Sunteți pe pagina 1din 15

Ghid de promovare a seminarilor

la unitatea de curs „Microeconomia”


Pentru studenţii ciclului I – studii de licenţă

Titularii cursului:

___________ Trusevici Alla, dr., conf. universitar


Seminarul 1. OBIECTUL ȘI METODOLOGIA TEORIEI ECONOMICE

Obiectivele propuse:
- Să definească noţiunea de economie;
- Să descrie evoluţia obiectului de studiu al teoriei economice;
Să analizeze metodele teoriei economice.

Planul temei:
1. Obiectul de studiu si funcţiile teoriei economice
2. Specificul metodologiei şi metodele cursului
3. Teoria economică în sistemul ştiinţelor economice

Concepte – cheie:
Economie (ştiinţă) Microeconomie (ştiinţă)
Macroeconomie (ştiinţă) Mezoeconomie
Mondoeconomie Economie pozitivă
Economie normativă Economie politică contemporană
Metodă a ştiinţei economice Sistem metodologic al ştiinţei economice
Inducţie-deducţie în economie Abstracţie ştiinţifică
Analiză-sinteză Metodă istorică – metodă logică
Analiză calitativă Analiză cantitativă
Modelare – metodă de cercetare în economie
Fenomen economic Proces economic Legea economică

Surse bibliografice:
1. Angelescu C., Ciucur D. ș. a. Economie. Bucureşti: Ed. Economică, 2005, p. 19-27.
2. Bucos T., Barbăneagră O. Teorie economică. Chișinău, 2013, p. 6-22.
3. Filip N., Sorocean O. Teorie economică: curs universitar. Chişinău: Tipografia Primex-
Com SRL, 2009, p. 36-52.
4. Hămuraru M., Țăruș V., Capsîzu V. Teorie economică. Microeconomie. Chișinău, 2010,
p. 7-26.
5. Moldovanu D. Curs de teorie economică. Ed. ARC, Chişinău, 2006, p. 11-26.
6. Trusevici, A., Branașco N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina Teoria
economică. Bălți, 2010, p. 5-7.
7. Trusevici, A., Branașco N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la
disciplina Teoria economică. Bălți, 2010, p. 5.

Seminarul 2. ACTIVITATEA ECONOMICĂ: CONȚINUTUL FUNCȚIONAL ȘI


COMPONENTELE FUNDAMENTALE

Obiectivele propuse:
- Să definească categoriile economice „necesităţi” şi „resurse”;
- Să analizeze clasificarea necesităţilor şi a resurselor economice;
- Să identifice legităţile utilizării resurselor economice şi dezvoltării nevoilor
umane;
- Să analizeze principalele probleme economice.

Planul temei:
1. Activitatea economică: esenţa, structura
2. Necesităţile şi resursele economice
3. Problemele economice fundamentale. Contradicţia de bază a economiei naţionale
4. Costul de oportunitate: conţinutul şi legea creşteri permanente

Concepte – cheie:
Trebuinţe/nevoi umane Interese economice
Resurse economice Raritate, legea rarităţii
Economie (activitatea economică) Muncă
Producţie Repartiţie
Schimb Consum
Prestări de servicii Sector economic
Alegere Costul oportunităţii
Frontiera posibilităţilor de conducere Eficienţa economică

Surse bibliografice:
1. Angelescu C., Ciucur D. ș. a. Economie. Bucureşti: Ed. Economică, 2005, p. 11-17.
2. Bucos T., Barbăneagră O. Teorie economică. Chișinău, 2013, p. 6-22.
3. Filip N., Sorocean O. Teorie economică: curs universitar. Chişinău: Tipografia Primex-
Com SRL, 2009, p. 55-69, 75-83.
4. Hămuraru M., Țăruș V., Capsîzu V. Teorie economică. Microeconomie. Chișinău, 2010,
p. 27-44.
5. Moldovanu D. Curs de teorie economică. Ed. ARC, Chişinău, 2006, p. 27-37.
6. Trusevici, A., Branașco N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina Teoria
economică. Bălți, 2010, p. 7-10.
7. Trusevici, A., Branașco N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la
disciplina Teoria economică. Bălți, 2010, p. 6-8.

Seminarul 3. COORDONAREA ALEGERII ECONOMICE ÎN DIFERITE


SISTEME ECONOMICE

Obiectivele propuse:
- Să cunoască noţiunea de sistem economic;
- Să analizeze tipologia sistemelor economice;
- Să determine modalităţile de coordonare a alegerii economice.

