Sunteți pe pagina 1din 21

MANAGEMENT

CAIET DE SEMINAR

I. FUNCTIILE MANAGEMENTULUI

1.Obiectul specific de studiu al managementului il reprezinta:


-procesele de management si de executie.

2.Raporturile ce se stabilesc intre persoane in procesul de management, prin care se stabileste ca


unele sa dispuna de competente decizionale asupra altora definesc relatiile de:
-management.

3.Reprezinta functii ale managementului:


-prevederea; organizarea; coordonarea; antrenarea; control-reglarea.

4.Acceptiunile atribuite managementului sunt: 1. activitate; 2. curent stiintific; 3. centru de decizie; 4.


metoda; 5. disciplina stiintifica; 6. cariera profesionala. Alegeti varianta de raspuns corecta:
-1,3,5,6 (activitate, centru de decizie, disciplina stiintifica, cariera profesionala).

5.Managementul organizatiei ca stiinta studiaza:


-procesele de management si relatiile generate de acestea.

6.Ansamblul fazelor prin care se determina obiectivele, se organizeaza activitatile, se coordoneaza


eforturile si actiunile, se antreneaza personalul pentru a participa la realizarea obiectivelor, se
controleaza modul de desfasurare a activitatilor si se regleaza functionarea sistemului condus,
defineste:
-procesul de management.

7.Ansamblul proceselor de munca desfasurate in orice organizatie se impart in:


-de management si de executie.

8.Raporturile care se stabilesc intre componentii unui sistem si intre acestia si componentii altor
sisteme in procesele previzionarii, organizarii, coordonarii, antrenarii si controlului activitatilor
desfasurate in organizatia respectiva, definesc relatiile de:
-management.

9.Ansamblul proceselor prin care se determina obiectivele organizatiei si componentele acesteia,


defineste functia de:
-prevedere.

10.Stabilirea si delimitarea proceselor de munca fizica si intelectuala, a componentelor acestora,


precum si gruparea lor pe posturi, formatii de munca, compartimente si atribuirea lor personalului,
corespunzator anumitor criterii economice, tehnice si sociale in vederea realizarii in cat mai bune
conditii a obiectivelor stabilite prin prevedere, defineste functia de:
-organizare.

11.Ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile personalului organizatiei si


subsistemelor componente, in cadrul obiectivelor stabilite prin prevedere si a sistemului
organizatoric creat, defineste functia de:
-coordonare.
12.Ansamblul proceselor prin care se determina personalul organizatiei sa contribuie la realizarea
obiectivelor stabilite pe baza luarii in considerare a factorilor motivationali, defineste functia de:
-antrenare.

13.Ansamblul proceselor prin care performantele organizatiei si a componentelor acesteia sunt


comparate cu obiectivele, cu scopul depistarii abaterilor, a cauzelor care le-au generat si luarii unor
decizii pentru eliminarea deficientelor constatate, defineste functia de:
-control-reglare.

INTREBARI DE CONTROL

1.Ce sunt procesele de management?

Procesele de management cuprind ansamblu integrat al actiunilor desfasurate de personalul


autorizat, in vederea stabilirii si realizarii obiectivelor organizatiei.

2.Enumerati si prezentati functiile managementului:

Functiile managementului sunt: a.prevederea; b.organizarea; c.coordonarea; d.antrenarea;


e.control-reglarea.

a.-functia de prevedere cuprinde ansamblul actiunilor prin care se stabilesc misiunea si obiectivele
firmei, modalitatile de actiune si resursele necesare pentru realizarea lor, derulandu-se in acest sens
activitati de prognozare, planificare, programare;

b.-functia de organizare cuprinde ansamblul actiunilor prin care procesele de munca se


descompun in componente primare, grupate pe locuri de munca si atribuite personalului firmei in
vederea realizarii obiectivelor. Activitatile functiei de organizare se regasesc in organizarea
activitatilor de baza (productie sau servicii), organizarea muncii si a managementului;

c.-functia de coordonare cuprinde ansamblul actiunilor de armonizare (in timp si spatiu) a deciziilor
managerilor cu actiunile executantilor, aceasta constand in actiuni de comunicare si ascultare
activa;

d.-functia de antrenare cuprinde ansamblul actiunilor prin care se determina personalul


organizatiei (luand in considerare factorii motivationali) sa contribuie la realizarea obiectivelor
stabilite, principala activitate a acestei functii fiind motivarea;

e.-functia de control-reglare cuprinde ansamblul actiunilor prin care sunt evaluate rezultatele unui
ciclu de management, prin care se identifica si se corecteaza abaterile fata de obiectivele stabilite
avand ca activitati compararea rezultatelor cu obiectivele stabilite, stabilirea abaterilor si cauzelor
care le-au generat, precum si adoptarea deciziilor de eliminare a acestora.

II. MEDIUL AMBIANT AL ORGANIZATIEI

1.Alegeti din urmatorii factori pe cei economici:


-piata interna si piata externa.

2.Alegeti din urmatorii factori pe cei socio-culturali:


-mentalitatea populatiei; nivelul de ocrotire a sanatatii; nivelul de dezvoltare al
invatamantului.

3.Alegeti din urmatorii factori pe cei tehnici si tehnologici:


-nivelul tehnic al masinilor si utilajelor; capacitatea de documentare si inovare.

4.Mediul ambiant stabil se caracterizeaza prin:


-aparitia modificarilor la intervale mari de timp, schimbarile sunt usor de prognozat,
organizatia se poate adapta usor la cerintele acestui tip de mediu.

5.Mediul ambiant agitat si reactiv se caracterizeaza prin:


-schimbari frecvente , dar in general previzibile.

6.Mediul ambiant instabil se caracterizeaza prin:


-schimbari frecvente, accentuate, bruste si dificil de anticipat.

