Sunteți pe pagina 1din 19

Nr. 100884/06 SCRP 10.12.

2020

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic,


pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în următoarele zone:
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
10.12.2020/12.00 07.12.2020/09.00 Deficitar Str. Witting -imobil
INC
10.12.2020/12.00 07.12.2020/21.00 Deficitar Bd.Ion Mihalache bl. 1, 2, instituție
INC
10.12.2020/12.00 Deficitar Str.Zablovschi bl. 12B,13B imob.Nr.6A,8; Str.Abrud, bl. 12C; Bd.Ion Mihalache bl. 12A,
09.12.2020/05.00 INC 13A, 14, 11; Str.Turda bl. 39, 37, 34, 35, 36, 38; Str.Gala Galaction imob.Nr.89, 81, 90,
88
Parametrii 10.12.2020/12.00 09.12.2020/05.00 Deficitar Cal. Victoriei bl. D4, D1, D5, D6; Str.Grigore Alexandrescu bl. D7
insuficienți de ACC/INC
furnizare a 10.12.2020/12.00 09.12.2020/05.00 Deficitar Str. George Enescu bl. 2 ;Str.Cosmonautilor bl.6
agentului termic ÎNC
10.12.2020/12.00 09.12.2020/05.00 Deficitar Bd.Iancu de Hunedoara bl.12A,12B; Cal. Dorobanţi bl.13
1 ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 09.12.2020/10.00 Deficitar Cal. Griviţei bl. 150; Str.Depărăţeanu Alexandru imob.Nr.4, 6
ÎNC
10.12.2020/12.00 10.12.2020/09.00 Deficitar Str.Buzeşti bl. A5, A6; Şos.Nicolae Titulescu bl. A7, A1, A3
ACC/INC
Remediere avarie Str.Nicolae Racotă bl. 67, 69, 76A, 80, 65, 16-18, 12-14; Str.Radu Boiangiu bl. 38C,, 39,
canal distanta 11.12.2020/24.00 10.12.2020/09.00 Oprire 42A, 39A, 60; Str.Paharnicului bl. 43; Bd.Ion Mihalache bl. 85, 84; Str.Maresal
Bl. 80-80A INC Averescu bl. 80A; Str.Medelnicerului imob.Nr.2, 6, 12, 10, 8; Str.Clucerului imob.Nr.
49, 62, 66
Lucrai PT circuit Oprire Str.Puţu lui Zamfir bl. 20A; Str.Radu Beller bl.20, 22; Str.Av.Darian bl. 11B, imobil
Primar 10.12.2020/13.00 10.12.2020/09.30 ACC/INC Nr.5,Nr. 3; Str.Av.Protopopescu bl.24; Str.Nicolae Constantinescu bl. 11A, 9, 11, 23;
Str.Andrei Popovici bl .6, 1+1B
Parametrii 10.12.2020/12.00 29.11.2020/08.00 Deficitar Str. Vidin bl. l5,51,50;Str. Aromei bl. L4,L3;Str.Zambilelor bl. L2,C2, 16, 63, 61, imobil;
2 insuficienți de ACC/ÎNC Str. Opanez bl. L1,70,72,C1,71,73,75,77,74,79 bis
furnizare a 10.12.2020/12.00 01.12.2020/08.00 Deficitar Str.Câmpul Moşilor bl.1; Şos.Colentina bl.2, 3, 3A1, 3A2, 4A,4, 5; Str.Ziduri Moşi bl. 6
agentului termic ACC/ÎNC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 1 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
10.12.2020/12.00 02.12.2020/16.00 Deficitar Str. Ripiceni bl. 4, 5, 3, Str.Braşoveni bl. 5; Str.Nada Florilor bl. 6, 6 ; Str. Carpaţi 2, 1
ACC/ÎNC
Deficitar Str.Răscoala 1907,bl. 11; Str.Poiana cu Aluni bl.10la 1907 bl. 1, 8, 12, 13, 14, 15, 16;
10.12.2020/12.00 04.12.2020/20.00 ACC/ÎNC Str.Maior Băcila bl. 2, 3, 4; Str.Piatra Mare bl. 5, 6, , 97, 88, 92, 93, 94A; Str.Gherghiţei
bl. 94B;Sos. Colentina 91 instituție
10.12.2020/12.00 04.12.2020/24.00 Deficitar Str.Vidin bl. 59, 58Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56; Str.Intr.Glucozei bl. 56Bis; Str.Ţiţeica
ACC/ÎNC Gheorghe bl. 54Bis, 52Bis; Str.Zambilelor bl. 62,institutie
10.12.2020/12.00 04.12.2020/20.00 Deficitar Sos. Colentina bl 2,1A,1B,3Irta,4Irta,7Irta;Str Masina de Paine bl. 5, 6, Irta, 50,
ACC/ÎNC 9Irta;Str. Teiul Doamnei bl. 8 Irta
Deficitar Str.Sf.Nicolae Tei bl. T25; Str.Alexandru cel Bun bl. T21A, T19A, T16, T18, T17A, T21B,
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 ÎNC/ACC T17B, T19B, T20, T22; Str.Oteşani bl. T23A, T24A, T24, T23B; Str.Grigore Ionescu
bl.T26, T14, T13, T28, T27; . T15A, T15B; Str.Cristea Mateescu bl. T15C, T15A, T15B;
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Calea Moşilor bl. 62, 58Bis, 54, 48Bis, 56, 60A; Şos.Mihai Bravu bl. 60C, 60B
ACC/ÎNC
Parametrii Deficitar
2 insuficienți de 10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 ACC/ÎNC Şos. Colentina bl Almo 1, Almo 2 , Almo 3, Almo 4, Almo 5
furnizare a Deficitar
agentului termic 10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 ÎNC /ACC Str.Judeţului bl. 18, 19, 20, 17, 20 Nou; Str.Lacul Tei bl. 19 Nou
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Str.Inginerilor Tei bl. T31B, T30C, T30B, T30A; Str.Berechet bl. T31A; Str.Ghica Tei bl.
ACC/ÎNC T32, T33, T29
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Calea Moşilor bl. 2, 4Bis, 6, 8, 10, 12, 14; Bd.Carol I bl. 2Bis
ACC/ÎNC
Deficitar Şos.Colentina bl. R49, OD42, R15, OD43, R48; Str.Teiul Doamnei bl. 10; Str.Ion
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 ACC/ÎNC Berindei bl. S22, OD19, OD47; Str.Maşina de Pâine bl. OD23; Str.Oteşani bl. OD53A,
OD52-54
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Str.Barbat Voievod bl. OD7A; Şos.Colentina bl. 3, 58, 6, 5S, OD7B; Str.Elena bl. OD7C
ACC/ÎNC
Deficitar Str.Sf.Nicolae Tei bl. 43, 44; Str.Cheile Zănoagei bl. 34, 35, 42; Str.Teiul Doamnei bl.
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 ACC/ÎNC 33, 32, 31, 39 Str. Tei bl. 41, 40, 38, 37, 36; 27;Str.Cristea Mateescu bl. 35; Str.Petre
AntonescuBL 28,29, Sânzieni bl. 30; Bd.Ghica;
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Şos.Ştefan cel Mare bl. 32, 37, 31, 30
ACC/ÎNC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 2 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Str. Barbu Vacarescu bl.1,2;Str.Dinu Vintila bl.3,4,5,STR.Barbu Vacaresu Nr.44 bl.7
ACC/ÎNC
Deficitar Str.Teiul Doamnei bl. 8, 9, 10, 21, 22, 1, 2; Str.Petre Antonescu bl. 11, 12, 23, 24, 26;
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 ACC/ÎNC Intr.Rondul Bisericii bl. 25; Str.Braşoveni bl. 15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3; Str.Nada
Florilor bl. 14, 13, 5; Str.Lăptari Tei bl. 6
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Str.Oborul Nou bl. P10
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Şos. Mihai Bravu Bl. P7
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Şos. Mihai Bravu Bl. P7A
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Şos. Mihai Bravu Bl. P8
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Şos.Pantelimon bl. 409B, 409A, 409, 420A, 411, 410, 412, 421; Str.Magura Vulturilor
ACC/ÎNC bl. 413; Str.Elev Ştefănescu bl. 419, 420, 423, 422A, 420B, 422, 420C, imob.nr.67-69
Parametrii Deficitar Str.Ciurea bl. Y2, A1, A2, A3, Y1, E2; Str.Vatra Luminoasa bl. B1; Str.Victor Manu bl.
2 insuficienți de 10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 ACC/ÎNC C1, C2, E1
furnizare a Deficitar Maior Coravu bl.G3,G2,G1,H2,Victor Manu bl.A,F,G1,H1,Dimitrie Marinescu nr. 48-
agentului termic 10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 ACC/ÎNC 71A
Deficitar Str.Ritmului bl.431,433,432,439,438,439A,str.Avrig bl.442,441,440,str.Elev Stefanescu
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 ACC/ÎNC bl.444,449,450,451,445,452,443,imob.Albu Doinea, str.Magura Vulturilor
bl.430,434,446,435
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Str.Popa Istrate bl. 63, 64A, 64B; Şos.Pantelimon bl. 59-60, 55, 53, 55A;
ACC/ÎNC Str.Pescarusului imob.nr.16;Str.Hertea nr 1 instituție
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Str.Azotului bl. 33D,Şos.Pantelimon bl. A3, A2, A1, A4, 7A+7B, B1, B2; Str.Zambila
ACC/ÎNC Ionita bl. 33C, 7C, 7D
Deficitar Str.Aurului bl. M1, M2, M3, M4; Str.Zambila Ionita bl. 33B, 33A; Şos.Pantelimon bl. 8,
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 ACC/ÎNC 7, C1, 5Ext., 4, 1, 2, 3; Str.Lazar Florea bl. 8B, 8C;Str.Soldat Gheorghe Raduta nr. 1,
instituție
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Bd. Basarabiei bl. 31, 32, 33
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Str.Bd.Chişinau bl. A1, A5, A5Bis, A3Bis, A4, A2, A3, Str. Pictor Hârlescu bl. A5A
ACC/ÎNC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 3 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Sos. Iancului bl 114A,113B,115,114B,113A,113C;Sos. Iancului Nr. 4A instituție
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Sos. Pantelimon bl. 404-405, 400, 402A ,403A, 402, 403; Str. Baicului bl. 401A Str.
ACC/ÎNC Amiral Murgescu Ioan bl. 401
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Sos. Pantelimon bl. 211, 209A, 210, 209 ,210A; Str.Cristescu Dima bl. 216 215, 219,
ACC/ÎNC 218,217,222,221,220,214;Str. Stanescu Ghe. bl. 213,212; Sos.Iancului bl. 104,105A
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Str.Costache Conachi bl. 6C, 5E, 6B, 5C, 6A, 5D, 7A; Str.Baicului bl. 2, 3A, 4, 5B, 1A, 5A;
ACC/ÎNC Str.Tâmpa bl. 1B, 1C, 3C, 11; Aleea Cislău bl. 3B, 3D, 3E, 9B, 9C; Str.Fântanica bl. 7B, 8
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Str.Matei.Voievod bl. O1, O2, O3, D18; Şos.Mihai Bravu bl. V4, V6, D23, D22, D20,
ÎNC D21, D24, D19; Str.Medic Zlătescu bl. V5
10.12.2020/12.00 05.12.2020/08.00 Deficitar Sos.Mihai Bravu bl.P3,P30A,4,4bis,P14,P12,P13,P15,P15bis;Aleea Avrig
ACC/ÎNC bl.P4,P5,P6,P18,P18bis,P19,P19bis,P30Str.Pictor Obedeanu 2 imobile
10.12.2020/12.00 05.12.2020/20.00 Deficitar Str.Vatra Luminoasă Vila 71A
ACC/ÎNC
Deficitar Str.Vatra Luminoasă bl. W1, W2, C1,imob.nr.62, 79, 81, 83, 87, 64, 89, 93, 95;
Parametrii 10.12.2020/12.00 Str.Marinescu Dumitru bl. C2; Str.C-tin Tănase.imob.nr.3, 9, 7, 13, 19; Str.Claudian
2 insuficienți de 05.12.2020/20.00 ACC/ÎNC Laurenţiu imob.nr.42, 40,44; Str.Niculescu Bazar imob.nr. 42
furnizare a Deficitar Şos.Mihai Bravu bl. D17, D16, D3, D4, D1, D2, D5; Str.Tancu Ion imob.nr.6, 1, 5, 3, 4, 8;
agentului termic 10.12.2020/12.00 05.12.2020/20.00 ACC/ÎNC Str.Sg.Pantaru Ion imob.nr.10, 3;B-dul Pache Protopopescu Nr 109A instituție
Deficitar Bd.Chisinau bl.B12,B11,B22,M4,M6,M2,M1.Str.DihamblB14,B15,B16,B21,M5;
10.12.2020/12.00 05.12.2020/20.00 ACC/ÎNC Str.Hertea bl B13,B17,Str.Pescarusului bl B19,B23,B20;Aleea Codleea bl B18;
Str.Hertea Nr.14 instituție
10.12.2020/12.00 05.12.2020/20.00 Deficitar Aleea Vergului bl. 21, 19, 20, 18, 17, 16, 15; Şos.Pantelimon bl. 1, 2 ; Str.Logofat Dan
ACC/ÎNC nr. 1-instituție
10.12.2020/12.00 05.12.2020/20.00 Deficitar Şos.Iancului bl. 121, 120, G, 121A
ACC/ÎNC
Deficitar Calea Moşilor bl. 55Bis, 59A;Şos.Ştefan cel Mare bl. 59B, 59B1, 77, 47; Str.Luncşoara
10.12.2020/12.00 05.12.2020/23.00 ACC/ÎNC bl. 75, 63, 73; Str.Deda bl. 79; Str.Rovine bl. 65, 67, Biserica – Ion Moşi; Str.Făinari bl.
6 9, 71
10.12.2020/12.00 05.12.2020/23.00 Deficitar Str.Maşina de Pâine bl. OD35, 30R, OD39, 28R, 29R, OD37, institutii; Şos.Colentina bl.
ACC/ÎNC 24R, 26R, 25R, OD41, OD57
10.12.2020/12.00 05.12.2020/23.00 Deficitar Str. Luntrei bl. 7, 8A, 8B, 10; Str.Ripiceni bl. 11, 12, 6, 9, 5A; Str.Ion Berindei bl.1; Bd.D-
ACC/ÎNC na Ghica bl. 3, 3A1, 2, 4

