Sunteți pe pagina 1din 8

TESTE T - MODALITATE DE UTILIZARE ȘI INTERPRETARE

Testul t pentru a compara un eşantion cu o populaţie la care cunoaştem media

Analyse – Compare means – One sample t test


In fereastra care apare, vom trece:
- test variable: variabila pe care o vom analiza
- test value: valoarea mediei populaţiei (pe care o avem in enunţul exerciţiului)

Formulam ipotezele:
Ipoteza de cercetare H1: există diferenţe intre rezultatele subiecţilor din eşantion si rezultatele subiecţilor
din populaţia cu media…. la variabila ….
Ipoteza de nul Ho: nu există diferenţe intre rezultatele subiecţilor din eşantion si rezultatele subiecţilor din
populaţia cu media…. la variabila ….

Din primul tabel vom extrage media eşantionului (coloana a 3 – a )


Din al doilea tabel, vom extrage:
- t(df) = … ;
- p = (coloana a 4-a) ;

In funcție de valoarea lui p, putem avea una din următoarele 2 situații:


1. p < 0,05 (sau =)  acceptam H1, respingem Ho  exista diferențe semnificative intre rezultatele
subiecților din eșantion si rezultatele subiecților din populația cu media….
2. p > 0,05  acceptam Ho, respingem H1  nu exista diferențe semnificative intre rezultatele
subiecților din eșantion si rezultatele subiecților din populația cu media….

Daca p < 0,05, avem una din următoarele doua situații:


1. media eșantionului > media populației  rezultatele subiecților din eșantion sunt semnificativ mai
mari decât rezultatele subiecților din populația cu media….
sau
2. media eșantionului < media populației  rezultatele subiecților din eșantion sunt semnificativ mai
mici decât rezultatele subiecților din populația cu media….

1
Testul t pentru a compara două eşantioane perechi
Analyze – Compare means – Paired Samples t test

Formulam ipotezele de cercetare si de nul:


Ho: nu exista diferenţe intre media subiecţilor la variabila test si media subiecţilor la variabile retest.
H1: exista diferenţe intre media subiecţilor la variabila test si media subiecţilor la variabile retest.

Din primul tabel, vom extrage mediile celor doua eşantioane perechi – coloana a doua
Din al doilea tabel, vom extrage toate cele 3 date:
r = 0,85
p< 0,001

r reprezintă coeficientul de corelație si ne oferă date despre ierarhia subiecților; putem avea una din
următoarele 3 situații:

1. corelație pozitiva, semnificativa (r pozitiv, p < 0,05)  ierarhia subiecților se păstrează la retestare 
cei care obțin rezultate bune la prima testare, vor obține rezultate bune si la retestare;
2
2. corelație negativa, semnificativă (r negativ, p < 0,05)  ierarhia subiecților se inversează la retestare 
subiecții care obțin rezultate bune la prima testare, vor obține rezultate slabe la retestare.
3. corelație nesemnificativa (p > 0,05)  nu putem spune nimic despre ierarhia subiecților la retestare.

Din acest tabel, extragem datele din ultimele 3 coloane:


t ( df) = ….
p = …..

In funcție de valoarea lui p, putem avea una din următoarele 2 situații:


1. p < 0,05  acceptam H1, respingem Ho  exista diferențe semnificative intre media subiecților la
variabila test si media subiecților la variabile retest.
2. p > 0,05  acceptam Ho, respingem H1  nu exista diferențe semnificative intre media subiecților
la variabila test si media subiecților la variabile retest.

Daca p < 0,05, avem una din următoarele doua situaţii:


1. media subiecţilor la retestare este semnificativ mai mare decât media subiecţilor la prima testare;
2. media subiecţilor la retestare este semnificativ mai mica decât media subiecţilor la prima testare;

(pentru a vedea in care din aceste doua situaţii suntem, comparam mediile, din primul tabel, coloana a 2-
a).

3
Testul t pentru eşantioane independente

Analyze – Compare means – Independent Samples T Test

Test variable: trecem variabila pe care o testam ( variabila dependenta)


Grouping variable: trecem variabila independenta/ de grup

Bifam apoi “define groups” şi definim nivelurile variabilei independente (simbolurile numerice trecute in
baza de date – le vedem în Variable view, la Value, în dreptul variabilei noastre independente).

4
Formulam ipotezele de cercetare si de nul:
Ho: nu exista diferențe între grupurile pe care trebuie să le comparăm în privința variabilei ….
H1: exista diferențe între grupurile pe care trebuie să le comparăm în privința variabilei ….
Din primul tabel extragem valorile mediei si ale abaterii standard ( coloanele 3 si 4 )
Tabelul “Independent Samples Test”
Testul egalităţii dintre varianţe ( testul Levene) – coloanele 2 si 3
- extragem valorile lui F si p; in acest caz avem F = 12, 38; p = 0,002
- formulam ipotezele de cercetare si de nul:
H1: eşantioanele au varianţe diferite
Ho: eşantioanele au varianţe egale
In funcţie de valoarea lui p ( p din coloana a 3-a), avem una din următoarele doua situaţii:
1. p < 0,05  acceptam H1  variantele sunt diferite  mai departe citim valorile de pe rândul 2
din tabel
2. p > 0,05  acceptăm Ho  variantele sunt egale  mai departe citim valorile de pe rândul 1 din
tabel

Apoi, vom extrage din tabel valorile lui t si p: t (df) = …; p=….