INTREBARI DE CONTROL

1.Enumerati si prezentati factorii externi ai mediului ambiant:


Factorii externi ai mediului ambiant sunt: a..demografici; b.socio-culturali; c.tehnici-tehnologici;
d.politici; e.juridici; f.naturali.

a.-factorii demografici se refera la numarul si structura socio-profesionala a populatiei, la rata de


ocupare, la rata natalitatii si a mortalitatii, la durata medie de viata, influentand marimea si structura
ofertei de munca;

b.-factorii socio-culturali se refera la structura sociala a societatii, la ocrotirea sanatatii, la


invatamant, cultura si mentalitate, cu influenta asupra calitatii ofertei de munca;

c.-factorii tehnici-tehnologici se refera la nivelul tehnic al utilajelor si la potentialul creativ-inovativ


al sistemului de cercetare-proiectare, influentand ritmul in care este promovat progresul tehnic si
economic;

d.-factorii politici se refera la politica sociala si economica, la politica culturii, invatamantului si


stiintei, la politica externa, la politica unor organisme internationale, avand influenta in crearea
cadrului economic, social si politic in care evolueaza firma;

e.-factorii juridici se refera la legi, decrete, ordonante, hotarari de guvern, ordine ale ministrilor,
influentand calitatea cadrului normativ;

f.-factorii naturali se refera la resurse naturale, apa, aer, sol, clima, flora-fauna, cu influenta asupra
calitatii cadrului natural si structura unor resurse naturale necesare in realizarea obiectivelor.

2.Enumerati si prezentati tipurile de mediu:

Tipurile de mediu sunt: a.stabil; b.agitat si reactiv; c.turbulent.

a.-in mediul stabil concurenta pe piata este perfecta, evolutia factorilor este calma, modificarile
fiind rare si previzibile, programele si deciziile sunt luate pe termen scurt cu risc mediu;
b.-in mediul agitat si reactiv concurenta pe piata este imperfecta, de tip oligopol, evolutia factorilor
este rapida cu modificari frecvente si de mare amploare, relativ previzibile, strategii pe ansamblu si
pe domenii si decizii pe termen scurt, mediu si lung cu risc mare;

c.-in mediul turbulent concurenta pe piata este imperfecta, evolutia factorilor cunoaste modificari
frecvente, bruste si imprevizibile, organizatia are un comportament de negociere si se manifesta o
incertitudine in luarea deciziilor.

III. SCOLILE DE MANAGEMENT

1.Principalele scoli care au marcat evolutia managementului ca stiinta sunt:


-clasica, sociologica, cantitativa, sistemica, contextuala.

2.Teoria X si Y a fost elaborata in cadrul scolii:


-sociologice.

3.Scoala reprezentata prin F.W.Taylor si H.Ford este:


-clasica.

4.Scoala care pune in centrul atentiei omul, folosind concepte ca motivatia, dinamica de grup,
climatul de munca, este:
-sociologica.

5.Urmatoarele principii: selectia stiintifica a muncitorilor si perfectionarea lor, aplicarea studiului


muncii de catre muncitori, repartizarea aproape egala a muncii executate in intreprinderi intre
muncitori si manageri, au fost formulate de catre:
-F.W.Taylor.

6.Identificarea functiilor managementului, relevarea calitatilor fizice, morale, mentale si educationale


necesare managerului si formularea unor principii specifice managementului reprezinta contributii
aduse dezvoltarii managementului, de catre:
-H.Fayol.

7.Scoala caracterizata prin rigurozitatea abordarii fenomenelor si proceselor de management, printr-


o fundamentare superioara a deciziilor este scoala:
-cantitativa.

8.Urmatoarele idei: elaborarea unor principii stiintifice de management constituite ca ghiduri de


actiune practica, considerarea principiilor managementului ca universal valabile, considerarea
organizatiei ca sistem inchis, ignorarea aspectelor umane ale managementului caracterizeaza
scoala:
-clasica.

INTREBARI DE CONTROL

1.Care sunt scolile de management?


Scolile de management sunt: clasica, sociologica, cantitativa, sistemica, contingenta (contextuala).

2.In ce consta abordarea clasica a managementului?

Scoala clasica este considerata scoala de debut a managementului.


-cele mai importante preocupari sunt legate de organizarea productiei si a muncii, pentru cresterea
profiturilor;
-factorul de productie cel mai pretios este capitalul si nu omul;
-organizatia este tratata ca un sistem inchis, nefiind luate in considerare relatiile cu mediul extern;
-principiile formulate sunt considerate general valabile in organizatie, indiferent de specificul
activitatilor.

3.Enumerati si prezentati principiile generale de management ale lui Fayol.

Henry Fayol este fondatorul “managementului administrativ”. H.Fayol sublinia ca principiile generale
ale administrarii nu au nimic in comun cu rigiditatea, ci cu “masura” si ca “principiile sunt suple si
susceptibilile de a fi aplicate in functie de nevoi”. H.Fayol a considerat ca functiile managementului
sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, comanda si controlul.

4.Care este principala limita a scolii clasice de management?

Principala limita a scolii clasice de management este abordarea statica a organizatiei si a proceselor
ei.

5.Care sunt premisele teoriei X? Dar ale teoriei Y?

Conform teoriei X fiinta umana medie:


-este considerata lenesa;
-evita munca, nu-si asuma responsabilitati;
-este interesata doar de siguranta si latura materiala a muncii;
-pentru a fi determinata sa munceasca trebuie sa fie controlata, constransa, pedepsita.

Conform teoriei Y fiintei umane medii:


-ii place munca, care ii este necesara la fel ca odihna si distractia;
-ii place sa conduca si sa-si asume responsabilitati;
-nu cauta doar satisfactiile materiale immediate, fiind interesata.de latura intrinseca a muncii.

IV. MANAGERUL

1.Persoana care exercita functiile managementului in virtutea sarcinilor, responsabilitatilor si


competentelor functiei pe care o ocupa, defineste:
-managerul.

2.Selectati din urmatoarele formulari trasaturile definitorii ale managerilor: 1.puterea; 2.dubla
profesionalizare; 3.motivatia pozitiva; 4.caracterul accentuat creator al muncii desfasurate.
-2,4 (dubla profesionalizare, caracterul accentuat creator al muncii desfasurate).