Planul temei:
1. Sistemul economic: esenţa şi elementele componente. Costuri tranzacţionale.
2. Caracteristica tipurilor şi modelelor de sisteme economice.
3. Modalităţile de coordonare a alegerii economice.
4. Esenţa şi rorul institutelor în dezvoltarea economică.

Concepte – cheie:
Sistem economic
Institute neformale
Costuri de tranzacţie
Modele de bază ale sistemelor economice: tradiţional, decentralizat,administrativ de
comandă, mixt
Institute formale

Surse bibliografice:
1. Filip N., Sorocean O. Teorie economică: curs universitar. Chişinău: Tipografia Primex-
Com SRL, 2009, p. 69-71.
2. Hămuraru M., Țăruș V., Capsîzu V. Teorie economică. Microeconomie. Chișinău, 2010,
p. 27-44.
3. Moldovanu D. Curs de teorie economică. Ed. ARC, Chişinău, 2006, p. 239-249.
4. Trusevici, A., Branașco N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina Teoria
economică. Bălți, 2010, p. 10-12.
5. Trusevici, A., Branașco N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la
disciplina Teoria economică. Bălți, 2010, p. 8-10.

Seminarul 4. PROPRIETATEA – FUNDAMENT AL SISTEMULUI ECONOMIC

Obiectivele propuse:
- Să definească noţiunile de obiect şi subiect al proprietăţii;
- Să identifice atributele proprietăţii;
- Să analizeze privatizarea în Republica Moldova.

Planul temei:
1. Obiectul, subiectul şi atributele proprietăţii
2. Conceptele teoretice ale noţiunii de proprietate. Dreptuile de proprietate ca „ regulile
jocului”.
3. Caracteristica formelor de proprietate (de bază, derivate).
4. Particularităţile privatizării în RepuiblicaMoldova

Concepte – cheie:
Proprietate (categorie juridică) Proprietate (categorie economică)
Atributele proprietăţii
- însuşire
- folosinţă
- posesie
- dispunere
Obiectul proprietăţii Subiectul proprietăţii
Funcţiile economice ale proprietăţii Proprietate privată
Proprietate mixtă Forme derivate ale proprietăţii
„Ghemul de drepturi” al proprietăţii

Surse bibliografice:
1. Legea Republicii Moldova cu privire la proprietate Nr.459-XII din 22.01.91. În:
Monitorul Oficial nr.3-4-5-6 din 30.06.1991(cu modificările şi completările ulterioare).
Disponibil: http://www.law-moldova.com/laws/rom/o_sobstvennosti_ro.txt
2. Filip N., Sorocean O. Teorie economică: curs universitar. Chişinău: Tipografia Primex-
Com SRL, 2009, p. 102-114.
3. Hămuraru M., Țăruș V., Capsîzu V. Teorie economică. Microeconomie. Chișinău, 2010,
p. 45-61.
4. Moldovanu D. Curs de teorie economică. Ed. ARC, Chişinău, 2006, p. 51-53.
5. Trusevici, A., Branașco N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina Teoria
economică. Bălți, 2010, p. 12-14.
6. Trusevici, A., Branașco N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la
disciplina Teoria economică. Bălți, 2010, p. 10-12.

Seminarul 5. PIAȚA: ESENȚA, STRUCTURA ȘI INFRATRUCTURA


Obiectivele propuse:
- Să definească piaţa ca categorie economică;
- Să analizeze infrastructura pieţei;
- Să determine formele de bază ale concurenţei.

Planul temei:
1. Piaţa ca fenomen social: esenţa, clasificarea, funcţiile.
2. Structura şi infrastructura pieţei
3. Teoriile cu privire la marfă, bani, preţ.
4. Concurenţa – forma de realizare a relaţiilor de piaţă

Concepte – cheie:
Economia de schimb Diviziunea socială a muncii
Piaţa Funcţiile pieţii
Tipologia pieţii Mecanismul de piaţă
Agenţii economici:
- menaje
- firme
- statul
- sectorul extern
Infrastructura pieţei Concurenţa perfectă
Concurenţa imperfectă:
- monopol (monopson)
- oligopol (oligopson)
- concurenţă monopolistică
Marfa
Bani
Preţ
Utilitatea

Surse bibliografice:
1. Angelescu C., Ciucur D. ș. a. Economie. Bucureşti: Ed. Economică, 2005, p. 91-131.
2. Bucos T., Barbăneagră O. Teorie economică. Chișinău, 2013, p. 25-50.
3. Filip N., Sorocean O. Teorie economică: curs universitar. Chişinău: Tipografia Primex-
Com SRL, 2009, p. 120-171.
4. Hămuraru M., Țăruș V., Capsîzu V. Teorie economică. Microeconomie. Chișinău, 2010,
p. 75-102.
5. Moldovanu D. Curs de teorie economică. Ed. ARC, Chişinău, 2006, p. 115-146.
6. Trusevici, A., Branașco N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina Teoria
economică. Bălți, 2010, p. 14-22.
7. Trusevici, A., Branașco N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la
disciplina Teoria economică. Bălți, 2010, p. 12-20.

