  Ch 
1  a  h
 6431,87 mii lei

b) Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate:


Vta 8280,66
r   1,28mii.lei
K ta 6431,87
d D
1
Vta   V 1  a 
h 1
h h
 8280,66mii.lei

AN ta  Vta  K ta  8280,66  6431,87  1848,79mii.lei

c) Venitul net actualizat


d D
1
VN ta  VN 1  a 
h 1
h h
 1848,79mii.lei

VN h  Vh  K h  8280,66  6431,87  1848,79mii.lei

d) Indicele de profitabilitate
VNta 1848,79
k= * 100  * 100  97,30%
It 1900
VNta 1848,79
k' = * 100  *100  120,14%
It a 1538,75

27
VNta
ka =  1  1,2014  1  2,2014
It a

e)Rata interna de rentabilitate(RIR)


1/(1+0,2)^h VNha 1/(1+0,3)^h Vnha 1/(1+0,32)^h Vnha
0,83 -750,00 0,77 -692,3 0,76 -681,82
0,69 -694,44 0,59 -591,7 0,57 -573,92
0,58 0,00 0,46 0 0,43 0
0,48 434,03 0,35 315,12 0,33 296,447
0,40 361,69 0,27 242,4 0,25 224,581
0,33 301,41 0,21 186,46 0,19 170,137
0,28 251,17 0,16 143,43 0,14 128,892
0,23 209,31 0,12 110,33 0,11 97,6452
0,19 174,43 0,09 84,87 0,08 73,9737
0,16 145,36 0,07 65,284 0,06 56,0407
0,13 121,13 0,06 50,219 0,05 42,455
0,11 100,94 0,04 38,63 0,04 32,1629
0,09 84,12 0,03 29,715 0,03 24,3658
0,08 70,10 0,03 22,858 0,02 18,459
0,06 58,41 0,02 17,583 0,02 13,9841
0,05 48,68 0,02 13,525 0,01 10,594
0,05 40,57 0,01 10,404 0,01 8,02575
  956,89   46,794   -57,977
a=15% → VN =1848,79 mii lei
ta

a=20% → VN =956,89 mii lei


ta

a=30% → VN =46,79 mii lei →amin


ta

a=32% → VN =-57,97 mii lei →amax


ta

VNta  46,79
RIR  a min  ( a max  a min )  30%  (32%  30%)   30,9%
VNta   VNta  46,79  57,97

e) Cursul de revenire net actualizat(CRNA)


Kta (lei) 6431,87
CRNA    12,52lei / euro
VNta (valuta) 513,55

1euro =3,6 lei


VNta=1848,79 mii lei
VNta(valuta)=513,55 mii euro

P3 h=d+D=3+16=19 ani

28
h Ih Ch Kh 1/(1+0,15)^h Kha Vh Vha VNh VNha
1 800 0 800 0,87 695,65 0 0,00 -800 -695,65
2 0 0 0 0,76 0,00 0 0,00 0 0,00
3 1000 0 1000 0,66 657,52 0 0,00 -1000 -657,52
4 0 1380 1380 0,57 789,02 2480 1417,95 1100 628,93
5 0 1380 1380 0,50 686,10 2480 1233,00 1100 546,89
6 0 1380 1380 0,43 596,61 2480 1072,17 1100 475,56
7 0 1380 1380 0,38 518,79 2480 932,32 1100 413,53
8 0 1380 1380 0,33 451,12 2480 810,72 1100 359,59
9 0 1380 1380 0,28 392,28 2480 704,97 1100 312,69
10 0 1380 1380 0,25 341,11 2480 613,02 1100 271,90
11 0 1380 1380 0,21 296,62 2480 533,06 1100 236,44
12 0 1380 1380 0,19 257,93 2480 463,53 1100 205,60
13 0 1380 1380 0,16 224,29 2480 403,07 1100 178,78
14 0 1380 1380 0,14 195,03 2480 350,50 1100 155,46
15 0 1380 1380 0,12 169,59 2480 304,78 1100 135,18
16 0 1380 1380 0,11 147,47 2480 265,02 1100 117,55
17 0 1380 1380 0,09 128,24 2480 230,46 1100 102,22
18 0 1380 1380 0,08 111,51 2480 200,40 1100 88,89
19 0 1380 1380 0,07 96,97 2480 174,26 1100 77,29
total 1800 22080 23880   6755,88 39680 9709,22 15800 2953,34

a) Angajamentul de capital:
d D
1
K ta  I
h 1
h  Ch 
1  a  h
 6755,88 mii lei

b) Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate:


Vta 9709,22
r   1,44mii.lei
K ta 6755,88
dD
1
Vta   V 1  a 
h 1
h h
 9709,22mii.lei

