Sunteți pe pagina 1din 9

Nr. 35889/ 10 SCRP 11.05.

2021
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. anunţă oprirea agentului termic,
pentru remedierea avariilor apărute în reţeaua termoficare, în următoarele zone:
Agentul Data/ora estimării
Zone afectate termic Cauza / Descrierea punerii în funcţiune
Sector afectat intervenţiei
Str.Dr.Felix bl. 18, 17+B, 17A, 19A+B; Bd.Banu Manta bl. 19A; Str.Sava Hentia imob.Nr.6 / 5 bl. Deficitar Parametrii insuficienti
12-1 Mai ACC pentru furnizarea apei 11.05.2021/16.00
calde de consum
Deficitar
Str.Clucerului bl. 36, 50; Bd.Ion Mihalache bl. 40 / 3 bl. / 7 Clucerului ACC 11.05.2021/16.00
1
Str.Puţu lui Zamfir bl. 20A; Str.Radu Beller bl.20, 22; Str.Av.Darian bl. 11B, imobil Nr.5,Nr. 3; Remediere AVARIE retea
Str.Av.Protopopescu bl.24; Str.Nicolae Constantinescu bl. 10, 11A, 9, 11, 23; Str.Andrei Popovici bl. Oprire primara pe circuitul de 11.05.2021/18.00
6, 1+1B / bl. 11 / Beller Bitolia ACC apa calda de consum DN
200
Str. Blajel bl. V5, V6; Şos. Mihai Bravu bl. V10, V18, V7, V11, V12, V9, V15, V16, V8, V13, V17; Str.
Laborator bl. V14; Str. Agatha Bârsescu bl. V26C, V31A, V30B, V26A, V28, V30A, V26B, V29, V25, Oprire Lucrare modernizare 11.05.2021/17.00
V27A, V27B; Str. Iancu Brezeanu bl. V31B; Str. Breaza bl. V24A, V23B; Str. Andreesti bl. V23A / 29 ACC racord primar
bl. / 1 Laborator
Str. Dristor bl. 15B, 10, 10A, 11, 12B, 16ABC, 17,13, 13C; Şos. Mihai Bravu bl. 12, 12A, 15, 15A, Oprire Remediere AVARIE in PT
18,18A, 14A+B; Bd. Camil Ressu bl. 13A / 17 bl. / Dristor Insulă ACC pe circuit de apa calda de 11.05.2021/14.00
consum
3 Remediere AVARIE pe
Al. Buhuşi bl. 4, 5, 2, 6, 7, 3, 11; Str. Gura Ialomiţei bl. 8; Str. Poştaşului bl. 1, 9, 10 /11 bl. / 21C5/2 Oprire circuitul secundar de apa 11.05.2021/15.30
ACC calda de consum /
Str. Postasului
Str.Ion Tuculescu bl.O7,P3;Str.Prof.Dr.St. Nicolau bl.O1,O2;Str.Rodul Pamantului bl.P1,P2 Oprire Remediere AVARIE circuit
Str.Ghe.Petrascu Bl.O3,O4,O5,O6 / 10 bl. /2 Stejarului ACC secundar apa calda – 11.05.2021/13.00
Str. Ion Tuculescu
Cal. Călăraşi bl. 50, 70, 68, 65, 49, 71, 67, 66, imob. Lazar Florica( sau Prutu Gabriela)/ 8 bl. / Oprire Curatare schimbatoare
1 Călăraşi ACC ACC in PT, citrcuit de apa 11.05.2021/ 12.30
calda de consum

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 11/5/2021 12:07:57
TELEFON 031.9442 Pagina 1 din 9
Agentul Data/ora estimării
Zone afectate termic Cauza / Descrierea punerii în funcţiune
Sector afectat intervenţiei
