Sunteți pe pagina 1din 10

2/20/2021 Olimpiada Națională GAZETA MATEMATICĂ Etapa I 20 februarie 2021 Clasa a X-a

Olimpiada Națională GAZETA


MATEMATICĂ
Etapa I 20 februarie 2021
Clasa a X-a
Completați câmpurile corespunzătoare cerințelor 1,2, 3 și 4.
Pentru itemii 5-24 selectați varianta corectă de răspuns.
Participarea este individuală.
Timp de lucru : 2 ore


* Required

Nume și prenume *

Enter your answer

Clasa și școala *

Enter your answer

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeWdka0DAkeB3f0kXdZQ_P9IniTh761Mu2sJFgqXhoVUNFc2ODBWRzVVSzgwTlM2WkpS… 1/10
2/20/2021 Olimpiada Națională GAZETA MATEMATICĂ Etapa I 20 februarie 2021 Clasa a X-a

Localitatea *

Enter your answer

Nume și prenume profesor

Enter your answer

Câte soluții întregi are ecuația *


(1 Point)
8(4𝑥 + 4−𝑥 ) − 54(2𝑥 + 2−𝑥 ) + 101 = 0
4
2
1
3

Partea întreagă a numărului real a este : *


(1 Point)
𝑎 = log2 3 + log3 5 + log5 8
2
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeWdka0DAkeB3f0kXdZQ_P9IniTh761Mu2sJFgqXhoVUNFc2ODBWRzVVSzgwTlM2WkpS… 2/10
2/20/2021 Olimpiada Națională GAZETA MATEMATICĂ Etapa I 20 februarie 2021 Clasa a X-a

3
5
4

Alegeți propoziția adevărată știind că *


(1 Point)
 24  = 3 , 24  = 4, 𝑐 =   2−2𝑏
𝑎 𝑏 1−𝑎−𝑏

𝑐=0
6𝑐 = √−2
6𝑐 = 4
𝑐 = log6 2

Câte numere naturale nenule n au proprietatea că *


(1 Point)
log𝑛 19683  𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔 
3
6
9
1

Dacă x∈(1,81), valoarea maximă a numărului A este *


(1 Point)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeWdka0DAkeB3f0kXdZQ_P9IniTh761Mu2sJFgqXhoVUNFc2ODBWRzVVSzgwTlM2WkpS… 3/10
2/20/2021 Olimpiada Națională GAZETA MATEMATICĂ Etapa I 20 februarie 2021 Clasa a X-a

𝐴 = log43 𝑥 + 8 log23 𝑥 log3 ( 9𝑥 )


9
81
2
81
16

10

Precizați care dintre următoarele propoziții este adevărată pentru funcția f:


(0,+∞)→[-4,+∞) *
(1 Point)
𝑓 (𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 − 3.
f este surjectivă și nu este injectivă

f este bijectivă

f nu este injectivă și nu este surjectivă

f este injectivă și nu este surjectivă

11

Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației este *


(1 Point)
log√𝑥(𝑥 + |𝑥 − 2|) = log𝑥(5𝑥 − 6 + 5|𝑥 − 2|)
𝑥 ∈ { 52 } ∪ (0,1) ∪ (1,2]
𝑥 ∈ (0,1) ∪ (1,2]
𝑥 ∈ { 52 } ∪ (0,2]
𝑥 ∈ { 52 ,2}

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeWdka0DAkeB3f0kXdZQ_P9IniTh761Mu2sJFgqXhoVUNFc2ODBWRzVVSzgwTlM2WkpS… 4/10
2/20/2021 Olimpiada Națională GAZETA MATEMATICĂ Etapa I 20 februarie 2021 Clasa a X-a

12

Soluția ecuației este *


(1 Point)
(3 − 2√−2)𝑥 − 2(√−2 − 1)𝑥 = 3
2
ln2
1
log3 (√2−1)
−1

13

Alegeți răspunsul corect, știind că numerele reale x,y,z îndeplinesc condițiile : *


(1 Point)
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 4, √−9𝑥−−−−+ −4 + √−9𝑦−−−−
+ −4 + √−9𝑧−−−−
+ −4 = 12
𝑥𝑦 + 𝑦𝑧 + 𝑧𝑥 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2
√3 −−
𝑥𝑦𝑧−  𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
√−𝑥 + √−𝑦 + √−𝑧 = 2
𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 2

14

Rezultatul sumei S este : *


(1 Point)
𝑆 = ∑2021𝑘=1 1log2 𝑘2 + ∑2021𝑘=1 1log3 𝑘2 +...+ ∑2021𝑘=1 log1 2021 𝑘2 − 13
𝑆 = 16
𝑆=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeWdka0DAkeB3f0kXdZQ_P9IniTh761Mu2sJFgqXhoVUNFc2ODBWRzVVSzgwTlM2WkpS… 5/10
2/20/2021 Olimpiada Națională GAZETA MATEMATICĂ Etapa I 20 februarie 2021 Clasa a X-a

𝑆= 5
3
𝑆 = log2 2021

15

Se consideră funcția bijectivă f:R∖{3}→R∖{a} ,f(x)=(2x-4)/(x-3) ,a∈R, S suma


pătratelor soluțiilor ecuației *
(1 Point)
𝑓 (𝑥) = 𝑓 −1 (𝑥) 𝑎𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖  :
𝑎 = 2, 𝑆 = 17
𝑎 = 2, 𝑆 = 5
𝑎 = 3, 𝑆 = 17
𝑎 = 3, 𝑆 = 5

16

Precizați care dintre propoziții este adevărată pentru ecuația *


(1 Point)
√−97−−−−
4 − −𝑥 + √−9−−−
+ −𝑥 = 8
Ecuația are o singură soluție reală , pătrat perfect.

