Sunteți pe pagina 1din 34

PROIECT

Cercetări de Piață în Turism

”CERCETAREA PERCEPȚIEI
TURIȘTILOR ASUPRA DESTINAȚIEI
ORHEIUL VECHI„

Au elaborat:
Hangan Natalia
Mucerschi (căs. Gorina) Dorina
Manoil Andrei

Bălți, 2020
CUPRINS
Capitolul I - Contextul și obiectivele cercetării ...............................................................................3
1.1. Context decizional ................................................................................................................3
1.2.Problema de decizie ...............................................................................................................3
1.3.Problema de cercetare ............................................................................................................3
1.4.Obiectivele de cercetare .........................................................................................................3
Capitolul II - Metodologia de cercetare ...........................................................................................4
2.1. Metoda de cercetare ..............................................................................................................4
2.2. Eșantion ................................................................................................................................4
2.3. Instrument de cercetare .........................................................................................................6
2.4. Operaționalizarea datelor ......................................................................................................7
Capitolul III – Rezultatele cercetării ...............................................................................................8
Capitolul IV- Concluziile cercetării ..............................................................................................31
Anexe .............................................................................................................................................33

2
Capitolul I - Contextul și obiectivele cercetării
1.1.Context decizional
Deși are o suprafață mică, Republica Moldova dispune de un remarcabil potențial turistic
rural, care este reprezentat de un neobișnuit ansamblu de peisaje, landșafturi naturale și
monumente geologice unice. Pe piața turistică din Moldova apar tot mai multe gospodării pregătite
să acorde ospitalitate atât turiștilor străini, cât și celor autohtoni. Acest lucru se datorează faptului
că țara noastră a reușit să păstreze întreaga comoară de culturi, obiceiuri și tradiții populare.
Complexul muzeal Orheiul Vechi este amplasat în valea Răutului, un afluent de dreapta al
Nistrului, pe teritoriul comunei Trebujeni din raionul Orhei al Republicii Moldova (60 km nord-
est de Chișinău). Acesta constituie un sistem alcătuit din elemente culturale și naturale: landșaft
natural arhaic, biodiversitate, cadru arheologic de excepție, varietate istorico-arhitecturală, habitat
rural tradițional și originalitate etnografică.
Orheiul Vechi a devenit cartea de vizită a turismului rural din Moldova, fiind cea mai
popular destinație pentru turiștii străini alături de vinării, deoarece aici ei pot să cunoască, dar și
să vadă istoria, arheologia, etnografia și arhitectura rurală care a rămas doar acolo, neatinsă și pură.
Faptul că turismul rural în Republica Moldova este în deplină expansiune, și tot mai mulți
turiști aleg să se întoarcă la natura nealterată ne-a determinat să alegem anume destinația turistică
Orheiul Vechi.
1.2.Problema de decizie
Problema de decizie a acestei lucrări este de a analiza complexul muzeal Orheiul Vechi prin
prisma viziunilor turiștilor care au vizitat această zonă turistică.
1.3.Problema de cercetare
Problema cercetării este dată de percepțiile turiștilor despre complexul muzeal Orheiul Vechi.
1.4.Obiectivele de cercetare
- Să descoperim ce atitudini și sentimente au turiștii referitor la complexul muzeal Orheiul
Vechi;
- Să identificăm punctele tari și punctele slabe a destinației Orheiul Vechi în percepția
turiștilor.
- Să determinăm dacă au întîlnit probleme în timpul sejurului la destinația Orheiul Vechi și
dacă au întîlnit să le identificăm;
- Să determinăm gradul de satisfacție a turiștilor privind experiența la destinația Orheiul
Vechi.

3
Capitolul II - Metodologia de cercetare
2.1. Metoda de cercetare
Metoda de cercetare pe care am utilizat-o este metoda cantitativă. Această metodă este cea
mai cunoscută și fregvent utilizată pentru a obține un volum mare de date din mediul social pentru
ca ulterioar să o prelucrăm și analizăm.
Metoda pe care am folosit-o în cadrul cercetării cantitative în scopul culegerii datelor este
Ancheta iar instrumentul folosit este Chestionarul, fiind unul structurat, cu întrebări închise, care
se adresează unui anumit eșantion.
Chestionarul a fost aplicat online și distribuit prin intermediul rețelei de socializare
facebook.
2.2. Eșantionul
Structura eșantionului
Subiecții intervievați au diferite caracteristici, diferite sexe, vârste și experiențe.
Mărimea eșantionului – 60 persoane. La începutul chestionarului a fost o întrebare filtru,
unde 51 persoane au răspuns că au vizitat Orheiul Vechi , iar 9 persoane au răspuns că nu au vizitat
această destinație. Respectiv cele 9 persoane nu au continuat să răspundă la restul întrebărilor.

Structura eșantionului pe sexe

45%
55% Feminin
Masculin

Figura 2.2.1. Structura eșantionului pe sexe

Observăm în figura de mai sus că structura eșantionului în funcție de sex este de 28 femei
adică 55 % din numărul respondenților și 23 bărbați, și anume 45%.

Structura eșantionului în funcție de vîrstă este reprezentat în figura 2.2.2. Observăm că


marea parte a intervievaților, și anume 76,5 % reprezintă persoanele cu vîrsta cuprinsă între 21 –
30 ani (39 persoane), 17,6 % reprezintă persoanele cu vîrsta cuprinsă între 31 – 40 ani (9 persoane),
2 persoane cu vârsta sub 20 ani și o persoană cu vârsta cuprinsă între 41- 50 ani. Nu au fost depistați
respondenți care aveau vîrsta peste 50 ani.

4
Figura 2.2.2. Structura eșantionului pe vârste

În figura de mai jos este reprezentată repartizarea respondenților în funcție de venitul pe


care îl au: cea mai mare parte a respondenților au venituri mai mari de 6000 lei – și anume 39,2 %
(20 persoane). Cu o pondere mai mică și anume 29,4 % întîlnim persoanele care au venituri
cuprinse între 4001 – 6000 lei, acest răspuns a fost depistat la 15 persoane. Observăm că cu un
procentaj mai mic apar persoanele care au venituri cuprinse între 2001 – 4000 lei, și anume 19,6
% (10 persoane). Cea mai mică fregvență a fost întîlnită la persoanele cu venituri sub 2000 lei, și
anume 11,8 % (6 persoane).

