Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Foaie de capăt
2. Listă semnături proiect
3. Borderou
4. Documentație tehnică proiect

Piese scrise:
•Date generale
•MEMORIU TEHNIC – arh | rezi | instalatii
•ANTEMĂSURĂTORI – arh | rezi | instalatii
•CAIETE DE SARCINI – arh | rezi | instalatii
•Listele cu cantități de lucrări (formularele F1-F5)
•Graficul general de realizare a investiției (formularul F6)

Piese desenate:
Planșe generale
0.1 - Plan de încadrare în zonă scara 1:10000
0.2 - Plan amplasare repere de nivelment si planimetrice 1:200
0.3 - Plan topografic scara 1:200
0.4 - Plan amplasare foraje și profil geotehnic scara 1:200
0.5 - Plan de situație existent scara 1:200
0.6 - Plan de situație propus scara 1: 200
0.7 - Plan de sistematizare verticală scara 1:200
0.8 - Plan de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare scara 1: 200
0.9 - Plan de organizare de șantier scara 1:200

Arhitectura
A.01 - Plan subsol – scara 1:50
A.02 - Plan parter – scara 1:50
A.03 - Plan etaj – scara 1:50
A.04 - Plan terasa – scara 1:50
A.05 - Plan învelitoare – scara 1:50
A.06 – Sectiune A – scara 1:50
A.07 – Sectiune B – scara 1:50
A.08 – Sectiune C – scara 1:50
A.09 – Fațade – scara 1:100
A.10 – Tablou de tamplarie –1- scara 1:50
A.11 – Tablou de tamplarie –2- scara 1:50
A.12 – Imprejmuire – scara 1:200, 1:50
TAMPLARIE
A13 TABLOURI TÂMPLĂRIE – TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ SC. 1/50
A14 TABLOURI TÂMPLĂRIE – TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ SC. 1/50
A15 TABLOURI TÂMPLĂRIE – TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ SC. 1/50
A16 TABLOURI TÂMPLĂRIE – TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ SC. 1/50

DETALII
D01 D01-DETALIU ATIC TERASĂ NECIRCULABILĂ SC. 1/10
D02 D02-DETALIU ATIC TERASĂ CIRCULABILĂ SC. 1/10
D03 D03a-DETALIU COPERTINĂ SC. 1/10
D03' D03b-DETALIU COPERTINĂ SC. 1/10
D04 D04-DETALIU INTRARE SC. 1/10
D05 D05-DETALIU ACCES TERASĂ SC. 1/10
D06 D06-DETALII RIGOLĂ CAROSABILĂ SC. 1/10
D07 D07-DETALII PLĂCI SC. 1/10
D08 D09-DETALIU FUNDAȚIE SC. 1/10