Seminarul 6. Teoria cererii şi a ofertei. Dinamica pieţei.

Obiectivele propuse:
 Să analizeze rolul cererii şi a ofertei, mecanismul de autoreglare a pieţei;
 Să analizeze dinamica pieţei;
 Să caracterizeze consecinţele intervenţiei statului în procesul de formare a
echilibrului pieţei.

Planul temei:
1. Funcţionarea mecanismului de piaţă:
- cererea: factorii, legea cererii, prezentarea grafică;
- oferta: factorii, legea ofertei, prezentarea grafică.
2. Interacţiunea dintre cerere şi ofertă. Modalităţi de influenţare a echilibrului pieţei.
3. Influenţa statului asupra echilibrului pieţei: reglementarea directă (plafonul preţului,
pragul de preţ) şi reglementarea indirectă (impozitele şi subvenţionarea).
4. Rezolvarea problemelor.Studii de caz.

Termeni cheie: cererea, oferta marfară, echilibrului pieţei ,reglementarea directă,


plafonul preţului, pragul de preţ, reglementarea indirectă, impozitele, subvenţionarea, dinamica
pieței.

Surse bibliografice:
1. Filip, N.; Sorocean, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „Primex
Com” SRL), p.143-168
2. Moldovanu, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006,
p. 115-127
3. Babii, L.; Trusevici, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I),
Chişinău: Ed. ARC, 2004, p.17-26
4. Hămuraru, M.; Țăruș, V.; Capsîzu, V. Teorie economică. Microeconomie.
Chișinău: Ed. ASEM, 2010, p. 75-102
5. Trusevici, A.; Branașco N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la
disciplina Teoria economică. Bălți: Ed. Tipografia universitară bălţeană, 2010, p.12-85
6. Trusevici, A.; Branașco N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina
Teoria economică. Bălți: Ed.Tipografia universitară bălţeană, 2010, p.14-18

Seminarul 7. Conceptul elasticităţii cererii şi a ofertei.

Obiectivele propuse:
 Să examineze factorii de influenţă a cererii şi a ofertei;
 Să analizeze cazurile de elasticitate a cererii şi a ofertei;
 Să clasifice bunurile în baza elasticităţii cererii;
 Să determine influenţa conceptului de elasticitate asupra activităţii agenţilor
economici.

Planul temei:
1. Elasticitatea – concept fundamental.
2. Modalităţi de calcul a elasticităţii cererii şi a ofertei.
3. Aspectul practic al conceptului elasticităţii.
4. Rezolvarea problemelor. Studii de caz.

Termeni cheie: Elasticitatea, elasticitatea cererii în funcție de preț, elasticitatea cererii în


funcție de venit,elasticitatea încrucișată.

Surse bibliografice:
1. Filip, N.; Sorocean, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „Primex
Com” SRL), p.176-191
2. Moldovanu, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006,
p. 121-127
3. Babii, L.; Trusevici, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I),
Chişinău: Ed. ARC, 2004, p. 26-33
4. Hămuraru, M.; Țăruș, V.; Capsîzu, V. Teorie economică. Microeconomie.
Chișinău: Ed. ASEM, 2010, p. 103-109
5. Trusevici, A.; Branașco N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la
disciplina Teoria economică. Bălți: Ed. Tipografia universitară bălţeană, 2010, p.15-19
6. Trusevici, A.; Branașco N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina
Teoria economică. Bălți: Ed.Tipografia universitară bălţeană, 2010, p. 18-22

Seminarul 8. Teoria comportamentului consumatorului

Obiectivele propuse:
 Să descrie noțiunile de utilitate totală, utilitate marginală;
 Să deducă legile lui Gossen (I,II);
 Să descrie caracteristicile şi tipurile curbelor de indiferenţă și substituţia
bunurilor( RMS);
 Să analizeze ecuaţia bugetului şi linia bugetului.
Planul temei:
1. Proprietăţile relaţiilor de preferinţă.
2. Utilitate. Tipurile de utilitate. Măsurarea utilităţii. I lege a lui Gossen.
3. Caracteristicile şi tipurile curbelor de indiferenţă. Substituţia bunurilor. RMS.
4. Ecuaţia bugetului şi linia bugetului.
5. Echilibrul consumatorului. Legea a II lui Gossen.