Figura 2.2.3. Structura eșantionului în funcție de venit

5
2.3. Instrument de cercetare

Bună ziua, suntem un grup de studenți al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, extensiune
Bălți și venim cu un chestionar prin care ne propunem să aflăm care este părerea dvs. despre
Destinația Orheiul Vechi, la care dorim să ne răspunzi cât mai sincer!

1.Ați vizitat vreodată destinația turistică Orheiul Vechi?


a. da
b. nu
2. Care este sexul dumneavoastră?
a. Masculin
b. Feminin
3. În ce categorie de vârstă vă încadrați?
a. 10 – 20
b. 21- 30
c. 31- 40
d. 41 – 50
e. 51 – mai mult.
4. În ce categorie de venit vă încadrați?
a. sub 2000
b. 2001 - 4000
c. 4001 - 6000
d. 6000 – mai mult
5. Ce atitudine aveți față de destinația turistică Orheiul Vechi?
a. pozitivă
b. negativă
6. Ce sentiment trăiți cînd vă gîndiți la destinația turistică Orheiul Vechi?
___________________________
7. Exprimați-vă gradul de satisfacție privind următoarele elemente din Orheiul Vechi:
(unde 1- Foarte nesatisfăcut, 2 – nesatisfăcut , 3 – neutru , 4 - satisfăcut , 5 - Foarte satisfăcut)
1. Atracțiile istorico – culturale
2. Posibilitățile de cazare
3. Unități de alimentație publică
4. Ospitalitatea personalului
5. Accesul la destinație
6. Transport

8. În ce măsură elementele de mai jos reprezintă puncte slabe ale destinației Orheiul Vechi?
(unde 1 – în mică măsură , 5 – în mare măsură)
1. Insuficiența rețelelor hoteliere pentru toate categoriile sociale
2. Lipsa birourilor de informare și ghidare turistică
3. Lipsa posibilităților de cazare în mediul rural
4. Infrastructura slab dezvoltată
5. Lipsa diversității activităților de agrement

9. În ce măsură elementele de mai jos reprezintă puncte forte ale destinației Orheiul Vechi?
(unde 1 – în mică măsură , 5 – în mare măsură)
1. Peisaje pitorești
2. Tradiții păstrate din străbuni
6
3. Urme de civilizații antice păstrate până în prezent
4. Monumente istorico-culturale
5. Ospitalitatea localinicilor

10. Ați întîlnit vreo problemă în timpul sejurului la destinația Orheiul Vechi?
a. da
b. nu

11. Care a fost problema întîlnită în timpul sejurului la destinația Orheiul Vechi?
__________________________

12. Apreciați cât de mult ați fost afectat/ă de problema dată.


a. Foarte afectat
b. Afectat
c. Puțin afectat
d. Deloc afectat

13. Intenționați să mai vizitați destinația turistică Orheiul Vechi?


a. da
b. nu
14. Ați recomanda destinația Orheiul Vechi cunoscuților/ rudelor / prietenilor.
a. da
b. nu

Vă mulțumim !

2.4. Operaționalizarea datelor


Datele au fost culese în perioada 02 mai 2020 – 10 mai 2020. Fiecare membru din echipă
a participat la construirea chestionarului, la culegerea datelor și la analiza lor. Fiecare membru din
echipă a participat în diferită măsură la diferite sarcini.
Datele au fost analizate prin intermediul soft-ului SPSS.

7
Capitolul III – Rezultatele cercetării
Obiectivul 1 : Să descoperim ce atitudini și sentimente au turiștii referitor la complexul muzeal
Orheiul Vechi.
➢ Întrebarea 5: Ce atitudine aveți față de destinația turistică Orheiul Vechi?
Atitudinea Respondentului față de Orheiul Vechi
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Pozitivă 51 100,0 100,0 100,0
Tabelul 3.1. Atitudinea respondenților față de Orheiul Vechi

Atitudinea respondentului față de Orheiul


Vechi
0%

100%

Pozitivă Negativă

Figura 3.1. Atitudinea respondenților față de Orheiul Vechi

În graficul de mai sus se observă că nu a fost nici un intervievat care să aibă o atitudine
negativă față de destinația turistică Orheiul Vechi. Astfel, în urma realizării acestei cercetări am
obținut o atitudine pozitivă absolută din partea turiştilor care au vizitat Orheiul Vechi.
➢ Întrebarea 6: Ce sentiment trăiți cînd vă gîndiți la destinația turistică Orheiul Vechi?
Sentiment trăit de respondent cînd se gîndește la destinația Orheiul Vechi
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid admirație 1 2,0 2,0 2,0
bucurie 1 2,0 2,0 3,9
curiozitate 1 2,0 2,0 5,9
dor 8 15,7 15,7 21,6
dorința de a reveni 1 2,0 2,0 23,5
fericire 1 2,0 2,0 25,5
împlinire 1 2,0 2,0 27,5
încîntare 4 7,8 7,8 35,3
indiferență 1 2,0 2,0 37,3

8
interes 1 2,0 2,0 39,2
libertate 1 2,0 2,0 41,2
liniște 3 5,9 5,9 47,1
melancolie 3 5,9 5,9 52,9
mîndrie 6 11,8 11,8 64,7
nostalgie 9 17,6 17,6 82,4
patriotism 3 5,9 5,9 88,2
plăcere 5 9,8 9,8 98,0
relaxare 1 2,0 2,0 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.2. Fregvența sentimentelor trăite de respondenți în legătură cu destinația Orheiul
Vechi

