Sunteți pe pagina 1din 7

Conceptul si semnificatiile M:M-activ si

arta de a conduce ;ansamb activ de org ;de conduc si gestiun intrepr.Peter Drucker :M-instru de atinger a scop ;disciplin stiintif indep ;grup de pers care act in grup ;organ de conduc ;functie complexa.M-ating eficiente a scop org prin aplicarea functii de planif,org,mot,contr(min efot si maxim rezult).Factorii de succes :orientarea spre actiunea de baza,utilizarea structurilor simple ;orientarea fiecarui salariat spre ce stie sa faca mai bine ;imbinarea libertatii si controlul.Semnificatiile :proces ;organ de cond ;functie ;stiinta ;arta ;grup de pers.

Evolutia M :1.conducerea impirica-pina


1911Mca arta,trecerea de la meste-manuf-fabrici 2.incep M stiintific incep 1911 3.M stiintific anii 50 sec 20 M format ca stiinta.Scolile M :Sc Clasica Univ :M stiintific :Taylor,Frank,Emereson.Gilbert,Gantt.Fo rd.M administrativ :Fayol,Weber.Sc retiilor umane :Elton Mayo.Sc sistem :Simpson,Bernard.Sc situati.Principiile lui Fayol :divi muncii,autoritatea,disciplina,unitatea de comanda,unit de directie,subordonarea intereselor personale celor generale,remunerarea,centralizarea,ierarhia,coman da,echitatea,stabilitatea,initiativa,spiritul de echipa.Sc rel uman :Teoria X si Y.Sc sis :Abordarea sistem :entropiwe,sinergism,interdependenta sist.

Notiuni generale despre Org :org-grup


de pers act carora sunt coordonate in vederea atingerii unor scopuri.Tipuri de Org :comerciale/necom;legale/ileg;simple/comple ;foema/neform.Viziunile Org:Viz convertitasatisfacerea intereselor propriet,angaj,clenti,furniza,bancic.Viz Traditionale-maximizarea bogatiei proprietarilor.Org neformala :grup de pers format spontan in vederea atingerii unor scopuri.

Managerii :roluri si tipuri.Managmembru al org care desfasoara activ de manag.Manag :sigura formularea,realiz misiunii si a scop;elab strateg compor organiz;poarta responsab p/u result active manageriale;reprez org la diverse masuri actiuni oficiale.Rolul M :interpeesonale :reprezentarea,leader,veriga de infor ;informationale :monitor;desiminator;orator; decizionale:antreprenor,regulator al incarcarilor,distribuitor de resurse,negociator.Tipuri de M :Niv institut :M super(respon p/u formularea de realizare a lor,adap org la mediu extern) ;Niv de dirijare :mediu(respon p/u activ subdiviz org) ;Niv tehnic :inferior(resp p/u fabricarea bunuri si serv.

Mediul intern al Org :scop,sructura,sarcini,tehnici,oameni.Sopcrezultat dorit spre realiz caruia sunt orient efort personal. Strctura-corelatia logica intre nivelirile manageriale si domeniile functionale.Sarcinile-e lucrul indicat necesar de a fi execuat.Lucru cu :oameni(prof),informatii(contab),tehnologii(in giner).Tehnologia-prelucrarea si transformarea materiei prime in produse si servicii.Oameni-e personalul org care asigura atingerea scopurilor org

Factorii med extern si carac lor :furnizorii(de la care ne asig cu mat


prima,mater,energie,mobila), concurenti(multi concur e binr p/u clienti,) consumatorii(care proc produse,ei cer calitate,pret,asortiment,deservire),ONG,mass media(informeaza clientul,apara drepturilor consum),legile si org guvernam(inspectoratul fiscal,departamentul statisticii,inspectoratul vamal) ;Sit econ(rata dobinzii,rata inflatiei,cursul valutar) ;polit(schim politic influen legile),internat(criza) ;Prog tehnico-stiint(tehnica de birou,computerul);Mediul sociocultural(factorii :mentalitatea,religia,valorile,sit demograf,traditiile,preferintele gustative)Clima(turismul,agro-business-ul-negativ ;pozit-farmaceutica-cind apar boli,infectii)

Conceptul si continutul cult org :Cult


org-ansamblul valorilor si conceptiilor de baza a membrilor org.Niv cult org :vizibil :produse artiftoate fenome care pot fi vazute si auzite(simbolobiect,actiune,eveniment cu continut p/u lucratorii org mituri -au la baza evenimente reale ce au avut loc in org,cunoscu si angajatilor org ;eroii-pers exemple pe care angaj tind sa-i copir ex :Henri Ford ;slogan-fraza in care e formulate valoarea de baza a org;ceremonii-masuri organizate p/u angaj org ex:anul nou,ziua companiei,8 martie)Niv invizibil :valori(idealuri generale,standarde ale org care se impun membrilor org) ;Conceptii de baza(principii promovate de managementul superior)Hewlett-Packard conceptii de baza :oamenii sunt creatori,ei trebuie sa fie informati,sa fie ajutati sa participe la succcesul companiei.