Str. Bucovina bl. G3, G1, O1, O2, G2; Str. Constantin Brâncuşi bl. S14, D12, D13, D14; Str. Copăceni Oprire
bl. L22, L21, W3, L20, L24; Str. Murgeni bl. L23, L25, L26; Str. Nicolae Sebe bl. S23, S24, V11, S20, ACC Izolare tronson record 11.05.2021/22.30
S21, S22; Str. P. G. Tătărescu bl. P1, P2, S13 / 26 bl. / IOR comun pentru remediere
Bd. Basarabiei bl. L9, L8, L7, L13A, L13B, L13C, L13D; Str. Murgeni bl. L9A, L29, L28, L27; Str. Sold. AVARIE conducta tur DN
Nicolae Sebe bl. L12, L36, L37, L40A, L11, L35, L32, L40; Str. Sold. Tina Petre bl. L13, L39, L9B, L34, Oprire 300 11.05.2021/22.30
L30, L41, L31, L33, L38 / 28 bl./ 1 Muncii ACC
Str. Gheorghe Petraşcu bl. PM54; Str. Cap. Ruica bl. PM53; Intrarea Patinoarului bl. PM50, PM55; Oprire 12.05.2021/12.30
Str. Câmpia Libertăţii bl. PM51, PM52, PM56; Bd. Basarabiei bl. 34 / 8 bl. / 1 Catelu ACC
3 Izolare tronson CM18-
Bd. Basarabiei bl. 35, 36; Str. Catelu bl. 42; Str. Câmpia Libertăţii bl. PM60, PM61, PM62; Intrarea Oprire CV2C 2Dn 500 pentru
Vaslei bl. PM63; Str. Tudor Constantin bl. 40, 41/ 9 bl. / 5 Catelu ACC 12.05.2021/12.30
decopertat galerie
Str. Câmpia Libertăţii bl. B6B, 6A, B1, B2; Strada Gheorghe Petrașcu 49- Institutie/ 4 bl.+ institutie / Oprire termoficare si inlocuit
6 Catelu ACC conducta T/R DN 500 mm 12.05.2021/12.30
si Vane record PT 6 Catelu
Str. Gheorghe Petraşcu bl. A7, 8, 9, 9A, A9, B10 / 6 bl./ 9 Catelu Oprire
ACC 12.05.2021/12.30

Str. Şerban Vodă bl. 1, 2, 2B, 3, 2A; Str. Simion Şerban imob. Nr. 42 / 5 bl.+1 imob. / 1 Şerban Vodă Oprire 11.05.2021/15.00
ACC Remediere AVARIE retea
Str. Mitropolit Dosoftei imob. nr. 6; Str. Şerban Vodă bl. 13, 14, 15, imob. Nr.168 / 3 bl.+2 imob./ 2 Oprire primara pe circuitul de 11.05.2021/15.00
Şerban Vodă ACC apa calda de consum -
Str. C-tin Mănescu bl. 6, 7, 8; Comunitatea Musulmană; Str. Darstelor imob. nr. 3; Str. D-tru Botez Oprire
Zona Ion Baiulescu
bl. Plomba12; Str. Nicolae Galea bl. 10; Str. Pieptanari bl. 5; Str. Scarlat Otulescu bl. 9; Str. Şerban ACC 11.05.2021/15.00
Vodă bl. 3B, 11, 3A, 2; Şos. Viilor bl. 4AB / 12 bl.+2 imob. / Pieptănari
4 Deficitar Functionare defectuoasa! 11.05.2021/24.00
Şos. Giurgiului bl.C, K, E, B, F; Str. Soimuş bl. L / 6 bl +1 inst. / 2 Giurgiu ACC Parametri/ACC afectati
Str.Cornetului bl.20; Str.Padeşu bl.1; Str.Ştefan Dumitrescu bl.2; Str.ŞuraMare bl.1A,1B / 5 bl. / 1 Deficitar de lipsa parametrilor din
Stoian Militaru ACC reteaua primara 11.05.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 11/5/2021 12:07:57
TELEFON 031.9442 Pagina 2 din 9
