Sunteți pe pagina 1din 10

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - An școlar 2020-2021

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC CORBU


Clasa: PREGĂTITOARE
Manuale: Editura Litera Educațional
Nume, prenume cadru didactic: ALEXANDRA SPACIU
Semestrul I: 17 săptămâni
Semestrul al II-lea: 17 săptămâni din care 1 săptămână „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


Nr. Unitatea tematică Competențe Conținuturi vizate Perioada Nr. Observații
crt specifice ore
1. De la grădiniță la CLR- 1.1; CLR: Comunicare orală – Acte de vorbire: a saluta S 1-3 48
școală 1.2; 2.3; persoane cunoscute, a se prezenta. Utilizarea cuvintelor
2.4; 3.2; noi în enunțuri adecvate. Citire/ Lectură- Cartea.
3.3; 4.1; 4.3 Simboluri uzuale din universal apropiat.
Scriere/redactare – Simboluri neconvenționale.
Elemente de construcție a comunicării – Cuvântul.
Sunete
Evaluarea achizițiilor anterioare

MEM-1.2; MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor


2.2; 3.1; concepte matematice;
4.1; 5.1 Evaluarea achizițiilor anterioare

AVAP- 1.1; AVAP: Desen. Materiale și instrumente de lucru;


1.2; 2.4; 4.1 Punctul, linia, compoziții
MM- 1.4; MM: Cântare vocală. Cântarea în grup și individual:
2.1; 3.1 Poziția, tonul, semnalul de început, emisia natural,
dicția, sincronizarea. Cântare instrumentală – Percuție
corporal. Mișcare pe muzică – Mișcări libere pe muzică,
mișcări sugerate de textile cântecelor, mișcări libere

DP – 2.2; DP: Rutine și sarcini de lucru- Reguli elementare ale


2.3; 3.1. noilor rutine specifice activității clasei pregătitoare
2. Despre mine CLR-1.1; CLR: Comunicare orală – Acte de vorbire: a identifica S 4-6 48
1.2; 1.3; un obiect, o persoană; Formularea de întrebări și
2.1; 2.3; răspunsuri despre familie și prieteni. Citire/Lectură –
2.4; 3.1; Literele a, A, m, M, o, O, c, C. Citirea cuvintelor pe
3.2; 4.1. etichete associate cu imagini sau obiecte. Scriere/
Redactare – Elemente grafice care intră în componența
literelor de mână; Desenarea literelor de tipar. Elemente
de construcție a comunicării – Sunetele limbii române;
Identificarea cuvintelor, silabelor, sunetelor. Cuvinte cu
sens asemănător

MEM- 2.1; MEM: Figuri și corpuri geometrice – Orientare spațială


4.1; 5.1 și localizare în spațiu: Repere/direcții în spațiu: în, pe,
deasupra, dedesubt, lângă, în fața, în spatele, sus, jos,
stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic. Științele vieții
– Animale. Părți component. Hrana ca sursă de energie:
importanța hranei pentru creștere și dezvoltare.

AVAP – AVAP: Materiale și instrumente de lucru. Elemente de


1.1; 1.2; limbaj plastic: pata. Desen liber. Colaj. Confecționarea
1.3; 2.2; 2.6 de jocuri.

MM – 1.1; MM: Elemente de limbaj muzical: sunete din mediul


1.2; 1.4; înconjurător, sunete vocale (vorbite sau cântate).
2.3; 3.3 Ritmul: sunete lungi-scurte.Mișcare pe muzică; mișcări
libere pe muzică.

DP – 1.1; DP: Autocunoaștere și stil de viață sănătos/


1.2 autocunoaștere și atitudine pozitivă față de sine și față
de ceilalți – Cine sunt eu? Trăsături fizice. Schema
corporală: alcătuirea și denumirea părților corpului
3 În clasă CLR- 1.2; CLR: Comunicare orală – Acte de vorbire: a formula o S 7-9 48
1.3; 1.4; rugăminte; Citire/Lectură – Literele r,R,u,U, i,I, t,T;
2.1; 2.2; Propoziția/Enunțul. Formularea propoziției cu support
3.1; 3.2; 4.1 intuitive. Scriere/Redactare – Elemente grafice care
intră în componența literelor de mână; Desenarea
literelor de tipar. Elemente de construcție a comunicării
– Despărțirea cuvintelor în silabe; Sunetele specifice
limbii române. Cuvântul.

MEM-1.1; MEM: Numere – Numere natural de la 0 la 10:


1.2; 2.3; recunoaștere, formare, citire, scriere, comparare,
3.1; 3.2; 4.1 ordonare. Științele vieții – Plante. Părți component.
Hrana ca sursă de energie: importanța hranei pentru
creștere și dezvoltare. Condiții de viață (apă, aer,
lumină, căldură)

AVAP – AVAP: Elemente de limbaj plastic: Linia cu scop de


1.1; 1.2; contur. Tehnici de lucru: linia modulată, repetiție, tăiere,
2.1; 2.2; 2.3 decupare, lipire; Compoziții; Colaj.