Ecuația are două soluții reale.

Ecuația are o soluție irațională.

Ecuația nu are soluții reale.

17

Mulțimea soluțiilor reale ale inecuației este *


(1 Point)
√−𝑥−−−
+ −6 − √−𝑥−−−
+ −1 > √−2𝑥−−−−
− −5
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeWdka0DAkeB3f0kXdZQ_P9IniTh761Mu2sJFgqXhoVUNFc2ODBWRzVVSzgwTlM2WkpS… 6/10
2/20/2021 Olimpiada Națională GAZETA MATEMATICĂ Etapa I 20 februarie 2021 Clasa a X-a

( 52 ,3)
(−10,3)
[ 52 ,3)
[ 52 ,+∞)

18

Forma cea mai simplă a expresiei E, pentru numerele reale a,b, nenule,
distincte și pozitive, este *
(1 Point)

− √−−
𝑎𝑏− )
1
𝐸= 2𝑏1 2 1 −1 𝑎√1𝑎+𝑏√1𝑏
+ (𝑎 − 𝑏) (
𝑎 2 +𝑏 2 𝑎 2 +𝑏 2
𝐸=1
𝐸 = √−−
𝑎𝑏−
𝐸 = √−𝑎 + √−𝑏
𝐸 = √−𝑎 − √−𝑏

19

Pentru numărul real x de mai jos, propoziția adevărată este : *


(1 Point)

𝑥 = √3 −√−−−−−
−5 + −2 − √3 −√−−−−−
−5 − −2
𝑥3 = 4 − 3𝑥
𝑥3 = 3𝑥 − 4
𝑥 = 2√−5
x este număr irațional

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeWdka0DAkeB3f0kXdZQ_P9IniTh761Mu2sJFgqXhoVUNFc2ODBWRzVVSzgwTlM2WkpS… 7/10
2/20/2021 Olimpiada Națională GAZETA MATEMATICĂ Etapa I 20 februarie 2021 Clasa a X-a

20

Dacă lgx/(b-c)=lgy/(c-a)=lgz/(a-b) ,x,y,z≠0 ,a≠b≠c, atunci


produsul p este : *
(1 Point)
𝑝 = 𝑥𝑎  𝑦𝑏  𝑧𝑐
𝑝=1
𝑝=0
𝑝 = 10
𝑝 = 10𝑎𝑏𝑐

21

Se consideră funcția *
(1 Point)
Funcția este injectivă și nu este surjectivă dacă numărul real a aparține mulțimii

(−∞,−5)
[−5,+∞)
(−5,+∞)
(−∞,−5]

22

Fie x>10. Câte cifre are soluția ecuației *


(1 Point)
lg(lg(lg𝑥)) = 1
101010
1010 + 1
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeWdka0DAkeB3f0kXdZQ_P9IniTh761Mu2sJFgqXhoVUNFc2ODBWRzVVSzgwTlM2WkpS… 8/10
2/20/2021 Olimpiada Națională GAZETA MATEMATICĂ Etapa I 20 februarie 2021 Clasa a X-a

10
1010

23

Soluțiile reale ale inecuației sunt *


(1 Point)
log𝑥(𝑥2 − 𝑥 + 2) > 2 log𝑥(𝑥 + 1)
𝑥 ∈ ( 13 ,2]
𝑥 ∈ (1,+∞)
𝑥 ∈ ( 13 ,1)
𝑥 ∈ (0, 13 )

24

Pentru ce valori reale ale lui m are loc egalitatea D=R , știind că f:D⟶R *
(1 Point)
𝑓 (𝑥) = √−(𝑚−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
− 1) 𝑥2 + 2(2𝑚 − 3)𝑥 + 𝑚 − −1, 𝑚 ≠ 1
1<𝑚≤2
4 <𝑚<2
3
𝑚>1
4 ≤𝑚≤2
3

Submit

Never give out your password. Report abuse

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeWdka0DAkeB3f0kXdZQ_P9IniTh761Mu2sJFgqXhoVUNFc2ODBWRzVVSzgwTlM2WkpS… 9/10
2/20/2021 Olimpiada Națională GAZETA MATEMATICĂ Etapa I 20 februarie 2021 Clasa a X-a

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not
responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your
password.

Powered by Microsoft Forms | Privacy and cookies | Terms of use

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeWdka0DAkeB3f0kXdZQ_P9IniTh761Mu2sJFgqXhoVUNFc2ODBWRzVVSzgwTlM2Wkp… 10/10

S-ar putea să vă placă și