Agentul Data/ora estimării
Zone afectate termic Cauza / Descrierea punerii în funcţiune
Sector afectat intervenţiei
Str.Băltiţa bl.B33,B37,B26,B28,B34,B35; Str.Husi bl.B36,B35, B32; Str.Paduroiu bl.B27,B30; Deficitar 11.05.2021/24.00
Str.Secuilor bl.B27,B29,B31 / 14 bl. / 8 Brâncoveanu ACC
Al.Poenesti bl.33,34,35; Str.Almaşul Mare bl.51,57,58,56; Str.Argeşeluluibl.39; Str.Drumul Deficitar
Găzarului bl.29; Str.Moldoveni bl.61,54,60,59,55;Str.Reşiţa bl.36,40,38; Str.Spiniş bl.53,52; ACC 11.05.2021/24.00
Str.Straja bl.67,65,66,30,31,32,37 / 26 bl. / 2 Viforniţa
Aleea Dolina bl.134,64,68,70,137; Str.Argeselul bl.A4,A7; Str.Drumul Găzarului bl.A2,A3 sc.11-13,1- Deficitar
10; 133,136,128,A1; Str.Izvorul Rece bl.A8; Str.Reşiţa bl.A6,A5; Str.Straja bl.62,62Bis,63,69 / 20 bl./ ACC 11.05.2021/24.00
4 Viforniţa
Bd.C-tin Brâncoveanu bl. 28, 27; Al.Cricovul Sărat bl. 13, 14, 12, 11, N27; Str.Niţu Vasile bl. 10V, Deficitar Functionare defectuoasa!
11V, 25, 26; Str.Rezonanţei bl. 12V, 13V, N26, 7, 8, 14V / 17 bl. / 2 Niţu Vasile ACC Parametri/ACC afectati 11.05.2021/24.00
4 Str.Alunişului bl. 1; Str.Ghimpaţi bl. 1T, 3, 8T, 2T, 2L, 3T; Şos.Giurgiului bl.G, N, O, 9T, 9, 4L; Deficitar de lipsa parametrilor din
Intr.Târgu Frumos bl. 4T, 7, 5, 6 / 17bl./ Livada Noua ACC reteaua primara 11.05.2021/24.00
Str.Almaşul Mare bl. B16, B2, B9; Str.Almaşul Mic bl. B17, B18, B12, B6, B10, B11, B8, B7; Deficitar
Str.Moldoveni bl. B20, B19; Str.Grădiştea bl. B3, B14, B1, B4, B13; Str. Almaşul Mic – institutie / 18 ACC 11.05.2021/24.00
bl.+1 institutie / Almaşul Mare
Remediere AVARIE
in punctul termic pe
Str.Borcea bl. 14; Str.Maria Tănase bl. 13; Bd.Şincai Gheorghe bl. 11, 12; Calea Văcăreşti bl. 23, Oprire circuitul de apa calda de
24;Str.Viorele bl. 20A, 20B, 17, 18, 13,15, 22,37 / 2 Lânăriei ACC consum / Str. Lanariei 11.05.2021/12.00
Nr. 16
Str. Petre Ispirescu bl. 49; Cal. Rahovei bl. 57, 57A, 59, 67; Str. Sg. Ghe. Iorga bl. 53, 53A, 55, 55A, Oprire 11.05.2021/15.00
59A, 59B; Al. Bărbăteşti bl. 58; Str. Sg. Ghe. Donici bl. 65, 71 /14 bl. / 1 Rahova ACC Remediere AVARIE retea
Str. Bârcă bl. M184, M189, M190, M194; Cal. Rahovei bl. 31, 37, 43 -43A, 43B, Vila Lungu Oprire primara pe circuitul de
Smaranda; Str. Focşani bl. M178, M183, M193, M195, M196; Str. Iancu Jianu bl. M176, M177, ACC apa calda de consum 11.05.2021/15.00
M192; Str. Petre Ispirescu bl. 40, 41, 42A, 42B, 47 / 21 bl.+1 imob. / 2 Rahova tronson
5 Cal. Rahovei bl. 10A, 10B, 16, 20A, 20B; Str. Modoran Ene bl. 10C; Str. Probeagului bl.25; Al. Oprire CR 1 – CR 4/ DN 700 mm 11.05.2021/15.00