MM- 1.2; MM: Cântare instrumental: Percuție corporală (bătăi din


1.3; 1.4; palme, cu degetul pe bancă). Cântarea cu
2.1; 3.1 acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic.
Cântarea cu acompaniament de jucării musicale.
Elemente de limbaj musical: Melodia: genuri musicale:
folclorul copiilor
DP- 2.1; DP: Comunicare școlară eficientă – Reguli de
2.2; 3.1. comunicare în activitatea școlară. Comunicarea cu
colegii și cadrele didactice.
4. Iarna veselă CLR- 1.1; CLR: Comunicare orală – Acte de vorbire: a formula o S 10-13 48
1.2; 1.3;2.1; rugăminte; Dialogul; Povestire după imagini.
2.4; 3.1; Citire/Lectură – Literele v,V, s,S, e,E, f,F; Citirea
3.4, 4.1; cuvintelor de pe etichete associate imaginilor;
4.2; 4.3. Formularea de propoziții cu support intuitive.
Scriere/Redactare – Elemente grafice care intră în
componența literelor de mână; Desenarea literelor de
tipar; Simboluri neconvenționale folosite în exprimarea
scrisă; Scrierea funcțională folosind desene, simboluri:
felicitarea. Elemente de construcție a comunicării –
Sunetele limbii române; Cuvinte cu sens opus;
Despărțirea cuvintelor în silabe.

MEM- 1.1; MEM: Numere – Numere naturale de la 10 la 20:


1.2; 1.3; recunoaștere, formare, citire, scriere, comparare,
3.1; 3.2; ordonare. Științele vieții – Corpul omenesc. Părți
4.1. component și rolul lor. Simțurile. Igiena corpului. Hrana
ca sursă de energie: importanța hranei pentru creștere și
dezvoltare; igiena alimentației.

AVAP- 1.2; AVAP: Elemente de limbaj plastic: forma; Modelaj;


1.3; 2.1; Colaj; Tehnici de lucru: modelare liberă, presare,
2.2; 2.5; 2.6 mototolire, rupere.

MM- 1.3; MM: Elemente de limbaj musical: Sunete musicale


1.4; 2.1; instrumentale. Cântarea cu acompaniament. Melodia.
2.2; 3.1; Genuri musicale: colinde. Interpretarea. Nuanțe – Tare/
3.2. Încet/ Mediu. Mișcare pe muzică; mișcări libere pe
muzică.
DP- 1.1; DP: Trăire și manifestare emoțională, starea de bine –
1.2; 2.2; Emoții de bază denumite prin cuvinte (bucurie, tristețe,
2.3. frică, furie) în activități/ contexte familiare
5. Jocuri și jucării CLR- 1.2; CLR: Comunicare orală – Acte de vorbire: aidentifica S 13-17 60
1.3; 1.4; un obiect; Cuvântul. Propoziția/ Enunțul; Formularea de
2.1; 2.2; întrebări și răspunsuri despre jocuri și jucării; Povestirea
2.4; 3.1; după imagini. Citire/Lectură – Literele p, P, z,Z, â,Â,
3.4; 4.1; n,N; Citirea cuvintelor de pe etichete associate unor
4.3. imagini sau obiecte; Ordonarea propozițiilor pe baza
unui support intuitive. Scriere/ Redactare – Elemente
grafice care intră în componența literelor de mână;
desenarea literelor de tipar; Simboluri neconvenționale
folosite în exprimarea scrisă; Scrierea funcțională
folosind desene, simboluri: Biletul. Elemente de
construcție a comunicării- Sunetele limbii române;
Despărțirea cuvintelor în silabe; Cuvinte cusens
asemănător, cuvinte cu sens opus.

MEM- 1.1; MEM: Numere – Numere naturale de la 20 la 31:


1.2; 1.3; recunoaștere, formare, citire, scriere, comparare,
3.1; 3.2; ordonare. Științele fizicii – forțe și mișcare. Efecte
4.1; 4.2; 5.1 observabile ale forțelor: împingere, tragere. Mișcarea
corpurilor și schimbarea formei: deformare, rupere.

AVAP- 1.2; AVAP: Pictură – Elemente de limbaj plastic: punctual.


1.3; 2.2; Rolul constructive al punctului; Tehnici de lucru:
2.3; 2.6. dactilopictură, tehnica obținerii formelor spontane;
Origami.

MM- 1.4; MM: Cântare în grup și individual. Poziția, tonul.