3.Dupa nivelul ierarhic la care se situeaza postul pe care il ocupa managerii se impart in:
1.manageri de nivel inferior; 2.manageri functionali; 3.manageri de nivel superior; 4.manageri
generali; 5.manageri de nivel mediu; 6.manageri zonali.
-1,3,5 (manageri de nivel inferior, manageri de nivel superior, manageri de nivel mediu).

4.Dupa sfera de cuprindere a activitatilor coordonate managerii se impart in: 1.manageri de nivel
inferior; 2.manageri functionali; 3.manageri de nivel superior; 4.manageri generali; 5.manageri de
nivel mediu; 6.manageri zonali.
-2,4 (manageri functionali, manageri generali).
5.Manifestarea calitatilor, cunostintelor si aptitudinilor de management in relatiile cu subordonatii,
sefii sau colegii, desemneaza:
-stilul de management.

6.Urmatorii factori: autoritarismul, directivitatea, relatia cu subordonatii, orientarea fata de


problemele subordonatilor, metodele si tehnicile de management utilizate, influenteaza:
-stilul de management.

7.Reprezinta un grup restrans de manageri care au in subordine toate celelalte niveluri ierarhice:
-top managerii.

8.Urmatoarele caracteristici: solida pregatire in domeniul condus, cat si in domeniul managerial,


climatul de munca favorabil creativitatii, delegarea la scara larga, sunt reprezentative pentru stilul de
management:
-participativ.

9.Climatul de munca auster, situarea in prim plan a relatiilor ierarhice de subordonare, excesul de
controale si indrumari, sunt caracteristici ale stilului de management:
-autoritar.

INTREBARI DE CONTROL

1.Prezentati notiunea de manager.

Managerul este persoana care exercita functiile managementului in virtutea postului ocupat, adopta
decizii si initiaza actiuni influentand direct comportamentul organizational al altor persoane.

2.Prezentati si explicati caracteristicile managerilor.

Caracteristicile managerului sunt trasaturi esentiale care se regasesc in activitatile desfasurate si


anume:
-influenta indirecta (mediata) asupra proceselor de executie - managerul realizeaza obiectivele
firmei influentandu-i si determinandu-i pe altii sa desfasoare o serie de actiuni;
-dubla profesionalizare - pe langa cunostintele de specialitate, managerul are nevoie de o serie de
cunostinte necesare derularii corecte a actului managerial;
-caracterul creator al muncii desfasurate rezulta din diversitatea situatiilor cu care se confrunta
zilnic managerul si care cer rezolvari inedite;
-autoritatea cu care este investit, insotita de responsabilitate juridica si morala;
-suprasolicitarea generata de continutul diferit al activitatilor zilnice, precum si de extinderea zilei
de munca (media zilnica de munca fiind de 10-11 ore).

3.Prezentati principalele stiluri de management.

Stilul de management este influentat de o serie de factori:


-autoritarism;
-directivitate;
-relatiile cu membrii grupului;
-orientarea in raport de problemele subordonatilor;
-metodele si tehnicile de management utilizate.
In raport de ponderea factorului determinant - autoritarismul - se disting doua stiluri limita si un stil
combinat, astfel:

-stilul participativ (democrat) - caracterizat prin:


-preocupari pentru obiectivele firmei fara a neglija problemele angajatilor;
-usurinta in stabilirea si mentinerea relatiilor umane;
-antrenarea grupului in adoptarea deciziilor;
-delegarea larga a autoritatii si responsabilitatii;
-respectul fata de oameni, tactul, bunavointa;
-atasamentul fata de firma si de grupul condus;

-stilul autoritar (autocrat) - caracterizat prin:


-adoptarea deciziilor in mod individual;
-lipsa delegarii de autoritate si responsabilitate;
-control in exces;
-lipsa de interes fata de problemele angajatilor;
-lipsa de incredere si respect fata de oameni;
-incredere nelimitata in masuri organizatorice;

-stilul mixt (participativ-autoritar)


-este frecvent intalnit;
-prezinta caracteristici comune celor doua stiluri limita;
-predominanta unor caracteristici inclina balanta fie in favoarea participarii (in cazul stilului
participativ-autoritar), fie in favoarea autoritarismului (in cazul stilului autoritar-participativ).

V. FUNCTIUNILE ORGANIZATIEI

1.Reprezinta functiuni ale organizatiei:


-productia; personalul; cercetarea-dezvoltarea; comerciala; financiar-contabila.

2.Factorul de generalizare al unor posturi asemanatoare din punct de vedere al ariei de cuprindere a
autoritatii si responsabilitatii este:
-functia.

3.Stabilirea si delimitarea proceselor de munca fizica si intelectuala, a componentelor acestora


precum si gruparea lor pe posturi, formatii de munca, compartimente si atribuirea lor persoanelor
corespunzator anumitor criterii economice, tehnice si sociale in vederea realizarii in conditii bune a
obiectivelor stabilite, defineste:
-organizarea.

4.Ansamblul activitatilor omogene si/sau complementare desfasurate de personalul de o anumita


specializare folosind metode si tehnici specifice cu scopul realizarii obiectivelor derivate de grad I,
defineste:
-functiunea.

5.Componenta de baza a unui proces de munca complex sau un proces de munca simplu
desfasurat cu scopul realizarii unui obiectiv individual care, de regula, se atribuie unei singure
persoane, defineste:
-sarcina.
6.Componentele organizarii procesuale sunt:
-functiunea; activitatea; atributia; sarcina.

INTREBARI DE CONTROL

1.Prezentati componentele organizarii procesuale.