Tipuri de culturi org :dupa contributia la


performantele org :forte/pozitive(omogenitatea valorilor,conceptiile de baza sunt orientate spre decizii de grup si cooperare)negative(p/u marile corporatii,conceptii ce promoveaza aroganta,centralizarea excesiva).dupa interdependenta cu mediul extern :adaptive(manager sunt orientati spre consumat,actionari si angajati-apreciaza inalt oamenii),inadaptive(manag demonstreaza neincredere in luarea deciziilor,sunt ghidati de interese si necesitati personale),dupa configuratie :paianjen(1 centru de autoritae) ;templu(se mentin subculturi de departamente specializate) ;retea(sarcinile se repartizeaza potrivit potentialului intelectual si profesional al angaj) ;roi(individul detin rolul central).Echipa de baseball(viteza in actiune de luare a deciziilor) ;club(fidelitate,aprecirea virstei) ;academie(avansarea lenta si stabila) ;cetate(se formeaza in situatii de criza)Factorii ce influen cult org :interni :fondatorul firmei,istoria si traditiile org,durabilitatea valorilor si conceptiilor.externi :cult nationala,clientii,facotii tehnici si tehnologici.

Esenta si importanta deciziilor in manag.Tipuri de decizii :decizia-e o


alegere din mai multe variante a celei optimale p/u atingerea scopurilor prestabilite.exemple :angajarea personalul,marirea/reducere salariilor.Tipuri de decizii :organizationale(angajat dupa autoritatea lor);personale(viata prsonala);strategice(5 ani,niv superior);tactice(pina 3 ani,niv mediu/superior);operationale(pina 1 an,sef de sectie,niv inferior);programate(se iau in sit cunos);neprogr(se iau in sit noi nu au un algoritm;bazate pe intuitie,experienta,rationament

Comportamentul etic si responsabilitatea sociala :Etica-ansamblu


de principii si valori cu referinta la comportamentul unei pers sau a unui grup de pers.Etica Manageriala-un set de reguli ce definesc comportamentul corect in afaceri.Comportament etic fata de :proprietarii companiei,salariatii companiei,clienti,comunitate.Factorii ce influen compor etic :individuali (valori,experienta,virsta),organiza tionali(comportamentul managerilor,cultura org),interni(sisteme de remunerare,grija person),externi(sit econ,concurenta).Respon sociala :o actiune benevola din partea managerului la probleme sociale,obligatia managerului de a lua decizii si de intreprindere a actiunii.Argumente pro si contra resp soc :pro(creaza perspective favorabile p/u dezv afacerii,disponibilitatea resurselor necesare)contra(incalcare maximizarii profitului)Tipuri de respon :economica(maximizarea profit)juridica(respectarea de catre org a legislatiei)etica(a avea un comportam etic,a proceda corect,a evita pricinuirea daunelor)asumata(are caracter benevoldonatii,sponsorizari)

Procesul de luare a deciziilor.Factorii de influenta a proces deciz.Etapele :necesitatea luarii deciz ;diagnoza
si definirea problemei ;formularea restrictiilor si criteriilor ;identificarea si analiza variantelor posibile ;alegerea solutiei optime ;implementarea deciziei ;evaluarea rezultatelor.Factorii :1.personalitatea managerului,mediul de luare a deciziei :in conditii de certitudine(probabilitatea realizarii de la 95100%),de risc(probabilitatea realizarii 1-100%),de incertitudine(nu cunoastem probabilitatea realizarii consecintelor)2.interdependenta deciziilor adaptate 3.consecinte negetive 4.bariere informationale