Termeni cheie:
Utilitate Linia bugetului
Utilitate totală Legea utilităţii marginale descrescînde
Utilitate marginală Regula maximizării utilităţii totale
Preferinţe Surplusul consumatorului
Funcţia utilităţii Echilibrul consumatorului
Curbele de indiferenţă Curba venit-consum
Harta curbelor de indiferenţă Curba preţ-consum
Rata marginală de substituţie Curbele lui Engel
Constrîngerea bugetară

Surse bibliografice:
1. Filip, N.; Sorocean, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „Primex
Com” SRL) p.199-229
2. Moldovanu, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006,
p.55-67
3. Babii, L.; Trusevici, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I),
Chişinău: Ed. ARC, 2004, p.35-52
4. Hămuraruu, M.; Țăruș, V.; Capsîzu, V. Teorie economică. Microeconomie.
Chișinău: Ed. ASEM, 2010, p. 115-125

Seminarul 9. Teoria comportamentului consumatorului. Prezentarea grafică.

Obiectivele propuse:
 Să descrie curba preţ-consum şi venit-consum;
 Să deducă curba cererii individuale din curba preţ-consum;
 Să analizeze tipologia bunurilor după curbele lui Engel;
 Să analizeze tipurile de efecte de substituţie şi de venit.
Planul temei:

1. Utilitatea totală şi utilitatea marginală.


2. Curbele de indiferenţă, harta curbelor de indiferenţă. Curbele de indiferenţă pentru
diferite categorii de bunuri.
3. Constrîngerea bugetară. Dinamica liniei bugetului în condiţiile modificării venitului
disponibil şi, respectiv, a preţului unuia dintre cele două bunuri.
4. Curba venit-consum (curbele lui Engel), curba preţ-consum şi deducerea curbei cererii
individuale.
5. Alegerea optimă a consumatorului.

Surse bibliografice:
1. Filip, N.; Sorocean, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „Primex
Com” SRL), p. 199-229
2. Moldovanu, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006,
p. 55-67
3. Babii, L.; Trusevici, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I),
Chişinău: Ed. ARC, 2004, p. 35-52
4. Hămuraru, M.; Țăruș, V.; Capsîzu, V. Teorie economică. Microeconomie.
Chișinău: Ed. ASEM, 2010, p. 115-125
5. Trusevici, A.; Branașco N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la
disciplina Teoria economică. Bălți: Ed. Tipografia universitară bălţeană, 2010, p.20-24
6. Trusevici, A.; Branașco N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina
Teoria economică. Bălți: Ed.Tipografia universitară bălţeană, 2010, p. 22-26

Seminarul 10. Întroducere în teoria producătorului

Obiectivele propuse:
 Să analizeze proprietăţile funcţiilor de producţie;
 Să calculeze produsul total, mediu şi marginal a factorului de producţie;
 Să prezinte grafic RMTS (izocuanta producţiei);
 Să distingă tipurile de efecte de scară;
 Să caracterizeze linia izocostului;
 Să compare diverse combinări ale factorilor de producţie;
 Să determine punctul optim al producătorului.

Planul temei:
1. Producţia: conţinutul, factorii de producţie, funcţia de producţie şi proprietăţile ei.
2. Productivitatea factorilor de producţie. Legea randamentelor neproporţionale.
3.Substituirea tehnologică a resurselor. Izocuanta producţiei. Randamentele de scară ale
producţiei.
4. Izocosta. Echilibrul producătorului.

Termeni cheie:
Combinare a factorilor de producţie Productivitatea marginală
Funcţia de producţie Legea randamentelor neproporţionale
Productivitatea globală Substituirea factorilor de producţie
Productivitate medie Izocuantă
Rata tehnologică marginal de Optimul producătorului
substituţie

Surse bibliografice:
1. Filip, N.; Sorocean, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „Primex
Com” SRL), p.234-255
2. Moldovanu, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006,
p.67-94
3. Babii, L.; Trusevici, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I),
Chişinău: Ed. ARC, 2004, p.55-57
4. Hămuraru, M.; Țăruș, V.; Capsîzu, V. Teorie economică. Microeconomie.
Chișinău: Ed. ASEM, 2010, p. 134-144

Seminarul 11. Teoria producţiei. Costurile de producţie şi rentabilitatea.