În tabelul de mai sus avem reprezentate sentimentele pe care le trăiesc turiştii intervievați
atunci când se gândesc la destinația turistică Orheiul Vechi. În primul rând, observăm că
majoritatea sentimentelor menționate, şi anume 50 din 51 sunt pozitive.
Pe primul loc, după numărul de apariții se află sentimentul ,,nostalgie”. Credem că
frecvența de 9 ori a acestui sentiment este dată de dorința persoanelor intervievate de a revedea
acea destinație, de a trăi încă o dată acea experiență în Orheiul Vechi. Pe locul doi, cu un număr
de 8 apariții, este sentimentul de ,,dor”. Respectiv putem face concluzia, că acele persoane duc
dorul fie de acea zonă, fie de anumite persoane împreună cu care au călătorit, sau poate această
destinație le trezeşte un dor față de anumite situații de viață din trecut. Pe următorul loc se află
,,mândria”, care apare în tabel cu un număr de 6 repetări. Credem că acest sentiment sugerează
faptul că unii turişti care au vizitat Orheiul Vechi, fiind şi cetățeni ai Republicii Moldova, sunt
mândri să aibă aşa o zonă bogată chiat la ei în țară. Următorul sentiment, cu 5 repetări este
sentimentul ,,plăcere”. Acest sentiment vorbeşte singur de la sine. Respectiv putem spune că aceşti
turişti au primit plăcere din sejurul la Orheiul Vechi. Cu un număr mai mic de repetări, printre
răspunsurile primite găsim următoarele sentimente: admirație, bucurie, curiozitate, dorința de a
reveni, fericire, împlinire, încântare, interes, libertate, relaxare.
Unul din cele 51 de răspunsuri este indiferența, însă nu putem spune că acest sentiment
este unul negativ, deoarece persoana intervievată simplu nu simte nimic față de destinația turistică
Orheiul Vechi.

Obiectivul 2 : Să identificăm punctele tari și punctele slabe a destinației Orheiul Vechi în percepția
turiștilor.
➢ Întrebarea 8: În ce măsură elementele de mai jos reprezintă puncte slabe ale destinației
Orheiul Vechi? (unde 1 – în mică măsură , 5 – în mare măsură)
1. Insuficiența rețelelor hoteliere pentru toate categoriile sociale

Măsura în care insuficiența rețelelor hoteliere pt toate categoriile sociale


reprezintă punct slab.
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 în mică măsură 3 5,9 5,9 5,9

9
2 11 21,6 21,6 27,5
3 13 25,5 25,5 52,9
4 11 21,6 21,6 74,5
5 în mare măsură 13 25,5 25,5 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.3. Măsura în care insuficiența rețelelor hoteliere pentru toate categoriile sociale
reprezintă un punct slab (frecvența)

Figura 3.2. Măsura în care insuficiența rețelelor hoteliere pentru toate categoriile sociale
reprezintă un punct slab

În graficul de mai sus avem reprezentată măsura în care insuficiența rețelelor hoteliere
pentru toate categorie sociale este un punct slab al destinației Orheiul Vechi. Observăm că cu un
procentaj egal de 25,49% este reprezentat de nota 5, adică acest element este un punct slab al zonei
în mare măsură şi de nota 3, care reprezi tă măsura medie. Cu o diferență mică este şi nota 4, cu
un procentaj de 21,57%, care reprezintă o măsură medie spre mare. Cu acelaşi procentaj de 21,5%
este şi răspunsul cu nota 2, o măsură mică spre medie. Restul reprezentat de 5,88% constituie
răspunsul ,,în mică măsură.

Report

Mean N Std. Deviation


3,39 51 1,250
Tabelul 3.4. Măsura în care insuficiența rețelelor hoteliere pentru toate categoriile sociale
reprezintă un punct slab (media)

Putem concluziona ca respondenții consideră că insuficiența rețelelor hoteliere pentru toate


categoriile sociale, reprezintă în mare măsură un punct slab a destinației Orheiul Vechi.

10
2. Lipsa birourilor de informare și ghidare turistică

Măsura în care lipsa birourilor de informare și ghidare turistică reprezintă


punct slab.
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 în mică măsură 2 3,9 3,9 3,9
2 12 23,5 23,5 27,5
3 11 21,6 21,6 49,0
4 13 25,5 25,5 74,5
5 în mare măsură 13 25,5 25,5 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.5. Măsura în care lipsa birourilor de informare și ghidare turistică reprezintă un
punct slab (frecvența)

Figura 3.3. Măsura în care lipsa birourilor de informare și ghidare turistică reprezintă un punct slab

Dacă să analizăm elementul lipsa birourilor de informare şi ghidare turistică ca punct slab
al destinației Orheiul Vechi, rezultatele primite le avem reprezentatee în figura de mai sus.
Observăm că predomină notele 4 şi 5 cu un procentaj egal cu 25,49%. Acestea sunt urmate de nota
2 cu un procemtaj de 23,53%. Iar 3,92% dintre respondenți au spus că acest element reprezintă un
punct slab al destinației Orheiul Vechi în mică măsură.

Report

Mean N Std. Deviation


3,45 51 1,222
Tabelul 3.6. Măsura în care lipsa birourilor de informare și ghidare turistică reprezintă un
punct slab (media)

11
Putem spune că respondenții consideră că lipsa birourilor de informare turistică reprezintă
în mare măsură un punct slab a destinației Orheiul Vechi.

3. Lipsa posibilităților de cazare în mediul rural

Măsura în care lipsa cazării în mediul rural reprezintă punct slab.


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 în mică măsură 5 9,8 9,8 9,8
2 5 9,8 9,8 19,6
3 20 39,2 39,2 58,8
4 14 27,5 27,5 86,3
5 în mare măsură 7 13,7 13,7 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.7. Măsura în care lipsa cazării în mediul rural reprezintă un punct slab (frecvența)

Figura 3.4. Măsura în care lipsa cazării în mediul rural reprezintă un punct slab

În figura de mai sus sunt reprezentate rezultatetele privind măsura în care lipsa posibilitățor
de cazare în mediul rural reprezintă un punct slab al zonei. Cu un procentaj egal cu 39,22%
predomină nota 3, care este urmată de nota 4 cu un procentaj de 27,45%. 13,73% din totalul de
respondenți au spus că lipsa cazării în mediul rural reprezintă un punct slab al Orheiului Vechi în
mare măsură. Altele 9,80% dintre persoanele intervievae au spus ca elementul dat reprezi tă un
punct slab în mică măsură. Şi cu acelaşi procentaj de 9,80% este şi nota 2, care reprezintă o măsură
mică spre medie.

Report
Mean N Std. Deviation
3,25 51 1,129
Tabelul 3.8. Măsura în care lipsa cazării în mediul rural reprezintă un punct slab (media)
12
Putem concluziona ca respondenții consideră că lipsa cazării în mediul rural reprezintă în
mare măsură un punct slab a destinației Orheiul Vechi.

4. Infrastructura slab dezvoltată

Măsura în care infrastructura slab dezvoltată reprezintă punct slab.