2.1; 3.1; Interpretarea pe strofe, integral. Melodia. Interpretarea.
3.3. Nuanțe – Tare/Încet/Mediu. Cântarea cu acompaniament
– jucării musicale improvizate. Mișcare pe muzică;
mișcări libere pe muzică, mișcări sugerate de textile
cântecelor.

DP- 1.1; DP: Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiar –


2.1; 2.2; 2.3 Ființe și obiecte preferate. Caracteristicile acestora.
6. Forme și culori CLR- 1.2; CLR: Comunicare orală – Acte de vorbire: a formula o S 17-21 60
1.3; 1.4; rugăminte; Utilizarea cuvintelor noi în enunțuri
2.1; 2.3; adecvate; Povestirea după imagini. Citire/Lectură –
3.1; 3.2; Literele ă,Ă, l,L, î,Î, ș,Ș; Simboluri uzuale din universal
4.1; 4.3. apropiat; Citirea cuvintelor pe etichete associate unor
imagini sau obiecte. Scriere/Redactare – Elemente
grafice care intră în componența literelor de mână;
Desenarea literelor de tipar. Elemente de construcție a
comunicării – Sunetele limbii române; Articularea
vocalelor și consoanelor; Despărțirea cuvintelor în
silabe; Cuvinte cu sens asemănător; Cuvinte cu sens
opus.

MEM- 1.4; MEM: Adunarea și scăderea în concentrul 0-10, prin


1.6; 3.1; numărare. Date – Colectarea și gruparea datelor:
4.2; 5.1; Științele Pământului – Pământul. Prezența apei în natură
5.2. sub diverse forme (precipitații, râuri, lacuri, mare,etc.).
Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger,
tunet.

AVAP- 1.2; AVAP: Costrucții și jucării – Elemente de limbaj


2.1; 2.3; 2.5 plastic: formă și volum. Tehnici de lucru: tangram.

MM-1.1; MM: Elemente de limbaj musical: sunete din mediul


1.4; 2.1; înconjurător, sunete vocale (vorbite sau cântate).
2.2; 3.3; 3.4 Repertoriu de cântece: cântece din folclorul copiilor;
Interpretarea. Cântec vessel/trist. Mișcare pe muzică;
mișcări libere pe muzică, mișcări sugerate de textile
cântecelor. Improvizații.

DP- 2.3; DP: Abilități și atitudini de învățare – Tehnici simple


3.1; 3.2 care sprijină învățarea.
7. La spectacol CLR- 1.1; CLR: Cominicare orală – Acte de vorbire: a se prezenta, S 21-24 60
1.2; 1.3; a identifica o persoană; Cuvântul. Propoziția/Enunțul;
2.2; 2.3; Dialogul. Citire/Lectură – Literele d,D, h,H, x,X,b,B.
3.2; 3.3; Simboluri uzuale din universal apropiat; Formularea de
4.1; 4.3 propoziții cu support intuitive. Scriere/Redactare –
Desenarea literelor de tipar; Elemente grafice; Screrea
funcțională folosind desene, simboluri. Elemente de
construcție a comunicării – Sunetele limbii române;
Despărțirea cuvintelor în silabe; Cuvinte cu sens
asemănător.

MEM – 1.4; MEM: Măsurări – Lungime (unități nonstandard), timp


1.5; 1.6; (ziua, săptămâna, luna, anotimpurile: denumire,
3.1; 4.2; ordonare), bani (leul – bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei;
5.2; 6.1; schimburi echivalente valoric în concentrul 0-31).
6.2; 6.3 Științele fizicii – Unde și vibrații: producerea sunetelor.

AVAP – AVAP: Elemente de limbaj plastic: Linia cu scop de


1.1; 1.2; contur și cu scop decorative; Tehnici de lucru: îndoire,
1.3; 2.3; 2.5 răsucire.

MM – 1.1; MM: Elemente de limbaj muzical: suntele din mediul


1.3; 1.4; înconjurător. Sunete muzicale instrumentale; Genuri
2.2; 3.1; 3.3 muzicale: folclorul copiilor. Interpretarea. Nuanțe –
Tare/ Încet/ Mediu. Mișcare pe muzică; mișcări libere
pe muzică, mișcări sugerate de textele cântecelor.

DP – 1.1; DP: Abilități și atitudini de învățare. Reguli de


2.3; 3.1; organizare a învățării.
3.2; 3.3
8. Clubul curioșilor CLR – 1.1; CLR: Comunicare orală – Acte de vorbire: a identifica S 25-27 48
1.2; 1.3; un obiect / o persoană, a formula o rugăminte;
1.4; 2.1; Formularea de întrebări și răspunsuri; Povestirea după
2.3; 2.4; imagini. Citire/Lectură – Literele ț,Ț, k,K, g,G, j,J;
3.1; 4.1; 4.2 Cartea; Citirea cuvintelor pe etichete associate unor
imagini sau obiecte; Ordonarea propozițiilor pe baza
unui suportintuitiv. Scriere/Redactare – Desenarea
literelor de tipar; Simboluri neconvenționale folosite în
exprimarea scrisă. Elemente de construcție a
comunicării – Sunetele limbii române; Cuvinte cu sens
opus; despărțirea cuvintelor în silabe.