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 4 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
Deficitar Str Grigore Ionescu bl T8A,T7A,T7B,T7C,T6B,str Opanez bl T2,T1,T8B,str Brebu bl
10.12.2020/12.00 05.12.2020/23.00 ACC/ÎNC T9B,T9A,T10,T11,T5, str Petre Antonescu bl T3A,T3B,T3C, str Cristea Mateescu bl
T4A,bl T6A,T4B
10.12.2020/12.00 05.12.2020/23.00 Deficitar Bd.D-na Ghica bl.63,Sos.Colentina bl.64A,64B,71,64C,65,66,67,68,69,70;Str.Sinaia
ACC/ÎNC bl.78,79,80,81,82,84A,84B,72,73,74,75,76,77;Str.Cremenita bl.A,B,C1,C2,D
10.12.2020/12.00 06.12.2020/00.00 Deficitar Str.Avrig bl. E2; Şos.Mihai Bravu bl. C16, C17, C18, C19
ACC/ ÎNC
10.12.2020/12.00 06.12.2020/13.00 Deficitar Bd.Ferdinand bl. E1-E4, G1-G3, imob.nr.125; Şos.Pantelimon bl. P2, 5D, 5C, 5A, 5B, Bl.
ACC/ÎNC Aversa
10.12.2020/12.00 06.12.2020/13.00 Deficitar Str Carei bl. MR7; Bd.Basarabia bl. MR3, MR2, MR1
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 06.12.2020/13.00 Deficitar Şos.Pantelimon bl. 100
ACC/ÎNC
Parametrii Deficitar Şos.Pantelimon bl. 41, 46, 47;institutie
2 insuficienți de 10.12.2020/12.00 06.12.2020/17.00 ACC/ÎNC
furnizare a Deficitar B29, J2, X1, X2, X3, X4; Şos.Chişinău bl. M8; Str.Cernauţi bl. M9, M10, B28, M7;
agentului termic 10.12.2020/12.00 06.12.2020/17.00 ACC/ÎNC Str.Cernăuţi bl. M10A, B27;
10.12.2020/12.00 06.12.2020/17.00 Deficitar Str.Vasile Stolnicu bl.42.13. Str.Bistricioarei bl, 49.43 48.45.44.Lunca Florilor bl.49 bis
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 06.12.2020/17.00 Deficitar Aleea Lunguleţu bl.V1, V2, D14, V3; Str.Ilarie Chendi imob.nr.44; Şos.Mihai Bravu bl.
ACC/ÎNC D25, D26, D27, D2;Str.Lt Constantin Zlatescu Nr7a-instituții, bl D14
10.12.2020/12.00 06.12.2020/14.00 Deficitar Str.Pâncota bl. 14, 16; Bd.D-na Ghica bl. 15
ACC/ÎNC
Deficitar Str.Grigore Ionescu bl. T71, T75, T72, T59, T60; Str.Oteşani bl. T70, T73, T68, T67, T62;
10.12.2020/12.00 06.12.2020/14.00 ACC/ÎNC Aleea Deleni bl. T69, T65, T63; Str.Sf.Vasile Tei bl. T74, T66, T64; Str.Maica Domnului
bl. T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50; Str. Alexandru cel Bun bl.T61
10.12.2020/12.00 06.12.2020/14.00 Deficitar Str.Kepler K.Johannes bl. 1, 2; Str.Lacul Tei bl. 7, 8, 5, 6; Str.Păstorului bl. 4, 3, 4Bis
ÎNC
Şos.Ştefan cel Mare bl. 30A, 30B, 27A, 27, 26A, 26, 24A, 24B, 26; Str.N.Pamfil bl. 29,
10.12.2020/12.00 08.12.2020/08.00 Deficitar 32; imobil 38; Str.Tunari bl. 24C, 24D; Str.Ghiocei bl. 30C; Str.Vasile Lascăr bl. 31A,
ACC/INC 31B; Str.Galaţi imob.nr.203
10.12.2020/12.00 08.12.2020/08.00 Deficitar Bl 6 Dinamo
ACC /INC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 5 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
10.12.2020/12.00 06.12.2020/14.00 Deficitar Cămine Studenţi, institutie
Parametrii ACC/ÎNC
insuficienți de 10.12.2020/12.00 06.12.2020/14.00 Deficitar Şos.Mihai Bravu bl. P21-21A, P22, P22A, P23-24
2 furnizare a ACC/ÎNC
agentului termic Deficitar Str.Pescarilor bl. 36, 35; Str.Maior Băcilă bl. 33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A;
10.12.2020/12.00 09.12.2020/10.30 ACC /INC Str.Răscoala 1907 bl. 31; Str.Radovanu bl. 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
Deficitar Bd. Camil Ressu bl. A4, A5, A6, B5BIS, B6BIS, C4 ; Str. Tomis bl. A5BIS, B5, B6, C1, C5,
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ÎNC H3, H4, H5, H6, H8, H10; Str. Dr. Amurgului bl. B4, B2BIS, C3, H1, H2; Str. Istriei bl. C1;
Str. Râmnicu Sărat bl. H7, H9
Str. Dristor bl. A21, B14, A23, B13, A20, B7, B14, B20; Str. Voroneţ bl. A15+A15bis,
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar A22, D8, D7, D6, D5A, D4, D5, D2, D3, D1; Str. Meşterul Manole bl. D17, D10, D9, D11,
ACC/ÎNC D15; Str. Negoiu bl. D18, D16, D14, D12, Str. Păunescu Paltin bl. D13; Str. Arenei bl. 2,
3
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Decebal bl. S12, S12A, S12B, S13, S14, S15; Str.Th.Speranţia bl. S24, S25, S26,
ACC/ÎNC S27,S28
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Agricultorilor bl. 79, 80, 81, 82; Cal. Călăraşi bl. 75, 76, 77, 78; Str. Matei Basarab
ACC/ÎNC bl. 72, 86, 73, 74, 85, L122, L120, L118; Str. Theodoe Speranţia bl. 78, 83, 84
3 Parametrii
insuficienți CET SUD 10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Labirint bl. L117, L119, L117bis; Str. Matei Basarab bl. 119bis, L121, L118A, L116A
ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Cal. Călăraşi bl. 59, 60, 61, 64, 58
ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Decebal bl. S16; Cal. Calaraşi bl. S18, S20, S21; Str. Theodor Speranţia bl. S22
ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Cal. Călăraşi bl. 50, 70, 68, 65, 49, 71, 67, 66, imob. Laza Florica
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Unirii bl. G2, H1, G3, G2A, G2B, G2C; Str. Ion Pillat bl. G1, G1A; Bd. Decebal bl. H2;
ACC/ÎNC P-ţa Alba Iulia bl. H1
Deficitar Str. Mircea Vodă bl. M31, M29, M30, M32; Str. Panait Cerna bl. M44; Str. Alexandru
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC Vlahuţă bl. M46, M47, M48; Str. Dimitrie Anghel bl. M45, imob. Tomescu Ion; Str.
Nerva Traian bl. M34, M35

