Sunteți pe pagina 1din 4

Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi de verificare a competenţelor dobândite, 2018 - clasa a IV-a

Nume: _______________________

Aşii Cunoaşterii Prenume: ____________________


Concurs național de cultură generală şi de verificare
a competenţelor dobândite Clasa: _______________________

Clasa: a IV-a Şcoala: ______________________

Ediţia a Vl-a, 25 aprilie 2018 Localitatea: __________________

Timp de lucru: 60 min. Judeţul: _____________________

• Citeşte cu atenţie textul pentru a rezolva cerinţele de mai jos!

Masivul Ceahlău face parte din grupa centrală a Carpaţilor


Răsăriteni și reprezintă unul din munţii cu cea mai mare importanţă
turistică. Vârful său cel mai înalt este Ocolaşul Mare (1907 m).
Ceahlăul era un loc sacru al dacilor, aici fiind sălaşul zeului
Zamolxis. După încreștinarea geto-dacilor, acest masiv a fost
considerat un munte sfânt, asemeni muntelui Athos din Grecia.
Muntele Ceahlău şi stâncile cu felurite înfățișări căpătate de-a lungul vremii au dat
naștere la numeroase legende ce alimentează imaginația turiștilor. Exact ca „un uriaș cu
fruntea-n soare” Ceahlăul așteaptă calm pe toți cei ce vor să descopere aceste legende, să
vadă pietrele cu forme ciudate și să simtă bucuria de a fi pe vârf.
Una dintre aceste pietre poartă denumirea de Stânca Dochiei despre care s-a păstrat
şi legenda următoare:
Se spune că a fost odată, o femeie căreia i se zicea Baba
Dochia. Aceasta avea la rândul ei un băiat înalt și frumos, care era
mândria ei. Toate fetele erau îndrăgostite de el, dar băiatul îşi
dăruise iubirea doar uneia, o fată delicată, harnică şi tânără ca
primăvara, care i-a devenit soţie, fără acordul mamei lui.
Era o zi friguroasă de iarnă. Pentru a se răzbuna şi pentru a-
şi necăji nora, Baba Dochia i-a dat un ghem de lână neagră şi i-a
spus: „Du-te la pârâu şi spală acest ghem, să te întorci acasă abia
când acesta devine alb şi curat!”. Fără să bănuiască răutatea
bătrânei, tânăra a încercat din răsputeri să albească ghemul. Chiar dacă era îngheţată de
frig și degetele sale au început să sângereze, aceasta nu putea să plece acasă până nu-şi
îndeplinea sarcina.
Impresionat de durerea fetei, un tânăr chipeș i-a apărut în cale şi i-a dat o floare roşie
și una albă, spunându-i să spele lâna. Mulţumindu-i, fata a pus floarea albă în apă, a spălat
lâna şi a constatat cu uimire că s-a albit. Pe salvator fata l-a numit Mărțișor. Fericită,
aceasta a plecat spre casă punând floarea cea roșie în păr.
Soacra sa s-a înfuriat când a văzut floarea roșie din păr și a aflat că a fost ajutată de
Mărțișor. ”De unde ar fi putut Mărţişor să aibă floarea?” își spuse Dochia. S-a gândit că
primăvara a sosit.
După această întâmplare, bătrâna a pornit împreună cu turma sa de mioare spre
Muntele Ceahlău. Pe parcursul călătoriei sale, şi-a scos, rând pe rând, cele nouă cojoace
pe care le purta, până când a rămas fără niciunul. Dar vremea s-a schimbat brusc.
Ninsoarea a revenit şi totul a încremenit. Astfel, Dochia a înghețat de frig și s-a transformat
în stană de piatră împreună cu oile sale.
De atunci a rămas rostul vremii tot aşa schimbător în cele nouă zile de la începutul
primăverii, numite Zilele Babelor.

Dovadă a acestei legende sunt rocile din munții Ceahlău care se pot observa și
astăzi.
(Din Legendele Ceahlăului, ”Legenda Stâncii Dochia”)
”Așii Cunoașterii”, ediția a VI-a, 2018 – clasa a IV-a 1
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi de verificare a competenţelor dobândite, 2018 - clasa a IV-a

1. Alege răspunsul corect.


”Legenda Stâncii Dochia” cuprinde:
a) 12 alineate b) 7 alineate c) 6 alineate d) 11 alineate

2. Taie răspunsul greșit.


În legendă este vorba despre Carpații Răsăriteni / Baba Dochia.

3. Completează enunțurile cu informațiile din text.


a. Cel mai înalt vârf din masivul Ceahlău este .
b. v era considerat de către geto-daci un munte sfânt.
c. Într-o zi Baba Dochia și-a trimis nora la râu.
d. a fost numit Mărțișor.
e. Fata a albit ghemul, cu o pe care a primit-o.

4. Scrie A (Adevărat) sau F (Fals).


Mărțișor o răsplătește pe delicata fată pentru hărnicia ei, dându-i două flori.
În enunț sunt: patru substantive, două pronume, două verbe, un adjectiv și un numeral.