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 în mică măsură 2 3,9 3,9 3,9
2 7 13,7 13,7 17,6
3 10 19,6 19,6 37,3
4 22 43,1 43,1 80,4
5 în mare măsură 10 19,6 19,6 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.9. Măsura în care infrastructura slab dezvoltată reprezintă un punct slab (frecvența)

Figura 3.5. Măsura în care infrastructura slab dezvoltată reprezintă un punct slab

În figura de mai sus observăm că nota 4, care spune că infrastructura slab dezvoltată
reprezintă un punct slab al destinației Orheiul Vechi într-o măsură medie spre mare, predomină cu
un procentaj de 43,14%. Nota 5 şi 3 cu un procentaj de 19,61% fiecare se află pe locul doi printre
răspunsuri. Faptul că, acest element este un punct slab al destinației într-o măsură mică spre medie,
a fost menționat de 13,73% dintre respondenți. Iar 3,92% sunt reprezentate de nota 1 de pe scală.

Report

Mean N Std. Deviation


3,61 51 1,078
Tabelul 3.10. Măsura în care infrastructura slab dezvoltată reprezintă un punct slab (media)

13
Putem concluziona ca respondenții consideră că infrastructura slab dezvoltată, reprezintă
în mare măsură un punct slab a destinației Orheiul Vechi

5. Lipsa diversității activităților de agrement

Măsura în care lipsa diversității activităților de agrement reprezintă punct slab.


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 în mică măsură 3 5,9 5,9 5,9
2 4 7,8 7,8 13,7
3 11 21,6 21,6 35,3
4 15 29,4 29,4 64,7
5 în mare măsură 18 35,3 35,3 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.11. Măsura în care lipsa diversității activităților de agrement reprezintă un punct slab
(frecvența)

Figura 3.6. Măsura în care lipsa diversității activităților de agrement reprezintă un punct slab

Observăm, în figura de mai sus că 35,29% dintre respondenți cred că lipsa diversității
activităților de agrement reprezintă un punct slab al destinației Orheiul Vechi într-o mare măsură.
Nota 4 a acumulat 29,41% şi este urmată de nota 3 cu un procentaj de 21,57%. Nota 2, care
reprezintă o măsură mică spre medie are un procentaj de 7,84%. Altele 5,88% din totalul de
persoanelor intervievate cred că lipsa diversității activităților de agrement reprezintă un punct slab
al destinației Orheiul Vechi într-o măsură mică.

Report

Mean N Std. Deviation


3,80 51 1,184

Tabelul 3.12. Măsura în care lipsa diversității activităților de agrement reprezintă un punct slab (media)
14
Putem concluziona ca respondenții consideră că lipsa diversității activităților de agrement,
reprezintă în mare măsură un punct slab a destinației Orheiul Vechi.

➢ Întrebarea 9: În ce măsură elementele de mai jos reprezintă puncte forte ale destinației
Orheiul Vechi? (unde 1 – în mică măsură , 5 – în mare măsură)
1. Peisaje pitorești

Măsura în care peisajele pitorești reprezintă punct forte.


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 în mică măsură 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 2 3,9 3,9 3,9
4 12 23,5 23,5 27,5
5 în mare măsură 37 72,5 72,5 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.13. Măsura în care peisajele pitorești reprezintă un punct forte (frecvența)

Figura 3.7. Măsura în care peisajele pitorești reprezintă un punct forte


În figura de mai sus avem reprezentată măsura în care peisajele pitoreşti reprezintă un punct
forte al destinației turistice Orheiul Vechi. Putem uşor observa, că majoritatea respondenţilor, şi
anume 72,55% susțin că peisajele pitoreşti sunt un punct forte al acestei zone într-o mare măsură.
Altele 23,53% au notat această măsura cu nota 4. Restul 3,92 au ales nota 3 pentru acest element.
Nu putem să nu menționăm faptul că nici o persoană chestionată nu a pus o notă mai mică de 3.

Report
Mean N Std. Deviation
4,69 51 ,547
Tabelul 3.14. Măsura în care peisajele pitorești reprezintă punct forte (media)

15
Putem concluziona ca respondenții consideră că peisajele pitorești, reprezintă în mare
măsură un punct forte a destinației Orheiul Vechi.

2. Tradiții păstrate din străbuni

Măsura în care tradițiile păstrate din străbuni reprezintă punct forte.


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 în mică măsură 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 3 5,9 5,9 5,9
4 13 25,5 25,5 31,4
5 în mare măsură 35 68,6 68,6 100,0
Total 51 100,0 100,0

Tabelul 3.15. Măsura în care tradițiile păstrate din străbuni reprezintă un punct forte (frecvența)

Figura 3.8. Măsura în care tradițiile păstrate din străbuni reprezintă un punct forte

Măsura în care tradițiile păstrate din străbuni reprezintă un punct tare al Orheiului Vechi
este exprimată în graficul de mai sus. Cu un procentaj de 68,63% se evidențiază nota 5, care
exprimă o măsură mare. Aceasta este urmată de nota 4, care a acumulat 25,49% dint totalul de
răspunsuri. Restul 5,88% au fost de părerea că tradițiile păstrate din străbuni reprezintă un punct
tare în măsură medie, notând-o cu nota 3. Putem remarca că nici un respondent nu a notat măsura
acestui element cu notele 2 sau 1, acestea reprezentând 0%.

Report
Mean N Std. Deviation
4,63 51 ,599

Tabelul 3.16. Măsura în care tradițiile păstrate din străbuni reprezintă punct forte (media)

16
Putem concluziona ca respondenții consideră că tradițiile păstrate din străbuni, reprezintă
în mare măsură un punct forte a destinației Orheiul Vechi.

3. Urme de civilizații antice păstrate până în prezent

Măsura în care urmele de civilizații antice păstrate pînă în prezent reprezintă


punct forte.
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 în mică măsură 0 0 0 0
2 1 2,0 2,0 2,0
3 1 2,0 2,0 3,9
4 10 19,6 19,6 23,5
5 în mare măsură 39 76,5 76,5 100,0
Total 51 100,0 100,0

Tabelul 3.17. Măsura în care urmele de civilizații antice reprezintă un punct forte (frecvența)

Figura 3.9. Măsura în care urmele de civilizații antice reprezintă un punct forte

În graficul de mai sus sunt redate răspunsurile persoanelor intervievate privind măsura în
care urmele de civilizații antice, care au fost găsite în Orheiul Vechi, reprezintă un punct forte al
acestei destinații. Astfel, observăm că cu un procentaj de 76,47% se deosebeşte nota5, care spune
că acest element reprezintă un punct forte al destinației în mare măsură. Nota 4 a acumulat 19,61%
dintre răspunsuri. Nota 3 şi 2 au acumulat un procemtaj egal cu 1,96% fiecare. Iar nota 1 nu a fost
aleasă de nici o persoană intervievată.