Obiectivele propuse:
 Să identifice tipurile de costuri;
 Să ilustreze grafic tipurile de costuri în perioada scurtă de timp şi perioada lungă
de timp;
 Să analizeze pragul de rentabilitate;
 Să analizeze noțiunea de venit global, venit marginal;
 Să caracterizeze diferite forme de pofit;

Planul temei:
1. Costul de producţie şi tipologia lui.
2. Comportamentul curbelor costurilor de producţie în perioada scurtă şi lungă de timp
(prezentarea grafică).
3. Venitul-prezentarea generală şi formele principale ale lui (TR,AR,MR).
4. Profitul-formele principale (modalităţi de calculare) şi condiţiile de maximizare.
5. Pragul de rentabilitate-noţiune generală şi prezentarea grafică.

Termeni cheie:cost variabil, cost de producţi, cost marginal, cost contabil, cost
economic, cost explicit, cost mediu, cost implicit, cost global, cost fix, venit global, venit
marginal, profit contabil, pofit economic, profit normal, pragul de rentabilitate.

Surse bibliografice:
1. Filip, N.; Sorocean, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „Primex
Com” SRL), p. 267-283
2. Moldovanu, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006,
p. 101-115
3. Babii, L.; Trusevici, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I),
Chişinău: Ed. ARC, 2004, p. 59-82
4. Hămuraru, M.; Țăruș, V.; Capsîzu, V. Teorie economică. Microeconomie.
Chișinău: Ed. ASEM, 2010, p. 152-159
5. Trusevici, A.; Branașco N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la
disciplina Teoria economică. Bălți: Ed. Tipografia universitară bălţeană, 2010, p. 29-33
6. Trusevici, A.; Branașco N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina
Teoria economică. Bălți: Ed.Tipografia universitară bălţeană, 2010, p. 31-34

Seminarul 12. Economia firmei în concurenţă perfectă

Obiectivele propuse:
 Să examineze concurenţa perfectă;
 Să identifice condiţiile pieţei cu concurenţă perfectă;
 Să caracterizeze formarea preţului şi volumului producţiei în condiţiile
concurenţei perfecte;
 Să identifice pieţe cu concurenţă perfectă în practica economiei naţionale.

Planul temei:
1. Modelul concurenţei perfecte: caracteristicile de bază, particularităţile, dezavantajele şi
limitele.
2. Maximizarea profitului firmei în condiţiile concurenţei perfecte.(pe termen scurt şi pe
termen lung).
3. Echilibrul pieţei cu concurenţă perfectă.
4. Surplusul (renta) consumatorului, surplusul (renta) producătorului şi eficienţa reciprocă
a schimbului în condiţiile concurenţei perfecte.

Termeni cheie:
Concurenţă Transparenţa pieţei
Concurenţă dintre ramuri Mobilitatea factorilor de producţie
Concurenţă din interiorul ramurii Echilibrul instantaneu
Concurenţă prin preţ Echilibrul pe termen scurt
Concurenţă prin produs Echilibrul pe termen lung
Metode extraeconomice a luptei de Echilibrul stabil
concurenţă
Atomicitatea pieţei Echilibrul instabil
Omogenitatea produselor Dezechilibrul autoîntreţinut

Surse bibliografice:
1. Filip, N.; Sorocean, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „Primex
Com” SRL, p.286-296
2. Moldovanu, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006,
p.147-152
3. Babii, L.; Trusevici, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I),
Chişinău: Ed. ARC, 2004, p. 97-101
4. Hămuraru, M.; Țăruș, V.; Capsîzu, V. Teorie economică. Microeconomie.
Chișinău: Ed. ASEM, 2010, p. 175-182

Seminarul 13. Economia firmei în concurenţă imperfectă.

Obiectivele propuse:
 Să caracterizeze monopolul;
 Să determine condiţiile de ineficienţă ale monopolului;
 Să caracterizeze oligopolul;
 Să identifice tipurile de oligopol;
 Să caracterizeze concurenţa monopolistică;

Planul temei:
1. Monopolul: caracteristica generală, barierele de intrare în ramură,formele de bază.
2. Comportamentul firmei-monopoliste pe piaţă. Preţul de monopol.
3. Oligopolul-caracteristici generale ale pieţelor oligopoliste.
4. Comportamentul pe o piaţă oligopolistă.
5. Echilibrul producătorului în cazul concurenţei monopolistice
6. Reglementarea antimonopol. (legislaţia antritrust).