5. Completează ortograma corectă pentru fiecare enunț.


............... mai înalt vârf din Ceahlău este Ocolașul Mare. (ce-l/cel)
Fata trebuie ............... aducă soacrei ghemul de lână albit. (să-i/săi)
Pentru ............... sări în ajutor, Mărțișor ............... dat fetei o floare albă. (a-i/ai; i-a/ia)
Baba Dochia ............... pleca pe munte cu oile sale. (v-a/va)

6. Scrie DA dacă cuvintele au acelaşi înţeles sau NU dacă cuvintele au înţeles opus.
mândrie-modestie
a încremeni- a înlemni
schimbător-constant
dovadă-mărturie
delicată-grațioasă

7. Bifează cuvintele care arată însușirile sufletești ale fetei desprinse din text.

frumoasă delicată perseverentă harnică

supusă hotărâtă respectuoasă tânără

8. Completează substantive la genul masculin respectând modelul dat.


fotbal → fotbalist patinaj →
alpinism → handbal →
înot → gimnastică →

”Așii Cunoașterii”, ediția a VI-a, 2018 – clasa a IV-a 2


Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi de verificare a competenţelor dobândite, 2018 - clasa a IV-a

9. Fata îl ajută pe tânărul chipeș să realizeze șnururi pentru mărțișoare. Folosește


ghemul alb care are 98 m și taie bucăți de 1 m pentru fiecare șnur.
Câte tăieturi face pentru a tăia tot ghemul?
Răspuns: ............ tăieturi

10. Completează răspunsul la cerința următoare:


Produsului cifrelor care reprezintă înălțimea vârfului Ocolașul Mare este:
Răspuns: …………

11. Descoperă vârsta lui Mărțișor, apoi încercuiește răspunsul corect.


(y+10) x 30 : 9 + 312 = 412

a) 25 de ani b) 30 de ani c) 22 de ani d) 20 de ani

12. Încercuiește răspunsul corect.

➢ Predecesorul vecinului mai mic al numărului 2018 2019/2016

➢ Jumătatea împătritului numărului 280 560/35

➢ Scris cu cifre arabe numărul MCMVII este 2107/1907

➢ Rotunjit la mii numărul 1907 este 2000/1900


9 9
➢ Fracția ce reprezintă Zilele Babelor din numărul de zile al lunii martie / .
30 31

13. Un alpinist a urcat pe vârful Pietrosu, cel mai înalt vârf din Munţii Rodnei (Carpații
4
Răsăriteni) în două zile. În prima zi a urcat din înălţime, iar a doua zi restul de
7
987 m.
Care este diferența dintre înălțimea Vârfului Pietrosu și Vârful Ocolașul Mare?

a) 2303 m b) 386 m c) 1396 m d) 396 m

14. Scrie A (Adevărat) sau F (Fals).


Carpații Orientali sunt Carpații Răsăriteni. (.....)
La munte nu predomină pădurile de conifere. (.....)
Din Carpații Răsăriteni izvorăște Oltul. (.....)
Grupa Sudică a Carpaților Răsăriteni cuprinde Masivul Ceahlău. (.....)
Forma de relief hașurată pe hartă reprezintă Carpații Occidentali. (.....)

”Așii Cunoașterii”, ediția a VI-a, 2018 – clasa a IV-a 3


Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi de verificare a competenţelor dobândite, 2018 - clasa a IV-a

15. Unește corespunzător. (Atenție, un cuvânt este în plus!)


Decebal împăratul romanilor
Traian capitala Daciei
Burebista
zeul dacilor
Sarmizegetusa
capitala Imperiului Roman
Roma
Zamolxis întemeietorul statului dac

16. Bifează răspunsul corect.


Baba Dochia i-a dat fetei un ghem care era vopsit cu o:
culoare caldă culoare rece culoare primară v nonculoare

17. Încercuiește răspunsul corect.


În propoziția de mai jos întâlnim un cuvânt care denumește o notă muzicală. Găsește
notele muzicale vecine ale acesteia.
Baba Dochia a urcat la munte cu turma de oi și a înghețat.

a) la - do2 b) sol - si c) la - fa d) mi - re

18. Pune X în dreptul răspunsului corect.


Muntele Athos mai este numit și Grădina Maicii Domnului.
Maica Domnului este: mama lui Moise mama lui Ioan Botezătorul v
mama lui Iisus Hristos mama apostolilor

19. Încercuieşte varianta corectă.


Din lemnul copacilor se obţine un material reciclabil:
sticlă / plastic / hârtie / fier.

20. În careul de mai jos sunt cuvinte (pe orizontală şi pe verticală) care au legătură cu
textul dat. Colorează minim cinci dintre acestea.

S O A R E G H E M
U S L E G E N D A
Vreau să fiu
I D I A F L I O R
C E A H L A U C T AS
R A S N O R D H I
A L H E A E R I S
AS
I P V A R A O A O
U M E R E C B I R
R O M A N I X Z M
Observaţie!
Fiecare lucrare va fi notată cu 100 puncte: câte 5 puncte pentru fiecare exerciţiu.

”Așii Cunoașterii”, ediția a VI-a, 2018 – clasa a IV-a 4