AN ta  Vta  K ta  9709,22  6755,88  2953,34mii.lei

c) Venitul net actualizat


d D
1
VN ta  VN 1  a 
h 1
h h
 2956,34mii.lei

VN h  Vh  K h  9709,22  6755,88  2953,34mii.lei

d) Indicele de profitabilitate
VNta 2956,34
k= * 100  * 100  164,24%
It 1800
VNta 2956,34
k' = *100  *100  218,47%
It a 1353,17

29
VNta
ka =  1  2,1847  1  3,1847
It a

e)Rata interna de rentabilitate(RIR)


1/(1+0,2)^h VNha 1/(1+0,3)^h Vnha 1/(1+0,39)^h Vnha 1/(1+0,43)^h Vnha
0,83 -666,67 0,77 -615,4 0,72 -575,54 0,699 -559,44
0,69 0,00 0,59 0 0,52 0 0,489 0,00
0,58 -578,70 0,46 -455,2 0,37 -372,35 0,342 -341,97
0,48 530,48 0,35 385,14 0,27 294,668 0,239 263,06
0,40 442,07 0,27 296,26 0,19 211,992 0,167 183,96
0,33 368,39 0,21 227,89 0,14 152,512 0,117 128,64
0,28 306,99 0,16 175,3 0,10 109,721 0,082 89,96
0,23 255,82 0,12 134,85 0,07 78,9358 0,057 62,91
0,19 213,19 0,09 103,73 0,05 56,7884 0,040 43,99
0,16 177,66 0,07 79,792 0,04 40,8549 0,028 30,76
0,13 148,05 0,06 61,378 0,03 29,3921 0,020 21,51
0,11 123,37 0,04 47,214 0,02 21,1454 0,014 15,04
0,09 102,81 0,03 36,319 0,01 15,2125 0,010 10,52
0,08 85,68 0,03 27,937 0,01 10,9442 0,007 7,36
0,06 71,40 0,02 21,49 0,01 7,87355 0,005 5,14
0,05 59,50 0,02 16,531 0,01 5,66443 0,003 3,60
0,05 49,58 0,01 12,716 0,00 4,07513 0,002 2,52
0,04 41,32 0,01 9,7817 0,00 2,93175 0,002 1,76
0,03 34,43 0,01 7,5244 0,00 2,10917 0,001 1,23
  1765,35   573,31   96,9269   -29,46
a=15% → VN =2956,34 mii lei
ta

a=20% → VN =1765,35mii lei


ta

a=30% → VN =573,31mii lei


ta

a=39% → VN =96,92 mii lei →amax


ta

a=43% → VN =-29,46 mii lei →amax


ta

VNta  96,92
RIR  a min  (a max  a min )  39%  ( 43%  39%)   42,08%
VNta   VNta  96,92  29,46

e) Cursul de revenire net actualizat(CRNA)


Kta (lei ) 6755,88
CRNA    8,23lei / euro
VNta(valuta ) 821,20

1euro =3,6 lei VNta=2956,34 mii lei VNta(valuta)=821,20 mii euro


4. Centralizati rezultatele obtinute la punctele precedente si evidentiati
varianta optima de proiect de investitii.

30
Nr. crt Indicatori P1 P2 P3 Criteriul
1 It 2000 1900 1800 MIN
2 D 15 15 16 MAX
3 d 3 2 3 MIN
4 Ph 1000 900 1100 MAX
5 s 0,83 1,46 1,30 MIN
6 s’ 1,66 1,61 1,5 MIN
7 T 2 2,11 1,63 MAX
8 e 0,5 0,47 0,61 MAX
9 K 23000 21400 23880 MIN
10 k 1,27 1,20 1,24 MIN
11 k’ 0,63 0,65 0,60 MIN
12 R 111,5 105,5 155,4 MAX
13 Mi 3700 2800 3400 MIN
14 Ei 1850 1316 2074 MIN
15 δi 1,54 1,11 1,72 MIN
16 δ’i 0,77 0,59 0,83 MIN
17 δ”i 0,95 0,69 1,15 MIN
18 Kta 6872,73 6431,87 6755,88 MIN
19 r 1,34 1,28 1,44 MAX
20 Vta 9227,38 8280,66 9709,22 MAX
21 VNta 2354,64 1848,79 2953,34 MAX
22 k 117,73 97,30 164,24 MIN
23 k’ 158,01 120 218,47 MIN
24 ka 2,5801 2,2014 3,1847 MIN
25 RIR 36,8 30,9 42,08 MAX

In urma indicatorilor calculati varianta optima de proiect este P2.

31