Sunteți pe pagina 1din 4
i io Parlamentul Republicii Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova —PB_nr, 04/03 29.03.2021 Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu art.73 din Constitutia Republicii Moldova si art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se inainteaz& cu titlu de initiativa legislativa, proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 ‘privind emisiunea obligatiunilor de plata derivate din garanfiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 si nr. 101 din 1 aprilie 2015. Anexe: L. Proiectul de lege; 2. Nota informativa. Republica Moldova, MD-2073, Chisinau Bd. Stefan cel Mare gi Sfint 105 [ seonataniarot ARLAMENTULUT \EPUBLICH MOLDOVA eons LL Ora Deputati in Parlament lee Klanean 6 Veo/o. 4. Tutens ade info@parlament.md worw.parlament.ind Proiect LEGE privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligatiunilor de plata derivate din garangiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 si nr. 101 din 1 aprilie 2015 Parlamentul adopta prezenta lege organic. Art. —Legea nr. 235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligatiunilor de stat in vederea executirii de cAtre Ministerul Finanfelor a obligatiunilor de plata derivate din garantiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 si nr.101 din 1 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.343-346, art.713 din 4 octombrie 2016) se abroga. Art. II, —Prezenta lege intra in vigoare la data publicirii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, PRESEDINTELE PARLAMENTULUL NOTA INFORMATIVA la proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligatiunilor de plata derivate din garantiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 gi nr. 101 din 1 aprilie 2015 Proiectul de lege inaintat are drept scop eliminarea presiunii fiscale suplimentare asupra populatiei si economiei Republicii Moldova, utilizarea eficienta gi in interesul cetitenilor a resurselor financiare acumulate de stat sub forma de taxe si impozite, neadmiterea majorarii substanfiale a datoriei de stat. in vederea sustinerii proiectului de lege, aducem urmatoarele argumente: 1.La momentul adoptirii Legii nr. 235 din 3 octombrie 2016 nu s-au luat in considerare urmarile economice ale procedurii de emitere si stingere a obligafiunilor de stat in vederea executarii de cétre Ministerul Finantelor a obligatiilor de plata derivate din garanfiile de stat in fafa Bancii Nationale a Moldovei. in art. 2 alin. (4) din Legea sus mentionata este stabilit clar c&: ,Obligatiunile de stat vor fi emise la valoarea nominala, la rata fix a dobanzii, pe termene de pina la 25 de ani, in volum total de pind la 13583717000 lei, cu rata efectiva a dobanzii de 5 la suta”, Avand in vedere cotele procentuale ce urmeazit a fi achitate, suma total pentru acoperirea obligatiunilor de stat va depagi 25 miliarde lei, adic& aproape de 2 ori mai mult decit costul nominal al obligatiunilor de stat. Astfel, Legea nr. 235 creeazi o sarcina suplimentara considerabila asupra bugetului de stat. Desi emiterea si stingerea obligatiunilor de stat se propune a fi realizate in termen de 25 de ani, cheltuielile bugetare pentru stingerea lor vor creste in fiecare an. Decuparea surselor bugetare substanfiale pentru riscumpararea obligatiunilor de stat impune limite pentru cheltuieli bugetare in baza altor articole, inclusiv cel social, influentand astfel negativ atingerea scopurilor prioritare propuse pentru dezvoltarea social-economica si politica bugetara. Emiterea obligatiunilor de stat pe o sum& ce depageste 13 miliarde lei si transmiterea acestora citre Banca Najionala a Moldovei au condus la cresterea datoriei de stat, 2. Legea nr.235 din 3 octombrie 2016 vine sa incurajeze practicile condamnabile de utilizare a banilor publici in mod netransparent si iresponsabil, or garantiile de stat emise de Guvern in acest caz. constituie un exemplu vadit a unor asemenea practici. 3. Find in esent& 0 modalitate de a transpune povara restituirii mijloacelor disparute din sistemul bancar pe umerii cetatenilor, Legea nr. 235 din 3 octombrie 2016, adoptat& prin angajarea raspunderii Guvernului,.va demotiva Executivul, organele competente ale statului si Banca National in eforturile de recuperare a miliardelor furate din bancile comerciale. in conditiile actuale de criz& economicd acuti, provocata de restrictiile impuse pentru prevenirea raspindirii pandemiei virusului COVID-19, acest proiect de lege ar permite ca mijloacele destinate restituirii furtului din sectorul bancar, s& fie folosite cu destinatie de acoperire a necesitatilor paturilor social vulnerabile, precum si intru susfinerea domeniului de afaceri a antreprenorilor din fara. Avind in vedere cele expuse mai sus, si tinind cont de importanta proiectului de lege, consider’m oportun promovarea si adoptarea prezentul proiect de lege. Deputat in Parlament pul)? Tetcom a Powthstne Wirt