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 6 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
Deficitar Str. Foişorului bl. F1C, F3C, D, E; Str. Anastasie Panu bl. A1, A2, A3; Str. Emil Garleanu
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC bl. V52C, V52D, V53D,A1, F; Bd. Octavian Goga bl. M61, V53C, M62, M63; Str. Nerva
Traian bl. M64
Deficitar Str. Emil Gârleanu bl. A8, A9; Str. Vlad Dracul bl. B1, B2; Str. Alex. Moruzzi bl. B1, A10;
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC Str. Lt. Col. Papazoglu bl. B5; Str. Logofat Tăutu bl. C3, C4, C5; Str. Nerva Traian bl.
M70, M71, M66, M69, M68, M65
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Unirii bl. J1, J3B, J4, J2, J3A; P-ţa Alba Iulia bl. I6, I7, Str. Lucian Blaga bl. J5
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Unirii bl. E4, E4A; Str. Nerva Traian bl. E5, E6
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Unirii bl. F2, F3, F4; Str. Traian bl. F1; Str. Ion Pillat bl. F5; Str. Maximilian Popper
ACC bl. F6
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Burebista bl. D13, D14; Str. Şc. Ciocanu imob. Alexandrescu G
ACC/ÎNC
3 Parametrii
insuficienți CET SUD Deficitar Bd. 1 Decembrie1918 bl. M28, M27; Al. Baraj Bicaz bl. M1B, M25, M2A+B, M3A, M3B,
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC M33, M33A, M32B, M32A, M26, G1, M31; Str. Baraj Iezer bl. M1A+B; Str. Baraj Uzului
bl. L23A, L23B
Deficitar Bd. Basarabiei bl. L9, L8, L7, L13A, L13B, L13C, L13D; Str. Murgeni bl. 29A, L29, L28,
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC L27; Str. Octavei bl. L40; Str. Sold. Nicole Sebe bl. L19, L36, L37, L40A, L11, L35, L32;
Str. Sold. Tina Petre bl. L13, L39, L9B, L34, L30, L41, L31, L33, L38
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Ion Şulea bl. R11; Str. Pazon Marin bl. G7bis; Bd. Prevederii bl. A12, C1, R13, G3,
ACC/ÎNC G6, G4-G5, G8, G9; Str. Th. Pallady bl. PM25; Str. Trapezului bl. R12, C2, G1A, G1B, G2
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Ciucea bl. L19, L20, L18; Al. Feteşti bl. F4, J16, V12, F3, F5, I25, F2, F1; Str. Ion Sulea
ACC/ÎNC bl. I19, I21; Str. Jean Steriadi bl. J14, L17
Str. Mircea Vodă bl. J42, J17, T2, J50; Str. Panait Cerna bl. J41; Str. Alex. Vlahuţă bl.
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar M1, J20, J21, T1, T3, PC5-PC6, J43, J22, J10, J12, J18, J19, T4; Str. Iosif Hodoş bl. J15;
ACC/ÎNC Str. Jean Steriadi bl. M3, PC4; Str. Lipăneşti bl. 10; Str. Ozana bl. I32, J53; Str. Serg.
Pene Dumitru bl. J11, J51; Str.Câmpineanca bl.T1; Str.Ceairului bl.J10
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Energeticienilor istitutie, Căminele studenţeşti
ACC/ÎNC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 7 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. J40, J39, J38, P2; Str. Armeniş bl. P3, J1, J3, J5; Str. Ceairului
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC bl. J9; Str. Jean Steriadi bl. G4, I4, I18, I23, I22, I20, I18Bis; Str. Ozana, bl. I30, I31; Str.
Serg. Pene Dumitru bl. I34, J7, J52; Str. Th. Pallady bl. G3, P4, P1, V10, V11, G3bis
Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. U21, VN7, U23, U25, VN6, VN5; Al. Petre Ionescu bl. U22,
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC 15; Str. Becaţiei bl. R4, VN9, U24, V7, U26; Str. Plt. Radu Gheorghe bl. VN18, 14, 13;
Str. Th. Pallady bl. R5, U28, U27
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Ion Şulea bl. 26, X1, X4; Str. Miniş bl. X5, X6, PM90; Str. Pătulului bl. 28, 27, V9
ACC/ÎNC
Deficitar Str. Ghiţă Şerban bl. X11, X12, X17; Str. Minş bl. X7, PM91; Str. Pătulului bl. 4, 5; Str.
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC Petre escu bl. X14, X18, 6, X15, X19, X20, X13; Str. Plt. Radu Gheorghe, bl. 16; Str.
Sold. Stelian Mihail bl. 1, X16, G1, 2, 3, X10, PM94, PM93, PM92, X8, PM95, PM96
Deficitar Al. Feteşti bl. V16, F6, H27; Al. Giurgeni bl.F9, F10, F11, F14, F13. F12, F8; Al. Perişoru
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC bl. H34, H35, H36; Str. Gura Ialomiţei bl. H32, H33, PC10, PC11, PC12, H28, PC9, PC8,
Parametrii H30, H31
3 insuficienți CET SUD 10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Codrii Neamţului bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, PM26bis, C2bis
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. U20; Str. Sold. Ghiţă Şerban bl. 8A, 8B, 8C, 8D, 8E; Str. Petre
ACC/ÎNC Ionescu bl. 7, 7bis, 6A, 6B, 9, 10, 11, 12
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar B-dul Nicolae Grigorescu bl.M5 bis, M4; Str.Budacu bl. M3, M5, M6
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Basarabiei bl. M14; Intr. Muncii bl. M8, M15, M11, MC17A; Str. Lucreţiu
ACC/ÎNC Pătrăşcanu bl. G1, MC19, MC18B, MC18A
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Basarabia bl. G10, G10A, G9A, G9, A, B, G7, T1, T2, G7bis; Intr. Muncii bl. C
ACC/ÎNC
Deficitar Str. Burdujeni bl. N12, N13, N14, N15, A13, GC5, A14, GC6, N11, B2; Str. Cozla bl. F4,
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC F3, B1A, B1B, A9, A8, A7; Bd. Liviu Rebreanu bl.A3, A4, A5, A6; Str. Prisaca Dornei bl.
N17, N16
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str.Gheorghe Petraşcu bl.PM53, 54; Intrarea Patinoarului bl.PM50, 55; Str.Câmpia
ACC/ÎNC Libertăţii bl.PM 51, 52, 56; Bd.Basarabiei bl.34