-functiunea - totalitatea actiunilor desfasurate de personalul de o anumita specialitate pentru


realizarea obiectivelor derivate de gradul I;

-activitatea - totalitatea atributiilor indeplinite de personalul de specialitate dintr-un domeniu mai


restrans pentru realizarea obiectivelor derivate de gradul II;

-atributia - totalitatea sarcinilor executate periodic de catre personal cu cunostinte specifice unui
domeniu mai restrans pentru realizarea obiectivelor specifice;

-sarcina - componenta de baza a unui proces de munca pentru realizarea unui obiectiv individual
atribuit unei singure persoane.

2.Prezentati functiunile organizatiei si continutul acestora.

-functiunea de cercetare-dezvoltare - activitatile desfasurate in cadrul organizatiei pentru


descoperirea de idei noi si transformarea acestora in noutati utile ;

-functiunea comerciala - activitatile prin care se procura mijloacele necesare desfasurarii activitatii
si se comercializeaza produsele sau serviciile organizatiei;

-functiunea de productie - activitatile prin care se transforma materiile prime si materialele in


produse sau servicii pentru realizarea obiectivelor;

-functiunea financiar-contabila - activitatile prin care se asigura resursele necesare realizarii


obiectivelor si se inregistreaza si evidentiaza rezultatele economice ale organizatiei;

-functiunea de personal - activitatile desfasurate pentru asigurarea si dezvoltarea resurselor


umane in vederea realizarii obiectivelor organizatiei.

3.Prezentati activitatile componente functiunilor organizatiei.


Activitatile functiunii de cerecetare-dezvoltare sunt:
-cercetarea stiintifica si introducerea progresului tehnic;
-investitiile si constructiile;
-organizarea manageriala.

Activitatile functiunii comerciale sunt:


-aprovizionarea;
-vanzarea;
-marketingul.

Activitatile functiunii de productie sunt:


-fabricatia si exploatarea;
-C.T.C.-ul;
-intretinerea si repararea utilajelor;
-productia auxiliara.

Activitatile functiunii financiar-contabila sunt:


-financiara;
-contabila.

Activitatile functiunii de personal sunt:


-planificarea, selectia;
-recrutarea, incadrarea;
-formarea, motivarea;
-promovarea, retribuirea.

VI. CULTURA ORGANIZATIONALA

1.Limbajele, sloganurile, povestirile si miturile prin care se vehiculeaza mesaje esentiale ale culturii
unei organizatii apartin produselor artificiale:
-verbale.

2.Care din urmatoarele sunt componente ale culturii organizationale:


-produsele artificiale.
-actorii;
-eroii;
-valorile.

3.Convingerile exprimate prin propozitii generale privind functionarea mediului in care evolueaza
grupul reprezinta:
-credinte.

4.Care din urmatoarele caracteristici apartin culturii de tip paianjen:


-are forma unei retele concentrice, cu un singur centru de autoritate;
-influenta se exercita de la centru catre exterior.

5.In cadrul organizatiei se disting doua niveluri ale culturii: partea vizibila si partea invizibila a culturii.
Care din urmatoarele elemente apartin partii vizibile:
-actorii;
-eroii;
-produsele artificiale;
-perspectivele aferente indivizilor dintr-o organizatie.

6.Din punct de vedere al contributiei la performantele firmei, cultura organizatiei poate fi:
-pozitiva;
-forte;
-slaba;
-negativa.

7.Ansamblul produselor artificiale, a valorilor si conceptiilor de baza, a modurilor de gandire si


comportament acceptate in general intr-o organizatie ca baza comuna de actiune, defineste:
-cultura organizationala.
8.Urmatoarele elemente: produsele artificiale, actorii, eroii, perspectivele indivizilor in organizatie
apartin:
-partii accesibile a culturii organizationale.

9.Componentele culturale care dau substanta manifestarilor si evenimentelor organizate de grupuri


in interiorul si in afara organizatiei, bazate pe obisnuinte, traditii, reguli nescrise, sunt produse
artificiale:
-de comportament.

10.Indivizii care, in virtutea personalitatii, actelor sau atitudinilor intra in memoria colectiva, oferind
organizatiei o anumita identitate reprezinta:
-eroii.

11.Preferintele sau atitudinile colective fata de nevoile sociale si idealurile generate de acestea, care
se impun membrilor organizatiei, se refera la:
-valori.

12.Modificarea fundamentala a culturii organizationale este posibila numai in cazul schimbarii:


-conceptiilor de baza.

13.Cultura nationala, factorii tehnici si tehnologici, factorii juridici, reprezinta pentru cultura
organizationala, factori:
-externi.

14.Culturile pozitive si negative sunt astfel clasificate dupa criteriul:


-contributiei la performantele firmei.

15.Culturile cu o puternica implantare in constiinta si comportamentul personalului, sustinute si


raspandite prin ritualuri, ceremonii si mituri sunt de tip:
-forte.

16.Cultura in care individul detine rolul central, organizatia este subordonata intereselor individuale
putand fi parasita oricand dar neavand forta de a retine, disponibiliza sau antrena indivizii este de
tip:
-roi.

INTREBARI DE CONTROL

1.Enumerati si prezentati componentele culturii organizationale.

Cultura are doua parti: vizibila si invizibila.

Componentele partii vizibile sunt:


-produsele fizice artificiale (componentele tangibile ale culturii organizationale: biblioteci, terenuri de
sport, arhitectura cladirilor, mobilierul, vestimentatia);
-produsele artificiale de comportament (obisnuinte, traditii, reguli nescrise, ritualuri);
-produsele artificiale verbale (limbaje si sloganuri, mituri si povestiri);
-actorii si eroii;
-perspectivele aferente indivizilor fata de firma (idei si actiuni impartasite de catre indivizii dintr-o
firma).
Componentele partii invizibile sunt:
-credinte (convingeri exprimate privind functionarea mediului in care evolueaza grupul);
-valori (promovate de grupul care detine puterea si autoritatea);
-norme (reguli de comportament ce se aplica tuturor membrilor firmei);
-conceptii de baza (idei ale conducerii firmei cu privire la firma, angajati, parteneri de afaceri).

2.Prezentati factorii interni de influenta ai culturii organizationale.

