Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

Numele elevului: .................................................. Descriptor : ......................................

Citeşte textul şi realizează sarcinile:


Primăvara
Razele blânde ale soarelui timid încǎ aleargǎ jucǎuşe printre firele de iarbǎ. Primii ghiocei îşi aratǎ
sfioşi cǎpuşorul cǎtre cerul senin. O cǎldurǎ plǎcutǎ mângâie întreaga naturǎ. Pomii se îmbracă în haine
de sărbătoare. Ramurile lor se deschid spre lumina aurie a soarelui.
Pădurea s-a acoperit cu un covor proaspăt şi multicolor. Apele cristaline ale izvoraşului curg
repede la vale printre pietrele de smarald.
Totul în jur e colorat şi parfumat!

1. Răspunde la următoarele întrebări.


a) Ce fac razele blânde ale soarelui?

b) Cine mângâie întreaga natură?

c) Cu ce fel de covor s-a acoperit pădurea?

2. Uneşte cuvintele cu acelaşi sens:


pădure înmiresmat
parfumat timid
sfios codru
ramuri crengi

3. Colorează cu aceeaşi culoare cuvintele cu înţeles opus.

blânde senin se dezbracă

se îmbracă înnourat aspre

4. Alcătuieşte 2 enunţuri în care cuvîntul cer să aibă diferite sensuri.


5. Scrie semnele de punctuaţie corespunzătoare.

Diana  Geta şi Adrian au întrebat de învăţătoare


 Doamnă învăţătoare  când vom merge în excursie
 Dragi elevi  în excursie vom pleca în luna mai
 Ura  s-au bucurat copiii
6 . Ordonează cuvintele şi transcrie propoziţia.
a primăvară scos sub Mândra lacătul de râul iernii.

7. Completează cu 3 cuvinte familia de cuvinte:

carte -

8. „Dezmiardă” cuvintele:

izvor - ramuri -

haine - fir -

9. Desparte pe silabe cuvintele:

cristaline - mângâie-

sfioşi- jucăuşe -

10 . Alcătuieşte câte o propoziţie cu cuvintele soarele, ghiocei, primăvara: