Sunteți pe pagina 1din 22

Procedeu de reprezentare a unui

cuvant sau a unui grup de cuvinte.

 Este o modalitate curenta in limba de a


desemna nume de societati, asociatii,
organisme,institutii sociale, economice,
culturale, stiintifice, sportive sau partide
politice.
Abrevierea
 Abrevierea este si un procedeu intern de
imbogatire a vocabularului care consta in
formarea unor cuvinte noi din doua sau mai
multe cuvinte existente independent, care se
abreviaza in diferite combinatii:
1 –initiale B.C.R. , P.N.L
2 – initiale cu fragmente unite:
ROMTELECOM, TAROM
3 – initiale cu cuvinte unite: F.C. ARGES
4 – fragmente unite: ASIROM
Definitie: Abrevierea reprezinta prescurtarea unui cuvant sau a unui
grup de sunete.

TIPURI DE ABREVIERI

PUNCTE CARDINALE :

E= est , V= vest, N= nord, S= sud.

CUVINTE SI FORMULE:
dl, d.= domnul
dna.=doamna ,
dra.=domnisoara
CUVINTE SI FORMULE
dl, d.= domnul
dna.=doamna
dra.=domnisoara
e.n= era noastra
nr. = numarul
str. = strada
sos. = soseaua
bd.= bulevardul
 etc.= etcetera
 s.a = si altele
 a.m = antemeridian
 p.m= postmeridian
PRONUME SI FORMULE DE
POLITETE

 dv. ,dvs. ,d-voastra = dumneavoastra


 D-ei/- lui =Domnia Ei /Lui
 D-lor = Domniile Lor
TITLURI ACADEMICE
 prof.= profesor
 acad.=academician
 conf. = conferentiar
 dr. = doctor
 col.= colonel
 gen. =general
 ing.= inginer
INDICATII BIBLIOGRAFICE
 r. = rand
 p., pag. = pagina
 obs. = observatie
 n. = nota
 cap. = capitol
 art. =articol
 v. = vezi
 vol.= volum
INDICATII BIBLIOGRAFICE

 id. = idem , acelasi autor


 ib., ibid. = ibidem = “ in acelasi loc”
 fig. = figura
 ed. = editura
UNITATI DE MASURA
 g.,gr. = gram
 m = metru
 l= litru
 t = tona
 kg= kilogram
 kl= kilolitru
 km= kilometru
 dg= decigram
 dm= decimetru
UNITATI DE MASURA
 dl= decilitru
 cg= centigram
 cm= centimetru
 cl =centilitru
 A= amper
 VA= volt-amper
 Hz= hertz
 MHz= megahertz
SIMBOLURI CHIMICE , FIZICE,
MATEMATICE
 H = hidrogen
 O= oxigen
 Mg= magneziu
 He= heliu
 F= forta
 m = masa
 l= latime
 L= lungime
SIMBOLURI CHIMICE , FIZICE,
MATEMATICE
 n = numar intreg
 s= spatiu
 t = timp
 v= viteza
 sin= sinus
 cos = cosinus
 tg= tangenta
 cot= cotangenta
TERMENI GRAMATICALI
subst. = substantiv
 vb. = verb
 adj.= adjectiv
 adv.= adverb
 S= subiect
 NP= nume predicativ
 N= nominativ
ABREVIERI INTERNATIONALE

 no.= numarul
 S.O.S= SAVE OUR SOULS
 O.K. = “ oll korrect” – acronimul lui “ all
correct” , sintagma din limba engleza
SEMNE DE PUNCTUATIE FOLOSITE IN SCRIEREA
ABREVIERILOR

1. PUNCTUL

- se pune punct dupa fiecare termen al


abrevierilor unor combinatii de cuvinte ( a.c. ,
e.n., s.a.m.d.), la abrevierile lunilor anului
( ian., apr., nov.) , termeni de adresare , nume de
profesii etc.
NU SE FOLOSESTE PUNCT UL LA:

-abrevierile care pastreaza ultima litera :


cca = circa , dl= domnul , jr= junior
exceptii: dr. = doctor , mr. = maior
-abrevierile unitatilor de masura , ale
punctelor cardinale , ale simbolurilor
chimice, fizice si matematice
NU SE FOLOSESTE PUNCTUL LA:

 abrevierile indicativelor judetelor la


autovehicule ( CJ, BH, OT, SJ)
 -abrevierile unor nume proprii compuse, in a
caror structura se intalnesc segmente de cuvinte
sau chiar cuvinte intregi:
ADAS = Administratia Asigurarilor de
Stat ( ! nu A.D.A.S.)
TAROM = Transporturile Aeriene Romane
( ! nu T.A.R.O.M.)
FOLOSIREA FACULTATIVA A
PUNCTULUI LA ABREVIERI
 la unele abrevieri compuse din literele
initiale ale cuvantului:
ONU sau O.N.U.
SUA sau S.U.A.
OZN sau O.Z.N.
CEC sau C.E.C.
SEMNE DE PUNCTUATIE FOLOSITE IN
SCRIEREA ABREVIERILOR
2. CRATIMA se pune la :
-abrevierile compuselor sudate sau scrise cu
blanc :
d-voastra = dumneavoastra
d-lui=dumnealui
d-ei=dumneaei
D-sa= Domnia Sa
-abrevierile unor cuvinte compuse scrise cu
cratima : N-V (nord-vest), S-E ( sud-est)
SEMNE DE PUNCTUATIE FOLOSITE IN
SCRIEREA ABREVIERILOR
3. PUNCT SI VIRGULA

red.-sef=redactor-sef
lt.-col. = locotenent-colonel
4. APOSTROFUL
-in exprimarea anilor
’89 , ’98, ’52.