Rădăşeni bl. 14, 17, 19, 22, 27, imobil Dan Alexandru / 12 bl.+ 1 imob. / 3 Rahova ACC Calea Rahovei

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 11/5/2021 12:07:57
TELEFON 031.9442 Pagina 3 din 9
Agentul Data/ora estimării
Zone afectate termic Cauza / Descrierea punerii în funcţiune
Sector afectat intervenţiei
Cal. Rahovei bl. 11, 11A, 13, 28, 26, 30, 30A; Imobil Ioniţă; Str. Cap. Ilina bl. 11B, 13A; Str. Oltina
bl.23, 27, 28, 28B; Str. Pecineaga bl. 23A, 23B, 25, 26, 28A, 28B, 28C, 29C; Str. Sg. Scarlat bl.12; Str. Oprire 11.05.2021/15.00
Slt. Popa bl. 13B, 13C, 15, 15A, 15B ; Str. Vicina bl.29, 29A, 29B, 32, 33, 37, 38 / 34 bl.+1 imob. / ACC
4 Rahova
Cal. Rahovei bl. 44, 44A, 52, 66; Str. Dumitrescu Vasile bl.66C; Str. Dunăvăţ bl.63, 66D, 45A, 45B,
45C; Str. Frecăţei bl.35; Str. Malcoci bl. 36, 45, 46; Str. Pictor Dan Mihail bl.62, 67; Str. Pictor Lecca Oprire 11.05.2021/15.00
bl. 66E; Str. Sălaj bl.34, 62A, 62B; Str. Teliţa bl.66A, 66B, 67A, 70, institutie / 24 bl.+1 institutie / ACC
6 Rahova
Calea Ferentari bl. 70A,70B,70C, 117, 117A, 119 A, 119B, 119D;Str. Dunavaţ bl. 57, 58, 59, 60, 60A, Oprire 11.05.2021/15.00
61, 61A, 65; Şos. Sălaj bl. 50A, Str. Telita bl. 66A, 116, 119C,120, 121, 122A, 122B, 52A, 56; Aleea ACC Remediere AVARIE retea
Pricopani bl. 51 / 27 bl. / 1 Sălaj primara pe circuitul de
Str. Cartojani 53A, 55A; Str. Dunăvăţ bl. 49C, 49D, 49E, 51A; Str. Pecineaga bl. 46, 47A; Al. Sălaj bl. Oprire apa calda de consum
47, 48, 49, 50, 55, 53 / 14 bl. / 2 Sălaj ACC tronson 11.05.2021/15.00
Str. Petre Păun bl. 69D, 69C; Str. Sg. Turturică bl.70A, 70B; Str. Şos. Sălaj bl. 68, 69A 69B /7 bl. Oprire CR 1 – CR 4/ DN 700 mm
/ 3 Sălaj ACC Calea Rahovei 11.05.2021/15.00
Str. Malcoci bl. 38, 39, 40; Al. Pricopani bl. 7,8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36; Str. Oprire
Al. Sălaj bl. Z4, Z5, Z10, 15, 21, 37, 41; Str. Al. Vicina bl. 1, 2, 3, 6, 9 / 30 bl./ Vicina ACC 11.05.2021/15.00
5 Str. Novaci bl. P55, P52; Str. Dumbrava Nouă bl. P3, P47; Str. Moţoc bl. P48, P56, P53, P54, P55; Deficitar 11.05.2021/20.30
Str. Elev Popovici Nicolae bl. P51, P49, P50/ 12 bl./ 2 Petre Ispirescu ACC
Str. Sg. Maj. I. Nedeleanu bl. P33, P34, P35, P39; Str. Vasile Topliceanu bl. P37, P31, P32, P38, P36, Deficitar
P38A/ 10 bl./ 6 Petre Ispirescu ACC 11.05.2021/20.30
Str. Lacul Plopului bl. P64; Str. Dorneasca bl. P72; Str. Vasile Topliceanu bl. P66, P67; Str. Petre Deficitar
