Sunteți pe pagina 1din 4

Elev: ____________________________

Unitatea: ” Din natură, în cartea de lectură”

TEST DE EVALUARE

Citește textul următor:

Puișorii
după Emil Gârleanu

▪ În aer, rândunelele se pregătesc de plecare. S-au adunat pe rând și străbat văzduhul ca


niște săgeți.
▪ În fața casei, copilașul urmărește jocul stolului, în care se află și cei trei pui ai lui, din
cuibul de sub streașină. Îi căpătase de la mama lui.
Când era neastâmpărat, mama îi zicea:
- Fii cuminte, dacă vrei să-ți dau puii când vor crește mari!
Puii au crescut. Acum sunt și ei păsări mari și curajoase.
▪Păsările s-au odihnit puțin și apoi s-au ridicat deodată toate. Puișorii își iau rămas bun
de la el și de la cuibul lor. Stolul s-a înălțat și a pornit încet.
▪Copilașul a privit lung stolul și a început să plângă. Mama a venit în fugă, dar copilul
nu mai putea vorbi de lacrimi. A întins mâna spre cer și a șoptit:
- Puișorii!
Mama l-a strâns în brațe și l-a sărutat cu drag:
- Nu plânge, dragul mamei, au să se întoarcă înapoi la primăvară.
Copilașul s-a liniștit și a privit stolul din zarea depărtată a cerului.

1. Completează:

Titlul textului este …………………………………..

Autorul textului este…………………………………

Textul are …………………….. alineate.

Personajele textului sunt ……………………………………………………..

2. Scrie trei argumente pentru care textul ”Puișorii” este un text narativ.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
3. Răspunde la întrebări:
a) Cum se pregătesc rândunelele de plecare?

______________________________________________________________

b) De ce a început să plângă copilașul?

______________________________________________________________

c) Ce îi spune mama despre puișori?

______________________________________________________________

d) De ce crezi că băiețelul se atașase atât de mult de puișori?

______________________________________________________________

4. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele:

văzduh - s-au adunat -

s-a înălțat- curajoase –

îi căpătase - neastâmpărat-

5. Scrie, din text, cuvinte cu sens opus pentru:

apropiată – în spatele –

cuminte- fricoase –

repede - înainte –

să râdă - s-au răspândit -

6. Alcătuiește enunțuri în care cuvintele ”cer” și ”mâna” să aibă sensuri diferite.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
7. Scrie planul simplu de idei al textului.

Idei principale sub formă de Idei principale sub formă de titluri


propoziții enunțiative

8. Subliniază substantivele din enunțurile de mai jos, apoi analizează-le.

”Păsările s-au odihnit puțin și apoi s-au ridicat deodată toate. Puișorii își iau rămas bun
de la el și de la cuibul lor. Stolul s-a înălțat și a pornit încet.”

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Rescrie enunțul, trecând substantivele la numărul plural.


Copilașul a privit stolul din zarea depărtată.

10. Subliniază forma corectă a cuvintelor:


Sora sa l-a / la ajutat de fiecare dată.
Cântecele iau / i-au încântat pe toți spectatorii.
Cristina și Ramona iau / i-au recomandat colegei lor cartea citită.
I-a / Ia arătat de unde să i-a / ia fructele.
La / L-a așteptat la gară și la / l-a dus la / l-a hotel.
Copiii se iau / i-au l-a / la întrecere cu bicicletele.
Bianca i-a / ia floarea pe care ia/ i-a oferit-o prietena ei.
I-au / Iau felicitat pe concurenți pentru rezultatele obținute.
Victor este l-a / la magazinul din apropiere.
11. Alcătuiește un text după următorul plan de idei:
1. Sosirea toamnei pe plaiurile noastre.
2. Pregătirea rândunicilor pentru călătorie
3. Părăsirea plaiurilor românești în stoluri
4. Călătoria deasupra Europei

_____________________________________

_____________________________________________________________________