In funcţie de valoarea lui p (din coloana a 6-a), putem avea una din următoarele 2 situaţii:
1. p < 0,05  acceptam H1, respingem Ho  exista diferenţe semnificative intre….
2. p > 0,05  acceptam Ho, respingem H1  nu exista diferenţe semnificative intre ……

! dacă diferenţele sunt semnificative, trebuie să spunem în ce sens apar, adică trebuie să comparăm cele 2
medii din primul tabel şi să spunem care este mai mare.

5
TESTE T – EXERCIȚII REZOLVATE

One sample t test

One-Sample Statistics
Std. Std. Error
N Mean Deviation Mean
romana 121 6,3884 1,14289 ,10390

One-Sample Test
Test Value = 7
95% Confidence Interval of
Sig. (2- Mean the Difference
t df tailed) Difference Lower Upper
romana -5,886 120 ,000 -,61157 -,8173 -,4059

Mes=6,38 Mpop=7
Formulăm ipotezele:
Ipoteza de cercetare (H1): Există diferențe între rezultatele subiecților din eșantion și rezultatele subiecților
din populația cu media 7 la variabila română.
Ipoteza de nul (H0): Nu există diferențe între rezultatele subiecților din eșantion și rezultatele subiecților
din populația cu media 7 la variabila română.
t(120) = -5,88 p<0.001
Concluzia:
- Se compară p obținut cu valoarea standard de 0,05. Putem avea una din cele două situații:
1. p < sau = cu 0,05: respingem H0, acceptăm H1 există diferențe semnificative între rezultatele
subiecților din eșantion și rezultatele subiecților din populația cu media 7 la variabila română, în
sensul că rezultatele subiecților din eșantion sunt semnificativ mai mici decât cele din
populație. (se compară mediile, scrise la început).
2. p > 0,05: acceptăm H0, respingem H1  Nu există o relație semnificativă între rezultatele
subiecților din eșantion și rezultatele subiecților din populația cu media 7 la variabila română

Testul t pentru eșantioane perechi

Paired Samples Statistics


Std. Std. Error
Mean N Deviation Mean
Pair 1 romana 6,3884 121 1,14289 ,10390
matematica 5,3471 121 ,97220 ,08838

6
Paired Samples Correlations
Correlatio
N n Sig.
Pair 1 romana &
121 ,538 ,000
matematica

Mromână = 6,38 Mmatematică = 5,34


r = 0,53
p < 0.001
N = 121
Interpretare:
1. corelație semnificativă, pozitivă (p < sau = 0,05; r > 0): relație direct proporțională între cele două
variabile (ierarhia subiecților se păstrează la retestare).
2. corelație semnificativă, negativă (p < sau = 0,05; r < 0): relație invers proporțională între variabile
(ierarhia subiecților se inversează la retestare).
3. corelație nesemnificativă (p>0.05): nu există o relație semnificativă între variabile.
Formulăm ipotezele:
H1: există diferențe între rezultatele subiecților la variabilele română și matematică.
H0: NU există diferențe între rezultatele subiecților la variabilele română și matematică.
t(120) = 11,14 p < 0,001
Concluzia:
1. p < sau = cu 0,05: respingem H0, acceptăm H1 există diferențe semnificative între rezultatele
subiecților la variabilele română și matematică, în sensul că rezultatele la română sunt
semnificativ mai mari decât cele la matematică.
2. p > 0,05: acceptăm H0, respingem H1  nu există diferențe semnificative între rezultatele
subiecților la variabilele română și matematică.
Testul t pentru eșantioane independente
Comparați rezultatele subiecților de gen masculin cu rezultatele subiecților de gen feminin la variabila
franceză.
Variabila de grup: gen (1 – masculin; 2 – feminin)

Group Statistics
genul Std. Std. Error
participantilor N Mean Deviation Mean
franceza MASCULIN 47 6,6809 ,86241 ,12580
FEMININ 9 5,5556 ,72648 ,24216

Independent Samples Test


7
Levene's Test for Equality
of Variances t-t

F Sig. t df Sig. (2-tailed)


franceza Equal variances
,431 ,514 3,666 54 ,0
assumed
Equal variances not
4,124 12,739 ,0
assumed

Mmasculin=6,68 M feminin=5,55
Testul Levene:
H1: există diferențe între varianțele celor două eșantioane
H0: Nu există diferențe între varianțele celor două eșantioane
F = 0,43 p=0,514
Intepretări:
p < sau = cu 0,05: respingem H0, acceptăm H1 citim rândul 2
p > 0,05: acceptăm H0, respingem H1  citim rândul 1
! indiferent de rândul ales (1 sau 2), valoarea gradelor de libertate (df) se citește de pe rândul 1.
Testul t
H1: Există diferențe între rezultatele subiecților de gen masculin și rezultatele subiecților de gen
feminin la variabila franceză.
H0: NU există diferențe între rezultatele subiecților de gen masculin și rezultatele subiecților de gen
feminin la variabila franceză.
t(54)=3,66 p = 0,001
Concluzie:
1. p < sau = cu 0,05: respingem H0, acceptăm H1  Există diferențe semnificative între
rezultatele subiecților de gen masculin și rezultatele subiecților de gen feminin la variabila
franceză, în sensul că rezultatele subiecților de gen masculin sunt semnificativ mai mari decât
ale celor de gen feminin.
2. p > 0,05: acceptăm H0, respingem H1  Nu există diferențe semnificative între rezultatele
subiecților de gen masculin și rezultatele subiecților de gen feminin la variabila franceză.