Modele si metode de luare a deciziilor.Modelul-e o reprezentare specifica a


unui sistem real sau a unei idei.Tipuri de modele :fizic,(reprezentare marita sau micsorata a sistem real ex :glob pamintesc)analogic(nu are forma sistemului real,dar poseda caracteristicele acestuia ex :planul de avacuare,structura org a unei companii),matematic(formule,simboluri matematice,ex :graficul S si D)Metodele :arborele decizional(e o metod grafica,se aplica cind sunt relevante mai multe variante posibile,e cunoscuta probabilitatea fiecarei variante),brainstorming(asaltul cu idei;are scop emiterea unui nr mare de idei ;regului:determinarea problemei,admiterea ideilor,programarea sedintei,aprecierea ideilor,avant :costuri reduse,dez :calitatea coordonatorului),grupuri nominale(fiecare membru isi prezinta in scris ideile,toti iau cunostinte cu toate ideile si apoi incepe discutia,dephi(expertilor ;regula:50% din opinii trebuie sa corespunda,etapele:pregatirea anchetei,completrae,prelucrarea)

Esenta,importanta si etapele procesului de comunicare.Forme,directii si retele de comunicare :


Comunicarea-schimb de informatii intre 2 sau mai multe pers,principalul scop fiind intelegerea corecta a mesajului trensmis.Elementele C :emitentul,mesajul(cifre,grafic,scirs,mimica),ca nalul de transmitere(scris,texr,verbal,nonverbal,destinataru l.Directii de C :ascendenta(suborsef),descendenta(relatii de subordonare de la sefsubor),pe orizontala(oamenii care nu au relatii de subordonare manag marketin-manag productie),pe diagonala(profes catedra manage-prodecanul de la drept).Retele :cerc,lant,roata,stea,Y.Forme :orala (volum mare de inform),scrisa(nu necesar prezenta,volul limitat),nonverbala(imbracaminte,mimica,limbaju l corpului,privire,tonalitate).Tipuri de priviri :oficiala,anturaj,intima,laterala.

Bariere in procesul de C si metode de perfectionare :Bariere-deosebiri in


perceptie,probleme semantice,bariere nonverbale,filtrarea inform,comunic inversa insuficienta,lipsa calitatii de a asculta,supraincarcarea informationala,structura organizatorica neeficienta.Perfectionare :aprecierea si concretizarea ideii inainte de a transfomra in mesaj,atentie fata de eventualele probleme semantice,atentie fata de sentimentele subalternilormformarea unui sistem eficient al legaturii inverse.Regulile de imbunatatire :inceteaza sa vb,ajutati interlocutorul sa se simta liber,arata-I ca esti gata sa-l asculti,inlatura momente iritante,compatimestel,fii rabdator,stapinesteti caracterul,nu critica,adreseza intrebari.

Sedinta :etape si reguli de org :Sedintao metode de comunicare p/u rezolvarea unor sarcini prin reunirea temporar a unui grup de pers coordonat de 1 pers.Tipuri de S :decizionale,informare,armonizare,exploaterea( dureaza in timp,Metoda Brainstorming).eterogene(la ordine de zi sunt diverse intrebari).Etapele :pregatire,deschidere,desfasurar e propriu-zisa,incheiere

Esenta si necesitatea planificarii.Tipuri de planuri


Planificarea :identificarea scopurilor,resurselor si actiunilor intreprinse p /u realizarea lor.Organizarea :diviziunea muncii si a responsabilitatilor,Motivarea :orientarea eforturilo spre atingerea scopurilor.Controlul :asigurarea desformarii activitatilor conform standardelor stabilite.Necesitatea :argumentarea existentei org,calauza in actiune,baza p/u luarea deciziilor,sursa de motivare si antrenare.Tipuri :de o singura data :program :plan orientat spre atingerea anumitor scopuri,plan de proportii,realizarea caruia necesita citica ani ;proiect:plan orientat spre atingerea unui scop concre ; se deosebeste de program prin complexitate si proportii mai mici..Planuri permanente :politica organizatiri :ghid general p/u actiuni,se bazeaza pe scopuri strategice ;procedura :descrie succesiunea executarii sarcinilor ;regula :se refera un anumit domeniu de activitate,limiteaza comportamentul in indeplinirea anumitor actiuni

Continutul si etapele planif strat :Planif start :proces complex de stabilre a


misiunii,scopurilor,si ekaboare a strategiei.Etapele :1 :aprecierea mediului ambiant(identificarea oportunitatilor si riscurilor)2A. ercetarea manageriala(identif ounctelor forte si slabe)2. efinirea misiunii3 formularea scopurilor 4.formularea si aprecierea strategielor 5.alegerea strategiei 6.implementarea,controlul strategiei 7.evaluarea rezultatelor.Domeniile de cercet manag :sistem marketing ;finante ;productie ;resurse umane ;imaginea si cultura org ;puncte slabe(lipsa unor directii strategice clare,slabirea pozitiei concurentiale,utilaj invechit)/forte(calificarea inalta ;competenta remarcabile,lider cunoscut pe piata) ;oportunitati (dezvoltarea liniei de productie,accelerarea cresterii pe piata);pericole(aparitia concurentilor noi,politica nefevorabila a guvernului).Misiunea permite sa se inteleaga de ce exista org,strategia indica ce trebuie sa faca org p/u a-si indeplini misiunea,scopurile se pun in baza misiunii