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 8 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Baba Novac bl. G13, G12, G11, G10; Str. Câmpia Libertăţtii bl. 1C3, MC4, MC3,
ACC/ÎNC MC6, MC2, MC1; Str. Gruiu bl. 31A, 31B, NC5; Intr. Tropicelor imob
Deficitar Str. Gura Vadului bl. G26, G25, G27, G23, G21-G22, G20; Str. Mizil bl. G11, G18, G19,
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC G24; Str. Pazon Marin bl. G10, G14, G28; Str. Trapezului bl. G35; Str. Valea Buzăului bl.
G7, G30, G29, G26bis, G34, G13, G33, G12, G32, G31
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Buhuşi bl. 4, 5, 2, 6, 7, 3, 11; Str. Gura Ialomiţei bl. 8; Str. Poştaşului bl. 1, 9, 10
ACC/ÎNC
Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. PM73, PM82, U6, PM74, PM75, PM76, PM77, PM78, PM75,
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC PM80, PM81; Al. Lăceni bl. PM83, PM84, PM85; Bd. Liviu Rebreanu bl. PM70, PM71,
PM72
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Postăvarului bl. C3, E2, C4A, C4B, GC7, E3, C2A, C4, D2, C1bis, C2bis ; Bd, Nicolae
ACC/ÎNC Grigorescu bl. D1, C1, C2, E1; Str. Prisaca Dornei bl. D3
3 Parametrii 10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Baba Novac bl. G17, 1, G16, 2, 3; Str. Câmpia Libertăţii bl. G14
insuficienți CET SUD ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Lemnişorului bl. G40, G41, G42; Str. Mizil bl. G17, 3A, 4; Str. Prevederii bl. G15,
ACC/ÎNC G16
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Nicolae Sebe bl. W2, L42; Bd. Nicolae Grigorescu bl. W1
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al Barajul Lotrului bl. M4B; Str. Baraj Cucuteni bl. M5A, M6A, M7A, M8B, M6B, M4A,
ACC/ÎNC M7B, M5B, M8A
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Postăvarului bl. E5, C5bis, D4bis, E4, C5, C6; Str. Prisaca Dornei bl. D4, D5, D6
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Vlahuţă bl. PM8, M3K; Str. Ion Şulea bl. M2A, A11; Bd. Nicolae Grigorescu bl. M1;
ACC/ÎNC Str. Patrioţilor bl. PM16, PM17, M3G, PM6, PM7; Str. Th. Pallady bl. M2
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Baraj Sadului bl. Z10A, N6, M4, N3, N4; Bd. Liviu Rebreanu bl. N10, N7; Str. Baraj
ACC/ÎNC Dunării bl N11; Str. Baraj Lotrului bl. N8, N9, N5, Z11A, N12-13 , M4, N2, M4A1
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Baraj Lotrului bl. N23; Str. Leontin Sălăjan bl. N22, N1, N21; Bd. Liviu Rebreanu bl.
ACC/ÎNC N20; Bd. Nicolae Grigorescu bl. N22

