Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

N. P. Isacov Iuliana
Data 12.04.2021
Anul, grupa Anul 2 Gr .2.5
TEST № 1
la disciplina Educaţie incluzivă

Planul educațional individualizat

1. Scrie în spaţiul de mai jos definiţia sintagmei adaptări curriculare. 2 p.

Adaptări curriculare reprezintă un tip de individualizare care presupune că elevul cu CES va


parcurge materia de studiu conform curriculumului general ,beneficiind de strategii individualizate
de predare-învățare –evaluare care sunt adaptate la potențialul elevului și care vor asigura realizarea
finalităților educaționale generale.

2. Elaborează secvența PEI-ului de mai jos, în baza studiului de caz anexat. Notează forma de
incluziune școlară a copilului. 19 p.

Forma de incluziune șolară (1 p.)

 totală  parțială  ocazională

2. Particularități individuale de dezvoltare a elevului (5 p.)

Domeniu de dezvoltare Puncte forte Necesități


Fizic Fetița merge independent, ridică Prezența persoanei de sprijin care
scările la etajul doi unde este o însățește pînă la școală.
amplasată sala de clasă. Dezvoltarea fizică conform
Se poate așeza și ridica de la particularităților de vârstă.
masă.
Mai ușor manipulează cu obiecte
mai mari (cuburi, piese de
construit).
Limbaj și comunicare Foloseste limbajul non-verbal Asistență logopedică.
vocabularul verbal constă din Program de asistență logopedică.
unele cuvinte ce țin de persoanele Exerciții/jocuri/ activități de
apropiate, obiectele foarte dezvoltarea comunicării și
cunoscute, acțiuni cunoscute îmbogățirea vocabularului.
(mama, tata, Irina, cană, masă,
mașină, vreau, dă etc.)
Cognitiv Poate indica cu degetul spre Acordarea sarcini de scurtă durată
obiectul de o anumită culoare, Oferirea pauzeor frecvente
poate răsfoi o carte Acordarea ajutorului să găsească
A început să recunoască litera pagina necesară.
”A” din mai multe litere Activități socioanimative, pentru
valorificarea potențialului
copilului și implicarea în activități
de grup
Socio-emoțional Elena vine cu plăcere la școală, îi Dezvoltarea inteligenței
place să se afle printre copii. În emoționale
cea mai mare parte a timpului este
un copil liniștit, agreat de către
colegi. Se comportă liniștit și
poate răspunde la o solicitare din
partea unei persoane adulte
necunoscute
Comportament adaptiv Prin spațiul clasei se poate ghidare în ordonarea lucrurilor
deplasa independent; poate merge personale, în orientarea ce ține de
la baie; la cantina școlii merge momentele principale ale zilei,
împreună cu grupul de copii. orarul lecțiilor.
Mănâncă independent, la fel, Elaborarea/ realizarea/
împreună cu grupul de copii, se monitorizarea unui program ce
poate deplasa la bibliotecă, sala de vizează tranziția dintr-o școală în
festivități; alta .

3. Servicii de suport (cel puțin 4) ce urmează a fi prestate (8 p.)

Denumirea Specialistul care va Data încadrării Perioada/ frecvența


serviciului presta, locul elevului în serviciu
1.Asistenţă în CDS (la clasă/CREI 1 septembrie Anul de studii
realizarea sarcinilor Zilnic
lansate de către
profesor
2.Consiliere psihologului 1 septembrie Anul de studii
psihologică 2 ori pe săptămînă
individuală/cabinetul
psihologului
3.Asistență Logopedul 1 septembrie Anul de studii
logopedică/cabinetul 3 ori pe săptămînă
logopedului
4. Terapii specifice 2 ori pe săptămână
de dezvoltare Ludoterapeut/CREI
(ludoterapie,
kinetoterapie,
ergoterapie etc.)

5. Adaptări (5 p.)

Adaptări psihopedagogice Adaptări în materie de Adaptări ambientale


evaluare
cel puțin 3 cel puțin 3 cel puțin 3
• Servicii de asistenţă • pauze mai frecvente • poziţionare strategică a
individual • reamintirea condițiilor locului copilului în sala
• parteneriat/cooperare; sarcinii de clasă și în bancă
sarcini/activităţi în • reducerea numărului de • excluderea materialelor
perechi/grup sarcini utilizate pentru care disociază atenția
• sarcini individuale evaluarea unui concept sau a (izolarea de excitanţii
diferenţiate unei competenţe interni/externi; reducerea
• pauze mai frecvente; • format simplificat, cu zgomotului de fundal)
aplicarea tehnicilor de indicarea spaţiilor pentru • acces arhitectural în
relaxare scriere clădirea instituţiei/sala de
• sarcini de scurtă clasă/sala de examen
durată; marcarea sarcinilor • grup sanitar adaptat
realizate la un
panou/agendă
• reformularea/reaminti
rea materiei de învăţare

Necesită echipament specializat:

Nu
Da (a se indica echipamentul necesar)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Suportul educațional

1. Scrie în spațiul de mai jos definiția sintagmei serviciu de sprijin. 2 p.

Serviciu de sprijin- reprezintă activități de suportacordate copilului, care, din anumite motive, nu
poate studia conform unui program standard, nu poate însuși materia conform curriculumului de
bază și necesită pregătire și sprijin adiționale .

2. Notează: a) un obiectiv al suportului educațional; b) o modalitate de realizare a acestui


obiectiv. 3 p.

a) dezvoltarea respectului de sine (pozitiv) al copiilor cu dificultăți de învățare și a atitudinilor


pozitive față de școală ca instituție și proces de învățare;
b)Organizarea unei ședințe de cosiliere psihologică pentru abordarea subiectului ,,respectului față de
sine,,.,,școală,,prin organizarea unor activități distactive ,vizionarea unui filmuleț despre școală și
oameni renumiți(cu CES) care au ajuns undeva sus datorită studierii sîrguincioase ,care va spori
interesul copilului.

3. Scrie un argument pro afirmația:

,,Un principiu esențial în proiectarea și acordarea suportului educațional este că toți copiii pot
învăța și înregistra progrese”. 4 p.
Sunt total pro acestei afirmații deoarece luând în considerație faptul că fecare copil este unic in felul
său și apt spre a obține rezultate frumoasă indiferent dacă are cerințe educaționale speciale sau nu,
doar că trebuie să luăm aminte că ei au nevoie de încurajare ,suport ,îndrumare, un sfat de ce nu un
imbolt spre a atinge vîrfurile muntilor dorințelor sale.Copii ...sunt toti frumoși ,minunași ,deștepți
doar că în cazul unora este nevoie de un pic mai mult efort din partea celor aporpiați ..Nu trebuie să îi
etichetăm că sunt bolnavi și nu pot concura cu copii tipici... ei pot fi mult mai puternici și mult mai
inteligenți decît noi...cei oficial fără careva dificiențe.
Scala de notare

Punct 8,9 9-10 11-15 16-19 20-23 24-27 28-30


e
Nota 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și