MEM – 1.4; MEM: Numere – Adunarea și scăderea în concentrul 0-


1.5; 1.6; 31 fără și cu trecere peste ordin, prin numărare/ cu
3.1; 3.2; support intuitive. Probleme simple de adunare sau
4.1; 4.2; 5.2 scădere cu 1-5 unități în concentrul 0-31, cu support
intuitiv. Științele fizicii – Forme și transfer de energie.
Electricitate: aparate care utilizează electricitatea și
reguli de siguranță în mânuirea aparatelor electrice.

AVAP – AVAP: Pictură – Elemente de limbaj plastic: Pata de


1.2; 1.3; culoare; Tehnici de lucru: stropire/pulverizare, suflare,
2.1; 2.2, ștampilare, tamponare. Colaj – Tehnici simple de tăiere,
2.3; 2.6. decupare după contur, lipire.

MM -1.3; MM: Cântare în grup și individual. Poziția, tonul.


1.4; 2.1, Cântare instrumental. Cântarea cu acompaniament.
2.2; 3.1, 3.4 Ritmul: sunete lungi-scurte. Interpretarea. Cântec
vessel/trist. Mișcare pe muzică; mișcări libere pe
muzică, mișcări sugerate de textile cântecelor.

DP -1.1; DP: Explorarea meseriilor – Hobby-uri și activități


2.3; 3.3 preferate.
9. Printre stele CLR -1.1; CLR: Comunicare orală – Acte de vorbire: a identifica S 28-30 48
1.3; 1.4; un obiect, o persoană; Utilizarea cuvintelor noi în
2.2; 2.3, enunțuri adecvate; Dialogul; Povestirea după imagini.
2.4; 3.1; Citire? Lectură – Literele y,Y, w,W, q,Q; Citirea
3.2, 3.4; cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte;
4.1, 4.3. Formularea de propoziții cu suport intuitiv; Ordonarea
propozițiilor pe baza unui suport intuitiv;
Scriere/Redactare – elemente grafice care intră în
componența literelor de mână; desenarea literelor de
tipar; Simboluri neconvenționale folosite în exprimarea
scrisă; Scrierea funcțională folosind desene, simboluri:
biletul. Elemente de construcție a comunicării –
Sunetele limbii române; Despărțirea cuvintelor în silabe;
Cuvinte cu sens opus; Cuvinte cu sens asemănător.

MEM – 2.1; MEM: Figuri plane/ 2 D – pătrat, dreptunghi, triunghi,


2.2; 3.1; cerc: denumire, conturare. Corpuri/ 3 D – cub, cuboid,
3.2; 4.2. sferă. Științele Pământului - Universul. Pământul,
Soarele și Luna: recunoaștere în modele simple.

AVAP -1.2; AVAP: Elemente de limbaj plastic: punctual, nodul,


1.3; 2.1; linia. Tehnici de lucru: decupare, lipire, croit, cusut,
2.2; 2.5; 2.6 înșirare.

MM – 1.2; MM: Cântare în grup și individual: Poziția, emisia


1.3; 1.4; natural, tonul, dicția, sincronizarea; Sunete musicale
2.1; 2.2; instrumentale. Cântarea cu acompaniament – Jucării
3.1; 3.3. musicale improvizate. Mișcare pe muzică; mișcări libere
pe muzică, mișcări sugerate de textele cântecelor.

DP – 3.1; DP: Igiena personală.


3.2, 3.3
10. Raze de soare CLR: Comunicare orală. Citire/Lectură. S 31-34 48 Obs.
(recapitulare finală) Scriere/Redactare. Elemente de construcție a Săptămâna
comunicării. 33 „Școala
Altfel”
MEM: Numere natural 0-31; Adunarea și scăderea în
concentrul 0-31; Probleme simple de adunare sau
scădere; Orientare spațială și localizări în spațiu; Figuri
plane/2D; Corpuri 3D; Măsurări (lungime, timp, bani);
Colectarea și gruparea datelor; Corpul omenesc; Plante
și animale.

AVAP: Foto-film: realizarea unor fotografii; Colaj;


Desen liber.
MM: Reproducerea în colectiv sau individual a
cântecelor însușite intuitive, pronunțând correct
cunintele; Cântare cu acompaniament. Cântece din
folclorul copiilor. Interpretarea. Nuanțe – Tare/ Încet/
Mediu. Mișcare pe muzică; mișcări libere pe muzică,
mișcări sugerate de textele cântecelor. Cântare cu
acompaniament.

DP: Portofoliul personal cu rezultate/evidențe ale


învățării.