Report
Mean N Std. Deviation
4,71 51 ,610
17
Tabelul 3.18. Măsura în care urmele de civilizații antice păstrate pînă în prezent reprezintă punct forte
(media)
Putem concluziona ca respondenții consideră că urmele de civilizații antice păstrate pînă
în prezent, reprezintă în mare măsură un punct forte a destinației Orheiul Vechi.

4. Monumente istorico-culturale

Măsura în care monumentele istorico-culturale reprezintă punct forte.


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 în mică măsură 0 0 0 0
2 1 2,0 2,0 2,0
3 1 2,0 2,0 3,9
4 19 37,3 37,3 41,2
5 în mare măsură 30 58,8 58,8 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.19. Măsura în care monumentele istorico-culturale reprezintă un punct forte (frecvența)

Figura 3.10. Măsura în care monumentele istorico-culturale reprezintă un punct forte

Observăm mai sus părerile intervievaților privind măsura în care monumentele istorico-
culturale sunt un puncte forte al destinației turistice Orheiul Vechi. Nota 5 care a acumulat 58,82%
predomină şi în acest grafic. Iar nota 4, care exprimă o măsură medie spre mare, a acumulat
37,25%. Cu un procent de 1,96% fiecare, pe ultimul loc s-au plasat notele 2 şi 3. La fel, nu putem
menționa faptul că nici un respondent nu a ales nota 1 pentru acest element.

Report
Mean N Std. Deviation
4,53 51 ,644

Tabelul 3.20. Măsura în care monumentele istorico-culturale reprezintă punct forte (media)
18
Putem concluziona ca respondenții consideră că monumentele istorico-culturale, reprezintă
în mare măsură un punct forte a destinației Orheiul Vechi.

5. Ospitalitatea localinicilor

Măsura în care ospitalitatea localnicilor reprezintă punct forte.


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 în mică măsură 0 0 0 0
2 1 2,0 2,0 2,0
3 8 15,7 15,7 17,6
4 18 35,3 35,3 52,9
5 în mare măsură 24 47,1 47,1 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.21. Măsura în care ospitalitatea localnicilor reprezintă un punct forte (frecvența)

Figura 3.11. Măsura în care ospitalitatea localnicilor reprezintă un punct forte

În figura de mai sus putem vedea măsura în care ospitalitatea localnicilor este un punct
forte al zonei turistice Orheiul Vechi, în opinia respondenților. Cu un procentaj de 47,06%
predomină părerea că ospitalitatea localnicilor este un punct forte al acestei destinații în mare
măsură. Altele 35,29% au ales nota 4 pentru acest element. 15,69% dintre respondenți susțin ideea
că acest element este un punct tare al Orheiului Vechi într-o măsură medie. Şi restul 1,96% îi revin
notei 2. Localnicii destinației se pot mândri cu faptul că nici o persoană intervievată nu a ales nota
1, care reprezintă o măsură mică.

Report

Mean N Std. Deviation


4,27 51 ,802
19
Tabelul 3.22. Măsura în care ospitalitatea localnicilor reprezintă punct forte (media)
Putem concluziona ca respondenții consideră că ospitalitatea localnicilor, reprezintă în
mare măsură un punct forte a destinației Orheiul Vechi.

Obiectivul 3 : Să determinăm dacă au întîlnit probleme în timpul sejurului la destinația Orheiul


Vechi și dacă au întîlnit să le identificăm;
➢ Întrebarea 10: Ați întîlnit vreo problemă în timpul sejurului la destinația Orheiul Vechi?
Întîlnirea problemei de către respondent în timpul sejurului
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Da 6 11,8 11,8 11,8
Nu 45 88,2 88,2 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.23. Întîlnirea problemei de către respondent (frecventă)

Figura 3.12. Întîlnirea problemei de către respondent

În figura de mai sus este reprezentat câți respondenți au întâlnit probleme în timpul
sejurului în Orheiul Vechi şi câți nu au avut nici o problemă. Astfel, observăm că majoritatea
persoanelor intervievate, şi anume 88,24% nu au întâlnit probleme atunci când au vizitat destinația
Orheiul Vechi. Restul 11,76% din totalul de respondenți au întâlnit careva probleme în timpul
sejurului în această zonă.

Întîlnirea problemei de către respondent în timpul sejurului


Cumulative
Sexul Respondentului Frequency Percent Valid Percent Percent

20
Feminin Valid Da 2 7,1 7,1 7,1
Nu 26 92,9 92,9 100,0
Total 28 100,0 100,0
Masculin Valid Da 4 17,4 17,4 17,4
Nu 19 82,6 82,6 100,0
Total 23 100,0 100,0
Tabelul 3.24. Întîlnirea problemei de către respondent (frecventă pe sexe)

La această etapă ne-am propus să comparăm răspunsurile date de femei și bărbați la


întrebarea: Ați întîlnit vreo problemă în timpul sejurului la destinația Orheiul Vechi? Rezultatele
sunt reprezentate în tabelul de mai sus. Putem observa că din cele 6 persoane care au răspuns că
au întîlnit probleme în timpul sejurului, 2 sunt de genul feminin și 4 de genul masculin. Acest lucru
poate fi explicat prin faptul că acești bărbați pun mare accent pe calitatea serviciului și pe confortul
în timpul sejurului, pe cînd femeile nu oferă mare importanță acestui lucru. O altă cauză ar putea
fi experiența diferită a sejurului.

