Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de invatamant: Colegiul Mihai Eminescu

Disciplina de studiu: Sociologie


Clasa: a XI a F
Data: 16.03.2018
Profesor: Andreea Șuhan

PROIECT DE LECŢIE

Data : 16 martie 2018


Profesor: ȘUHAN Andreea
Disciplina: SOCIOLOGIE
Unitatea de învăţare: Instituții sociale
Tema Familia și relațiile de rudenie
Tipul lecţiei: evaluare
Obiectiv general: înțelegerea aspectelor conceptuale ce definesc familia ca grup social
Obiective operaţionale:
La sfârşitul activităţii, toţi elevii, să fie capabili să :
1. definească conceptul sociologic de instituție socială.
2. să exemplifice diferite tipuri de instituții sociale
3. să definească conceptul de familie și tipologia ei
4. să enumere principalele tipuri de norme ale familiei.
5. să identifice care sunt cauzele divorțului în famile ; obiectivul este atins dacă elevii sunt în măsură să specifice aceste elemente şi să
susţină cu argumente cauzele şi mecanismele apariţiei lui..
6. Utilizarea corectă a conceptelor şi a informaţiei factuale , capacitatea de a opera cu acestea .
Metode utilizate : expunerea , abordarea euristică , problematizarea , studiul de caz
Mijloace didactic fişe didactice, manual
Tipuri de evaluare : frontală, individuală .
Bibliografie: manual, Ed. Humanitas educaţional,Buc. 2007

Momentel Activitatea
Conţinutul esenţial Activitatea elevilor
e lecţiei profesorului Metode Evaluare
Moment - notarea absenţelor - se pregătesc de lecţie
organizatori - observaţii conversaţia
c
1
Momentel Activitatea
Conţinutul esenţial Activitatea elevilor
e lecţiei profesorului Metode Evaluare
-2 min .
- comunic elevilor
Sensibiliza- informaţii privind subiectul
rea pentru lecţiei. Strategie
activitate Enumăr obiectivele propuse - notează obiectivele discursivă de
-1 min. - stârnesc curiozitatea operaţionale tip arg.
trezesc interesul şi dorinţa persuasivă
de a aborda această
problematică
Dialogul, Frontală
Voi verifica conținuturile oral, după care
Verificarea Solicită elevilor să rezolve Analiza, Individuală
voi împărți o fișă de lucru despre Definesc conceptele,
cunoştinţelor exerciţiile de pe fişa Argumentar Pe bază de
importanța familiei în societatatea Enumeră , compară,
10 min. didactică ea exerciţiul fişe
contemporană.
didactice
Reactualiza-
rea unor Trecerea în revistă a celor mai importante Conversaţia Observaţia
noţiuni – concepte sociologice:socializare în familie, - formulează si euristică sistematică
ancoră status și rol în familie, conflict de rol în argumentează Explicaţia
– 4 min. familie Problemati-
zarea
Conversaţia Observaţia
euristică sistematică

Evaluarea Explicaţia Notarea


propriu TEST DE EVALUARE elevilor
-zisă– 30 Problemati-
min Rezolvă testul de zarea Aprecieri
Formulează opiniile finale
Voi verifica oral testul de evaluare .se evaluare verbale
realizează aprecierile finale și tema pentru Dialogul asupra
Incheierea acasă. contribuţii
lecției lor la
4 min Conversaţia desfăşurare
a orei
.
2