Ispirescu bl. P71A, P72B/6 bl ./ 7 Petre Ispirescu ACC Parametrii insuficienti 11.05.2021/20.30
Str. Năsăud bl. 84, 86D, 86C, Cămin Militar; Calea Ferentari bl. 94; Str. Vedea bl. 86, 87E, 91, 93A, Deficitar
pentru furnizarea apei
114; Str. Tutunari 87A, 87B, Str. Zamfir Olaru 78, 86E, 87C, 87D /15 bl.+1 imob. / 3 Ferentari ACC calde de consum 11.05.2021/20.30
Str. Zamfir Olaru bl. 81C, 79; Str. Alex Locuşteanu bl. 77A, 77B, 77C, 77D, 80; Cal. Ferentari bl. 75, Deficitar
75A, 83, 83A; Str. Vedea bl. 82; Str.Tutunari bl. 76ABC, 76, 90, 90AI, 90AII; Cal. Rahovei bl. 72, 72A, ACC 11.05.2021/20.30
73, 81A, 81B / 22 bl. / 2 Ferentari

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 11/5/2021 12:07:57
TELEFON 031.9442 Pagina 4 din 9
Agentul Data/ora estimării
Zone afectate termic Cauza / Descrierea punerii în funcţiune
Sector afectat intervenţiei
Str. Doina bl. 12, 17, 18; Str. Sg. Constantin Muşat bl. 14, 16; Str. Sg. Maj. Florea Blejan bl. 13, 14, Deficitar 11.05.2021/20.30
15; Str. Spătaru Preda bl. 11, 19 /10 bl./ Doina ACC
Str. Năsăud bl. 32, 31 / 2 bl./ 4 Chirigiu Deficitar 11.05.2021/20.30
ACC
Calea Rahovei bl. 12, 13; Str. Năsăud bl. 20, 21, 23, 25, 24 / 7 bl./ 5 Chirigiu Deficitar 11.05.2021/20.30
ACC
Şos. Progresului bl. 5, 5A / 2 bl. / 6 Chirigiu Deficitar 11.05.2021/20.30
ACC
Al. Botorani bl. V44, V50, V57, V49, V51; Cal. 13 Septembrie bl. V53, V54, V47, V46, V45; Str. Deficitar 11.05.2021/20.30
Drumul Sării bl. V58, V60, V55; Str. Năbucului bl. V59/ 14 bl./ 1 Drumul Sării ACC
Str. Sg. Maj. I. Nedeleanu bl. V22, V23; Cal. 13 Septembrie bl. V1, V3, V4, V5, V6; Str. Şerbota bl. Deficitar
P74, V8, V9, V19, V20, V21; Str. Lacul Plopului bl. V7, P73 / 15 bl./ 4 Drumul Sării ACC 11.05.2021/20.30
Al. Botorani bl. V28, V35, V36, V37, V42, V43, V80, V82, V83, V84; Cal. 13.Septembrie bl. V38, V39, Deficitar Parametrii insuficienti
V40; Str. Baltagului bl. V77, V78, V81; Str. Mihail Sebastian bl. V29, V30, V79/ 19 bl./ 3 Drumul Sării ACC pentru furnizarea apei 11.05.2021/20.30
Str. Cobadin bl. P14, P19A, P19; Str. Făt Frumos bl. P6, P12, P11A, P13,P15, P16; Str. Ileana Deficitar calde de consum
5 Cosânzeana bl. P1, P2, P7, P8, P9, P10, P11; Str. Petre Ispirescu bl. P1A, P6/18 bl./ 1 Petre Ispirescu ACC 11.05.2021/20.30
Str. Ileana Cosânzeana bl. S30, S31, S35, S36; Str. Făt Frumos bl. S29; Str. Mihail Sebastian bl. S30, Deficitar
S32, S33, S34/ 9 bl./ 6 Sebastian ACC 11.05.2021/20.30
Str. Sg. Maj. V. Topliceanu bl. P42B, P42, P42A, P42B; Str. Sg. Maj. Nedeleanu bl. P40, P42A; Str.
Petre Ispirescu bl. P22B, P22C, P22; Str. Moţoc bl. P21A2, P21A1; Str. Dumbrava Nouă bl. P22A, Deficitar 11.05.2021/20.30
P21B, P25, P41, P21; Str. Cobadin bl. P21C1, P24; Str. Popovici Nicolae bl. P42/ 19 bl./ 3 Petre ACC
Ispirescu
Str. Mihail Sebastian bl. S4, S5; Str. Sg. Major. Nedeleanu P76; Str. Conteşti bl. P83; Str. Dorneasca Deficitar 11.05.2021/20.30
bl. P79, P80, instituție / 6 bl.+1 institutie / 5 Petre Ispirescu ACC
Str. Novaci bl. P78A, P60, P57, P61, P65; Str. Dorneasca bl. P78A – SC3, P78 – SC. 1, 2, P58 – SC. 3, Deficitar
P60 – SC. 1, P61 – SC. 3, P62 – SC. 1, 2, P58, P59, P63 – SC.1; Str. Lacul Plopului bl. P63, P75; Str. Sg. ACC 11.05.2021/20.30
Maj. I. Nedeleanu bl. P60, P61, Vila Zidarului / 18 bl.+1 imob./ 4 Petre Ispirescu
Str. Maria Cuntan bl. S40, S42, S43, S44; Str. Aurel Ciurea bl. S41; Str. Samuil Vulcan bl. S45 /6 bl. Deficitar 11.05.2021/20.30
/3 Sebastian ACC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 11/5/2021 12:07:57
TELEFON 031.9442 Pagina 5 din 9
Agentul Data/ora estimării
Zone afectate termic Cauza / Descrierea punerii în funcţiune
Sector afectat intervenţiei
Str. Drumul Sării bl. A40, A41, A42, A48, A49; Al. Craioviţa bl. A30, A50, A51; Al. Platanului bl. A29, Deficitar 11.05.2021/20.30
A31, A32, A43, A44, A45, A46, A47; Str. Lt. Col. C. Marinescu bl. A36, A37, A38, A39; Str. Sebastian ACC
bl. A28, A33, A34, A35 /24 bl ./ Intrarea Drumul Taberei
Str. Sirenelor bl. 117; Str. Sabinelor bl.113, 115, 119, 121; Cal. 13 Septembrie bl. 93, 95, 97, 99, Deficitar
101, 103, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129; Str. Tudor Vladimirescu bl. 131, 133, 135/ 22 bl./ ACC 11.05.2021/20.30
2/13 Septembrie
Cal. 13 Septembrie bl. T1B, T1C, T2B, T2C, T3, T3A; Bd. Tudor Vladimirescu bl. T4, T5, T6/ 9 bl./ Deficitar 11.05.2021/20.30
Tudor Vladimirescu ACC
Cal. Ferentari bl. 125, 123, 124, 124A, 126; Şos. Sălaj bl. 58A, 126A, 128B; Str. Tulcea bl. 126B/ 9bl./ Deficitar
4 Sălaj ACC 11.05.2021/20.30
Str. Spătaru Preda bl. 97A, 129,129A; Cal. Ferentari bl. 126B, 95, 96, 97, 129B / 8 bl. / 6 Sălaj Deficitar 11.05.2021/20.30
ACC Parametrii insuficienti
5 Str. Toporaşi bl. 1 / 1 bl./ Modul Toporași Deficitar pentru furnizarea apei 11.05.2021/20.30
ACC calde de consum
Str. Mihail Sebastian bl. V85, V86, V87, V88, V89, V90, V91, 136A; Al. G.C. Stanciu 3 bl. V 90 / 9 bl. Deficitar 11.05.2021/20.30
/5 Lira ACC
Şos. Alexandriei bl. L1, L2, L3,L4, L5, L6, PC1, PC2, PC7, PC6 /10 bl. / 1 Alexandria Deficitar 11.05.2021/20.30
ACC
Şos. Alexandriei bl. C11, 4, 5bis, 21, 21bis, 22, 26, 27, 30, imobil nr. 7B; Str. Garoafei bl. 5, 6, 7, 8, 9, Deficitar
instituţie; Str. Ghimeş bl. 23, 24, 25,28, 29; Al. Posada bl. 31, 32, 33, 35, 36, 34, instituţie; Str. Teiuş ACC 11.05.2021/20.30
bl. 10, instituţie / 26 bl. + 3 institutii + 1 imobil / Teiuș
Str. Dobrun bl. M57, M58; Str. Glicinelor bl. M51, M52, M53, M55, M56; Str. Buzoieni M43, M46, Deficitar
M47, M72, M73, M74; Str. Topolniţa bl. M44, M45, M53, M54; Str. Mărgeanului bl. M48, M49, ACC 11.05.2021/20.30
M50, M57 / 21 bl./ 8 Mărgeanului
Str. Lt. Col. Marinescu Constantin bl. V64, V65, V66, V68, V69, V70; Str. Drumul Sării bl. V62, V63, Deficitar
V67; Str. Mihail Sebastian bl. V73, V74; Str. Baltagului bl. V75, V76A, V76; Str. Şerbota bl. V73/15bl. ACC 11.05.2021/20.30
/ 2 Drumul Sării
Cal. 13 Septembrie bl. 48, 48A, 50, 52-54, 56, 58, 60, 60-62;Str. M. Cioranu bl. 66, 68, 70 /11bl. / Deficitar 11.05.2021/20.30
1/13 Septembrie ACC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 11/5/2021 12:07:57
TELEFON 031.9442 Pagina 6 din 9
Agentul Data/ora estimării
Zone afectate termic Cauza / Descrierea punerii în funcţiune
Sector afectat intervenţiei
Str. Marinescu imob. nr. 19, 15; Str. RadovicI, imob. Nr. 10, 12; Str. Turnescu imob. Nr. 9, 15, 13 / 7 Deficitar
imob./ Marinescu ACC 11.05.2021/20.30
Str. I. Urdăreanu bl. P22, P23, P28, P29, P40, P41, P42, P45; Str. Ioniţă Cegan bl. P17, P24A,P25, Deficitar
P25A, P26, P27; Calea 13 Septembrie bl. P34, P35, P36, P43, P44; Şos. Panduri bl. P18, P19, P20, ACC 11.05.2021/20.30
P21, P30, P31, P32, P33; Str. Ioviţă P24, P25,institutie /29 bl.+1 inst. / 1 Panduri
Şos. Panduri P7, P8, P9, P10, P2, P2A, P3, P3A, P1, P1B, P1A, P1; Str. Ioniţă Cegan bl. P13, P14, P12, Deficitar
P11; Str. Progresului bl. P52; Str. Frunte Lată P14A, P5, P16, P15, P6, P4; Str. Buturugeni bl. P1C, ACC 11.05.2021/20.30
P1D; Str. Girbea Ion bl. P2C, P2B /27 bl. / 2 Panduri Parametrii insuficienti
Str. Novaci bl. S9, S9A, S15, S23;Str. Mihail Sebastian bl. S6, S7, S8, S10, S10A, S11, S12, S13, S14, Deficitar pentru furnizarea apei 11.05.2021/20.30
S20, S21; Str. Dumbrava Nouă bl. S16, S17, S18, S19, S22 /20 bl. / 7 Sebastian ACC calde de consum
Şos. Alexandriei bl.L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5, OD1, PC9, Deficitar
5 PC10, PC11, PC12; Str. Antiaeriană bl. A1, A1Prim; Str. Lereşti bl.D1, D2, D3, A2, 37, 38/ 27 bl. + 2 11.05.2021/20.30
institutii / 2 Alexandria ACC

Şos. Panduri bl. A, AC, C, D / 4 bl. / MFA Panduri Deficitar


ACC 11.05.2021/20.30
Deficitar Parametrii insuficienti
Alex. Ivasiuc bl. 6E / 1 bl. / Plavaț ACC pentru furnizarea apei 11.05.2021/18.00
calde de consum
Str. Mălinului bl.3, 4, 12BIS; Str. Roşiorii De Vede bl. 6; Str. Murguţa bl.10, 8, 9, 7, 11; Str. Viforului Oprire Sectorizare Tronson
bl. 12,13 / 11 bl./ 12 Liniei ACC CFM5 - CM12 - Lucrare 11.05.2021/24.00
ACVATOT
Bd. 1Mai bl. E21, G12, OD5, 0S14, F17, Z38, 4S14, 5S14, 6S14, G9, G10, G11; Str.Obcina Mica Oprire 12.05.2021/08.00
bl.Z31; Str.Sibiu bl.E33, 813, Z32,imobil / 16 bl. + 1 imobil / 3/8 ACC
6
Str. Bozieni bl. 830, 830B, 832, 833, 834; Al. Compozitorilor bl. 1, 2, 3, 4, 12, F8, F11; Al. Valea Oprire Remediere AVARIE circuit 12.05.2021/08.00
