Sunteți pe pagina 1din 1

I.

Definiţi:

1. Naţiune

2. Naţionalism

3. Proces de formare al naţunii

1. Naţiunea:
“o populaţie, care poartă un nume, locuieşte pe un teritoriu, împărtaşeste aceleaşi mituri şi
memorii istorice, cultură publică, o economie comună, drepturi şi îndatoriri legale comune
pentru toţi membrii.... Spaţiu geographic al aceste populaţii, devine un “teritoriu istoric”, care
fiind “incărcat” de către toţi membrii naţiunii cu memorii şi asociaţiuni istorice – se transformă
în „Homeland“, adică în “patria” membrilor acestei naţiuni, în care miturile, eroii şi sfinţii au
trăit, muncit, s-au rugat şi au luptat. Toate acestea, fac ca „patria“ să fie unică. Astfel râurile,
malurile, lacurile, munţii şi oraşele patriei devin “sacre” – un loc al veneraţiei şi entuziasmului,
al cărui înţelegere întemeiază conştiinţa de sine a membrilor acestei naţiuni”.

2. Naţionalism

„o mişcare ideologică în sânul unei populaţii, iniţiată de unii membri a ei pentru obţinerea şi
menţinerea autonomiei, uniăţtii şi identităţii şi constituirea unei potenţiale naţiuni”. Smith
(1993).

“.. acest fapt a fost posibil numai intr-o societate, care a fost cuprinsă de procesele de
modernizare” Deci, naţionalismul este un produs al perioadei moderne. Numai în urma
consolidării relaţilor sociale, economice şi politice şi intensificarea circulaţiei şi a comunicării a
fost posibil de a intermedia unui popor, sentimentul de apartenenţă comună”.

3. Procesul de formare a naţiunii:

„un proces de formalizare şi de ritualizare, care se caracterizează printr-o permanentă


referinţă la trecut.” In acest proces apare un set de practici de natură rituală sau simbolică,
care de obicei se impune prin nişte reguli, care devin public sau tacit recunoscute şi care
educă anumite valori sau norme prin repetare şi implicarea trecutului.”

„Istoria este cea, care în primul rând legitimeaza acţiunea unei naţiuni şi care serveşte ca
element de legatură. Tradiţiile inventate devin ficţiuni istorice, care fac să se creadă că ceva
a fost „dintotdeauna“ un element al propriei istorii.”