Schimbari org si dirijarea lor :restructurare(perioada de


tratament) ;modernizarea utilajului(retehnologizare);implementarea sistemelor de calitate(certificate de calitate) ;schimbari majore in asortimentul producriei;reprofilarea companiei.Etapele de proce de schimb org :definirea factorilor care genereaza schimbarea ;recunoasterea si intelegerea nevoii de schimbare ;diagnosticarea problemelor ;identificarea metodelor ;stabilirea modalitatii de a implementarea ;invingerea rezistentei ;implemenarea schimbarii ;evaluarea rezultatelor.Cauzele rezis schimb :incertitudine .Tehnici de reducere a rezistentei :transmiterea informatiei ;participarea subalternilor in procesul de luare a deciziei ;negocieri ;manevrare.

Structura org :notiuni si tipuri :Organizarea :procesul de repartizare a


muncii intre persoane si grupuri,precum si coordonarea actiunilor lor.Stru org :un ansamblu de pers,subdiviziuni organizatorice concepute p/u atingerea scopurilor org.Tipuri :mecaniste(birocratice)se carac prin aplicarea procedurilor,regulilor formale,centralizarea,ierarhizarea rigida ;organizatorice(adaptive)se carac prin aplicarea moderna aregul ;ilor si procedurilor formale,descentralizarea,flexibilitatea puterii.Mercanteliste :liniare(firmele mici,exprima divizarea in 2 niveluri manager si executanti,ex :frizerie),functionale(divizarea ord pe compartimente specializate intr-un anumit domeniu,fiecare din ele avind sarcinele sale),liniarfunctionale(imbinarea primelor 2 tipuri,se mentin compartimente functionale si totodata executantii primesc indicatii si raspund fata de conducatorul nemijlocit),devizionale(se formeaza structuri separate dupa un rezultat final :produs,consumatori,piata;manage superior centralizeaza planificarea principalelor resurse)matriciala(se formeaza grupuri in vedea atingerii unui scop,dupa care grupul se divizeaza)

Relatii de autoritare in org.Princ delegarii :Autorit-drept limitat al manag de a lua


decizii,tipuri :liniare(manag au dreptil de a dirija acti subal),auxiliare(manag dreptul contr si formula recomandari);carac:e transmisa de sus in jos conform ierarhiei verticale,e acceptata de subaltern.Responobligatia subaltern de a executa sarcina Delegareaprocesul de transmitere de catre manage a autoritatii angajatilor ce se afla la niveluri infrioare.Pricip deleg :echilibru intre autoritai,alegerea corecta a subalt,asigurarea cu instrustiuni necesare,aprecierea/re

Teorii conceptuale ale motivarii :Motivarea :proces de influenta asupra


omului prin actionarea anumitor motiva.Stimularea :pirghii care stimuleaza actiunea altor motive.Forme ale motiv :interne,externe(pozitiva,negativa-pedepse)recompense.Teorii conceptuale ale M :teorii conceptuale se bazeaza pe identificarea necesitatilor care-i influenteaza pe oameni sa actioneze intr-un mod anumit mod.Teoria ierarhizarii a lui Maslow :1nec fiziologice.2.de securitate3.contacte umane si afiliere la grup4 nec de stima5.autorealizare.Teoria lui Alderfer :1.existenta2.stabilire a relatiilor3crestere.Teoria lui Mc Clelland :1.autorealizare,putere,afiliere la grup(prof,doctr)Teoria motivatiei Herzberg :satisfactie ;realizari,apreciere,avansare,insasi munca.Insatisfactie :politica firmei,relatii cu seful cu colegii,securitate,viata personala

Teorii procesuale ale motivarii :Teorii procesuale :descriu cum se


comporta oamenii in dependenta de perceptia lor.Teoria asteptarilor lui Vroom :nivelul motivatiei depinde de cum pers apreciaza capacitatile sale in executarea sarcinii si obtinerii recompensei dorite.Teoria echitarii Smith :se bazeaza cum angajatii apreciaza obiectivitaea evoluarii de catre manageri a muncii lor in comparatie cu alti lucratori.Modelul motivarii Porter-Lawler consta din 5 variabile :eforturi depuse,perceptie,remunerare,rezultate,gradul de satisfactie