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 9 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Baraj Dunării bl. M39, 21C, M38, 21B, M37, 21A; Str. Baraj Rovinari, bl. M21, M22;
ACC/ÎNC Str. Solidarităţii bl. M17, Y6, M31C, M18, M19, M20
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Camil Ressu bl. H13; Str. Rotundă bl. Y2, H22, H23, H24, H20A, H20, H21
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. U3, U4, U2, U1; Str. Codrii Neamţului bl. NB1, NB1bis, NB2A,
ACC/ÎNC NB2, N18; Str Răşinari bl. U6, U5, U9, N10
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Şos Câmpia Libertăţi bl M21
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Basarabiei bl. 35, 36; Str. Câmpia Libertăţii bl. 42, PM60, PM61, PM62, PM63; Str.
ACC/ÎNC Tudor Constantin bl. 40, 41
Str. Florilor bl. D10A; Str. Mădăraşi bl. D10, D1, D4, D9, D7; Bd. Nicolae Grigorescu bl.
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar PM2, PM1, PM3, D12, D11A, D11; Str. Patrioţilor bl. PM15, PM14, PM13, PM12; Str.
ACC/ÎNC Prevederii bl. PM4, D5, D6, D13, PM5, D8, PM11A, D2, PM11B, D3; Str. Vlahiţă bl.
Parametrii PM18, PM10
3 insuficienți CET SUD Str. Baraj Cucuteni bl. A14; Str. Baraj Uzului bl. Y14, Y15, Y16; Str. Barajul Sadului bl.
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar T2, M4A2, M4A3, Y10; Str. Constantin Brâncuşi bl. A13, A13B; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu
ACC/ÎNC bl. T1
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Barajul Bistrţei bl. G4, G3, G2; Bd. Liviu Rebreanu bl. M36, M13, M14, M15, M36A,
ACC/ÎNC M16, M24; Str. Sălcioarei imob.
Bd. 1 Decembrie 1918 bl. MP1, 11, 14, O10, O22 ; Al. Leorda bl. MP1A, N21, N20; Str.
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Codrii Neamţului bl. N19; Str. Onisifor Ghibu bl. O28bis, O24bis, O23, O21, O27, O31,
ACC/ÎNC O26, O30, O25, O29, O24; Str. Postăvarului bl. O28, 9, 10, 12, 13; Str. Tudor Ion bl. 8,
7, 5, 6
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Câmpia Libertăţii bl. 6B, 6A, B1, B2
ACC/ÎNC
Al. Prevederii bl. M29F; Str. Ion Şulea bl. M3B; Bd. Prevederii bl. M29D, M29E, M29H,
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar PM23, PM18bis, M1C, M29C, PM20; Str.Th. Pallady bl.M3H, M3A, M5, M5A, M3C,
ACC/ÎNC M3D; Str. Trapezului bl.M6, M29G; Str. Zemeş bl. M29B, M29A, PM19; Str. Vlăhiţa bl.
PM20A, PM21
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. 9, 7, 6, 8, Z4; Al. Baraj Bistriţei bl. Y8, Y7, M23, Z6, Z13, Z5;
ACC/ÎNC Al. Pleşeşti bl. Z7, Z12, Z8; Intr. Bădeni bl. Z1

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 10 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Baraj Rovinari bl. M7A, M7C; Al. Baraj Dunării bl. M8A, M8; Str. Vasile Goldiş bl.
ACC/ÎNC M43, M42, M41, M40
Deficitar Al. Rotundă bl. Y4A; Str. Lunca Bradului bl. H4bis, H5bis, B7, H5, H4, B6, M31, M31K;
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC Str. Lunca Moldovei bl. B4; Str. Lunca Mureşului bl. Y4B, Y4C; Bd. Nicolae Grigorescu
bl. B3bis; Str. Pădurea Craiului bl. B2
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Ilioara bl. M30A, M30B, M30C, M32, M31; Bd. Camil Ressu bl. S2, S1A, S1B-S1C;
ACC/ÎNC Bd. Nicolae Grigorescu bl. M32A, S1D; Str. Ticuşi bl. M31B, M31A
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar 1Decembrie 1918 bl.2, 3, 5, Y11 ;Al. Baraj Rovinari bl.Y12, Y13; Al. Vasile Goldiş bl.1;
ACC/ÎNC Barajul Bistriţei bl.4, Y4, Y5
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Liviu Rebreanu bl. B1; Str. Lunca Bradului bl. H1; Str. Pădurea Craiului bl. H3, H2,
ACC/ÎNC H3bis
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. L14; Str. Jean Steriadi bl. L16, L15, V2-V4, V5, V1, M12, M13,
Parametrii ACC/ÎNC M14, M14bis, M15, M19
insuficienți CET SUD Deficitar Al. Baraj Cucuteni bl. A11, A12, A12Bis; Bd. Nicolae Grigorescu bl.Y9A, Y9B, Y9C, Y9D,
3 10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC Y9
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918, bl. P105, P100-101, P108; Al. Buciumului bl. P102; Str.
ACC/ÎNC Câmpineanca bl. P103, RE3, P109; Str. Ciucea bl. P106
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Ilioara bl.PM 29, PM30, PM30A, PM27 ; Bd.Camil Ressu bl.PM28, 1, 2, PM26,
ACC/ÎNC PM31
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Gheorghe Petraşcu bl. 7, 8, 9, 9A, A9B, 10
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Ciucea bl. P16, P19bis, P15, P17, P19, P18, P20; Al. Feteşti bl. I26; Str. Ion Şulea bl.
ACC/ÎNC M10 ;Str Jean Steriadi bl. P20bis, M9, M11
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Buchetului bl. C4; Str. Constantin Brâncuşi bl. R19, R17; Bd. Nicolae Grigorescu bl.
ACC/ÎNC L4, L5, L6, L7, V18, L3, L2
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Constantin Brâncuşi bl. D16, D15; Bd. Nicolae Grigorescu bl. V20
ACC/ÎNC
Deficitar Str. Bucovina bl. G3, G1, O1, O2, G2; Str. Constantin Brâncuşi bl. S14, D12, D13, D14;
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC Str. Copăceni bl. L22, L21, W3, L20, L24; Str. Murgeni bl. L23, L25, L26; Str. Otavei, bl.
S23, S24, V11, S20, S21, S22; Str. P. G. Tătărescu bl. P1, P2, S13

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 11 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
Deficitar
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC Str. Constantin Brâncuşi bl. M12, M13, T4-T5, M14; Str. Horbotei bl. M11

Deficitar Al. Textiliştilor bl. MY1, MY11, MY2; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl. MY4, MY3;
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ÎNC Str. Muncii bl. MY7, MY8, MY6; Bd. 1 Decembrie 1918 bl. MY9, MY10; Bd. Basarabia
bl. MY5, MY8
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Pleniţa bl.Y8
ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Theodor Pallady Nr. 64
ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Theodor Pallady Nr. 50
ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Perişor Nr.8-10
Parametrii ÎNC
insuficienți CET SUD Deficitar
3 10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ÎNC Str. Victor Brauner Nr. 26

10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str.Ilioara Nr.16


ÎNC C
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Gremond Nr. 7
ÎNC
Deficitar Str. Prof. Dr. Nicolau bl. O1, O2; Str. Gheorghe Petrescu bl. O3, O4, O5, O6; Str.
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC Stejarului bl. O7, P3, O7, P3; Str. Rodul Pământului bl. P1, P2; Str. Caporal Ruică bl.
O3, O4, O5, O6
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Plutei bl. 33B; Str. 7 Drumuri bl. 36B, PM40A; Str. Cpt. Licăreţ bl. 41, 42, 43, 51
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Prof. Dr. Ştefan Nicolau bl. L1; Str. Stejarului bl. L2; Str. Baba Novac bl. M1, M2,
ACC/ÎNC M3, N1, N2
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Baba Novac bl. R1, T1, T2, U1
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Câmpia Libertăţii bl. 34A, 35A; Bd. Liviu Rebreanu bl. 49, 50, 50A; Str.
ACC/ÎNC Reconstrucţiei bl. 28BIS, 29

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 12 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str.Ion Țuculescu bl. 21A, 37C, 25; Str. Baba Novac bl. 23; Str. Reconstrucţiei bl. 24,
ACC/ÎNC 26, 27, 28; Str. Eufrosina Popescu bl. 37A, 37B , 21C
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Bd. Liviu Rebreanu bl. 51, 51A, 52, 53; Str. D. Murgului bl. 51B, 52B, 54, 54A, 55A; Bd.
ACC/ÎNC Camil Ressu bl. 55
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Complexului bl. 62; Str. Dristor bl. 63
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Baba Novac bl. 24A, 24B, 24C
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Prof. Dr. St. Nicolau bl. S1; Str. Baba Novac bl. S2, S3
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Câmpia Libertaţii bl. 52
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al Barajul Lotrului bl. M4B; Str. Baraj Cucuteni bl. M5A, M6A, M7A, M8B, M6B, M4A,
Parametrii ACC/ÎNC M7B, M5B, M8A
3 insuficienți CET SUD Deficitar
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 ACC/ÎNC Intr. Bădeni bl. Y7, Y7bis; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl. G3, Y1
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Adjud bl. C, F2; Str. Cozla bl. A31, A32, A30, A33; Bd. Liviu Rebreanu bl. K2, K1, K,
ACC/ÎNC K1A
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Bârsei bl. G3, G8, G7, G4, G6; Intr. Horbotei bl. M1, M2, G5, M10, T4, T3; Intr.
ACC/ÎNC Bădeni bl. T5, G2, G1, M13A, M18, M13, T6, M19, M61
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Al. Zăvideni bl. A10, A12bis; Str. Burdujeni bl. A12; Str. Cozla, bl. A11, A11bis; Bd. Liviu
ACC/ÎNC Rebreanu bl. A2, A3; Bd. Nicolae Grigorescu bl. A1, B3, B4, B4bis, B5
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar Str. Breaza bl. V22A, V22B; Cal. Vitan bl. V21A, V21B, V2, V1; Str. Blăjel bl. V3, V4
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 05.12.2020/12.30 Deficitar B-dul Splaiul Uniri Nr. 455
ACC/ÎNC
10.12.2020/12.00 09.12.2020/16.30 Deficitar Str. Ion Şulea bl. N3-N3A, N4A ; Str. Perişorului bl. N5, N4B; Str. Th. Pallady bl. N3B,
ACC/ÎNC N1
10.12.2020/12.00 09.12.2020/16.30 Deficitar Bd. Liviu Rebreanu bl. 51, 51A, 52, 53; Str. D. Murgului bl. 51B, 52B, 54, 54A, 55A; Bd.
ACC/ÎNC Camil Ressu bl. 55
10.12.2020/12.00 09.12.2020/16.30 Deficitar Str. Barajul Bistrţei bl. G4, G3, G2; Bd. Liviu Rebreanu bl. M36, M13, M14, M15,
ACC/ÎNC M36A, M16, M24; Str. Sălcioarei imob.

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 13 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
Avarie
Oprire
Bl.C12-A11 10.12.2020/15.30 10.12.2020/09.30 INC Bd. Camil Ressu bl. A11, C12
3
Str. Mircea Vodă bl. M31, M29; Str. Panait Cerna bl. M44; Str. Alexandru Vlahuţă bl.
Avarie TP.-PT. 10.12.2020/11.00 10.12.2020/09.00 Oprire M46, M47, M48; Str. Dimitrie Anghel bl. M45, imob. Tomescu Ion; Str. Nerva Traian
ACC/INC bl. M34, M35
Oprire Depou IMGB- sos. Berceni Nr.178 ; SC ICPET SA- sos Berceni Nr.104 ;
Avarie 2DN500 CS8- ACC/INC Imobil Niculae George- sos. Berceni Nr.115 ; Imobil Leca Marin- sos. Berceni Nr.88 ;
4 IMGB 11.12.2020/24.00 08.12.2020/09.00 Imobil Mehedinteanu Maria- Drumul Jilavei Nr.1A ; Imobil Lazarescu Carol- sos.
Berceni Nr.62; Imobil Avadanutei Viorel- sos Berceni Nr.56 ; Imobil Raicu Tudora- sos.
Berceni Nr.46
Deficitar Str. Bârcă bl.M6, M7, M8, M10, M86, M87; Str. Caporal Mişcă Petre
10.12.2020/10.00 07.12.2020/09.00 bl.M9,M13,M14,M15,M16; Str.Modoran.Ene bl.M88,M89,M90;
ACC/ÎNC Str.Dumbrava.Nouă bl.M5, M16, M84,M83. M85; Str.Margeanului bl.M11,M11A,M12
Deficitar Str. Dumbrava Nouă bl.M17, M28, M80, M81, M82; Str.Caporal Miscă Petre bl.M18,
10.12.2020/10.00 07.12.2020/09.00 M19, M20, M22; Str. Modoran Ene bl. M91, M92, M94; Str.Caporal Ivan Anghelache
ACC/ÎNC bl. M21, M25, M26, M27; Str.Mărgeanului bl.M23, M23A, M24
09.12.2020/00.00 Deficitar Str. Buzoieni bl. M38, M39, M40, M41, M76, M77; Str. Cap. Anghelache Ivan bl.M29,
10.12.2020/10.00 M30, M31, M32, M33, M34; Str. Dumbrava Nouă bl. M78,M79; Str. Mărgeanului bl.
ACC/ ÎNC M35, M36,M37; Str. Soldat Modoran Ene bl. M93A, M93B
5 Parametrii Str. Dobrun bl. M57, M58; Str. Glicinelor bl. M51, M52, M53, M55; Str. Buzoieni bl.
insuficienți 06.12.2020 24.00 Deficitar M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74; Str.Topolniţa bl. M44, M45, M54; Str.
de furnizare a 10.12.2020/10.00 ÎNC Mărgeanului bl. M49, M50
agentului termic
Str.Margeanului bl.M112,M113,M114,M124,M125,M126;Str.Barnova
bl.M115,M117,M118,119,M120,M120A,M116; Str Dumbrava Noua bl.
10.12.2020/10.00 06.12.2020 24.00 Deficitar M121,M122,M135,M134A; Str.Sold.Ilie Mihai bl.M122B,M123A,M123B,
ÎNC ,M123C,M127,M128,M129,M130,M131,M132,M132A Str Craisorului
bl.M134B,M135A,M135B,M135C

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 14 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
Str. Petre Ispirescu bl. M137, M138,M140,M 199, M210, M211, M212, M214, M215,
10.12.2020/10.00 06.12.2020 24.00 Deficitar M216,M 217,M218,M219,M198,M198A, M213; Str. Cobadin bl. M200, M201, M202,
ÎNC M209; Str. Dumbrava Nouă bl. M141,M142,M197, M206, M207, M208A, M208; Str.
Crăişorului bl. M136, M143A, M143B, Str. Iancu Jianu bl. M204,M 203.M205
10.12.2020/10.00 06.12.2020/ 24.00 Deficitar
ACC/ ÎNC
Str. Mihail Sebastian Nr.136 bl. V85, V86, V 87, V88, V89, V90, V91
Deficitar Str. Drumul Sării bl. A40, A41, A42, A48, A49; Al. Craioviţa bl. A30, A50, A51; Al.
10.12.2020/10.00 06.12.2020 24.00 ACC/ ÎNC Platanului bl. A29, A31, A32, A43, A44, A45, A46, A47; Str. Lt. Col. C. Marinescu bl.A36,
A37,A38,A39;Str. Sebastian bl.A28,A33, A34, A35
10.12.2020/10.00 07.12.2020/18.00 Deficitar Str. Cobadin bl. P14, P19A, P19; Str. Făt Frumos bl. P6, P12, P11A, P13,P15, P16;Str.
ACC/ÎNC Ileana Cosânzeana ;bl. P1, P2, P7, P8, P9, P10, P11; Str. Petre Ispirescu bl. P1A, P6

10.12.2020/10.00 Str. Novaci bl. P78A, P60, P57, P61, P65;Str. Dorneasca bl. P78 , P58 , P62 , P59, P63 ;
06.12.2020/24.00 Deficitar Str. Lacul Plopului bl. P75
Parametrii ACC/ÎNC
insuficienți
5 de furnizare a Str. Novaci bl. S9, S9A, S15, S23;Str. Mihail Sebastian bl. S6, S7, S8, S10, S10A, S11,
10.12.2020/10.00 06.12.2020/24.00 Deficitar S12, S13, S14, S20, S21;Str. Dumbrava Nouă; bl. S16, S17, S18, S19, S22
agentului termic ÎNC
Str. Lt. Col. Marinescu Constantin bl. V64, V65, V66, V68, V69, V70, V71; Str. Drumul
10.12.2020/10.00 06.12.2020/24.00 Deficitar Sării bl. V62, V63; Str. Mihail Sebastian bl. V73, V74; Str. Baltagului bl. V75, V76A, V76,
ACC/ÎNC V67,V73A
Şos. Alexandriei bl. C11, 4, 5 bis, 21, 21bis, 22, 26, 27,30; Str. Garoafei bl. 5, 6, 7, 8,
10.12.2020/10.00 08.12.2020 10.00 Deficitar 9;Str. Ghimeş bl. 23, 24,25,28,29; Aleea Posada bl. 31, 32,33, 35, 36, 34;
ACC/ÎNC Str.Teiuş bl. 10; Str.Gutuilor Nr.1 Școala Gimnazială Nr.131, instituție
10.12.2020/10.00 Deficitar Cal. Rahovei bl. 10A, 10B, 16, 20A, 20B; Str. Modoran Ene bl. 10C; Str. Probeagului
08.12.2020 10.00 ACC/ÎNC bl.25; Al. Rădăşeni bl. 14, 17, 19, 22, 27, Imobil Dan Alexandru
Deficitar Str. Petre Ispirescu bl. 49; Cal. Rahovei bl. 57, 57A, 59, 67; Str.Sg. Ghe. Iorga bl. 53,
10.12.2020/10.00 08.12.2020 10.00 53A, 55, 55A, 59A, 59B; Al. Bărbăteşti bl. 58; Str. Sg. Ghe. Donici bl. 65, 71 ,
ACC/ÎNC instituție,Str. Gheorghe Donici Nr 4A
Şos. Alexandriei bl.L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5,
10.12.2020/10.00 08.12.2020 10.00 Deficitar OD1, PC9, PC10, PC11, PC12; Str. Antiaeriană bl. A1, A1Prim; Str.Lereşti bl.D1, D2, D3,
ACC/ÎNC A2, 37, 3

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 15 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
10.12.2020/10.00 08.12.2020 10.00 Deficitar Cal. Rahovei bl. 12, 13; Str. Năsăud bl. 20, 21, 23, 25, 24
ACC/ÎNC
Deficitar Str. Nabucului - institutie
10.12.2020/10.00 09.12.2020/10.00
ÎNC
Deficitar Calea 13 Septembrie bl. T1B, T2A,T2B, T2C, T3, T3A; Bd. Tudor Vladimirescu bl. T4, T5,
10.12.2020/10.00 09.12.2020/10.00 T6
ÎNC
Deficitar Cal. 13 Septembrie bl. 48, 48A, 50, 52-54, 56, 58, 60-62;Str. M. Cioranu bl. 66, 68,
10.12.2020/10.00 09.12.2020/10.00 70,70A,70B
ÎNC
Str. Bârcă bl.M103,M104,M105,M106,M107,M107A,M108, M160, M161, M179A,
Deficitar M186, Str. Bârnova bl. M110, M 111A,M111B,M111C, M113B, M113C, M163, M164,
10.12.2020/10.00 09.12.2020/10.00 M187; Str. Dumbrava Nouă bl M109, M109A, M165,STR.MODORAN ENE
ÎNC BL.M162,M169,M174,M179,M185,M191STR.IANCU JIANU BL. M180,STR. FOCSANI BL.
M181,,182,M188,STR. MARGEANULUI BL. M100,M101,M102,
Str.Vicina bl. 32.,33,37,38Calea Rahovei bl. 11, 11A,11C, 13, 28, 26, 30, 30A; Imobil
Parametrii Deficitar Ioniţă Ileana; Str. Cap. Ilina 11B, 13A; Str. Oltina 23, 27, 28, 28B; Str. Pecineaga BL.
10.12.2020/10.00 09.12.2020/10.00 ACC/ÎNC 23A,23B, 25, 26, 28A, 28C, 29C; Str. Sg. Scarlat BL.: 12; Str. Slt. Popa 13B, 13C, 15,
5 insuficienți 15A,15B, Str. Vicina 29, 29A, 29B
de furnizare a Deficitar
agentului termic 10.12.2020/10.00 09.12.2020/10.00 Şos. Alexandriei bl. L1, L2, L3,L4, L5, L6, PC1, PC2, PC7, PC6
ACC/ÎNC
Deficitar Str. Bârcă bl. M184, M189, M190, M194; Calea Rahovei bl. 31, 37, 43-43A, 43B;VILA,
10.12.2020/10.00 09.12.2020/10.00 Str. Focşani bl. M178, M183, M193, M195, M196; Str. Iancu Jianu bl. M176, M177,
ACC/ÎNC M192; Str. Petre Ispirescu bl. 40, 41, 42A+B ,47
Deficitar Al. PECINEAGA-BL46,STR.PECINEAGA-BL47A,SOS SALA-BL47,48,49,50,53,55,STR
10.12.2020/10.00 09.12.2020/10.00 DUNAVAT-
ACC/ÎNC
Deficitar Str. I. Urdăreanu bl. P22, P23, P28, P29, P40, P41, P42, P45; Str. Ioniţă Cegan bl.
10.12.2020/10.00 09.12.2020/10.00 ACC/ÎNC P17,P24, P24A, P25A, P26, P27; Calea 13 Septembrie bl. P34, P35, P36, P43, P44; Şos.
Panduri bl. P18, P19, P20, P21, P30, P31, P32, P33; Str. Ioviţă BL: P25
Deficitar Şos. Panduri P7, P8, P9, P10, P2, P2A, P3, P3A, P1, P1B, P1A, P1; Str. Ioniţă Cegan bl.
10.12.2020/10.00 09.12.2020/10.00 ACC/ÎNC P13, P14, P12, P11; Str. Progresului bl. P52; Str. Frunte Lată P14A, P5, P16, P15, P6,
P4; Str. Buturugeni bl. P1C, P1D; Str. Girbea Ion bl. P2C, P2B
10.12.2020/10.00 09.12.2020/20.00 Deficitar Str. Malcoci bl. 38, 39, 40; Al. Pricopani bl. 7,8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 33,
ÎNC 34, 35, 36; Str.Al. Sălaj bl. Z4, Z5, Z10, 15, 21, 37, 41; Str.Al. Vicina bl. 1, 2, 3, 6, 9

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 16 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
10.12.2020/10.00 09.12.2020/20.00 Deficitar Şos.Panduri bl. A, AC, C, D, instituție, instituție
ACC/ÎNC
Deficitar Calea Ferentari bl. 70A,70B,70C, 117, 117A, 119 A, 119B, 119D;Str. Dunavaţ bl. 57,
10.12.2020/10.00 09.12.2020/20.00 ACC/ÎNC 58, 59, 60, 60A, 61, 61A, 65; Şos. Sălaj bl. 50A, Str. Telita bl. 66A, 116, 119C,120,
121, 122A, 122B, 52A, 56; Aleea Pricopani bl. 51
Parametrii 10.12.2020/10.00
09.12.2020/20.00 Deficitar Str. Mihail Sebastian bl. S4, S5; Str. Sg. Major. Nedeleanu bl. P76;Str.Conteşti bl.
insuficienți ACC/ÎNC P83;Str. Dorneasca bl. P79, P80
de furnizare a Deficitar
agentului termic 09.12.2020/20.00 ACC/ÎNC
Calea Rahovei 44, 44A, 52, 66; Str. Dunavăţ 45A,45B,45C,63,66D,70A, Str. Frecăţei 35;
10.12.2020/10.00 Str. Malcoci 36, 45;46, Str. Pictor Dan Mihail 62, 67; Str. Pictor Lecca 66E; Str. Sălaj 34,
62A, 62B; Str. Teliţa. 66A, 66B, 67A, 70; Str. Dumitrascu Vasile bl. 66C, instituție

10.12.2020/10.00 06.12.2020/24.00 Deficitar Bd. Libertăţii bl. 102, 103, 104; Bd. Naţiunile Unite bl. 104, 105, 106, 107, 108, 108A,
5 109, 110; Spl. Independenţei bl. 100, 101; Str. Sapinţei bl. 103A
Parametrii ACC/ÎNC
insuficienți
de furnizare a 10.12.2020/10.00 08.12.2020 10.00 Deficitar Str. Naţiunile Unite – Bloc Turn
agentului termic ÎNC
ARIA CET SUD Deficitar Bb. Unirii bl.1,1A,1B, 1C, 2A, 2B, 2C,3, 4A, 4B; Str. Sfinţii Apostoli bl. 3B; Str. Poenaru
10.12.2020/10.00 09.12.2020/08.30 ÎNC Bordea bl. 8-10;Str.Piata Naţiunile Unite bl. B1, B2, C,A
Spalat Cal. 13 Septembrie bl. 48, 48A, 50, 52-54, 56, 58, 60, 60-62; Str. M. Cioranu bl. 66, 68,
schimbatoare 10.12.2020/15.00 10.12.2020/09.00 Oprire 70
ACC
Oprire Al. Botorani bl. V50, V57, V49, V51;Cal.13 Septembrie bl. V53, V54, V47, V46, V55,
11.12.2020/07.00 10.12.2020/10.00 ACC/ ÎNC V45; Str. Drumul Sării bl.V58, V60, V55; Str. Năbucului V59
Al. Botorani bl. V28, V35, V36, V37, V42, V43, V80, V82, V83, V84; Cal.13 Septembrie
Avarie retea primara 11.12.2020/07.00 10.12.2020/10.00 Oprire bl.V38, V39, V40; Str. Baltagului bl. V77, V78, V81; Str. Mihail Sebastian bl. V29, V30,
ACC/ ÎNC V79
Str. Sg. Maj. I. Nedeleanu bl. V22, V23; Calea13 Septembrie bl. V1, V3, V4, V5, V6; Str.
11.12.2020/07.00 10.12.2020/10.00 Oprire Şerbota bl. P74, V8, V9, V19, V20, V21; Str. Lacul Plopului bl. V7, V20, P73

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 17 din 19
Descrierea Data/ora Data /ora Agent
Sector intervenției estimării punerii opririi termic Zone afectate
în funcțiune
ACC/ ÎNC

11.12.2020/07.00 10.12.2020/10.00 Oprire Str. Novaci bl.P55 (si Moţoc nr. 6), P52; Str. Dumbrava Nouă bl. P3, P47; Str. Moţoc bl.
ACC/ ÎNC 48, P3, P56, P53, P54, P55; Str. Elev Popovici Nicolae bl. P51, P49, P50
Str. Sg. Maj. V. Topliceanu bl. P42B, P42, P42A, P42B; Str. Sg. Maj. Nedeleanu bl. P40,
11.12.2020/07.00 10.12.2020/10.00 Oprire P42A; Str. Petre Ispirescu bl. P21C2, P22B, P22C, P22; Str. Moţoc bl. P21A2, P21A1;
ACC/ ÎNC Str. Dumbrava Nouă bl.P22A, P21B, P25, P41, P21; Str. Cobadin bl. P21C1, P24; Str.
5 Avarie retea primara Popovici Nicolae bl. P42
11.12.2020/07.00 10.12.2020/10.00 Oprire Str. Sg. Maj. I. Nedeleanu bl. P34,P35, P39;
ACC/ ÎNC Str. Vasile Topliceanu bl. P37, P31,P32,P38,P38A P36;Str. Novaci bl. P33

11.12.2020/07.00 10.12.2020/10.00 Oprire Str. Lacul Plopului bl. P64; Str. Dorneasca bl. P72; Str. Vasile Topliceanu bl. P66, P67;
ACC/ ÎNC Str. Petre Ispirescu bl. P71A, P72B
Deficitar Aleea Braşov bl.E9, E10; Aleea Bucşeneşti bl.E8, E11, E12, Z8, Aleea Florilor bl. E7, Z7,
10.12.2020/10.00 07.12.2020/20.00 ACC/ÎNC Z9’ Str. Braşov bl E13, E14, Z27; Bd.Timişoara bl T7, CC6; Str.Valea Florilor bl Z10
Parametrii
insuficienți Deficitar Aleea Pravăţ bl.MIIB8/2, MIIB8/3; Bd.Timişoara bl.OD6, OD7, T9, institutie
10.12.2020/10.00 07.12.2020/20.00 ACC/ÎNC
6 de furnizare a
agentului termic Bd. Ghencea bl.C66, C65, C64, C63, C24, C25, C26; Str.Gîrleni bl. C46, C72; Str. Sold.
ARIA CET SUD 10.12.2020/10.00 07.12.2020/20.00 Deficitar Lăţea Gheorghe C70, C71, C47, C36, C60, C37, C35, C61,C69,C73, C74, C45;
ÎNC str.Vlădeasa bl. C67, C77, C68, C75, C39, C34, C48,; Str. Vlădulescu Cristea bl. C23,
C62, C38; Str. Constantin Titel Petrescu bl C40, institutii

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 18 din 19
Termenul afişat pentru punerea în funcţiune a punctului termic este estimat.
Echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. lucrează în regim continuu pentru remedierea în cel mai scurt timp a tuturor
lucrărilor.
Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici - SCADA deţine date (informaţii transmise în timp real dispeceratelor de
sector) pentru un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A.
(CMTEB). Pentru punctele termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic in teren in vederea efectuării verificărilor.
În cazul în care vă confruntaţi cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi/sau căldură, iar adresa dvs. nu se regăseşte
în listele publicate pe site vă rugăm să vă adresaţi dispeceratelor de sector sau operatorilor TELVERDE, pentru înregistrarea sesizării şi ulterioara
verificare în teren a situaţiei semnalate.
Vă rugăm apelaţi operatorii la numerele de urgenţă0319442, TELVERDE – 0800820002 (apel gratuit) sau la numerele dispeceratelor de sector
(indicate pe site) aflate la dispoziţia dumneavoastră 24 de ore din 24.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă rugăm să ne scuzaţi pentru inconvenientele pricinuite!

Legendă:
ACC – Apă Caldă de Consum
ÎNC – Încălzire

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/12/2020 10:36:11
TELEFON 031.9442 Pagina 19 din 19