Factorii interni de influenta ai culturii organizationale sunt:

-fondatorul firmei (isi pune amprenta asupra valorilor culturale majore ale firmei);
-istoria si traditia firmei (transmite in timp o serie de valori si conceptii cu privire la modul in care a
fost infiintata firma);
-dimensiunile firmei (firmele mari pot genera mai multe tipuri de culturi, firmele mici promoveaza o
cultura stabila);
-metode de recrutare si integrare a personalului (influenteaza individul cand acesta paraseste o
firma; firmele mari au programe de promovare a propriilor valori si conceptii pentru noii angajati);
-perenitatea valorilor si conceptiilor (cel mai puternic factor intern de mentinere si consolidare a
culturii firmei).

3.Prezentati factorii externi de influenta ai culturii organizationale.

Factorii externi de influenta ai culturii organizationale sunt:

-cultura nationala (stabileste, accepta sau respinge credintele, valorile, normele, conceptiile de baza
ale firmei; diferentiaza culturile firmelor din diferite zone geografice ale lumii);
-factori tehnici si tehnologici (diferentiaza culturile firmelor care activeaza in ramuri diferite si duc la
aparitia subculturilor);
-factori juridici (se manifesta diferit la firmele nationale fata de cele multinationale; in firmele
nationale respectarea legislatiei genereaza valori sau non-valori legate de cinste, corectitudine fata
de apararea bunurilor firmei sau ale personalului).

VII. DECIZIA MANAGERIALA

1.Selectati din urmatoarele tipuri deciziile clasificate dupa gradul de cunoastere a mediului ambiant:
-de risc;
-de certitudine;
-de incertitudine.

2.Dupe periodicitatea elaborarii, deciziile de management pot fi:


-unice, repetitive.

3.Alegeti din urmatoarele elemente cerintele de rationalitate privind decizia:


-sa fie fundamentata stiintific;
-sa fie imputernicita;
-sa fie clara, concisa si necontradictorie;
-sa fie eficienta.
4.Procesul de alegere a unei cai de actiune din mai multe posibile in vederea realizarii unor
obiective a carei aplicare influenteaza activitatea si/sau comportamentul a cel putin unei alte
persoane decat decidentul, defineste:
-decizia de management.

5.A alege dintr-o multime de variante de actiune, tinand cont de anumite criterii, pe aceea care este
considerata cea mai avantajoasa pentru atingerea unor obiective, defineste:
-decizia, in general.

6.Individul sau multimea de indivizi care urmeaza sa aleaga varianta cea mai avantajoasa din mai
multe posibile, defineste:
-decidentul.

7.Selectati din urmatoarele formulari pe cea care nu respecta cerintele de rationalitate a deciziei de
management:
-sa fie flexibila.

8.Ansamblul alternativelor posibile pentru realizarea unui obiectiv se refera la:


-obiectivele decizionale.

9.Deciziile care se fundamenteaza si se elaboreaza la intervale foarte mari de timp si greu de


anticipat sau de cele mai multe ori se regasesc o singura data in cadrul firmei, reprezinta:
-deciziile unice.

10.Selectati din urmatoarele variante, deciziile clasificate dupa orizontul de timp: 1.de certitudine;
2.unice; 3.repetitive; 4.strategice; 5.de incertitudine; 6.tactice; 7.curente.
-4,6,7 (strategice, tactice, curente).

11.Deciziile caracterizate prin: manifestarea cu o anumita probabilitate ce poate fi determinata


obiectiv, mai multe stari ale conditiilor obiective care influenteaza nivelul consecintelor variantelor
decizionale sunt decizii:
-de risc.

12.Existenta a doua sau mai multe stari ale conditiilor obiective, pentru care nu se cunoaste nici
macar posibilitatea de manifestare a acestora, caracterizeaza deciziile:
-de incertitudine.

13.Deciziile care se fundamenteaza si se elaboreaza tinand seama de mai multe criterii decizionale
sunt:
-multicriteriale.

INTREBARI DE CONTROL

1.Prezentati si explicati notiunile de decizie si decizie de management.

Decizia - alegerea variantei de actiune cea mai avantajoasa din mai multe posibile, in vederea
atingerii unor obiective.
Decizia de management - este decizia care influenteaza comportamentul cel putin al unei persoane,
alta decat decidentul.

2.Prezentati cerintele de rationalitate privind decizia.


Pentru a fi eficienta, decizia de management trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

-sa fie fundamentata stiintific (sa fie in conformitate cu realitatile din cadrul firmei pe baza unui
instrumentar managerial adecvat);

-sa fie imputernicita (decizia sa fie adoptata de catre managerul in sarcina caruia este prevazuta);

-sa fie clara, concisa si necontradictorie (decizia sa fie astfel formulata incat sa nu dea nastere la
interpretari contradictorii);

-sa fie oportuna (decizia sa se incadreze in perioada optima de elaborare si operationalizare);

-sa fie eficienta (sa urmareasca obtinerea unui efect sporit pentru un anumit efort depus);

-sa fie completa (sa cuprinda obiectivul urmarit, modalitatea de actiune, responsabilul cu aplicarea
deciziei, termene de aplicare, executantul, subdiviziunile organizatorice implicate, in scopul
intelegerii corecte a deciziei).

VIII. MANAGEMENTUL SCHIMBARII

1.Care din urmatoarele elemente sunt surse ale rezistentei organizatiei la schimbare:
-resursele limitate;
-intelegeri inter-organizationale.

2.Care din urmatoarele elemente sunt surse ale rezistentei indivizilor la schimbare:
-obiceiurile;
-teama de necunoscut;
-dependenta fata de altii.

3.Care din urmatoarele elemente reprezinta forte externe care exercita presiune asupra organizatiei
pentru schimbare:
-schimbari majore in tehnologie;
-tendinta de globalizare a competitiei;
-uzura morala accelerata a produselor.

