Sunteți pe pagina 1din 1

Șase mai

Atelier de scriere: “O zi din viața școlii în reportaje”

1.Vă reamintiți ce este un reportaj.


2. De realizat o scriere cu tema propusă.