Termeni cheie:
Monopol Monopol discriminatoriu
Monopol pur Monopol temporar (deschis)
Monopol natural Discriminare prin preţ
Monopolul asupra resurselor naturale Puterea de monopol
Monopol creat prin lege Cartel
Oligopol concurenţa monopolistică
Oligopolul necooperant
Oligopol cooperant

Surse bibliografice:
1. Filip, N.; Sorocean, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „Primex
Com” SRL), p.301-307
2. Moldovanu, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006,
p.152-161
3. Babii, L.; Trusevici, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I),
Chişinău: Ed. ARC, 2004, p.101-107
4. Hămuraru, M.; Țăruș, V.; Capsîzu, V. Teorie economică. Microeconomie.
Chișinău: Ed. ASEM, 2010, p. 189-203

Seminarul 14. Piaţa factorilor de producţie şi veniturile factoriale.

Obiectivele propuse:
 Să determine rolul capitalului fix şi circulant în procesul de producţie.
 Să analizeze factorii de influenţă asupra cererii şi ofertei de resurse investiţionale.
 Să identifice determinantele cererii şi ofertei de muncă;
 Să descrie specificul pămîntului ca factor de producţie;
 Să analizeze mecanismul formării rentei funciare;
 Să caracterizeze formele salariului.

Planul temei:
1. Piaţa de capital-elementele principale, formele de bază . Preţul capitaluli-dobânda:
- piaţa capitalului pe termen scurt (piaţa monetară);
- piaţa capitalului pe termen lung (piaţa financiară );
2. Caracteristica elementelor principale ale pieţei muncii. Particularităţile cererii şi a
ofertei de muncă. Preţul muncii-salariul.
3. Piaţa resurselor naturale: specificul cererii şi ofertei pentru resurse naturale. Preţul
resurselor naturale-renta

Termeni cheie: piaţa capitalului pe termen scurt (piaţa monetară), piaţa capitalului pe
termen lung (piaţa financiară ), cererea de capital, oferta de capital, dobânda, piaţa muncii,
cererea şi oferta de muncă, salariu, salariu în regie, salariu în acord, forme de salarizare, piaţa
funciară, cererea de pământ, oferta de pământ, renta funciară,renta de monopol, renta absolută,
renta diferențială (I,II).

Surse bibliografice:
1. Filip, N.; Sorocean, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „Primex
Com” SRL), p. 342-348
2. Moldovanu, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006,
p. 180-185
3. Babii, L.; Trusevici, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I),
Chişinău: Ed. ARC, 2004, p. 127-131
4. Hămuraru, M.; Țăruș, V.; Capsîzu, V. Teorie economică. Microeconomie.
Chișinău: Ed. ASEM, 2010, p. 219-221
5. Trusevici, A.; Branașco N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la
disciplina Teoria economică. Bălți: Ed. Tipografia universitară bălţeană, 2010, p. 42-46
6. Trusevici, A.; Branașco N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina
Teoria economică. Bălți: Ed.Tipografia universitară bălţeană, 2010, p. 44-48

RESURSELE INFORMAŢIONALE ALE CURSULUI:


1. Angelescu, C.; Ciucur, D. Economie: aplicaţii, Bucureşti: Ed. Economică, 2003, 375p.
2. Babii, L.; Trusevici, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I), Chişinău: Ed.
ARC, 2004, 191p.
3. Bucos T.; Barbăneagră, O. Teorie economică. Ed. ASEM, Chișinău, 2013, 236p.
4. Chircă, S. Evoluţia reformelor economice. Chişinău: Ed. Litera, 2000, 110 p.
5. Dudian, M. Bazele economiei. Bucureşti: Ed. All Beck, 2001, 124p.
6. Filip, N.; Sorocean, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „Primex Com”
SRL)-364 p.
7. Ganciucov, V. Căile de dezvoltare a economiei naţionale. Chişinău: Ed. ASEM, 2003, 48
p.
8. Hămuraru, M.; Țăruș, V.; Capsîzu, V. Teorie economică. Microeconomie. Chișinău: Ed.
ASEM, 2010, 280 p.
9. Moldovanu, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006, 428p.
10. Paul Heyne, Peter J. Boettke, David L. Prychitko ; trad. Oana-Adriana Duta, Lacramioara Juverdeanu,
Sorina Postolea /Modul de gandire economic
11. Nistor, I. Bazele economiei. Bucureşti: Ed. All Beck, 2001, 98p.
12. Nureev, R. Culegere de probleme la microeconomie. Moscova: Ed. ИНФРА-М, 2003,
173p.
13. Nureev, R. Curs de microeconomie. Moscova: Ed. ИНФРА-М, 2008,263p.
14. Oprescu, Gh. Microeconomie. Macroeconomie. Bucureşti: Ed. Economică, 2000. 459 p.
15. Samuelson, P. Economie politică. Bucureşti: Ed. Teora, 2001, 944 p.
16. Trusevici, A.; Branașco N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la
disciplina Teoria economică. Bălți: Ed. Tipografia universitară bălţeană, 2010, 81 p.
17. Trusevici, A.; Branașco N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina Teoria
economică. Bălți: Ed.Tipografia universitară bălţeană, 2010, 85 p.
18. Zbârciog, V. Coordonata microeconomică a vieţii umane: probleme, soluţii. – Chişinău:
Ed. Ştiinţa, 2001, 208 p.
19. Золотогоров, В.Г. Экономика: энциклопедический словарь. Минск: Ed.Мисанта,
2003, 258p.
20. Плотницкий, М.И. Курс экономической теории. Минск: Ed:Мисанта, 2003, 185p.
21. Сорочан, О. Экономическая теория: курс лекций. Chişinău: Tipografia Primex-Com
SRL, 2009. 327 p.

