Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul……………………………………………………………………………………………………………….
student al Facultății de Transporturi,
specializarea…………………………………………………………………………………………………………………………..
vă rog sa-mi aprobați înscrierea în anul………………de studiu, grupa………………………………………

anuluniversitar2019-2020.

Carte de identitateseria…………………………..nr……………………………………………………………………….

Cod numeric personal…………………………………………………………………………………………………………….

Nr. telefon…………………………………………………………………………………………………………………………….

Domiciliulstabil :

Localitatea………………………………………………………, str……………………………………………………………….

nr…………..., bl…………,sc………………………., ap……………………, județ/sector….................................

Domiciliul flotant :

Cămin..................................................., camera.........................................................................

Adresa din oraș(pentru studenții din provincie care nu locuiesc la cămin).............................


....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

Părinții :

Tata

(prenume)................................................................................................

(ocupația).................................................................................................

(loc de muncă)..........................................................................................

Mama

(prenume)................................................................................................

(ocupația).................................................................................................

(loc de muncă)..........................................................................................

Data Semnătura

S-ar putea să vă placă și