Sunteți pe pagina 1din 1

Vulpea şi strugurii

O vulpe vicleană zăreşte pe o viţă nişte struguri mari şi copţi.


– Ce mai struguri! Cum să ajung la ei?
– Fă şi tu ca mine! zise o coţofană pusă pe glumă.
A dat vulpea târcoale, dar degeaba. Ciorchinii erau prea sus.
– Sunt acri! zise vulpea şi plecă flămândă.

1) Răspunde la întrebările:
♠ Care sunt personajele textului?
________________________________________________________
♠ De ce a spus vulpea că strugurii sunt acri?
________________________________________________________
________________________________________________________

2) Scrie însuşiri potrivite:


struguri ____________ şi ______________
vulpe ______________ şi ______________
coţofană _____________ şi _______________

3) Găseşte antonime (cuvinte cu sens opus):


mari → _______ copţi → _________
sus → _______ dulci → _______
pleacă → ________ flămândă → __________

4) Găseşte sinonime (cuvinte cu sens asemănător):


zăreşte = __________ zice = _____________
vicleană = __________ flămândă = ____________

5) Completează propoziţiile următoare. Foloseşte cuvintele:


mari , flămândă , zăreşte , copţi , târcoale , ciorchinii .

O vulpe ____________ nişte struguri.


Strugurii erau _____________ şi _______________.
Vulpea a dat _____________.
________________ erau prea sus.
Vulpea plecă _________________.