4.Schimbarea organizationala are drept surse:


-evolutia tehnologiilor;
-invechirea rapida a produselor;
-schimbari in natura fortei de munca;
-explozia cunostintelor.

5.Fortele care se opun schimbarilor, generate de catre organizatie sunt:


-tipul de structura;
-amenintarile privind schimbarea puterii;
-resursele limitate;

6.Fortele care se opun schimbarilor, generate de indivizi sunt:


-obiceiurile;
-dependenta fata de altii;
-teama de necunoscut;
-ratiunile economice;
-securitatea.

7.Schimbarea organizationala are drept surse::


-evolutia tehnologiilor;
-invechirea rapida a produselor;
-schimbari in natura fortei de munca;
-explozia cunostintelor.

INTREBARI DE CONTROL

1.Prezentati sursele (factorii) care genereaza nevoia de schimbare.


Sursele schimbarii organizationale sunt:

-evolutia in domeniul tehnologiilor (organizatia trebuie perceputa ca un sistem; managerii sa aiba o


atitudine orientata catre nou, sa aiba aptitudini de comunicare si cunostinte despre corelarea
functiunilor organizatiei);

-explozia cunostintelor (managerii trebuie sa aiba capacitatea de a descoperi si difuza cunostinte si


idei noi si de a transforma ideile in produse si servicii);

-uzura morala rapida a produselor (managerii trebuie sa aiba capacitatea de a adapta tehnologiile si
personalul la noile descoperiri in diverse domenii de activitate);

-conditiile de munca (trebuiesc imbunatatite conditiile de munca, sa fie limitata fluctuatia


personalului si sa fie satisfacute nevoile personalului);

-schimbarile privind natura fortei de munca (trebuie sa aiba loc o pregatire manageriala superioara
pentru a se adapta cerintelor si pregatirea concomitenta a personalului pentru reducerea barierelor
de comunicare).

2. Prezentati fortele care determina schimbarea in organizatie.

-rezistenta individului la schimbare avand drept cauze: atentia si memoria selectiva; obiceiurile;
dependenta; teama de necunoscut; ratiunile economice; securitatea.

-rezistenta organizatiei la schimbare avand drept cauze: amenintari asupra puterii si influentei;
structura organizatorica; resursele limitate; imobilizarea capitalului; acordurile inter-organizatii.

IX. STRUCTURA ORGANIZATORICA

1.Factorul de generalizare al unor posturi din punct de vedere al ariei de cuprindere a autoritatii si
responsabilitatii este:
-functia.

2.Ansamblul de obiective, sarcini si responsabilitati desemnate pe o perioada, fiecarei persoane din


organizatie, defineste:
-postul.
3.Selectati parametrii de caracterizare ai structurii organizatorice: 1.flexibilitatea; 2.standardizarea;
3.eficienta; 4.specializarea; 5.relationarea; 6.formalizarea; 7.centralizarea; 8.configuratia; 9.sfera de
cuprindere si modul de executare a controlului:
-2,4,6,7,8,9 (standardizarea, specializarea, formalizarea, centralizarea, configuratia, sfera de
cuprindere si modul de executare a controlului).

4.Componenetele structurii organizatorice sunt: 1.functia; 2.functiunea; 3.postul; 4.sistemul


informatic; 5.compartimentul; 6.norma; 7.relatiile organizatorice; 8.sistemul informational; 9.nivelul
ierarhic; 10.ponderea ierarhica.
-1,3,5,7,9,10 (functia, postul, compartimentul, relatiile organizatorice, nivelul ierarhic,
ponderea ierarhica).

5.Ansamblul legaturilor care se stabilesc intre componentele structurii, instituite prin reglementari
oficiale reprezinta:
-relatiile organizatorice.

6.Structura organizatorica ce are urmatoarele caracteristici: numar redus de compartimente in care


se desfasoara principalele activitati, managerul fiecarui compartiment exercita toate functiile
managementului; fiecare persoana este subordonata unui singur sef, este:
-ierarhica.

7.Una din caracteristici nu apartine structurii organizatorice analizate:


-executantii raspund in fata unui singur sef

8.Procesul prin care se stabilesc reguli si proceduri de desfasurare a activitatilor si de functionare a


intregii firme, defineste:
-standardizarea.

9.Procesul de oficializare prin documente scrise, a regulilor, procedurilor, instructiunilor din cadrul
organizatiei, defineste:
-formalizarea.

INTREBARI DE CONTROL

1.Definiti si prezentati componentele structurii organizatorice.

-postul (totalitatea obiectivelor, sarcinilor, responsabilitatilor si competentelor desemnate fiecarei


persoane din firma);

-functia (totalitatera posturilor dintr-o firma care au aceleasi caracteristici principale);

-compartimentul (ansamblul persoanelor care desfasoara activitati omogene si complementare


pentru realizarea acelorasi obiective si care sunt subordonate unui manager);

-relatiile organizatorice (legaturile care se stabilesc intre componentele structurii, instituite prin
reglementari oficiale);

-nivelul ierarhic (totalitatea subdiviziunilor organizatorice aflate la aceeasi distanta ierarhica fata de
managementul de varf al firmei);
-ponderea ierarhica (numarul de angajati aflati in subordinea unui manager);

2,Prezentati la alegere unul dintre parametri de caracterizare a structurii organizatorice.

Specializarea:
-arata diviziunea muncii (impartirea sarcinilor si operatiunilor pe diferite posturi);
-avantaje: cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor de executie;
-dezavantaje: monotonia, scaderea creativitatii, aparitia unor atitudini ostile cooperarii.

X. SISTEMUL INFORMATIONAL

1.Selectati din urmatoarele deficiente, elementele care compun dezinformarea:


-distorsiunea;
-filtrajul;
-scurtcircuitarea.

2.Ansamblul datelor, informatiilor, deciziilor vehiculate pe circuitele informationale si cu ajutorul


mijloacelor de transmitere a acestora reprezinta:
-data;
-informatia;
-fluxul informational;
-procedura informationala.