➢ Întrebarea 11: Care a fost problema întîlnită în timpul sejurului la destinația Orheiul Vechi?
Care a fost problema
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 45 88,2 88,2 88,2
Drumul 1 2,0 2,0 90,2
Lipsa de WC 1 2,0 2,0 92,2
Lipsa locurilor de odihnă
1 2,0 2,0 94,1
pe drum în sus.
Lipsa magazinelor ce
vînd apă în drum spre 1 2,0 2,0 96,1
biserică.
Lipsa unităților de
1 2,0 2,0 98,0
alimentație publică
Murdărie și dezordine 1 2,0 2,0 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.25. Problema întîlnită de către respondent în timpul sejurului (frecvență)
În tabelul de mai sus sunt înserate problemele cu care s-au confruntat cele 11,76% dintre
respondenți. Obsrrvăm că toate problemele întâlnite, de cele 6 din 51 persoane, sunt legate de
infrastructura destinației turistice Orheiul Vechi. Observăm că nici o problemă nu se repetă printre
răspunsurile primite, adică sunt 6 probleme întâlnite care au o frecvență egală cu 1, fiecare. Aceste
rezultate ar puteaa fi de folos administrației publice locale din zonă şi persoanelor care activează
în domeniul turistic în această destinația pentru a putea îmbunătăți condițiile pentru turiştii care
vizitează Orheiul Vechi.

➢ Întrebarea 12: Apreciați cât de mult ați fost afectat/ă de problema dată.

Afectarea respondentului de către problemă


21
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Foarte afectat 2 3,9 33,3 33,3
Afectat 3 5,9 50,0 83,3
Puțin afectat 1 2,0 16,7 100,0
Deloc afectat 0 0 0 0
Total 6 11,8 100,0
Missing System 45 88,2
Total 51 100,0
Tabelul 3.26. Afectarea respondentului de către problemă (frecvență)

Figura 3.13. Afectarea respondentului de către problemă

Figura de mai sus ne arată gradul de afectare a persoanelor de problemele întâlnite. Astfel,
observăm că 50% dintre respondenții care au întâlnit vre-o problemă în timpul sejurului în Orheiul
Vechi, au menționat că au fost afectați de problema întâlnită. Altele 33,33% de persoane susțin că
au fost foarte afectați de problema cu care s-au confruntat. Iar celelalte 16,67% dintre persoanele
care au întâlnit probleme în această destinație, spun că ei au fost puțin afectați de problema
întâlnită.

Obiectivul 4 : Să determinăm gradul de satisfacție a turiștilor privind experiența la destinația


Orheiul Vechi.
➢ Întrebarea 7: Exprimați-vă gradul de satisfacție privind următoarele elemente din Orheiul
Vechi:
(unde 1- Foarte nesatisfăcut, 2 – nesatisfăcut , 3 – neutru , 4 - satisfăcut , 5 - Foarte satisfăcut)
1. Atracțiile istorico – culturale
Gradul de satisfacție față de atracțiile istorico-culturale
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
22
Valid Neutru 4 7,8 7,8 7,8
Satisfăcut 18 35,3 35,3 43,1
Foarte satisfăcut 29 56,9 56,9 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.27. Gradul de satisfacție față de atracțiile istorico-culturale (frecvență)

Figura 3.14.Gradul de satisfacție față de atracțiile istorico-culturale


În figura de mai sus observăm că majoritatea persoanelor chestionate, şi anume 56,86%
sunt foarte satisfăcuți de atracțiile istorico-culturale din zonă. Alții 35,29% din totalul de
respondenții au răspuns că sunt satisfăcuți, şi restul persoanelor care reprezintă 7,84% au un grad
de satisfcație neutru față de acest element al destinației Orheiul Vechi. La fel, nu putem să nu
menționăm faptul că nici unul dintre respondenți nu au fost ,,nesatisfăcuți” sau ,,foarte
nesatisfăcuți” în legătură cu atracțiile istorico-culturale din Orheiul Vechi.

Report

Mean N Std. Deviation


4,49 51 ,644
Tabelul 3.28. Gradul de satisfacție față de atracțiile istorico-culturale (media)
Analizînd tabelul de mai sus, putem spune că în medie respondenții sunt foarte satisfăcuți
de atracțiile istorico – culturale din Orheiul Vechi.

2. Posibilitățile de cazare
Gradul de satisfacție față de posibilitățile de cazare
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Foarte nesatisfăcut 4 7,8 7,8 7,8

23
Nesatisfăcut 6 11,8 11,8 19,6
Neutru 25 49,0 49,0 68,6
Satisfăcut 12 23,5 23,5 92,2
Foarte satisfăcut 4 7,8 7,8 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.29. Gradul de satisfacție față de posibilitățile de cazare (frecvență)

Figura 3.15. Gradul de satisfacție față de posibilitățile de cazare


În graficul de mai sus vedem că 49,02% dintre respondenți un un grad de satisfacție neutru
față de posibilitățile de cazare din zonă. 23,53% din totalul de persoane intervievate sunt satisfăcuți
de accest element. Altele 11,76% au răspuns că sunt nesatisfăcuți de posibilitățile de cazare din
Orheiul Vechi. Cu un procentaj egal cu 7,84% fiecare se găsesc răspunsurile ,,foarte satisfăcut” şi
,,foarte nesatisfăcut”.

Report

Mean N Std. Deviation


3,12 51 ,993
Tabelul 3.30. Gradul de satisfacție față de posibilitățile de cazare (media)
Analizînd tabelul de mai sus, putem spune că în medie respondenții sunt neutri față de
satisfacția de posibilitățile de cazare din Orheiul Vechi.

3. Unități de alimentație publică


Gradul de satisfacție față de unitățile de alimentație publică
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

24
Valid Foarte nesatisfăcut 5 9,8 9,8 9,8
Nesatisfăcut 5 9,8 9,8 19,6
Neutru 19 37,3 37,3 56,9
Satisfăcut 19 37,3 37,3 94,1
Foarte satisfăcut 3 5,9 5,9 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.31. Gradul de satisfacție față de unitățile de alimentație publică (frecvență)

Figura 3.16. Gradul de satisfacție față de unitățile de alimentație publică


Conform graficului de mai sus putem spune că cu un procentaj de 37,25% fiecare, în
legătură cu gradul de satisfacție privind unitățile de alimentație publică, au fost alese variantele de
ŕăspuns ,,satisfăcut” şi ,,neutru”. Altele două variante cu un procentaj egal de 9,80% au fost
răspunsurile ,,nesatisfăcut” şi ,,foarte nesatisfăcut”. Restul persoanelor care reprezintă 5,88% sunt
foarte satisfăcuți de umitățile de alimentație publică.

