Sunteți pe pagina 1din 22

Procedeu de reprezentare a unui

cuvant sau a unui grup de cuvinte.Este o modalitate curenta in limba de a
desemna nume de societati, asociatii,
organisme,institutii sociale, economice,
culturale, stiintifice, sportive sau partide
politice.
Abrevierea
Abrevierea este si un procedeu intern de
imbogatire a vocabularului care consta in
formarea unor cuvinte noi din doua sau mai
multe cuvinte existente independent, care se
abreviaza in diferite combinatii:
1 initiale B.C.R. , P.N.L
2 initiale cu fragmente unite:
ROMTELECOM, TAROM
3 initiale cu cuvinte unite: F.C. ARGES
4 fragmente unite: ASIROM
Definitie: Abrevierea reprezinta prescurtarea unui cuvant sau a unui
grup de sunete.
TIPURI DE ABREVIERI


PUNCTE CARDINALE :

E= est , V= vest, N= nord, S= sud.

CUVINTE SI FORMULE:
dl, d.= domnul
dna.=doamna ,
dra.=domnisoara


CUVINTE SI FORMULE
dl, d.= domnul
dna.=doamna
dra.=domnisoara
e.n= era noastra
nr. = numarul
str. = strada
sos. = soseaua
bd.= bulevardul


etc.= etcetera
s.a = si altele
a.m = antemeridian
p.m= postmeridian
PRONUME SI FORMULE DE
POLITETEdv. ,dvs. ,d-voastra = dumneavoastra
D-ei/- lui =Domnia Ei /Lui
D-lor = Domniile Lor
TITLURI ACADEMICE
prof.= profesor
acad.=academician
conf. = conferentiar
dr. = doctor
col.= colonel
gen. =general
ing.= inginer
INDICATII BIBLIOGRAFICE
r. = rand
p., pag. = pagina
obs. = observatie
n. = nota
cap. = capitol
art. =articol
v. = vezi
vol.= volum
INDICATII BIBLIOGRAFICE


id. = idem , acelasi autor
ib., ibid. = ibidem = in acelasi loc
fig. = figura
ed. = editura
UNITATI DE MASURA
g.,gr. = gram
m = metru
l= litru
t = tona
kg= kilogram
kl= kilolitru
km= kilometru
dg= decigram
dm= decimetru
UNITATI DE MASURA
dl= decilitru
cg= centigram
cm= centimetru
cl =centilitru
A= amper
VA= volt-amper
Hz= hertz
MHz= megahertz
SIMBOLURI CHIMICE , FIZICE,
MATEMATICE
H = hidrogen
O= oxigen
Mg= magneziu
He= heliu
F= forta
m = masa
l= latime
L= lungime
SIMBOLURI CHIMICE , FIZICE,
MATEMATICE
n = numar intreg
s= spatiu
t = timp
v= viteza
sin= sinus
cos = cosinus
tg= tangenta
cot= cotangenta
TERMENI GRAMATICALI
subst. = substantiv
vb. = verb
adj.= adjectiv
adv.= adverb
S= subiect
NP= nume predicativ
N= nominativ

ABREVIERI INTERNATIONALE


no.= numarul
S.O.S= SAVE OUR SOULS
O.K. = oll korrect acronimul lui all
correct , sintagma din limba engleza
SEMNE DE PUNCTUATIE FOLOSITE IN SCRIEREA
ABREVIERILOR
1. PUNCTUL


- se pune punct dupa fiecare termen al
abrevierilor unor combinatii de cuvinte ( a.c. ,
e.n., s.a.m.d.), la abrevierile lunilor anului
( ian., apr., nov.) , termeni de adresare , nume de
profesii etc.


NU SE FOLOSESTE PUNCT UL LA:
-abrevierile care pastreaza ultima litera :
cca = circa , dl= domnul , jr= junior
exceptii: dr. = doctor , mr. = maior
-abrevierile unitatilor de masura , ale
punctelor cardinale , ale simbolurilor
chimice, fizice si matematice

NU SE FOLOSESTE PUNCTUL LA:
abrevierile indicativelor judetelor la
autovehicule ( CJ, BH, OT, SJ)
-abrevierile unor nume proprii compuse, in a
caror structura se intalnesc segmente de cuvinte
sau chiar cuvinte intregi:
ADAS = Administratia Asigurarilor de
Stat ( ! nu A.D.A.S.)
TAROM = Transporturile Aeriene Romane
( ! nu T.A.R.O.M.)

FOLOSIREA FACULTATIVA A
PUNCTULUI LA ABREVIERI
la unele abrevieri compuse din literele
initiale ale cuvantului:
ONU sau O.N.U.
SUA sau S.U.A.
OZN sau O.Z.N.
CEC sau C.E.C.
SEMNE DE PUNCTUATIE FOLOSITE IN
SCRIEREA ABREVIERILOR
2. CRATIMA se pune la :
-abrevierile compuselor sudate sau scrise cu blanc
:
d-voastra = dumneavoastra
d-lui=dumnealui
d-ei=dumneaei
D-sa= Domnia Sa
-abrevierile unor cuvinte compuse scrise cu
cratima : N-V (nord-vest), S-E ( sud-est)


SEMNE DE PUNCTUATIE FOLOSITE IN
SCRIEREA ABREVIERILOR
3. PUNCT SI VIRGULA

red.-sef=redactor-sef
lt.-col. = locotenent-colonel
4. APOSTROFUL
-in exprimarea anilor
89 , 98, 52.

S-ar putea să vă placă și