3.Selectati din urmatoarele deficiente, elementele care compun suprainformarea:


-redundanta;
-supraincarcarea canalelor de informatii.

4. Modificarea intentionata, partiala sau totala a mesajului pe parcursul inregistrarii, prelucrarii si


transmiterii datelor si informatiilor reprezinta:
-filtrajul.

5.Eliminarea intentionata din circuitul sau fluxul informational a unor persoane sau subdiviziuni
organizatorice reprezinta:
-scurtcircuitarea.

6.Ansamblul datelor, informatiilor, circuitelor si fluxurilor informationale, procedurilor si mijloacelor de


tratare a informatiei menite sa contribuie la fundamentarea, stabilirea si realizarea sistemului de
obiective ale organizatiei, defineste:
-sistemul informational.

7.Descrierea cifrica sau letrica a unor actiuni, fapte, procese, fenomene care privesc mediul intern
sau extern al organizatiei, se refera la:
-data.

8.Traiectul parcurs de date, informatii, decizii de la emitator la destinatar, defineste:


-circuitul informational.

9.Ansamblul de date care aduc beneficiarului un plus de cunoastere privind organizatia si mediul ei
si care ii ofera elemente de noutate necesare indeplinirii obiectivelor individuale, se refera la:
-informatia.
10.Ansamblul elementelor prin care se stabilesc si se utilizeaza modalitatile de culegere,
inregistrare, prelucrare si transmitere a informatiilor cuprinse in anumite circuite si fluxuri
informationale, defineste:
-procedura informationala.

11.Selectati din urmatoarele formulari pe cea care nu se refera la cerintele de rationalitate privind
informatia:
-frecventa.

12.Forma de dezinformare prin care se culeg, prelucreaza si transmit, in mod neintentionat, mesaje
eronate, este:
-distorsiunea.

13.Dezinformarea prin care se modifica mesajul, partial sau total, in mod intentionat, pe parcursul
inregistrarii, prelucrarii si transmiterii datelor si informatiilor este:
-filtrajul.

14.Procesul de inregistrare, prelucrare si transmitere repetata a unor date si informatii este:


-redundanta.

15.Procesul prin care se culeg, prelucreaza si transmit informatii inutile, defineste:


-supraincarcarea canalelor de comunicare.

INTREBARI DE CONTROL

1.Definiti si prezentati componentele sistemului informational.

Componentele sistemului informational sunt:

-data (descrierea cifrica si letrica a unor actiuni, procese, fenomene care privesc mediul intern al
firmei);

-informatia (date care aduc beneficiarului un plus de cunoastere privind firma si mediul ei; provine
din prelucrarea datelor folosind modele si algoritmi matematici);

-circuitul informational (traiectul parcurs de date, informatii, decizii de la emitator la destinatar; se


caracterizeaza prin forma si lungimea traiectului);

-fluxul informational (ansamblul datelor, informatiilor, deciziilor vehiculate pe circuitele


informationale; se caracterizeaza prin viteza de deplasare, continut, frecventa, configuratie);

-procedurile informationale (ansamblul de elemente prin care se stabilesc si se utilizeaza


modalitatile de culegere, inregistrare, prelucrare si transmitere a informatiilor cuprinse in circuite si
fluxuri informationale; au nivel ridicat de formalizare; depind de diversitatea si complexitatea
activitatii la care se refera);

-mijloacele de tratare a informatiilor (ansamblul mijloacelor de colectare, inregistrare, stocare,


prelucrare si transmitere a informatiilor; are implicatii directe asupra numarului si structurii
personalului dintr-o firma).

2.Definiti si prezentati deficientele sistemului informational.


Deficientele sistemului informational cuprind dezinformarea si suprainformarea.

In cadrul dezinformarii intalnim:

-distorsiunea (o forma de dezinformare prin care se culeg, prelucreaza si transmit, neintentionat,


mesaje eronate; poate fi favorizata de structura organizatorica, de modul de proiectare si
functionare al sistemului informational, precum si de stilul de management);

-filtrajul (o forma de dezinformare prin care se modifica mesajul, total sau partial, intentionat pe
parcursul inregistrarii, prelucrarii si transmiterii datelor si informatiilor);
-scurtcircuitarea (eliminarea intentionata din circuitul sau fluxul informational a unor persoane sau
subdiviziuni organizatorice).

In cadrul suprainformarii intalnim:

-redundanta (procesul de inregistrare, prelucrare si transmitere repetata a unor date si informatii);

-supraincarcarea canalelor de comunicare (procesul prin care se culeg, prelucreaza si transmit


informatii inutile).

XI. COMUNICAREA ORGANIZATIONALA

1.Ansamblul operatiilor de transmitere si primire a simbolurilor cu intelesurile atasate lor, defineste


procesul de:
-comunicare.

2.Nu este componenta a comunicarii


-decidentul.

3.Comunicarea descendenta, ascendenta, laterala si diagonala, reprezinta un mod de clasificare


dupa criteriul:
-directiei.

4.Procesul prin care are loc schimbul de mesaje in vederea realizarii obiectivelor individuale si
comune ale membrilor organizatiei, defineste:
-comunicarea organizationala.

5.Selectarea anumitor simboluri capabile sa exprime semnificatia unui mesaj, explica:


-codificarea intelesului.

6.Selectati componentele comunicarii organizationale: 1.data; 2.emitentul; 3.receptorul; 4.informatia;


5.mesajul; 6.decidentul; 7.circuitul informational; 8.mediul; 9.canalele de comunicare; 10.fluxul
informational; 11.mijloacele de comunicare.
-2,3,5,8,9,11 (emitentul, receptorul, mesajul, mediul, canalele de comunicare, mijloacele de
comunicare).

7.Dupa modul de transmitere, comunicarea poate fi: 1.comunicare nonverbala; 2.comunicare


reciproca directa; 3.comunicare reciproca indirecta; 4.comunicare verbala; 5.comunicare formala;
6.comunicare informala; 7.comunicare scrisa.
-1,4,7 (comunicare nonverbala, comunicare verbala, comunicare scrisa).
8.Printre obstacolele generate de procesul de management, pot fi enumerate urmatoarele:
-obstacolele generate de manageri; obstacolele generate de subordonati.

