Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:

Data:
Fişă de lucru Matematică

1.Completează tabelul :
  A   770  560  900  755 527  904  56,50  450  2151
  B   240  370  1100  858 527  372  40,50  230  3141
  A-B                  
  A+B                  

2.Adevarat sau Fals (A,F)


235+300 = 150+200 …...
359+110 = 410+49 …...
1200-400 = 300+700 ......
930+70 = 12.000-11.000 ......
548+0 =487-0 ......
65.000+2.000 = 70.000-3000 ......

3. + - sau x
3900 ….. 3500 = 400
95040 ….. 95040 = 0
4500 …… 100 = 450.000
9500 …… 5400 = 3100