Prahovei bl. 831, 7S14, 8S14; Bd. 1 Mai bl.12 / 16 bl./ 6/8 ACC primar pe circuitul de apa
calda de consum camin
Al. Compozitorilor bl. C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17; Str. Vlădulescu Cristea bl. C20, C21, C22, Oprire RACORD CC2—CC1 RETUR 12.05.2021/08.00
C29, C30, C31 ; Str. Vlădeasa bl. C 32, C 33 / 15 bl. / 2/10 ACC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 11/5/2021 12:07:57
TELEFON 031.9442 Pagina 7 din 9
Agentul Data/ora estimării
Zone afectate termic Cauza / Descrierea punerii în funcţiune
Sector afectat intervenţiei
Bd. Ghencea bl.C66, C65, C64, C63, C24, C25, C26; Str.Gîrleni bl. C46, C72; Str. Sold. Lăţea
Gheorghe C70, C71, C47, C36, C60, C37, C35, C61,C69,C73, C74, C45; str.Vlădeasa bl. C67, C77, Oprire 12.05.2021/08.00
C68, C75, C39, C34, C48, institutie ; Str. Vlădulescu Cristea bl. C23, C62, C38; Str. Constantin Titel ACC
Petrescu bl C40, institutie / 32 bl.+ 2 instituţii / 3/10
Cal. Crângaşi bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11A, 11B, 12, 13, 20, 21; Cal.Crângaşi (George Mihai Oprire Remediere AVARIE pe
Zamfirescu) – Falciu bl. 19A, 22, 22A; Str. Ceahlău bl. 14, 15 Sc.A, 19; Str. Filimon Nicolae bl. 15, ACC circuitul primar in punctul 11.05.2021/ 15.30
16, 17, 18 ;B-dul Constructorilor bl.8 / 25 bl. / 9 Crivina termic
Remediere AVARIE retea
Str.Cupolei bl.108; Str.Basmului bl.108A / 2 bl. / 7 Placare Oprire secundara pe circuitul de 11.05.2021/13.30
ACC apa calda de consum
Termenul afişat pentru punerea în funcţiune a punctului termic este estimat.
Echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. lucrează în regim continuu pentru remedierea în cel mai scurt timp a tuturor
lucrărilor.
Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici - SCADA deţine date (informaţii transmise în timp real dispeceratelor de
sector) pentru un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A.
(CMTEB). Pentru punctele termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic in teren in vederea efectuării verificărilor.
În cazul în care vă confruntaţi cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi/sau căldură, iar adresa dumneavoastră
nu se regăseşte în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresaţi dispeceratelor de sector sau operatorilor TELVERDE, pentru înregistrarea sesizării
şi ulterioara verificare în teren a situaţiei semnalate.

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 11/5/2021 12:07:57
TELEFON 031.9442 Pagina 8 din 9
Vă rugăm apelaţi operatorii TELVERDE – 0800820002 (apel gratuit), 0319442 sau la numerele dispeceratelor de sector (indicate pe site)
aflate la dispoziţia dumneavoastră 24 de ore din 24.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă rugăm să ne scuzaţi pentru inconvenienţele pricinuite!

Legendă:
ACC – Apă Caldă de Consum
ÎNC – Încălzire

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 11/5/2021 12:07:57
TELEFON 031.9442 Pagina 9 din 9