Report

Mean N Std. Deviation


3,20 51 1,040
Tabelul 3.32. Gradul de satisfacție față de unitățile de alimentație publică (media)
Analizînd tabelul de mai sus, putem spune că în medie respondenții sunt sunt neutri față de
satisfacția de unitățile de alimentație publică din Orheiul Vechi.

4. Ospitalitatea personalului
Gradul de satisfacție față de ospitalitatea personalului
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
25
Valid Nesatisfăcut 1 2,0 2,0 2,0
Neutru 15 29,4 29,4 31,4
Satisfăcut 19 37,3 37,3 68,6
Foarte satisfăcut 16 31,4 31,4 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.33. Gradul de satisfacție față de ospitalitatea personalului (frecvență)

Figura 3.17. Gradul de satisfacție față de ospitalitatea personalului


Privind gradul de satisfacție față de ospitalitatea personalului care activează în unitățile
turistice din zonă, avem următoarele rezultate: 37,25% au fost satisfăcuți; 31,37% dintre
respondenți au fost foarte satisfăcuți de ospitalitatea personalului; altele 29,41% au fost au avut un
grad neutru de satisfacție; 1,96% din totalul de respondenți au fost nesatisfăcuți; răspunsul ,,foarte
nesatisfăcut” nu a fost întâlnit printre alegerile respondenților.

Report

Mean N Std. Deviation


3,98 51 ,836
Tabelul 3.34. Gradul de satisfacție față de ospitalitatea personalului (media)
Analizînd tabelul de mai sus, putem spune că în medie respondenții sunt satisfăcuți
ospitalitatea personalului din Orheiul Vechi.

5. Accesul la destinație
Gradul de satisfacție față de accesul la destinație
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
26
Valid Nesatisfăcut 1 2,0 2,0 2,0
Neutru 8 15,7 15,7 17,6
Satisfăcut 25 49,0 49,0 66,7
Foarte satisfăcut 17 33,3 33,3 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.35. Gradul de satisfacție față de accesul la destinație (frecvență)

Figura 3.18. Gradul de satisfacție față de accesul la destinație


Ceea ce ține de satisfacția privind accesul la destinație avem reprezentat în graficul de mai
sus. Observăm că cel mai mare procentajde 49,02% îl are răspunsul ,,satisfăcut”. 33,33% dintre
respondenți au spus că sunt foarte satisfăcuți față de accesul la destinație. Altele 15,69% au avut
un grad neutru de satisfacție privin acest element, iar 1,96% au fost nesatisfăcuți. Pe lângă aceste
rezultate, putem menționa faptul că nici un respondent nu a fost foarte nesatisfăcut față de accesul
la destinația Orheiul Vechi.

Report

Mean N Std. Deviation


4,14 51 ,749
Tabelul 3.36. Gradul de satisfacție față de accesul la destinație (media)
Analizînd tabelul de mai sus, putem spune că în medie respondenții sunt satisfăcuți de
accesul la destinația Orheiul Vechi.

6. Transport
Gradul de satisfacție față de transport
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

27
Valid Foarte nesatisfăcut 1 2,0 2,0 2,0
Nesatisfăcut 1 2,0 2,0 3,9
Neutru 21 41,2 41,2 45,1
Satisfăcut 21 41,2 41,2 86,3
Foarte satisfăcut 7 13,7 13,7 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.37. Gradul de satisfacție față de transport (frecvență)

Figura 3.19. Gradul de satisfacție față de transport


În figura de mai sus privind gradul de satisfacție față de transportul din zonă, se observă că
cu un procentaj egal de 41,18% fiecare predomină răspunsurile ,,neutru” şi ,,satisfăcut”. Urmează
cele 13,73% dintre respondenți care au fost foarte satisfăcuți de acest element. Răspunsurile
,,nesatisfăcut” şi ,,foarte nesatisfăcut” au acumulat un procemtaj de 1,96% fiecare.

Report
Mean N Std. Deviation
3,63 51 ,824
Tabelul 3.38. Gradul de satisfacție față de transport (media)
Analizînd tabelul de mai sus, putem spune că în medie respondenții sunt satisfăcuți de
transportul din Orheiul Vechi.

➢ Întrebarea 13: Intenționați să mai vizitați destinația turistică Orheiul Vechi?


Intenționează respondentul să viziteze repetat Orheiul Vechi
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
28
Valid Da 37 72,5 72,5 72,5
Nu 14 27,5 27,5 100,0
Total 51 100,0 100,0
Tabelul 3.39. Intenționează respondentul să viziteze repetat Orheiul Vechi ? (frecvență)

Intenționează respondentul să viziteze repetat


Orheiul Vechi

27%

73%

Da Nu

Figura 3.20. Intenționează respondentul să viziteze repetat Orheiul Vechi ?

Figura de mai sus reflectă intenția respondenților de a reveni la destinația turistică Orheiul
Vechi. Putem remarca faptul că, cu un procentaj de 73% se evidențiază răspunsul ,,Da”. Adică,
putem spune că, majoritatea persoanelor intervievate ar dori să revină şi să revadă această
destinație. Restul 27% din totalul de respondenți nu au intenția de a reveni în Orheiul Vechi. Acest
lucru poate fi dat fie de faptul că aceste persoane au rămas nemulțumite, fie de faptul că
responndenții dați iubesc diversitatea şi doresc să viziteze şi alte destinații.

➢ Întrebarea 14: Ați recomanda destinația Orheiul Vechi cunoscuților/ rudelor / prietenilor.

Recomandă respondentul destinația Orheiul Vechi


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Da 51 100,0 100,0 100,0
Tabelul 3.40. Recomandă respondentul destinația Orheiul Vechi? (frecvență)

29
Recomandă respondentul destinația Orheiul
Vechi?
0%

100%

Da Nu

Figura 3.21. Recomandă respondentul destinația Orheiul Vechi?

În graficul de mai sus avem reprezentate rezultatele primite privind recomandarea


destinației turistice Orheiul Vechi de către persoanele intervievate,
cunoscuților/rudelor/prietenilor. Putem, astfel, remarca faptul că avem un răspuns absolut de ,,Da”.
Respectiv, putem spune că dacă 100% dintre respondenți spun că ar recomanda Orheiul Vechi
cunoscuților/rudelor/prietenilor, acest lucru este un indicator foarte relevant pentru această
destinație, deoarece, de obicei, noi recomandăm apropiaților noştri doar lucruri bune.