Subiectele pentru evaluarea finală


1. Etapa preştiinţifică de evoluţie a gîndirii economice
2. Etapa de constituire propriu-zisă a ştiinţei economice
3. Etapa de elaborare a principiilor teoretice fundamentale ale ştiinţei economice
4. Etapa de extindere şi etapa contemporană a evoluţiei ştiinţei economice
5. Obiectul de studiu si funcţiile teoriei economice
6. Specificul metodologiei şi metodele cursului
7. Teoria economică în sistemul ştiinţelor economice
8. Activitatea economică: esenţa, structura
9. Necesităţile şi resursele economice
10. Problemele economice fundamentale.Contradicţia de bază a economiei naţionale
11. Costul de oportunitate: conţinutul şi legea creşteri permanente
12. Esenţa şi componentele sistemului economic
13. Instituţiile şi rolul lor în formarea şi dezvoltarea economiei. Costurile de
tranzacţie
14. Rolul statului în economia de piaţă
15. Obiectul, subiectul şi atributele proprietăţii
16. Tipurile de proprietate
17. Particularităţile privatizării în RepublicaMoldova
18. Esenţa antreprenoriatului. Activitatea întreprinzătorului
19. Întreprinderea: scopul şi funcţiile sale
20. Businessul mic: avantaje şi dezavantaje
21. Sistemul de conducere în cadrul firmei. Teoriile managementului.
22. Marketingul în realizarea relaţiilor de schimb pe piaţă.
23. Planificarea afacerii – importanţa şi formele de realizare în cadrul întreprinderii.
24. Caracteristica economiei naturale şi economiei de schimb
25. Piaţa ca fenomen social – esenţa, clasificare, funcţiile.
26. Categoriile economice ale pieţii: cererea şi oferta.
27. Inrastructura pieţei şi rolul ei în sistemul economic
28. Concurenţa – forma de realizare a relaţiilor de piaţă
29. Obiectul de studiu al microeconomiei şi specificul metodologiei.
30. Curentul neoclasic şi analiza microeconomică.
31. Cererea: factorii determinanţi, funcţia, interpretarea grafică. Legea
cererii.(efectele ce rezultă din legea cererii).
32. Oferta: esenţa, determinante, funcţia, interpretarea grafică. Legea ofertei. (după L.
Walras, după A. Marshall).
33. Echilibrul pieţei (după L. Walras, după A. Marshall) Surplusul producătorului şi
consumatorului.
34. Elasticitatea: noţiune, aplicare practică.
35. Elasticitatea cererii: factori, tipuri, măsurare.
36. Elasticitatea ofertei: determinante, măsurare.
37. Comportamentul consumatorului: determinantele de bază.
38. Teoria cardinalistă a utilităţii bunului. Legile lui Gossen.
39. Teoria utilităţii marginale (I lege a lui Gossen).
40. Echilibrul consumatorului (II lege a lui Gossen).
41. Concepţia ordinalistă a alegerii consumatorului (axiomele).
42. Preferinţele consumatorului şi curbele de indiferenţă (proprietăţile lor). RMS.
43. Constrângerea (restricţia ) bugetară. Ecuaţia bugetului.
44. Corelarea venitului şi consumului. Curba venit-consum. Curbele lui Engel.
Efectul venitului.
45. Curba preţ-consum. Efectele de substituţie.
46. Producţia: conţinut,factorii determinanţi, funcţia.
47. Combinarea şi substituirea factorilor de producţie.
48. Productivitatea factorilor de producţie. Legea randamentelor neproporţionale.
49. Izocuanta. Substituirea tehnologică a factorilor de producţie.
50. Randamentele de scară ale producţiei. Modalităţi de extindere.
51. Dreapta izocostului. Echilibrul producătorului.
52. Firma în sistemul relaţiilor de piaţă: teorii, clasificări.
53. Costurile de producţie şi tipologia lor.
54. Dinamica costurilor de producţie pe termen scurt (prezentarea grafică).
55. Costurile firmei pe termen lung (prezentarea grafică).
56. Încasările şi profitul firmei competitive.
57. Formele profitului şi modul de calcul.
58. Pragul de rentabilitate (prezentarea grafică).
59. Firma competitivă şi echilibrul ei pe termen scurt.
60. Echilibrul firmei competitive pe termen lung.
61. Monopolul: caracteristica generală şi tipurile lui.
62. Comportamentul firmei- monopoliste. Determinarea preţului şi volumului
producţiei (prezentarea grafică).
63. Concurenţa monopolistică. Echilibrul firmei pe termen scurt şi pe termen lung.
64. Oligopolul: definire, caracteristici, modele.
65. Efectele monopolismului. Reglementarea antimonopol.
66. Caracteristica generală a pieţei factorilor de producţie. Specificul cererii şi ofertei
resurselor economice.
67. Specificul cererii şi ofertei de pământ.
68. Renta funciară şi formele ei. Mecanismul formării rentei diferenţiale şi absolute.
69. Structura capitalului tehnic (fizic sau real). Uzura şi amortizarea capitalului fix.
70. Cererea şi oferta de resurse investiţionale.
71. Dobânda: concept şi funcţii. Rata nominală şi reală a dobânzii.
72. Specificul pieţei muncii. Cererea şi oferta de muncă.
73. Preţul pe piaţă a muncii- salariul:esenţa, formele, sistemele.
74. Incertitudinea şi riscul în condiţiile economiei de piaţă. Pieţe cu informaţie
asimetrică.
75. Eficienţa producţiei, schimbului şi consumului în condiţiile incertitudinii. Metode
de micşorare a riscului.
76. Rolul statului în reglementarea efectelor alăturate. Teorema lui Couse.