9.Parametri structurii organizatorice; modul de proiectare si functionare a sistemului informational;


stilul de management; tipul de cultura organizationala, reprezinta:
-factori interni de influenta ai comunicarii.

INTREBARI DE CONTROL

1.Enumerati si prezentati succint etapele procesului de comunicare.

Etapele procesului de comunicare sunt:

-codificarea intelesului (selectarea unor simboluri capabile sa exprime semnificatia unui mesaj);

-transmiterea mesajului (deplasarea mesajului codificat de la emitent la receptor prin diverse canale
de comunicare);

-decodificarea si interpretarea (descifrarea simbolurilor transmise si explicarea sensului lor);

-filtrarea (deformarea sensului unui mesaj datorata unor limite fiziologice sau psihologice);

-feed-back-ul (incheie procesul de comunicare; prin intermediul lui emitentul verifica in ce masura
mesajul a fost inteles corect ori a suferit filtrari).

2.Definiti notiunea de comunicare organizationala.


Comunicarea organizationala este procesul prin care are loc schimbul de mesaje in vederea
realizarii obiectivelor individuale si comune ale membrilor organizatiei.

3.Enumerati si prezentati succint componentele comunicarii organizationale.

Componentele comunicarii organizationale sunt:

-emitentul (orice angajat care detine informatii, idei, intentii privind comunicarea);

-receptorul (orice angajat care primeste mesajul);

-mesajul (simbolul sau ansamblul simbolurilor transmise de emitator receptorului);

-contextul sau mediul (o componenta adiacenta care poate influenta considerabil calitatea
comunicarii);

-canalele de comunicare (trasee pe care circula mesajele);

-mijloacele de comunicare (suportul tehnic al procesului).

4.Prezentati factorii de influenta ai comunicarii organizationale.

Factorii de influenta ai comunicarii organizationale sunt:


-factori externi (mediul ambiant; modificarea tehnicii si a tehnologiilor; cresterea nivelulul de educatie
al oamenilor);

-factori interni (parametri structurii organizatorice; modul de proiectare si functionare a sistemului


informational; stilul de management; tipul de cultura organizationala)

5.Mentionati obstacolele comunicarii organizationale.

Obstacolele comunicarii organizationale se impart in::

-cauze generale ale obstacolelor (diferente de personalitate, de perceptie, de statut, de cultura,


probleme semantice, zgomotul);

-obstacole specifice procesului de management (generate de manageri si de subordonati).

XII. MOTIVATIA

1.Procesul de selectie, orientare si mentinere a comportamentului uman in functie de anumite nevoi


si aspiratii defineste:
-motivatia.

2.Componentele motivatiei resimtite ca expresie a nevoilor si asteptarile umane, personale, interne


si care de regula, creeaza anumite tensiuni sunt:
-motivele.

3.Componentele motivationale externe indivizilor, care fac parte din mediul de munca creat de
manager pentru orientarea si incurajarea personalului spre o munca performanta definesc:
-stimulentele (factorii motivationali).

4.Procesul de alterare a comportamentului uman generat de dificultatile in realizarea obiectivelor


individuale, defineste:
-demotivatia.

5.Formele de baza ale motivatiei clasificate dupa efectele laudei si recompensei fata de dojana si
amenintare sunt:
-pozitiva si negativa.

6.Teoriile motivationale bazate pe studiul nevoilor, sunt: 1.teoria VIE; 2.teoria ERD; 3.teoria
bifactoriala a lui Herzberg; 4.modelul asteptarilor lui Porter si Lawler; 5.teoria realizarii nevoilor;
6.teoria echitatii; 7.teoria scopurilor; 8.teoria ierarhiei nevoilor; 9.teoria atribuirii; 10.modelul
asteptarilor revizuit de Lawler.
-2,3,5,8 (teoria ERD, teoria bifactoriala a lui Herzberg, teoria realizarii nevoilor, teoria ierarhiei
nevoilor).

7.Teoriile motivationale bazate pe studiul comportamentelor, sunt: 1.teoria VIE; 2.teoria ERD;
3.teoria bifactoriala a lui Herzberg; 4.modelul asteptarilor lui Porter si Lawler; 5.teoria realizarii
nevoilor; 6.teoria echitatii; 7.teoria scopurilor; 8.teoria ierarhiei nevoilor; 9.teoria atribuirii; 10.modelul
asteptarilor revizuit de Lawler.
-1,4,6,7,9,10 (teoria VIE, modelul asteptarilor lui Porter si Lawler, teoria echitatii, teoria
scopurilor, teoria atribuirii, modelul asteptarilor revizuit de Lawler).
INTREBARI DE CONTROL

1.Definiti notiunea de motivatie.


Motivatia este procesul de selectie, orientare si mentinere a comportamentului uman, in functie de
anumite nevoi si aspiratii.

2.Prezentati componentele motivatiei.


Componentele motivatiei sunt:
-motivele (expresie a nevoilor si asteptarilor umane: sunt personale, interne si creeaza de regula
tensiuni);

-stimulentele sau factorii motivationali (sunt externe indivizilor, facand parte din mediul de munca
creat de manager in vederea orientarii si incurajarii salariatilor spre o munca performanta).

3.Enumerati principalele teorii motivationale.


Principalele teorii motivationale sunt:

-teorii motivationale bazate pe studiul nevoilor (teoria ierarhiei nevoilor; teoria ERD; teoria
bifactoriala a lui Herzberg; teoria realizarii nevoilor);

-teorii motivationale bazate pe studiul comportamentelor (teoria asteptarilor VIE; teoria asteptarii lui
Porter si Lawler; modelul asteptarilor revizuit de Lawler; teoria echitatii; teoria scopurilor; teoria
atribuirii).