30
Capitolul IV- Concluziile cercetării
Prin realizarea acestei cercetări ne-am propus să aflăm care este percepția turiştilor privind
destinația Orheiul Vechi. Astfel, cu ajutorul unui chestionar am reuşit să adunăm răspunsuri care
oferă o imagine de ansamblu a acestei zone. În continuare vom concluziona rezultatele primite în
urma chestionării turiştilor.
În urma analizei rezultatelor putem spune că nu a fost nici un intervievat care să aibă o
atitudine negativă față de destinația turistică Orheiul Vechi. Astfel, în urma realizării acestei
cercetări am obținut o atitudine pozitivă absolută din partea turiştilor care au vizitat Orheiul Vechi.
Rezultatele obținute au arătat că majoritatea sentimentelor menționate de către respondenți,
şi anume 50 din 51 sunt pozitive. Sentimentele cu cea mai mare frecvență sunt : nostalgie, dor,
plăcere, mîndrie. Acest lucru arată că respondenții au emoții plăcute față de ultimul sejur în Orheiul
Vechi, astfel va fi predispus la o vizită repetată.
În urma analizei rezultatelor am aflat care elemente reprezintă în mare măsură puncte slabe
ale destinației Orheiul Vechi, printre ele se enumeră:
✓ Insuficiența rețelelor hoteliere pentru toate categoriile sociale
✓ Lipsa birourilor de informare și ghidare turistică
✓ Lipsa posibilităților de cazare în mediul rural
✓ Infrastructura slab dezvoltată
✓ Lipsa diversității activităților de agrement
Această informație poate fi utilă în cazul în care va fi inițiat un proiect de îmbunătățire a
destinației turistice Orheiul Vechi, astfel se va putea pune accent pe elementele enumerate mai sus.
În urma îmbunățățirii sau creării acestor elemente, destinația turistică se va putea bucura de un
flux mai mare de turiști și totodată de o notorietate mai mare în rîndul turiștilor naționali și
internaționali.
Totodată în urma analizei răspunsurilor la chestionar am depistat elemente care reprezintă
în mare măsură puncte forte ale destinației Orheiul Vechi. Respondenții au considerat că
următoarele elemente reprezintă puncte forte a destinației:
✓ Peisaje pitorești
✓ Tradiții păstrate din străbuni
✓ Urme de civilizații antice păstrate până în prezent
✓ Monumente istorico-culturale
✓ Ospitalitatea localinicilor
Aceste date pot fi utile pentru valorificarea potențialului turistic a destinației Orheiul Vechi.
Dacă s-ar lua decizia de a investi bani într-un anumit obiectiv turistic din zonă, această informație
ar ajuta la stabilirea acestuia.
Ce ține de problemele cu care s-au confruntat cele 11,76% dintre respondenți, am depistat
că toate problemele întâlnite, de cele 6 din 51 persoane, sunt legate de infrastructura destinației
turistice Orheiul Vechi. Observăm că nici o problemă nu se repetă printre răspunsurile primite,
adică sunt 6 probleme întâlnite care au o frecvență egală cu 1, fiecare. Aceste rezultate ar puteaa
fi de folos administrației publice locale din zonă şi persoanelor care activează în domeniul turistic
în această destinația pentru a putea îmbunătăți condițiile pentru turiştii care vizitează Orheiul
Vechi.
31
Printre rezultatele obținute avem și gradul de satisfacție a turiștilor referitor la următoarele
elemente din Orheiul Vechi:
✓ Atracțiile istorico – culturale
✓ Posibilitățile de cazare
✓ Unități de alimentație publică
✓ Ospitalitatea personalului
✓ Accesul la destinație
✓ Transport
Am depistat că respondenții sunt în medie foarte satisfăcuți de atracțiile istorico- culturale.
Sunt satisfăcuți de ospitalitatea personalului, de accesul la destinație și de transport, acest lucru
poate să ne ajute să îmbunătățim aceste elemente, ca pe viitor turiștii să rămînă foarte satisfăcuți.
Respondenții sunt într-o poziție de satisfacție neutră față de posibilitățile de cazare și față
de unitățile de alimentație publică, ceea ce poate fi interpretat mai mult ca o nesatisfacție. Astfel
putem ajunge la concluzia că aceste elemente au nevoie de o îmbunătățire pe viitor.
Limite şi direcții viitoare de cercetare
La fel cum un magnet are doi poli, această cercetare are atât partea pozitivă cât şi cea
negativă. Pe lângă aspectele pozitive ale acestei lucrări, pe parcursul cercetării am identificat şi
câteva neajunsuri, pe care ni le asumăm, chiar dacă unele dintre ele nu țin în totalitate de autorii
acestei lucrări.
O limită a acestei cercetări este reprezentată de imposibilitatea de a chestiona turiştii străini.
La fel, o altă limită care ar putea fi menționată este şi volumul eşantionului. Credem că cercetarea
dată pierde din precizia sa şi prin limitarea răspunsurilor posibile, cum ar fi întrebările despre
punctele tari şi punctele slabe ale destinației Orheiul Vechi.
Având în vedere că studiul a fost realizat în cadrul turiștilor naționali, pe viitor ar fi posibilă
extinderea cercetării și printre turiștii străini care au reușit să viziteze complexul Orheiul Vechi.
Aceste lucru ne-ar oferi posibilitatea să aflăm cum percep turiștii străini valoarea acestei desinații
turistice.
În final putem afirma faptul că toate concluziile desprinse în urma cercetării, limitele
identificate, cât şi direcțiile viitoare de cercetare, pot fi un ajutor altor cercetători, care doresc să
analizeze destinația turistică Orheiul Vechi. La fel, rezultatele acestei cercetări ar putea servi ca
ajutor atât administrației publice locale cât şi întreprinzătorilor în domeniul turismului, penttru
îmbunătățirea, promovarea şi valorificarea acestei destinații.

32
Anexe
Anexa A – Nu am suportat cheltuieli în cadrul acestei cercetări
Anexa B - PrintScreen cu Chestionarul postat online și cu Baza de date cu răspunsuri

33
34