Functia de control :Controlul : procesul


de monitorizare a activitatilor org p/u asigurarea realizarii indicatorilor planificati.Necesitatea contr:mentinerea performantei,incertitudinea mediului ambient,evaluarea masurilor de corectare.Tipuri de control :preventiv(inainte de fabri bunurilor),curent(procesul de fabr)final(controlul final)Caracterisicele controlului :complex,continuu,simplu,flexubil,econom .Strategii de control :control prin politica de personal,prin structura formala,reguli si reglementari formale,financiar,prin evaluarea performantelor

Liderismul :Influenta :comportamentul unei


pers care genereaza schimbari in comportament,relatii,opinii.Puterea :posibilitatea de a influenta comportamentul altora.Forme de puteri :bazatepe fortare,stimulare,cunostinte,charesma,traditii(puterea legitima).Forme de influenta :convigerea,participarea(atragerea subalern in procesul decizional).Manager :administrator,indicator,se bazeaza pe sistem,utilizeaza argumente,e stima,control,face lucruri corecte.Lider :inovator,incurajeaza,inspira,se bazeaza pe oameni,incredere,e adorat,e admirat,utilizeaza emotii.Liderism :capacitatea de a influenta pers p/u ai determina sa-si orieteze eforturile spre realizarea scopurilor org.Lider formal(pozitia postului)si neformal(capacitate si aptitudeni)Teoriile liderismului :de pozita calitatilor personale,behavioriste,situationale.Calitati in opinia Stogdill :capacitati intelectuale,dominatie asupra celorlati,incredere in sine,activ,energic.4 etape de calitati ale liderului eficient :fiziologice, (inaltimea,greutate,exterior)psihologice(initiativa,creati vitate,ambitie),intelectuale(logica,intuitia),personale(co operarea)Teorii behavioriste :eficienta activitatii de conducere determinate de comportamentul acestuia fata de subalterni

Stilurile :Democratic,Autorita,Lib eral :Autoritar : foarte activ,nu permite subaler sa


fie independeti,brutal,nu suporta critica,ia decizii personal,desciplina de fier,control permanent.Democrat :nu pedepseste p/u critica,cerinte echitabile,control eficient,tacticos in relatiile cu subaler,subalter calificati,desciplina baza pe constiinta,mentine relatii formale si neformale.Liberal : pasiv,evita responsabilitatea.se teme de subaletrni,productivitatea creste-n lipcan conducatorului,nu utilizeaza pedepse,nu participa la luarea deciziilor.Clasificarea stilurilor de cercetatorii de la Univ de la Ohio :liderul :nu acorda putina atentie structurarii sarcinelor p/u angajati si se preocupa mai mult de satisfacerea necesitatilor si dorintelor lor ;asigura o dirijare eficienta,acordind atentie stabilirii celor mai bune relatii cu subalternii sai ;nu face fata structurarii sarcinelor ;atenrie bazate pe structurarea sarcinii subalternilor,fara a lua in considerare dorintele si neces angajatilor.Sisteme de conducere 1,2,3,4 de Likert :stil :autoritar-exploatare ;autoritarpaternalist(recompense) ;cosultativ,participativ.Teorii situationale ale liderismului :incearca sa determine ce comportament si calitati corespund situatiilor concrete :modelul lui Fred Feadler, teoria ciclului de viata.

Conflictul :esenta,cauzele aparitiei si consecintele :Conflictul-lipsa intelegerii in 2


sau mai multe pers.Cauzele :volumul limitat al rezultatelor,interdependenta sarcinelor,comunicari ineficiente.Tipuri de conflicte :dupa efectele asupra org :functionale,disfunctionale ;dupa sfera de cuprindere :intern,interpersonal,intre grup si pers,intre grupuri.Consecinte :functionale :problema solutionata pe cale acceptata de parti;sunt inlaturate dificultatile in realizare deciilor,creste calitatea procesului decizional ;disfunctionale :insatisfactie,scade productivitatea muncii,grad redus de colaborare ;creste fluctutia personalului

Metode de solutionare a conflictului :Metode structurale :explicarea


cerintelor de executare a sarcinelor,stabilirea mecanismelor de coordonare,aplicarea sistem de stimulare.Metode interpersonale :evitarea-retragerea din conflict ;compromisul,colaborarea,fortarea