Tematica referatelor
1. Rolul economiei (practicii şi ştiinţei) în progresul social.
2. De la fragmentare – la sinteza teoriei economice.
3. Legile economice – de la cunoaştere la utilizarea practică.
4. Omul în „oglinda” economiei.
5. Structura nevoilor populaţiei în Moldova.
6. „Instrumentele” de bază ale economistului – cercetător în sec. XXI.
7. Problema alegerii economice: universalitatea şi specificul istoric concret.
8. Principiul eficienţei economice şi importanţa lui.
9. Evoluţia sistemelor economice: etapele istorice de bază.
10. Particularităţile şi vectorul „tranzacţiilor” în lumea contemporană.
11. Lumea contemporană – „unitatea diversităţilor”.
12. Proprietatea privată: drepturi, posibilităţi şi responsabilităţi.
13. Privatizarea: esenţa, etapele, metodele (specificul ei în R. Moldova; în România).
14. Piaţa – descoperire crucială a omenirii.
15. Familia ca agent economic: funcţii, interese.
16. Aplicarea practică a teoriei elasticităţii.
17. Nivelul elasticităţii cererii în funcţie de preţ şi influenţa lui asupra alegerii politicii preţurilor
de către firme producătoare.
18. Analiza comportamentului consumatorului în economia actuală a R. Moldova: particularităţi
şi limite.
19. Dinamica cheltuielilor de consum în R. Moldova.
20. Impactul comerţului electronic asupra consumatorului.
21. Analiza comportamentului consumatorului în condiţii de risc şi incertitudine.
22. Neo-factorii producţiei contemporane şi particularităţile lor.
23. Randamentele de scară şi utilizarea lor practică.
24. Profitul: surse tradiţionale şi de perspectivă.
25. Businessul mare şi mic: interacţiune şi importanţa în economia naţională.
26. Concurenţa ca „locomotiva” dezvoltării economice.
27. Starea mediului concurenţial în economia naţională: realitate şi perspective.
28. Particularităţile luptei concurenţiale în condiţiile globalizării.
29. Politica anti-monopol al R. Moldova: probleme, eficacitate.
30. Starea actuală a pieţei funciare în R. Moldova: probleme şi perspective.
31. Incidenţa dinamicii ratei dobânzii din R. Moldova asupra investiţiilor interne de capital.
32. Disproporţiile pe piaţa muncii naţională: geneza şi căile de soluţionare.
33. Analiza modificării salariului real în ultimii doi ani în R. Moldova pe baza datelor din
Anuarul statistic.